Dr. David Martin & Reiner Fuellmich: Žiadny nový koronavírus (a varianty) tu nie sú [exkluzívny rozhovor]

26. júla 2021

Dr. David Martin, odborník na patentové právo, v tomto rozhovore s nemeckým právnikom Dr. Fuellmichom zdieľa šokujúce fakty o dnešnej situácii okolo koronavírusu. Viac vo videu TU.

Prepis videa:

Reiner Fuellmich: David, ospravedlňujem sa, že som vás nechal čakať, je to moja vina. Ste ešte tam?

David Martin: Áno, som.

Fuellmich: Výborne. Rád vás zase vidím.

Martin: Tiež vás rád vidím.

Fuellmich: Myslím, že bude najlepšie, keď sa predstavíte. Viem, že ste predseda M Cam International Innovation Risk Management, ale to veľmi ľuďom nepovie o tom, čo naozaj robíte.

Martin: Z korporátnej perspektívy, od roku 1998 sme najväčším upisovateľom nehmotných aktív používaných vo finančníctve v 108 krajinách sveta, takže vo väčšine krajín na svete. Naše upisovacie systémy, ktoré zahŕňajú celý korpus všetkých patentov, patentových prihlášok, federálnych grantov, záznamov o verejnom obstarávaní, záznamov e-štátu atď.

Máme nielen schopnosť sledovať, čo sa deje a kto je zapojený v tom, čo sa deje, ale monitorujeme rad tematických záujmov pre rôzne organizácie a osoby a tiež pre naše vlastné komerčné použitie, pretože, ako asi viete, staráme sa o tri svetové akciové indexy , ktoré sú najvýkonnejšie veľké a stredné akciové indexy z hľadiska trhovej kapitalizácie na celom svete. Takže my máme za úlohu monitorovať inováciu, ktorá prebieha vo svete a obzvlášť monitorovať financie ohľadom tejto inovácie, tak aby sme vedeli, že veci slúžia finančným záujmom, korporátne záujmy idú bokom, atď. Takže naše podnikanie sú inovácie a sú to financie.

Z pohľadu tejto prezentácie, ako viete, preskúmali sme cez 4000 patentov, ktoré boli vydané v spojení so SARS koronavírusmi a vykonali sme rozsiahle preskúmanie financovania všetkých manipulovaných koronavírusov, čo dalo vzniknúť SARS ako podskupine betakoronovirového rodu. Takže teraz by som vám chcel dať rýchly prehľad o časovej osi, pretože v rámci tejto konverzácie nemôžeme prejsť 4000 patentov. Ale vám a vášmu tímu som poslal dokument, ktorý je výnimočne dôležitý.

Toto bolo zverejnené na jar v roku 2020. Tento dokument, ktorý máte a ktorý môže byť verejne publikovaný, je dosť rozhodujúci, pretože sme vzali hlásenú génovú sekvenciu, ktorá bola údajne izolovaná ako nový koronavírus a takto označená organizácia ICTV (Medzinárodný výbor pre taxonómiu vírusov ) spadajúci pod Svetovú zdravotnícku organizáciu. Vzali sme naozajstné génové sekvencie, ktoré boli nahlásené ako nové a porovnali ich so záznamami patentov, ktoré boli dostupné od jari 2020.

A čo sme ich našli, čo tiež uvidíte v tejto správe, je cez 120 patentovaných dôkazov, ktoré poukazujú na to, že vyhlásenie o novom koronavíruse bolo naozaj úplne klamné. Nebol tu žiadny nový koronavírus. Je tu nespočetné množstvo veľmi jemných úprav koronavirových sekvencií, ktoré boli nahrané. Ale vôbec nebol nájdený ani jeden nový koronavírus. V skutočnosti, sme v patentových záznamoch našli záznam sekvencií, ktorým sa pripísala novosť, ktoré boli v patentoch, ktoré chceli spoločnosti registrovať už v roku 1999. Takže nielen že to nebolo v ničom nové, nebolo to nové cez dve desaťročia.

Ale čo urobím je, že vás vezmem na krátku prechádzku patentovým prostredím, aby som sa uistil, že ľudia pochopia, čo sa stalo. Ale ako viete, do roku 1999 tému koronavírusu alebo patentová aktivita okolo neho, bolo aplikované iba vo veterinárnej vede. O prvej vakcíne, ktorá kedy bola patentovaná proti koronavírusu, žiadala spoločnosť Pfizer. Podali žiadosť o patent prvej vakcíny proti koronavírusu, a išlo špecificky o spike proteín, takže tá istá vec, ktorú sme vraj tak rýchlo vyvinuli.

Prvá žiadosť bola podaná 28. januára 2000. Pred 21 rokmi. Takže to, že sme záhadne narazili na spôsob, ako zasahovať do vakcín, je nielen smiešne, je to neuveriteľné. Pretože Timothy Miller, Sharon Klepfer, Albert Paul Reed a Alaina Jones 28. januára 2000 podali to, čo bolo vo výsledku vydané ako americký patent 6372224, čo bola tá vírusová vakcína sa spike proteínom proti K9 koronavírusu, čo je jeden z mnohých foriem koronavírusov.

Ale ako som povedal, skoršia práca až do roku 1999 bola zameraná hlavne na vakcíny pre zvieratá. Dve zvieratá, ktoré dostávali najviac pozornosti, boli najskôr práce Ralpha Barricka na králikoch a králičej kardiomyopatii, ktorá bola spojená s veľkými problémami medzi chovateľmi králikov a potom K9 koronavírus v práci od Pfizeru, aby sa dalo určiť, ako vyvinúť kandidátov pre S a spike proteín vakcíny. Z čoho vyplývajú jasné dôkazy o tom, že ani koncept vakcín proti koronavíru alebo sám princíp koronavíru ako patogénu, ktorý by nás zaujímal vzhľadom k správaniu sa spike proteínu, nie je nič nové, v skutočnosti je to podľa patentových dokumentov 22 rokov stará vec.

Čo je viac problematické a čo je vlastne najviac neslýchaný problém je to, že Anthony Faucimu a NIAID (Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby) prišla flexibilita koronavírej ako potenciálny kandidát pre HIV vakcíny. Takže SARS vlastne nie je prirodzený vývoj zoonotickú úpravy koronavíru. Anthony Fauci v roku 2009 vlastne financoval výskum na univerzite v Chapel Hill v Severnej Karolíne špecificky pre to, aby sa vytvoril, a nemôžete robiť nič iného ako nariekať nad tým, čo teraz prečítam, pretože to pochádza priamo z patentovej prihlášky podanej 19. apríla 2002 , a počuli ste dátum správne, 2002, kedy NIAID vytvorila infekčný koronavírus s chybnou replikáciou, ktorý bol špecificky zameraný na ľudský pľúcny epitel. Inými slovami, my sme SARS vytvorili.

A patentovali sme ho 19. apríla 2002. Pred tým, než bolo akékoľvek údajné vypuknutie nákazy v Ázii. Čo, ako viete, nasledovalo za pár mesiacov potom. Tento patent, vydaný ako americký patent 7279327. Tento patent jasne ukazuje vo veľmi špecifickej génovej sekvencii na fakt, že sme vedeli, že S receptor, S väzbovou doménou, S1 spike proteín a iné prvky toho, čo teraz poznáme ako tento patogén, nielenže boli umelo vyrobené, ale mohli byť aj synteticky upravované v laboratóriu, ničím iným než používaním technológií génového sekvenovania: stačilo vziať počítačový kód a premeniť ho v patogén alebo v prostredníka patogénu.

A tá technológia bola pôvodne výhradne financovaná ako prostriedok, vďaka ktorému sme mohli použiť koronavírus ako vektor, ktorým by sme mohli distribuovať HIV vakcínu. Nechám vás to preložiť, pretože to je veľa materiálu. OK. A bude to len horšie. Moja organizácia bola požiadaná monitorovať porušovanie zmlúv o biologických a chemických zbraniach počas raných dní okolo roku 2000. Určite si spomeniete na anthrax udalosti v septembri roku 2001. A my sme boli súčasťou vyšetrovania, ktoré zapríčinilo to, že kongres chcel poznať nielen pôvod antraxu, ale tiež čo bolo príčinou vtedajšieho neobvyklého správania okolo ciprofloxacínu, liečiva, ktoré bolo používané na potenciálnu liečbu otrávenia sa Anthraxom.

A počas jesene 2001 sme začali sledovať obrovské množstvo bakteriálnych a vírusových patogénov, ktoré sa patentovali skrze NIH, NIAID, USAMRIID (Program infekčných chorôb ozbrojených služieb USA) a skrze radu iných agentúr na svete, ktoré s nimi spolupracovali. A nás znepokojovalo to, že koronavírus bol vnímaný nielen ako prostriedok, ktorým by sa dalo manipulovať pre potenciálne použitie ako vakcínový vektor, ale že bol tiež veľmi zreteľne zvažovaný ako kandidát pre biologickú zbraň. Takže naše prvé verejné hlásenie sa udialo pred vypuknutím SARS v neskoršej časti roku 2001. Takže si dokážete predstaviť, ako sklamaný som, že o 20 rokov neskôr tu teraz sedím, keď som poukazoval na to, že na obzore je problém ohľadom koronavíru.

Ale po tom údajnom vypuknutí, a vždy budem hovoriť údajnom, pretože je dôležité pochopiť, že koronavírus ako cirkulujúci patogén vnútri virálneho modelu, ktorý máme, vlastne nie je pre človeka nový a nie je nový posledné dve dekády. Bol súčasťou sekvencie proteínov, ktoré cirkulujú už nejakú dobu. Ale to údajné vypuknutie, ktoré sa stalo v Číne v roku 2002 – 2003, spôsobilo veľmi problematické podanie americkým CDC – Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb v apríli 2003. A je nesmierne dôležité, aby sme túto tému pochopili do detailu. Okrem patentovania celej génovej sekvencie toho, čo sa stalo známe ako SARS koronavírus, čo bolo vlastne porušenie 35. amerického kódu sekcie 101: nemôžete patentovať prirodzene sa vyskytujúce látku.

Porušenie 35. amerického kódu 101 bol hlavne patent číslo 7220852. Tento patent mal tiež rad odvodených patentov s ním spojených. To sú patentové prihlášky, ktoré sa rozdelili, pretože mali niekoľko patentovateľných vecí. Ale to zahŕňa americký patent 46592703P, čo je vlastne celkom zaujímavé označenie, a americký patent 776521. Tieto patenty, nielenže pokrývali génové sekvencie SARS koronavíru, ale pokrývali tiež prostriedok na jeho odhalenie: RT-PCR.

Dôvod, prečo je to problém, je, že ak vlastníte patent na ten gén ako taký a zároveň vlastníte patent na jeho detekciu, máte ľstivú výhodu tým, že máte schopnosť stopercentne riadiť pôvod nielen vírusu ako takého, ale aj jeho detekciu. Čo znamená, že máte absolútnu vedeckú a informačnú moc.

A tento patent, ktorého chcelo dosiahnuť CDC, bol údajne odôvodnený ich PR tímom tým, že každý by potom mohol koronavírus skúmať. Jediný problém s týmto tvrdením je ten, že to je lož. A je to lož, pretože patentový úrad nielen raz, ale dvakrát odmietol patent tejto génovej sekvencie ako nepatentovateľný. Pretože táto génová sekvencia už bola verejne prístupná k voľnému užívaniu.

Inými slovami, pred tým, než CDC žiadalo o patent, patentový úrad našiel 99-percentnú zhodu s už existujúcim koronavírom, ktorý bol zaznamenaný vo verejne prístupných dokumentoch, a cez odmietnutie patentového kontrolóra a po tom, čo museli zaplatiť a odvolať pokutu v roku 2006 a 2007 , CDC prepísal odmietnutie ich patentu patentovým úradom a nakoniec v roku 2007 dostali patent na SARS koronavírus. Takže každé verejné vyhlásenie CDC, že všetko je vo verejnom záujme, je negovateľné ich vlastným úplatkom zaplateným patentovému úradu.

Toto nie je niečo prehliadnuteľného, ​​a čo je ešte horšie, zaplatili extra poplatok za to, aby ich prihláška zostala súkromná. Pokiaľ viem, keď by ste chceli poskytnúť informácie pre verejný výskum, nezaplatili by ste poplatok, aby tie informácie zostali v súkromí. Prajem si, aby som si vymyslel čokoľvek z toho, čo som práve povedal. Všetko je ale dostupné v záznamoch verejného patentového archívu, do ktorých môže nahliadnuť ktokoľvek z verejnosti.

A verejný PAIR systém, ako sa mu hovorí na americkom patentovom úrade, nemá nielen dôkazy, ale aj dokumenty, ktoré vlastním. Toto je veľmi dôležité. Je to dôležité, pretože fact-checkeri opakovane vyhlasovali, že „nový“ koronavírus, označený ako SARS-CoV-2, sa v skutočnosti líši od CDC patentu. A tu je ako genetický, tak patentový problém: ak sa pozriete na génovú sekvenciu, ktorú podalo CDC v roku 2003, znovu v roku 2005 a potom znovu v roku 2006, objavíte identitu niekde medzi 89 a 99 percentami sekvenčného prekrytia, ktoré bolo identifikované v tom, čomu sa hovorí „nová“ podskupina SARS-CoV-2.

To, čo vieme, je to, že hlavné označenie SARS koronavíru, čo je skupina betakoronovirového rodu, a podskupina, ktorá sa nazýva SARS-CoV-2, sa musia prekrývať z taxonomického hľadiska. Nemôžete na niečom mať označenie SARS, bez toho by to v prvom rade nebol SARS. Takže to neúprimné overovanie faktov, ktoré hovorilo, že tak či onak CDC nemá nič spoločné s týmto konkrétnym patentom alebo s týmto konkrétnym patogénom, si myslí, že je nadradené dôveryhodnosti zverejnených sekvencií, zároveň je to úplná naivita s ohľadom na ICTV taxonómiu, pretože tá veľmi jasne hovorí, že toto je v skutočnosti podskupina skupiny, ktorá sa volá SARS koronavírus.

Čo je dôležité: 28. apríla a počúvajte, aké dátum to je, pretože to dátum je problematické, 3 dni po tom, čo CDC podalo patent na SARS koronavírus v roku 2003, 3 dni potom, Sequoia Pharmaceuticals, firma, ktorá bola založená v Marylande, Sequoia Pharmaceuticals 28. 4. 2003 podal patent na antivirálne prostriedky pre liečenie a kontrolu infekcií spôsobených koronavírusy. CDC podalo patent 3 dni pred tým a liečba bola dostupná 3 dni potom. Len sa na chvíľu zamyslite.

Fuellmich: Kto sú Sequoia Pharmaceuticals?

Martin: Presne. To je dobrá otázka, pretože Sequioa Pharmaceuticals, a vo výsledku Ablynx Pharmaceuticals, sa stali súčasťou vlastníckych podielov Pfizeru, Crucellu a Johnson & Johnson. Položte si jednoduchú otázku: ako by niekto mohol mať patent na liečbu na vec, ktorá sa vynašla 3 dni pred tým? Áno. Otázka patentovania. Patent z 28. 4. 2003, číslo 7151163, ktorý bol vydaný firme Sequoia Pharmaceuticals, má ďalší problém: problém je v tom, že bol vydaný a publikovaný pred tým, než CDC patent na koronavírus bol povolený. Takže pravdepodobnosť, že informácie mohli byť získané akýmikoľvek prostriedkami inými ako internými informáciami medzi týmito stranami, je nulová. Nie je fyzické možné patentovať vec, ktorá lieči niečo, čo predtým nebolo publikované, pretože CDC zaplatilo, aby to zostalo utajené. Toto, moji priatelia, je definícia kriminálneho sprisahania,

Toto nie je teória, toto sú dôkazy. Nemôžete mať informácie, ktoré v budúcnosti udajú liečbu na niečo, čo predtým neexistovalo. Toto by sa mohlo vo výsledku vystupňovať do prípadu RICO (organizovaný zločin). Áno, presne tak … ide o prípad organizovaného zločinu (RICO). Nie že by mohol byť, ale je. A tento sled udalostí, ktorý sa odohral v roku 2003 pre prvý koronavírus, sa odohral presne podľa rovnakého plánu, keď vidíme SARS-CoV-2, keď máme Modernu, ktorá získala sekvenciu spike proteínu cez telefón od Výskumného centra vakcín inštitútu NIAID, a to ešte pred definovaním novej podskupiny.

Ako môžete liečiť vec skôr, než tú vec vôbec máte? Bude to ešte horšie. Ale nie, už to nemôže byť horšie. Ale môže. 5. júna 2008, čo je dôležitý dátum, pretože je to počas, doby kedy sa DARPA, Program obranného výskumu v Spojených štátoch, aktívne začal zaujímať o koronavírus ako o biologickú zbraň. 5. júna Ablynx, ktorý je teraz, ako viete, súčasťou Sanofi, podal rad patentov, ktoré sa špecificky zameriavali na to, čo nám bolo povedané, že je nová vlastnosť vírusu SARS-CoV-2. A počuli ste, čo som práve povedal. Toto je 5. júna 2008. Konkrétne sa zamerali na niečo, čomu sa hovorilo polybázické štiepenie miesto pre SARS-CoV, nový spike proteín a S2 receptor viažuci doménu, čo je údajne nová vec pre SARS-CoV-2.

A všetko toto bolo patentované 5. júna 2008 a tieto patenty boli vydané v tomto poradí medzi 24. 11. 2015, čo bol americký patent 9193780, takže tento bol vydaný po moratóriu na „výskum pridanej funkcie“, bol vydaný po vypuknutí MERS na Blízkom východe, ale to, čo nájdete, je to, že potom v roku 2016, 2017, 2019 rad patentov, ktoré všetky pokrývali nielen RNA reťazce, ale tiež čiastkové zložky génových reťazcov, tieto všetky patenty boli priznané Ablynx a Sanofi. A potom tu máme Crucell, Rubius Therapeutics, máme tu Children ‚Medical Corporation (Detská lekárska spoločnosť).

Máme tu nespočetné množstvo daších, ktoré zahŕňajú Ludwig-Maxmilians-Universität v Mníchove, Korporácie pre proteínové vedy, Dana-Farber inštitút pre rakovinu, Univerzita v Iowe, Hongkonská univerzita, Čínske národné centrum ľudského genómu v Šanghaji. Všetky odhaľujúce v patentových zložkách z rokov medzi rokom 2008 a rokom 2017, že každá vlastnosť, ktorá bola vraj jedinečne publikovaná jedinou referenčnou publikáciou, nový netopierí koronavírus, odhaľuje „prirodzené vsuvky S1 / S2 do miesta štiepenia spike proteínu a možný rekombinantný pôvod vírusu SARS- CoV-2. Štúdia, ktorá bola bežne používaná k rozoznaniu toho nového vírusu bohužiaľ, ak vezmete to, čo hlásia ako nové, nájdete 73 patentov vydaných medzi rokmi 2008 a 2019, ktoré majú v sebe prvky, ktoré sú vraj nové v SARS-CoV-2.

Konkrétne čo sa týka polybázického štiepneho miesta, S2 receptor viažuci domény a spike proteín. Takže tie klinicky nové komponenty klinicky jedinečného klinicky nákazlivého … viete, kam tým mierim … Nebolo tu žiadne vypuknutie SARS, pretože my sme vytvorili predtým všetky jeho zložky. A do roku 2016, štúdia, ktorá bola financovaná počas moratória na výskum pridanej funkcie, ktoré povedalo, že SARS koronavírus je pripravený, že sa bude vyskytovať u ľudí.

To bolo napísané nikým iným ako Ralphom Barickom. Koronavírus bol nielen pripravený na ľudský výskyt, ale bol patentovaný pre komerčné použitie. 73 krát. Ralph Baric, myslím, že som videl video, v ktorom vyslovene divákom hovoril, že sa s tým dá zarobiť veľa peňazí. Áno, dá. A on na tom zarobil veľa peňazí. Takže pre tých, ktorí chcú žiť v ilúzii, že tak či onak to je koniec príbehu, buďte pripravení pre ešte väčšie sklamanie. Pretože niekto vedel niečo, v roku 2015 a 2016, čo dalo vzniknúť môjmu najobľúbenejšiemu citátu tejto celej pandémie, a vôbec nechcem byť roztomilý.

Môj najobľúbenejší citát tejto pandémie bolo tvrdenie Petera Daszaka z roku 2015. Toto tvrdenie Petera Daszaka v roku 2015, o ktorom bolo napísané vo vydaní The National Academies Press, 12. 02. 2016, citujem: „Potrebujeme prehĺbiť verejné pochopenie pre potrebu lekárskych protiopatrení, ako je napríklad pankoronovirová vakcína. Kľúčovým hnacím mechanizmom sú médiá a ekonomika bude nasledovať mediálny humbuk. Potrebujeme použiť tento mediálny rozruch ako výhodu k tomu, aby sme sa dostali k skutočným problémom. Investori zareagujú, keď na konci procesu uvidia profit.“ Nechajte ma to prečítať ešte raz, pretože neviem, či sa možno nestratím v preklade. Takže nechajte ma to jednoducho urobiť a prečítať to pomaly.

A ako Američania milujú, keď hovoria k viacjazyčnému publiku, možno by som to mal povedať viac nahlas. Nepoviem. „Potrebujeme prehĺbiť verejné pochopenie pre potrebu lekárskych protiopatrení, ako je napríklad pankoronovirová vakcína. Kľúčovým hnacím mechanizmom sú médiá a ekonomika bude nasledovať mediálny humbuk. Potrebujeme použiť tento mediálny rozruch ako výhodu k tomu, aby sme sa mohli dostať k skutočným problémom. Investori zareagujú, keď na konci procesu uvidia profit.“

Fisherová: Peter Doshi, nie je to ten čo…

Martin: Nie nie, Peter Daszak. Peter Daszak, riaditeľ EcoHealth Alliance.

Fuellmich: Peter Doshi je dobrý chlap.

Martin: Peter Daszak, osoba, ktorá nezávisle potvrdila čínsku ne-teóriu o ne-laboratórnom úniku, pretože to nebol žiadny únik z laboratória, bolo to úmyselné použitie spike proteínu ako biologickej zbrane, aby dostali do ľudí injekciu, aby sa stali závislí na pankoronavirovej vakcíne. Nemá to nič spoločné s patogénom, ktorý sa vypustil a každá štúdia, ktorá bola kedy zahájená, aby skúsila potvrdiť laboratórny únik, je zámerné rozptýlenie. Takže tu naozaj nie je nič, čo by bolo nové? Nič. Nula. 73 patentov na všetko klinicky nové. 73 a všetky vydané pred rokom 2019.

A dám vám najväčšiu bombu, aby som vám dokázal, že toto nebolo vypustenie vôbec ničoho, pretože patent 7279327, patent na rekombinantný pôvod toho pľúcno zameraného koronavíru, bol záhadne prevedený z univerzity v Chapel Hill v Severnej Karolíne do Štátneho zdravotného inštitútu v roku 2018. Prečo je toto problém: podľa Bayh-Dole zákona, americká vláda už má niečo, čo sa volá „Ustanovenie o pochodovom práve“. To znamená, že ak americká vláda zaplatila za výskum, má právo z toho výskumu ťažiť, kedy sa jej zachce. Takže mi vysvetlite, prečo v roku 2017 a 2018 zrazu Štátny zdravotný inštitút musel prevziať vlastníctvo patentu, na ktorý už mali práva a bol držaný na univezite v Chapel Hill v Severnej Karolíne.

A prečo potrebovali podať osvedčenie o oprave, aby sa uistili, že to bolo legálne uplatniteľné, pretože v grantovom odkaze v prvom podaní bola typografické chyba, takže sa museli uistiť, že to mali nielen správne, ale tiež že každá typografická chyba, ktorá bola obsiahnutá v patente, bola napravená. Na jedinom patente, ktorý bol požadovaný, aby sa vytvoril mandát Inštitútu pre výskum vakcín, ktorý bol zdieľaný medzi univerzitou v Chapel Hill v Servenej Karolíne a Modernou v novembri 2019, kedy UNC Chapel Hill, NIAID a Moderna začali sekvencovania spike proteínovej vakcíny. Mesiac pred tým, než vôbec došlo k vypuknutiu.

Fuellmich: Vy máte všetky dôkazy, je to tak?

Martin: Áno.

Fuellmich: Vy hovoríte nemecky, že?

Martin: Áno.

Fuellmich: Takže je to všetko o peniazoch.

Martin: Vždy to bolo o peniazoch. A len aby som odpovedal na otázku, ktorá bola položená trochu skôr, scenár pre toto bol prvýkrát napísaný v 6. januára 2004.

Fuellmich: 6. januára 2004? Kto ten scenár napísal?

Martin: Firma Merck. Na konferencii s názvom SARS a bioterorizmus. Bioterorizmus a novo vznikajúce infekčné ochorenie, antimikrobiálnych látok, terapeutiká a imunitný modulátory. Merck predstavil myšlienku toho, čo nazvali „nový normál“. Nový normál. Čo je jazyk, ktorý sa stal brandovanou kampaňou, ktorú prevzala Svetová zdravotnícka organizácia, Rada monitorujúca globálnu pripravenosť, čo bola správna rada, v ktorej spoločne zasadali čínsky riaditeľ Centra pre kontrolu chorôb (CDC), Dr. Elias z Nadácie Gatesových, a Anthony Fauci. Ale prvé predstavenie kampane nového normálu, ktorá mala za cieľ prinútiť ľudí, aby prijali univerzálnu pankoronavirovú vakcínu, sa v skutočnosti odohralo 6. januára 2004. Takže myšlienka nového normálu existuje už nejakú dobu.

Nebudem tu omieľať ďalšie fakty až na to, že bolo veľmi jasné, že Merck vedel … ospravedlňujem sa, že Moderna vedela, že to bude umiestnené do prednej línie s ohľadom na vývoj vakcíny v marci 2019. Toto je veľmi dôležitý dátum. Pretože v marci 2019, z dôvodov, ktoré nie sú transparentné, zrazu opravili rad odmietnutých žiadostí o patent. Je to veľmi bizarné správanie.

Ale opravili rad žiadostí o patent, aby špecificky odkázali na zámerné alebo neúmyselné vypustenie … ich výraz je úmyselné vypustenie koronavíru. Takže v marci opravili štyri zamietnuté žiadosti o patent, aby začali proces vývoja vakcíny proti koronavíru. A začali riešiť závažný problém, ktorý mali. Tým bolo, že spoliehali na technológiu, ktorú nevlastnili.

Dve kanadské spoločnosti, Arbutus Pharmaceuticals a Acuitas Pharmaceuticals, v skutočnosti vlastnia patent pre obálku s lipidovými nanočasticami, ktorá je potrebná, aby sa fragment mRNA v injekcii dostal v tela tam, kde má. A tie patenty boli podané ako v Kanade i USA a potom okolo sveta, a sú obdobou svetového duševného vlastníctva. Moderna vedela, že nevlastní práva a začali sa snažiť vyjednávať s Arbutus a Acuitasem, aby získali riešenie patentovanej technológie lipidovej nanočastice, a vložili ju do vakcíny.

A vieme, že v novembri podpísali kooperatívny výskumný vývoj s UNC Chapel Hill s ohľadom na to, dostať spike proteín do vnútra lipidovej nanočastice. Takže v skutočnosti mali kandidátnu vakcínu predtým, než sme mali údajné vypuknutie patogénu. Čo robí tento príbeh najviac problematickým, okrem tých zrejmých vecí, je to, že vieme, že od roku 2016 až do roku 2019, na každej schôdzi poradnej rady NIAID Anthony Fauci nariekal nad faktom, že nemôže nájsť spôsob, aby prinútil ľudí k prijatiu univerzálnej vakcíny proti chrípke, čo bolo jeho obľúbeným cieľom. Snažil sa prinútiť populáciu, aby sa zapojila do tohto procesu.

A čo sa stane veľmi zrejmé s Petrom Daszakom, EcoHealth Alliance, UNC Chapel Hill a ostatnými, a predovšetkým v marci 2019, v opravených žiadostiach o patent Moderny, vidíme, že premýšľali nad otázkou, ktorá znie: čo keby došlo k neúmyselnému alebo zámernému uvoľneniu respiračného patogénu? A čo túto konkrétnu frázu robí problematickú, je to, že je presne recitovaná v knihe World at Risk, čo je scenár, ktorý vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia v septembri 2019.

Takže mesiace pred vypuknutím údajného patogénu. Tento scenár hovorí, že musíme mať koordinovanú globálnu skúsenosť s vypuknutím respiračného patogénu, a že táto skúsenosť musí do septembra 2020 viesť k zavedeniu univerzálnej kapacity pre riadenie vzťahov s verejnosťou, ovládanie davov a prijatie univerzálneho povinného očkovania. To bolo v septembri 2019. A slová o úmyselnom vypustení respiračného patogénu boli vpísané do scenára, ktorý, a citujem: „musí byť dokončený do septembra 2020“.

Wodarg: To bol text od pani Bruntelovej, ktorá viedla túto komisiu, že?

Martin: Toto je jednotné vyhlásenie Rady monitorujúcej globálnu pripravenosť. Rad ľudí si za to pripisovalo zásluhy a potom od tých zásluh ustúpili, ale áno, máte pravdu.

Wodarg: Je tiež pravda, že ACE2 receptor bol už popísaný v patentoch pred rokom 2019?

Martin: Áno, máme 117 patentov o špecifickom mechanizme ACE2 receptorov pre SARS koronavírus.

Wodarg: Vždy hovoria, že toto je na víruse nová vec.

Martin: Nie, nie je nová a nie je ani zďaleka nová. Je súčasťou publikácií až z roku 2008. Hovorilo sa o tom na vojenských konferenciách, ktoré sa odohrali v Slovinsku, po celej Európe a po celej infraštruktúre DARPA. O tom vieme už od roku 2013. Ide o izoláciu a amplifikáciu.

Fisherová: Opravy, ktoré Merck urobil u odmietnutých žiadostí o patent, išlo len o to, že ide o úmyselné vypustenie do prostredia, alebo pridali niečo iné?

Martin: Išlo o štyri neúspešné žiadosti o patent, ktoré boli v marci 2019 v podstate oživené, a bola to Moderna … pomýlil som sa. Hovoril som o Merck, ale bola to Moderna, a chcel som sa opraviť … ospravedlňujem sa. Ale ide o žiadosti o patent Moderny, ktoré boli v marci 2019 opravené, aby zahŕňali slová o úmyselnom vypustení respiračného patogénu.

Fisherová: Neboli odmietnuté z nejakého dôvodu … proste tam len boli.

Martin: Nie, robia proces podobný ostatným farmaceutickým spoločnostiam, kedy schvália žiadosti a neustále ich upravujú, aby využili najskoršie prioritné dátumy, ale to je dôvod, prečo sa musíte pozrieť na upravenie záznamov z žiadostí, aby ste zistili, kedy došlo k pridaniu tých slov. Ale áno, skutočnosťou je … a ako som hovoril, nebudem tu omieľať všetky dáta z patentov, ale akékoľvek tvrdenie, že tento patogén je nejakým spôsobom unikátny alebo nový, sa rozpadá pri konfrontácii s génovými sekvenciami, ktoré sú publikované v záznamoch patentu.

A o to viac sa rozpadá pri konfrontácii s faktom, že samotný Peter Daszak uviedol, že musíme vytvoriť verejný rozruch, aby verejnosť prijala lekárske protiopatrenia v podobe plošného očkovania proti koronavíru. A čo to robí najabsurdnejším, je skutočnosť, že ako vieme, že Svetová zdravotnícka organizácia predtým označila koronavírus za taký mŕtvy záujem… povedali, že sme odstránili obavu z koronavíru. Prečo, keď sme ju odstránili v rokoch 2007 a 2008, sme začali utrácať miliardy dolárov globálne za vakcínu proti niečomu, čo bolo vymetené, ako sa v roku 2008 vyhlásilo? Tak trochu to zapadá do kategórie neuveriteľnosti… mierne povedané.

Fuellmich: Neznamená to tiež, že keď vezmete do úvahy celý záber dôkazov, tak toto – koronavírus a vakcíny – je nástrojom … a záujem DARPY z tohto vytvoriť biologickú zbraň … toto je nástroj pre všetko ostatné, čo sa na to nalepí, vrátane … napríklad kontroly populácie.

Martin: Počujte… musíme aj vo svojom vlastnom dopytovaní prestať veriť mainstreamovému narativu. Pretože skutočnosťou je, že toto bolo vnímané ako vysoko tvárna biologická zbraň. Niet pochýb, že v roku 2005 išlo nesporne o zbraň voľby. A ilúzie, do ktorej sa bohužiaľ chytajú aj ľudia s dobrými úmyslami, je konverzácia o tom, či sa jedná o vakcínu proti vírusu. Skutočnosťou je, že nejde. Pichajú do ľudí spike proteín mRNA sekvenciu, čo je počítačová simulácia… nepochádza to z prírody, ide o počítačovú simuláciu sekvencie, o ktorej sa vie, a ktorá bola patentovaná už roky.

Vieme, že o tej sekvencii sa hovorilo napríklad vo veľmi vierohodných telefónnych konverzáciách, ku ktorým došlo medzi Modernou a Výskumným centrom vakcín. Neviem… keby ste mali telefonát a počuli ATTCGGTTCCGABBB… je nejaká šanca, že by ste sem a tam vynechali nejaké písmeno či spoluhlásku? Tá absurdita za tým, že toto je niečo, čo slúži na prevenciu, je úplne roztrieštená pri konfrontácii s dôkazmi, pretože dôkazy jasne ukazujú, že žiadna farmaceutická spoločnosť nevyvinula žiadnu snahu v boji proti vírusu. Toto je o tom, aby sa ľuďom pichol S1 spike proteín, o ktorom sa vie, že je škodlivý. Takže krycí príbeh je ten, že keď dôjde k expresii spike proteínu (v tele), povedie to k nejakému všeobecnému zmierneniu príznakov. Ale skutočnosťou je, že nikdy nebol zámer očkovať populáciu.

A chcem prečítať, čo mu povedal patentový úrad, keď Anthony Fauci z NIAID si myslel, že sa mu podarí patentovať mRNA vakcínu ako vakcínu. A tu je citát: „Tieto argumenty sú presvedčivé z pohľadu, že antigénne peptidy stimulujú imunitnú reakciu, ktorá môže produkovať protilátky, ktoré sa viažu na špecifický peptid alebo proteín, ale nie sú presvedčivé, pokiaľ ide o vakcínu.“ Dobre? Toto je patentový úrad, to nie je nejaká agentúra verejného zdravia. „Imunitná odozva vytvorená vakcínou musí byť viac než nejaká samotná imunitná odozva, ale musí mať tiež ochrannú funkciu.“

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom úkone patentového úradu, pod pojmom vakcína sa uznáva zlúčenina, ktoré zabraňuje infekcii. Žiadateľ nepreukázal, že táto bezprostredne vyžadovaná vakcína spĺňa aspoň nižší štandard objasnený v špecifikácii, nieto definíciu vynálezu pre funkčnosť. Preto patentové nároky 5, 7 a 9 nie sú funkčné ako vakcína proti HIV …, „čo je to, na čom pracoval,“ … nie sú patentovateľným úžitkom. „Takže samotnému Antonymu Faucimu bolo povedané priamo patentovým úradom, že to, čo navrhoval ako vakcínu, nespĺňa patentovateľný štandard, právny štandard alebo klinický štandard.

Fuellmich: David, viem, že mnoho našich divákov je naozaj šokovaných. Môžem to vidieť v odpovediach. Jeden z našich divákov je špecialistka na PCR test, profesorka Kammererová, nemôže uveriť tomu, čo sa tu deje.

Martin: Tu je tá smutná a triezva irónia. Ja som začal upozorňovať na tieto problémy už na začiatku roka 2002. Po tom strašení s Anthraxom. A tragédiou je, že sa teraz ocitáme vo svete, kde máme stovky miliónov ľudí, ktorým sa pichá patogén stimulujúci počítačovú sekvenciu, čo je predávané pod tým, čo patentový úrad, zdravotnícke profesie a čo by FDA vo svojich vlastných klinických štandardoch nenazvali vakcínou. Ale tým, ako používame tento výraz, tak vystavujeme stovky miliónov ľudí niečomu, čo bolo v roku 2005 známe ako biologická zbraň. Ja samozrejme mám v pamäti stovky hodín týchto vecí, pretože som to robil po desaťročia. Takže ak máte nejaké otázky, rád odpoviem.

Fuellmich: Som si istý, že budú stovky otázok David. Budeme v kontakte, myslím, že budete zavalený e-mailami od ľudí, ja ich k vám presmerujem, alebo my k vám presmerujeme, čo nám príde. Ale myslím … Oh, áno, máme Martina Schwaba, myslím, že má naozaj závažný dotaz.

Schwab: A po mne tiež Wolfgang. Som profesorom práva na fakulte práva v Beilefelde. Musím vám povedať, že Jednotka ochrany ústavy ministerstva vnútra sleduje scénu tzv. Popieračov korony. Popierač korony je ktokoľvek, kto sa opováži nesúhlasiť s … … s oficiálnym príbehom … Áno, s oficiálnym príbehom. Ak si táto Jednotka ochrany ústavy všimne, že sa zúčastňujem diskusie, že táto pandémia bola uvedená na scénu zámerne, pravdepodobne sa ma pokúsi vyhodiť z môjho zamestnania, takže musím aspoň položiť pár otázok. Keď som vás počúval, pozrel som sa na patent číslo 7220852 a 71551163. A 72200852 bol podaný 12. apríla a 715 … atď. Bol podaný 28. apríla 2004. Vidím tu rozdiel 16 a nie troch dní, čomu som neporozumel?

Martin: Nie, 23. apríla 2003 bol hlavný dátum podania od CDC. 

Schwab: Dobre. Pýtam sa na to, pretože ak sa ma pokúsi vyhodiť z miesta, musím poskytnú silný dôkaz.

Martin: My sme to všetko poslali … Viem, že Dr. Fuellmich má celý záznam vo Fauciho spise. 100% týchto záznamov tam je. Ďalšia príloha, ktorú som poslal, všetky záznamy sú tam, vrátane všetkých prioritných dát podania a dát vydania. Takže 100% toho je v písaných verejných záznamoch a vy máte písané záznamy.

Schwab: Dobre.

Fuellmich: Ja som si vytvoril svoju vlastnú zložku a je označená David Martin.

Schwab: Dobre, dobre … Máme k dispozícii analýzu mediálneho spravodajstva a môžem potvrdiť, že dáva veľmi jednostranný pohľad na epidémiu. Každý, kto sa opováži vyhlásiť, že tá hrozba je menej nebezpečná než to, čo robí vláda, bude odsúdený ako konšpiračný teoretik, apod. Takže médiá uskutočnili presne to, na čo ste poukázal vo vete, ktorú ste dvakrát zopakoval. Vlastne nám hovoria príbeh o delta variante, ktorá je údajne ďaleko viac nákazlivá než čokoľvek iné. Experti mi povedali, že v databáze je viac ako 40 000 vírusových kmeňov.

Martin: Správne.

Schwab: Je možné, že tento delta variant je nejaký druh mediálneho humbuku, o ktorom ste nám predtým hovoril?

Martin: Neexistuje žiadna taká vec ako alfa alebo beta, gama alebo delta variant. To je spôsob, ako dosiahnuť to, čo zúfalo chcú… a to do akej miery môžu byť jedinci donútení akceptovať niečo, čo by inak neakceptovali. Nebolo v žiadnych publikovaných štúdiách o tom, čo je údajne delta variant…

Nebolo tu spočítané číslo R v populácii, čo je miera replikácie. Čo sa odhadovalo, boli počítačové simulácie. Ale bohužiaľ, ak sa pozriete na GISAID, čo je verejný zdroj pre zadávanie ktorejkoľvek z množstva variantov, zistíte, že tu nebola schopnosť nájsť akúkoľvek klinicky zmenenú génovú sekvenciu, ktorá má potom klinicky vyjadrenú variáciu. A to je problém celý čas. To je problém, ktorý ide k začiatkom toho, čo bola údajná pandémia. Pretože nemáme žiadny dôkaz, že zmena génovej sekvencie má absolútne akýkoľvek klinický význam. Nie je jediná stať, publikovaná kýmkoľvek, ktorá by zistila, že čokoľvek nové od novembra 2019 má klinickú odlišnosť od čohokoľvek, čo predchádzalo november 2019.

Problém s tými 73 patentmi, ktoré som opísal, je, že týchto 73 patentov všetky obsahujú to, čo bolo nahlásené ako nové v decembri a januári 2019 a 2020 v tomto poradí. Takže problém je, že aj ak by sme mali akceptovať, že existujú idiopaticé zápaly pľúc, aj keby sme mali akceptovať, že je tu nejaká skupina symptómov spôsobených patogénom, nemáme jediný publikovaný dôkaz, ktorý nám hovorí, že čokoľvek na podskupine SARS-CoV-2 má klinickú odlišnosť od niečoho, čo bolo známe a publikované pred novembrom 2019 v 73 patentoch datovaných od roku 2008.

Fisherová: A nemohlo to byť tak, že ten variant delta, že ten rozdiel je, že klinické symptómy sú rovnaké, ale že to má schopnosť infikovať niekoho, kto už prešiel napr. „Variantom B“.

Martin: To je, prečo sme videli enormné množstvo odpovedí a reflexívne správanie v nadväznosti na mediálny humbuk. Neexistuje, a ja to zopakujem, neexistuje žiadny dôkaz, že delta variant je akokoľvek odlišný od čohokoľvek iného v GISAID. Fakt, že my teraz hľadáme vec, neznamená, že to je vec. Pretože my sa pozeráme na fragmenty vecí a faktom je, že ak zvolíme akýkoľvek fragment, viete, zajtra by som mohol prísť s variantom omega a mohol by som povedať, že hľadám tento podreťazec buď DNA alebo RNA alebo aj proteínu, a mohol by som behať po svete a vykrikovať – ó môj Bože, bojte sa omega varianty.

A problém je, že spôsob, akým dnes sekvenujeme genómy, čo je vlastne proces skladania, to je, čomu v matematike hovoríme prekladania, my nemáme žiadny východiskový bod, aby sme vedeli, či tá vec, na ktorú sa pozeráme, je odlišná buď od klinického alebo dokonca genomického významu. Takže sme uväznení vo svete, kde bohužiaľ, ak sa pozriete do statí, ktoré izolovali delta variant a položili ste si otázku, je delta variant niečo iné než časť sekvencie v systematickom posune už predloženej inej sekvencie, odpoveď je, že to je iba zmena toho, kedy začnete a skončíte čítať to, čomu hovoríte čítacie okno. Nie je tu nič nové. Áno, Wolfgangovi.

Fuellmich: Skrátime tento dlhý príbeh. On súhlasí s vašou analýzou, chápe vašu frustráciu v tom, že ste na toto upozorňoval svet pred takmer 20 rokmi. A obdivuje vašu húževnatosť. Je extrémne vďačný za to, že ste sa na tento problém pozrel tak zblízka cez patentové právo. Dr. Wodarg je presvedčený, že patenty sú naozaj problematické, pretože sa ukazuje, že je to asi 5 krát drahšie patentovať lieky v porovnaní s tým, keď verejné univerzity dostávajú štipendiá na vyvinutie vakcín.

Martin: Urobím niečo, čo je veľmi nefér, ale priložím tento dokument veľmi blízko k obrazovke. A to je len pre ukážkové účely, ale chcem, aby ste videli, toto je Barickov patent, ktorý potrebovala NIH, aby im bol vrátený zo záhadných dôvodov v roku 2018. 7279327, ľudia si to môžu sami vyhľadať. Ale ak sa pozriete na tie sekvencie, ktoré sú patentované, čo je jedna z vecí, ktoré sme vykonali… pozreli sme sa na publikované sekvencie, a uvedomili si, že podľa toho, kde vystrihnete sekvenčný reťazec, budete mať rovnakú vec, alebo inú vec, založenú na ničom viac, ako na tom, kde sa rozhodnete urobiť ten výstrižok. A chcem vám prečítať niečo… čo pochádza priamo z tej patentovej prihlášky.

Keď hovoria o tých vláknach DNA, ktorým hovoria identifikačné čísla sekvencie. Hovoria konkrétne, že tento organizmus je umelá sekvencia. To znamená, že to nie je sekvencia, ktorá je založená na pravidlách z prírody. To nie je niečo, čo malo ukázať prírodný derivát proteínu alebo prírodné odvodeniny mRNA sekvencie, ktorá bola izolovaná. Každá z nich je v skutočnosti syntetická, umelá sekvencia. A ak sa vrátite a prejdete každú jednu z nich, čo sme urobili, čo zistíte je, že tie sekvencie sú v podstate v mnohých prípadoch susediace a v mnohých iných prípadoch sa prekrývajú.

A je len určením rozmaru, či je alebo nie je niečo súčasťou čítacieho rámčeka, alebo či je, alebo nie je súčasťou konkrétnej oligonukleotidovej sekvencie. Dôvod, prečo je to dôležité, je, že ak budeme skúmať, čo je nakoniec vstreknuté jednotlivcom, potrebujeme presnú sekvenciu. Nie nejakú akože podobnú.

Potrebujete tú istú sekvenciu. A ak sa pozriete na požiadavku FDA a ak sa pozriete na európske regulačné prostredie a ak sa pozriete na regulatórne prostredie vo zvyšku sveta… z nevysvetliteľných dôvodov, presná sekvencia, ktorá je tzv. Zosilnená v injekcii, sa zdá byť nepostihnuteľná. Niečo, čo nemôže niekto povedať so 100% istotou, že tá sekvencia je X. Problém, ktorý to predstavuje, je ten, že v tejto chvíli, nech je nám akokoľvek povedané, že bežia klinické štúdie a rôzne iné veci, my nemáme spôsob, ako overiť, že kompletná sekvencia bola, je alebo by potenciálne dokonca aj mohla byť nakoniec vyrobená do podoby lipidovej nanočastice, ktorá je nositeľom frekvencie, v ktorej je injekcia podaná.

A je dôležité, aby ľudia pochopili, že dokonca až do doby roku 2002 a po celú dobu prihlasovania patentov v roku 2003 a tých militarizačných patentov, ktoré začali v roku 2008… V každom jednom z týchto prípadov sú identifikované fragmenty, ale sú identifikované bez špecificity . Takže my nemáme priame finálnej konca fragmentov. Máme fragmenty, ktoré majú v zásade hypotetizované medzery, do ktorých môže byť umiestnené čokoľvek.

A to je dôvod, prečo ja považujem „overovanie faktov“ okolo situácie s patentmi za veľmi neuspokojivé. Pretože dôvod, prečo overovatelia faktov, mimo ich všeobecne lenivých atribútov, dôvod, prečo overovatelia faktov vlastne nekontrolujú fakty, pokiaľ ide o patentové záležitosti, je ten, že tie vlastné sekvencie nie sú prezentované v digitálnej podobe, ktorá umožňuje jednoduché porovnanie. My sme doslova museli vziať fotografie predložených tlačených dokumentov a následne ich previesť do kódu a vykonať naše vlastné posúdenie. To nemôžete urobiť na stránke Európskeho patentového úradu. To nemôžete urobiť na dátach WIPO zo Ženevy, to nemôžete urobiť na dátach amerického patentového úradu. Musíte ísť a musíte ručne rekonštruovať tie konkrétne génové sekvencie, aby ste ich porovnali s tým, čo bolo nahrané na verejné servery, a potom zistíte, že otázka novosti je niečo, čo nebolo riešené, je to vyrobená ilúzia.

Wodarg: Mám ešte jednu otázku. Je možné… my vidíme, že chrípka zmizla, už nemáme žiadnu chrípku. Vírusy chrípky sú tiež sekvenované… je možné, že tieto sekvencie, o ktorých teraz hovoríme, môžu existovať v oboch typoch vírusov, že je to len záležitosťou testovania a záležitosťou prístrojov na pozorovanie, či nájdeme chrípku alebo či nájdeme koronavírus. Pokiaľ máte slovo s piatimi písmenami… tých päť písmen nájdete v mnohých knihách.

Martin: Áno presne. Wolfgang, vaša otázka je nádhernou metaforou toho presného problému. Ten problém je, že ak to, čo hľadáme, je to, čo sme sa rozhodli, že stojí za to hľadať, potom to nájdeme. A dobrá správa je, že to nájdeme na mnohých miestach. A ak sme sa rozhodli, že už to nehľadáme, nie je celkom prekvapivé, že to nenájdeme, pretože my to nehľadáme. Podstatou veci je, že nech už to je RT-PCR test, kde sme sa rozhodli, že sú tam fragmenty… a mimochodom, ja som sa pozrel na všetky regulačné podania, ktoré boli predložené FDA, aby som zistil, aký je ten zlatý štandard, aby sme získali schválenie pre núdzové použitie, a ktorý fragment SARS-CoV-2 bol oficiálne ten oficiálny fragment, ktorý predstavoval ten štandard pre porovnanie.

A ten problém je, že vy nedokážete získať jeden štandard. Takže to nadnáša otázku – vo svete, kde nie je jednotný štadard, čo je to, čo ste vlastne našli? Pretože ak hľadám… a prečo to jednoducho neprečítať. Ak hľadám CCACGCTTTG, pridám to ďalšie vlákno G a alebo poviem: ó nie, ďalšia stávka je GTTTAGTTCG … chápete, čo myslím… ide o to, kde si zvolím, že začnem a skončím. Môžem povedať – ó našiel som to alebo ó nenašiel som to. A ja som nenašiel tú zhodu, ktorú som premietol na tie dáta, pretože som si zvolil taký spôsob pohľadu na dáta, že som nemohol nájsť zhodu. Chrípka neopustila ľudskú populáciu. Chrípka bola neúspešným desaťročia trvajúci mandátom k plošnému očkovaniu, zúfalo, zúfalo propagovaným vládami po celom svete. Neuspeli a rozhodli sa, že ak chrípka nesplní verejnému sľubu každého naočkovať, potom zmeňme patogén.

Wodarg: Sú mnohé ďalšie, ktoré môžu zmeniť.

Martin: Ó Bože, máme pred sebou veľa ďalších.

Fuellmich: Áno, ale teraz sme im na stope.

Fisherová: Rada by som vám niečo povedala o vývoji ohľadne toho Drostenova PCR testu. My sme sa pozreli krátko, samozrejme nie tak hlboko ako vy, do patentov, ako ste to práve popísal, ale pozreli sme sa na ten zázračný, divný fakt, Drostenova vývoja testu, pretože hoci by potreboval (to publikovať) prostredníctvom svojho zamestnávateľa Charité, ktorý by bol oprávnený byť držiteľom týchto patentov tohto vynálezu, on jednoducho publikoval tie inštrukcie vo WHO, takže každý to mohol vidieť, takže celý vynález stratil možnot byť patentovaný. A to je trochu divné, ak sa na to pozriete.

Takže my sme sa opýtali Charité prostredníctvom slobodného prístupu k informáciám a oni povedali, no pretože bol veľký zhon kvôli pandémii dostať tie testy von, pretože prebiehala pandémie, preto sme sa nezaoberali finančnou stránkou, bolo nám to jedno … to je zvláštny postup, pretože tento test má cenu miliárd. Ako je to mohlo … toto je verejne financovaná nemocnice, ako mohli toto len tak dať … darovať celú tú vec … a potom, pretože to taky bolo v úzkej spolupráci so súkromnou firmou TIB Molbiol, to je tá istá, s ktorou vyvinul všetky PCR testy od roku 2002, od prvého SARS, MERS, Zika, atd …

Takže to je divné, pretože on v podstate fungoval ako otvárač dverí pre túto firmu. Oni nám taky povedali, že to bol Drosten, ktorý rozhodol, do ktorej krajiny, do ktorej laboratória, by firma TIB Molbiol zaslala testovacie sady, aby potom zarobili viac peňazí, pretože on mal výhodu prvého. Drosten alebo táto firma. Je jasné … možno že vtedy tam nič nebolo, pretože už bežalo toľko patentov, ale teraz je jasné, že tento vírus alebo PCR test, kde nie je novosť, možno nemohol patentovať niečo, čo nebolo nové. Takže to bola teda veľmi logická vec, ktorú vtedy urobil. A použil celú vec, aby na nej zarobil vďaka výhode prvého. A možno je Drosten nejako zaangažovaný v tejto finančnej stránke.

Fuellmich: On je jeden z najdôležitejších ľudí v tomto ohľade, pretože za jeho nitky ťahali najskôr.

Martin: Áno, potrebujete vytvoriť ilúziu dopytu, a teraz nie je nič lepšie na vytvorenie ilúzie dopytu než naliehavosť udalosti, ktorú ste vyvolali.

Fuellmich: To znie skoro ako komédia, ale nie je to.

Martin: Je to v tom, že my si musíme uvedomiť, že čiastočným dôvodom, prečo pre nás bolo tak jednoduché to sledovať a monitorovať túto konkrétnu kampaň nátlaku a teroru, bolo to, že sme to robili už skôr. Začal som svoje komentáre tým, že som sa uistil, aby ľudia vedeli, že keď sme riešili hrozbu antraxu … Spomeňte si, že kým sme mali stovky tisíc vojakov na Blízkom východe, ktorí údajne oplácali udalosti zo septembra 2001, mali sme dva poštové inšpektormi, ktorí vyšetrovali anthrax. Dva.

Najväčší údajný biologický útok na území USA a my sme mali dva poštové inšpektorov. Nemôžete úprimne veriť, že dvaja poštové inšpektori sú kriminalitu zastavujúce ohromujúce silou vesmíru. Nemám nič proti poštovým inšpektorom, ale môžem vás uistiť, že ak by som vyšetroval biologický útok, nerobila by to pošta, ktorá by do vyšetrovania nasadila dva poštové inšpektorov. To bolo pokrytecké a kongres to vedel. A to je dôvod prečo … my sme publikovali túto vec. Nie je to zrovna bestseller, ale publikovali sme každý spravodajský brífing o každom porušení dohôd o biologických a chemických zbraní, ktoré podpísali ľudia na celom svete. A je to telefónny zoznam. Hovorí vám to, kde a kto a kto to financuje.

Takže pre nás nebolo ťažké zistiť, že toto nebola kríza verejného zdravia. Toto bola oportunistické marketingová kampaň na vykonanie deklarovaného cieľa a to je, prečo je to Occamova britva. To je najjednoduchší spôsob, ako to opísať. Pretože oni sú tí, ktorí to nastavili a realita Occamova britva je, že povedali, že potrebujú, aby verejnosť prijala protiopatrenia v podobe plošného očkovania proti koronavírusy. A oni potrebovali, aby médiá vytvorila humbuk, pretože investori sa pohrnú tam, kde vidí zisk. Nemusíte spoliehať na čokoľvek iné, aby ste objasnili udalosti posledných 20 mesiacov, než skutočné vyhlásenie skutočného páchateľa.

Neprovádím tohle cvičenie s upreným pohľadom, aby som sa pokúsil porozumieť, či bankový lupič mal problémy s mamou. Keď drží pred bankou v ruke vrece s peniazmi, ja naozaj urobím tú bláznivú domnienku, že to je možno bankový lupič. Rovnako ak je niekto, kto hovorí, že musíme použiť médiá, aby sme urobili humbuk okolo lekárskych protiopatrení, čo je v skutočnosti injekcia syntetického, rekombinantného, ​​chimérického proteínu, ktorý bol vyvinutý na základe počítačovej simulácie, či v skutočnosti budem počúvať motivácia, prečo sa to robí, vypočujem si človeka, ktorý robí tie manipulácie, ktorý hovorí, že investori sa pohrnú tam, kde vidí zisk. Nepotrebujem ďalšie vysvetľovanie.

Fuellmich: Ja tiež nie. Dobre. Toto je fascinujúce. Ja som naozaj rád, Dávid, my sme hovorili pred pár mesiacmi, možno pred troma, štyrmi mesiacmi. Predstavil nás James Henry. A ja som sa pokúšal nájsť patentové právnikmi v tejto krajine, ktorí by mohli mať záujem o tento prípad. Existuje tu niekoľko patentových právnikov, ktorí tomu rozumejú, ale doteraz nie je nikto, možno sa to zmení, ale nebol nikto, kto by bol ochotný sa do toho pustiť v kontexte koronavírusy. To je ten problém.

Wodarg: To nie je nič nové. Ja som sa tiež pokúšal nájsť takého právnika, ktorý sa špecializoval na patenty pre komisiu v nemeckom Bundestagu pred nejakými 10 rokmi alebo 15 rokmi. A nenašli sme nikoho, pretože oni sa všetci báli ísť proti systému, pretože by to zničilo ich prácu. Bolo to veľmi ťažké.

Martin: Majte na pamäti, že toto je starý problém. Pretože problém je v tomto … Od doby založenia Európskeho patentového úradu, Nemci a Francúzi, prekvapivá, si udržali nevraživosť, čo bola len tá najnovšia verzia nevraživosti, ktorá sa datuje stáročia späť. Ale keď sa založil EPO, role patentového úradu v Mníchove sa stala pre Nemecko veľkú národnou záležitosťou. A predstava, že nemeckí patentoví kontrolóri a nemeckí patentoví odborníci si stále zachovali patentovú nadradenosť v Európe, sa stala dogmou.

V roku 2003 a 2004, keď bola Európska patentová kancelária prvýkrát auditovaná moju organizácií, ukázali sme, že 20-30% patentov v Európe sú patentovej falzifikáty, čo znamená, že boli skopírované z predchádzajúcich patentov. Nemecká reprezentácia Európskeho patentového úradu sa skoro zbláznila pri predstave, že robili niečo, čo by bolo hoci vzdialene zle. Keď nám Európska únia o pár rokov neskôr zadala preverenie softvérových patentov na žiadosť švédskej delegácie pri Európskej únii, a my sme ukázali stovky a stovky patentov, ktoré boli ilegálne udelené Európskou úniou skrze EPO, a potom sme zistili, že to boli nemeckí patentoví kontrolóri, a nemeckí patentoví praktici, ktorí boli zodpovední za podávanie patentov, znovu sme boli svedkami rovnakého kriku.

Takže tu máme dogmaticky držanú pozíciu, ktorá hovorí, že aj napriek tomu, že Európsky patentový úrad má byť celoeurópsky, v mysliach nemeckého patentového systému stále existuje nadradenosť nad zvyškom Európy. A ak spochybňujete čokoľvek vrátane patentov udelených na biologickú zbraň, vstupujete na územie, kde neexistuje žiadne odpustenie.

Wodarg: Áno. My sme mali niekoľko otázok u Transparency International, a boli sme umlčaní, to téma nebolo nasledované.

Martin: Áno, jednoducho nemôžete … Nie je to dostupné a je to tragédia … bohužiaľ sa z toho stala organizácia, ktorá uchopila regulatoriku a nerobí službu verejnosti.

Fuellmich: Áno.

Martin: Ďakujem za váš čas, ktorý ste tomu venovali a dúfam, že to pomohlo. Fuellmich: Veľmi nám to pomohlo.

Wodarg: Mockrát ďakujeme.

Fuellmich: Bude to mať veľkú odozvu. Ďakujem Davide a pekný víkend.

Martin: Dobre, majte sa všetci pekne.

Fuellmich: Vy tiež, dovi.

zdroj otevři svou mysl

Preklad: Dana Faltusová, David Formánek, Josef T.

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

AMERIKU ZASAHUJE OBROVSKÁ VLNA „PO-VAKCÍNOVEJ ĽÚTOSTI“ TÝCH, KTORÍ SA NECHALI NACHYTAŤ A ZAOČKOVAŤ

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Mnoho zaujímavých udalostí v Rusku

Uplynulý týždeň bol v Rusku pomerne intenzívny – došlo k mnohým zaujímavým udalostiam a dnes sa zmienim o troch: Putin ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Gigi Young: Oni vás potrebujú

V čom spočíva naša najväčšia sila, poraziť elitu? A aká je ich najväčšia slabina? Na túto a tiež otázku ohľadne toho, čo ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...