Nebojácne vyhlásenie sudcov k situácii v spoločnosti

9. decembra 2020

Dozrel čas, kedy prišlo nebojácne a triezve zhodnotenie spoločenskej situácie zo strany sudcov týkajúce sa nie len justičných kruhov, ale aj života celej našej občianskej spoločnosti.

Aj keď by sme asi čakali, že to bude vyhlásenie Sudcovskej rady, alebo jednej zo stavovských organizácií (ktoré sa v minulosti neostýchali podpisovať ani politické výzvy), nebolo to tak. Ide o vyhlásenie pár statočných sudcov, ktorí sa už nechcú nečinne prizerať na rozklad štátu.

Toto vyhlásenie podpísali aj napriek tomu, že si plne uvedomujú situáciu v našom “právnom” štáte, kde sú občania stíhaní aj za vyslovenie názoru, ktorý nekorešponduje s hlavným prúdom…

Video: JUDr. Lukáš Machala hovorí o tom, čo terajšia vláda chystá pre občanov Slovenskej republiky pod stromček.

Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, aby nepošliapavali odkaz demokracie a aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu.

Vyhlásenie Vám prinášame bez cenzúry a redakčných úprav:

Výzva sudcov

na zachovanie demokracie a právneho štátu

My, slúžiaci štátu a občanom, vyzývame Vládu SR, Prezidentku SR, Parlament SR a predsedu Súdnej rady, aby nepošliapavali odkaz demokracie, ktorej idea, zrodená v antickom Grécku a udržiavaná po generácie do dnešných čias, je súčasťou nášho spoločenského poriadku. Vyzývame, aby sa orgány štátnej moci vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu, ktorého základy boli položené rímskym právom a stoja na nemenných princípoch. S obavou sledujeme snahu o likvidáciu základnej paradigmy demokracie a právneho štátu, ktorou je trojdelenie štátnej moci, a ktorú rešpektuje každá kultúrna a civilizovaná spoločnosť. Krízové situácie sú skúškou sily demokracie a právneho štátu, ktorý má aj v ťažkých obdobiach zabezpečiť občanom právo na dôstojné zaobchádzanie. Iba vyspelé demokratické spoločnosti dokážu aj vo vypätých chvíľach zachovávať ústavu a zákony štátu a neskĺznu do totalitných praktík, ktoré vytvoria nebezpečné precedensy do budúcna. Aj naša spoločnosť dnes čelí rozhodnutiu, či zachováme demokraciu a právny štát nasledujúcej generácii, alebo ju zlikvidujeme pod zámienkou krízy a boja s korupciou.

Už niekoľko mesiacov so znepokojením sledujeme ako dochádza zo strany zákonodarnej, ale najmä výkonnej moci t.j. vlády SR k masívnej deštrukcii právneho štátu. Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR, spočívajúcich v práve na súkromie, práve na nedotknuteľnosť osoby a obydlia, práve na slobodu pohybu a pobytu ako aj v práve na prácu a práve na ochranu lekárskeho tajomstva.

Medzinárodné dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná, Ústava SR a zákony sú na dennej báze flagrantne porušované tými, pre ktorých by mali byť alfou a omegou pri ich činnosti, spočívajúcej v riadení štátu. Rozhodovacie právomoci týkajúce sa možnosti v konkrétnych prípadoch obmedzovať základné ľudské práva a slobody, ktoré sú v zmysle Ústavy SR a príslušných zákonov zverené do výlučnej kompetencie Vlády SR, príp. Národnej rady SR a Prezidenta SR, sú v rozpore so všetkými zásadami právneho štátu delegované na subjekty ako je Úrad verejného zdravotníctva, „akúsi pandemickú komisiu“, krízový štáb a pod… Orgány výkonnej moci vydávajú rozhodnutia, ktorými razantne, nezákonne, ale najmä absolútne neprimerane obmedzujú životy obyvateľov SR a to vo všetkých oblastiach. Dochádza k znefunkčneniu parlamentnej demokracie, keď Národná rada SR prijala už vyše 50 právnych predpisov v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez možnosti, aby prebehol riadny legislatívny proces. Drvivá väčšina týchto zákonov pritom nemá s riešením pandemickej situácie žiadnu súvislosť. Justícia je prostredníctvom výkonnej moci a najmä médií dehonestovaná ako celok. V spoločnosti sa o nej vytvára obraz ako o nefunkčnom, ťažkopádnom skorumpovanom článku a to len z toho dôvodu, že v radoch sudcov sa našlo zopár takých, ktorí sa možno spreneverili svojmu poslaniu, pričom doposiaľ nie sú právoplatne odsúdení.

A preto dôrazne odmietame:

  • porušovanie základných práv a slobôd garantovaných každému občanovi tohto štátu v Ústave SR;
  • ignorovovanie zásad trojdelenia moci výkonnou mocou v štáte, pri príprave najväčšej reformy súdnictva v dejinách SR, kde je núdzový stav zneužívaný na znemožnenie konštruktívnej diskusie s odbornou verejnosťou;
  • nerešpektovanie princípu prezumpcie neviny či už zo strany vlády, médií a do určitej miery predsedom Súdnej rady vo vzťahu k sudcom, ako aj  odôvodňovanie porušovania Ústavy SR a zákonov zo strany predsedu Súdnej rady počas núdzového stavu;
  • permanentné očierňovanie justície výkonnou mocou pred občanmi SR;
  • zneužívanie núdzového stavu na prijímanie zásadných právnych úprav týkajúcich sa justície (zmena ústavy v časti kompetencií Ústavného súdu SR);
  • bezdôvodné odnímanie sociálnych práv prakticky všetkým občanom SR;
  • odsudzujeme odstraňovanie slobody slova, prísne obmedzovanie spektra prijateľného názoru a následné diskriminovanie občanov s odlišným názorom tým, že sú zosmiešňovaní a ponižovaní. Skutočná sloboda slova nesmie byť limitovaná zhodným názorom. Sloboda slova bez sankcií patrí aj ľuďom, s ktorými nesúhlasíme. Ochrana demokracie a právneho štátu nedemokratickými prostriedkami vedie k ich likvidácii;
  • dôrazne odmietame akékoľvek postihovanie sudcu JUDr. Petra Šamka len za to, že prejavil svoj názor zákonným spôsobom;
  • odmietame teatrálne zásahy polície ( NAKA) za účasti médií, ktoré nesmerujú k spravodlivosti, ale k vyvolávaniu nenávisti a znevažovaniu ľudskej dôstojnosti. V právnom štáte aj kriminálnik má právo na spravodlivý súdny proces a zachovanie ľudskej dôstojnosti.

My ako sudcovia sme sa zaviazali dodržiavať Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy a ako zástupcovia jednej z mocí v štáte, ktorá má kontrolnú právomoc cítime potrebu a zároveň povinnosť upozorniť na udalosti, ktoré sa v našej spoločnosti dejú.

Veríme, že naše slová nebudú popudom k nenávisti a túžbe po pomste od adresátov, ale budú prijate láskavo a s rovnakou pokorou, ako boli písané. Sme v prvom rade občanmi SR, ktorým záleží na tom, akým smerom sa bude uberať naša krásna krajina.

V Bratislave, dňa 25.11.2020

JUDr. Dagmar Buchalová

JUDr. Patrik Števík

JUDr. Eva Bieliková

Úroveň, v ktorej sa z pohľadu práva naša spoločnosť ocitá a kam smeruje rozobral aj bývalý sudca ÚS doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. v rozhovore pre parlamentnélisty.sk:

Drgonec o Kolíkovej: Reforma sa na Slovensku vníma ako príležitosť na nové frázy a staré kecy

“Je potrebná obnova spravodlivosti, to  nie je politický cieľ, ani fráza,” hovorí bývalý sudca Ústavného súdu Ján Drgonec. Je to podľa neho nevyhnutné, aby nešla celá spoločnosť do zatratenia. “Obnovenie spravodlivosti na Slovensku sa ale nedosiahne odsúdením vrahov Jána Kuciaka. Obnova spravodlivosti spočíva v zavedení dostupnosti práva pre všetkých,”

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková veľa hovorí o reforme  súdnictva, aktuálne predstavuje zmenu súdnej mapy. V praxi to bude znamenať, že zrejme v roku 2022 sa zredukuje počet súdov, aktuálne máme 54 okresných a 8 krajských,  po novom bude len 30  okresných, vrátane dvoch mestských a 3 odvolacie súdy v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Isteže, ešte to musí  prejsť parlamentom, počty môžu byť iné, princíp  ostáva. Váš pohľad? 

Ministerka sa už niekoľko mesiacov tvárila pri slovách o reforme súdnictva viac tajomne ako informatívne. Ak čosi prezradila, tak skôr slogan ako fakt. Zmena súdnej mapy je jedným z často používaných sloganov,  z ktorého v posledných týždňoch začína padať maska. Za zmenou súdnej mapy sa skrýva rušenie súdov. Stratí sa vyše dvadsať okresných súdov a nadpolovičná väčšina krajských súdov.  V štáte, kde účastníci súdnych sporov plačú kvôli neuveriteľne dlhým súdnym konaniam a kde sudcovia božekajú nad množstvom sporov, o ktorých majú rozhodnúť. Aspoň na prvý pohľad svojrázna reforma – nereforma. 

Tak ale súdnictvo nemá dlhodobo dôveru ľudí, o potrebe zmien sa dlho a veľa hovorí, sú viac ako očakávané. Problém je,  že zmeny súdnictva u štátov, s ktorými sme vo V4, konkrétne v Poľsku a  Maďarsku,  sú veľmi kontroverzné. Tak snáď to na Slovensku nedopadne podobne?

Reorganizácia súdnictva v Poľsku a Maďarsku predbehla našu myšlienku. Preto mohla inšpirovať. Ako výstraha aj ako vzor. V Poľsku aj v Maďarsku reorganizácia súdnictva menej viedla k skvalitneniu súdnictva, viac k zvýšeniu kontroly vládnej strany nad súdnou mocou. Reorganizácia súdnictva tam predstihla všetky očakávania doma aj v Európskej únii, ktorá zaspala na vavrínoch predstáv o posvätnosti právneho štátu. Teraz, keď EÚ chytá rozbehnutý rýchlik mimo stanice, pokúša sa sankcionovať obe susedné krajiny za odskok od právneho štátu, ktorý je bez účinných súdov smiešnou fikciou. Prípadne až paródiou na právny štát. Je dobre možné, že naša vládna koalícia vyhodnotila udalosti a dospela k záveru, že rovnako reformuje súdnictvo tak, aby zvýšila svoj vplyv na súdnu moc. V tieni Maďarska a Poľska jej asi bezprostredne nič nehrozí.

Poďme ku konkrétnym veciam týkajúcim sa  súdnej mapy. Ministerka  tvrdí, že  nechce z justície nikoho prepúšťať a sudcovia a justiční zamestnanci  zo zrušených súdov budú  využití pri agende iných súdov. Chápe ale vraj ich obavy… Vy  tu vidíte riziko straty slobody by som to nazvala, prečo? 

Bez pochybností ide o existenčnú otázku, ktorá skoro každému sudcovi otrasie dušičkou, aj jeho sklonom k nezávislosti. Do područia vládnej koalície by sa podaktorí sudcovia mohli zveriť aj vtedy, ak by to koalícia nechcela. Včas a vhodne preložený sudca bude proste vďačný. Aj sudcovia sú len ľudia. Ponúka sa aj príležitosť preložiť sudcov, ktorí zle rozhodli o sporoch politikov a ich príbuzných doďaleka, na hranice slovenského rodu. Aj politici sú len ľudia. Rozhodovať predsa nebudú oni, ale Súdna rada. Ten orgán štátu, ktorého predseda pred časom. prejavil svoju nezávislosť výkladom, že počas núdzového stavu Ústava neplatí. Núdzový stav je naďalej v platnosti.  Aj pohyb sudcov sa teda môže udiať nezávisle od Ústavy.

Veľkým  problémom súdnictva sú hlavne dlhé  rozhodovania, prieťahy v konaní. O tomto sa pri reforme zatiaľ veľa nehovorí, pričom z pohľadu verejnosti je to priam kľúčová otázka.

Zbytočné prieťahy v súdnych konaniach sú všeobecne známou necnosťou v činnosti súdov. Ako na ne? Reformátori mlčia o tom, čo s nimi pri reforme… Ak z tejto okolnosti skúsime niečo vyvodiť, bude to trpký záver. Nič.

Je však nevyhnutné, aby sa súdnictvo niekam reálne pohlo, ak majú mať ľudia  pocit, že sú  tu súdy a spravodlivosť pre nich. 

Áno, je potrebná obnova spravodlivosti, to  nie je politický cieľ, ani fráza. Je to nevyhnutný úkaz, ktorý ak nenastane, povedie celú spoločnosť do zatratenia. Obnovenie spravodlivosti na Slovensku sa ale nedosiahne odsúdením vrahov Jána Kuciaka. Obnova spravodlivosti spočíva v zavedení dostupnosti práva pre všetkých.

V čom vy osobne vidíte problém, o ktorom sa pri reforme súdnictva či prekreslenej súdnej mape, nehovorí?   

Problém je, že súdna moc rozhoduje o desiatkach, ak nie o stovkách malicherných záležitostí.Sú až  nehodné rozhodovania súdom. A súdy v tomto štáte dokonca ani o takých veciach nerozhodujú raz a operatívne. Máme absurdne obludný systém opravných prostriedkov, ktoré každú smiešnosť vedú od inštancie k inštancii, od okresného súdu cez krajský súd na najvyšší súd. Odtiaľ sa záležitosť vracia ako bumerang, aby sa vydala na novú púť od okresu po najvyšší súd. A znovu to nemusí byť koniec, ale iba začiatok tretieho skúmania toho istého na okrese, kraji a na najvyššom súde. Toto je základ, ktorý sa podľa mojej mienky musí rozbombardovať, postaviť na základ zdravého rozumu. Stručne povedané, odvolania a obnovy konania iba za výslovne a jednoznačne určených podmienok. Inokedy nie. Na ponosy sú smutné vŕby, nie súdy. Až tam a vtedy dôjde k reforme nášho súdnictva.

O tomto som ale nezachytila ani zmienku zatiaľ pri skloňovaní slova reforma…

Ja som dosiaľ spoza zatvorených dverí reformátorov súdnictva na Ministerstve spravodlivosti SR tiež nezačul ani hlások, ktorý by aspoň šeptal, že to, čo ozaj treba urobiť, je zásadná zmena v rozhodovaní sporov súdmi. Ping – pong zdola nahor, zhora nadol sa zrejme úspešne zachová. Slovom reforma sa na Slovensku vníma ako príležitosť na nové frázy a staré kecy. Neoznačuje zmeny a tobôž nie zmeny k lepšiemu. 

„Niekedy na preukázanie principiálnosti, konzistentnosti a kontinuality v postojoch týkajúcich sa zásadných otázok viažucich sa na nezávislosť sudcu, ale i prokurátora je potrebné zalistovať i do historických vyjadrení poskytnutých médiám. V tomto smere preto ďakujem môjmu priateľovi Jurajovi Vrablanskému, že mi pripomenul rozhovory, ktoré som ešte v novembri 2010 poskytol, dnes už nebohému žurnalistovi a analytikovi Sergejovi Chelemendikovi. Ide aj teraz o mimoriadne aktuálne otázky súvisiace s tzv. dnešnou očistou justície“, hovorí Štefan Harabin.

Štefan Harabin: „Vážené dámy, páni, vlastenky a vlastenci, tu sú linky na môj podcast, kde si môžete vypočuť moje komentáre na aktuálne udalosti.“

https://open.spotify.com/show/3mQuMWlE9uQPiZmEg5lHJ2 https://anchor.fm/stefan-harabin

JŠH

prebrate: magazinslovensko.online

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Matovič je nahý!!!

Pani Šofranko musím na Vaše hodnotenie reagovať : PLUS 7 dní  2. decembra publikoval  rozhovor Aleny Kvasnicovej  s pani  Mariou ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Zakázaný Raráškov zoznam agentov, užitočných idiotov a trollov Západu

Prednedávnom nás šokoval insitný kontrarozviedčik Juraj SMATANA, keď sa stotožnil s názorom Pavla ŠAFRA ohľadom kritérií označenia nejakej osoby za ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...