OTRASNÉ ODHALENIE! PRVÍ NEVEDOME „OČKOVANÍ“ BY MALI O TOM VEDIEŤ!

2. decembra 2021

PRVÍ NEVEDOMKY „ZAOČKOVANÍ“, KTORÍ ZISTILI, ŽE MAJÚ V SEBE SMRTIACE SPIKE PROTEINY!

TRANSFÚZNE CENTRÁ V ČR A SR VYRADZUJÚ DARCOV KRVE TYPU 0. BOLI OČKOVANÍ PFIZEROM, ALEBO BY ASPOŇ MALI O TOM VEDIEŤ. LABORATORIÁM SA ICH KRV ZRÁŽA A CENTRÁ HĽADAJÚ CESTY, AKO SA ICH POTICHU ZBAVIŤ A SÚČASNE UTUTLAŤ ŠKANDÁL!

ČESKO / SLOVENSKO: Redakcia AERONET dostala už približne desiaty email na totožnú tému, ktorá začína pomaly prebublávať na povrch. Za posledný mesiac sme dostali od ľudí v ČR aj zo Slovenska už niekoľko svedectiev od darcov krvi, že sa stretli s neuveriteľným zážitkom vo svojom odberovom centre. Vo všetkých prípadoch sa jedná o darcu krvi s krvnou skupinou 0, v 4 prípadoch ide o osoby s Rh+, v 6 prípadoch o ľudí s faktorom Rh-. Podľa svedectva ide o bizarné situácie, keď po vyplnení epidemiologického formulára a po vyšetrení krvi príde sestra a začne klásť podivné otázky smerujúce na darcu, či náhodou neklamal pri vyplnení epidemiologického dotazníka.

krvný štítok typu 0

Odberové centrá totiž neprijímajú krv čerstvo očkovaných osôb, pokiaľ od poslednej dávky covidovej vakcíny neubehlo aspoň 7 dní. Najviac sa to týka krvnej skupiny 0 oboch faktorov, pričom negatívny faktor ľahko prevažuje. Podľa informácií po vykonaní odberu sa krv v odberovom krvnom vaku začne zrážať, a to okamžite po kontakte so svetlom. Celé vaky krvi sú tak čiastočne znehodnotené, aj keď teoreticky možno z nich získať plazmu, ale tá sa chová podivne a má polárnu neutralitu, ako keby postrádala elektrolyty, popísal nám v emaile jeden z darcov, ktorý daruje krv 0 Rh+ už skoro 20 rokov.

Očkovaní ľudia 7 dní po vakcinácii nesmú darovať krv, ale čo s ľuďmi, ktorí sa naočkovali od supernosiča aeróbne pred 2 dňami?

Vakcíny skutočne v ľudskej krvi robia neuveriteľný cirkus, ale doteraz sa zdalo, že odberovým a transfúznym centrám to nijako nevadí. Lenže, akonáhle sa v poslednom čase začalo očkovať 3. posilňovacou dávkou, tak sa všetko zmenilo. Odberové centrá sa začali potichu zbavovať darcov skupiny 0 oboch faktorov, ale všetko pritom prebieha neuveriteľne podozrivou a bizarnou cestou v úplnej snahe o zachovanie tichosti. Doteraz sme to v redakcii považovali iba za nejaký úlet, ale ak sa ozve 10 ľudí s prakticky rovnakou skúsenosťou zo SR aj z Čiech, tak to začína meniť situáciu.

A práve dnes sme dostali nový prípad, keď tentoraz naša čitateľka bola pohotová a rovno si mobilom vyfotila bizarný papier, ktorý dostala do ruky potom, čo za ňou prišla sestra v odberovom centre a začala jej klásť čudné otázky, či vraj pri vyplňovaní epidemiologického dotazníka neklamala . Dokonca na ňu naliehala a tlačila, aby sa priznala. Vo všetkých prípadoch totiž títo ľudia vôbec nie sú očkovaní, s výnimkou dvoch prípadov. Lenže v týchto dvoch prípadoch majú obaja čitatelia po druhej dávke už niekoľko mesiacov, takže lehota 7 až 14 dní po poslednej dávke predsa nemá mať vplyv na zrážanie krvi v krvnom vaku, nie? Alebo áno? A tu to celé začína.

Počas vyšetrenia krvi darcov s krvnou skupinou nula sa ukazuje, že v skutočnosti sú čerstvo očkovaní, majú v sebe miliardy spike proteínov mRNA vakcíny, ale nikdy na očkovaní neboli. Jediným vysvetlením je, že tieto osoby boli očkovaní vzduchom, teda aeróbne, ako vo svojej klinickej štúdii upozorňoval priamo Pfizer, písali sme o tom v článku tu . Pfizer priamo vo svojej klinickej štúdii v prvej etape sledoval aeróbny prenos antigénov z tela očkovanej osoby na neočkovanú, a to ako vzduchom, tak aj potom a fyzickým kontaktom.

Pfizer si bol od počiatku vedomý toho, že vakcína neposkytuje bezinfekčnosť a že očkovaní ľudia budú prskať a rozširovať očkovacie antigény všade okolo seba. Tieto antigény sa potom dostanú do tiel neočkovaných osôb, a keď taká osoba príde darovať krv, tak zdravotná sestra priletí ako s keserom a začne obviňovať darcu krvi, že do dotazníka klamal, že ešte neubehlo 7 dní od jeho očkovania, pretože má krv úplne plnú a nasiaknutú antigénmi z vakcíny Pfizer, ktoré sú ľahko detekovateľné pri krvnom rozbore. Odberová stanica si tak myslí, že darca krvi do dotazníka klamal, keď uviedol, že buď nebol očkovaný, alebo že už ubehlo viac ako 7 dní od očkovania. Lenže, toto nie je celé.

Nemecké nemocnice už rozdávajú formuláre s kolónkami na 6 dávok vakcíny

V Nemecku už začali nemocnice ľuďom rozdávať dotazníky a formuláre, ktoré majú predtlačené kolónky a stĺpčeky pre 6 dávok vakcinácie proti Covid-19. Formulár nám do redakcie zaslal náš čitateľ. Nemocnice v Nemecku idú covidovú agendu veľmi svedomito a ako je vidieť, počíta sa s mnohými ďalšími dávkami preočkovania, pričom sa obávam, že tých 6 stĺpcov ani nebude stačiť. A teraz si predstavte, že ľudia budú mať v krvi toľko očkovacích cyklov a toľko látok, čo to asi urobí s ľudskou krvou po čase?

Čo ak tento problém so zrážaním krvi u nulkárov je iba začiatok problému, ktorý sa bude prehlbovať? Čo ak majú globalisti v pláne, okrem krízy čipov do automobilov a okrem plynovej krízy, ešte aj krízu v oblasti zásob krvných konzerv? Bez dostatku darcov nemožno zaistiť operačné programy nemocníc. Ak vznikne kríza medzi univerzálnymi darcami skupiny 0, môže to znamenať kolaps urgentných príjmov, kde zachraňujú životy ľudí napr. po autonehodách. Toto naozaj nie je žiadna sranda, dámy a páni.

Lekári a pracovníci transfúznych staníc nie sú žiadni diletanti. Vedia veľmi dobre, že tí ľudia pri vyplňovaní dotazníkov o očkovaní neklamú. Vedia veľmi dobre, čo sa naozaj okolo nás deje. Keď príde neočkovaný človek na krvný odber, alebo aj očkovaný človek, ktorý ale už má vakcínu vyčpelú mnoho mesiacov, tak krvný rozbor zistí, že majú krv plnú antigénov, ktoré majú copyright vakcíny Pfizer. A prečo to postihuje prakticky hlavne iba nulkára? Preto krv skupiny 0 neobsahuje antigény ani na skupinu A, ani na B, ale obsahuje protilátky anti-A aj anti-B. A táto kombinácia spôsobuje podivný jav.

Osoby s krvou 0 vykazujú známky prirodzenej rezistencie voči Covid-19. Doteraz nie je jasné, ako je to možné, ale podľa všetkého pre rozvoj choroby je vyžadovaná situácia, keď krv disponuje aspoň jedným antigénom a naopak nemá protilátky ani anti-A, ani anti-B. Akonáhle ale krv 0 opustí ľudské telo a obsahuje antigény Pfizeru, svetlo podľa všetkého spustí fotochemickú reakciu neznámeho pôvodu a protilátky v krvi napadnú vakcinačný antigén. Výsledkom je vyzrážanie krvi. Fotodekompozícia krvi je naozaj nezvyčajná, ale odberové centrá nemôžu a nesmú spustiť paniku. A preto sa snaží darcov s touto krvou zbaviť, ale iba potichu a dobrovoľnou cestou.

Prosím, vyraďte sa! Zrážanie krvi v odberových krvných vakoch začína byť vážny problém!

Čitateľka zo Slovenska nám zaslala papier, ktorý dostala od zdravotnej sestry a na papieri je žiadosť o dobrovoľné vyradenie zo zoznamu darcov.  Situácia podľa čitateľky nastala potom, čo vyplnila odberový dotazník. Laboratórna sestra sa po chvíli vrátila a začala sa jej pýtať, či v dotazníku neklamala. Začala na ňu dokonca naliehať, aby sa priznala. Následne bola naša čitateľka požiadaná, aby vyplnila a podpísala nižšie vyfotený papier. Nikdy predtým ho pritom v minulosti vypĺňať nemusela. Nie je to vyhadzov, ale darca dostane papier, že sa má dobrovoľne odregistrovať z daného odberu. Toto nie je iba na Slovensku, to je teraz všade. Krvné centrá čelia situácii, keď neočkovaní darcovia s nulkou sú zaplavení vakcinačnými antigénmi, pretože u nich prebehlo spontánne aeróbne naočkovanie, ktoré je prísne utajované a umlčované u všetkých vakcín.

Čitateľka dostala papier na samovyradenie

Celá súčasná pandémia je dôsledkom sekundárneho aeróbneho očkovania, kedy ľudia boli nakazení/očkovaní od očkovaných osôb, a keď taká osoba dostane do seba tieto antigény, tak mierne ochorie, dostane Covid-19. Lenže, ak má osoba krvnú skupinu nula, nemusí osoba ochorieť vôbec, pretože krv doteraz nejasným spôsobom neumožňuje antigénom reaktivitu. Takže, keď takáto osoba ide darovať krv a dostane sa z tela do plastového vaku, začne sa po kontakte so svetlom proces fotodekompozície krvi a tá sa vyzráža vo vaku v dôsledku chemickej reakcie svetla, antigénov a protilátok krvi. A prečo k tomu dochádza?

Španielska univerzita publikovala už druhú štúdiu a potvrdila v nej nález oxidov grafénu vo vakcínach proti Covid-19

Odpoveď priniesla zrejme čerstvo zverejnená štúdia [ 1 ] výskumníkov zo španielskej univerzity v Almerii, ktorí použili úplne novú metódu na detekciu oxidov grafénov vo vakcínach. Úvod štúdie obsahuje toto oznámenie.

Predstavujeme tu náš výskum prítomnosti grafénu v kovidových vakcínach. Vykonali sme náhodný skríning nanočastíc podobných grafénu viditeľných v optickom mikroskope v siedmich náhodných vzorkách fľaštičiek od štyroch rôznych ochranných známok a spojili sme snímky s ich spektrálnymi signatúrami vibrácií RAMAN. Touto technikou, nazývanou mikro-RAMAN, sa nám podarilo určiť prítomnosť grafénu v niektorých z týchto vzoriek po skríningu viac ako 110 objektov vybraných pre ich grafenový vzhľad pod optickým mikroskopom. Z nich bola vybraná skupina 28 objektov, a to z dôvodu zhody obrazov aj spektier s prítomnosťou derivátov grafénu na základe zhody týchto signálov so signálmi získanými zo štandardov a vedeckej literatúry.

Identifikáciu štruktúr oxidu grafénu možno považovať za preukázateľnú u 8 z nich, a to vďaka vysokej spektrálnej korelácii so štandardom. Pri zvyšných 20 objektoch vykazujú snímky spojené s Ramanovými signálmi veľmi vysokú mieru zhody s neurčenými grafenovými štruktúrami, ktoré sa však líšia od tu použitého štandardu. Tento výskum zostáva otvorený a je k dispozícii vedeckej komunite na diskusiu. Vyzývame nezávislých výskumných pracovníkov bez stretu záujmov a bez koakcie s akoukoľvek inštitúciou, aby vykonali širšiu protianalýzu týchto produktov a dosiahli tak podrobnejšie znalosti o zložení a potenciálnom zdravotnom riziku týchto experimentálnych liečiv, pričom pripomíname, že grafenové materiály majú potenciálnu toxicitu na človeka a ich prítomnosť nebola deklarovaná v žiadnom povolení na mimoriadne použitie. Na konci tohto videa zanechávame odkaz na stiahnutie tejto správy.

Náhľad štúdie španielskej univerzity

Chystajú sa globalisti rozpútať okrem automobilovej a plynovej krízy aj krízu s nedostatkom krvných konzerv?

Štúdia bola publikovaná začiatkom novembra a ide o prevratné potvrdenie prítomnosti oxidov grafénu hneď v niekoľkých vakcínach proti Covid-19. Toto je už druhá štúdia od vedcov zo španielskej univerzity, pretože už v júli sme informovali [ 2 ] o tom, že priniesli štúdiu o prítomnosti grafénu vo vakcínach. Ich štúdia sa stala terčom diskreditácie a spochybňovania, a tak prišli s ďalšou detekčnou metódou, ktorá je všeobecne používaná vo forenznej biológii a tiež pri rozboroch stôp po výbušninách, vo forenznej kriminalistike a v ďalších odboroch. Systém spektrálnych signatúr a vibrácií umožňuje detekovať aj tie najmenšie častice hmoty s vysokou precíznosťou.

Táto nová štúdia tak znovu potvrdila prítomnosť grafenových oxidov vo vakcínach. A práve grafén a látky na báze feritu spôsobujú na svetlo prudkú oxidáciu. Je možné, že fotoreakcia krvi skupiny nula pri prítomnosti antigénov z vakcíny a prvkov grafenových oxidov spôsobuje zrážanie krvi pri kontakte so svetlom. Fotodekompozícia krvi je desivá udalosť, ktorá je vysoko nebezpečná. Keby tento jav zasiahol viac ľudí so skupinou nula, ktorá je univerzálnym darcom pre všetkých ľudí, mohla by nastať hematologická kríza s nedostatkom krvi. Krv by sa mohla síce spracovávať v tme, ale nie je jasné, či grafén nevykonáva deštrukciu a poruchy pri separovaní plazmy. Snaha o odregistrovanie nulkárov v čo najväčšej tichosti je tak ďalším desivým čriepkom do mozaiky covidového totalitarizmu. Tu máš papier, darčeky, a sám sa vyhoď z nášho zoznamu darcov. Hlavne všetko v tichosti!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:

Upozornenie: Tento článok je výlučne názorom jeho autora. Články, príspevky a komentáre pod príspevkami sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie cz24.news. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi.

Fenomenálny prejav v Európskom parlamente

Christine Anderson, poslankyňa EÚ parlamentu – strhujúci prejav, v ktorom sa ohradila proti snahe „politickej elity“ presadzovať povinné očkovanie proti covidu-19. „Nenechám sa degradovať na pokusné morča…“

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Dr. Andreas Noack: Covid vakcíny obsahujú uhlíkové nanožiletky vo forme hydroxidu grafénu, ktoré rozrezávajú krvné cievy

Nemecký doktor a odborník na uhlík Andreas Noack nedávno zverejnil video, v ktorom zdieľa zistenie, že covid vakcíny obsahujú hydroxid ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Š. HARABIN: o rozhodnutiach "Ústavného" súdu o neplatnosti právnych záverov

Z toho, čo je známe o včerajšom verdikte Ústavného súdu o Mikasových vyhláškach, cez vyjadrenie Fiačana, sa dá bez najmenších ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...