Putinove 70. narodeniny

9. októbra 2022

Obraz Alexeja Sergienka s názvom „Putin so šteniatkom“, ktorý bol predstavený vo štvrtok v predvečer 70. narodenín ruského prezidenta Vladimira V. Putina v Petrohrade (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Milí priatelia,

včera som diplomatickou cestou gratuloval prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi k 70-tým narodeninám.

Jeho excelencii
Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi
Prezidentovi Ruskej federácie
Moskva, Kremeľ     

Vážený pán prezident

Ruskej federácie,

Vladimír Vladimírovič Putin,

dovoľte mi s pocitom hlbokej úcty k Vám a všetkému ruskému ľudu vyjadriť moju úprimnú gratuláciu k Vášmu významnému osobnému výročiu.

Slovenská republika je môj domov, je to to najcennejšie, čo slovenský národ má. Naša história je plná dôkazov o spoločnom živote našich slovanských predkov, o úspechoch vzájomnej spolupráce, blízkosti morálnych hodnôt a kultúry, vzdelania a trvalej túžby našich národov žiť s ostatnými v mieri a prosperite.

Žijeme v mimoriadne významnom období celosvetových zmien namierených proti terorizovaniu sveta jediným samozvaným vládcom, USA a ich najmä anglosaských spojencov. Lož a prekrúcanie histórie nikdy neuspejú.

Ako dlhoročný sudca a predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si Vás dovoľujem vážený pán prezident ubezpečiť, že absolútna väčšina slovenských občanov v plnom rozsahu podporuje kroky ktoré ste sa rozhodli urobiť na záchranu životov ruských a ostatných ľudí žijúcich na Ukrajine. Vysoko si ceníme vašu trpezlivú medzinárodnú politiku s cieľom postupne pretvárať náš svet k spravodlivým vzťahom medzi ľuďmi a národmi.

Dovoľte mi vážený pán prezident informovať Vás, že som rozhodnutý vo svojom hlbokom presvedčení a spravodlivosti, práve a morálnych hodnotách mojej pravoslávnej viery v nasledujúcom volebnom období opätovne kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky. Viem, čo treba urobiť a viem ako to treba urobiť. Verím, že zdravý rozum, pravda a úcta k práci a poriadku zvíťazia aj u nás na Slovensku.

Vážený pán prezident,

želám vám mene svojom, ako aj v mene slovenských občanov veľa zdravia, tvorivých síl, spokojnosti a lásky v osobnom živote na splnenie Vášho poslania.

S úctou

Štefan Harabin
Trestný sudca Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky

                                                                                                                                       

Bratislava,  06. október 2022

Его превоосходительство 
Путину Владимиру Владимировичу
Президенту Российской Федерации.
Москва, Кремль.
Глубакоуважаемый господин Президент
Российской Федерации,
Владимир Владимирович Путин
позвольте мне с чувством глубокого уважения к Вам и всему русскому народу выразить мои искренние поздравления с Вашим знаменательным личным юбилеем.
Словацкая Республика – мой дом, это самое ценное, что есть у словацкого народа. Наша история полна свидетельств об общей жизни наших славянских предков, об успехах взаимного сотрудничества, близости нравственных ценностей и культуры, образования и неизменного стремления наших народов жить в мире с другими народами и процветании.
Мы живем в чрезвычайно важный период глобальных изменений, направленных против терроризирования всего мира единственным самопровозглашенным правителем, США и особенно их англо-саксонскими союзниками. Ложь и искажение истории им не удастся никогда.
Будучи судьёй на протяжении многих лет, и как председатель Верховного суда Словацкой Республики, хотел бы заверить Вас, господин Президент, что абсолютное большинство граждан Словацкой Республики полностью поддерживает те шаги, которые Вы решили предпринять для спасения жизней русских и других людей, проживающих на Украине. Мы высоко ценим Вашу терпеливую международную политику, направленную на постепенное преобразование мира в справедливые отношения между людьми и народами.
Уважаемый господин Президент, разрешите сообщить Вам, что я, будучи глубоко убеждённым в справедливости, законе и моральных ценностях моей православной веры, полон решимости в период следующих выборов снова баллотироваться на пост Президента Словацкой Республики. Я знаю, что нужно сделать, и знаю, как это сделать. Я уверен, что здравый смысл, правда и уважение к труду и порядку восторжествуют и здесь, в Словакии.
Уважаемый господин Президент,
Желаю Вам от себя лично и от имени словацких граждан крепкого здоровья,  радости, любви в личной жизни и творческих сил для выполнения своей миссии.
Искренне Ваш,
Штефан Гарабин   
Уголовный судя Верховного суда
Словацкой республики

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Bezpečné a účinné: Druhý pohľad (DOKUMENT 2022)

Tento dokument vrhá svetlo na zranenia a straty po očkovaní vakcínou Covid-19, ale tiež sa zaoberá systémovými chybami, ktoré ich ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Nová doba už klope na dvere...

Štefan Harabin: Čie maslo je na hlave? No všetkých týchto ultraliberálnych idiotov v Bruseli vrátane tých našich… aj terajších aj ...
Aktualizované 29.3. 22:54
Spravodajstvo

ČAPUTOVÁ PRIJALA NA SLOVENSKU PREZIDETNA ESTÓNSKA

Čaputová privítala na Slovensku ďalšiu návštevu, prijala prezidenta Estónska Estónsko je celkom milý malý štátik s počtom obyvateľov 1,3 milióna, ...
Aktualizované 30.3. 17:09
Spravodajstvo

ILÚZIA o dobrých prokurátoroch

LIPŠIC chodí na USA ambasádu spredu a ŽILINKA zozadu, tvrdí trestný sudca JUDr. Štefan Harabin Štefan Harabin naznačuje fakty: „Tu ...
Spravodajstvo

Čaputová nenávidí Slovákov?

Fico reagoval na Čaputovej nenávistný prejav voči Slovákom: „Pani prezidentka, zapamätajte si, že keď nejaká politika v štáte nefunguje a ...
Spravodajstvo

Trestné oznámenie na Hegera a spol

Štefan Harabin Trestné oznámenie na Hegera a spol za zneužívanie právomoci verejného činiteľa vo vzťahu k odovzdaniu Migov na Ukrajinu. ...
Aktualizované 31.3. 23:36
NÁZORSpravodajstvo

FBI vyhlásila, že Covid-19 pochádza z laboratória – Soňa Peková

Nové dôkazy ukazujú, že Dr. Anthony Fauci si objednal vedecký článok, aby vyvrátil teóriu úniku z Laboratória vo Wuhane. FBI ...
Spravodajstvo

Škandál na liberálnej scéne

TAKÝTO ŠKANDÁL TU EŠTE NEBOL! S čím prišiel včera Robert Fico, je BOMBA, ktorá by mala rozmetať celú slovenskú liberálnu ...
Aktualizované 30.3. 10:10
Spravodajstvo

Nebezpečenstvo uránu hrozí aj Slovensku?

Upozornenie: Niektoré obrázky nie sú vhodné pre maloletých a pre citlivé povahy O nebezpečenstve, ktoré hrozí Slovensku, ak sem privezú ...
Aktualizované 31.3. 23:17
Spravodajstvo

Pracovné a priateľské stretnutie s čínskym veľvyslancom J.E. Sun Lijie

Zem sa už neotáča okolo osi stvorenej z amerického dolára – do hry definitívne vstúpili hráči, ktorí sa niekoľko dekád ...
Spravodajstvo

SPUSŤTE OBLIEHANIE RTVS – Tibor Eliot Rostas

Manifestácie a spontánne protesty ľudí sú už od roku 1989 neúčinné. Prečo? Protagonisti nevytrvali pri dosiahnutí jedinej požiadavky: získať trvalý ...
Aktualizované 1.4. 00:19
Spravodajstvo

„DIABOLSKÝ PLÁN“ Európskej únie

Európska obranná agentúra (EDA) so sídlom v Bruseli v pondelok 20. 3. 2023 oznámila, že celkovo 17 členských štátov EÚ ...