FIASKO SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY PRI POZASTAVENÍ ČINNOSTI JUDr. ADRIANY KRAJNÍKOVEJ … nevyšlo to akosi

5. marca 2021

KEĎ O VAŠICH PRÁVACH ROZHODUJÚ PRÁVNI DILETANTI…

Dňa 15.1.2021 sa SAK ústami p. Donevovej nechala počuť, že mi pozastavila činnosť. Utekala s tým do TASR. A TASR namiesto korektného opýtania sa ma k veci, vydala FAKE

Takéto vyhlásenie môže múdry právnik, a o to viac odborná stavovská organizácia, povedať až vtedy, ak je rozhodnutie právoplatné.  P. Donevovej ušlo z pozornosti to, že ja nie som verejný činiteľ a nemohla o mne vynášať informácie z neverejného zasadnutia pred tým, než je právna skutočnosť právoplatná. Neverejné konanie, p. Donevová… ! 

Už po mojom zastupovaní mladej rodičky Janky v októbri minulého roku sa tá istá Donevová nechala počuť, ako som konala v rozpore so zákonom, keď som zachránila túto mamičku aj jej narodené dieťa pred vyšprtaním nosového otvoru a zabránila odňatiu bábätka od mamy. Keď som mamičke legitímne odporučila dať dole prekážku na dýchanie ak jej prekáža. Mamičke, ktorá rodila…

Donevová by mala byť ticho. Nielen preto, že jej názory sú v rozpore s humánnym princípom, ale aj preto, že jej názory sú právne stupídne, a komore vyrába problémy. Napríklad vo veci tej mamičky prejudikovala svojim táraním rozhodnutie komory o mojom nezákonnom konaní (komora ma za to disciplinárne stíha – lebo som zachránila mamičku s dieťaťom od separovania a vyšpárania – áno, je to fašizmus zo strany komory). V tejto veci je však komora už zaujatá, lebo Donevová tárala dopredu…

Takže dňa 15.1.2021 sa táto Donevová nechala počuť, že SAK mi pozastavila činnosť. Zapamätajte si tento dátum…

Dňa 18.2.2021 mi SAK doručila do elektronickej schránky Uznesenie o pozastavení mojej činnosti, s vyznačenou právoplatnosťou a vykonateľnosťou ku dňu 16.2.2021.

Od vtedy ku dnešku stihla urobiť to, že ma odstránila zo zoznamu činných advokátov a zaradila ma do zoznamu advokátov s pozastavenou činnosťou, aktívne pooznamovala kde komu moje pozastavenie, a samozrejme, zabezpečila deaktiváciu mojej elektronickej schránky. Žiaden súd, žiaden úrad, žiaden subjekt, proste nikto mi nemôže nič úradne doručiť a ani ja neviem odosielať písomnosti. 

Vzniklo tým množstvo právnych komplikácii so zastupovaním, doručovaním, lehotami atď atď atď. Proste mega veľký problém !

S tým súvisí aj vec (nie je to náhoda), že včera, keď už teda mám aj dokonca „právoplatne pozastavenú činnosť“, boli v súvislosti s rastúcim fašizmom na Slovensku zadržaní moji dvaja klienti. Štefan z Martina a Betka z Vrútok. Pretože porušili „povinnosti“ Mikasovej vyhlášky a prevádzkujú svoje pohostinstvá.  Pretože sa živia a neparazitujú na dávkach !

Polícia v Martine aj vo Vrútkach obdržala od SAK osobitné oznámenie o pozastavení mojej činnosti. Nepripustili ma k právnemu zastupovaniu klientov. Zastupovanie som zabezpečila prostredníctvom kolegov. Vďaka SAK sa veci tak skomplikovali, že je to na osobitný príbeh. SAK kolaboruje s týmto fašistickým režimom. Prvé kolo vecí sme s kolegami skončili dnes ráno o 02.00 h. … Ďakujem im za všetko. Najmä Radke… 

A teraz späť
k pozastaveniu výkonu mojej advokácie

Volám sa Adriana Krajníková a narodila som sa 19.4.1968.

A teraz si pozrite, komu SAK pozastavila činnosť.

TO NIE SOM JA, KOMU SAK POZASTAVILA ČINNOSŤ.

Ja som vám už zo začiatku vravela, že komore sa toto nepodarí. Lebo poznám jej odborné „kvality“. Mám s ňou už „čo-to“ dočinenia, a skutočne poznám jej „odborné“ kvality, teda kvality konajúcich funkcionárov a jej právnych zástupcov. Inak robiť zlo sa zvyčajne tiež nepodarí. Možno na čas, ale to zlo si vždy svojho autora vyhľadá a vráti sa k „oteckovi“ späť… !

Dnes som podala žalobu 

Vážená SAK, verím, že máte dobrú poistku.

Ono to tak chodí v živote, že ak chcete niekomu veľmi poškodiť, veľmi poškodíte nakoniec sebe.

Budú to členovia SAK, ktorí sa mi vyzbierajú na náhradu škody. A že bude enormná, to už vidím dnes… Chceli ste nalomiť dôveru ľudí vo mňa, alebo iba znemožniť, aby som konala… ? Podarilo sa vám ! Každý „špás“ však niečo stojí.

V príčinnej súvislosti s pozastavením mojej činnosti som bola nútená ukončiť množstvo významných kontraktov a zmlúv o poskytovaní právnych služieb.

Ale na druhej strane sa mi tým komora postarala o budúcnosť . Čo si v príčinnej súvislosti s nezákonným pozastavením nevyrobím, to mi zaplatí. „Čaro“ nechceného… Ono to nie je sranda, ak Vám pozastavia advokátsku činnosť a Vy ste mali zaujímavé prípady a kontrakty, ktoré Vám preto odišli…  

Takže p. Donevová, len si potárajte ešte viac, a p. Čížová, kľudne zažalujte aj celú Hornú-dolnú. A pán kolega, predseda Karas, dôverujte svojim ľuďom v ich zákernej činnosti.

Ste však všetci na smiech…, v mojich očiach, a množstve ľudí určite. Ako partička „a je to“. Najprv spílim dosku, vybijem okno, roztrepem akvárko, vyhodím veci z domu, a potom pomerám…

SAK je voči mne zlomyseľná organizácia, ktorá ma politicky prenasleduje a šikanuje. Zahájila voči mne množstvo sťažnostných a disciplinárnych konaní (ktorými blokuje môj čas pre dôležité prípady) nesúvisiacich však so sťažnosťou na výkon mojej advokácie. Ale s tým, že podrývam vážnosť režimu a ukazujem na nezákonnosť uznesení, vyhlášok a ich etickú zvrátenosť. A tak ma stíha za moje právne názory a svedomie. Za každé jedno moje slovo prednesené na verejnosti… Tie disciplinárne návrhy sú obsahovo inkvizičné a poukazujú na obraz autora. Napísať to celé bol skutočne „duševný“ výkon.

Takže toto pozastavenie nevydalo… Babráci. A čo ďalej ? Skúsite to znovu napísať…, nové pozastavenie, pán kolega, predseda SAK Karas ? Takto a donekonečna…? Kým sa zadarí ? Možno aj bez chýb ? Neverím, … za 7 rokov vám to ešte nevyšlo…

Ibaže vám chýba zas ďalšia podmienka, a to prejednanie pozastavenia za mojej prítomnosti. Pretože vaša výnimka na usporiadanie vašej schôdze predsedníctva SAK nie je mojou „priepustkou“ na tú schôdzu počas zákazu vychádzania. Radím vám v dobrom, pán kolega, mrknite na to ešte raz…  Pretože vy ste mohli usporiadať schôdzu za akýmkoľvek interným účelom, nie však za takým, kde účastníkovi nie je daná výnimka na „výjazd“ na tú schôdzu. Skutočne Vám dobre radím… …To nevymyslíš – ako radiť, aby ťa správne odsúdili 

Po tomto FIASKU Slovenskej advokátskej komory, a zabezpečení ma do budúcna som sa rozhodla, že vystúpim zo systému… A myslím, že veľa právnikov sa postupne pridá na moju cestu. … Ono je to riziko byť členom komory …Možno len postačí povinne nasadiť členom prilby… S rúškami už má dobrú skúsenosť.

K pozastaveniu mojej činnosti iba okrajovo vysvetlím, že táto snaha komory je tu z dôvodu začatých disciplinárnych konaní voči mne. Kladiem legitímnu otázku, či z dôvodu zabitia chodca na prechode pre porušenie právnej povinnosti mal počas konania pozastavenú činnosť aj kolega Daniel Lipšic ? Lebo ja ju mám pozastavenú z dôvodu disciplinárnych konaní, čo je „málinko“ menej vážne, než zabitie chodca pri porušení právnej povinnosti. Ak sa nemýlim, tak kolega je vo výkone trestu a je činným špeciálnym prokurátorom. Potom mi zmysel nedáva, že pre disciplinárne konanie je pozastavená činnosť. Akože výkon trestu pre skutok s následkom smrti a funkcia špeciálneho prokurátora VS. disciplinárne konanie a pozastavenie funkcie advokáta. …. Fakt to rozum neberie. Vám áno, pán Karas ?

V predmetných disciplinárnych návrhoch sa mi o.i. kladie za vinu nedôstojné (podľa SAK) označenie Kolíkovej za blázna a fašistku. Vôbec to však nepovažujem za nedôstojné, ale za dokonalé.

Inak za blázna označil Matovič verejne občana Slovenskej republiky, konkrétne doktora Bukovského. Označil verejne občana (dávam dôraz). Pokiaľ vyjadrenie Matoviča nedehonestovalo funkciu predsedu vlády Slovenskej republiky, opakujem funkciu premiéra Slovenskej republiky, nemohlo moje vyjadrenie (navyše na politika) dehonestovať funkciu advokáta. Logika, či ? Čížová ! Vymedzila sa SAK voči tomuto útoku premiéra na občana ? Zaslala kritickú nótu premiérovi ? Nie ? Potom je to štandardné vyjadrenie, alebo nie… ? Štandardné dobe fašistov a psychopatov, a ja som vám iba nastavila zrkadlo. A zrazu padáte do mdlôb nad „etikou“ advokáta.

Milí klienti a milí čitatelia, odporúčam vám všetkým prečítať si obsah disciplinárnych návrhov voči mne z pera Čížovej, ktoré sú obrazom servilnej posadnutosti režimu zlomyseľnej zákernosti voči odporcovi režimu, teda mne.

Je to veľavravný prierez dnešných dní myslenia „odborníkov“, ktorí vydávajú uznesenia a vyhlášky, ktoré sú v skutočnosti formálne nulitné a obsahovo eticky zvrátené. Rovnako ako tieto disciplinárne návrhy, ktorých autor obhajuje tieto uznesenia a vyhlášky. Pri čítaní tohto elaborátu rozum zastáva, že aký to fanatizmus ho posadil na zadok aby toto zosnoval. „Ukájať“ sa nad každým mojim slovom a myšlienkou… „Koncert“ posadnutosti a nevraživosti.

K Martinovi Daňovi: Ako právnik som sa postavila nezákonnosti, a nebolo to iba s príchodom Matoviča, ale takto fungujem celú svoju kariéru. Netáram zbytočne, ale pracujem na právnych prípadoch a v rámci tohto sa podieľam na tvorbe spravodlivého právneho systému.

Keďže mi záleží na dodržiavaní etiky a zákonov, mávam s tým „ideologické“ problémy, pretože sa priečim korupčnému systému a prostrediu hlúpych ľudí. Mám za sebou veľa právne vážnych a kvalitných právnych precedensov, ktoré som dosiahla svojou odbornou prácou a zaradila sa tak do tvorby judikatúry na Slovensku. 

Nerozumiem však, čo robí p. Daňo. 

Postrehla som zopár jeho zlomyseľných výkrikov, ku ktorým sa je škoda vyjadrovať, sú obrazom jeho vnútorného stavu. Silná informácia o ňom. Ale jeden „výkrik“ je viac ako „zaujímavý“.

Takže s poukazom na vyššie uvedené, FAKE Martin, prosím, sprataj to okamžite preč. SKUTOK SA UŽ STAL…, tak Vaše zvratky rýchlo upratajte, lebo moje upratovanie bude drahé.

Nie je dôvod sa k Vám Daňo viacej vyjadrovať. Národ Vás vníma ako blázna… Ak nerozumiete, nevadí…

Všeobecná rada: Pred tým, než niečo sám vypustíte z úst alebo z pera, preverte si stav veci aj na druhej strane. Do budúcna sa toho držte… Tu ste poslúžili ako užitočný idiot komore, ktorá si cez Vaše strápnenie dokázala svoje fušerstvo. Ste jeden „lepší“, než druhý.

Právna rada: právna otázka/právny problém je ako kvantová fyzika. Z jedného problému Vám vzniknú ďalšie a ďalšie a to exponencionálnym rastom. Z jedného zrniečka máte vagón problémov ! Zatiaľ stačí odstrániť to zrniečko… Inak sa budete aj verejne ospravedlňovať a platiť škodu, ktorú ste mi prípadne spôsobili.

A na záver: 

Pán Daňo, s poukazom na GDPR, ochranu osobnosti a ochranu danú trestným zákonom, od tohto okamihu sa zdržte používania môjho mena v každej jeho variácii a gramatickom tvare (ako súkromnej osoby, advokáta, právnickej osoby a pod., vrátane skratiek) a vyjadrovania sa o mne alebo skutočnostiach tak, aby sa z nich dala vyvodiť moja osoba. Zakazujem Vám sa o mojej osobe vyjadrovať akokoľvek a v akýchkoľvek súvislostiach.

Zakazujem Vám používať akékoľvek informácie, údaje a zobrazenia o mojej osobe a to akoukoľvek formou, a to aj v prípade, že sú verejne prístupné. Zakazujem Vám zverejňovať o mne čokoľvek, a používať vo Vašich písomných, obrazových, zvukových a akýchkoľvek iných publikáciách moje meno, obraz a inú identifikáciu. 

Ja nie som verejný činiteľ, p. Daňo a neprajem si, aby ste moje meno a informácie o mne používali na svoju súkromnú alebo podnikateľskú činnosť, navyše na tom zarábali.  JASNÉ ?!

Súčasne Vás žiadam o okamžité odstránenie všetkých príspevkov obsahujúcich moje meno, obraz, identifikáciu a iné spojenie, z ktorého je možné vyvodiť, že ide o moju osobu. 

Nie som verejný činiteľ a preto „tento advokátsky fejk„, ako ste ma nazvali, je (pre Vás) dosť drahé slovné spojenie…

V prípade neodstránenia Vašich „fejkov“ a porušenia zákazu týkajúceho sa mojej osoby, rátajte s vyvodením právnej zodpovednosti s nárokmi na náhradu škody.  Tanečky skončili… ! Hľadajte inšpiráciu inde…

V prípade, že z dôvodu Vášho príspevku o mne mi niektorý klient vypovie plnú moc, lebo aj to je možné, budem od Vás žiadať náhradu škody aj ušlého zisku  Zatiaľ je tu len zrniečko, tak ho spracte… 

Milujem jeden výrok klasika, pána Wericha:

„Nejhorší srážka v životě, je srážka s debilem“

voilà

KEĎ O VAŠICH PRÁVACH ROZHODUJÚ PRÁVE TÍTO a okolo skáče DAŇO … Groteskno-tristné panoptikum… 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

Na Slovensku a u Slovanských národov chýbajú EMÓCIE spolunažívania.

Na Slovensku a u Slovanských národov chýbajú EMÓCIE spolunažívania. ČLOVEK je 5 ELEMENT.ČLOVEK je LÁSKA.ĽUDÍ je len 1 %. Je ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Cirkusové predstavenie alebo dobre rozohraný scenár?

Všetko nasvedčuje, že prepukol utajovaný vládny puč. Na voličov sa pripravuje najväčší podvod v dejinách. Už pár týždňov sa mienka ...
Aktualizované 21.10. 22:13
Spravodajstvo

Kotleba: brutálny zákrok policajtov na invalida len tak nenechá, žiada parlament o pozvanie Harabina

Sociálnymi sieťami sa raketovou rýchlosťou šírilo video z klientskeho centra v Prievidzi, kde invalidný dôchodca odmietal opustiť priestory a nasadiť ...
Aktualizované 22.10. 01:36
SpravodajstvoZa zrkadlom

Satanistický vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty  2. časť – rodina Pallavicini

Toto je exkluzívne jedinečné dielo informácií o archónoch – rodinách čiernej šľachty. Toto veľkolepé dielo bude mať viac častí. Informácie tu ...
Spravodajstvo

COVID PASS - FINÁLNY ROZBOR

Priatelia, v prvom rade ponúkame dnešnú správu z denníka N, kde je jasne napísané, že pri kontrole bol odhalený človek, ...
Spravodajstvo

Prosím, konajte!

Milí priatelia za slobodu, Toto je výzva na povzbudenie k tomu, aby ste pomocou nástrojov, ktoré vám boli poskytnuté, prebudili ...
Aktualizované 22.10. 22:55
Spravodajstvo

Harabin o rúcajúcom sa americkom impériu, strachu ruských zradcov slúžiacich americkému panáčikovi, o Putinovi, ktorý prinavrátil Rusku plnú suverenitu a zvrchovanosť a rusko-slovenských vzťahoch

Exminister spravodlivosti a bývalý šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin poskytol rozhovor pre ruský spravodajský portál Regnum. Karine Gevorgyan z ruského ...
Spravodajstvo

Vyšetrovanie a stíhanie osôb zodpovedných za zločiny proti ľudskosti

Opäť pripomíname petíciu za stíhanie osôb zodpovedných za Zločiny proti ľudskosti k podaniu na prokuratúru Medzinárodného trestného súdu v Haagu, ...
Spravodajstvo

Je úplný nezmysel dnes vyhlasovať, že za Fica bol právny štát.

Nebol. Bolo to za Ficovej vlády, kedy boli zrušené Mečiarove amnestie, ktoré vlastne naplno odštartovali ničenie právnosti. A iba podotýkam, ...
Aktualizované 22.10. 01:35
Spravodajstvo

NEJDE O KRÁDEŽ ANI O ZÁMER, ALE O ROZHODNUTIE FANATICKÝCH COVID-VERIACICH, AKO SA SAMOPOŠKODZOVAŤ a SLÚŽIŤ KLINICKÝM ŠTÚDIAM

9.10.2021, čerpacia stanica Slovnaft na trase Košice – Prešov… a za volantom ja…  Po natankovaní nafty som ako vždy, s ...
Spravodajstvo

Stretnutie "MÚDRYCH HLÁV"

Minulý týždeň sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie slovenských Vlastencov z celého Slovenska v mimoriadne krásnom regióne Slovenského raja v Hrabušiciach. Príjemné ...
Aktualizované 21.10. 22:06
Spravodajstvo

Poslanec Taraba čelí kritike za zverejnenú fotografiu prezidentkinej dcéry.

Aktualizácia: Televízia Slovan Celé vysielanie z 20. 10. 2021 s Ing. Mgr. Tomášom Tarabom …horúca téma o slobode slova a ...