Mierová výzva od občanov sa na Globsec nedostala

1. júna 2023

Zistili sme, že na Globsecu 2023 sa zúčastňujú len osoby, ktoré veľmi pravdepodobne žiadnu mierovú zmluvu, či mierové návrhy neprednesú.

(Aj cca 10 premiérov, či prezidentov, Macron, Ursula Von Der Leyen, Roberta Metsola,… a naopak sú tam top disidenti z Ruska, M. Chodorkovsky a z Bieloruska Pinchuk), že témou bude aj ako prinútiť Maďarsko a Bulharsko k aktívnejšej vojenskej pomoci Ukrajine. Zaznejú tam príspevky k WHO (plandemický teror-zákon), ktoré majú o cca 6 mesiacov vstúpiť do platnosti v EU. Viac top NATO generálov, funkcionárov ako šéf Lockheed Martin-výrobca F stíhačiek bude prednášať.

Daniel Lipšic, spolupracovník s krycím menom Zelenáč Kyselica nie je jediným tajným, v politike. Spasiteľmi, pripravenými na pôsobenie v politike v tajnej službe  sa v súčasnosti pohybuje kvantum. Z dostupných informácií je zjavné, že Daniel Lipšic po absolvovaní výcviku v Lengly,  stal sa tajným spolupracovníkom VOS. Od roku 2003 jeho neštandardné aktivity, ktoré podľa právnych expertov viedli k rozkladu súdneho systému a justície monitorovala Slovenská informačná služba.

Požiadavka o vystúpenie na konferencii Globsec 2023:

Zdravím Vás a prajem pekný deň

Oslovujem Vás v mene občianskej úradníckej vlády SR ako jej predseda a chcem Vás týmto požiadať o možnosť vystúpenia na Globsec 2023 konferencii v Bratislave. Náš pozemský svet sa nachádza v stave pre SR blízkeho Rusko-Ukrajinského konfliktu do ktorého sú zapojené nepriamo aj krajiny NATO,… Konflikt hrozí prerastením do globálnej atómovej vojny. Nakoľko po preštudovaní tém,.. od jednotlivých rečníkov sme tam nenašli návrh Mierovej zmluvy medzi RF a Ukrajinou tak ponúkame možnosť prezentácie nami navrhnutej, vypracovanej Mierovej zmluvy aj so sprievodným listom a aj s návrhmi pre RF, Ukrajinu ako aj pre krajiny zapojené dodávkami zbraní, embargami, obmedzeniami do konfliktu. Prosíme o možnosť prezentácie a ďalšie organizačné pokyny. Občania SR, či podľa predvolebných prieskumov, mienkotvorných prieskumov, alebo podľa ochoty zúčastňovať sa mierových pochodov, podpisovať mierové petície sú na strane mieru a sú za snahu urýchlene skončiť vojnu blízko našich hraníc, ktorá nás morálne, a ekonomicky devastuje, ohrozuje existenciu SR.

Za Občiansku úradnícku vládu SR urobil jej premiér RNDr. Pavel Smutný a členovia

Asi je najvyšší čas, začať brať vážne vyjadrenia istých politikov, aby sme sa potom nečudovali, keď sa raz ráno zobudíme na hukot sirén a výbuchy bômb.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vo svojom prejave na zasadnutí mimovládnej organizácie Globsec povedala: “ Rusko kontroluje menšie územie než pred rokom. Sme silnejší než naši súperi.“

Hlava nášho štátu sa vyjadruje akoby sme my – SR- boli vo vojne s Ruskom!

Ja viem, že sme, ale doteraz sa predstavitelia štátu aspoň tvárili, že nie. Čo sa stalo, resp. čo sa ide stať, že odhadzujú masky?!?!?!

Nedávno som zdieľala video, na ktorom senátor USA v rozhovore so Zelenským s úsmevom konštatuje, že Rusi umierajú a pre USA sú to najlepšie doteraz investované peniaze. Ešte otvorenejšie sa vyjadril náčelník generálneho štábu armády ČR. Vojna medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou je podľa náčelníka generálneho štábu Karla Řehku možná!!! Dokonca otvorene hovorí o príprave štátu na vojnu, keď tvrdí, že: „Koncepcia rozvoja všetkých rezortov a všetkých bezpečnostných zložiek musí počítať s vojnou.“

Ak k tomu prirátate opatrenia, ktoré majú vraj potláčať extrémizmus a šírenie dezinformácii a ruskej propagandy, je jasné, že žijeme v období nástupu TOTALITY, kde bude správny len jeden názor, jedna ideológia a spoločenskú diskusiu bude nahrádzať represia až väzenie. Jediné z čoho majú nastupujúci liberálni fašisti strach, je zvyšok demokracie – predčasné voľby.

Zo strachu začínajú šíriť reči o hrozbe ovplyvňovania výsledkov volieb z Ruska. K tomu sa dá povedať len jedno: Zlodej kričí chyťte zlodeja. Kde boli Naď a spol. v čase prezidentských volieb? Prečo sa nepýtali, kto a za aké peniaze robí voľby pani kandidátke Čaputovej?!

Vždy nám podsúvali akúsi malosť. Že Slovensko nemôže nič ovplyvniť atď. Asi to nebude tak celkom pravda. Predstavte si, že by sa po voľbách radikálne zmenila pozícia Slovenska k vojne na Ukrajine. Predstavte si, že by zo Slovenska vzišla mierová iniciatíva. To by bolo niekomu veľmi úzko …

Anna Belousová

Vlastizradcovia liberofašisti globalisti NWO sa stretli na Globcecu – video:

Globsec 2023

  • Írsky zákon o nenávisti
  • Novak Djoković
  • Kosovo je srdcom Srbska

Mierová výzva sa na Globsec nedostala: video TU

ODSTRIHNIME GLOBSEC OD ŠTÁTNYCH FINANCIÍ


Za peniaze, ktoré štát v tomto volebnom období daroval mimovládke GLOBSEC sme mohli zrekonštruovať 3 polikliniky, alebo 6 škôl, alebo opraviť 22 km ciest II. a III. triedy. Alebo zrekonštruovať 6 domovov pre seniorov či poskytnúť dotáciu 19 veľkým podnikom na zvýšené ceny energií a pomôcť tak udržať tisícky pracovných miest.
Miesto použitia 2,5 milióna eur na účely, ktoré by bežní ľudia skutočne cítili, ich štát dal na prejedenie partičke militaristických štváčov. Je to ďalší dôkaz toho, že peňazí je v tejto republike dosť, len sú nesprávne investované.
Podrobné sumy, koľko povyťahoval Globsec zo štátu si môžete prečítať v článku na našom webe: socialisti.sk
Nie som a priori proti financovaniu neziskoviek a mimovládok. Práve naopak. Chcem, aby peniaze, ktoré štát poskytuje niekoľkým elitárskym militaristom na luxusné hostiny, išli občianskym združeniam, ktoré uchovávajú kultúru, ktoré vedú mládež k športu, zachraňujú naše historické pamiatky či pomáhajú zdravotne znevýhodneným. To sú skutočné neziskovky s pridanou hodnotou.
Obávam sa však, že nech budete voliť hocikoho z veľkých hráčov, tak nikto z nich po voľbách Globsecu tento zdroj financií neprestrihne. Státisícové dotácie totiž tejto mimovládke posielali aj ministerstvo obrany pod vedením národniarov či ministerstvá zahraničia, financií a hospodárstva pod vedením sociálnych demokratov.
V hnutí Socialisti.sk však s tým nebudeme mať problém. Nikomu nič nedlhujeme. Všetky doteraz pridelené dotácie posunieme na hĺbkový audit a Globsec, ani žiadna iná militaristická skupinka, už nedostane od nášho štátu ani euro. A všetky ušetrené prostriedky preinvestujeme do dôstojného života bežných ľudí.


Artur Bekmatov, predseda hnutia Socialisti.sk

Fico kritizuje postup vlády:

Preklad požiadavky o vystúpenie na konferencii Globsec 2023:

I greet you and have a nice day

 I am addressing you on behalf of the civil official government of the Slovak Republic as its chairman and I would like to ask you for the opportunity to speak at the Globsec 2023 conference in Bratislava.
Our earthly world is in a state for the Slovak Republic close to the Russia-Ukraine conflict, in which NATO countries are also indirectly involved… The conflict threatens to escalate into a global atomic war.
Since after studying the topics… we did not find a proposal for a Peace Treaty between the Russian Federation and Ukraine from the individual speakers, so we offer the possibility of presenting the Peace Treaty proposed and drawn up by us with a cover letter and also with proposals for the Russian Federation, Ukraine as well as for the countries involved in the supply of weapons, embargoes, restrictions to conflict. We will ask for the possibility of a presentation and for further organizational instructions. The citizens of the Slovak Republic, whether according to pre-election surveys, opinion polls, or according to their willingness to participate in peace marches, sign peace petitions, are on the side of peace and are in favor of an effort to quickly end the war near our borders, which devastates us morally and economically, and threatens the existence of the Slovak Republic.
For the Civil Official Government of the Slovak Republic, RNDr. Pavel Smutný and members

Ešte demokrati, či už teroristi? Ako vnímať vyjadrenia účastníkov Globsecu?

Ivan Lehotský

Vyjadrenia niektorých účastníkov konferencie Globsec ďaleko presahujú rámec noriem medzinárodného práva. To nijako nebráni globalistickým médiám sa tváriť, že tento sabat militaristov a vojnových štváčov je vrcholom demokracie a všeobecného blaha pre planétu Zem

Bezpečnostná konferencia Globsec Bratislava Forum 2023
Zuzana Čaputová, foto: TASR-Jakub Kotian

Kriminálny komprador Chodorkovskij, ktorý takmer ukradol veľkú časť ruského ropného priemyslu, a preto je na Západe celebritou, v diskusii o tom, čo by tak mohol Západ urobiť aby Rusko rozvrátil a zničil, povedal, že v Rusku nenastane zmena, kým je Putin nažive. A povedal tiež, že by k tomu mohli pomôcť aj ozbrojené sily Ukrajiny. „Ak sa Ukrajine podarí dosiahnuť niečo, čo bude ruskou spoločnosťou vnímané ako víťazstvo Ukrajiny, respektíve prehra Putina, pravdepodobnosť, že vlastenci zabijú Putina, sa dramaticky zvýši,“ uviedol.

A naozaj, teroristická vražda prezidenta by mohla Rusku poškodiť, a keďže to je vlastne podstatou snaženia demokratického Západu, s takýmto názorom vrelo súhlasili aj Chodorkovského spoludiskutujúci teroristi. Možno ich tak spokojne nazvať, keďže teroristická vražda prezidenta zatiaľ ešte stále teroristickým činom nepochybne je. Nicolas Tenzer z Centra pre štúdium a výskum politických rozhodnutí však ich nadšenie schladil, keď upozornil, že Západu v súčasnosti chýba stratégia, ktorá by viedla k úplnej porážke Ruska.

V takomto kontexte na konferencii aj naši vrcholní predstavitelia rezortu obrany, prezidentkin transatlantický úradnícky minister obrany SR Martin Sklenár a jeho rovnako transatlantický štátny tajomník MO SR Marian Majer vyzdvihli dôležitosť transatlantického spojenectva. „Ak je súčasťou odstrašenia voči existujúcej hrozbe aj jednota a súdržnosť, v našom prípade krajín NATO a EÚ – práve toto naše spojenectvo je pre agresora najväčším odstrašením. V tomto sa nám skutočne darí a to nielen preto, že sme jednotní, ale tiež z dôvodu, že k iniciatívam na podporu Ukrajiny sa pridávajú aj ďalšie krajiny,“ uviedol Sklenár.

A Majer zase vyjadril spokojnosť s tým, že plníme plán v oblasti výdavkov na zbrojenie. Aj my občania sa z toho tešíme, len by sme poprosili trochu ešte ubrať dôchodcom, rodinám, školám a podobne, a dať na zbrojenie ešte viac. Nie biedne dve percentá, ale aspoň desať. Alebo dvadsať.

A Majer tiež povedal: „Na Slovensku máme Mnohonárodnú bojovú skupinu NATO, prítomnosť spojencov je dôležitá nielen pre nás, ale aj pre krajiny v našom susedstve.“ Podobné slaboduché drísty však vychádzali aj z ďalších účastníkov, i keď možno nie až také servilné.

Predsedníčka Atlantickej rady pre severnú Európu Anna Wieslanderová upozornila, že pri rozmiestňovaní síl NATO je potrebné okrem Kaliningradu a Baltského mora brať do úvahy aj polostrov Kola, kde má Rusko jadrové námorné kapacity. Na juhu to je Krym a Čierne more. „Rusko sa pokladá za námornú veľmoc a tieto tri uzly sú veľmi prepojené,“ povedala. Na konferencii o bezpečnosti je vskutku veľmi aktuálne a náležité špekulovať o tom, kde a ako sa čím viac priblížiť ku kľúčovým vojenským kapacitám nepriateľa. Svedčí to o hlbokom zmysle pre chápanie rozdielu medzi obranou a provokáciou, ako aj o cite pre maximalizáciu bezpečnosti celej planéty. Týmto pani predsedníčke posielame gratuláciu.

Generálporučík vo výslužbe Ben Hodges upozornil, že na prípadnú porážku Ruska je potrebné urobiť viac ako doteraz. K tomu naozaj nemáme žiadny komentár. Tomuto pánovi gratuláciu neposielame, najradšej by sme mu poslali rovno kľúčenku s jeho podobizňou, ale žiadne nemáme.

Spoluzakladateľ spoločnosti Helsing v oblasti obranných technológií Gundbert Scherf pripomenul, že vstupom Fínska sa východné krídlo NATO rozšírilo. A uviedol, že vojakov v tejto oblasti je približne len tretina oproti obdobiu studenej vojny. Konečne niekomu došlo, že vstupom Fínska do NATO bude treba aj celú fínsko-ruskú hranicu zavaliť zbraňami, raketami a vojakmi, aby museli to isté urobiť aj Rusi a tým pádom by sa zvýšila bezpečnosť Fínska, Európy a celého sveta.

Medzitým do Kosova, ktoré nie je členom NATO, vyslalo NATO, vraj obranná aliancia, ďalších 700 vojakov. Doterajší počet vraj nestačil, keď sa vraj pokúšali od seba oddeliť srbských demonštrantov a oddiely neoficiálneho kosovského štátu. Zo záberov z tej akcie je jasné, na koho stranu sa ilegálni votrelci z darebáckej aliancie postavili. Pripomeňme o čo tam ide: v Kosove albánska nelegitímna moc usporiadala voľby, ktoré tam žijúci Srbi bojkotovali, a následne sa pokúšala k moci ustanoviť takýmto spôsobom zvolených „starostov“. Výsledkom sú nepokoje a brutálne zásahy proti demonštrujúcim Srbom, na čo zareagoval aj najlepší tenista histórie, srbský hrdina Novak Djokovič. Ten sa hrdo prihlásil k skutočnosti, že Kosovo je srdcom Srbska, čo viedlo globalistické médiá k epileptickému záchvatu a začali požadovať jeho vylúčenie z turnaja v Roland Garros.

Medzitým v Bosne a Hercegovine, ktorá nie je členom NATO, vykonali dva americké strategické bombardéry B-1B Lancer nízke prelety nad hlavným mestom Sarajevom a ďalšími mestami. Podľa veľvyslanectva USA „mali demonštrovať skalopevnú podporu USA zvrchovanosti a územnej celistvosti Bosny“. Skrátka paráda. Predstavte si, že by slovenské bombardéry len tak preleteli nad Washingtonom, aby demonštrovali skalopevnú podporu Slovenska zvrchovanosti a územnej celistvosti USA. Len pre úplnosť dodám, že tieto isté USA sú naším hlavným vojenským spojencom v „obrannom“ pakte NATO a na základe skvelej okupačnej zmluvy majú zvrchované právo si ich vojaci na Slovensku robiť v podstate takmer čokoľvek, čo si zmyslia.

zdroj

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Žiadna pandémia tu nebola & chcú úplnú kontrolu - Dr. Michael Yeadon

Dr. Michael Yeadon, bývalý šéf výskumného oddelenia pre Pfizer nedávno prehovoril na demonštrácii v Londýne. Skvele zhŕňa všetko, čím sme si prešli ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

PhDr. Marta Danielová, predsedníčka Rady pre mediálne služby, zneužíva právomoc verejného činiteľa na šikanovanie rádia SLOBODNÝ VYSIELAČ

Všetko, čo sa na Slovensku deje, má svoju previazanosť a kauzálnu „logickosť“. Po vypuknutí umelo vytvorenej pandémie Covid 19 (Cov je ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...