POLÍCIA ZASTRAŠUJE JUDr. ADRIANU KRAJNÍKOVÚ, CHCE S ŇOU „DOHODNÚŤ“ TELEFONICKY PREDVOLANIE, MÁ PODAŤ „SVEDECTVO K UDALOSTI“

9. septembra 2023

POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, teda určití policajti, ktorí zneužívajú príslušnosť k nej, majú strach zo zodpovednosti za bezprecedentný záťah, ktorý urobili voči mne dňa 26.8.2023 a zločiny, ktoré potom prekryli tlačovou správou zo dňa 28.8.2023.

V HRE JE VŠAK VIAC, NEŽ LEN ONI. Ale poďme postupne…

Žiadna udalosť na mojej strane, ku ktorej by som mala podať svedectvo, sa nestala, ale stali sa TRESTNÉ ČINY POLICAJTOV, a o týchto podám SVEDECTVO PRED PROKURÁTOROM.

SLOVENSKO MÁ PROBLÉM. POŠKODENÉ ÚSTAVNÉ ZRIADENIE, V KTOROM NEFUNGUJÚ ŠTÁTNE ORGÁNY PODĽA PRÁVA, ALE PODĽA MAFIÁNSKYCH PRAKTÍK.

Dňa 26.8.2023 ma POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, z dôvodu nevyhovenia výzvy policajta na nepreukázanie mojej totožnosti pre „podobu s hľadanou osobou“, bezprecedentne odvliekla násilím z najrušnejšieho miesta v Košiciach, Hlavnej ulice, na policajný útvar, za teatrálneho predstierania môjho úteku z miesta, ako „Pani upokojte sa, neklaďte aktívny odpor, pani ukľudnite sa, pani neklaďte aktívny odpor. Tento výstup mal ešte umocniť obraz súladu ich svojvoľného konania so zákonom.

Policajti ma tak ťahali a tlačili pred sebou, ako zločinca, do policajného auta, do ktorého ma násilím vpravili. Na policajnom útvare pokračovali v obmedzovaní mojej osobnej slobody ŠIKANÓZNYM „vyťažovaním“ ma (starý policajný výraz na gestapácke získavanie informácií od osoby) a PONIŽOVANÍM, o tom, kto som, aj keď to všetci vedeli, a údaje o mojej osobe mali navyše vylustrované zo systému REGOB (register obyvateľstva).

Avšak aj lustrácia mojich údajov bola v rozpore so zákonom, pretože dôvod na preukázanie mojej totožnosti pre „podobu s hľadanou osobou“ nebol od počiatku, čo kontrolujúci policajt(i) objektívne vedel(i), keďže osobu v pátraní, na ktorú sa podobám, nepoznali. To ani pri prvej výzve, ani o pol hodinu pri druhej výzve, a nepoznali ju ani počas celého násilného držania a „vyťažovania“ ma na policajnom útvare. Pretože konkrétna (!) hľadaná osoba, na ktorú sa „podobám“, čo je podmienkou predmetnej výzvy policajta na preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, neexistovala!

Išlo o vymyslený dôvod zistenia mojich osobných údajov, aj za cenu násilného odvlečenia a obmedzenia na osobnej slobode, kde po ich zistení, išlo ďalej o cielenú šikanu mojej osoby.

V konečnom dôsledku, ako povedal policajt, ktorý páchal na mne trestnú činnosť (čo je zaznamenané na zvukovej nahrávke, ktorú som tajne urobila, pretože aj nahrávanie policajtov pri ich činnosti, navyše v mojej veci, mi zakázal pod hrozbou krádeže môjho technického zariadenia), on pri užívaní oprávnení policajta (ktoré zahrňujú enormné zásahy do integrity osoby), nemusí plniť žiadnu služobnú úlohu podľa zákona, pretože zákon to nevyžaduje. A ponižujúc ma ako advokáta pred jeho kolegami doplnil, že vo svojich poznatkoch mám totálne (!) medzery“, čo direktívne ukončil ako „doštudovať odporúčam“.

Títo ľudia skutočne majú vo svojich hlavách víziu, že sú zákonom. Oni si to nemyslia, oni to vedia!

Tento násilný zásah na verejnosti voči mojej osobe bol okamžite publikovaný cez sociálne siete, čo vyvolalo enormný ohlas v spoločnosti. Následne som k tomu vydala verejné stanovisko. Viac v článku:

Keďže na strane polície sa stal závažný a bezprecedentný prešľap, v ktorom došlo k spáchaniu viacerých trestných činov viacerých policajtov, mala POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY záujem to zakryť. A tak spáchala ďalšie trestné činy.
Nerátala totižto s tým, že mám zvukovú nahrávku z policajného útvaru o tom, čo sa tam dialo.
KRAJSKÉ RIADIETĽSTVO PZ v KOŠICIACH vydalo dňa 28.8.2023 úmyselne LŽIVÚ SPRÁVU, že výzva na moju kontrolu, ktorú som neuposlúchla, a preto bola násilne odvlečená na útvar, bola pre „dôvodnú obavu z narúšania zhromaždenia“ (na mieste, kde som sa nachádzala). Na zosilnenie „efektu“ bola správa doplnená, tým, že som dôvodne podozrivá zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku.
Nerátala teda s tým, že mám nahrávku z policajného útvaru, ktorá potvrdzuje verziu o mojej kontrole s hľadanou osobou, a usvedčuje policajtov zo spáchania viacerých trestných činov proti mne – práve v spojení so ŠIKANOU ohľadne „podoby s hľadanou osobou“, a zároveň tým usvedčuje aj príslušné osoby z Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, z úmyselného uvádzania tretích osôb do omylu, predložením úmyselne lživej verejnej informácie polície (!), o inom dôvode výzvy a násilného predvedenia, a spáchania tak viacerých trestných činov už týchto osôb pre zakrytie zločinov v súvislosti s „podobou na hľadanú osobu“.
Aj keď polícia túto správu vydala bez označenia môjho mena a priezviska, v kontexte komunikovanej veci s už publikovanými udalosťami o mojom násilnom zaistení a odvlečení je objektívne zrejmé, že ide o moju osobu, preto to aj verejnosť spontánne poznala a takto vníma.  
Táto absurdná fabulácia je už iba umocnená ďalšou absurditou, že ide o dôvodné (!) podozrenie z priestupku proti verejnému poriadku, spáchaného dôvodnou obavou z narúšania zhromaždenia, a ja sa pýtam, aký je to priestupok spáchaný „dôvodnou obavou…“?
Polícia sa správa ako mafia, ktorá podvádza a klame prvú ligu, a keďže klame a podvádza, kopí jednu chybu za druhou.
Viac k veci v priloženom článku so zvukovou nahrávkou z polície:

Po tomto škandáli začala POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY „chrániť“ verejnosť a občanov, aby sa o veci nedozvedeli.

Dňa 4.9.2023 som dostala od p. Štefana Havlíka (kandidáta na poslanca do parlamentných volieb za stranu Republika), informáciu, že dňa 28.8.2023 zverejnil na svojom FB profile príspevok s odkazom na uvedenú správu polície, zastierajúcu predmetný škandál. Príspevok bol odstránený. Na základe reklamácie obdržal dňa 3.9.2023 stanovisko správcu siete, že „príspevok sme neobnovili“. Prikladám screenshot, z ktorého vyplýva časť textu predmetného príspevku, cit.: „SITA píše o JUDr. Adriane Krajníkovej. A klamúúú a klamúúú!!! Voda sa už varí a týmto sa policajti nevyvinia. Obnova právneho štátu je kľúčová!!! Začalo to plandémiou a pokračujeme pri pochodoch…“ (ďalej už nie je text k dispozícii). Je zrejmé, že na odstránení tohto príspevku mala objektívne záujem iba Polícia Slovenskej republiky. 

„UDALOSTI“ POKRAČUJÚ

POLICAJNÝ ÚTVAR, NA KTORÝ MA POLICAJTI NÁSILÍM ODVLIEKLI A PÁCHALI TAM NA MNE TRESTNÚ ČINNOSŤ, MA TELEFONICKY(!) „PREDVOLAL“ PODAŤ SVEDECTVO K „UDALOSTI“ PODĽA ZÁKONA O PRIESTUPKOCH.

K akej udalosti…? Žiaden policajt nevie. Objektívne nemôže vedieť, lebo žiaden priestupok sa na mojej strane nestal. Objektívne! Tak, ako neexistovala žiadna „osoba v pátraní, na ktorú sa podobám“neexistuje ani žiadny priestupok, ktorý som spáchala. Existuje však znova niečo v hlavách policajtov, operujúcich ako mafia.

Jediné, čo objektívne existuje, sú viaceré trestné činy – v rozsahu až zločinov, viacerých policajtov v pôsobnosti KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA PZ V KOŠICIACH, pán Homola. Možno aj Vás…

Dňa 5.9.2023 o 18.00 hod. mi z telefónneho čísla Polície Slovenskej republiky +421 961 910 000, volala osoba menom „pán Homola“, na čo som ju požiadala o opakované zavolanie, pretože som na druhom aparáte mala iný hovor. Po chvíli zavolal. Síce som obedovala, ale vybavila som ho… Chcel ma znova (!) dostať na tú (!) políciu, kde som bola pred 12 dňami ŠIKANOVANÁ, PONIŽOVANÁ, a OHROZENÁ PSYCHOPATMI V UNIFORMÁCH NA SVOJEJ BEZPEČNOSTI. Chcela ma vypočuť ako svedka k neurčitej udalosti.

Nahrávka telefonického hovoru:

Prepis nahrávky telefonického hovoru:

Adriana Krajníková: Halló… 
Policajt: Dobrý pani Krajníková, takže pán Homola, polícia Staré Mesto 
AK: Nech sa páči…
Policajt: Dobre, pani Krajníková, tento hovor je nahrávaný, nakoľko volám zo služobného telefónu, potreboval by som sa s Vami tak normálne dohodnúť, nechcem (!) posielať predvolanku, potrebujem Vás vypočuť k jednej udalosti z 26.8. na § 60 priestupkového zákona. 
AK: Pošlite mi predvolanku 
Policajt: pošlem predvolanku…á dobre, ja sa s Vami chcem dohodnúť tak normálne, že kedy by ste vedeli prísť, aby som to vedel na ten deň dať. 
AK: pošlite mi predvolanku 
Policajt: Dobre pani Krajníková… 
AK: …a s kým hovorím: 
Policajt: …som Vám už povedal na začiatku telefonátu, a budete to mať v predvolanke. 
AK: Môžem vedieť s kým hovorím, mohla som prepočuť meno. 
Policajt: …pani Krajníková, už som Vám volal, boli ste poučená, dobre!? Na začiatku telefonátu.
AK: môžem vedieť s kým hovorím? 
Policajt: Strážmajster Homola, aby ste vedeli, dobre!? Chcel som sa s Vami normálne dohodnúť (!), kedy to Vám bude vyhovovať a kedy som ja v robote, aby sme sa nemuseli zbytočne naťahovať. Čo sa týka predvolania na výzvu, ako svedka k udalosti. 
AK: Pošlite mi predvolanku. 
Policajt: Dobre pani Krajníková… dobre, majte sa, dopočutia! 
AK: …aj Vy, dopočutia.  

Z hľadiska práva znova nešlo o zákonný postup, ale o svojvôľu, ktorá je nepochybne pracovným nástrojom policajtov. Tento policajt neoznačil zákonným spôsobom „udalosť“ ku ktorej ma chce vypočuť, teda neoznačil právnu kvalifikáciu priestupku, ku ktorému by som mala podať svedeckú výpoveď. Znova iba direktívne a svojvoľne predostrel to, čo chcel, aby som vykonala tak, ako on chcel.

Vravel, že už mi volal, a „bola som poučená, dobre!? Na začiatku telefonátu“. Túto „právnu formuláciu“ má nacvičenú pre každý prípad, pretože nebola som poučená a nemala ani byť o čom. Dôvod poučenia neexistoval.

Stupídna LOŽ na stupídnu LOŽ. Už sa iba zamotávajú…

Ide o pokračovanie snahy policajtov Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach na prekrytie ich zločinov, ktoré sa stali dňa 26.8.2023 a 28.8.2023.

Dávam na vedomie POLÍCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY, že vybavovať sa budú trestné činy zneužívania právomoci policajtov vrátane aj predstierania mnou spáchaného priestupku, či ako to nazval Homola? – „udalosti“. Jedinou „udalosťou“ ktorá tu je, sú zadokumentované trestné činy policajtov KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA PZ V KOŠICIACH.

A vyzývam túto POLÍCIU, aby sa zdržala ŠIKANOVANIA mojej osoby predvolávania ma na úkony pre zjavne predstierané dôvody.

Strážmajster Homola sa teda chcel normálne (!) dohodnúť o výsluchu o „udalosti“, ktorá neexistuje. A zakryť tým UDALOSŤ, ktorá sa stala. Trestné činy policajtov. Nie je vám všetkým zo seba zle, ak viete, čo ste spáchali, a chcete to poprieť a ešte aj otočiť… ? Čo to preboha ste za podlí ľudia?!

Túto hru pán Homola, hrajte sám so sebou. Ak príde predvolanie, budem postupovať zákonným spôsobom.

Radím policajtom, ktorí tu zneužívajú právomoc, a vedia to, aby to ďalej na mňa, a teraz už aj na verejnosť, a orgány činné v trestnom konaní, (ktoré sa budú zaoberať ich skutkami) neskúšali. Žiaden priestupok, ani záhadná „udalosť“, na mojej strane sa nestali, stali sa vaše zločiny. A vy to všetci viete. Preto konáte, ako konáte…

V tóne hlasu policajta Homolu a spôsobe jeho komunikácie, po tom, čo som nevyhovela jeho telefonickému „predvolaniu“, a z dôvodu prepočutia mena, požiadala o jeho zopakovanie, bola už iba arogantnosť a skrytá, stupňujúca sa, agresivita. 

Ide o ďalší komplot Polície Slovenskej republiky, rovnaký, ako dňa 26.8. a 28.8.2023. Komplot policajtov konajúcich ako zločinecká skupina. Ako mafia prenasledujúca vybrané osoby podľa vlastných kritérií a pravidiel.

Keďže klamú a podvádzajú, kopia chybu za chybou.

Je nehorázne, ako sa správa polícia, a akých ľudí drží vo svojich radoch. Štát prestal plniť svoju funkciu a jeho rozklad sa už iba prehlbuje.

Nechcem vás strašiť, čo tu bude, ak príde ďalšia „krízová situácia“…

V hre je teda zodpovednosť policajtov za NEZÁKONNÉ a násilné odvlečenie ma na policajný útvar, z dôvodu odopretia uposlúchnuť NEZÁKONNÚ výzvu, na preukázanie totožnosti pre VYFABULOVANÝ (vymyslený) dôvod mojej podoby s osobou v pátraní, ktorú kontrolujúci policajti ale nepoznali!

ALE V HRE JE AJ CELÁ SPOLOČNOSŤ. 

Ak im tento NEZÁKONNÝ gestapácky postup PREJDE na ADVOKÁTOVI, ako osobe znalej práva, celá spoločnosť má problém. Bude to precedens pre ZATVÁRANIE kohokoľvek za čokokoľvek. Bude stačiť vymyslieť dôvod pre výzvu alebo predvolanie, a ak tomu oprávnene nevyhoviete, ODVLEČÚ VÁS. 

Ak im tento NEZÁKONNÝ gestapácky postup NEPREJDE, bude to prvá lastovička pre nastolenie poriadku

To, čo sa mi stalo, táto dnes už trestno-právna vec, je náš spoločný záujem. Či do budúcna bude platiť zákon, alebo svojvôľa gestapa.  

Viac k téme na Slobodnom vysielači dňa 8.9.2023 – slobodnyvysielac.sk, relácia „Pekný deň s Adrianou Krajníkovou“ – 12.00 – 15.00
Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou 106 (repríza)
 – bude 11.09.2023 – 4:00 – 7:00

Pokiaľ chcete aj VY urobiť niečo
v boji ZA právny štát, ochranu ústavného zriadenia a za ľudské práva a slobody,
a
PROTI policajnému štátu a režimu,
môžete prispieť finančným darom na tento cieľ
v ľubovoľnej výške na účet:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
JUDr. Adriana Krajníková

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO nebude môcť NIKDY povedať, že „to bolo inak“. Jej zakúpením prospejete tiež na činnosť občianskeho združenia.

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel. 

O tom, ako na Slovensku začala totalita „ochrana verejného zdravia“
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok,
prispejete tým na činnosť nášho OZ – Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V KOŠICIACH ZOSNOVALO PROTI JUDr. ADRIANE KRAJNÍKOVEJ ZLOČIN A PO JEHO PREVALENÍ, PREKRYLO HO ĎALŠÍM ZLOČINOM, ZOSNOVANÝM PROTI KONAJÚCIM POLICAJTOM - Žaloby voči štátu

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V KOŠICIACH ZOSNOVALO VOČI MNE ZLOČIN OBMEDZENIA OSOBNEJ SLOBODY ZÁVAŽNEJŠÍM SPÔSOBOM KONANIA A TO NÁSILÍM, V SÚBEHU ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Na Slovensku máme vládu babrákov a na jej čele je najväčšia babráčka pani Čaputová tvrdia smeráci

Poslanci za stranu SMER – SSD vo štvrtok 7. septembra na tlačovej besede reagovali na neotvorenie mimoriadnej schôdze k nelegálnej ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...