Putinove 70. narodeniny

9. októbra 2022

Obraz Alexeja Sergienka s názvom „Putin so šteniatkom“, ktorý bol predstavený vo štvrtok v predvečer 70. narodenín ruského prezidenta Vladimira V. Putina v Petrohrade (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Milí priatelia,

včera som diplomatickou cestou gratuloval prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi k 70-tým narodeninám.

Jeho excelencii
Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi
Prezidentovi Ruskej federácie
Moskva, Kremeľ     

Vážený pán prezident

Ruskej federácie,

Vladimír Vladimírovič Putin,

dovoľte mi s pocitom hlbokej úcty k Vám a všetkému ruskému ľudu vyjadriť moju úprimnú gratuláciu k Vášmu významnému osobnému výročiu.

Slovenská republika je môj domov, je to to najcennejšie, čo slovenský národ má. Naša história je plná dôkazov o spoločnom živote našich slovanských predkov, o úspechoch vzájomnej spolupráce, blízkosti morálnych hodnôt a kultúry, vzdelania a trvalej túžby našich národov žiť s ostatnými v mieri a prosperite.

Žijeme v mimoriadne významnom období celosvetových zmien namierených proti terorizovaniu sveta jediným samozvaným vládcom, USA a ich najmä anglosaských spojencov. Lož a prekrúcanie histórie nikdy neuspejú.

Ako dlhoročný sudca a predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si Vás dovoľujem vážený pán prezident ubezpečiť, že absolútna väčšina slovenských občanov v plnom rozsahu podporuje kroky ktoré ste sa rozhodli urobiť na záchranu životov ruských a ostatných ľudí žijúcich na Ukrajine. Vysoko si ceníme vašu trpezlivú medzinárodnú politiku s cieľom postupne pretvárať náš svet k spravodlivým vzťahom medzi ľuďmi a národmi.

Dovoľte mi vážený pán prezident informovať Vás, že som rozhodnutý vo svojom hlbokom presvedčení a spravodlivosti, práve a morálnych hodnotách mojej pravoslávnej viery v nasledujúcom volebnom období opätovne kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky. Viem, čo treba urobiť a viem ako to treba urobiť. Verím, že zdravý rozum, pravda a úcta k práci a poriadku zvíťazia aj u nás na Slovensku.

Vážený pán prezident,

želám vám mene svojom, ako aj v mene slovenských občanov veľa zdravia, tvorivých síl, spokojnosti a lásky v osobnom živote na splnenie Vášho poslania.

S úctou

Štefan Harabin
Trestný sudca Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky

                                                                                                                                       

Bratislava,  06. október 2022

Его превоосходительство 
Путину Владимиру Владимировичу
Президенту Российской Федерации.
Москва, Кремль.
Глубакоуважаемый господин Президент
Российской Федерации,
Владимир Владимирович Путин
позвольте мне с чувством глубокого уважения к Вам и всему русскому народу выразить мои искренние поздравления с Вашим знаменательным личным юбилеем.
Словацкая Республика – мой дом, это самое ценное, что есть у словацкого народа. Наша история полна свидетельств об общей жизни наших славянских предков, об успехах взаимного сотрудничества, близости нравственных ценностей и культуры, образования и неизменного стремления наших народов жить в мире с другими народами и процветании.
Мы живем в чрезвычайно важный период глобальных изменений, направленных против терроризирования всего мира единственным самопровозглашенным правителем, США и особенно их англо-саксонскими союзниками. Ложь и искажение истории им не удастся никогда.
Будучи судьёй на протяжении многих лет, и как председатель Верховного суда Словацкой Республики, хотел бы заверить Вас, господин Президент, что абсолютное большинство граждан Словацкой Республики полностью поддерживает те шаги, которые Вы решили предпринять для спасения жизней русских и других людей, проживающих на Украине. Мы высоко ценим Вашу терпеливую международную политику, направленную на постепенное преобразование мира в справедливые отношения между людьми и народами.
Уважаемый господин Президент, разрешите сообщить Вам, что я, будучи глубоко убеждённым в справедливости, законе и моральных ценностях моей православной веры, полон решимости в период следующих выборов снова баллотироваться на пост Президента Словацкой Республики. Я знаю, что нужно сделать, и знаю, как это сделать. Я уверен, что здравый смысл, правда и уважение к труду и порядку восторжествуют и здесь, в Словакии.
Уважаемый господин Президент,
Желаю Вам от себя лично и от имени словацких граждан крепкого здоровья,  радости, любви в личной жизни и творческих сил для выполнения своей миссии.
Искренне Ваш,
Штефан Гарабин   
Уголовный судя Верховного суда
Словацкой республики

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Bezpečné a účinné: Druhý pohľad (DOKUMENT 2022)

Tento dokument vrhá svetlo na zranenia a straty po očkovaní vakcínou Covid-19, ale tiež sa zaoberá systémovými chybami, ktoré ich ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Nová doba už klope na dvere...

Štefan Harabin: Čie maslo je na hlave? No všetkých týchto ultraliberálnych idiotov v Bruseli vrátane tých našich… aj terajších aj ...
Spravodajstvo

Česko je druhá najhoršia krajina na svete - oznámila včera OSN! Slovensko nezaostáva... Kto je prvý - žasnete!

Najdôležitejšie údaje sú v závere článku – Analýza CEPEJ EÚ dokazuje, ako sa v Česku desivo premnožili vysokí štátni úradníci ...
Spravodajstvo

Vojna  RF vs. Ukrajina

《BFM TV rozhovor –  интервью c Пётрom – Толстым miestopredsedom štátnej  Dumy RF》 Pyotr Tolstoy, podpredseda Dumy: „Infraštruktúra Ukrajiny bude ...
Aktualizované 6.12. 02:12
Spravodajstvo

PÊLE-MÊLE – KVALITNÉ ZAUJÍMAVOSTI Z DOMOVA A ZO SVETA // Naše zdravie máme v črevách.

Máme právo byť zdraví, čl. 40 ÚStavy SR, ale nemáme takú povinnosť! Aj zdravie patrí do sféry našich základných práv a slobôd, ...
Spravodajstvo

NOVÝ SVETOVÝ PORIADOK

PREZIDENT PUTIN: NWO Zúfalo dokončujem plán pre Európu!Zatiaľ čo európske národy smútia nad mŕtvymi a pripravujú sa na ďalšiu vlnu ...
Spravodajstvo

VIDEO: Pjotr Olegovič Tolstoj - Na Západe bezpečnosť Ruska nikoho nezaujímala

Петр Олегович Толстой Vice Prezident Dolnej snemovne RUSKEJ DUMY Pjotr Olegovič Tolstoj vo Francúzskej BFMTV vo výbušnom rozhovore, kde ako ...
Spravodajstvo

Žaloba na Zelenského ide z Česka do Haagu

Jindřich Rajchl Predseda strany Právo Respekt Odbornost, advokát, podnikateľ napísal: .…rozhodol som sa podať podnet na stíhanie ukrajinského prezidenta Volodymyra ...
Spravodajstvo

Budú očkovaní umierať v krátkom čase?

,,Každá osoba očkovaná mRNA zomrie v priebehu nasledujúcich 3 až 5 rokov“ Nasledujúca správa je prevzatá z prepisu videokonferencie medzi ...
Spravodajstvo

Harabin podal opäť trestné oznámenie

JUDr. Štefan Harabin podal oficiálne trestné oznámenie priamo Žilinkovi vo veci šikanovania ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá iba uplatňovala základné ...
Aktualizované 5.12. 01:04
Spravodajstvo

Putin má riešenie: Roztrieštená, bezzubá Ukrajina rozdelená 100 kilometrov širokým územím nikoho

Vyzerá to tak, že Putin našiel riešenie… Mike Whitney „Zdá sa pravdepodobné, že Rusko presadí riešenie. Ak sa podľa očakávania ukáže, že ...
Aktualizované 6.12. 01:08
Spravodajstvo

Covid vakcína zabila tisíce ľudí na svete píše FoxNews

Tucker: „Pre mnoho ľudí, z ktorých mnohí boli nútení vziať si covid vakcínu, bolo očkovanie fyzicky nebezpečné. Mnohým tisícom spôsobila ...