Fakty o covid-19 a očkovaní, o ktorých sa u nás mlčí

12. júla 2021

Na Slovensku sa stalo zvykom, že štátna moc v spolupráci s jej naklonenými odborníkmi a masmédia, tlačia občanov do očkovania proti covidu, pričom im neposkytujú všetky relevantné informácie. Kriticky zmýšľajúci ľudia v tejto súvislosti kladú kompetentným viacero dôležitých otázok, na ktoré však nedostávajú odpovede.

Pri nátlakovej očkovacej kampani, ktorá sa na Slovensku objavila v dôsledku nízkej zaočkovanosti Slovákov, neposkytuje štát ľuďom všetky náležité informácie nielen o výhodách vakcinácie, ale hlavne o rizikách s tým spojených. Popredný slovenský analytik Ján Baránek, ktorého podporovatelia plošného očkovania za jeho otvorené názory nazývajú „antivaxerom“, dal dohromady niekoľko dôležitých údajov zo serióznych a verejne dostupných zahraničných zdrojov, ktoré sa u nás nezverejňujú. Tu je výsledok:

Priatelia. Sú medzi vami viacerí, ktorí mi vyčítajú, že svojim zdržanlivým prístupom k vakcinácii môžem mať v budúcnosti na svedomí životy tých ľudí, ktorí sa pod mojim možným vplyvom odmietli zaočkovať. Takže, musím k tomu uviesť nasledovné:

 1. Som hlboko a úprimne presvedčený, že benefit očkovania NEPREVAŽUJE nad rizikami očkovania. Z nasledujúcich dôvodov:

a) Delta variant Covid 19 má smrtnosť max. 2 promile. Teda, z 1 000 nakazených umrú dvaja. Väčšie riziko podstupujete pri sezónnej chrípke, ako aj pri veľa ľudských aktivitách. Ako napr. jazda autom, motorkou, aktívne športovanie, atď…

b) Koalaterálne úmrtia spôsobené neadekvátnymi opatreniami voči Covid 19 sú ďalekosiahle a som presvedčený, že prevyšujú počet úmrtí na Covid 19, teda peniaze vynaložené na hysterické vakcinovanie, aspoň ich časť, by zachránili viac ľudských životov, ako samotná až násilná snaha o vakcináciu.

c) Som presvedčený, že je vysoko neetické, nemorálne a neprofesionálne nútiť kohokoľvek, aj keď iba nepriamym nátlakom, podstúpiť vakcináciu vakcínami, za ktoré nenesie zodpovednosť výrobca, ani lekár, ktorý vakcínu aplikuje, ani samotný štát. Keďže stále, čo sa vakcín proti Covid 19, hovoríme o štúdii, z toho dôvodu aj Európska lieková agentúra – EMA, schválila vakcíny iba podmienečne.EMA

EMA

 2. Na Slovensku chýba zmysluplná odborná debata o výhodách a rizikách očkovania. V tejto súvislosti uvediem štatistiky Eudra Vigilance, čo je Európska databáza hlásení o podozreniach na reakcie na liečivá, ktorá sleduje aj správy o nežiadúcich následkoch a úmrtiach po experimentálnych „vakcínach“ COVID-19.

Túto webovú stránku spustila Európska agentúra pre lieky (EMA) v roku 2012 s cieľom poskytnúť verejnosti prístup k hláseniam o podozreniach na nežiaduce reakcie na liek. Tieto správy sú elektronicky predkladané agentúre Eudra Vigilance národnými regulačnými úradmi pre lieky a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú držiteľmi povolení na uvedenie liekov na trh – licencií.

Eudra Vigilance je systém určený na zhromažďovanie hlásení o podozreniach na vedľajšie účinky. Tieto správy sa používajú na hodnotenie prínosov a rizík liekov počas ich vývoja a na sledovanie ich bezpečnosti po povolení v Európskom hospodárskom priestore. Eudra Vigilance sa používa od decembra 2001. Viac tu: https://www.adrreports.eu/en/background.html.

Teraz prejdime k samotným číslam. Databáza Eudra Vigilance uvádza, že do 19. júna 2021 bolo po injekciách štyroch experimentálnych vakcín COVID-19 hlásených 15 472 úmrtí a vedľajších účinkov, zdroj:  https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5…/5748346

 COVID-19 MRNA VAKCÍNA MODERNA (CX-024414)

 VAKCÍNA COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH

 VAKCÍNA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

 VAKCÍNA COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S )

Z celkového počtu zaznamenaných vedľajších účinkov je polovica z nich (753 657) vážnych. Pod pojmom „vážne“ sa rozumie: Nežiaduci účinok možno klasifikovať ako „závažný“, ak zodpovedá zdravotnému stavu, ktorý má za následok smrť, je život ohrozujúci, vyžaduje si stacionárnu hospitalizáciu, má za následok iný medicínsky vážny stav alebo predĺženie existujúcej hospitalizácie, má za následok trvalé alebo významné zdravotné postihnutie, alebo je to vrodená anomália/vrodená chyba.

Teraz uvediem súhrnné údaje do 19. júna 2021 v rámci EÚ. Nie sú teda zarátané ostatné európske krajiny:

Celkové reakcie na experimentálnu mRNA vakcínu Tozinameran (kód BNT162b2, Comirnaty) od spoločnosti BioNTech/Pfizer: 7420 úmrtí a 560 256 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Celkové reakcie pre experimentálnu vakcínu mRNA mRNA-1273 (CX-024414) od Moderna: 4147 úmrtí a 122643 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Celkové reakcie pre experimentálne vakcíny AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) od Oxford/AstraZeneca: 3364 úmrtí a 793 036 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Celkové reakcie na experimentálnu vakcínu COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) od spoločnosti Johnson&Johnson: 541 úmrtí a 33 331 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Ďalej priatelia, som pre vás vyhľadal informáciu z izraelského zdroja https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/308653. Tu nájdete, okrem iných, nasledujúce informácie, ktoré jasne ukazujú úskalia samotného očkovania:

Vláda (Izraela) pripúšťa, že polovica nových prípadov Covid-19 v minulom mesiaci bola úplne zaočkovaná. Šéfka služieb verejného zdravotníctva Dr. Sharon Alray – Priceová odhalila znepokojujúce skutočnosti na nedávnej mediálnej prezentácii. Podľa jej údajov z 891 prípadov koronavírusu potvrdených iba za posledný mesiac (jún 2021) polovica dostala obe dávky mRNA vakcíny Pfizer. Dr. Sharon Alray - Priceová

Dr. Sharon Alray – Priceová

Podľa správy na Kanáli 12 sa v priebehu mesiacov po aplikovaní vakcín nakazilo koronavírusom 6 765 ľudí, ktorí dostali obidve dávky a epidemiologické sledovanie ukázalo, že ďalších 3 133 ľudí dostalo Covid-19 od očkovaných osôb.

Je zrejmé, že úradníci si už boli vedomí, že vakcína neposkytuje dostatočnú ochranu, pretože karanténne predpisy pre tých, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sa nedávno zmenili a vyžadujú, aby sa aj tí, ktorí sú úplne očkovaní, izolovali po návrate z určitých krajín.

A teraz priatelia, nasleduje najdôležitejšia informácia. Okrem vojenského spravodajstva Izraela na toto upozorňoval aj nositeľ Nobelovej ceny, virológ Luc Montagnier,  za čo bol provaxerským mainstreamom aj „náležite“ zosmiešňovaný až psychiatrizovaný:

VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO (Izraela) NAJMENEJ OD JANUÁRA VARUJE, ŽE MASOVÁ OČKOVACIA KAMPAŇ POVEDIE K VZNIKU KMEŇOV COVID-19 REZISTENTNÝCH NA VAKCÍNY!

Priatelia, namiesto komentára som nechal teraz hovoriť čísla a fakty. Záver si urobte sami.Luc Montagnier

Luc Montagnier

Správa z tlače

Variant epsilon koronavírusu SARS-CoV-2, prvýkrát objavený v americkom štáte Kalifornia, obsahuje tri mutácie tzv. hrotovej bielkoviny (spike proteínu), ktoré sú odolné voči protilátkam vytvoreným vakcínami založenými na technológii mRNA, ako aj voči protilátkam, ktoré sa v organizme generujú po prekonaní covidu.

Vyplýva to zo štúdie medzinárodného tímu vedcov zverejnenej 1. júla 2021 v časopise Science. Podľa tejto štúdie má kalifornský variant koronavírusu (epsilon) schopnosť neutralizovať protilátky, ktoré si telo vytvorí po očkovaní proti koronavírusu. Variant CAL.20C je teda odolnejší než britský variant či indický variant delta.

Virológ Boris Klempa povedal, že tento variant sa šíri pomalšie. Preto by sme sa ho vraj nemali obávať tak ako rýchlo sa šíriacich variantov. Vedci ho však označujú za variant vyvolávajúci obavy (variant of concern).

ŠÚKL zaznamenal nežiaduce účinky po očkovaní a aj niekoľko úmrtí

Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na Slovensku pri vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech išlo o 273 závažných hlásení, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky sa objavili pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, a to zväčša u pacientov liečených na hypertenziu, predkolapsový stav, kolaps, ale napríklad aj náhla cievna mozgová príhoda.

Pri vakcíne od spoločnosti Moderna išlo o 48 závažných hlásení, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombóza, kolaps či napríklad aj akútna ischémia mozgu.

V rámci vakcíny od spoločnosti AstraZeneca hlásili 238 závažných nežiaducich účinkov, z toho dve úmrtia. Najčastejšie išlo o krátkodobú stratu vedomia, kolaps, trombózu, ale aj o parézu tvárového nervu či epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu. Pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V zaznamenali jedno závažné hlásenie, a to pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi.

„K 1. júlu 2021 evidoval ústav spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný, a to po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech, od spoločnosti Moderna a od spoločnosti AstraZeneca, a v jednom ako pravdepodobný po vakcíne od spoločnosti AstraZeneca,“

doplnil štátny ústav.

Celkovo bolo na Slovensku k 30. júnu 2021 podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií prvou dávkou zaočkovaných 2 030 946 osôb a druhou dávkou 1 587 668 osôb.Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Dovetok Jána Baránka

Je to tu oficiálne. Hoci so slovným spojením „veľmi zriedkavé prípady“. Nepredpokladám, že by sa hociktorý hejter a troll teraz ospravedlnili mne a ďalším, ktorí dlhodobo hovoríme aj o rizikách očkovania. Štatisticky mi slovné spojenie „veľmi zriedkavé prípady“ celkom nesedí a považujem ho za eufemizmus. Štatisticky je totiž takmer vylúčené, aby v mojom bezprostrednom okolí umreli po očkovaní traja ľudia (samozrejme  neviem, či umreli priamo na následky očkovania, k tejto informácii som sa nedostal, ani rodiny zosnulých. Ale umreli pár dní po očkovaní) .

Takýto výskyt nemôžeme nazvať „veľmi zriedkavý výskyt/pripad“. Je to zrejme ale spôsobené aj tým, že nie všetky prípady sú nahlásené a tie, ktoré aj nahlásené sú, sa kvalifikujú ako „vrodená chyba“ a pod. Aspoň podľa toho, aké informácie od vás dostávam. Preto nesmieme poľavovať v našom úsilí a žiadať nezaujatú, objektívnu diskusiu o prínosoch, ale aj rizikách očkovania proti Covid 19, ktorej sme sa doteraz nedočkali, vzhľadom na hanebnú, šikanóznu, až kriminálnu činnosť našej vlády a niektorých médií v tomto smere.

Ján Baránek

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Názor

Nikto neveril... Realita teroru NWO je tu.

Je cieľom vakcinácie obyvateľstva planéty genetická modifikácia človeka? Ak by tzv. vakcináciu ako zbraň pri presadzovaní svojich záujmov použili mocnosti ...

Nasledujúci článok

Názor

Deti zomierajú kvôli rúškam

A je to tu. Deti zomierajú kvôli rúškam. Stratili imunitu proti bežným vírusom.  Tvrdý úder!Respiračný syncyciálny vírus je známy pod ...
Spravodajstvo

Mobilizácia - HOAX alebo realita?

Mobilizácia. Hoax alebo realita? Vyhlasujem akciu: Katarína Boková vyzýva na sociálnej sieti Facebook všetkých, ktorým záleží na svojich synoch, bratoch, manželoch, ...
Aktualizované 29.1. 02:18
Spravodajstvo

Znenie halachickej deklarácie zakazujúcej Židom používať vakcíny Covid

Už v novembri 2021 halachický rabínsky súd v New Yorku zakázal všetkým veriacim Židom používať mRNA vakcíny – s odvolaním ...
Aktualizované 30.1. 15:40
Spravodajstvo

Ako prezident by som ako prvé navštívil Rusko

Štefan Harabin: Ako prezident by navštívil Ruskú federáciu a nadviazal výhodnú spoluprácu pre Slovensko práve tam JUDr. Štefan Harabin dostal ...
Spravodajstvo

Polícia vypočula Józsefa Berényiho, podnet na generálnu prokuratúru sme rozšírili o ďalšie podozrivé osoby

Obr.: Členovia zastupiteľstva TTSK: J. Berényi, Jozef Viskupič, Stanislav Pravda, Július Fekiač Príklad bezohľadnej maďarizácie v Dunajskej Strede pod vedením ...
Aktualizované 30.1. 16:02
Spravodajstvo

Tunelár Dzurinda sa vracia na miesto činu

Dzurinda tunelár Vážení priaznivci, Dzurindu a spol od hnitia v Leopoldove zachránil Čižnár tým, že odmietol trestne stíhať za pomoc ...
Aktualizované 27.1. 22:29
Spravodajstvo

„Veľký potravinový reset“: Kto stojí za plánom prebudovania globálnej ponuky potravín?

Autor: Suzanne Burdick, Ph.D. Novinár James Corbett identifikuje obsadenie postáv, ktoré riadia Great Food Reset, plán na prerobenie globálnych dodávok potravín ...
Aktualizované 30.1. 16:03
Spravodajstvo

Dokáže SNS zamiešať volebné karty a dostať sa do parlamentu?

Na snímke predseda SNS Andrej Danko Mário Micenko Ak by sa SNS nakoniec predsa len podarilo preliezť do parlamentu, urobilo ...
Aktualizované 28.1. 23:41
Spravodajstvo

Prezidentom Českej republiky sa stal bývalý šéf vojenského výboru NATO generál Petr Pavel. 

Novým prezidentom Českej republiky sa za masívnej podpory médií a Fialovej vlády stal bývalý šéf vojenského výboru NATO generál Petr ...
Aktualizované 29.1. 21:56
Spravodajstvo

Konferencia o delení Ruska po víťaznej vojne zvolaná do Bruselu na 31. januára! 

Následník Habsburg na nej bude mať svojho zástupcu, a budete sa diviť, kto to bude! EÚ sa rozpadne, dúfajme, skôr, než ...
Aktualizované 29.1. 20:35
Spravodajstvo

Arcibiskup Viganò prináša dôležitý odkaz celému svetu

(Foto/Video: Rumble) „Ak je kriminálny útok na ľudstvo globálny, odpor musí byť tiež globálny.“  Arcibiskup Viganò vyzýva svetových vodcov, politikov ...