13 satanských pokrvných dynastií ovládaných archónmi má na svedomí, že každý človek na Zemi od narodenia až do smrti, žije v totálnej nevedomosti.

24. júna 2021

Ak je človek prebudený a dosiahol veľmi vysoký stupeň vedomia ako po geopolitickej stránke, tak po stránke duchovnej, tak pre takého človeka je utrpením žiť medzi národom oviec a robotov. Potom všetci ľudia čo ich dennodenne stretávate sú ľudia primitívni, bez poznania, žijúci v strachu, nešťastí, v chorobách, zúfalstve a v beznádeji. Vysoko prebudený ľudia vidia do takých ľudí ako cez röntgen. Stačí im na nich jeden pohľad a vedia o ich stave ako duševnom tak aj informačnom úplne všetko. Nevedomí tápajú v prázdnote a idú slepou cestou, ktorá nikam nevedie. Všetci sú ako naprogramovaní roboti, ktorí robia jedno a to isté. Rovnako sa správajú, rovnako sa vyjadrujú až na nejaké odchýlky, rovnako rozmýšľajú.

Tento článok ma slúžiť ako názorný príklad pre celý svet. Má slúžiť všetkým ľudom na svete ako vzor. Ako vzor k prebudeniu z totálnej nevedomosti a zo strachu. Ako vzor, ktorý má viesť ľudstvo správnym smerom. Ten správny smer sú správne a pravdivé informácie. Nebavíme sa tu o hruškách a jablkách ale o informáciách, ktoré obsahujú jedinú a skutočnú pravdu. Tie informácie slúžia k vyslobodeniu každého človeka na Zemi. Ide o vyslobodenie zo systému, ktorý udržuje ľudí na celom svete v nevedomosti a v strachu. Ide o informácie, ktoré keď každý človek na svete pochopí a aplikuje do svojho života od základov zmení celý svoj život. Od charakteru, hodnôt, chápania sveta, vesmíru, Boha, duši, seba samého aj všetkého čo sa kedy vo vesmíre stalo. Kto obsiahne a pochopí túto pravdu oslobodí sám seba. Oslobodí svoju dušu a zbaví sa pút hmotného sveta raz a navždy v celej svojej večnosti.

Kto tieto veci ovláda? A kto má tieto informácie? Len 4 percentá ľudí z celej Zemi. To číslo stále rastie. Tu sa nebavíme o informáciách základných, že na Zemi sa niečo deje ale o detailoch, čo sa deje a akým spôsobom to všetko funguje. Prečo len tak malé číslo? Predovšetkým preto lebo 13 satanských pokrvných dynastií manipuluje týmto svetom a zmenili celé dejiny aj všetky informácie, ktoré ste kedy počuli od narodenia až do vašej smrti. Takže urobili vďaka svojej moci všetko preto, aby pravda a tieto informácie neboli len tak dostupné národom na celom svete. Urobili všetko preto, aby do obehu dávali len informácie nepravdivé a úplne zmanipulované. To všetko len na jeden účel a to, aby celé ľudstvo držali v totálnej nevedomosti a v strachu. Aby si ľudstvo neuvedomilo jednu základnú vec, že sú len otroci týchto sociopatov, ktorí nás skryto ovládajú celé tisícročia.

Veľmi ľahko chápu tieto informácie takí, čo sú už prebudení a poznajú komplexnejšiu skladačku toku informácií.  Ale skúste sa všetci zamyslieť koľko je takých ľudí na celom svete? Koľko je takých na Slovensku alebo v Čechách? Takých čo ovládajú všetko? Do toho nerátam iba informácie o tom, čo sa naozaj deje. To číslo by bolo oveľa väčšie ako 4 percentá. Takých by bolo 58 percent už.

Rátam iba ľudí duchovne prebudených na najvyššej možnej úrovni, čo plus k tomu ovládajú aj skutočný stav a dianie tohto sveta. A sme zas pri tom istom čísle. To číslo sú 4 percentá na celej Zemi. Uvediem presný príklad. V USA sa ľudia búria proti systému v ich krajine. Myslíte, že len za to, že sa búria a nejakých pár miliónov ľudí vie, čo robia ilumináti, a že vôbec žijú, že len zato sa rátajú na najvyššiu duchovnú úroveň?

Vedieť fakty o iluminátoch je len jedna časť zo skladačky pravdy. Stále to ale nijak nesúvisí s najvyššou možnou duchovnou úrovňou vedomia. Kde musíte dokonale chápať zákon jednoty a Boha ako zdroja, ktorý všetko tvorí. Musíte chápať všetky aspekty a princípy tvorenia komplexne a do detailov. Musíte poznať všetky príčiny toho, ako vzniklo zlo, teda temnota a prečo sa to deje. Musíte poznať tak isto všetky princípy ako s temnotou bojovať a ako ju poraziť transformovaním duality, čiže ako temnotu premeniť na svetlo tým, že ju zdroj späť absorbuje do seba.

Nemám presné čísla keď sa ľudia búria vo svete a chodia na mítingy a demonštrácie. Aj u nás sa búria a sú demonštrácie. Deje sa to po celom svete. Búriť sa je jedná vec, ale poznať pravdu je iný level. Búri sa každý, kto je nespokojný s vlastným životom a so stavom štátu, v ktorom žije. Ak vidia občania nejakého štátu alebo mesta, že je prevrat, míting alebo demonštrácia, jednoducho sa zapoja aj oni. Platí jedno pravidlo na tomto svete a to spôsobili ilumináti. Ľudí naučili podriadiť sa väčšine. Čo to znamená v tomto príklade? Keď vidia ľudia veľkú masu národa bez rozmýšľania sa pripoja aj oni. Nikto z tých ľudí si už nekladie žiadne otázky. 

Ako napríklad. Má to zmysel? Kto stojí za tým prevratom alebo demonštráciou? Kto je v pozadí toho všetkého? Aký to má cieľ? Čo tým naozaj dosiahneme? Má niekto z toho profit? Bude naozaj dobre po prevrate? Zmení to vôbec niečo? Dosiahneme naozaj niečo cez demonštrácie? Nie sú tie mítingy, prevraty a demonštrácie umelo vyvolané iluminátmi? Ak sú, tak ako rozoznáme, ktoré?

Ako rozlíšime to, či demonštrácia alebo prevrat je z vôle ľudu alebo na príkaz vlády a ľudí, ktorí poslúchajú iluminátov? Prečo kladiem také otázky? Lebo bežní primitívni ľudia žijúci v nevedomosti zabudli vidieť reálne fakty a skutočný stav ich života. Uvediem príklad na sebe, aby sa necítil nikto nevedomý dotknutý. Mám XY rokov. Je to dosť rokov na to, aby som zažil aj iný režim a dosť vlád a prezidentov. Ja som si uvedomil už dávno, že dobre nebolo nikdy a za nikoho. Všetci do jedného sú zlo. Ale nevedomý ľud to nevidí dodnes. Nejaký dedko a babka vo veku 80-90 rokov zažili raz toľko zo života ako ja dodnes. Zubatá im klope na dvere a oni sa stále nepoučili. 

Stále máme voľby a zas po nich ďalšie. Menia sa nám vlády aj prezidenti a ako hovorím jedno zlo za druhým. Ničia ľudí, ničia vlastnú krajinu, paktujú s temnými silami a s iluminátmi. Kto paktuje s temnými, škodí národu čiže, všetkým občanom v štáte. Kto je na strane Boha, svoj národ miluje a velebí. Kto miluje, neškodí ba naopak, ľudom robí dobre. Preto sa pýtam vás všetkých starých pred smrťou, kto vám robil dobre? Kedy ste sa mali dobre? 

Všetci len chodia voliť k voľbám celý život ako roboti. Jedny voľby druhé voľby. Roky bežia čas plynie, chýli sa váš koniec a vy ste sprosto naleteli tomuto umelo vytvorenému systému. Nikto z vás nevidí žiadne zmeny, ale aj tak len slepo volíte celý život. Chyba je vo vás a nie vo mne. Prekukol  som systém a viem, kto za ním je. Pochopil som, že všetci sú jedno a to isté, čiže stelesnené zlo.

Je jedno, ktorí politici tam sú, lebo aj tak skoro všetci plnia príkazy iluminátov a zbedačujú vlastné národy. To len na našej Zemi ako jedinej existuje táto chorá vec s názvom politika. Žiadne iné planéty nech sú tam akékoľvek civilizácie či menej vyvinuté alebo oveľa viac, politiku nemajú. Politika je nástroj Satana a temných síl a naša Zem je také miesto experimentovania so všetkými dušami, ktoré sú tu uväznené.

Celá spoločnosť je chorá. Všetko ako rozmýšľate od svojho narodenia až do svojej smrti majú na svedomí ilumináti a 13 satanských pokrvných dynastií, ktoré manipulujú celý svet a hlavne v tejto dobe. Najviac sa im to darí cez média a hlavne najrýchlejšie, pretože to všetko čo je vysielané ide do celého sveta súčasne. Všetci ľudia na svete sú závislí na systéme, ktorý oni tvoria a nikto z vás sa nedokáže od toho systému odpojiť. Stačí len vyhodiť televízor.Je potrebné obklopovať sa ľuďmi, ktorí chápu tieto veci a vedia všetko čo sa deje. Tak isto je dôležité zháňať pravdivé informácie o stave sveta a o tom čo všetko sa deje či už po stránke geopolitickej, ako aj stránke duchovnej.

Zatiaľ žijeme vo svete, kde môžem väčšine ľudí na Zemi povedať, že vy neviete vôbec nič o svete, ani o tom kto naozaj ste a prečo žijete. Neviete vôbec nič. Ste len úbohí nevedomí otroci, ktorí ani nevedia čo robia a kto ich ovláda. Nad našimi hlavami sa každý deň pácha genocída a to skoro v každom štáte. Každý štát až na výnimky toto zažíva, pretože majú v moci ich politikov a centrálne banky. 

Na sociálnych sietách sú skoro všade nasadení trollovia a ľudia zato pletení, aby útočili na pravdu a aby ju zosmiešňovali. Okrem toho je ich úlohou aj odradiť od múdrych článkov všetkých ľudí a preto tomu robia výsmech. Veľa krát som videl aj to, ako troll napíše, že tieto veci vie skoro každý a niekto sa tu robí múdry, že to ovláda iba on sám.

Ak by bola pravda čo taký troll napísal, tak všetky osoby, s ktorými od narodenia prichádzame do styku by sa netvárili ako vyšinutí, keď počujú takéto informácie. Nikto by sa netváril, že sme chorí a ako keby sme boli z iného sveta, ak tieto informácie hovoríme. Celá väčšina ľudí, ktorých som za celý život stretol, tieto veci nikdy v živote nepočuli. Nemali odkiaľ. Všetko čo ovládajú a na základe toho ako rozmýšľajú, to je presne to, o čom som hovoril. Všetko sa naučili cez systém, ktorý ovládajú satanisti. V tom systéme sú zahrnuté všetky možné prostriedky, ktoré dokázali aplikovať a nenápadne umelo podstrčiť ľudstvu. Ide o školský systém, v ktorom sa miliardy detí učia choré primitívne veci k ničomu neslúžiace. Tieto informácie nemajú žiadnu skutočnú hodnotu ani žiadny výučný charakter. Oni sa len na výučný charakter hrajú a ľudia to nevedia.

Na základe toho celého sa so všetkým čo kedy počuli, stotožňujú a tieto informácie, ktoré do seba od narodenia nasávajú považujú za normálny ľudský vývoj. Oni však nevedia, že túto planétu ovládajú chorí ľudia a skryté temné entity. Nevedia ani to, že sú otrokmi týchto ľudí, a že všetko čo sa naučili a čo ovládajú, im títo chorí ľudia umelo podstrčili, aby ich zdegenerovali a zastavili ich skutočný duchovný vývoj. To znamená, že sú im utajované všetky fakty a nepoznajú skutočnú pravdu o zmysle ľudského života, ani to prečo žijú, kto v skutočnosti sú, kto je Boh, čo je duchovný svet a mnoho iných vecí.

Z toho vyplýva len jedna vec a to taká, že 13 satanských pokrvných dynastií drží ľudstvo pod kontrolou a robí si s nimi čo chce. Všetci ľudia na svete sú doslova udržovaní v nevedomosti a nemôžu sa brániť. Nevedia pred čím sa majú brániť. Bránite sa len vtedy, ak je na to skutočný dôvod a ak cítite nebezpečenstvo. Pri tom sa na nás pácha genocída každý deň, čí už vo vzduchu, v potravinách, v lekárskom priemysle atď. Všetky naše ľudské práva a právo na šťastný život sú nám postupne krok po kroku nenápadným nanúteným spôsobom ukradnuté. Je to presne tak, ako keď si dáte slučku na krk a niekto Vám ju bude milimeter po milimetri zaťahovať. To, že prichádzate o život si uvedomíte, keď už bude neskoro.

To znamená len jednu jedinú vec, že ľudia na celom svete ak by ovládali tieto informácie  tak by mohli bojovať proti nepriateľovi, ktorého teraz nepoznajú, a ktorý sa im všetkým smeje do tváre. Tieto zvrátené satanistické kreatúry nikdy nezničí len jeden človek, ale zničíme ich len spolu. Pretože v jednote je sila. A spoločnými silami dokážeme uzdraviť tento celý svet.

Milovaní bratia a milované sestry a všetci ľudia na celom svete. Ak nechcete byť ako stádo oviec, ktoré ide poslušne sociopatom vyznávajúcim satana na porážku, tak je našou úlohou prebúdzať každého človeka vo vašom okolí a to za každú cenu. Slobodu si zaslúži iba ten, kto pre ňu bojuje a nenecháva to na iných.

Na záver link na jeden neskutočne dobrý článok, ktorý vysvetľuje celú podstatu a príčinu utrpenia na Zemi prečo zlo na Zemi trvá až do dnes a prečo ho nikto doteraz nevedel zastaviť.

Archonti a skupina Chiméra sú zodpovední za zlo, ktoré na Zemi nikto nedokázal zastaviť odkedy ľudia existujú

https://qanon.sk/archonti-a-skupina-chimera-su-zodpovedni-za-zlo-ktore-na-zemi-nikto-nedokazal-zastavit-od-kedy-ludia-existuju/

S láskou v srdci

Neznámy bojovník svetla zo Síria

Na Novom Zélande diaľkovo ovládaný štvornohý robot Spot pasie ovečky…čo k tomu dodať? Príprava do blízkej budúcnosti milé ovce? Rozmýšľajme, aby sme sa vyhli podobnému scenáru, pretože takýchto rukojemníkov si z nás chcú vytvoriť globalisti, servírujú nám to po častiach, ukazujú nám to, pravda je odhalená, stačí ju len uvidieť…

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

Identifikácia luciferských globalistov implementujúcich Nový svetový poriadok - Kto sú „Židia“?

Vytlačiť tento príspevok Brian Shilhavy, Editor, vplyvu na zdravie News Pred rokom tento mesiac som publikoval článok, ktorý odhaľuje, kto ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

VÝZVA NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV PRI OČKOVANÍ PROTI COVID-19 S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE

Výzva slovenských odborníkov a občanov je reakciou na sústavné porušovanie ľudsko-právnych štandardov vrátane Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne v ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...