MEGALOMÁNSKY TUNEL NA ŠTÁTNY ROZPOČET A BEZPEČNOSTNÁ HROZBA VYŠE 21 MILIÓNOV EUR – Čaputovej korupcia z našich peňazí

6. júna 2023

MEGALOMÁNSKY TUNEL NA ŠTÁTNY ROZPOČET A BEZPEČNOSTNÁ HROZBA!

VYŠE 21 MILIÓNOV EUR NA USÍDLENIE MIGRANTOV NA SLOVENSKO

POD TAKTOVKOU ČAPUTOVEJ MINISTERKY PRÁCE SONI GABORČÁKOVEJ

PRANIE ŠTÁTNEHO ROZPOČETU CEZ FORMÁT EURÓPSKEJ ÚNIE.

Zmluva o poskytnutí NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NADÁCII OTVORENEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVA / Open Society Foundation / v sume 21.706.898,89 EUR DVADSAŤJEDEN MILIÓNOV SEDEMSTOŠESŤTISÍC OSEMSTODEVÄŤDESIAT EUR 
a osemdesiatdeväť centov

PODPÍSANÁ SOŇA GABORČÁKOVÁ
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ZMLUVA: TU

V zákulisí sa dejú absolútne iné veci, než o ktorých sa spoločnosť handrkuje, rozoberá informátorov a dezinformátorov, fičí na polemikách o Putinovi, predbieha sa vo vysielaní nekonečných youtubových príbehov o postupe na fronte a zamestnáva svoju myseľ tým, čo už v danom momente nie je podstatné. Nie pre nás, ale pre toho, kto karty rozdáva. Ak nepochopíme túto taktiku, nepochopíme nič, a zasa si zvolíme iba vyšší level „hru o tróny“, a pádu občana do ničoty.

Práve v tomto čase obžalovali aj Štefana Harabina z extrémizmu, a je to ďalšia téma na odpútanie pozornosti. 

Atď…, atď…, atď…

A popri tom, ČAPUTOVÁ so svojou skupinou ďalej dojí Slovensko, a z jeho vydretých, doslova vypotených peňazí občanov, ktoré odvádzajú do EURÓPSKEJ POKLADNE, sa tieto „reverzným tokom“ dostávajú do rúk de facto zahraničným subjektom pre globálne projekty, napr. prebudovanie Slovenska na domov migrantov, alebo na manipulovanie volieb a iné účely.

Štátny rozpočet sa nerozkráda priamo (to je už zastaralá a transparentná taktika), ale nepriamo cez fondy z Európskej únie. A rozdávanie peňazí z týchto fondov znie vznešene, ako štedrá injekcia od dobrej Európskej únie pre dobré projekty. Taká elegantná prepierka s navoňanou avivážou. V skutočnosti ide o finančné podvody par excellence!  Najzávažnejšie finančné intrigy, aké trestné právo pozná.

Naše peniaze, v obnose 21 706 898,89 EUR, sme teda z daní nedali na Slovákov, ale v rámci našich „záväzkov“ preposlali do kasy EÚ, a z nej tie naše peniaze v obnose 21 706 898,89 EUR sa dostali na účet súkromnej spoločnosti NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVA / Open Society Foundation / no a teraz sa nadýchnite, za účelom: Pomoci osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR“.

Ako právnik som osobitne zbystrila pozornosť pri takto vymedzenom predmete Zmluvy, pretože sofistikovanou prešmyčkou tu nejde o pomoc Ukrajincom, ale osobám z Ukrajiny. Obrovský rozdiel!

Takže ktokoľvek, kto sa „preperie“, z Ukrajiny na naše územie, bude za Tvoje peniaze Fero, Jožo, Janka…, integrovaný na Slovensko! A tu už nejde iba o peniaze, ale v prvom rade o bezpečnostnú hrozbu, samozrejme za naše peniaze. 

Je neslýchanou aroganciou, zvrhlosťou, a morálnym zločinom (ten právny sa pomenuje neskôr), aby nový minister podpísal, navyše ako prvý projekt, výplatu vyše 21 miliónov EUR na pomoc osobám z Ukrajiny, namiesto podpisu projektu v tejto mastnej sume na pomoc Slovákom.  Ak by sa chcelo, projekt by sa nepochybne našiel…

Samotná politika projektov cez EÚ je však dnes už iba práčkou na rozkrádanie štátneho rozpočtu, za účelom preformátovania Slovenska na iný obraz.

A toto je otázka do blížiacich sa volieb pre politikov…, ako teda ďalej s Európskou úniou.

KTO JE SOŇA GABORČÁKOVÁ, 
táto zjavne všetkého schopná úradníčka?

Foto: zdroj SITA

Je to absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor sociálna práca, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, nová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vymenovaná ZUZANOU ČAPUTOVOU, v rámci jej úradníckej vlády.

V r. 2016 bola ako nestraníčka na kandidátke OĽANO zvolená do Národnej rady SR, v r. 2019 vystúpila z poslaneckého klubu OĽANO a nadviazala spoluprácu s KDH a ako nestraníčka za KDH kandidovala do parlamentu v r. 2020. KDH neprešlo do parlamentu, sama získala 4 502 hlasov. V r. 2022 kandidovala v krajských voľbách za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja, za obvod Stará Ľubovňa, ako kandidátka koalície KDH-Sme rodina-SaS-Za ľudí, kde získala 3 025 hlasov, čím mandát nezískala žiaden.

„Dňa 21.3.2020 sa GABORČÁKOVÁ prekvapivo stala štátnou tajomníčkou pod ministrom Milanom Krajniakom (Sme rodina) na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, hoci sa jej strana KDH nedostala do parlamentu“ (Wikipédia).

A tak táto „preúspešná“ žena od marca 2020 do mája 2023 pôsobila ako štátna tajomníčka na tomto uvedenom ministerstve.

Dobrý manuál, ako sa otočením kabátu, lepšie povedané, v jej prípade jedno, v akom kabáte, dostať do vysokej štátnej funkcie, aj keď Vás nikto nechce. Nemyslíte??? Na toto treba mať žalúdok a neschopnosť živiť sa vlastnou prácou.

Dnes táto dáma, s podporou 4 502 hlasov na Slovensku rozdáva zo štátneho rozpočtu 21 MILIÓNOV EUR skupine, s ktorou je ideologicky spriahnutá.

  • Už na začiatku ministerskej cesty AKCENTOVALA svoje zameranie na čerpanie eurofondov a včasné doručovanie pomoci ľuďom.
  • Na tlačovej besede k tomuto vymenovaniu uviedla, „ide o „košatý“ rezort, v ktorom je potrebné doručovať pomoc ľudom hneď, ako ju potrebujú“
  • Za dôležité považuje „čerpanie eurofondov so zameraním sa na zraniteľné skupiny a podporu zamestnávania uchádzačov o prácu“.
  • Povedala: „nastavím poradenské procesy, aby nový minister spúšťal poradenské systémy pre rodinu, jednotlivcov a pár.“
  • Spomenula aj reformu „dlhodobej starostlivosti, čo je jedným z míľnikov plánu obnovy

A proces začala… Iba zabudla povedať, že jej zámer sa týka osôb z Ukrajiny, teda akýchkoľvek migrantov.

Inak na margo predchádzajúcich kolegov povedala: „Od roku 1989 nebol na čele rezortu človek, ktorý bol vzdelaný v oblasti sociálnej práce a ktorý v tejto oblasti aktívne pôsobil“. Nie je zrejmé, čo tým chcela vyjadriť, ale je fajn, že sa sama vyzdvihla, keď už ju nikto nechváli. A určite jej slúži ku cti, že dokázala pod týmito neodborníkmi pracovať a brať za to peniaze zo štátneho rozpočtu. Zjavne to bola služba cnostnej myšlienke pomoci zraniteľným skupinám.

Pod obrazom čerpania eurofondov a pomoci ľuďom sa perú naše peniaze na ich investovanie do migrantov a manipulovanie spoločnosti rôznym smerom.  Osoba s výtlakom 4 502 hlasov na Slovensku podpísala pridelenie vyše 21 miliónov EUR súkromnej právnickej osobe.

Toto sa zrevidovať nedá, toto je o samotnej podstate Európskej únie. Je to o zmene (aj) charakteru Slovenska na domovinu iného „etnika“. Akokoľvek to znie šialene, je to tak… 

Zaevidoval už niekto podporu 21 706 898,89 EUR  z fondov Európskej únie na pomoc Slovenským občanom pri ich vstupe do života na území Slovenska? Za čím by bol skutočne rozmach Slovenska a jeho občanov!  

Nie, pretože už len vypracovanie takéhoto projektu vyžaduje tím platených ľudí, a toto nie je schopný uniesť bežný občan ani podnikateľ, pretože sa venuje predmetu vlastnej činnosti. Tieto programy a projekty sú prednastavené mimovládkam, ktoré na ich tvorbu už majú peniaze… Ďalej to vysvetľovať netreba…

Operuje tu organizovaná chobotnica, vysávajúca štátny rozpočet na protištátne programy.

Niekoľko perličiek k samotnej Zmluve:

Predmetná zmluva nenávratného finančného príspevku v sume 21 706 898,89 EUR  pre OTVORENÚ SPOLOČNOSŤ / Open Society Foundation / má 66 strán a prílohy č. 1. až 4., spolu teda 134 strán. (Inak milý výraz pre sumu 21 miliónov EUR, že „príspevok“, takto na mágii slov a pojmov funguje celý antihumánny a protištátny marketing).

Poskytovateľom príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, za ktoré konala Soňa Gaborčáková, ministerka.

Prijímateľom príspevku je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / – NOS, za ktorú konal Fedor Blaščák.

Zmluva je podľa jej obsahu pohodlne „meniteľná“ a tým nekontrolovateľná, a nepodlieha sankciám vrátenia „príspevku“ ani pre jeho použitie iným spôsobom, než určeným, a tu to začína byť ešte viac „zaujímavé“.

Z obsahu Zmluvy o. i. vyplýva, že menej významné zmeny sú prípustné, a Prijímateľ nie je povinný ich oznámiť na predpísanom tlačive. – Takže pri akomkoľvek podozrení do budúcna bude stačiť iba odkaz na túto zmluvnú úpravu, a poťažmo na ústne oznámenie “drobnej zmeny Zmluvy”. 

Podstatná zmena projektu sa už však považuje za podstatné porušenie Zmluvy a sankcionuje sa vrátením príspevku alebo jeho časti, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok. Aaale (!) – ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k takémuto porušeniu Zmluvy, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. – Takže vypočítať sumu na vrátenie je prakticky nemožné.

Týmto spôsobom do „plnenia“ Zmluvy vsuniete, čo len chcete a nechcete, a 21 706 898,89 EUR sa použije na čo chce

DVADSAŤJEDEN MILIÓNOV SEDEMSTOŠESŤTISÍC OSEMSTODEVÄŤDESIAT EUR !

Na záškodníctvo, manipuláciu volieb, dovoz migrantov …, paráda,
suma je nádherná!

Kto je Nadácia otvorenej spoločnosti?

Podľa § 2 ods. 1, ods. 2 zákona č. 34/2001 Z. z. o nadáciách je nadácia právnická osoba, účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Podľa Wikipédie Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, jedna z odnoží Open Society Foundation, je nadácia vyznávajúca liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Nadácia vytvára príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

Podľa zdroja anglickej stránky Open Society Foundation (OSF) – teda podľa jej vlastného zdroja, nadácie otvorených spoločností sú aktívne vo viac ako 120 krajinách po celom svete.

Zakladateľom Open Society Foundations je
George Soros,
poskytol jej 32 miliárd USD.
Odkiaľ ich mal… ?

Posledných 30 rokov činili výdavky OSF 19,1 miliardy USD a v roku 2021 to bolo 1,5 miliardy USD. Granty sú udeľované organizáciám a aktivistom na výskum, advokáciu, dopravné investície a pod.

OSF sa zapája do strategických súdnych sporov v oblasti ľudských práv, inkubuje nové nápady a spolupracuje s vládamitvorcami politikypresadzuje “pozitívne zmeny” na podporu „rastu živých, inkluzívnych a pulzujúcich demokracií, ktorých vlády sa zodpovedajú ľuďom“ (pozn. AK: až tak, že ich tie vlády za názory proti OSF prenasledujú, zatvárajú, minimálne im vypínajú weby).

OSF – znova akcentujem – súkromná spoločnosť, má osobitne s každým kontinentom svoje plány a zámery. Je to súkromná finančná chobotnica s chápadlami, pre ktorú „u nás“ pracuje EURÓPSKA ÚNIA a dotuje ju zo ŠTÁTNYCH ROZPOČTOV členských krajín:

EURÓPA A STREDNÁ ÁZIA
Na pozadí regionálneho otrasu spôsobeného ruskou agresívnou vojnou proti Ukrajine, Open Society pokračuje v podpore otvorených a inkluzívnych spoločností a v investovaní do tých, ktorí sa snažia znovu objaviť a oživiť demokraciu.
SPOJENÉ ŠTÁTY
V Spojených štátoch Open Society Foundations spolupracuje s organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa snažia riešiť hlboké rasové, ekonomické a politické nerovnosti, pričom financujú úsilie na prípravu na politické výzvy budúcnosti.
LATINSKÁ AMERIKA A KARIBIK
V Latinskej Amerike a Karibiku sa Open Society Foundations snažia podporiť demokratické zmeny transformáciou rastúceho verejného záujmu o nerovnosť, korupciu, násilie a klimatickú krízu na silné iniciatívy a spojenectvá na vybudovanie otvorenej a bezpečnej spoločnosti.
BLÍZKY VÝCHOD A SEVERNÁ AFRIKA
Práca Open Society Foundations na Blízkom východe a v severnej Afrike sa snaží podporovať demokratickú správu vecí verejných a chrániť ľudské práva uprostred zakorenených regionálnych konfliktov a politických obmedzení.
AFRIKA
George Soros začal svoju filantropickú prácu v Afrike v roku 1979. Dnes Open Society–Africa pracuje na demokratickom vládnutí, ekonomickom rozvoji a množstve ďalších otázok na celom kontinente.
ÁZIA A PACIFIK
Open Society Foundations od 90. rokov 20. storočia rozširujú a prehlbujú prácu v Ázii – angažujú sa v regióne veľkej politickej rozmanitosti, kde je demokratická správa vecí verejných stále silne spochybňovaná.

Cieľom Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, a tiež aktivít jej konateľa Blaščáka v jeho vlastných mimovládnych projektoch (žeby grantovaných aj od NOS Bratislava?, je budovanie programov na podporu inkluzívneho vzdelávania, rozvoja občianskej spoločnosti, podpory slobodných médií a slobody prejavu či podpory kritického myslenia. Medzi jej hlavné projekty patria Otvorené školy, Novinárska cena a Fond investigatívnej žurnalistiky, Aflatoun, Stronger Roots for Civil Society, či grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti Active Citizens Fund.

Točíme sa stále kol dokola otvorenej občianskej spoločnosti s rôznymi jej „príveskami“ a v rôznych jej „obaloch“ s pozlátkom slobody, menšín, slabých, zraniteľných a podobne. Pojmy prekryjú všetko, a produkt sa tak ligoce…

Peniaze slovenských daňových poplatníkov tak cez ruky GABORČÁKOVEJ, osoby s podporou 4 502 hlasov na Slovensku (aj to za plodných čias OĽANO), idú na SOROSOVE projekty otvorenej spoločnosti, pod emotívnymi obrazmi pomoci „znevýhodneným komunitám“, teda normálnou rečou povedané:

naše peniaze sa „cez Európu“ lejú na napĺňanie SOROSOVÝCH snov na zničenie (aj našej) národnej identity a na budovanie spoločnosti zloženej z migrantov.

MEGA TUNEL ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PAR EXELLENCE!

A to je zjavne cieľom a zámerom EÚROPSKEJ ÚNIE. Likvidácia národných štátov a ich „konsolidácia“ bez národného sebaurčenia.

Môžeme sa sťažovať koľko chceme, písať, vysielať a nariekať o nedostatku peňazí v každej sfére nášho života, môžeme počúvať nekonečné diskusie našich politikov o takom alebo onakom programe zlepšenia situácie na Slovensku… Je to zbytočné. Naše peniaze síce napĺňajú pokladnicu (a ako sa asi aj oprávnene dušujú politici, že Slovensko ekonomicky naberá), ale automaticky, ako zadané inkasné príkazy, odtekajú do EURÓPSKEJ POKLADNE. Aby sa cez „reverzný tok“ dostali naspäť „domov“ a cez ministrov naliali na súkromné účty SOROSOVÝCH derivátov. Presne tak, ako to deklaruje Open Society na svojej stránke: spolupracujeme s vládamitvorcami politiky a presadzujeme “pozitívne zmeny”.

Čo je to za novodobú okupáciu, ak jeden Američan cez svoje filiálky otvorene spolupracuje s vládami, tvorcami politiky a presadzuje “pozitívne zmeny” v rôznych krajinách po svete ???

Toto je už problém každého štátu, či si toto pustí, alebo nepustí do svojej kuchyne. Nám sa to vstupom do EURÓPSKEJ ÚNIE vymklo z rúk, a máme problém… Viktor Orbán sa s tým porátal. Preto sa Čaputová toľko obáva našej zmeny podľa vzoru Maďarska, a sťažuje sa v zahraničí na občanov, pretože Maďarsko sa „vznešene“ vysporiadalo so SOROSOM a vyhodilo ho zo svojej krajiny aj s jeho societou!

Pokiaľ budeme svoje peniaze aj ďalej do EURÓPSKEJ ÚNIE nalievať, nieže sa už nikdy dobre mať nebudeme, ale zanikneme. My vlastne pracujeme pre našu záhubu ako národa.

Treba sa zamyslieť aj nad projektom Borisa Kollára o výstavbu „nájomných bytov“, z čoho by bola čerpaná a akým nájomníkom by ich výstavba slúžila… Stačí pripraviť „mäkké“ zmluvy, a pestrá otvorená spoločnosť bude prekvitať. SOŇA GABORČÁKOVÁ je vlastne dievča Borisa Kollára…

Začal vysoký level hry o budúcnosť Slovenska, a posúvanie času s vymenovaním úradníckej vlády má už jeden svoj „podobraz“. Čakalo sa na ministra, ktorý by si trúfol túto Zmluvu (po posledných škandáloch Hegerovej vlády), podpísať. Zmluvu, ktorej závratná suma z našich prepraných peňazí ide na projekt migrantov, aby sa mohli usídliť na našom území a samozrejme, môže sa použiť aj inak, napr. aj na voľby…! Táto Zmluva o 134 stranách nie je výplodom novej vlády, ale dávno pripraveného projektu, ktorý čakal na svoj čas a na svoju osobu. Nič sa nezmenilo, vymenili sa iba „útočníci“ na tráve. Mužstvo je však stále to isté….

To, čo sa neodvážil podpísať ani Milan Krajniak, podpísala Čaputovej úradníčka GABORČÁKOVÁ, a signalizovala to už pri vymenovaní do funkcie.

BEZPEČNOSTNÁ HROZBA

Nejde iba o bezprecedentný TUNEL ŠTÁTNEHO ROZPOČTU, ale aj o bezpečnostnú hrozbu, paradoxne platenú z tohto rozpočtu.

Je naozaj najvyšší čas sa s týmto VÁŽNE VYSPORIADAŤ a postaviť sa jednoznačne, bez úskokov a dvojzmyselných fráz, zoči-voči otázke našej prítomnosti v EURÓPSKEJ ÚNII, zloženej v drvivej väčšine z deviantov, poškodzujúcich slovenské národné záujmy a mier vo svete !

A to je výzva pre kandidátov a pre voličov v blížiacich sa voľbách.

Ak ešte stále niekomu nedochádza, vážení spoluobčania, bez ohľadu na farbu trička, aj tí, ktorí stále za sebou ťaháte covidové a ukrajinské vlajky…, na Slovensku bol spustený program (a platíme ho všetci, namiesto toho, aby štát platil všetkým za ich starostlivosť o slovenské deti) na likvidáciu našej identity. Raz budú vaše deti a vnúčatá na ulici, a vo vašich domovoch sa budú “inkludovať” migranti. Stále vám to znie šialene…? Už je na to pustených vašich 21 miliónov Eur… Na pomoc osobám z Ukrajiny, teda aj zo subsaharskej Afriky, žiť u nás na naše náklady a na úkor bezpečnosti. A to je len začiatok…

Táto Zmluva je naozaj zlý sen, ktorý musí prebudiť už aj “záhradkárov” zbierajúcich úrodu počas volieb. 

SLOVENSKO TRPÍ CHUDOBOU A OBMEDZOVANÍM ZÁKLADNÝCH POTRIEB JEHO OBČANOV
ale
SLOVENSKO DÁVA DVADSAŤJEDEN MILIÓNOV EUR NA PROJEKT MIGRANTOV, ABY SA PRIŠLI K NÁM UDOMÁCNIŤ.

TOTO JE NAJLEPŠÍ PROJEKT AKTIVISTKY ZUZANY ČAPUTOVEJ, KTORÝ V DOSADENEJ FUNKCII PREZIDENTA DOTIAHLA DO CIEĽA.

*** *** *** 
Moja publikačná a edukačná činnosť je hradená iba z Vašich darov a príspevkov.
Iba s vašou podporou pôjde táto činnosť ďalej
a na Slovensku zavedieme právny štát a vrátime mu pokoj.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
JUDr. Adriana Krajníková

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO nebude môcť NIKDY povedať, že „to bolo inak“. Jej zakúpením prospejete tiež na činnosť občianskeho združenia.

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel. 

O tom, ako na Slovensku začala totalita „ochrana verejného zdravia“
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok,
prispejete tým na činnosť nášho OZ – Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Reakcia Harabina na obžalobu: Považujem to za ideálnu prezidentskú kampaň. Presne ako u Trumpa

Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na expredsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Dôvodom je status, ktorý napísal vlani vo ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

"Sprostá pomsta" Lipšica pánovi Harabinovi

Róbert Fico: od 32:30 min. reakcia na Lipšicovu obžalobu za výrok Štefana Harabina o Putinovi Tlačová beseda predstaviteľov strany SMER ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...