Slováci radikálne odmietajú zmluvu s WHO!

23. novembra 2023

Pandemická zmluva je stále reálnejšia – musíme konať teraz!

„Covid-podvod“ ako planetárna sofistikovaná genocída najmä Slovanov, Aziatov a bielej rasy…

v našom prebiehajúcom zápase proti Pandemickej zmluve z dielne WHO nikdy nebolo v stávke viac.

Hlboké znepokojenie vyvoláva ďalší návrh Pandemickej zmluvy, ktorý pripravila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), a ktorý sa má stať hlavným nástrojom na zvládanie globálnych zdravotníckych kríz.

Existuje plán rokovať o tomto dokumente za zatvorenými dverami ešte pred Vianocami. Aký je cieľ týchto rokovaní? 

Dosiahnuť odsúhlasenie zmluvy ešte v roku 2024, aby sa WHO mohlo stať globálnou zdravotníckou autoritou skôr, ako „udrie ďalšia pandémia”. Je na nás, aby sme ich zastavili.

Tu nejde len o zdravie, ale o to, kto má v časoch krízy v rukách skutočnú moc. Keďže rokovania sa blížia ku koncu, nemôžeme si dovoliť ustúpiť.

V tejto veci ste od začiatku stáli pri nás a vo všetkých našich predchádzajúcich kampaniach ste preukázali odhodlanie a nasadenie pre zachovanie slobody a suverenity. Teraz, keď vstupujeme do cieľovej rovinky, opäť potrebujeme Vašu podporu.

Nadchádzajúce zasadnutie Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB), ktoré sa má uskutočniť 4. až 6. decembra tohto roku, odhalí, či existuje „dostatočný” globálny konsenzus na ratifikáciu Pandemickej zmluvy naprieč všetkými členskými štátmi.

Môže to byť prelomový moment, ktorý by pripravil pôdu pre ratifikáciu zmluvy v stanovenom termíne do mája 2024.

Preto práve teraz potrebujeme konať. Ďalšie zasadnutie Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB) sa uskutoční už o týždeň. Postavíte sa spolu s nami proti tomuto uchopeniu moci, ktoré vykazuje známky totality? Vyjadrite svoj názor podpísaním tejto petície ešte dnes.

Od našej poslednej kampane k tejto téme WHO spolu s podporovateľmi globalizácie a centralizácie navrhla škodlivé zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov.

Najnovší návrh zmluvy obsahuje rozsiahle úpravy, ktoré ďaleko presahujú rámec jednoduchého „manažmentu zdravia”. Medzi kľúčové zmeny patria napríklad tieto:

  • Rozširovanie definície „zmluvná strana“ – Pojem sa teraz rozširuje nad rámec štátov, čím sa potenciálne oslabuje národná suverenita.

(g) „Zmluvná strana“ znamená štát alebo regionálnu organizáciu hospodárskej integrácie, ktorá súhlasila s tým, že bude viazaná touto dohodou v súlade s jej podmienkami, a pre ktorú je táto dohoda platná.

  • Stály mechanizmus financovania – Tento návrh by inštitucionalizoval finančnú podporu mechanizmov zmluvy.
  • Centralizované riadenie zdravotnej politiky – WHO by získala významné právomoci v oblasti globálneho manažmentu zdravia, čím by sa oslabila autonómia členských štátov.
  • Autonómia WHO pri vyhlasovaní pandémií – Generálny riaditeľ WHO by mohol takmer svojvoľne vyhlasovať stav pandémie, čo by malo vplyv na ekonomiku a občianske slobody.
  • Boj proti takzvaným „falošným“ informáciám – Nejasné ustanovenia by mohli viesť k obmedzeniu slobody prejavu pod zámienkou kontroly šírenia chorôb.
  • Zmizla špecifikácia: „plné rešpektovanie dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb“ (pozri nižšie):

Článok 3 Princípy


1. Vykonávanie týchto nariadení sa uskutočňuje pri plnom rešpektovaní dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb  na základe zásad rovnosti, inkluzívnosti, súdržnosti a v súlade so spoločnou, ale diferencovanou zodpovednosťou zmluvných štátov, pričom sa zohľadňuje ich sociálny a hospodársky rozvoj.

  • A áno… teraz je to aj právne záväzné!

Článok 1 Definície

„Stále odporúčanie“ znamená nezáväzné odporúčanie vydané WHO pre konkrétne pretrvávajúce riziká pre verejné zdravie podľa článku 16 týkajúce sa vhodných zdravotných opatrení na bežné alebo pravidelné uplatňovanie, ktoré sú potrebné na prevenciu alebo zníženie medzinárodného šírenia chorôb a minimalizáciu obmedzení medzinárodnej dopravy a pohybu;

„dočasné odporúčanie“ znamená nezáväzné odporúčanie vydané WHO podľa článku 15 na časovo obmedzené uplatňovanie na základe špecifického rizika v reakcii na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia na medzinárodnej úrovni, aby sa zabránilo alebo znížilo medzinárodné šírenie chorôb a minimalizovalo narušenie medzinárodnej dopravy a pohybu;

Zástancovia Pandemickej zmluvy znásobili svoje úsilie a robia všetko pre to, aby tento návrh presadili do mája budúceho roka.

Preto je nadchádzajúce zasadnutie v Ženeve kľúčové a rozhodne o tom, aká veľká bude dôvera v tento projekt na budúci rok.

Tím CitizenGO preto plánuje podniknúť rýchle a strategické kroky pred decembrovým vypočutím v Ženeve.

Budeme opäť na mieste a budeme sa snažiť získať delegátov na našu stranu, informovať delegácie členských štátov o rizikách tejto zmluvy a prinášať hlas ľudí ako ste Vy. Tento hlas bude znieť v chodbách OSN rovnako ako aj v rokovacích miestnostiach tohto podujatia.

To, čo robíme, je nevyhnutné, ak chceme túto zmluvu zastaviť. Musíme tomuto riziku čeliť zvnútra, na mieste, kde sa o Pandemickej zmluve rozhoduje.

To však nie je možné bez Vašej podpory.

Preto Vás pozývam, aby ste pred rokovaniami INB, ktoré sa uskutočnia už 4. – 6. decembra, podpísali túto petíciu, v ktorej naliehame na delegátov, aby odmietli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na centralizáciu globálneho riadenia zdravotníctva.

Predstavte si na chvíľu takúto nepríjemnú dystopickú scénu…

Občania sa zmenili len na bábky. Centrálna moc diktuje, ako sa musíme starať o svoje zdravie, predpisuje vakcíny, ktoré musíme dávať našim deťom – bez toho, aby sa preukázala ich účinnosť – a obmedzuje našu slobodu.

Je toto svet, ktorý chcete?

Nuž, táto predstava nie je až tak ďaleko od pravdy, ako by sa mohlo zdať – ak sa zástancom globalizmu podarí presadiť súčasné znenie Pandemickej zmluvy, centralizovalo by sa tým riadenie zdravotníctva v rukách WHO a bolo by to právne záväzné.

Diskutované ustanovenia zmluvy by dali WHO právomoc vyhlasovať pandémie a riadiť mimoriadne situácie v zdravotníctve, čím by boli nadradené národným politikám.

Pozitívne vnímame, že slovenský premiér Róbert Fico nedávno avizoval, že vláda SR nepodporí Pandemickú zmluvu. Dúfame, že tieto verejné vyhlásenia sa pretavia aj do politickej a diplomatickje reality.

Práve teraz pred koncom roka máme skutočnú príležitosť zastaviť Pandemickú zmluvu.

Podpísaním petície a zapojením sa do našej kampane sa môžete stať dôležitou súčasťou tohto zápasu.

Náš tím CitizenGO bude v tomto zápase stáť po Vašom boku, aby sme spoločne mohli držať krok s tými, ktorí presadzujú Pandemickú zmluvu. 

Postavte sa s nami na obranu osobných slobôd. Podpíšte našu petíciu ešte dnes a vyzvite kompetentných, aby v súvislosti s návrhom Pandemickej zmluvy uprednostnili ochranu našich práv.

Ďakujeme, že ste súčasťou tohto hnutia. Spoločne meníme svet k lepšiemu!

Sebastian Lukomski a celý tím CitizenGO

P.S. V tomto rozhodujúcom okamihu je Váš podpis kľúčový pre to, aby sme mohli pokračovať v tomto zápase. Viem, že chápete závažnosť toho, proti čomu stojíme v súvislosti s Pandemickou zmluvou WHO. Ste si vedomí vážnych dôsledkov, ktoré by mohla priniesť – nielen ako vzdialená záležitosť, ale ako reálne riziko pre naše osobné slobody a autonómiu.

Nejde len o ďalšiu zmenu politiky, ale o zápas, ktorý skutočne treba vyhrať. Účasť ľudí ako ste Vy je pre naše kampane kľúčová. Teraz však viac ako možno kedykoľvek predtým potrebujeme Vašu aktívnu účasť. Ak Vás táto vec oslovuje, pozývam Vás, aby ste svoju podporu posunuli ešte o krok ďalej.

Postavme sa jednotne na obranu našich hodnôt. Prosím, podporte túto iniciatívu podpísaním petície ešte dnes. Spoločne môžeme premeniť naše obavy na rozhodnú silu schopnú ochrániť naše slobody tvárou v tvár tejto bezprecedentnej výzve. Váš hlas, Váš podpis a Váš príspevok sú piliermi tohto zápasu.

Viac informácií: 

Rozšírený návrh Pandemickej zmluvy: Rokovania sa blížia ku koncu. Zastavte zúfalé snahy OSN o pretlačenie tohto návrhu
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/global-pandemic-treaty-proposal-circulated-path-to-negotiations-inches-closer/

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Sú novinári zodpovední za svoje klamlivé výroky? - Štefan Harabin

Personálne zmeny na MV SR a ich komentovanie „presstitútmi“ a opozičnými politikmi. Do akej miery sú novinári trestne zodpovední za ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

KTO NÁS ZASTUPUJE VO WHO A ROZHODUJE O NAŠEJ BUDÚCNOSTI?

Páni moji, takže kto nás zastupuje vo WHO a s kým sa má konzultovať výhrada k zmluve s WHO? S ...
Spravodajstvo

Pandemická zmluva WHO stroskotala

Zasadnutie 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve bolo ukončené  1. júna 2024. Pandemická dohoda prijatá nebola a rokovania k jej finálnemu ...
Spravodajstvo

Rostas: Stanovisko k neoficiálnym výsledkom volieb do EP

09.06.2024 · AUTOR: TIBOR ELIOT ROSTAS “Nech budú finálne čísla akékoľvek, obrovské množstvo ľudí mi písalo, že mi vo voľbách prejavili dôveru, ...
Aktualizované 12.6. 13:10
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 12.6. 00:56
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Aktualizované 12.6. 00:22
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

VYJADRENIE JUDR. KRAJNÍKOVEJ K ZAHÁJENIU VYŠETROVANIA OHĽADNE DORUČENIA PODKLADOV VEDÚCICH K ODHALENIU STOPY K ZOSNOVATEĽOM ATENTÁTU NA PREMIÉRA FICA

VYJADRENIE JUDR. ADRIÁNY KRAJNÍKOVEJ K ZAHÁJENIU VYŠETROVANIA OHĽADNE DORUČENIA PODKLADOV VEDÚCICH K ODHALENIU STOPY K ZOSNOVATEĽOM ATENTÁTU NA PREMIÉRA FICA ...
Aktualizované 12.6. 14:07
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 11.6. 00:19
Spravodajstvo

Voľby do Európskeho parlamentu dosiahli 34,38 percentnú účasť

Oficiálne výsledky eurovolieb oznámil predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda. Volebná účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu ...
Aktualizované 12.6. 13:22
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 11.6. 23:47
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...