Ročný rozpočet OSN vo výške 8 miliárd USD na podporu globálnej migrácie

1. februára 2024

Národ, ktorý nemôže kontrolovať svoje hranice, nie je národom – Ronald Reagan

Ďalší dôvod na zastavenie financovania Organizácie Spojených národov!

Misia OSN sa vymkla spod kontroly. Ako len jeden z mnohých príkladov, misia OSN jednostranne podporovať globálnu migráciu viedla k viacerým politickým krízam, ktorým sa dalo predísť. Je načase zrušiť financovanie a reorganizovať Organizáciu Spojených národov. V prípade Kongresu USA pod súčasnou exekutívou to možno v blízkej budúcnosti dosiahnuť použitím špecifických obmedzení, ako možno použiť rozpočtové prostriedky, podobne ako sa to bežne robí pri internom rozpočtovaní. V očakávaní novej výkonnej administratívy by to malo byť spojené s diplomatickým úsilím vybudovať medzinárodnú koalíciu národov, ktorá podporí veľké úsilie o definancovanie a reštrukturalizáciu.

Súčasná štruktúra a charta OSN prežili svoju užitočnosť a boli prijaté na podporu globalistických, utilitaristických, socialistických a malthusiánskych politických cieľov. Na to nebola OSN vytvorená a snahy o vytvorenie globalistickej, celosvetovej vládnej štruktúry kooptáciou Organizácie Spojených národov, aby slúžila tejto agende, možno zastaviť iba systémovou reorganizáciou a znižovaním počtu zamestnancov.

Ako len jeden z mnohých príkladov plíživosti misií OSN spustila Organizácia Spojených národov prostredníctvom svojej Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) svoju Globálnu výročnú výzvu na rok 2024. OSN chce 7,9 miliardy USD na „ podporu svojich operácií a pomoc pri vytváraní systému, ktorý napĺňa prísľub migrácie ako sila dobra na celom svete. Ďalší prípad starostlivo pripraveného vyhlásenia o poslaní, ktoré zahmlieva skutočný zámer a účel iniciatívy použitím zavádzajúcich výrazov, ktoré vyvolávajú pocit dobrej nálady.

OSN tvrdí, že peniaze použije na tri účely: 1) „záchrana životov a ochrana ľudí v pohybe“, 2) „hľadanie riešení vysídľovania vrátane zníženia rizík a dopadov klimatických zmien“ 3) „ uľahčenie pravidelných ciest “. pre migráciu “.  OSN (IOM) píše , že medzi ich ciele patrí „proaktívna práca na uvoľnení obrovského potenciálu migrácie pre hospodársky rast a ľudský rozvoj“.

„Dôkazy sú ohromujúce, že migrácia, ak je dobre riadená, je hlavným prispievateľom ku globálnej prosperite a pokroku
Nachádzame sa v kritickom okamihu a túto výzvu sme navrhli tak, aby pomohla splniť tento sľub. 
Môžeme a musíme robiť lepšie.“  
Generálna riaditeľka IOM Amy Popeová

V októbri 2023 bola Amy Pope zvolená za generálnu riaditeľku Medzinárodnej organizácie OSN pre migráciu. IOM uvádza , že jej predchádzajúca práca v americkej vláde bola:

„Hlavný poradca pre migráciu amerického prezidenta Bidena a pôsobila ako zástupca poradcu pre vnútornú bezpečnosť prezidenta Obamu. Počas práce v Bielom dome GR Pope vyvinula a implementovala komplexné stratégie na riešenie migrácie v oblastiach, ako je boj proti obchodovaniu s ľuďmi, presídľovanie utečencov a zraniteľných ľudí a príprava komunít na reakciu a prispôsobenie sa klimatickým krízam. 

Takže v podstate Amy Pope je osoba, ktorá je priamo zodpovedná za politiku presídľovania otvorených hraníc pod vedením prezidenta Bidena. Nedokázala ochrániť naše mestá a štáty pred masívnymi nájazdmi ilegálnych cudzincov v našich pohraničných štátoch. Je jednou z osôb zodpovedných za šesť miliónov utečencov prekračujúcich našu hranicu do USA od nástupu Bidena do úradu.

Teraz horlivo pracuje pre OSN, aby pokračovala vo svojom záväzku k masívnym migračným programom po celom svete. Na základe iniciatívy Amy Popeovej plánuje OSN použiť týchto 8 miliárd ročne na ďalšie zvýšenie masívneho počtu nelegálnych migrantov v celom industrializovanom svete. Ale nebojte sa, bonbóniky, teda tieto migračné programy budú „dobre riadené“ – veď sa len pozrite, ako generálna riaditeľka Amy Popeová ako hlavná poradkyňa pre migráciu Bidenovho Bieleho domu „ presídľovala “ utečencov do USA. „V skutočnosti sú Texasania obzvlášť hrdí a nadšení z jej práce.“

Kniha The Population Bomb, ktorá bola prvýkrát vydaná v roku 1971, bola jednou z najvplyvnejších kníh 20. storočia. Autor Paul Ehrlich, ktorý bol entomológom (napr.: PhD. v štúdiách hmyzu) na Stanfordskej univerzite, vyslovil hrozné predpovede, že ľudstvo musí obmedziť svoju populáciu, inak bude každý čeliť „masovému hladovaniu na umierajúcej planéte“. Záverom jeho knihy bolo, že nebezpečenstvo preľudnenia by zahŕňalo masové hladovanie, spoločenské otrasy a ničenie životného prostredia.

Táto kniha sa čoskoro stala bestsellerom a základnou vysokoškolskou učebnicou na celom svete. V podstate to spustilo vlnu programov proti populačnému rastu v rámci vlád a splodilo generácie ekoteroristov.

Bol to však ďalší klasický príklad porna strachu, ktorý bol použitý ako zbraň na podporu politických programov. Modernizovaný malthusianizmus (viac o tom pozri „ Prečo sa Malthus stále mýli “). Koľko lekcií musíme mať, aby sme mohli okamžite rozpoznať a odmietnuť tieto na strachu založené metódy politickej manipulácie?

Prečo sa Malthus stále mýli
Prečo Malthus robí zlú vedeckú politiku

Ekonomická a sociálna komisia OSN pre Áziu a Tichomorie predpovedala „500 miliónov úmrtí hladom v Ázii v rokoch 1980 až 2025“.

V skutočnosti je ponaučenie z klamstva o populačnej bombe také, že falošné poplachy súdneho dňa prichádzajú za vysokú cenu a v tomto prípade vedú k strašným výsledkom. Koľko miliónov žien a párov v USA a na celom svete tragicky nasledovalo radu malthusiánov, že majú etickú alebo morálnu povinnosť mať menej detí alebo dokonca zostať bezdetní?

Oveľa horšie boli aktivity represívnych zahraničných vlád v Afrike, Číne, Egypte, Indii a Strednej Amerike, ktoré sa podriadili prvotným výkrikom západných akademikov a zaviedli hrozné programy kontroly populácie – vrátane pripútavania žien ku kovovým stolom a vykonávania nútených potratov a sterilizácií. znížiť pôrodnosť. Príšerná čínska politika jedného dieťaťa viedla k miliónom potratov na základe výberu pohlavia a vrážd novorodencov. V Číne zmizli desiatky miliónov dievčat.

Ako dokumentuje tento graf, Stanfordský hmyzí vedec Dr. Paul Ehrlich sa úplne mýlil. Masívny hlad a hlad nikdy nenastal.

Od 70. rokov 20. storočia boli mladí občania Spojených štátov nútení mať obmedzený počet detí. Verejné školy chrlili propagandu, že by sa mala zmenšiť veľkosť rodiny, aby sa zachránil svet pred kolapsom. Tie isté školy učili, že kariéra, najmä pre ženy, by mala byť pred rodinou. Že bolo dôležité obmedziť počet obyvateľov. Jediným spôsobom, ako chrániť zraniteľné prostredie, obmedziť znečistenie, zastaviť globálny hladomor a dosiahnuť lepšiu životnú úroveň, bolo dosiahnuť nulový rast populácie. Bola to propaganda riadená strachom založená na chybnom modelovaní od najpredávanejšieho autora aplikovaná ako verejná politika a posilnená národnou propagandistickou kampaňou. Znie to povedome?

„Deti s dobrým odstupom budú hladovať, môžu sa vypariť v termonukleárnej vojne alebo zomrú na mor rovnako dobre ako neplánované deti“
Paul Ehrlich, „Populačná bomba“

V Spojených štátoch, rovnako ako v mnohých iných priemyselných krajinách, občania hromadne odpovedali na túto výzvu „jasne“. Populácia amerického pôvodu v Spojených štátoch teda zostala za posledných 50 rokov pod 300 miliónmi. Prakticky celý masívny nárast populácie v Spojených štátoch v tom čase pochádzal z nedávnych prisťahovalcov a ich detí, čo znamená, že v USA je 336 000 miliónov ľudí, z ktorých populácia narodená v zahraničí dosiahla v roku 2022 rekordných 46 miliónov.

Mnohí ekonómovia sa domnievajú, že vysoký počet nelegálnych prisťahovalcov, ktorí sa v súčasnosti zdržiavajú v USA, viedol k strate pracovných príležitostí, vyššej miere väznenia a zhoršeniu trhu práce pre pracovníkov narodených v Amerike.

…prieskum trhu práce zistil, že imigrácia skutočne poškodzuje amerických pracovníkov. V štúdii z roku 2003 ekonóm z Harvardskej univerzity George Borjas uviedol, že zvýšená imigrácia za posledné dve desaťročia „podstatne zhoršila príležitosti na trhu práce, ktorým čelia mnohí domorodí pracovníci, a znížila mzdu priemerného pracovníka narodeného v USA o 3 percentá a mzdu stredoškolákov o 9 percent. V práci Borjasa a ďalších ekonómov z roku 2010 sa zistilo, že 10-percentný nárast pracovníkov v dôsledku imigrácie znížil zamestnanosť černochov o 6 percent a viedol k vyššej miere uväznenia.

Takéto výsledky dávajú ekonomický zmysel; vzhľadom na určitú úroveň dopytu po pracovnej sile, zvýšená ponuka zintenzívňuje súťaž o pracovné miesta a vyvíja tlak na znižovanie zárobkov. „Udržiavaním nízkej ponuky pracovnej sily má imigračná politika tendenciu udržiavať mzdy vysoké,“ píše ekonóm Paul Samuelson vo svojej klasickej učebnici Ekonomika, komentujúc obmedzenia imigrácie platné do polovice 60. rokov 20. storočia.

Teraz máme nové zlaté teľa globalizmu, ktoré sa používa na maskovanie „korporativizmu“ podporovaného Svetovým ekonomickým fórom (inými slovami globalizovaného fašizmu), ktorého ústredným prvkom je podpora masívnych migračných stratégií, ktoré sa využívajú ako nástroj a zbraň nadnárodných korporácií, ktoré sa snažia o väčšiu návratnosť investícií znižovaním nákladov práce. Títo globalisti združení v WEF sa snažia o celosvetovú ekonomickú kontrolu a nízke mzdy.

Nepodliehajte ich propagande. Spojené štáty na tom nie sú lepšie pre tieto masívne migračné vlny.

Liek na túto globalistickú chorobu OSN je skutočne celkom jednoduchý. Návratom k modelu „národného štátu“ sa decentralizovaným spôsobom stáva každá krajina zodpovedná sama za seba. Ak je cieľom antiimperializmus, potom je liekom záväzok k decentralizovanej národnej suverenite. Nie migrácia do globalizovanej korporativistickej riadenej ekonomiky riadenej akousi vládou jedného sveta, ktorá používa jazyk socializmu, ktorý sa cíti dobre, a rôzne príchute marxistickej kultúrnej transformácie na maskovanie toho, čo je skutočne modernizovaný technofašizmus.

Spojené štáty nepotrebujú a ani by nemali prijať každého imigranta, ktorý prekročí ich hranicu. Na tom sa zhoduje drvivá väčšina Američanov. Toto nie je rasizmus ani fanatizmus. Faktom je, že to poškodzuje našu ekonomiku a náš spôsob života. Amerikanizmus je dôležitý – máme kultúru, ktorú stojí za to zachovať.

Okrem toho 14. dodatok, ktorý umožňuje komukoľvek stať sa občanom, ak sa narodí v USA alebo na jeho území, musí byť predefinovaný tak, aby vylúčil deti narodené nelegálnym prisťahovalcom. Podľa súčasného výkladu 14. dodatku môže nelegálny prisťahovalec, ktorý porodí dieťa v USA, poberať naň nárokované dávky (sociálne zabezpečenie). Stratégia kotevných detí je jedným z dôvodov, prečo sa toľko ľudí chce prisťahovať do USA. Centrum pre štúdie o prisťahovalectve zistilo, že „54 percent domácností na čele s prisťahovalcami – naturalizovanými občanmi, legálnymi obyvateľmi a nelegálnymi prisťahovalcami – využívalo jeden alebo viac hlavných programov sociálneho zabezpečenia.“ V porovnaní s 39 percentami domácností narodených v USA.

Reforma tejto medzery by sa dala dosiahnuť jednoduchým aktom Kongresu, aby osoby bez občianstva nemohli vyberať dávky pre deti narodené v USA. Ešte lepšia by bola úprava 14. dodatku alebo nový dodatok, ktorý definuje občana ako toho, kto sa narodil na americkej pôde alebo jej územiach rodičom, ktorí sú v USA legálne.

Medzinárodná organizácia OSN pre migráciu (IOM) dostáva finančné prostriedky od Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických na pomoc v oblasti migrácie a utečencov. Tento menový kanál z ministerstva zahraničných vecí USA do IOM rozšíril Biely dom Bidena v októbri 2023. Ako minister zahraničia Anthony Blinken napísal:

IOM je základným partnerom Spojených štátov pri presadzovaní bezpečného, ​​usporiadaného a humánneho riadenia migrácie a poskytovania humanitárnej pomoci.

Spojené štáty americké sú a zostávajú najväčším bilaterálnym darcom IOM…

Úrad pre populáciu, utečencov a migráciu ministerstva zahraničných vecí nedávno obnovil päťročné memorandum o porozumení (MOU) s IOM s cieľom pokračovať v našom dlhotrvajúcom partnerstve v programe USRAP (USRugee Admissions Program).

Kongres nemusí byť schopný zastaviť vládu USA vo financovaní OSN v tomto okamihu; kvôli nedostatočnej podpore členov demokratickej strany a spojencov republikánskej strany (Republicans In Name Only). Môžu však byť schopní obmedziť, kam tie peniaze do OSN idú.

Rastie podpora oboch strán na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva. Preto musí Kongres nájsť odvahu „ohradiť“ (alebo inak obmedziť) financovanie IOM z rozpočtu ministerstva zahraničných vecí.

Trump aj Kennedy prisľúbili, že zatvoria hranice s USA, a súčasnú politiku otvorených hraníc Biden/OSN považujú za mimoriadne nebezpečnú pre našu národnú bezpečnosť a pre náš národ. Toto je skvelý prvý krok, ale ktokoľvek bude zvolený za prezidenta USA, musí ísť ešte ďalej.

Misia OSN sa vymkla spod kontroly. Úprimne povedané, ich postoj k migrácii ako univerzálnemu právu, ako sa uvádza v Agende 2030, povedie len k ďalšej vojne. Pretože pravdou je, že o štátne hranice a územie sa vedie väčšina vojen.

Robert Malone

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Covid šikana pokračuje, aj za Fica

Vážení priaznivci, ráno som išiel do Infovojny k prezidentskej kandidatúre a poobede na súd do Petržalky na požiadanie občana, ktorého ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Temná história klinických testov vakcíny Gardasil proti HPV (spoiler: nie je „bezpečná a účinná”)

ilustračný obrázok: Raffles Medical Cambodia O tom, ako skutočne prebiehali klinické testy vakcíny Gardasil proti HPV. Napriek tvrdeniam, že sa ...
Aktualizované 12.6. 13:10
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 12.6. 13:22
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 12.6. 14:07
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 11.6. 23:47
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Aktualizované 13.6. 23:40
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Aktualizované 13.6. 22:37
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 12.6. 00:56
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Aktualizované 11.6. 00:19
Spravodajstvo

Voľby do Európskeho parlamentu dosiahli 34,38 percentnú účasť

Oficiálne výsledky eurovolieb oznámil predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda. Volebná účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu ...
Aktualizované 12.6. 00:22
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

Rostas: Stanovisko k neoficiálnym výsledkom volieb do EP

09.06.2024 · AUTOR: TIBOR ELIOT ROSTAS “Nech budú finálne čísla akékoľvek, obrovské množstvo ľudí mi písalo, že mi vo voľbách prejavili dôveru, ...