Čaká nás v zime „tripledemic“? Trojnásobná „demencia“ z chrípky, RSV a COVIDu?

11. novembra 2022

TSPL / Camera Press / Redux

Mainstreamové média naštartovali celosvetovo poplach a upozorňujú na „trojnásobnú epidémiu” v zime – čo sa za tým skutočne skrýva?

S príchodom zimy začína strašenie pred „trojnásobnou epidémiou” – covid, chrípka a tzv. RSV. Farmaceutické firmy už chystajú novú vakcínu proti ochoreniu RSV a médiá im pomáhajú v ľuďoch vyvolať strach z tejto choroby. Viac info v článku od Dr. Mercolu.

Originál článku publikovaný TU : 7. novembra 2022

Aj keď chrípka, RSV a COVID-19 môžu byť pre niektorých rizikových jedincov problematické a nebezpečné, celkové riziká s nimi spojené sú pre väčšinu ľudí zanedbateľné – ale „strach predáva“ a pre Big Pharma predáva viac vakcín.

Príbeh v skratke:

  • Podľa mainstreamových médií pribúda hospitalizáciou kvôli respiračným infekciám a „odborníci“ varujú pred možnou „trojnásobnou epidémiou“ tejto zimy, pretože v obehu sú COVID-19, sezónna chrípka a respiračný syncytiálny vírus (RSV).
  • Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza 1% nárast počtu novoprijatých pacientov s potvrdeným COVID-19. V štáte Maine, ktorý má jednu z najvyšších mier výskytu COVID-19, je najviac hospitalizáciou pre COVID-19. Nezvyčajne vysoký je aj počet prípadov RSV.
  • „Zdravotní experti“ teraz opäť vyzývajú k dobrovoľnému noseniu rúšok vo vnútri budov, hoci všetky dôkazy zhromaždené za posledné tri roky potvrdzujú, že tvárové rúšky nemôžu zabrániť vírusovej infekcii a jej šíreniu.
  • Teraz sa pripravujú vôbec prvé vakcíny proti RSV určené pre tehotné ženy, novorodenca a seniorov. Niektoré z nich sú založené na technológii mRNA.
  • Doposiaľ nebola úspešne vyvinutá žiadna vakcína proti RSV, pretože vakcíny mali trvalú tendenciu spôsobovať horší priebeh ochorenia, čo je jav známy ako zosilnenie protilátok (antibody-dependent enhancement, ADE).

Podľa mainstreamových médií pribúda hospitalizáciou kvôli respiračným infekciám a „odborníci“ varujú pred možnou „trojnásobnou epidémiou“ tejto zimy, pretože ľudia sa nakazia vírusom COVID-19, sezónnou chrípkou a respiračným syncytiálnym vírusom (RSV ).

„CDC [Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb] hlási 1% nárast počtu novoprijatých pacientov s potvrdeným COVID-19 v USA,“ uviedol koncom októbra server Yahoo! News.

Zďaleka však nejde o pandémiu neočkovaných, ale väčšina pacientov s COVID-19 je teraz plne očkovaná. Ako uviedol server Yahoo! News (predtým, než všetky vyzval, aby sa nechali očkovať):

„Štátom s najväčším počtom hospitalizácií pre COVID je Maine, a to aj napriek tomu, že má jednu z najvyšších zaočkovaností v krajine, čo znamená, že osoba dostala základnú sériu očkovania (či už ide o jednu alebo dve dávky) a od poslednej dávky uplynuli dva týždne.“

Počet prípadov RSV je tiež nezvyčajne vysoký. Podľa Dr. Margaret R. Moonovej, spoluriaditeľky Detského centra Johna Hopkinsa v Baltimore, nemocnica „zažíva nárast pacientov kvôli zvýšenému počtu prípadov RSV aj z iných dôvodov a mnoho okolitých nemocníc sa stretáva s rovnakým problémom.“

Zastrašovacie taktiky, aby vám predali vakcínu proti RSV

Hovorí sa, že strach predáva, a to je určite príslovie, ktoré používa Big Pharma , keď ide o vakcíny. Dokonalý príklad toho nedávno zverejnil server Vox. „ Prichádzajú nové vakcíny proti RSV . To je veľmi, veľmi dobrá správa,“ stojí v titulku.

Prečo dobré správy? Pretože RSV je „zákerná choroba, ktorá je zodpovedná za väčšinu chaosu“, ktorý sa teraz vyskytuje v nemocniciach. Vox zverejňuje klasické porno strachu:

„RSV zvyčajne spôsobuje príznaky prechladnutia, ale u veľmi mladých a veľmi starých ľudí môže tiež viesť k závažnému zápalu pľúc alebo infekcii. A to začalo obdobie prechladnutia s veľkou razanciou:

„K 22. októbru boli deti mladšie ako jeden rok hospitalizované šesťkrát častejšie ako v rovnakom období roku 2019 a celková miera hospitalizácie bola sedemkrát vyššia u ľudí všetkých vekových kategórií.

„Každý rok na RSV zomrú stovky detí a ďalšie desiatky tisíc sú hospitalizované… RSV ochorenie je jednou z prvých detských chorôb, ktoré sa mladí pediatri naučia obávať, povedala [Amy] Edwardsová [špecialistka na detské infekčné choroby v Clevelande].

„Deti s touto infekciou strašne kašlú a vydávajú sípavé zvuky, pretože sa snažia dostať vzduch cez opuchnuté dýchacie cesty. ‚Akonáhle to raz vidíte, ako by ste na to nikdy nezabudli,‘ povedala…

„V USA vedie táto infekcia každoročne k 58 000 hospitalizácií a 100 až 300 úmrtiam malých detí, čo z nej robí hlavnú príčinu hospitalizácie dojčiat v krajine.

„Aj keď je táto infekcia riziková najmä pre predčasne narodené deti a deti s pľúcnymi problémami alebo srdcovými vadami, asi 40 % amerických detí, ktoré v posledných desaťročiach zomreli na RSV, bolo inak zdravých.

„Nech už je RSV v Spojených štátoch akokoľvek závažný, celosvetovo je ešte horšie. Každoročne spôsobí na celom svete približne 120 000 úmrtí dojčiat… V súčasnej dobe neexistuje žiadna schválená antivírusová liečba RSV u dospelých ani u detí a jediná preventívna možnosť, ktorá v súčasnej dobe existuje, nie je zďaleka dokonalá…“.

„Deti potrebujú niečo lepšie – niečo cenovo dostupné, čo dokáže pred touto sezónnou pohromou ochrániť všetky dojčatá, nielen tie najrizikovejšie. Tiež dospelí potrebujú niečo, čo ich ochráni pred vírusom, ktorý spoľahlivo spôsobuje obrovské množstvo ochorení – v ideálnom prípade niečo, čo je rovnako dobré ako očkovanie proti chrípke, alebo lepšie.“

„Niečo také dobré ako očkovanie proti chrípke.“ Naozaj?

Upravená celková účinnosť vakcíny proti sezónnej chrípke 2017/2018 v USA bola iba 36 % proti infekcii vírusom chrípky A a chrípky B av rokoch 2005-2015 bola upravená celková účinnosť vakcíny proti chrípke menej ako 50 % vo viac ako polovici prípadov 10% v sezóne 2004-2005.

Okrem vakcíny COVID-19 možno len ťažko nájsť iný príklad, kedy komerčný produkt môže zlyhať vo viac ako polovici prípadov, a napriek tomu sa odporúča, či dokonca nariaďuje.

Nemusíte sa však obávať, pretože podľa serveru Vox sú „vakcíny proti RSV veľmi účinné“.

Kde sme to už počuli?

Očakávajte obnovenie šialených COVID opatrení

Ako bolo predpovedané, „zdravotní odborníci“ začínajú znovu vyzývať k dobrovoľnému noseniu rúšok vo vnútri budov, hoci všetky dôkazy získané za posledné tri roky potvrdzujú to, čo sme vedeli už v roku 2020, a síce že tvárové rúška nijako nezabraňujú vírusovým infekciám.

A rovnako ako predtým sa pri absencii skutočných vedeckých dôkazov naratív zameriava na cnosť.

Hovorí sa, že nosenie rúšok je spôsob, ako ochrániť všetkých, takže stačí „urobiť svoju časť“ a nosiť ho, aj keď v skutočnosti nikoho nechráni.

To isté platí pre očkovanie. Vakcína proti chrípke aj očkovania proti COVID-19 sú preukázateľne neúčinné, napriek tomu sa ich očkovanie stále odporúča.

A v tejto sezóne sa očakáva, že dostanete oboje!

Vôbec prvé vakcíny proti RSV sa očakávajú v roku 2023

Skutočnosť, že RSV je teraz zdôrazňovaný ako závažné riziko, je pochopiteľná vzhľadom na to, že sa teraz pripravujú prvé vakcíny proti RSV. Podľa CNN sa štyri rôzne vakcíny proti RSV „blížia k posúdeniu americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA)“ a viac ako tucet ďalších je vo fáze skúšok.

To zahŕňa „dlhodobo pôsobiacu injekciu“ určenú špeciálne pre deti, ktorá sa podáva „ihneď po narodení“ a chráni ich pred RSV „po dobu až šiestich mesiacov“.

Ak toto nie je dokonalý príklad toho, ako sa médiá snažia zmeniť vnímanie základného významu pojmu, tak už neviem, čo to je. Šesť mesiacov je sotva dlhodobo pôsobiaci!

V minulosti väčšina vakcín poskytovala „ochranu“ aspoň protilátkami počas niekoľkých rokov, nie mesiacov. Uvedomte si prosím, že žiadne vakcíny nedokážu na ochranu využiť bunkovú imunitu, ktorá je oveľa dôležitejšia ako humorálna protilátková ochrana.

Táto extrémne krátka doba trvania ochrany iba protilátkou sa však zdá byť charakteristickým znakom technológie mRNA a skutočne, prinajmenšom niektoré z týchto nových očkovaní proti RSV sú založené na mRNA.

Spoločnosť Moderna oznámila, že pracuje na mRNA vakcíne proti RSV, ktorej uvedenie na trh je plánované na rok 2023.

Pracujú tiež na kombinovanej mRNA vakcíne proti COVID-19 , RSV a chrípke (nakoniec chce spoločnosť Moderna vytvoriť každoročnú mRNA vakcínu, ktorá pokryje všetkých 10 najčastejších vírusov, ktoré každoročne vedú k hospitalizáciám).

Spoločnosť Janssen tiež pracuje na vakcíne proti RSV s použitím adenovirového vektora, čo je rovnaká technológia, akú používa vakcína COVID-19, zatiaľ čo spoločnosti Pfizer a GlaxoSmithKline (GSK) testujú vakcíny proti RSV s „proteínovými podjednotkami“ pre tehotné ženy a seniorov .

Podľa časopisu Forbes spoločnosť Pfizer 1. novembra oznámila, že je pripravená požiadať o povolenie FDA pre svoju vakcínu proti RSV .

V klinických štúdiách bola táto injekcia podávaná tehotným matkám a jej účinnosť nebola meraná podľa toho, či zabránila RSV, ale podľa závažnosti infekcie u hospitalizovaných detí počas prvých mesiacov ich života.

Prečo sa žiadna vakcína proti RSV nedostala na trh

Proti RSV nebola doteraz úspešne vyvinutá žiadna vakcína. Prečo?

Pretože vakcíny mali pretrvávajúcu tendenciu spôsobovať horšie ochorenie, čo je jav známy ako protilátkovo závislé zosilnenie (ADE).

Ako vysvetľuje CNN :

„Hľadanie účinného spôsobu ochrany proti RSV sa zastavilo na desiatky rokov po tom, čo v 60. rokoch 20. storočia zomreli dve deti pri katastrofálnej skúške vakcíny.

„V tejto štúdii bola testovaná vakcína vyrobená z vírusu RSV, ktorý bol chemicky upravený tak, aby bol inertný, a zmiešaný so zložkou zvanou síran draselno-hlinitý, ktorá má prebudiť imunitný systém a pomôcť mu reagovať. Vakcína bola testovaná na klinických pracoviskách v USA v rokoch 1966-1968.

„Spočiatku všetko vyzeralo dobre. Vakcína bola testovaná na zvieratách, ktoré ju dobre znášali, a potom bola podaná deťom, ktoré na ňu tiež reagovali dobre.

„Bohužiaľ na jeseň, keď začala sezóna RSV, mnoho očkovaných detí vyžadovalo hospitalizáciu a ochorelo RSV závažnejším spôsobom, než by tomu bolo za normálnych okolností,“ uviedol Steven Varga, profesor mikrobiológie a imunológie na Iowskej univerzite, ktorý sa štúdiom RSV zaoberá už viac ako 20 rokov a vyvíja vakcínu proti tomuto vírusu na báze nanočastíc.

Štúdia publikovaná na základe tejto skúšky zistila, že 80 % očkovaných detí, ktoré ochoreli na RSV, muselo byť neskôr hospitalizovaných, zatiaľ čo u detí, ktoré dostali placebo, to bolo iba 5 %. Dve z detí, ktoré sa štúdie zúčastnili, zomreli.

„Výsledky štúdie boli pre vedu o vakcínach seizmickým otrasom. Úsilie o vývoj nových vakcín a liečby proti RSV sa zastavilo, pretože sa vedci snažili pochopiť, čo sa tak pokazilo… „V skutočnosti je to v mnohých ohľadoch dôvod, prečo máme niektoré z vecí, ktoré dnes máme k dispozícii na sledovanie bezpečnosti vakcín,“ povedal Varga.“

Sleduje niekto bezpečnosť vakcín?

Smutnou iróniou je, že hoci máme k dispozícii nástroje na sledovanie bezpečnosti vakcín, údaje nie sú riadne vyhodnocované a využívané v rozhodovacom procese.

Takže nie, v USA NEMÁME fungujúci systém monitorovania bezpečnosti vakcín.

Keby FDA a CDC skutočne sledovali bezpečnosť a používali nástroje, ktoré majú k dispozícii, ako bolo zamýšľané, vakcíny COVID-19 by boli stiahnuté v priebehu niekoľkých mesiacov po ich uvedení na trh.

Podľa všetkých merítok sa jedná o najnebezpečnejšie smrtiace injekcie, aké kedy boli v histórii uvoľnené. Napriek tomu FDA a CDC ignorovali všetky bezpečnostné signály a nedávno zaradili injekciu COVID-19 do očkovacieho kalendára pre deti.

Pokiaľ nie je sledovaná bezpečnosť očkovacej látky COVID-19, nie je dôvod očakávať, že bude sledovaná bezpečnosť akejkoľvek inej novej vakcíny alebo mRNA injekcie.

Navyše nie je dôvod predpokladať, že vedci skutočne prišli na to, ako vyrobiť RSV vakcínu, ktorá nespôsobuje ADE alebo imunitný imprinting, čo oboje zvráti vašu imunitnú reakciu na následné vystavenie patogénu, proti ktorému ste „očkovaní“, takže v skutočnosti ochoriete viac, než keby ste nikdy neboli očkovaní.

Technokrati v oblasti verejného zdravia sa bláhovo domnievajú, že technológia mRNA zaobíde problém, ktorý sa vyskytoval skôr, ale vzhľadom na to, že teraz pozorujeme známky ADE a imunitného imprintingu – čiže pôvodného antigénneho hriechu – u tých, ktorí dostali injekciu COVID-19, neexistuje žiadny precedens, ktorý by niečo také umožňoval.

Je dôležité si uvedomiť, že pandémia COVID-19 radikálne zmenila procesy povoľovania a schvaľovania lekárskych zákrokov. Všetko je teraz v zrýchlenom režime, čo otvára stavidlá pre rýchle zisky.

Namiesto toho, aby sa vykonávali desaťročné alebo dlhšie skúšky, sa mRNA injekcie zavádzajú po iba mesiacoch testovania a bezpečnosť sa z veľkej časti predpokladá na základe údajnej bezpečnosti injekcií COVID-19.

Kľúčové slová sú „údajná bezpečnosť“, pretože v systéme hlásenia nežiaducich účinkov vakcín ( VAERS ) bolo zaznamenaných viac ako 1,4 milióna hlásení nežiaducich účinkov po aplikácii vakcíny COVID-19, vrátane viac ako 31 600 úmrtí.

Podľa FDA a CDC NIE JE ŽIADNE z týchto úmrtí spôsobené očkovaním, čo je štatisticky nemožné.

Vyvolávanie strachu je nástrojom na posilnenie poslušnosti

Kríza biologickej bezpečnosti musí pokračovať donekonečna, pretože je hlavným dôvodom Veľkého resetu. Preto sa v posledných troch rokoch cieľový bod „verejnej bezpečnosti“ posúval stále ďalej a ďalej, ako sme postupovali.

V pravidelných intervaloch sa objavuje ďalšie varovanie, že nebo stále padá a že nesmieme poľaviť v ostražitosti.

S príchodom jesene a zimy sa objaví ďalšia vlna skazy, ktorá bude predpovedaná všetkým, ktorí odmietajú nosiť rúško a podstúpiť všetky očkovania. V určitej fáze si musíte uvedomiť, že čím viac sa podvoľujete a počúvate, tým viac sa musíte podvoľovať a počúvať.

To, čo vám môžu a chcú vziať, naozaj nemá konca, a udržiavať si vieru, že vaša vláda by nikdy neurobila [doplňte prázdne miesto], je deň odo dňa nebezpečnejšie.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že vaša vláda nie je najvyššou mocou. Aj naši vládni úradníci prijímajú príkazy od toho, čo sa často označuje ako hlboký štát.

Vôbec nejde o vládu, ale o globálnu skrytú mocenskú štruktúru, ktorá sa nikomu nezodpovedá, ale zároveň všetkých ovplyvňuje a manipuluje s cieľom nastoliť nový svetový poriadok.

V minulých rokoch sa táto tieňová kabala mocenských maklérov označovala termínom Nový svetový poriadok alebo NWO.

V roku 2020 vystúpilo Svetové ekonomické fórum na verejnosť a oznámilo Veľký reset, čo nie je nič iné ako premenovaný NWO.

tomto videu investigatívny novinár Harry Wox hovorí o tom, že epidémie chorôb, karantény a zákaz vychádzania sú základnými nástrojmi vládnucej triedy a ako boli tieto nástroje plánované na zavedenie ďalšej fázy kontroly.

Rozhovor z roku 2014 znie dnes viac ako prorocky, pretože tieto tri nenahraditeľné nástroje totalitnej kontroly sú už tri roky súčasťou našej reality.

Vox v ňom tiež odkazuje na dokument Rockefellerovej nadácie „Scenáre pre budúcnosť technológií a medzinárodného rozvoja“, v ktorom je popísaný scenár „Lockstep“, ktorý podrobne popisuje globálnu reakciu na fiktívnu pandémiu.

Už vám povedali, aká je konečná hra.

Aj keď sa názov a pôvod vírusu líšia, scenár uvedený v „Scenároch budúcnosti technológií a medzinárodného rozvoja“ sa veľmi podobá tomu, čím sme prešli v ére COVID-19, najmä jeho smrtiacemu vplyvu na ekonomiky.

Scenár predpovedal zastavenie medzinárodnej mobility, čo by oslabilo priemysel, cestovný ruch a globálne dodávateľské reťazce. „Dokonca aj na miestnej úrovni zostávali obvykle rušné obchody a kancelárske budovy celé mesiace prázdne, bez zamestnancov aj zákazníkov,“ uvádza sa v dokumente.

Rockefellerovom naratíve je Čína oslavovaná za rýchle zavedenie všeobecnej karantény pre všetkých občanov, ktorá sa ukázala ako účinná pri obmedzovaní šírenia vírusu. Je dôležité poznamenať, že všeobecná karanténa – uzavretie zdravých ľudí – nebola nikdy predtým použitá pri kontrole infekčných chorôb, a to z nejakého dôvodu.

Už sme vedeli, že to nefunguje.

Podľa tohto Rockefellerovho scenára sa darilo aj mnohým ďalším krajinám, ktorých predstavitelia „uplatnili svoju autoritu“ a zaviedli pre svojich občanov prísne obmedzenia – „od povinného nosenia rúšok na tvári až po kontroly telesnej teploty pri vstupe do spoločných priestorov, ako sú stanice a supermarkety“ .

Vypočujte si nedôveru v hlase anketára, keď sa pýta, či Vox skutočne verí, že by sa niečo také mohlo stať, že by sme museli stáť v rade, aby nám pred vstupom do budovy skontrolovali teplotu.

Každý z nás to už musel urobiť, takže vieme, že to ide.

A pokiaľ je to možné, prečo nie zvyšok plánu Lockstep, ktorý nám hovorí, že: „Aj po odznení pandémie sa táto autoritatívnejšia kontrola a dohľad nad občanmi a ich aktivitami udržali a dokonca zosilneli.“

Napáliť ma raz, hanba ti, napáliť ma dvakrát…

Už si nemôžeme dovoliť neveriť tomu, kam až môžu globalistické elity, nikým nevolený hlboký štát (Deep State) zájsť, aby sa zmocnili úplnej kontroly.

Už nám povedali, aký je ich konečný plán – pomocou bioterorizmu ovládnuť svetové zdroje, bohatstvo a ľudí.

Stačí, keď tomu uveríme a uvedomíme si, že jediné, čo im dáva moc vnútiť im svoju vôľu, je náš strach. Kým budeme voliť strach a požadovať, aby nás naša vláda chránila, majú všetky šance zvíťaziť.

Dúfajme, že sa väčšina ľudí už poučila a druhýkrát už na rovnaké triky nenaletí.

Budú v zime používať rovnaký herný plán?

To si píšte.

Už teraz sa stretávame s volaním po cnosti. Hovoria nám, že nosenie rúška a očkovanie je dobrovoľné, ale odporúčané, „aby sa ochránili ostatní“.

Tak to všetko začalo v roku 2020 a pozrite sa, ako sme dopadli.

Naozaj to chcete všetko absolvovať znova? Ak nie, povedzte „nie“ hneď na začiatku.

Povedzte nie rúškam. Povedzte nie udržiavanie fyzických rozostupov. Povedzte nie zrušenie dovolenky. Povedzte nie lockdownom. Povedzte nie očkovaniu proti chrípke a očkovaniu proti COVID-19. Jednoducho povedzte „NIE“ ich strašeniu a žite svoj život.

Strach je nástroj, ktorý slúži na ovládanie, ale funguje iba vtedy, keď mu uveríte.

Zbavte sa strachu a prevezmite kontrolu nad svojim zdravím

Aj keď chrípka, RSV a COVID-19 môžu byť pre niektorých rizikových jedincov problematické a nebezpečné, celkové riziká s nimi spojené sú pre väčšinu ľudí zanedbateľné.

Len si spomeňte na svoj život – koľkokrát ste mali chrípku alebo prechladnutie? Ste tu ešte? Koľko poznáte ľudí, ktorí zomreli na prechladnutie alebo chrípku?

V tejto chvíli má prevažná väčšina ľudí aj COVID-19 a je tu, aby potvrdila jeho neletálnosť.

Bohužiaľ tí, ktorí sa nechali niekoľkokrát očkovať proti COVID-19, sú teraz vo vysoko rizikovej kategórii a môže u nich dôjsť k závažnejšej infekcii. Pre neočkovaných predstavujú najnovšie varianty mimoriadne nízke riziko.

Udržiavanie silného imunitného systému je najlepší spôsob, ako sa chrániť pred všetkými infekciami, a existuje mnoho účinných spôsobov, ako to dosiahnuť, vrátane nasledujúcich.

Ďalšie podrobnosti nájdete na uvedených hypertextových odkazoch.

NAC je prekurzorom redukovaného glutatiónu, ktorý zrejme hrá kľúčovú úlohu práve pri COVID-19.

Medzi výhody NAC patrí potlačenie expresie prozápalových cytokínov, zlepšenie odpovede T-buniek a potlačenie hyperkoagulácie, ktorá môže viesť k mŕtvici a/alebo krvným zrazeninám, ktoré zhoršujú schopnosť výmeny kyslíka v pľúcach.

Preklad: David Formánek otevrisvoumysl

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

JÁN LAKOTA PREDSTAVUJE SVOJU KNIHU

Doktor Ján Lakota vydáva v týchto dňoch svoj autorský debut, zbierku esejí „Malé pokusy o vysvetlenie Veľkého diela“ Eseje, ktoré ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Politik kráľom, Čech kmánom! A Slovák?

Fiala zvyšuje platy českým politikom nad úroveň Západnej EÚ! Pred dvoma mesiacmi sa belgický minister zahraničia Mathieu Michel v televízii ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Aktualizované 19.7. 20:24
Spravodajstvo

Schizma judaizmu a prezidentské voľby v USA

Na Ukrajine a Izraeli/Gaza ide o vojnu medzi ž a Ž a mieša dohromady sionistov a Halachu. Trump je samozrejme nepriateľom Domu Sion ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
Aktualizované 20.7. 00:48
Spravodajstvo

Potraty a dúhový prajd, kecy a faktická pravda

Poľský parlament odmietol návrh na „zjemenenie interrupčnej politiky“ tu.  Dôvod: Potrat nie je základné ženské právo. V žiadnej ústave tobôž francúzskej nebodaj slovenskej, ...