Európska únia navrhne prídelový systém na elektrinu v EÚ, aby zastropované ceny plynu a elektriny nezruinovali národné rozpočty!

14. septembra 2022

Fialova vláda o tom vedela už koncom minulého týždňa, a preto z ničoho nič ochotne zastropovala ceny, pretože strop bude vlastne hrob v dôsledku prídelového systému energií pre každého odberateľa! Podľa návrhu Európskej komisie by sa na 3 až 4 hodiny v pracovných dňoch musela obmedziť spotreba elektriny v menej dôležitých oblastiach, aby neskolaboval priemysel! Domácnosti by tak mohli v určitej hodine používať jeden alebo maximálne dva spotrebiče!

A je to vonku! Ak ste si v pondelok večer mysleli, že vláda Petra Fiala konečne vypočula volanie 100-tisícovej demonštrácie predminulú sobotu v Prahe a konečne na žiadosť ľudu tak zastropovala ceny plynu a elektriny, tak ste na omyle! Celé je to úplne inak a dnes v utorok to prasklo s takou obrovskou explóziou, až popadali hodiny zo stien v miliónoch domácností po celej Európskej únii.

Európska komisia na čele s Ursulou von der Leyen totiž v utorok oznámila, že predloží návrh na reguláciu a obmedzenie spotreby elektrickej energie v Európskej únii v dôsledku akútnej energetickej krízy, keď vzhľadom na nedostatok plynu v Európe a tiež vzhľadom na odstávky francúzskych jadrových elektrární je v Európe nedostatok elektriny a dochádza k tzv. prelivom energetického výkonu, ktorý ohrozuje stabilitu elektrických sietí v Európe. Vlády krajín EÚ stropujú ceny formou subvencií a štátnych dlhopisov, ale to by mohlo štáty zruinovať pri zachovaní súčasnej spotreby. Tá preto musí klesnúť v celej EÚ a subvencovať sa tak budú len menšie objemy spotreby v populácii. A masky spadli!

Dnes nie. Musím šetriť energiou.

Podľa návrhu by sa obmedzenie spotreby elektriny malo týkať pracovných dní od pondelka do piatku v časovom rozmedzí zhruba 3 až 4 hodín, kedy dochádza k tzv. energetickej špičke v odberných sieťach a počas tejto doby by malo v celej EÚ dôjsť k mandatórnemu znižovaniu spotreby elektriny tam, kde v čase týchto špičiek nie je potreba, teda v neobývaných domácnostiach, zatiaľ čo ľudia sú v práci.

Zatiaľ nie je jasné, či pôjde o formu tzv. bezprúdia, ktoré veľmi dobre poznajú občania SR žijúci na vidieku, kde elektrárenské spoločnosti pravidelne odpájajú dodávky elektriny po celý deň pod najrôznejšími zámienkami rôznych údržieb a pod. Odpájanie dedín v ČR je vôbec kapitola sama ale doteraz sa to netýkalo celej Európy a plošne celých štátov a oblastí. 

Podľa talianskej agentúry ANSA [ 1 ] by podľa pracovného návrhu malo ísť o obmedzenie domácností na zapnutie len maximálne dvoch spotrebičov v tomto časovom úseku 3 až 4 hodín počas špičky pracovného dňa.

Prídelový systém v EÚ by mohol mať podobu len dvoch zapnutých spotrebičov v domácnostiach počas špičiek

Jednalo by sa podľa všetkého o chladničku, aby nedošlo k pokazeniu potravín a zrejme zásuvkový okruh na pripojenie počítača pre ľudí, ktorí pracujú z domu na home office. Nie je však vôbec jasné, ako by sa to kontrolovalo a ako by sa dalo zaistiť, že to občania naozaj budú dodržiavať. Mamička na materskej dovolenke obvykle počas špičky varí obed a ak varí na elektrine a nie na plyne, tak zníženej spotreby v špičke rozhodne nedosiahne.

Podľa Európskej komisie nejde o to, ako zabezpečiť pre Európu viac elektriny a plynu, ale ako znížiť dopyt obyvateľstva, uvádza sa v tlačovej správe. Áno, ide o koncept The Green Deal a Európska komisia sa snaží využiť nedostatok ruského plynu v Európe na prevýchovu obyvateľstva, aby obmedzilo svoju spotrebu a tým pádom uhlíkovú stopu, a to nie dobrovoľne, ale pod šikovnou zámienkou plynovej a elektrickej krízy. Chápete? Prečo myslíte, že sa Európska únia koncom februára jednomyseľne odstrihla od ruskej ropy a plynu? No predsa kvôli urýchleniu programu The Green Deal na obmedzenie uhlíkovej stopy.

Na InfoVojne Adrian a Norbert z domácej a zahraničnej politiky s hosťom MUDr. Vladimírom Kuritzom

https://youtube.com/watch?v=QjapYP2lwv4
Pamätáte na Grete Thunberg? 
Revala a kričala na ekonomických fórach na štátnikov, aby prestali džavotať bla bla bla a konečne začali niečo robiť a napĺňať program znižovania emisií CO2.  Lenže dobrovoľne to nešlo. Nikto nechcel dobrovoľne znižovať výkon svojich ekonomík. A tak musela prísť najprv covidová pandémia, ktorá zarezala podniky, a teraz prišla energetická kríza kvôli Ukrajine, ktorá zareže aj domácnosti.
 
Európska únia sa nesnaží riešiť príčinu energetickej krízy, teda nedostatok lacných palív a energií na trhu v EÚ, ale pokúša sa moderovať a hasiť len dôsledky. 
Nie je snaha o zachovanie životnej úrovne občanov, nie nie. Všetko, čo teraz EÚ robí, je nehorázne využitie energetickej krízy na prevychovanie obyvateľstva podľa požiadaviek globalistov na proces globálneho chudnutia.

Namiesto zastropovania cien v ČEZe z pozície majoritného vlastníka Fialova vláda zadlží všetkých občanov sekerou 200 miliárd a bude obchodníkom dorovnávať rozdiely z burzovej ceny!
Pamätajte, že len 200 miliónov ľudí si zachová životnú úroveň dnešnej doby. Zvyšok civilizácie bude mať úlohu sluhov, otrokov, ktorí nebudú smieť púšťať elektriku, kedy budú chcieť, ktorí nebudú smieť si zakúriť, kedy budú chcieť a na koľko stupňov budú chcieť, nebudú smieť jesť, čo budú chcieť, stanú sa z nich jednoducho v prvej fáze nevoľníci, potom sluhovia a nakoniec otroci. 

Poďme si vysvetliť, k čomu došlo v pondelok v Strakovej akadémii. 
Fialova vláda po dlhom kriku ľudu a po obrovskej demonštrácii v Prahe predminulú sobotu schválila zastropovanie ceny plynu na 3 Kč/kWh a elektriny na 6 Kč/kWh.
Lenže tento strop bol vytvorený pomocou štátnych dlhopisov, ktoré dosiahnu výšku až 200 miliárd korún, čo bude motivovať špekulantov s elektrinou, aby na burze v Lipsku s elektrinou a na burze v Amsterdame s plynom úmyselne skrutkovali ceny komodít do obrovských výšok, pretože obchodníci od tejto chvíle budú vedieť, že česká vláda ten rozdiel medzi špekulatívnou cenou na burze a stropom v ČR pre domácnosti jednoducho vždy dorovná a doplatí.

Tento systém zastropovania je tak doslova ekonomická samovražda Českej republiky, pretože obchodníci s energiami od tejto chvíle nie sú riadení zákonom trhu a dopytom a ponukou, ale môžu si cenu určovať na burze sami a vedia, že česká vláda tie ceny energií obchodníkom preplatí a dorovná. 
Namiesto toho, aby vláda ako majoritný akcionár ČEZu zastropovala cenu výstupnej produkcie pre české domácnosti, tak nielen, že ČEZu ďalej umožní predávať všetku elektrinu cez burzu, ale ešte bude ČEZu a jeho súkromným akcionárom dorovnávať rozdiely medzi stropom a špekulačnou cenou na burze!  Toto môže vymyslieť iba hňup! 

A kto v dôsledku tie dlhopisy za 200 miliárd zaplatí?  No predsa občan, ale okľukou! 
Je to doslova podľa hesla Šimka a Grossmana, že “Nechcem zľavu zadarmo!
Európska komisia chce mandatórne obmedziť spotrebu elektriny v EÚ niečím, čo agentúra Bloomberg už bez obáv označila za prídelový systém. Ale to hlavné stále nebolo povedané. 
Prečo Fialova vláda naraz a v pondelok večer energie oproti ďalšej 200-miliardovej sekere zaseknutej do štátneho dlhu nakoniec zastropovala? 

Pretože podľa čerstvých informácií, ktoré sme v utorok dostali do redakcie, Fialova vláda už koncom minulého týždňa z Bruseli vedela, že Európska komisia chystá prídelový systém na energie, ako to mimochodom nazvala [2 ] už aj agentúra Bloomberg, pretože obmedzovanie dodávok elektriny v niektorých hodinách nemožno fyzicky realizovať inak ako prídelovým systémom, kedy každá krajina bude disponovať nejakým prídelom v rámci európskej energetickej sústavy.

Laická verejnosť nevie, ako fungujú dodávky elektriny v Európe. 
Neexistuje vlastne nič, čo by sme mohli nazvať českou elektrinou, pretože všetky siete v EÚ sú prepojené do jednej sústavy, ktoré fungujú na rovnakom fyzikálnom princípe ako voda alebo plyn. 
Keď v nejakej časti siete v Európe je nedostatok elektriny, to znamená odbery prevyšujú dodávky, v rozvodnej sieti dôjde k poklesu napätia a hrozí blackout.

Tento pokles napätia ale automaticky spôsobuje preliv elektriny zo susedných štátov, pretože elektrické siete sa chovajú ako jedna spojená nádoba. 
Takže, keď je vo Francúzsku nedostatok elektriny, prejaví sa to v Nemecku, v Česku aj v Poľsku, pretože Francúzsko svojim poklesom napätia začne odoberať viac prúdu z ostatných krajín. 
Pokiaľ sa opäť vrátime na vidiek, iste to poznáte, ako v dome pohasnú žiarovky, keď na opačnom konci dediny niekto zapne cirkulárku alebo elektrický motor s veľkým prúdovým odberom.
V celej sieti okamžite poklesne napätie a chvíľu to trvá, kým sieť navýši dodávky cez trafo stanicu. 
Toto si ale predstavte vo veľkom v podobe napríklad celého Francúzska, ktoré zrazu má nedostatok elektriny. 

Blackout nastane v okamihu, keď pokles napätia v sieti je taký veľký, že dôjde k vyhodeniu istiacich prvkov v rozvodniach kvôli ochrane sietí. Vysoké prúdy pri nízkom napätí by totiž mohli poškodiť trafostanice a vinutie transformátorov.
Európska únia a ani Fialova vláda nehľadajú nové zdroje lacných palív, pretože žiadne také zdroje neexistujú a cieľom je zníženie uhlíkovej stopy v EÚ, nie zachovanie životnej úrovne obyvateľov!
Tie sú navrhnuté a spočítané na menovité napätie a priemery vinutia drôtov v transformátore. 
Pokiaľ toto napätie pri blackoute klesne pod kritickú hranicu, transformátorom začne pretekať obrovský prúd, ktorý ho môže poškodiť. 
Preto výpadky v dodávkach elektriny po blackoute môžu trvať aj niekoľko dní, kým dôjde k oprave a obvykle výmene transformátorov. Prídelový systém na elektrinu v EÚ tak znamená, že v ČR síce naoči bude elektrina zastropovaná, ale bude len niekedy, v niektorých hodinách, a to podľa prídelovej schémy. 
Nebude tak možné elektrinu čerpať voľne a ľubovoľne, ale podľa obmedzovacej schémy EÚ. A to znamená, že obmedzená spotreba elektriny nezaťaží na spätných platbách od štátu obchodníkom s elektrinou štátny rozpočet nad projektovanú úroveň okolo 200 miliárd.
Jediní, kto zarobí na subvencovanom zastropovaní elektriny v ČR, budú súkromní akcionári ČEZu, prevažne z USA, takže strop v skutočnosti znamená hrob! 

Elektrina za dotovanú cenu bude distribuovaná na základe mandátu EÚ prídelovým systémom pre jednotlivé štáty EÚ, aby sa zabránilo blackoutom počas zimy. A to isté sa dosť dobre dá očakávať s plynom.  Plynu je jednoducho v EÚ rovnako ako elektriny nedostatok. 

Takže strop síce bude, ale plynu nebude v EÚ toľko, koľko bude robiť dnešná potreba a dopyt.
A krivenie voľného trhu subvenciami a prídelovým systémom je cesta kam? 
Do pekiel? 
Kdeže. To je cesta k Veľkému resetu, k systému prerozdeľovania, k systému Total Control, je to cesta k programu The Green Deal. Znamená to vynútené zníženie spotreby elektriny a plynu v celej populácii, plošne, vo všetkých odvetviach, pod zámienkou bojkotu ruského plynu a ropy, s cieľom urýchliť program znižovania emisií CO2 v rámci Agendy 2030! 
To je celé! 
Strop je v skutočnosti hrob!

VIDEO: Svetové ekonomické fórum (WEF): Najväčšie zlo na svete

VK – Šéfredaktor AE News

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Minulosti neujde nikto

Skôr či neskôr sa jej nevyhnú ani monarchovia Zomrela Alžbeta II. britská kráľovná a Spoločenstva národov (Commonwealth of Nations). Spoločenstvo ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Zlá správa pre SR je samotná prezidentka - vláda vrhá Slovákov do existenčného ohrozenia

Robert Kaliňák: Zlá správa pre Slovensko je samotná prezidentka Tento krát sa Rasťo Ekkert porozpráva s Robertom Kaliňákom, členom predsedníctva ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 15.6. 23:11
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...