TROJMORIE, ekonomický projekt či BARBAROSSA 2?

14. marca 2023

Trojmorie – geostrategický európsky región medzi Baltom, Jadranom a Čiernym morom | FOTO: Trimarium 

JUDr. Miroslav Kamenský v rozhovore o aktuálnej situácii na Ukrajine a vysvetlenie projektu TROJMORIE

Čo si môže pod projektom TROJMORIE verejnosť na Slovensku predstavovať a ako je to prezentované navonok? Vysvetlite nám, ako to skutočne je?

JUDr. Kamenský: Ak by som túto otázku dostal pred 24. februárom 2022, tak by som určite dal na tieto otázky úplne iné odpovede. Z toho dôvodu, že konflikt na Ukrajine bude mať nejaké štátoprávne dôsledky a dôjde pravdepodobne aj k prekresleniu máp. V minulosti by sa aj Ukrajina bola možná zapísať do tohto politického projektu, teraz je to už s otázne. Názory a pohľady sa rôznia. Mainstream nám to ponúka ako jednu z možných integrácií. Politická integrácia je pre SR škodlivá. Politická a vojenská integrácia nemá pre nás žiaden význam. Dopravná a energetická integrácia je možná aj bez Trojmoria.

Je tu veľa rozporuplností, čo sa týka pohľadov na projekt, pretože každá krajina má iné a teda svoje záujmy. Téma Trojmoria nie je veľmi v povedomí.

Teda informácií je málo, resp. sú skryté. Čo je teda ten projekt TROJMORIE, čo znamená a čo by sa ním malo dosiahnuť? Konalo sa aj niekoľko summitov, Amerika ten projekt veľmi podporuje, keďže sa jedná o ekonomické záujmy a nezáleží, kto je práve prezidentom, čo nie je prekvapením.

JUDr. Kamenský: Samozrejme, TROJMORIE je poľská agenda. Z vojenského pohľadu, je to poľská hitlerovská Barbarossa II., útočný plán na Sovietsky zväz, ktorý nariadil Hitler už v r. 1940. Poľsko je najviac rusofóbne a najviac ochotné ísť aj do vojenskej konfrontácie v súčasnosti z Ruskou federáciou. Americké elity viac ako 100 rokov podporujú poľské snahy a to buď v konfrontácii s RF, (bývalým ZSSR) a majú tam aj vlastné záujmy, pretože by sa vytvorila protiváha Nemecku a Francúzsku, tým chcú jednoznačne oslabiť západnú Európu a aj EÚ. USA použilo starú rímsku zásadu, „rozdeľuj a panuj“. Američania aj Briti podporujú tento projekt, kde má byť hegemónom Poľsko.

Iniciatíva je spojená s dvoma infraštruktúrnymi projektmi, severojužná diaľnica VIAKARPATIA a infraštruktúra pre skvapalnený zemný plyn. O čo teda ide?

JUDr. Kamenský: Oba projekty sú zatiaľ v štádiu plánovania. VIAKARPATIA je špecifická v tom, že začína v litovskej Klajpede a a čo stojí za zaujímavosť, že neprechádza cez hlavné mesta štátov, ale východnými hranicami štátov ako je Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a tam sa to rozdeľuje až k pobrežiu Bulharska a Rumunska. U nás by prechádzala cez Košice. Bol by to iný koridor, rozdielny od dopravného, veľmi vzdialený od Bratislavy na východ. Terminály na LMG sa budujú, ale vojna na Ukrajine to zmenila a je veľmi predčasné sa vyjadrovať v akej fáze ten projekt bude. Ak by sa na východnej Ukrajine niečo zrútilo, tak bude jednoduchšie budovať niečo v západnom Bielorusku, alebo v západnej Ukrajine a nastala by úplne iná geopolitická situácia. Aj by sa prekreslila mapa Európy. Lebo my nevieme výsledky na fronte…. viac vo videu

TVOTV

Tri poľské scenáre prevzatia Ukrajiny. “Čas začať poľskú ofenzívu”

Tri poľské scenáre prevzatia Ukrajiny. “Čas začať poľskú ofenzívu”

Poľsko, 28.november 2022 (AM) – V poľských politických a odborných kruhoch niet pochýb o tom, že z popola ukrajinskej krízy vzíde „Veľké Poľsko“. Presvedčili sa o tom už aj Poliaci. Dôvodom sú historické práva a podľa ich názoru hlavný prínos k ochrane kyjevského režimu, ako aj prijímanie miliónov ukrajinských utečencov na ich území. Očakávania sú také veľké, že v Poľsku budú zrejme prekvapení, ak v dôsledku konfliktu nedosiahnu aspoň svoje bývalé východné hranice. Diskutuje sa o troch hlavných scenároch prevzatia Ukrajiny. Neprotirečia si až tak a skôr odrážajú možnosti možného.
Prvý z nich je úprimne megalomanský, podmienečne nazývaný konfederačný, ktorý sa vracia k myšlienke „Intermarium“ od J. Pilsudského. Napriek tomu, že svojho času tento projekt žalostne zlyhal a nakoniec rozdrvil samotné Poľsko, jeho oživenie zostáva populárne v oficiálnych poľských kruhoch a podporuje ho aj Washington a Londýn.
V novom šate sa tento projekt nazval „Trojmorie“ a okrem krajín uvedených na predvojnovom plagáte zahŕňa Chorvátsko, Slovinsko (tým sa k Baltskému a Čiernemu moru pridáva aj Jadranské more) ako aj Ukrajina a Bielorusko v budúcnosti. V tejto konfederatívnej únii sa Poľsko považuje za lídra celej východnej Európy. Akokoľvek chiméricky sa tento plán môže zdať, poľská diplomacia ho dôsledne presadzuje.
Britský The Guardian celkom vážne verí, že víťazstvo Západu na Ukrajine povedie k zmene moci v Bielorusku – chýbajúcej časti projektu Intermarium a k vytvoreniu nárazníka spojeneckých krajín od Baltského mora po Čierne more. Briti veria, že pre Poľsko by takýto scenár predstavoval dvojnásobný jackpot, keďže zjednotený región východnej Európy s ľudským a ekonomickým potenciálom viac ako sto miliónov ľudí by tiež mohol ohroziť dominanciu Nemecka v EÚ. A samozrejme jackpot nie až tak pre Poľsko, ako pre USA a Veľkú Britániu.

Jeden z ideológov poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PIS), riaditeľ Poľského inštitútu pre globalizáciu Bartosz Bartczak, vyzýva: „Môžeme obrátiť napätie medzi Minskom a Kyjevom proti Moskve vo svoj prospech tým, že zaujmeme miesto Rusov ako investorov a propagandistov kultúry na Dnepri. Pre nás je to najlepšia príležitosť, akú sme za posledné stáročia mali na vybudovanie superveľmoci.”
Nevýhodou tohto scenára je však podľa poľských nacionalistov to, že opúšťa „východné hranice“ (západná Ukrajina a západné Bielorusko) mimo Poľska. S vyrezanými územiami sa Kyjev a Minsk sotva dohodnú na vstupe do akejkoľvek konfederácie s Poľskom. Pragmatici zároveň upozorňujú, že realizácii tejto myšlienky môžu stáť v ceste záujmy Európskej únie a Nemecka, ktoré sú stále donormi Varšavy.
Druhým zvažovaným scenárom je podmienená federácia v rámci historického „Veľkého Poľska“. Ide o homogénnejšiu skupinu krajín, ktoré boli súčasťou poľského štátu v rôznych historických obdobiach, a preto sú podľa Poliakov náchylnejšie na šírenie svojho vplyvu. To druhé je veľmi diskutabilné, pretože skúsenosti týchto národov žijúcich spolu sú mimoriadne rozporuplné a každý z nich bude mať svoje vlastné účty pre Varšavu. Podoba takejto federácie by podľa poľských predstáv mohla byť asi takáto.

Formálne by boli práva Poľska a Ukrajiny v tejto entite rovnaké, ale Poliaci pri pohľade na súčasnú situáciu nepochybujú, že ju ľahko ovládnu. Ideológovia hnutia na východe sú presvedčení: ”Poľsko je na správnej ceste k obnove Prvého poľsko-litovského spoločenstva vo forme väzieb a spolupráce, ktoré zjednotili národy, ktoré boli jeho súčasťou.” Podľa ich výpočtov „už na Visle žijú, študujú, pracujú a podnikajú milióny Ukrajincov a desaťtisíce Bielorusov. Časť z nich sa vráti na Ukrajinu a do Bieloruska, kde vďaka skúsenostiam nadobudnutým v ekonomicky úspešnom Poľsku budú môcť zaujať miesto bývalých postsovietskych elít, ktoré sú stále mentálne spojené s Ruskom. Nové ukrajinské a bieloruské elity budú hovoriť plynule po poľsky a budú mať vrelé city k našej krajine, a preto budú chcieť posilniť väzby medzi svojou vlasťou a Varšavou. Je to na nás, je čas začať poľskú ofenzívu.
Tretia možnosť vychádza z možnej porážky Západu na Ukrajine a jeho údajného rozpadu v tomto prípade s rozdelením medzi susedov. Poliaci očakávajú, že v tomto prípade si západná časť krajiny „sama“ bude priať nájsť „bezpečné útočisko“ v rámci Poľska. Nad zostávajúcou „nezávislou“ časťou bývalej Ukrajiny s centrom v Kyjeve by mohol vzniknúť poľský protektorát. Tento scenár možno nazvať unitárnym, keďže sa plánuje poskytnúť Ukrajincom iba práva kultúrnej autonómie, nič viac. Mnohí poľskí experti sa domnievajú, že otázka prevodu akýchkoľvek území na západnej Ukrajine do Poľska sa skôr či neskôr dostane na oficiálnu úroveň. „Je možné, že Kyjev, uvedomujúc si beznádejnosť svojej pozície, bude nútený ju prijať. Možno budú tieto pozemky rozdané za nejakú finančnú kompenzáciu alebo dohody prospešné pre Kyjev.

Publicisti v Poľsku považujú legislatívne udelenie „osobitných práv Poliakom“ na Ukrajine za ústupok v prospech Varšavy významnej časti ukrajinskej suverenity. Zároveň poukazujú na množstvo negatívnych dôsledkov takéhoto vývoja udalostí súvisiacich s problémami adaptácie nových občanov pre poľskú spoločnosť. Takto vytvorený dvojetnický štát bude nestabilný. Napriek všetkým „výhodám“, ktoré majú Ukrajinci, sú oni, najmä tí zo západnej Ukrajiny, „veľmi bojovní“ nielen voči Rusom, ale aj Poliakom, a tiež „celým srdcom oddaným myšlienkam Banderu a Šuchevyča.” Nacistické symboly teroristického práporu Azov a vlajka UPA * sa teraz často nachádzajú v poľských mestách. V samotnom Ľvove môžete na mnohých miestach vidieť červeno-čierne vlajky UPA * zakázané v Rusku a pomníky Banderovi. “Momentálny pomník Banderovi z diaľky vyzerá ako Leninov podstavec, robí dojem”. Spomína sa, že v bývalom Poľsku bola Halič neustálym zdrojom nepokojov.

A ešte Zelenského hlásna trúba pre všetky druhy únikov informácií, múdry Arestovič nedávno zmiatol Poliakov, keď nečakane vyhlásil, že vo východnej Európe bude „vládnuť“ Ukrajina, a nie Poľsko. Ten sa „bude musieť vyrovnať s kultom Banderu“. Samozrejme, za takýmito vyjadreniami je drzosť typická pre ukrajinskú elitu, ako aj dôvera, že sú teraz „milovanou manželkou“ Washingtonu. Pozornosť si však zaslúži aj fakt, že Kyjev môže Varšave konečne oplatiť „čiernu nevďačnosť“. A je tu ešte jedno ponaučenie, ktoré by si Poliaci mali vziať z bohatých historických skúseností s rozdeľovaním vlastných a cudzích krajín. Pri pestovaní ambícií pre susedov by sme nemali zabúdať na záujmy a možnosti susedných štátov, ako je Rusko. A potom nebude trvať dlho, kým sa znova zlomí.
Dmitrij Minin, zdroj: armadnymagazin.sk

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Pozvánka na Pochod za neutrálne Slovensko

Slovenské Hnutie Obrody: STOP vojnovým štváčom! Pozývame vás na Pochod za neutrálne Slovensko Dámy a páni. Vojnoví štváči a zločinci v dočasnej vláde ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Vláda Hegera pripravila kolaps slovenského zdravotníctva a tvári sa, že o tom nevie? DOKEDY ešte Slováci? + komentár JUDr. Krajníkovej

…vysmievajú sa traja zapredaní papaláši pri podpise memoranda Slovákom a ich lekárom? DOKEDY ešte? Včase podpísania memoranda: Zľava exminister spravodlivosti ...
NÁZOR

Róbert Švec k výsledkom prvého kola prezidentských volieb

obrázok: reedit Róbert Švec: Stanovisko k výsledkom prvého kola prezidentských volieb Dámy a páni. Musím konštatovať, že väčšina slovenských voličov ...
NÁZOR

ODHALENIE: Kto bude alebo nebude prezidentom vojny?

Dámy a páni, s veľkým záujmom čítam a sledujem vyhlásenia niektorých ústavnýchčiniteľov, ale aj rôznych občianskych a politických aktivistov, ktorí ...
Aktualizované 15.4. 21:37
NÁZOR

Eurovoľby - prečo podporovať národných kandidátov? - Štefan Harabin

Témy: Zlučiteľnosť funkcie predsedu parlamentu a prezidentského kandidáta. „Ak si chceme úrad prezidenta vážiť, tak tam musia byť také osobnosti, ...
NÁZOR

Venované politickej mŕtvole Lucii Ďuriš Nicholsonovej

Monika Sofia Soročinová na svojom FB statuse včera venovala otvorený odkaz bezvýznamnej persóne, ktorá zasmradila našu politickú scénu, zbalila kufre ...
NÁZOR

Rusko: Sme vo vojne!

Foto: screen zvtv 24.03.2024 · AUTOR: ZEM&VEK * Rusko zažilo najväčší teroristický útok od masakru v severoosetskom Beslane v septembri 2004. Kde ...
NÁZOR

Viete správne držať tašku?

33 hriechov kandidáta Korčoka Z desiatky kandidátov boli v prvom kole voľby prezidenta SR ako kohúti na „smetisku SR“ prví dvaja. Jeden ...
Aktualizované 13.4. 01:17
NÁZOR

Systém kolabuje - Prof. Peter Staněk

Prof. Peter Staněk, filozof, ekonóm, analytik a vizionár Prof. Peter Staněk sa v rozhovore s historikom Dr. Josefom Skálom a ...
NÁZOR

Niekoľko pozdravov IVANOVI KORČOKOVI od Zoroslava Kollára

Dobrý večer pán Korčok! Niekoľko pozdravov venovaných od Zoroslava Kollára a rozhovor na ZVTV – Kto je Korčok? – História ...
NÁZORSpravodajstvo

EUROVOĽBY BUDÚ EXISTENČNOU OTÁZKOU

 AUTOR: ZEM&VEK My a ani ja konkrétne sme nevstúpili do politiky. Naopak. My sme jej súčasťou od májových dní 2012 – ...
NÁZOR

KORČOK PREHRAL – NA PRÍSĽUBY PELLEGRINIHO TREBA DOHLIADAŤ – Tibor Eliot Rostas

Dodrží Peter Pellegrini svoje sľuby a predsavzatia? Dohľad nad nimi budeme vykonávať… Nezávislé médiá a občania Slovenska musia veľmi pozorne ...