DEPOPULAČNÝ PROGRAM? – Prof. Peter Staněk

17. apríla 2023

Profesor Peter Staněk sa vyjadril k plánom mocnosti o obmedzení bežných ľudí.

Pred sebou máme dva hlavné línie, resp. smery:

  1. Svetové ekonomické fórum (WEF) pripravili ho globalizátori a určité elity pre všetk dimenzie budúcej spoločnosti
  2. Alternatívny smer, ktorý by sa mohol vyvinúť, ktorý robí aj Prof. Unitský a to nie je len otázka dopravy, ale predovšetkým je to zásadná zmena celej architektúry spoločnosti, jej primárnych protokolov a celého fungovania.

Aké sú naše budúce možnosti? Pozrime si najskôr, čo nám nachystali iní.

WEFkoncepcia 15 min. miest prvý problém – znamená, že vy musíte ísť do práce, zamestnania, do školy, za kultúrou, za oddychom 15 min. maximálne peši, alebo na obyčajnom pedálovom bicykli. Už 61 miest tento rok uskutočňuje experiment 15 minútového mesta. Ak budete chcieť ísť mimo tohto miesta, musíte mať povolenie, musí to odsúhlasiť mestská rada, musíte mať súhlas, že nezvýšite uhlíkovú stopu, a úhrnne môžete ročne odísť 100 x. Zdanlivo to vyzerá ekologicky dobre. Nebudete potrebovať auto, zvládnete to na svojich nohách a prácu, kultúrne vyžitie a všetko budete mať na jednom mieste. Ale ak to má fungovať, tak je potrebné biometrické naskenovanie každého obyvateľa, použiť smart technológie, rozmiestnené v priestore, ktoré budú sledovať uhlíkovú stopu.

Wilderness Concept – koncepcia divočina druhý problém – znamená, že by sa ľudstvo malo sústrediť do veľkých megalopolis a už nebude chodiť do prírody, a tá sa vráti do pôvodného stavu, kde človek ako parazit sa rozliezol po celej planéte. Koncepcia wilderness je viazaná na zelený údel 2030 a zelený údel 2050. Existujú aj iné štúdie, ktoré hovoria o minulosti spred cca 5 tis. rokov, že civilizácia žijúca skoncentrovaná do megalopolis nemala šancu na prežitie a nedokázala čeliť klimatickým a prírodným zmenám, na rozdiel od civilizácie, ktorá bola roztrúsená. Nenápadne vedecky zhrniem, že sa jedná o zníženie počtu producentov živočíšneho uhlíka a vrátenie živočíšneho uhlíka do prírodného procesu. V ľudských kostrách je viazaného množstvo uhlíku, teda ak ich vrátime naspäť do prírody, obnovila by sa dynamická rovnováha prírody.

Najzávažnejšia koncepcia – formuje ju BlackRock, Vanguart, Fidelity. Sú to špeciálne druhy fondov, ktorých trhová kapitálizácia je 31,7 bil. USD podľa dnešných stavov, ovládajú väčšinu bankového a finančného sektora, a rozhodli sa, že sa budú môcť úverovať len projekty zeleného typu, ale nie skyway, ale tie, ktoré si BlackRock zvolil sám – elektromobilitu, veterníky, alternatívne zdroje a pod. Zásadné je, keďže bankári sa podriaďujú BlackRocku, chobotnici, ktorá cez svoju sieť ovláda väčšinu kľúčových finančných inštitúcií, centrálnych bánk a podobne, môže sformova stratégiu, čo by znamenalo, že budú podporované výhradne vybrané typy projektov.

Investície BlackRocku sú veľmi prezieravé, akoby tušili, čo sa bude diať na planéte? Investoval 813 miliárd USD do všetkých systémov výroby potravín, 516 miliárd do pestovania, výroby osív a hnojív, poľnohospodárskej techniky… atď. Akoby niekto vedel dopredu, že posledných 15 rokov čo prebiehajú tieto investície BlackRocku, niekto sa chystá na potravinovú krízu… tu sa opäť môžu rozhodovať pre určité druhy poľnohospodárskej produkcie s tým, že vás prinútia jesť chrobáky, červy a zároveň pre istotu nútiť do ďalších posilňujúcich – booster vakcín mRNA, ktoré vy už nechcete. Je tu jednoduché riešenie. Dobytok, hydina, osivo, bude ošetrované dávkami mRNA, neutečiete tomu. Majú ale jeden problém, pretože japonskí výskumníci vyvinuli technológiu, teda pomocou Nattokinázy (degeneruje S-proteín, ktorý pomocou vakcíny vpravili do tela) Spike proteín z tela dokážu odstrániť.

Killing Us Softly: The Global Depopulation Policy – kniha vydaná v r. 2014 a jej predzvesť časov budúcich, ktoré už začali a dejú sa tu a teraz.

Kevin Galalae

Zabíjajú nás jemne a pomaly, globálne vyľudňovanie prebieha. Naša progresívna filozofia volá po väčšej slobode a väčšej prosperite pre viac ľudí. Autor Kevin Galalae však hovorí, že nemôžete mať vždy viac. Preľudnenie z nás robí obete našich vlastných víťazstiev nad prírodou. Keďže vládnuca elita nemá všeobecný konsenzus na kontrolu populácie, uchýlila sa k skrytým prostriedkom. Ich projekt vyľudňovania mal značný úspech, ale za hroznú cenu. 

„Prísne utajovanie a klamstvo boli nevyhnutné, aby sa zabránilo masám odhaliť trpkú pravdu, že posledných 68 rokov boli predmetom tichej a globálnej ofenzívy, kampane opotrebenia, ktorá premenila základné prvky života na zbrane masovej neplodnosti a selektívnej smrti“. 

„Zabránilo sa narodeniu takmer dvoch miliárd ľudí a smrť pol miliardy sa urýchlila chirurgickou sterilizácia v Indii. 

  • Biologické: syntetický vírus HIV v Afrike, vírusy chrípky, GMO plodiny. Zníženie ľudskej plodnosti a zároveň oslabenie imunitného systému na zvýšenie úmrtnosti. 
  • Psychosociálne: oslabovanie rodiny, nútenie žien pracovať, vysoká rozvodovosť, nezamestnanosť mládeže, kontrakultúry, zneužívanie drog, tabaku a alkoholu, väznenie, zrýchlená urbanizácia.  Úspešné v Európe, kde sa populácia začala zmenšovať. 
  • Politické nevýhody: tajný štát vykonávajúci genocídu proti vlastným ľuďom; falošná demokracia; kultúra podvodu. Ohrozenie genofondu a ekosystému. Aj tak je humánnejšie ako alternatíva ďalšej svetovej vojny znižovať počty. 
  • Sociálne náklady: ekonomický úpadok, kolaps sociálnych záchranných sietí. Politiky trvalo udržateľného rozvoja nespomínajú riziká skrytej sterilizácie, ktoré sú ich základom. „Kontrola populácie ako náhrada vojny je potomstvom bipolárneho svetového poriadku, ktorý nasledoval po druhej svetovej vojne… dohodli sa, že budú viesť demografickú vojnu proti svojim vlastným ľuďom a tým, ktorí sú vo sfére ich vplyvu, namiesto toho, aby riskovali svoje vzájomné zaistené zničenie v jadrovej konfrontácii“
  • Cesta vpred: široké všeobecné chápanie problémov. Politici sa však nechcú otvoriť politike založenej na ľudovom konsenze, pretože by to podkopalo ich moc, ktorá je založená na manipulácii. Autorove snahy o prebudenie sveta okrem jeho spisov zahŕňali aj hladovky, väznenie a právne bitky.

Hladovka: Obrana slobody prejavu, myslenia a svedomia vo vzdelávaní

Jediné, čo som chcel, bolo vrátiť sa do kurzu. Namiesto toho som išiel do vojny so spravodajskými agentúrami Západu a môj život, čokoľvek z neho zostalo, sa v každom ohľade zmenil. Keď ma v roku 2009 vyhodili z kurzu politickej filozofie na Oxfordskej univerzite s odôvodnením, že som porušil netiketu, nevedel som, že som sa stal obeťou programu skrytého sledovania a cenzúry iniciovaného britským bezpečnostným aparátom za účelom boja proti medzinárodnému terorizmu a radikalizácii. Nevedel som ani, že tento útok na slobodu slova, myslenia a svedomia delegovala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov s jednomyseľným súhlasom vlád na celom svete a že svetové médiá prisahali mlčanlivosť. 
Najmenej som mohol mať podozrenie, že tento program bol iba odnožou globálnej politiky vyľudňovania a ako také, životne dôležité pre systém globálnej autokracie, ktorý je potrebný na rozvrátenie právneho štátu a obídenie demokratického procesu. Odvolal som sa proti svojmu vylúčeniu, rozhorčený nad tým, že taká uznávaná a slávna univerzita ako Oxford by sa mala zapojiť do nehoráznych činov cenzúry a istý, že budem opäť zaradený do kurzu.
Počas tohto procesu som odhalil hlboké tajomstvá, ktoré zasahujú do srdca Nového svetového poriadku, a vytvoril som si nepriateľov v každej agentúre tajných služieb po celom svete. Toto je popis môjho boja za naše základné práva v prostredí po 11. septembri a obetí, ktoré som musel podstúpiť, aby som dostal strašidlá z univerzít. 
Podrobne popisujem trojkrokový prístup, ktorým som uspel: po prvé, odhalenie programu; po druhé, napadol to na súde; a po tretie, prinútil politikov, aby ho rozpustili. 
Program sledovania a cenzúry som odhalil napísaním série článkov a informovaním občianskej spoločnosti o jeho existencii. Zatiaľ čo mainstreamové médiá odmietli publikovať akýkoľvek môj článok, online médiá áno. Následne som spochybnil program najskôr v Spojenom kráľovstve, keď som rozhodol o svojom vylúčení na všetkých úrovniach až po Úrad nezávislého rozhodcu, anglický národný orgán pre nevyriešené spory v rámci univerzít. Keď som vyčerpal všetky národné prostriedky, obrátil som sa na Európsky súd pre ľudské práva, kde som zažaloval vládu Spojeného kráľovstva za porušovanie základných práv a ponižovanie akademickej slobody. Nakoniec som nastúpil do lietadla a odletel do Štrasburgu vo Francúzsku, kde som 30 dní držal pred Radou Európy verejnú hladovku a týždennými listami som oslovoval eurokratov. 
Múr mlčania, na ktorý som narazil, sa ukázal ako nepreniknuteľný, pretože sa ho neodvážila prelomiť ani tlač, ani ľudskoprávne organizácie. Aj keď moja prítomnosť nebola uznaná, vyvolal som krízu svedomia a úrady konali v zákulisí. Tajný program je užitočný len dovtedy, kým zostane utajený, a ja som odpálil jeho kryt a prinútil som ho vypnúť. V odvete ma globálne mocenské zriadenie uväznilo dva dni po mojom návrate domov do Kanady a viac ako dva roky na mňa systematicky útočilo, aby ma prinútilo podriadiť sa a súhlasiť. Neuspeli a nikdy neuspejú. Namiesto toho ma prebudili k životu aktivizmu, disentu a odporu. 

O autorovi  (2016)

Kevin Mugur Galalae je kanadský aktivista za ľudské práva, spisovateľ, novinár a historik. Za posledných päť rokov úspešne čelil vojensko-priemyselnému komplexu a bezpečnostnému aparátu medzinárodného svetového poriadku tým, že v roku 2010 odhalil a zastavil celoeurópsky skrytý program sledovania a cenzúry univerzít. V roku 2011 prinútil britskú vládu, aby upustila od ideologického podtextu CONTEST: Stratégia Spojeného kráľovstva na boj proti medzinárodnému terorizmu a zahanbil Európsku úniu, aby zrušila plány nasledovať Spojené kráľovstvo prostredníctvom Štokholmského programu, päťročného plánu EÚ pre politickú harmonizáciu a bezpečnostnú spoluprácu. Ako horlivý obranca poslednej bašty slobody, World Wide Web, zúčastňuje sa mnohých blogov a diskusií na sociálnych sieťach, aby zabezpečil ochranu našich práv na vyjadrovanie a odhalil prebiehajúce pokusy o cenzúru online. 
V roku 2012 po prvý raz vo svojej 68-ročnej histórii odhalil chemické a biologické metódy, ktoré používa Globálna depopulačná politika delegovaná OSN, a ukázal, že demografické ciele sa dosahujú skrytým podkopávaním ľudskej plodnosti ako náhrady za vojnu. V roku 2013 publikoval časť svojho výskumu o histórii globálnej depopulačnej politiky, jej príčinách a dôsledkoch; prvý popis najlepšie stráženého svetového tajomstva a ústrednej osi medzinárodného rámca pre mier a bezpečnosť po druhej svetovej vojne. A v roku 2014 poskytol vedecký dôkaz o tom, ako členské štáty OSN skryte podkopali plodnosť a imunitu, aby zneškodnili populačnú bombu. 
V rokoch 2011 až 2014 bol šesťkrát falošne zatknutý a uväznený, aby ho prinútil mlčať, a jeho deti sú dodnes držané ako rukojemníci. Aby prelomil hradbu mlčania, pán Galalae rozsiahlo publikoval v alternatívnych médiách, vydal otvorené listy svetovým lídrom a zahraničným hodnostárom a počas verejných hladoviek vonku aj vo väzení sa prihnal takmer k smrti. V roku 2012 utiekol do zahraničného exilu, aby unikol piatemu zatknutiu. Pán Galalae žije a dýcha, aby sa opäť stretol so svojimi deťmi. Je zakladateľom Centra globálneho vedomia a niekoľkých ďalších mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú obrane ľudí pred vládami, obnove právneho štátu a ochrane našich základných práv a slobôd.
V politike – AKTUÁLNE

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Washington vykonáva experimenty na ukrajinských vojakoch

Parlamentná komisia Štátnej dumy Ruskej federácie prešetrením činnosti amerických biologických laboratórií na území Ukrajiny predložila záverečnú správu z vyšetrovania – ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Elon Musk: Pro-Trans rodičia a lekári by mali ísť „doživotne do väzenia“ za sterilizáciu detí

Elon Musk / Foto: Theo Wargo/WireImage Majiteľ a generálny riaditeľ Twitteru Elon Musk vyzýva pro-trans rodičov a lekárov, aby „išli na ...
Spravodajstvo

Žiadame Slovenskú akadémiu vied o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice

Žiadosť o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice Asociácia za život a rodinu o.z. iniciovala túto petíciu predseda SAV ...
Spravodajstvo

PhDr. Marta Danielová, predsedníčka Rady pre mediálne služby, zneužíva právomoc verejného činiteľa na šikanovanie rádia SLOBODNÝ VYSIELAČ

Všetko, čo sa na Slovensku deje, má svoju previazanosť a kauzálnu „logickosť“. Po vypuknutí umelo vytvorenej pandémie Covid 19 (Cov je ...
Spravodajstvo

Pozvánka na AntiGLOBSEC 2023

SHO pozýva na AntiGLOBSEC 2023: Vojnových štváčov nebudeme tolerovať na území nášho štátu Dámy a páni, v dňoch 29. až ...
Spravodajstvo

KINDŽAL ZNIČIL NADRADENOSŤ USA – Tibor Eliot Rostas

Pentagón oficiálne priznal, že v noci, 16. mája zničila ruská hypersonická raketa Kindžal protilietadlový raketový systém Patriot na predmestí Kyjeva. ...
Aktualizované 5.6. 09:38
Spravodajstvo

HROBÁRKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – AKTIVISTKA ZUZANA ČAPUTOVÁ. Svojimi “žalmami” žiada zahraničie o intervenciu proti Slovákom

Bezpečnostnou hrozbou pre Slovensko je fanatická aktivistka Zuzana Čaputová Na portáli POLITICO.eu vyšiel dňa 3.6.2023 článok s názvom „Slovensku hrozí, že ...
Spravodajstvo

Dmitrij Medvedev nedávno vravel, prečo Ukrajina zmizne…

Medvedev: “Teraz je čas povedať, ako Ukrajina zmizne, ako aj aké je riziko obnovenia konfliktu v Európe a vo svete.” ...
Spravodajstvo

Najlepší v covide na svete | Jaroslav Turánek

Odrazu český Reflex píše: bola to pandémia rúšok, vakcín, lockdownov a nie covidu. Prečo náhle takto otočili? Rozhovor s farmakológom ...
Spravodajstvo

X. VÝROČIE Z&V – Záznam z podujatia v plnej kvalite

24.mája 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie pri príležitosti X. výročia časopisu Zem&Vek Program moderovali Erika Vincoureková a Dušan Marušák, ...
Aktualizované 5.6. 10:21
Spravodajstvo

Plandémia 3: Veľké prebudenie 

Tento dokumentárny zážitok skladá zakázané kúsky skladačky, aby odhalil celkový obraz toho, čo sa skutočne deje vo svete. Veľké prebudenie má ...
Spravodajstvo

Mierová výzva od občanov sa na Globsec nedostala

Zistili sme, že na Globsecu 2023 sa zúčastňujú len osoby, ktoré veľmi pravdepodobne žiadnu mierovú zmluvu, či mierové návrhy neprednesú. ...