Ľudia očkovaní mRNA vakcínami sa stávajú trans-humánnymi bytosťami, na ktorých časť modifikovaného tela možno podľa rozsudku Najvyššieho súdu USA uplatňovať majetkové, autorské, patentové a vlastnícke práva!

2. augusta 2021

Ľudia očkovaní mRNA vakcínami sa stávajú trans-humánnymi bytosťami, na ktorých časť modifikovaného tela možno podľa rozsudku Najvyššieho súdu USA uplatňovať majetkové, autorské, patentové a vlastnícke práva! Agentúra AFP sa snaží škandalózny objav poprieť, vyvrátiť, mohutne lobuje na Facebooku za mazanie týchto informácií, ale je to márne, pravda je vonku a znenie rozsudku Najvyššieho súdu USA to potvrdzuje! Dôsledky pre očkované „trans-subjekty“ môžu byť naozaj vážne, pretože v ľudskom tele dochádza k produkcii patentovaných syntetických prvkov, hoci majú prírodnú podobu! Komu teraz patrí vaše telo?

V niekoľkých posledných dňoch na americkej alternatíve koluje text a odkaz na rozsudok Najvyššieho súdu USA z roku 2013 o tom, že ľudia očkovaní či inak liečení mRNA roztokmi sa stávajú trans-humanoidi a majetkom farmaceutickej spoločnosti z pohľadu amerického patentového práva. Informácie sa začali šíriť virálnym spôsobom a rôzne agentúry začali okamžite informáciu vyvracať, že vraj ide o dezinformáciu, rozsudok Najvyššieho súdu sa netýka vakcín, nemá to s tým vraj nič spoločné, a vakcíny proti covidu na báze mRNA vraj nijako nezasahujú do DNA.

Protest v roku 2013 pred Najvyšším súdom v USA kvôli snahe Myriad o patentovanie DNA a génov v ľudskom tele

Agentúra AFP sa toho ujala úplne najviac  1 ]  a začala nielen vyvracať informácie, ale tiež iniciovať tzv. “ Mazaciu brigádu “ na Facebooku, ktorá je tvorená udavačmi vo viac ako 130 krajinách sveta, ktorých úlohou je nahlasovať ideovo deliktuálne príspevky. Hysterická reakcia AFP ukazuje, že došlo k trefe a zásahu do čierneho, niekto skutočne objavil najvýbušnejšiu informáciu za posledný rok a pol.

Spomínaný rozsudok [ 2 ] Najvyššieho súdu totiž explicitne v roku 2013 povolil a autorizoval farmaceutickým spoločnostiam, že môžu vyrábať syntetické časti ľudského organizmu vrátane DNA, hoci výsledný produkt je na nerozoznanie od prírodného produktu. Na synteticky vytvorenú alebo syntetickými časťami upravenú DNA možno v USA uplatniť patentový nárok, autorské a majetkové práva. Tak rozhodol Najvyšší súd USA.

Najvyšší súd USA priznal právo génovým laboratóriám na patentovanie syntetických úprav DNA a vytváranie syntetických DNA komplementárnych klonov

Aby sme predišli dohadom a útokom cemperizačných brigád, tak hneď na začiatku si vysvetlíme, o čom ten rozsudok je. V roku 2013 sa pred americký Najvyšší súd dostala kauza Association for Molecular Pathology et al. versus Myriad Genetics, inc., v ktorej išlo o spor, či si genetická firma Myriad Genetics môže nárokovať patentové a vlastnícke práva na časti DNA v telách pacientov a zosnulých osôb. Firma poskytuje génovú terapiu chorým ľuďom a má s nimi zmluvu, že keď alebo až zomrú, ich telo firma dostane do majetku, aby mohla vykonať analýzu o účinnosti génovej terapie. Niektoré patológie nemocníc ale odmietali tela firme vydať s ohľadom na federálne predpisy.

Protest v roku 2013 proti patentovanie DNA a génov v ľudskom tele

Asociácia spochybnila génové patenty Myriad a celé to skončilo na súdoch. Tieto podrobnosti nás ani nemusia zaujímať, ale čo nás musí zaujímať, to je skutočnosť, že kauza sa dostala až na Najvyšší súd. A ten nakoniec rozhodol, že génové laboratóriá a farmaceutické spoločnosti si môžu patentovať synteticky vytvorené DNA, alebo jej časti, hoci výtvor alebo celok je na nerozoznanie od prírodnej DNA. Jediný rozdiel je v tom, že synteticky vytvorená DNA sa označuje ako komplementárna DNA (cDNA).

Technológia mRNA vie v bunkách vyrobiť antigény, proteíny, komplexné nukleové kyseliny, čokoľvek je potreba pre editáciu a úpravy DNA

A k úpravám DNA, k zásahom a zmenám v DNA, k importu syntetických nukleotidov a častí DNA, používala firma Myriad Genetics už v roku 2013 technológiu mRNA. Zapuzdrená mRNA v biologickom roztoku obsahovala zakódované časti ribonukleových kyselín, ktoré po transporte do buniek začali pozmeňovať cieľové DNA bunky, teda bunkové jadro. Štúdia slovenských vedcov  3 ] z roku 2017 bola publikovaná na oficiálnom serveri amerického Národného zdravotníckeho úradu (NIH) a mala názov „Synthetic mRNA is a more reliable tool for the delivery of DNA-targeting proteins into the cell nucleus than fusion with a proteín transduction domain „.

Čiže v preklade: „Syntetická mRNA je spoľahlivejším nástrojom pre doručenie proteínov cielených na DNA do bunkového jadra ako fúzie s proteínovou transdukčnou doménou. Štúdia preukazuje, ako pomocou paketov mRNA v roztoku ovplyvňovať bunkovú DNA a upravovať ju pomocou proteínov. Táto štúdia priamo vyvracia tvrdenie AFP, že vakcíny mRNA nemôžu nijako ovplyvňovať DNA. Naša redakcia sa písomne obrátila na vedenie AFP už v piatok so žiadosťou o vysvetlenie, prečo AFP šíri dezinformácie, ale doteraz sme nedostali odpoveď.

Myriad je indexovaný na burze NASDAQ

Technológia mRNA je prevratná v tom, že dovnútra bunky vnesie návod v podobe RNA šablóny, ktorú bunka tzv. „prekóduje“ a vyrobí podľa dekódovanej RNA to, čo je v nej zapísané. Buď vakcinačné antigény, alebo proteíny, ktoré začnú prepisovať bunkovú DNA. Minulý rok v októbri server Phys.org priniesol článok [ 4 ], že vedci objavili nový proteín, ktorý priamo vo vnútri bunky vie opraviť a prepísať bunkovú DNA.

Tento proteín možno zakódovať do mRNA šablóny, vpraviť ihlou do tela človeka, šablóna vnútri bunky sa dekóduje a bunka podľa nej vyrobí proteín, ktorý prepíše časť bunkovej DNA. To je celé. A tak desivé pri predstave, že by proteín neprepisoval len chybné časti bunkovej DNA, ale napríklad aj úplne zdravé, ale za úplne iným účelom, už nie tak bohumilým, ako je oprava poškodenej časti DNA.

Editácia DNA za účelom opráv porušenej DNA, alebo za účelom preprogramovania človeka?

Je absolútne neuveriteľné, ako si AFP môže dovoliť vŕtať dierky do nosa vedeckej obce a tvrdiť, že mRNA nedokáže ovplyvňovať DNA. To je rovnaké, ako keby niekto tvrdil, že automechanik nemôže ovplyvniť chod motora, pretože ste mu predsa povedali, že má vymeniť iba žiarovku v pravom prednom reflektore. Technológia mRNA predstavuje v prípade zneužitia najväčšiu hrozbu pre ľudstvo, pretože mRNA látka je len tak bezpečná, ako bezpečná je RNA šablóna správy pre bunku. Šablóna môže obsahovať návod na neškodný antigén, ale aj na komplexnú matricu nukleových kyselín, komplexný proteín časti DNA, a toto nikdy obyčajný človek nemá šancu zistiť.

Sídlo Myriad Genetics v Salt Lake City v Utahu

Firma Myriad Genetics si patentovala spôsob, ako nájsť v ľudskej DNA dva zmutované gény, ktoré u žien extrémne zvyšujú riziko rakoviny prsníka a pomocou ďalších patentov si firma patentovala spôsob, ako pomocou mRNA roztokov vpraviť do buniek RNA šablóny, ktoré bunka prekóduje a vyrobí z nich proteíny, ktoré v DNA vyhľadajú gény označené ako BRCA1 a BRCA2, a následne ich opravia a prepíšu, čím vznikne komplementárne a synteticky upravená DNA, na ktorú je uplatnené patentové právo.

Žena tak po podstúpení génovej terapie má v sebe patentovanú a upravenú cDNA bunkového jadra, takže v tele má syntetický bunkový materiál. Žena sa tak stáva augmentovaná, teda vylepšená bytosť na genetickej úrovni pomocou syntetického zásahu na genetickej úrovni pomocou mRNA technológie. Tým okamihom sa žena stáva produktom trans-humanizmu, pretože syntetická manipulácia na génovej úrovni ju zbavila smrteľnej choroby. A na základe zmluvy má po jej smrti firma nárok na jej telo. Majetkové právo post-mortem.

Majetkové a autorské práva laboratórií a farma firiem na časť vášho tela, po smrti alebo už za života?

Náš kolega a lekár celú situáciu zhodnotil a domnieva sa, že zosnulí ľudia po vakcinácii mRNA proti covidu sa môžu v budúcnosti stať majetkovým nárokom farmaceutických spoločností. Presne k tomu už dochádza v Taliansku, ale aj v Nemecku, kde nemocnice z neznámych dôvodov odmietajú rodinám vydať telá zosnulých očkovaných osôb. Zatiaľ sa o týchto prípadoch príliš v médiách nehovorí, ale dôvodom nemusí byť vôbec vírus alebo prudká infekčnosť zomretých tiel, ale iba patentové práva farmaceutických spoločností na vykonanie pitvy a odobratie vzoriek.

Doteraz nie sú nijak objasnené vzťahy medzi farmaceutickými spoločnosťami a Európskou komisiou, pretože došlo k podpisu celého radu dokumentov, ale nie všetky sú verejné. Rad ich zostáva utajených a niektoré nemocnice dokonca už hlásia, že majú zhora príkaz nevyplňovať do úmrtných listov očkovaných osôb príčinu úmrtia a iba dané políčko vo formulári prečiarknuť. To je vraj signál pre autopsie (pitvy) a odber vzoriek pre farmaceutickú spoločnosť.

Základné dáta o Myriad v roku 2019

Nedá sa predpokladať, že by po smrti očkovaných osôb Pfizer alebo Moderna jazdili s kamiónmi pre tela a odvážali si ich do laboratórií, to je samozrejme nezmysel, ale môže ísť skutočne iba o odber vzoriek, na ktorý môžu mať farmaceutické spoločnosti patentový či iný nárok. Ak máte autorské a patentové práva na časť niečoho vo vnútri tela zosnulého, nie je možné vypísať úmrtný list a príčinu úmrtia a poslať telo na kremáciu, pretože tým by nemocnica

spáchala zničenie a poškodenie cudzieho majetku a zasiahla by neoprávnene do cudzích práv.

Patentové práva farma spoločností a vlastníctvo syntetických génov v ľudských telách, to nie je žiadna sranda. Preto trans-humanizmus nezačnú globalisti nejakú oslavnú fanfárou, ale začne potichu na úrovni genetického prepisovanie DNA, ktoré bude chránené patenty. Prepisovanie oficiálne bude pre vaše dobro, pre vaše zdravie. A od toho je len kúsok a malý krok k čipom, ktoré budú sledovať autorské práva v ľudskom tele a budú vykonávať Digital Rights Management nad komplementárnym DNA.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Prokurátor Remeta: Trvám na tom, že toto nie je vojna v polícii

Rastislav Remeta má na starosti vyšetrovanie v silových zložkách. Policajný prezident Peter Kovařík prerušil zásah jednotky zo Sobraniec tesne predtým, ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Kto riadi svet? NWO v súvislostiach

Prof. Dr. Walter J. Veith: Tajomstvá tajných spoločností Chod tejto spoločnosti a celého sveta tajne riadia Ilumináti a Jezuiti. Vatikán kryje ...
Spravodajstvo

KDH – strana pokrytcov a farizejov, ktorým sú voliči ľahostajní

V prvom rade si dešifrujme názov KDH. Údajne je to Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej stránke majú uverejnenú nasledovnú formuláciu: „Sme ...
Spravodajstvo

Harabin: Úlohy diplomacie a arogantné prešľapy našich diplomatov

FOTO TASR – Jaroslav Novák | Na snímke prezidentský kandidát Štefan Harabin počas predstavenia loga, sloganu a programu v Bratislave ...
Spravodajstvo

Šimon Žďárský sa poriadne zapotil pri rozhovore s Huliakom

Huliak ostro do Šimona Žďárského: „Vy ste jednostranne zameraný, informácie z jedného spektra a tam to končí…“ Do relácie Startitup ...
Spravodajstvo

Zadržte Fauciho a spolusprisahancov zodpovedných za skryté vraždenie!

Peter Navarro by bral späť Trumpovu Ameriku Plán a bojový pokrik pre moderné hnutie MAGA s poslaním obnoviť princípy MAGA ...
Aktualizované 8.12. 18:30
Spravodajstvo

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 – ŠTEFAN HARABIN

Môj kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini dňa 5.12.2023 predniesol, že voľby prezidenta vyhlási v ...
Spravodajstvo

Chcete sa stať členom prestížneho klubu Štefana Harabina?

27.11. 2023 sa v Bratislave uskutočnilo založenie Klubu priateľov a sympatizantov Štefana Harabina, ktorý tento víkend v sobotu predstavili a ...
Spravodajstvo

Slovenská filharmónia dostane na Vianoce novú strechu od ministerky Šimkovičovej

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa včera na pôde ministerstva stretla s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie, pánom Mariánom Turnerom a venovala ...
Aktualizované 7.12. 13:14
Spravodajstvo

Fico: Slovensko sa musí pripraviť na povojnovú normalizáciu s Ruskom

Slovenský premiér Robert Fico, foto: LUDOVIC MARIN / AFP Robert Semonsen Premiér povedal, že bude presadzovať politiku, ktorá „chráni a presadzuje slovenské ...
Spravodajstvo

Lipšicovi tečie nie do topánok, ale do "gatí"

Milí priaznivci, keď Lipšicovi tečie do topánok, tak zvolá tlačovku. Odprezentuje kolosálne nezmysly. Jeho presstitúti potom nimi zavádzajú verejnosť. Za ...
Aktualizované 5.12. 18:38
Spravodajstvo

Malá Fatra sa rušiť nebude, slovenské vlky sa strieľať nejdú... vyhlásil dnes minister Tomáš Taraba

Národný park Malá Fatra sa rušiť nebude. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zároveň odmietol, že by ...