Exkluzívny rozhovor V. V. PUTIN a TUCKER CARLSON

11. februára 2024

Tucker pred debatou hovorí v úvode k divákom: Nasledujúci materiál je rozhovor s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom.

Debata prebehla 6. februára 2024 okolo 19:00 v budove za nami, čo je samozrejme Kremeľ. Rozhovor, ako uvidíte, keď ho budete sledovať, je hlavne o prebiehajúcej vojne na Ukrajine, o tom, ako začala, čo sa deje a hlavne, ako by mohla skončiť.
Pred zahliadnutím treba spomenúť jeden aspekt. Na začiatku rozhovoru som položil najzrejmejšiu otázku, a to „prečo ste to urobili?“. Cítili ste hrozbu, bezprostrednú fyzickú hrozbu, a toto je vaše ospravedlnenie? A odpoveď, ktorú sme dostali, nás šokovala. Putin hovoril veľmi dlho, asi pol hodiny, o histórii Ruska siahajúcej až do 8. storočia a úprimne povedané, myslel som si, že je to manipulačná technika, ktorá mi vadila a niekoľkokrát som ho prerušil, ale odpovedal. Rozčuľovalo ho to vyrušenie. Nakoniec som však usúdil, že nešlo o manipulačnú techniku. Na rozhovor nebol žiadny časový limit. Bol to viac ako dvoj hodinový rozhovor. Namiesto toho nám to, čo sa chystáte vidieť, pripadalo úprimné, či už s tým súhlasíte alebo nie.
Vladimír Putin verí, že Rusko má historický nárok na určité časti Ukrajiny. Pozrime sa na to v tomto svetle ako na úprimné vyjadrenie toho, čo si myslí.

VIDEO v origináli kliknutím na obrázok:

Tu je prepis celého rozhovoru:

TUCKER: Pán prezident, ďakujem. 22. februára 2022 ste oslovili svoju krajinu v národnom prejave, keď konflikt na Ukrajine začal, a povedali ste, že konáte, pretože ste došli k záveru, že Spojené štáty môžu
prostredníctvom NATO iniciovať, citujem, “prekvapivý útok proti našej krajine” a americkým ušiam to znie paranoidne. Povedzte nám, prečo si myslíte, že by Spojené štáty mohli zaútočiť na Rusko bez varovania. Ako ste k tomuto záveru dospeli?

VLADIMÍR PUTIN: Nie je to tak, že by sa Amerika, Spojené štáty, chystali začať prekvapivý útok proti Rusku. to som nehovoril. Máme zábavnú show alebo vážny rozhovor?

TUCKER: To bol citát. Je to seriózna diskusia.

VLADIMÍR PUTIN: Pretože vaše základné vzdelanie je v oblasti histórie, ak tomu rozumiem.

TUCKER: Áno.

VLADIMÍR PUTIN: Takže, ak vám to nebude vadiť, venujem Vám len 30 sekúnd alebo minútu vášho času, aby som vám poskytol stručný odkaz na históriu, ktorý vám poskytne nejaký historický kontext, nie Ste proti?

TUCKER: Prosím.

VLADIMÍR PUTIN: Pozrime sa, kde začal náš vzťah s Ukrajinou. Odkiaľ pochádza Ukrajina? Ruský štát sa začal separovať ako centralizovaná štátnosť. A za rok vzniku ruského štátu sa považuje rok 862 v čase, kedy obyvatelia Novgorodu, mesto na severozápade krajiny, pozvali vládnuť varjažského princa Rurika zo Škandinávie. V roku 1862 Rusko oslávilo 1000. výročie svojej štátnosti. A v Novgorode je pamätník
venovaný 1000. výročiu krajiny. V roku 882 prišiel do Kyjeva Rurikov nástupca, princ Oleg, ktorý v skutočnosti pôsobil ako regent pre Rurikovho maloletého syna. Odstránil dvoch bratov, ktorí zrejme kedysi boli členmi Rurikovho sprievodu. Rusko sa tak začalo rozvíjať s dvoma centrami moci, Kyjevom a Novgorodom.

Ďalším veľmi významným dátumom v ruských dejinách bol rok 988, to bol krst Ruska, kedy princ Vladimir, Rurikov pravnuk, pokrstil Rusko a prijal pravoslávie alebo východné kresťanstvo. Odvtedy sa centralizovaný ruský štát začal konsolidovať. Prečo? Vzhľadom na jedinečné územie. Integrované ekonomické väzby. Rovnaký jazyk. A po krste Ruska, rovnakej viery a vlády kniežaťa sa začal formovať centralizovaný ruský štát. Od stredoveku zaviedol princ Jaroslav Múdry poriadok následníctva trónu. Lenže potom, čo prešiel k večným, sa veci z rôznych dôvodov skomplikovali. Trón nebol odovzdaný priamo z otca na najstaršieho syna, ale zo zosnulého princa na jeho brata. Potom svojim synom v rôznych líniách. To všetko viedlo k roztriešteniu a zániku Ruska ako jediného štátu. Nebolo na tom nič zvláštne. Rovnaká situácia bola v tom čase v Európe.

Roztrieštený ruský štát sa ale stal ľahkou korisťou pre impérium vytvorené predtým Džingischánom. Jeho nástupcovia, najmä Batu Khan, vyplienili a zničili takmer všetky mestá. Južná časť, vrátane Kyjeva a
niekoľkých ďalších miest, jednoducho stratili svoju nezávislosť. Zatiaľ čo severné mestá si ponechali časť svojej suverenity. Museli vzdať hold hordám, ale dokázali si udržať časť svojej suverenity. A potom sa začal formovať jednotný ruský štát s centrom v Moskve. Južná časť ruských území vrátane Kyjeva začala postupne tiahnuť k ďalšiemu magnetu, k vznikajúcemu centru v Európe. To bolo Veľké Litovské kniežatstvo a dokonca sa mu hovorilo Litovské a Ruské kniežatstvo, pretože Rusi tvorili významnú časť populácie. Hovorili starou ruštinou a boli pravoslávni. Potom ale došlo k zjednoteniu, k spojeniu Veľkého kniežatstva Litvy a Poľského kráľovstva.

AKIpress news

O niekoľko rokov neskôr bola podpísaná ďalšia únia, tentoraz však už v náboženskej sfére, niektorí pravoslávni kňazi sa stali poddanými pápeža. Tak sa tieto územia stali súčasťou poľsko-litovského štátu. Poliaci sa desiatky rokov zaoberali kolonizáciou tejto časti obyvateľstva. Zaviedli tam jazyk, snažili sa vštepiť myšlienku, že táto populácia nie je práve ruská, že pretože žili na okraji, boli Ukrajinci. Pôvodne slovo „ukrajinský“ znamenalo, že osoba žila na okraji štátu, pozdĺž hraníc, alebo bola zapojená do pohraničnej hliadkovej služby. Neznamenalo to žiadnu konkrétnu etnickú skupinu. Poliaci sa teda všemožne snažili kolonizovať túto časť ruských území a vlastne s ňou zaobchádzať dosť tvrdo, nehovorme kruto, to všetko viedlo k tomu, že táto časť ruských území začala bojovať za svoje práva. Napísali listy do Varšavy, v ktorých požadovali, aby boli rešpektované ich práva a aby sem boli delegovaní ľudia, vrátane Kyjeva.

TUCKER: Prosím, ospravedlňte ma. Mohli by ste nám povedať, v akom období strácam prehľad o tom, v akom historickom okamihu sa nachádzame pri poľskom útlaku Ukrajiny?

VLADIMÍR PUTIN: Bolo to v 13. storočí. Teraz vám poviem, čo sa stalo neskôr, a dám vám aj dáta, aby nedošlo k zámene. V roku 1654, dokonca o niečo skôr v tom roku, sa ľudia, ktorí mali právomoc
nad touto časťou ruského územia, obrátili, opakujem, požiadali, aby im poslali vodcu ruského pôvodu a pravoslávneho vyznania. Varšava im však neodpovedala a vlastne ich žiadosti odmietla, obrátili sa na Moskvu, aby ich Moskva prevzala. Aby ste si nemysleli, že si vymýšľam, dám vám tieto dokumenty.

TUCKER: No, nevyzerá to, že si vymýšľate. A nie som si istý relevanciou týchto udalostí k tomu, čo sa stalo pred dvoma rokmi.

VLADIMÍR PUTIN: Ale napriek tomu sú tu dokumenty z archívov, kópie. Tu sú listy od Bohdana Chmelnického, muža, ktorý ovládal moc v tejto časti ruských území, ktoré sa teraz nazýva Ukrajina. Napísal do Varšavy a požadoval, aby boli rešpektované ich práva. A potom, čo bol odmietnutý, začal písať listy do Moskvy. Žiada, aby bol prijatý pod pevnou mocou moskovského cára. Existujú kópie týchto dokumentov.
Nechám ich pre vašu dobrú pamäť. Existuje ruský preklad. Neskôr ho môžete preložiť do angličtiny. Ale Rusko by nesúhlasilo s ich okamžitým prijatím, za predpokladu, že začnú vojnu s Poľskom. V roku 1654 sa však Ruské zhromaždenie vysokého kléru a statkárov na čele s cárom, ktoré bolo reprezentatívnym orgánom moci starého ruského štátu, rozhodlo zahrnúť časť starých ruských území do Moskovského kráľovstva. Podľa očakávania začala vojna s Poľskom. Trvalo to 13 rokov a potom v roku 1654 skončila.
A o 32 rokov neskôr bola tuším podpísaná mierová zmluva s Poľskom, ktorú nazývali večný mier. A tieto územia, celý ľavý breh Dnepra, vrátane Kyjeva, vstúpil do Ruska. A celý pravý breh Dnepra zostal v Poľsku.

Pod vedením Kataríny II. Rusko znovu dobylo všetky svoje historické územia, vrátane juhu a západu, čo všetko trvalo až do revolúcie. Rakúsky generálny štáb sa pred prvou svetovou vojnou opieral o myšlienky ukrajinizácie a začal myšlienky Ukrajiny a ukrajinizácie aktívne presadzovať. Dôvod bol zrejmý. Už pred prvou svetovou vojnou chceli oslabiť potenciálneho nepriateľa a zaistiť priaznivé podmienky v pohraničí. A tak myšlienka, ktorá sa objavila v Poľsku, že ľudia, ktorí na tých územiach žili, údajne neboli v skutočnosti Rusi, ale že patrili k zvláštnej etnickej skupine, k Ukrajincom, začal propagovať rakúsky generálny štáb. Od 19. storočia sa objavili teoretici, ktorí viedli kampaň za nezávislosť Ukrajiny. Všetci však tvrdili, že Ukrajina by mala mať veľmi dobré vzťahy s Ruskom. Na tomto aspekte trvali. Po revolúcii v roku 1917 sa boľševici snažili obnoviť štátnosť a začala sa občianska vojna, vrátane nepriateľstva s Poľskom. V roku 1921 bol vyhlásený mier s Poľskom. A podľa tejto zmluvy bol pravý breh Dnepra opäť vrátený Poľsku. V roku 1939 po tom, čo Poľsko spolupracovalo s Hitlerom.

Poľsko spolupracovalo s Hitlerom, to všetko je v archívoch, Hitler ponúkol Poľsku mier a zmluvu o priateľstve. Aliancia, požadujúca na oplátku, aby Poľsko vrátilo Nemecku tzv. Dansakský koridor, ktorý spájal väčšinu Nemecka s východným Pruskom a Königsbergom. Po prvej svetovej vojne bolo toto územie prevedené do Poľska. A miesto Dansaku sa objavilo mesto menom Gdansk. Hitler ich požiadal, aby sa ho priateľsky vzdali, ale oni odmietli. Samozrejme oni spolupracovali s Hitlerom a spolu sa zaoberali rozdelením Československa

TUCKER: Ale môžem sa opýtať, snažíte sa tvrdiť, že Ukrajina, určité časti Ukrajiny, východná Ukrajina, sú v skutočnosti súčasťou Ruska po stovky rokov. Prečo ste si tieto územia jednoducho nevzali, keď ste
sa pred 24 rokmi stali prezidentom? Máte jadrové zbrane. Oni nie. V skutočnosti je to vaše územie. Prečo ste čakali tak dlho?

VLADIMÍR PUTIN: Všetko Vám poviem, len chcem ukončiť túto krátku prezentáciu, chýli sa
ku koncu. Možno to bude nuda, ale mnohé to vysvetľuje.

TUCKER: Nie je to nudné, ale neviem, či je to relevantné.

VLADIMÍR PUTIN: Veľmi dobre, veľmi dobre. Som veľmi vďačný, že si to vážite. Ďakujem. Takže Poľsko pred druhou svetovou vojnou spolupracovalo s Hitlerom. A hoci neustúpilo Hitlerovým požiadavkám, napriek tomu sa podieľalo na rozdelení Československa s Hitlerom, pretože Poliaci sa nevzdali Gdanského koridoru voči Nemecku a zašli príliš ďaleko, čím Hitlera prinútili k začatiu druhej svetovej vojny útokom na nich. Prečo to bolo Poľsko, proti ktorému začala vojna 1. septembra 1939? Poľsko sa ukázalo ako
nepružné a Hitlerovi nezostalo nič iné, než svoje plány s Poľskom začať realizovať Sobieski. Mimochodom, ZSSR, čítal som nejaké archívne dokumenty, sa zachoval veľmi slušne a požiadal Poľsko o povolenie vyslať svoje vojská cez poľské územie na pomoc Československu.

Potom ale poľský minister zahraničia povedal, že ak sovietske lietadlá preletia Poľsko, budú zostrelené nad poľským územím. Ale to je jedno. Dôležité je, že vojna začala a Poľsko sa stalo obeťou politiky, ktorú proti Československu uplatňovalo. Podľa známeho paktu Molotov-Ribbentrop mala byť časť územia vrátane západnej Ukrajiny pridelená Rusku, čím Rusko, ktoré sa vtedy nazývalo ZSSR, získalo späť svoje historické územia. Po víťazstve vo Veľkej vlasteneckej vojne, ako nazývame druhú svetovú vojnu, a všetky tieto územia boli nakoniec potvrdené ako príslušnosť k Rusku, ZSSR. Pokiaľ ide o Poľsko, dostalo, zrejme ako náhradu, územia, ktoré boli pôvodne nemecké. Východnej časti Nemecka. To sú teraz západné územia Poľska. Poľsko samozrejme znovu získalo prístup k Baltskému moru a Gdansku. Ktorý dostal opäť svoje poľské meno. Tak sa táto situácia vyvinula. V roku 1922, kedy vznikal ZSSR, začali boľševici budovať ZSSR a založili sovietsku Ukrajinu, ktorá nikdy predtým neexistovala.

VLADIMÍR PUTIN: Stalin trval na tom, aby tieto republiky boli zahrnuté do ZSSR ako autonómne entity. Lenin, zakladateľ sovietskeho štátu, z nejakého nevysvetliteľného dôvodu trval na tom, že má právo
vystúpiť zo ZSSR. A znova, z neznámych dôvodov, previedol do novozriadenej sovietskej republiky Ukrajinu a niektoré územia spolu s ľuďmi, ktorí tam žili, aj keď sa tieto územia nikdy nemenovali Ukrajina,
a napriek tomu sa stali súčasťou tejto sovietskej republiky Ukrajina. Tieto územia zahŕňali oblasť Čierneho mora, ktorá bola získaná za vlády Kataríny II. a ktorá nemala žiadne historické spojenie s Ukrajinou. Aj keď sa vrátime do roku 1654, kedy sa tieto územia vrátili do Ruskej ríše, územie malo veľkosť 3/4 oblastí modernej Ukrajiny, bez oblasti Čierneho mora. To bolo z diskusie úplne vylúčené.

TUCKER: Správne.

TUCKER: V roku 1654.

VLADIMÍR PUTIN: Presne tak.

TUCKER: Zjavne máte encyklopedické znalosti tohto regiónu. Prečo ste však počas prvých 22 rokov vo funkcii prezidenta nepredložil tento argument, že Ukrajina nebola skutočnou krajinou?

VLADIMÍR PUTIN: Sovietska Ukrajina získala veľkú časť územia, ktoré jej nikdy nepatrilo, vrátane oblasti Čierneho mora. Kedysi, keď ich Rusko dostalo v dôsledku rusko-tureckých vojen, hovorilo sa im Nové
Rusko alebo iné Rusko. Ale to je jedno. Dôležité je, že Lenin, zakladateľ sovietskeho štátu, takto založil Ukrajinu. Po desaťročia sa Ukrajinská sovietska republika vyvíjala ako súčasť ZSSR. A z neznámych dôvodov sa boľševici opäť zapojili do ukrajinizácie. Nielen preto, že sovietske vedenie bolo z veľkej časti
zložené z Ukrajincov. Skôr to bolo vysvetlené všeobecnou politikou indigenizácie, ktorú sledoval Sovietsky zväz. To isté sa dialo v iných sovietskych republikách. To znamená podporu národných jazykov a národných kultúr, čo v zásade nie je zlé.

Tak vznikla sovietska Ukrajina. Po druhej svetovej vojne dostala Ukrajina okrem územia, ktoré pred vojnou patrila Poľsku, časť územia, ktorá predtým patrila Maďarsku a Rumunsku. Rumunsko a Maďarsko tak stratili časť svojich území, ktorá bola daná sovietskej Ukrajine, a stále zostávajú súčasťou Ukrajiny. Takže v tomto
zmysle máme všetky dôvody tvrdiť, že Ukrajina je umelý štát, ktorý bol formovaný podľa Stalinovej vôle.

TUCKER: Veríte, že Maďarsko má právo získať späť svoje územia od Ukrajiny a že ostatné národy majú právo vrátiť sa k svojim 1654 hraniciam?

VLADIMÍR PUTIN: Nie som si istý, či by sa mali vrátiť na svoje hranice z roku 1654. Ale keď vezmeme do úvahy Stalinovo obdobie, takzvaný slatinský režim, ktorý, ako mnohí tvrdia, videl početné porušovania
ľudských práv a práv iných štátov, pravdepodobne by si mohli tieto územia nárokovať ako svoje, aj keď sa hovorí, že na to nemajú právo. To je jasné.

TUCKER: Povedali Ste Viktorovi Orbanovi, že by mohol mať kus Ukrajiny?

VLADIMÍR PUTIN: Nikdy som mu to nepovedal. Ani raz. Ani sme na túto tému neviedli rozhovor. Ale viem iste, že tam žijúci Maďari sa chceli vrátiť do svojej historickej krajiny. Navyše by som sa s vami rád podelil o veľmi zaujímavý príbeh. Odbočujem, je to osobné.

Niekedy na začiatku 80. rokov som si urobil výlet autom z bývalého Leningradu bývalého Peterburgu, cez Kyjev cez Sovietsky zväz. Urobili sme zastávku v Kyjeve a potom sme išli na západ Ukrajiny. Išiel som do mesta Beregovoy a všetky názvy miest a dedín boli v ruštine a v jazyku, ktorému som nerozumel, v maďarčine, ruštine a maďarčine. Nie v ukrajinčine, ruštine a maďarčine. Prechádzal som akousi dedinou a pri ich domovoch sedeli muži v čiernych trojdielnych oblekoch a čiernych cylindroch. Spýtal som sa, sú
to umelci? Bolo mi povedané, že nie, to nie sú umelci, sú to Maďari. Povedal som, čo tu robia? Čo chceš povedať? Toto je ich krajina. Žijú tu. Stalo sa tak za sovietskej éry v 80. rokoch. Ponechali si maďarský jazyk, maďarské mená a všetky svoje národné kroje. Sú to Maďari a považujú sa za Maďarov.
Takto sa majú veci

TUCKER: Takých situácií sa deje veľa. Myslím si, že sa to stáva často, mnoho krajín je frustrovaných, ale existujú hranice počas zmien v 20. storočí a predtým, ale faktom je, že ste nič také nepovedali skôr ako za posledné 2 roky. A v argumente, ktorý ste predložili a ktorý som dnes čítal, podrobne vysvetľujete, že ste v rámci NATO cítili fyzickú hrozbu zo Západu, vrátane možnej jadrovej hrozby. Je to správna charakteristika toho, čo ste povedali?

VLADIMÍR PUTIN: Chápem, že moje dlhé dialógy pravdepodobne presahujú žáner rozhovoru. Preto som sa vás na začiatku spýtal, vedieme vážnu diskusiu alebo show? Povedali ste serióznu diskusiu. Tak ma prosím pochopte a netlačte na mňa. Dostávame sa do bodu, kedy vznikla sovietska Ukrajina. V roku 1991 sa potom Sovietsky zväz zrútil a bolo mu odobraté všetko, čo Rusko veľkoryso ponúkalo Ukrajine. Dostávam sa k veľmi dôležitému bodu dnešného programu.

TUCKER: Ďakujem.

VLADIMÍR PUTIN: Stručne povedané, rozpad Sovietskeho zväzu v skutočnosti iniciovalo ruské vedenie. Nechápem, k čomu bolo vtedy ruské vedenie vedené, ale mám podozrenie, že bolo niekoľko dôvodov veriť, že všetko bude v poriadku. Predovšetkým si myslím, že vtedy ruské vedenie verilo, že základom vzťahu medzi Ruskom a Ukrajinou je v skutočnosti spoločný jazyk. Viac ako 90 % obyvateľov hovorilo
po rusky. Rodinné väzby, každý tretí obyvateľ mal nejaké rodinné alebo priateľské väzby. Spoločná kultúra. Spoločná história, nakoniec spoločná viera, spolužitie s jediným štátom po stáročia a hlboko prepojené ekonomicky. Toto všetko bolo také zásadné. Všetky tieto prvky dohromady robia naše dobré vzťahy nevyhnutné.

Druhý bod je veľmi dôležitý. Chcem, aby ste to Vy, ako americký občan, a Vaši diváci počuli. Ruské vedenie v tom čase predpokladalo, že Sovietsky zväz prestal existovať, a preto už neexistujú žiadne ideologické demarkačné línie. Rusko dokonca dobrovoľne a proaktívne súhlasilo s rozpadom Sovietskeho zväzu a verilo, že to bude tzv. civilizovaným Západom chápané ako pozvanie na spoluprácu a združovanie. To Rusko očakávalo ako od Spojených štátov, tak od tohto takzvaného kolektívneho Západu ako celku. Existovali múdri ľudia, vrátane Nemecka, ako Egon Bahr, popredný politik sociálnodemokratickej strany, ktorý vo svojich osobných rozhovoroch so sovietskym vedením o rozpade Sovietskeho zväzu trval na tom, že vedeli, že bezpečnostné systémy musia byť zavedené v Európe. Pomoc by mala byť poskytnutá zjednotenému Nemecku, ale mal by byť vytvorený nový systém, ktorý by zahŕňal Spojené štáty, Kanadu, Rusko a ďalšie krajiny strednej Európy. NATO sa ale nesmie rozširovať. To povedal. Ak sa NATO rozšíri, bude všetko úplne rovnaké ako počas studenej vojny, len bližšie k ruským hraniciam. To je všetko. Bol to múdry starec, ale nikto ho nepočúval. Vlastne sa raz naštval. Ak ma, povedal, nepočúvaš, už nikdy nevkročím do Moskvy. Všetko sa stalo presne tak, ako povedal.

TUCKER: Samozrejme, že áno. A spomínal som to mnohokrát. Myslím, že je to fér. A mnohí v Amerike si mysleli, že vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi budú dobré s rozpadom Sovietskeho zväzu a koncom studenej vojny, stal sa pravý opak. Ale nikdy ste nevysvetlili, prečo si myslíte, že sa to stalo, okrem toho, že ste povedali, že Západ sa bojí silného Ruska, ale nebojí sa silnej Číny…

VLADIMÍR PUTIN: Západ sa bojí silnej Číny viac ako silného Ruska, pretože Rusko má 150 miliónov ľudí a Čína má 1,5 miliardy ľudí. A jeho ekonomika rastie míľovými krokmi alebo o 5% ročne. V minulosti to
bolo ešte viac, ale na Čínu to stačí. Ako raz povedal Bismarck, potenciály sú najdôležitejšie. Potenciál Číny je obrovský. Je to dnes najväčšia ekonomika na svete z hľadiska kúpnej sily a veľkosti ekonomiky. Tá už dávno prekonala Spojené štáty a rýchlo rastie. Nehovorme o tom, kto sa koho bojí. Neuvažujme v
takých termínoch. A priznajme si, že po roku 1991, keď Rusko očakávalo prijatie do bratskej rodiny civilizovaných národov, sa nič také nestalo. Oklamal si nás. Keď hovorím „ty“, nemyslím tým osobne Vás. Samozrejme hovorím o Spojených štátoch. Sľub bol, že NATO sa nebude rozširovať na východ. Ale stalo sa to päťkrát. Bolo päť vĺn expanzie. Toto všetko sme tolerovali.

Snažili sme sa ich presvedčiť. Hovorili sme, prosím, nerobte to. Sme teraz rovnako buržoázni ako vy. Sme trhová ekonomika a neexistuje moc komunistickej strany. Poďme sa dohovoriť. Navyše som to už predtým verejne povedal. Nastal okamih, keď sa medzi nami začala vytvárať určitá trhlina. Predtým Jeľcin prišiel do Spojených štátov. Pamätáte si, že hovoril v Kongrese a povedal dobré slová: Boh žehnaj Amerike. Všetko, čo povedal, boli signály, pustite nás k sebe. Spomínate si na vývoj v Juhoslávii pred týmto, Jeľcin bol štedro chválený. Akonáhle začal vývoj v Juhoslávii, zvýšil hlas na podporu Srbov. A na obranu Srbov sme nemohli nezvýšiť hlas. Chápem, že tam prebiehali zložité procesy. Áno, ale Rusko nemohlo pozdvihnúť svoj hlas na podporu Srbov, pretože Srbi sú tiež zvlášť nám blízky národ, s pravoslávnou kultúrou a tak ďalej. Je to národ, ktorý počas generácií toľko trpel. No, čokoľvek. Dôležité je, že Jeľcin vyjadril podporu.

Čo urobili Spojené štáty? Porušili medzinárodné právo a Chartu OSN a začali bombardovať Belehrad. Boli to Spojené štáty, kto vytiahol džina z fľaše. Navyše, keď Rusko protestovalo a vyjadrilo svoju nevôľu, čo bolo povedané? Charta OSN a medzinárodné právo sa stali zastaranými. Teraz sa všetci odvolávajú na medzinárodné právo, ale v tom čase začali hovoriť, že všetko je zastarané. Všetko sa muselo zmeniť. Niektoré veci sa samozrejme musia zmeniť, pretože sa zmenil pomer síl. Je to pravda, ale nie týmto spôsobom. Jeľcin bol okamžite vláčený bahnom, obvinený z alkoholizmu, nepochopenia, neznalosti. Všetko pochopil, uisťujem vás.

No dobre, stal som sa prezidentom v roku 2000. Myslel som si… no, juhoslovanský problém skončil, ale mali by sme sa pokúsiť vzťahy obnoviť. Poďme znova otvoriť dvere, ktorými sa Rusko snažilo prejsť. A čo viac, povedal som to verejne, môžem to zopakovať. Na schôdzke tu v Kremli s úradujúcim prezidentom Billom Clintonom, priamo tu vo vedľajšej miestnosti, som mu povedal: Bill, myslíš si, že keby Rusko požiadalo o vstup do NATO, myslíš, že by to bolo možné?“ Zrazu povedal: „Vieš, je to zaujímavé. Myslím, že áno.“ Ale večer, keď sme sa zišli na večeru, povedal: „Vieš, hovoril som so svojim tímom, nie, teraz to nie je možné“. Môžete sa ho to opýtať. Myslím, že bude sledovať náš rozhovor, bude môcť potvrdiť, že keby sa to nestalo, nepovedal by som to.No pekne, teraz je to nemožné.

TUCKER: Boli by ste úprimný? Vstúpili by ste do NATO?

VLADIMÍR PUTIN: Pozrite, položil som otázku, je to možné alebo nie? A odpoveď, ktorú som dostal, bola nie. Keby som nebol úprimný vo svojej túžbe zistiť, v akej sme pozícii…

TUCKER: Ale keby povedali áno, vstúpili by ste do NATO?

VLADIMÍR PUTIN: Keby povedali áno, proces zbližovania by sa začal a mohlo by k nemu nakoniec dôjsť, keby sme videli úprimnú túžbu zo strany našich partnerov. Ale nestalo sa tak. No, nie znamená nie, teda dobre.

TUCKER: Prečo si to myslíte? Len aby som sa dostal k dôvodom. Viem, že ste kvôli tomu zjavne zatrpknutý. Chápem. Ale prečo to vtedy podľa vás Západ odmietol? Prečo to nepriateľstvo? Prečo koniec studenej vojny vzťah nenapravil? Čo ho k tomu z vášho pohľadu motivuje?

VLADIMÍR PUTIN: Povedali ste, že som bol kvôli odpovedi zatrpknutý. Nie, to nie je horkosť. Je to len konštatovanie faktu. Nie sme nevesta a ženích, horkosť, zášť, za takých okolností mi o takej veci
nejde. Práve sme si uvedomili, že tam nie sme vítaní, to je všetko. Dobre, pekne. Ale poďme budovať vzťahy inak. Hľadajme spoločnú reč inde. Prečo sme dostali takú negatívnu odpoveď, mali by ste sa opýtať svojich vedúcich. Môžem len hádať prečo, krajina príliš veľká, s vlastným názorom a tak ďalej. A v Spojených štátoch sme videli, ako sa problémy riešia v rámci NATO. Teraz vám uvediem ďalší príklad súvisiaci s Ukrajinou od roku 2008.

Vedenie SŠA je na háku a všetci členovia NATO hlasujú poslušne aj keď sa im niečo nepáči, to Vám neprezrádzam nič nové. Avšak potom sme sa my snažili budovať vzťahy rôznymi spôsobmi. Napríklad udalosti na Blízkom východe, v Iraku, vzťahy so Spojenými štátmi sme budovali veľmi jemným, opatrným, opatrným spôsobom. Opakovane som nastolil otázku, že by Spojené štáty nemali podporovať separatizmus alebo terorizmus na Severnom Kaukaze? Ale aj tak v tom pokračujú. A politická podpora, informačná podpora, finančná podpora, dokonca aj vojenská podpora prichádzala zo Spojených štátov a ich satelitov pre teroristické skupiny na Kaukaze. Raz som túto tému nastolil so svojim kolegom, aj prezidentovi Spojených štátov. Hovorím, že je to nemožné.Máš dôkaz?“ Povedal som áno, bol som na tento rozhovor pripravený a dal som mu tie dôkazy motivácie. Pozrel sa na ne a vieš, čo povedal? Je mi ľúto, ale stalo sa tak.

Budem ho citovať, poviem: „no, nakopem im zadok.“ Čakal som a čakal na odpoveď. Žiadna odpoveď neprišla. Povedal som riaditeľovi FSB: „Napíšte CIA Aký je výsledok rozhovoru s prezidentom?“ Napísal raz, dvakrát. A potom sme dostali odpoveď. Odpoveď máme v archíve. CIA odpovedala: „Spolupracujeme s opozíciou v Rusku. Veríme, že je to správna vec a budeme v tom pokračovať.“ Je to jednoducho smiešne. No výborne. Uvedomil som si, že žiadna diskusia nebude.

TUCKER: Opozícia? Ktorá opozícia je proti vám? Čo je tým myslené?

VLADIMÍR PUTIN: Samozrejme, v tom konkrétnom prípade mali na mysli separatistov, teroristov, ktorí s nami bojovali na Kaukaze. Tak tomu hovoria opozícia. Toto je druhý problém.

Tretí moment je veľmi dôležitý, je to okamih, kedy bol prvýkrát vytvorený americký systém protiraketovej obrany. Dlho sme ich presviedčali, aby to nevytvárali v Spojených štátoch. Navyše po tom, čo som bol pozvaný otcom Busha mladšieho, Bushom starším, na návštevu jeho domu na pobreží, som mal veľmi vážny rozhovor s prezidentom Bushom a jeho tímom. Navrhli sme, aby Spojené štáty, Rusko a Európa spoločne vytvorili systém protiraketovej obrany, o ktorom sme verili, že ak bude vytvorený jednostranne, jednostranne ohrozuje našu bezpečnosť. Napriek tomu, že Spojené štáty oficiálne povedali, že sú vytvorené proti raketovým hrozbám z Iránu. To bol dôvod rozmiestnenia systému protiraketovej obrany. Navrhli sme, aby sme spolupracovali: Rusko, Spojené štáty a Európa. Hovorili, že to by bolo veľmi zaujímavé. Pýtali sa ma: „To myslíš vážne?“ Povedal som: „Absolútne.“

TUCKER: Môžem sa opýtať, ktorý to bol rok?

VLADIMÍR PUTIN: Nepamätám sa. Dá sa ľahko nájsť na internete. Keď som bol v USA, na pozvanie Busha seniora. Ešte jednoduchšie je od niekoho zistiť, o čom vám budem rozprávať. Vraj je to veľmi zaujímavé. Povedal som: „Predstavte si, že by sme spoločne dokázali vyriešiť takú globálnu strategickú bezpečnostnú výzvu. Svet sa zmení. Pravdepodobne budeme mať spory, pravdepodobne ekonomické a dokonca politické. Ale mohli by sme drasticky zmeniť situáciu vo svete.“ Áno a opýtali sa: ‚To myslíš vážne?‘
Povedal som: „Samozrejme.“ „Musíme o tom premýšľať.“ Povedal som: „Pouvažuje prosím“. Potom sem k tomuto stolu prišli minister obrany Gates, bývalá riaditeľka CIA a ministerka zahraničných vecí Riceová.
Sedeli pri tomto stole. Ja, minister zahraničia a ruský minister obrany na druhej strane. Povedali mi: áno, premýšľali sme o tom. Súhlasíme. Povedal som: „Vďaka bohu, úžasné.“ „Ale až na výnimky,“
dodali.

TUCKER: Takže ste dvakrát popísali rozhodnutia urobené americkými prezidentmi a potom boli podkopané šéfmi ich agentúr. Zdá sa teda, že popisujete systém, ktorý podľa Vás neriadia volení ľudia.

VLADIMÍR PUTIN: Je to tak, je to tak. A potom nám jednoducho povedali, aby sme to ukončili. Nebudem to rozvádzať, pretože sa mi to zdá nesprávne. Nakoniec to bol dôverný rozhovor, ale náš návrh bol zamietnutý. To je fakt. Potom som povedal: „Zabudnime na to, ale potom budeme musieť podniknúť protiopatrenia. Vytvoríme také úderné systémy, ktoré budú určite čeliť systémom protiraketovej obrany.“ Odpoveď znela: „My to nerobíme proti vám a vy áno, robíte čo chcete.“ „Za predpokladu, že to nie je proti nám, nie je to proti Spojeným štátom. Povedal som dobre.“ Veľmi dobre. Tak sa to stalo. A vytvorili sme medzikontinentálne hypersonické systémy a naďalej ich vyvíjame.

Teraz sme pred všetkými, Spojenými štátmi a ďalšími krajinami, vo vývoji hypersonických úderných systémov. A vylepšujeme ich každý deň. Ale neboli sme to my. Navrhli sme ísť inou cestou a boli sme odmietnutí. Teraz o rozšírení NATO na východ. No, bolo nám sľúbené, že na východe nebude NATO, ani centimeter na východ, ako nám bolo povedané. A potom čo? Povedali, no, nie je to na papieri, tak to rozšírime. Bolo teda päť vĺn expanzie. Pobaltské štáty, celá východná Európa a tak ďalej. A teraz sa dostávam k tomu hlavnému. Dorazili na Ukrajinu. Nakoniec v roku 2008 na summite v Bukurešti vyhlásili, že dvere Ukrajiny a Gruzínsko na vstup do NATO je otvorené, teraz o tom, ako sa tam rozhoduje, zdá sa, že Nemecko, Francúzsko sú proti, rovnako ako niektoré ďalšie európske krajiny.

Prezident Bush, ako mi bolo neskôr povedané, „tvrdý politik“ vyvinul na nás tlak a museli sme sa dohodnúť. Je to smiešne. Je to ako v škôlke. Kde sú záruky? Čo je to za škôlku? Čo je to za ľudí? Kto sú oni? Vidíte, boli dotlačení. Dohodli sa. A potom hovoria, že Ukrajina nebude v NATO. „Vieš?“ „Hovorím, že neviem. Viem, že ste súhlasili v roku 2008. Prečo sa nehodíte do budúcnosti?“ „No, vtedy na nás tlačili.“ Hovorím, „prečo na vás zajtra netlačia a znova nesúhlasia?“ Je to absurdné. S kým tu môžem hovoriť? Sme pripravení diskutovať. Ale s kým? Kde sú záruky? Nikto.

Začali teda rozvíjať územie Ukrajiny. Čo je tam? Povedal som vám pozadie, ako sa toto územie vyvíja. Aké vzťahy boli s Ruskom. Každý druhý alebo tretí človek tam mal vždy väzby na Rusko. A to pri voľbách na už nezávislej a suverénnej Ukrajine, ktorá si vďaka vyhláseniu nezávislosti vybojovala nezávislosť. A mimochodom hovoria, že Ukrajina je neutrálny štát. A v roku 2008 sa jej zrazu otvorili dvere alebo brány do NATO. Oh, interesantné. Takto sme sa nedohodli. Všetci prezidenti, ktorí sa na Ukrajine dostali k moci, spoliehali sa na elektorát s dobrým vzťahom k Rusku tak či onak. Toto je juhovýchod Ukrajiny. To je veľa ľudí. A presvedčiť tento elektorát, ktorý mal k Rusku kladný vzťah, bolo veľmi ťažké. Viktor Janukovyč sa dostal k moci. Ale ako?… keď prvýkrát vyhral, ​​po prezidentovi Kučmovi zorganizovali tretie kolo, ktoré ústava Ukrajiny nestanovuje. Toto je prevrat. Len si predstavte, že by sa výsledok niekomu v Spojených štátoch nepáčil…

TUCKER: V roku 2014?

VLADIMÍR PUTIN: Nie, to bolo predtým. Po prezidentovi Kučmovi vyhral voľby Viktor Janukovyč. Jeho odporcovia však toto víťazstvo neuznali. USA podporili opozíciu a bolo naplánované tretie kolo. Ale čo je
toto? Toto je štátny prevrat. USA ho podporili, a k moci sa dostal víťaz tretieho kola. Predstavte si, že by sa niekomu v USA niečo nepáčilo a bolo by usporiadané tretie kolo volieb, ktoré ústava USA nedovoľuje. To sa však stalo na Ukrajine. Pekne. K moci sa dostal Viktor Juščenko, ktorý bol považovaný za prozápadného politika, dobre, ale aj som si s ním vybudoval dobré vzťahy.
Prišiel do Moskvy na návštevu. Navštívil som aj Kyjev. Tiež som navštívil, stretli sme sa v neformálnom prostredí. Ak je prozápadné, tak áno. Je to dobré, počkaj. Nechajte ľudí robiť svoju prácu.

Situácia sa mala vyvinúť v rámci samostatnej Ukrajiny v dôsledku Kučmovho vedenia. Situácia sa zhoršila ak moci sa dostal Viktor Janukovyč. Možno to nebol najlepší prezident a politik, neviem. Nechcem robiť hodnotenia. Vyvstala však otázka pridruženia k EÚ. Vždy sme tomu boli otvorení. Nech sa páči. Ale keď som si prečítal asociačnú zmluvu, ukázalo sa, že je to pre nás problém, pretože sme mali zónu voľného obchodu a otvorené colné hranice s Ukrajinou, ktorá podľa tohto združenia mala otvoriť svoje hranice do Európy, ktorá by viedla do zaplavenia nášho trhu. Ale povedal som, nie, to nepôjde. Uzavrieme naše hranice s Ukrajinou, vytvoríme colné hranice, Janukovyč začal počítať, koľko Ukrajina získa, koľko stratí, a povedal svojim európskym partnerom: „Potrebujem viac času na rozmyslenie, než podpíšem.“ Vo chvíli, keď to povedal, začala opozícia prijímať deštruktívne opatrenia, ktoré podporoval Západ. Všetko spelo k Majdanu a prevratu na Ukrajine.

TUCKER: Takže on, a teda Ukrajina, obchodovali viac s Ruskom ako s EÚ?

VLADIMÍR PUTIN: Samozrejme. Nejde ani tak len o objem obchodu, aj keď z veľkej časti áno. Je to rozmer spolupráce, na ktorom bola založená celá ukrajinská ekonomika. Rozsah spolupráce medzi
podnikmi bol od čias Sovietskeho zväzu veľmi úzky. Áno. Jedna tamojšia firma vyrábala komponenty na montáž ako v Rusku, tak na Ukrajine a naopak. Boli tam veľmi tesné väzby. Bol vykonaný štátny
prevrat. Aj keď teraz nebudem zabiehať do podrobností, pretože to nepovažujem za vhodné. USA nám povedali, aby sme upokojili Janukovyča a my upokojíme opozíciu. Nechajme situáciu odbiť. V
scenári politického usporiadania. Povedal som, dobre, dobre, poďme na to. Ako požadovali Američania, Janukovyč nepoužil ozbrojené sily ani políciu. Ozbrojená opozícia však v Kyjeve uskutočnila prevrat. „Čo to malo znamenať? Kto si myslíš, že si? Na to som sa vtedy chcel opýtať vedenia USA.“

TUCKER: S čou podporou?

VLADIMÍR PUTIN: Samozrejme s podporou CIA, organizácie, do ktorej ste sa kedysi chceli pripojiť, ako tomu rozumiem. Mali by sme ďakovať Bohu, že ťa nepustil dovnútra. Aj keď je to seriózna organizácia,
chápem. Môj bývalý je v tom zmysle, že som slúžil na Hlavnom riaditeľstve rozviedky Sovietskeho zväzu. Vždy boli našimi protivníkmi. Práca je práca. Technicky urobili všetko správne. Dosiahli ciele výmeny vlády. Z politického hľadiska to však bola kolosálna chyba. Určite to bol zlý odhad politického vedenia. Mal vidieť, v čo sa to zmení. Takže v roku 2008 sa otvorili dvere NATO pre Ukrajinu. V roku 2014 došlo k prevratu. Začali s prenasledovaním tých, ktorí neprijali štátny prevrat. A bol to skutočne prevrat. Vytvorili hrozbu pre Krym, ktorý sme museli vziať pod svoju ochranu.

Vojnu na Donbase začali v roku 2014 použitím lietadiel a delostrelectva proti civilistom. Tak to všetko začalo. Existuje video, ako lietadlá útočia zhora na Doneck. Zahájili rozsiahlu vojenskú operáciu. Potom ešte jeden. Keď neuspeli, začali pripravovať ďalšie. To všetko na pozadí vojenského rozvoja tohto územia a otvorenia dverí NATO. Ako nevyjadriť obavy z toho, čo sa deje? Z našej strany by to bola zavinená nedbalosť. To by bolo všetko. Jednoducho nás politické vedenie USA dotlačilo k hranici, ktorú sme nemohli prekročiť, pretože to mohlo zničiť samotné Rusko. Okrem toho sme nemohli nechať našich bratov vo viere. V skutočnosti len časť ruského ľudu pred týmto „vojnovým aparátom“.

TUCKER: Tak toto sa stalo osem rokov predtým, ako sa súčasný konflikt začal. Čo teda pre vás bolo spúšťačom? Kedy ste sa rozhodli, že to musíte urobiť?

VLADIMÍR PUTIN: Spočiatku to bol prevrat na Ukrajine, ktorý vyvolal konflikt. Mimochodom, zoradili sa vtedy zástupcovia troch európskych krajín – Nemecka, Poľska a Francúzska, boli garantmi dohody podpísanej medzi Janukovyčovou vládou a opozíciou. Podpísali to ako ručitelia. Napriek tomu opozícia vykonala štátny prevrat a všetky tieto krajiny tvrdili, že si nepamätajú, že by boli garantmi mierového
urovnania. Jednoducho to hneď ignorovali. A to si nikto nepamätá. Neviem, či USA vedeli niečo o dohode medzi opozíciou a úradmi a jej tromi garantmi, ktorí namiesto toho, aby celú situáciu vrátili do politickej sféry, podporili prevrat. Aj keď to bolo nezmyselné, verte mi, pretože prezident Janukovyč súhlasil so všetkými podmienkami, bol pripravený zorganizovať predčasné voľby, ktoré, úprimne povedané, nemal šancu vyhrať. Všetci to vedeli. Tak prečo ten prevrat? Prečo obete? Prečo hrozí Krym? Prečo začatie operácie na Donbase? Tomu nerozumiem.

To je presne miesto, kde je chybný výpočet. CIA urobila svoju prácu, aby dokončila prevrat. Myslím, že jeden z námestníkov štátneho tajomníka povedal, že to stojí veľa peňazí. Takmer 5 miliárd. Ale politická chyba bola kolosálna. Načo to bolo dobré? To všetko mohlo byť vykonané legálne, bez obetí, bez vojenských akcií, bez straty Krymu. Nikdy by nás nenapadlo pohnúť prstom, keby nebolo krvavého vývoja na Majdane. Pretože sme sa zhodli, že po rozpade Sovietskeho zväzu by naše hranice mali byť pozdĺž hraníc bývalých zväzových republík. Súhlasil som s tým, ale nikdy som nesúhlasil s rozšírením NATO a navyše som nikdy nesúhlasil s tým, aby Ukrajina bola v NATO.


Nesúhlasili sme s tamojšími základňami NATO, bez akejkoľvek diskusie s nami. Desiatky rokov som sa pýtal, nerob to, nerob tamto. A čo vyvolalo posledné udalosti? Po prvé, súčasné vedenie Ukrajiny vyhlásilo, že nebude implementovať Minské dohody, ktoré boli podpísané, ako viete, po udalostiach roku 2014 v Minsku, kde bol vypracovaný plán mierového urovnania konfliktu na Donbase. Ale nie, súčasné vedenie Ukrajiny, minister zahraničia, všetci ostatní úradníci a potom sám prezident povedali, že sa im na Minských dohodách nič nepáči. Inými slovami, nehodlali ich implementovať.
Pred rokom alebo rokom a pol bývalí lídri Nemecka a Francúzska otvorene povedali, že Minské dohody síce podpísali, ale nikdy ich nehodlali realizovať, jednoducho nás vodili za nos.

TUCKER: Bolo s kým hovoriť? Zavolali ste prezidentovi a štátnemu tajomníkovi a povedali ste im: ak budete pokračovať v militarizácii Ukrajiny silami NATO, stane sa to takto, budeme konať.

VLADIMÍR PUTIN: Hovorili sme o tom celý čas. Vyzvali sme vedúcich predstaviteľov Spojených štátov a európskych krajín, aby tento vývoj okamžite zastavili. Vykonávať Minské dohody. Ale aby som bol
úprimný, nevedel som, ako to urobíme. Boli sme ale pripravení ich realizovať. Tieto dohody boli pre Ukrajinu komplikované. Zahŕňajú mnoho prvkov nezávislosti týchto území v Donbase. To je pravda. Bol som však úplne presvedčený. A teraz vám to hovorím. Úprimne verím, že keby sa nám podarilo presvedčiť obyvateľov Donbasu – a museli sme ich tvrdo presvedčiť – k návratu k ukrajinskej štátnosti, potom by sa rany postupne začali hojiť. Keď sa ale táto časť územia znovu začlenila do spoločného sociálneho prostredia, kedy sa opäť vyplácali dôchodky a sociálne dávky, všetko by do seba postupne začalo zapadať. Nie, to nikto nechcel. Každý chcel problém vyriešiť iba vojenskou silou. Ale to sme nemohli dovoliť. A situácia dospela do bodu, kedy ukrajinská strana oznámila: nie, nič neurobíme. Začali sa tiež pripravovať na vojenské akcie. Boli to oni, ktorí rozpútal vojnu v roku 2014. Naším cieľom je túto vojnu zastaviť. A túto vojnu sme nezačali v roku 2022. Toto je pokus ju teraz zastaviť
.

Tucker: Myslíte, že ste ju teraz zastavili? Chcem povedať, dosiahli ste svoje ciele?

VLADIMÍR PUTIN: Nie. Svoje ciele sme zatiaľ nedosiahli, pretože jedným z nich je denacifikácia. To znamená zákaz všetkých neonacistických hnutí. Toto je jedna z otázok, o ktorých sme diskutovali počas
rokovacieho procesu, ktorý skončil v Istanbule začiatkom tohto roka. A nebola to naša iniciatíva, pretože najmä Európania nám hovorili, že je nutné vytvoriť podmienky pre finálny podpis dokumentov. Moji kolegovia z Francúzska, z Nemecka povedali: Ako si dokážete predstaviť, že podpíšete zmluvu so zbraňou vo vašom chráme? Vojská by mali byť stiahnuté z Kyjeva. Povedal som dobre. Stiahol som jednotky z Kyjeva. Vo chvíli, keď sme stiahli naše jednotky z Kyjeva, naši ukrajinskí vyjednávači okamžite zlikvidovali všetky naše istanbulské dohody a pripravili sa na dlhotrvajúcu ozbrojenú konfrontáciu s pomocou Spojených štátov a ich satelitov v Európe. Takto sa situácia vyvíjala a takto to vyzerá teraz.

TUCKER: Ospravedlňte moju neznalosť. Čo znamená denacifikácia?

VLADIMÍR PUTIN: To je téma, o ktorej chcem teraz hovoriť. Je to veľmi dôležitá otázka. Denacifikácia. Po získaní nezávislosti začala Ukrajina, ako hovoria niektorí západní analytici, hľadať svoju identitu. No, ak to tak môžeme povedať. A nenašli nič lepšie, než túto identitu vybudovať na základe falošných hrdinov, ktorí
kolaborovali s Hitlerom. Tiež som povedal, že na začiatku 19. storočia, keď sa objavili teoretici nezávislosti a suverenity Ukrajiny, predpokladali, že samostatná Ukrajina by mala mať veľmi dobré vzťahy s Ruskom. Ale kvôli historickému vývoju boli tieto územia súčasťou Poľsko-litovského spoločenstva. Poľsko, kde
boli Ukrajinci prenasledovaní, bolo s nimi zaobchádzané pomerne brutálne a vystavení krutému správaniu. Došlo aj k pokusom zničiť ich identitu. To všetko zostalo v pamäti ľudí.

Keď vypukla druhá svetová vojna, niektorí z tejto ultranacionalistickej elity spolupracovali s Hitlerom a verili, že im prinesie slobodu. Nemecké jednotky, dokonca aj jednotky SS, prinútili Hitlerových spolupracovníkov k najšpinavšej práci vyhladzovania poľského a židovského obyvateľstva. Odtiaľ brutálny masaker poľského a židovského obyvateľstva a aj ruského obyvateľstva. Viedli ju známi ľudia, Bandera, Šuchevyč. Z týchto ľudí sa stali národní hrdinovia. To je problém. A neustále nám hovoria, že nacionalizmus a neonacizmus existujú aj v iných krajinách. Áno, semená sú, ale trháme ich. A ďalšie krajiny proti nim bojujú. Ukrajina ale nie je tento prípad. Z týchto ľudí sa na Ukrajine stali národní hrdinovia. Boli im postavené pomníky. Sú zobrazené na vlajkách. Ich mená kričia davy s pochodňami, rovnako ako tomu bolo v nacistickom Nemecku. Boli to ľudia, ktorí vyhubili Poliakov, Židov a Rusov. Je nutné túto prax zastaviť a zabrániť šíreniu tohto konceptu. Hovorím, že Ukrajinci sú súčasťou ruského ľudu. Hovoria, nie, sme samostatní ľudia. OK dobre. Ak sa považujú za samostatný národ, majú na to právo. Ale nie na základe nacizmu, nacistickej ideológie. Pozrite, prezident Francúzska, prezident…

TUCKER: Boli by ste spokojní s územím, ktoré teraz máte?

VLADIMÍR PUTIN: Na záver odpoviem na vašu otázku. Ale ešte dopoviem, pýtali ste sa na neonacizmus a denacifikáciu. Prezident Ukrajiny navštívil Kanadu. Príbeh je známy, ale v západných krajinách sa o ňom mlčí. Kanadský parlament predstavil muža, ktorý, ako povedal hovorca parlamentu, bojoval počas druhej svetovej vojny proti Rusom. No, kto bojoval proti Rusom počas druhej svetovej vojny? Hitler a jeho komplici. A ukázalo sa, že tento muž slúžil v jednotkách SS, osobne zabíjal Rusov, Poliakov a Židov. Americké jednotky boli zložené z ukrajinských nacionalistov, ktorí robili túto špinavú prácu.
Prezident Ukrajiny vstal spolu s celým parlamentom Kanady a zatlieskal tomuto mužovi. Ako si možno niečo také predstaviť? Sám prezident Ukrajiny je mimochodom podľa národnosti Žid.

TUCKER: A čo budete s tým robiť? Hitler už nie je niekoľko rokov živý. Nacistické Nemecko už neexistuje.

VLADIMÍR PUTIN: To je pravda.

TUCKER: Vy hovoríte, myslím, že chcete uhasiť tento požiar od ukrajinského nacionalizmu. Ako to chcete urobiť?

VLADIMÍR PUTIN: Viete, Vaša otázka je veľmi záludná, môžem Vám to vysvetliť, nenahneváte sa?

TUCKER: Samozrejme

VLADIMÍR PUTIN: Je veľmi záludná vaša otázka, priam nepríjemná. Vy hovoríte, že Hitler už nie je sto rokov, osemdesiat… no jeho odkaz stále žije. Ľudia, ktorí zbíjali ruských židov a Poliakov stále žijú a prezident Ukrajiny a momentálny prezident im tlieskajú v kanadskom parlamente, aplaudujú v stoji. Možno povedať, že sme zničili túto ideológiu, keď vidíme, čo sa práve teraz deje? No čo je to vlastne denacifikácia v našom ponímaní? Je potrebné zbaviť sa tých ľudí, ktorí túto teóriu praktikujú a majú zakorenenú vo svojom živote. Snažím sa udržať bezpečnosť. To je denacifikácia v našom ponímaní.

TUCKER: Dobre, ja vlastne neuznávam nacizmus a neonacizmus. No moja otázka je, že prakticky Vy nekontrolujete všetky krajiny, ako vymeniť ideológiu, kultúru, a neovládate pocity, históriu v štáte, ako by ste to dosiahli?

VLADIMÍR PUTIN: Počas rokovaní v Istanbule sme sa zhodli, že máme všetko písomne. Neonacizmus sa na Ukrajine pestovať nebude, vrátane toho, že bude na legislatívnej úrovni zakázaný. Pán Carlson, na tom sme sa dohodli. Zdá sa, že sa to dá urobiť v procese rokovaní. A pre Ukrajinu ako moderný a civilizovaný štát nie je nič ponižujúce. Existuje nejaký štát, ktorý propaguje nacizmus? Nie, že? O to ide.

TUCKER: Budú diskusie? A prečo neprebehli diskusie o vyriešení konfliktu na Ukrajine? Mierové rozhovory.

VLADIMÍR PUTIN: Existovali, dosiahli veľmi pokročilé fázy koordinácie pozícií v zložitom procese, ale napriek tomu boli takmer dokončené. Ale potom, čo sme stiahli naše jednotky z Kyjeva, ako som už povedal, druhá strana všetky tieto dohody zahodila a riadila sa pokynmi západných krajín, európskych krajín a Spojených štátov bojovať proti Rusku až do víťazného konca. Prezident Ukrajiny navyše vyhlásil zákaz vyjednávania s Ruskom. Podpísal dekrét zakazujúci komukoľvek vyjednávať s Ruskom. Ale ako budeme vyjednávať, keď to zakáže sebe i všetkým ostatným? Vieme, že presadzuje niektoré myšlienky o tomto urovnaní, ale aby sme dosiahli dohodu, musíme viesť dialóg, nie je to tak?

TUCKER: No, ale s prezidentom Ukrajiny by ste nehovorili. Hovorili by ste s americkým prezidentom. Kedy ste naposledy hovorili s Joe Bidenom?

VLADIMÍR PUTIN: No, nepamätám si, kedy som s ním hovoril. Nespomínam si. Môžeme skontrolovať.

TUCKER: Vy si nespomínate?

VLADIMÍR PUTIN: Nie. Prečo? Musím si všetko pamätať? Mám svoje vlastné veci na práci. Máme vnútorné politické záležitosti.

TUCKER: No, financuje vojnu, ktorú vediete.

VLADIMÍR PUTIN: Áno, financuje, ale hovoril som s ním samozrejme pred špeciálnou vojenskou operáciou. A povedal som mu vtedy, mimochodom, nebudem zabiehať do podrobností, to nikdy nerobím. Ale povedal som mu vtedy, myslím si, že robíte obrovskú chybu historických rozmerov, keď podporujete všetko, čo sa tam na Ukrajine deje, a odsúvate Rusko. Povedal som mu to, povedal som mu to niekoľkokrát, mimochodom, myslím, že by bolo fér sa tu zastaviť.

TUCKER: Čo povedal?

VLADIMÍR PUTIN: Môžete sa ho opýtať, prosím, je to pre vás jednoduchšie. Ste občanom Spojených štátov. Choďte a spýtajte sa ho. Nepatrí sa mi komentovať náš rozhovor.

TUCKER: Ale nehovoril Ste s ním od februára 2022?

VLADIMÍR PUTIN: Nie, nehovorili sme. Niektoré kontakty sú však udržiavané. Keď už sme pri tom. Pamätáte si, čo som vám povedal o svojom návrhu spolupracovať na systéme protiraketovej obrany?

TUCKER: Áno.

VLADIMÍR PUTIN: Môžete sa opýtať všetkých. Všetci sú živí a zdraví. Vďaka bohu. Bývalý prezident. Condi je živá a zdravá. A myslím si, že pán Gates a súčasný riaditeľ spravodajskej služby pán Burns, bývalý veľvyslanec v Rusku, je podľa môjho názoru veľmi úspešný veľvyslanec. Všetci boli svedkami týchto rozhovorov. Spýtajte sa ich. To isté ,ak vás zaujíma, čo odpovedal pán prezident Biden, opýtajte sa ho. V každom prípade som mu o tom povedal.

TUCKER: Rozhodne ma to zaujíma. Ale zo strany nestranného pozorovateľa to vyzerá, že by sa to mohlo zvrhnúť alebo vyvinúť v niečo, čo privedie celý svet do konfliktu a mohol by, začať jadrový útok. Tak prečo nezavoláte Bidenovi a nepoviete mu, aby riešil túto otázku?

VLADIMÍR PUTIN: Čo treba vyriešiť? Je to veľmi jednoduché. Opakujem, máme kontakty cez rôzne agentúry. Poviem vám, čo na túto tému hovoríme a čo oznamujeme vedeniu USA. Pokiaľ naozaj chcete prestať bojovať, musíte prestať dodávať zbrane. Hotovo bude za pár týždňov. A je to. A potom sa môžeme dohodnúť na nejakých podmienkach, než to urobíš, prestaň. Čo je jednoduchšie? Prečo by som mu mal volať? O čom s ním mám hovoriť? Alebo sa ho opýtať na čo?

TUCKER: A aké správy dostávate späť?

VLADIMÍR PUTIN: Chystáte sa dodať také a také zbrane na Ukrajinu. Oh, bojím sa, bojím sa. Prosím, nerobte to. O čom treba diskutovať?

TUCKER: Myslíte si, že sa NATO bojí, že sa z toho stane globálna vojna alebo jadrový konflikt?

VLADIMÍR PUTIN: Aspoň o tom diskutujú. A svoje vlastné obyvateľstvo sa snažia zastrašiť imaginárnou ruskou hrozbou. Je to zrejmý fakt. A mysliaci ľudia, nie bežní obyvatelia, ale mysliaci ľudia, analytici, tí, ktorí
sa zaoberajú skutočnou politikou, múdri ľudia, dokonale chápu, že je to fraška. Pokus priživiť sa na ruskej hrozbe.

TUCKER: Hrozba, myslím, že máte na mysli ruskú inváziu do Poľska, Lotyšska, expanzívne správanie. Dokážete si predstaviť scenár, kedy pošlete ruských vojakov do Poľska?

VLADIMÍR PUTIN: Iba v jednom prípade, ak Poľsko zaútočí na Rusko. Prečo? Pretože nás nezaujíma Poľsko, Lotyšsko ani nikde inde. Prečo by sme to robili? Jednoducho nemáme záujem. Je to len nepodložená hrozba.

TUCKER: Viem, že to poznáte, argument je ten, že Ste napadli Ukrajinu. Máte územné ciele po celom kontinente. A teraz povedzte jednoznačne, že nemáte.

VLADIMÍR PUTIN: To je absolútne vylúčené. Nemusíte byť žiadny analytik. Zapojiť sa do nejakej globálnej vojny je proti zdravému rozumu a globálna vojna privedie celé ľudstvo na pokraj skazy. To je jasné. Iste, existujú odstrašujúce prostriedky. Celú dobu nás tým všetkých strašili. Zajtra Rusko použije taktické jadrové zbrane. Zajtra to Rusko využije. Nie, pozajtra. A čo. Strašiť obyvateľstvo, a môcť vymámiť ďalšie peniaze od amerických a európskych daňových poplatníkov v konfrontácii s Ruskom na ukrajinskom dejisku vojny. Ale cieľom je čo najviac oslabiť Rusko.

TUCKER: Jeden z našich senátorov Spojených štátov zo štátu New York, Chuck Schumer, včera, myslím, povedal, že musíme pokračovať vo financovaní ukrajinského úsilia, inak by tam mohli skončiť
americkí občianski vojaci. Ako to hodnotíte?

VLADIMÍR PUTIN: To je provokácia a lacná provokácia. Nechápem, prečo by americkí vojaci mali bojovať na Ukrajine. Sú to žoldnieri zo Spojených štátov. Najviac žoldnierov pochádza z Poľska, na druhom
mieste sú žoldnieri zo Spojených štátov a na treťom žoldnieri z Gruzínska. No, ak je niekto ochotný vyslať pravidelných vojakov, určite by to ľudstvo priviedlo na pokraj veľmi vážneho globálneho konfliktu. To je jasné. Potrebujú to Spojené štáty? Prečo? Tisíce kilometrov od národného územia. Nemáte niečo lepšie na práci? Máte problémy na hraniciach. Problémy s migráciou, problémy so štátnym dlhom. Viac ako 33 biliónov dolárov. Nemáte nič lepšie na práci? Takže by ste mali bojovať na Ukrajine. Nebolo by lepšie rokovať s Ruskom? Dohovorte sa. Už chápať situáciu, ktorá sa dnes vyvíja, uvedomovať si, že Rusko bude bojovať za svoje záujmy až do konca. A uvedomiť si, že ide vlastne o návrat k zdravému rozumu, začať
rešpektovať našu krajinu a jej záujmy a hľadať nejaké riešenia. Zdá sa mi, že je to oveľa inteligentnejšie a racionálnejšie.

TUCKER: Kto vyhodil do vzduchu Nord Stream?

VLADIMÍR PUTIN: Vy. Samozrejme, že áno.

TUCKER: Ja? V ten deň som bol zaneprázdnený. Nord Stream som nevyhodil do povetria. Vďaka.

VLADIMÍR PUTIN: Vy osobne môžete mať alibi, ale CIA také alibi nemá.

TUCKER: Máte dôkazy, že to urobilo NATO alebo CIA?

VLADIMÍR PUTIN: Viete, nebudem zabiehať do podrobností, ale ľudia v takýchto prípadoch vždy hovoria, hľadajte niekoho, kto má záujem. Ale v tomto prípade by sme nemali hľadať len niekoho, kto má záujem, ale aj niekoho, kto má schopnosti, pretože záujemcov môže byť veľa, ale nie všetci sú schopní klesnúť na dno Baltského mora a urobiť tento výbuch. Tieto dve súčasti by mali byť prepojené. Koho to zaujíma a kto to vie?

TUCKER: Ale som zmätený. Chcem povedať, toto je najväčší akt priemyselného terorizmu všetkých čias a je to najväčšia emisia CO2 v histórii. Dobre, takže ak by ste mali dôkazy a za predpokladu, že vzhľadom
na vaše bezpečnostné služby alebo vaše spravodajské služby, že to NATO, USA, CIA, Západ urobili, prečo by ste ich nepredložili a nevyhrali propagandistické víťazstvo?

VLADIMÍR PUTIN: V propagandistickej vojne je veľmi ťažké poraziť Spojené štáty, pretože ovládajú všetky svetové médiá a mnoho európskych médií. Konečným príjemcom najväčších európskych médií sú
americké finančné inštitúcie. Vy to neviete? Je teda možné sa do tejto práce zapojiť, ale je to takpovediac finančne nedostupné. Môžeme jednoducho posvietiť reflektorom na naše zdroje informácií a získať žiadne výsledky. Čo sa vtedy stalo, je jasné celému svetu. Aj americkí analytici o tom hovoria priamo. Je to pravda?

TUCKER: Hej, ale tu je otázka, na ktorú možno dokážete odpovedať. V Nemecku ste pôsobili, to je známe. Nemci jasne vedia, že to urobil ich partner v NATO, ale oni…. veľmi to ovplyvnilo ich ekonomiku. Možno sa nikdy nespamätajú. Prečo o tom mlčíte? To je pre mňa veľmi mätúce. Prečo by k tomu Nemci niečo nepovedali?

VLADIMÍR PUTIN: To ma tiež udivuje, ale dnešné vedenie Nemecka sa riadi skôr záujmami kolektívneho Západu než národnými záujmami. Inak je ťažké vysvetliť logiku ich konania či nečinnosti. Postihuje nielen
Nord Stream 1, ktorý bol odpálený a Nord Stream 2 bol poškodený, ale jedna rúra je bezpečná a zdravá a je možné cez ňu dodávať plyn do Európy. Nemecko to ale neotvára. Sme pripravení. Prosím. Cez Poľsko vedie ešte jedna trasa zvaná Yamal-Europe, ktorá taktiež umožňuje veľký tok. Poľsko to uzavrelo, ale Poľsko zobe z ruky Nemecka. Peniaze dostáva z celoeurópskych fondov a Nemecko je hlavným donátorom týchto celoeurópskych fondov. Nemecko do istej miery zásobuje Poľsko a oni si uzatvárajú cestu do Nemecka. Prečo?

Nechápem Ukrajinu, ktorej Nemci dodávajú zbrane a dávajú peniaze. Nemecko je druhým sponzorom Spojených štátov, pokiaľ ide o finančnú pomoc v objeme poskytnutú Ukrajine. Cez Ukrajinu vedú dve cesty plynu. Jednoducho uzavreli cestu. Ukrajinci. Otvorte druhú trasu. A prosím, vezmite si plyn z Ruska. Oni to neotvoria. Prečo Nemci nepovedia, zabudnite, chlapi, dáme vám peniaze a zbrane. Otvorte kohútik. Prosím, nechajte plyn z Ruska prejsť k nám. V Európe nakupujeme skvapalnený plyn za premrštené ceny, čo znižuje našu konkurencieschopnosť a ekonomiku všeobecne na nulu. Takže chceš, aby sme ti dali peniaze? Majme slušnú existenciu, aby sme zarobili peniaze pre našu ekonomiku, pretože odtiaľ pochádzajú peniaze, ktoré vám dávame. On to odmieta urobiť. Prečo? Spýtaj sa ma. To je to, čo majú v hlave. Sú to extrémne nekompetentní ľudia.

TUCKER: No, možno sa svet delí na dve hemisféry. Jeden s lacnou energiou, druhý bez. A chcem sa vás opýtať, či sme teraz v multipolárnom svete, evidentne sme. Môžete popísať aliančné bloky? Kto je v každom tábore veríte

VLADIMÍR PUTIN: Počúvajte, povedali ste, že svet je rozdelený na dve hemisféry. Ľudský mozog je rozdelený na dve hemisféry. Aspoň jeden je zodpovedný za jeden typ činnosti. Ďalšia je skôr o
kreativite a tak ďalej. Ale stále je to jedna a tá istá hlava. Myslím, že svet by mal byť jeden celok. Bezpečnosť by mala byť zdieľaná, nie mienená za miliardu zlata. Toto je jediný scenár, v ktorom by svet mohol byť stabilný, udržateľný a predvídateľný.
Dovtedy, keď je hlava rozdelená na dve časti, je to choroba, vážny nepriaznivý stav. Je to doba vážnej choroby, ktorou svet teraz prechádza. Ale myslím, že vďaka poctivej žurnalistike je táto práca podobná práci lekárov. Toto by sa dalo nejako zjednotiť.

TUCKER: Dovoľte mi uviesť príklad. Americký dolár, ktorý svojím spôsobom zjednotil svet, v mnohých ohľadoch, možno nie vo váš prospech, ale rozhodne v náš prospech. Zmizne ako rezervná mena, všeobecne prijímaná mena? Ako podľa vás sankcie zmenili postavenie dolára vo svete?

VLADIMÍR PUTIN: Viete, používanie dolára ako nástroja boja v zahraničnej politike je jednou z najväčších strategických chýb, ktorých sa americké politické vedenie dopustilo. Dolár je základným kameňom
moci Spojených štátov. Myslím, že každý veľmi dobre chápe, že bez ohľadu na to, koľko dolárov sa vytlačí, sú rýchlo rozptýlené po celom svete. Inflácia v Spojených štátoch je minimálna. Je to asi 3 alebo 3,4 %, čo je podľa mňa pre USA úplne prijateľné. Ale neprestávajú tlačiť. Čo nám hovorí dlh 33 biliónov dolárov?
Ide o show. Je to však hlavná zbraň, ktorú Spojené štáty používajú na udržanie svojej moci po celom svete. Akonáhle sa politické vedenie rozhodlo použiť americký dolár ako nástroj politického boja, dostala táto americká mocnosť ranu. Nerád používam hrubé výrazy, ale je to hlúposť a ťažká chyba.


Pozrite sa, čo sa deje vo svete. Dokonca aj spojenci Spojených štátov teraz znižujú svoje dolárové rezervy. Keď to vidia, každý začne hľadať spôsoby, ako sa chrániť. Ale skutočnosť, že Spojené štáty uplatňujú reštriktívne opatrenia voči niektorým krajinám, ako je uvalenie obmedzení na transakcie, zmrazenie aktív atď., vyvoláva vážne znepokojenie a vysiela signál celému svetu. Čo sme tu mali? Do roku 2022 bolo približne 80 % našich transakcií zahraničného obchodu vykonávaných v amerických dolároch a eurách. Americký dolár predstavoval približne 50 % našich transakcií s tretími krajinami. No, aktuálne je to 13%. Nezakázali sme používanie amerického dolára. Nemal som žiadne také úmysly. Bolo to rozhodnutie
Spojených štátov obmedziť naše transakcie v amerických dolároch.

Myslím, že je to úplné šialenstvo z pohľadu záujmov samotných Spojených štátov a ich daňových poplatníkov, pretože to ovplyvňuje ekonomiku USA, podkopáva moc Spojených štátov po celom svete. Na konci dňa boli naše transakcie v jüanoch asi 3 %. Dnes sa 34 % našich transakcií vykonáva v rubľoch a približne toľko. Niečo málo cez 34% v jüanoch. Prečo to Spojené štáty urobili? Môj jediný odhad je sebavedomie. Asi si mysleli, že to povedie k totálnemu kolapsu, ale nič sa nezrútilo. Okrem toho ďalšie krajiny vrátane výrobcov ropy zvažujú a už prijímajú platby za ropu v jüanoch. Uvedomujete si, čo sa deje alebo nie? Uvedomuje si to niekto v Spojených štátoch? Čo robíte? Odrezávate si konár spod nôh… u všetkých expertov, ľubovoľne sa spýtajte umného rozmýšľajúceho človeka v USA. Čo také je dolár v spojených štátoch, samozničujúci?

TUCKER: Myslím, že je to spravodlivé hodnotenie. Ďalšia otázka. Možno ste vymenili jednu koloniálnu mocnosť za inú, ale jemnejšiu. Možno je BRICS milšia spoločnosť, no nehrozí nebezpečenstvo krajinám, keďže Čína dominuje? Hrozí, že bude úplne ovládnutá čínskou ekonomikou, a to spôsobom, ktorý nie je dobrý pre ich suverenitu. Máte z toho obavy?

VLADIMÍR PUTIN: No, tieto desivé príbehy som už počul. Je to strašidelný príbeh. Sme susedia s Čínou. Susedov si nemôžete vybrať, rovnako ako si nemôžete vybrať svojich blízkych príbuzných. Zdieľame s nimi hranicu 1000 kilometrov. Toto je číslo jedna. Po druhé, máme históriu spolužitia po stáročia. Sme na to zvyknutí. Po tretie, čínska filozofia zahraničnej politiky nie je agresívna. Jeho myšlienkou je vždy hľadať kompromis. A môžeme to vidieť. A ďalší bod je nasledujúci. Strašia nás neustále rovnakým príbehom. A je to tu znova, v eufemistickej podobe. Ale so strašiakmi je to stále rovnako. Spolupráca s Čínou sa neustále zvyšuje, tempo rastu spolupráce Číny s Európou je vyššie a vyššie ako rast čínsko-ruskej spolupráce. Spýtajte sa Európanov, či sa neboja? možno sa boja… Neviem. Stále sa ale snažia dostať na čínsky trh za každú cenu, najmä teraz, keď čelia ekonomickým problémom.

Čínske spoločnosti tiež skúmajú európsky trh. Majú čínske spoločnosti v Spojených štátoch malé zastúpenie? Áno. Politické rozhodnutia sú také, že sa snažia obmedziť spoluprácu s Čínou.
Je k vašej škode, pán Tucker, že obmedzujete spoluprácu s Čínou. Ubližujete si. Je to delikátna záležitosť a neexistujú žiadne zázračné riešenia, rovnako ako v prípade dolára. Takže pred zavedením nelegitímnych sankcií, nelegitímnych, pokiaľ ide o chartu Organizácie Spojených národov, musia tí, ktorí rozhodujú,
veľmi starostlivo premýšľať. Zdá sa, že to je problém.

TUCKER: Takže ste pred chvíľou povedali, že svet by bol oveľa lepší, keby nebol rozdelený na konkurenčné aliancie, keby existovala globálna spolupráca. Jedným z dôvodov, prečo to nemáte, je to, že súčasná americká administratíva je naklonená vám. Myslíte si, že keby po Joeu Bidenovi bola nová administratíva, dokázali by ste obnoviť komunikáciu s americkou vládou? Alebo je to jedno, a nehrá to rolu?

VLADIMÍR PUTIN: Poviem Vám. Dovoľte mi ale dokončiť svoju predchádzajúcu myšlienku. Spoločne s mojím kolegom a priateľom, prezidentom Si Ťin-pchingom, sme si stanovili v tomto roku dosiahnuť 200
miliárd dolárov vzájomného obchodu s Čínou. Túto úroveň som už presiahol. Náš bilaterálny obchod s Čínou už podľa našich údajov činí 230 miliárd. A čínske štatistiky hovoria, že je to 240 miliárd dolárov. Ďalšia dôležitá vec. Náš obchod je dobre vyvážený, vzájomne sa dopĺňajúci v oblasti vyspelých
technológií, energetiky, výskumu a vedeckého vývoja. Je to veľmi vybalansované. Pokiaľ ide o krajiny BRIC, kde sa tento rok ujalo predsedníctvo Rusko, krajiny BRIC sa všeobecne rozvíjajú veľmi rýchlo.

Pozrite, ak ma pamäť neklame, v roku 1992 bol podiel krajín G7 na svetovej ekonomike 47 %, zatiaľ čo v roku 2022 klesol, myslím, tesne nad 30 %. Krajiny BRIC predstavovali v roku 1992 iba 16 %, ale teraz je ich podiel väčší ako podiel G7. To nemá nič spoločné s udalosťami na Ukrajine. Je to dané trendmi globálneho vývoja a svetovej ekonomiky, ako sme práve spomenuli. A to je nevyhnutné. To sa bude diať aj naďalej. Je to tak jasné, ako keď slnko vychádza. Musíte sa tomu prispôsobiť. Ako sa Spojené štáty prispôsobujú silou, sankciami, tlakom, bombardovaním a použitím ozbrojených síl? Tu ide o sebareflexiu.
Vaša politická vzorka nechápe, že svet sa mení za objektívnych okolností. A udržať si svoju úroveň, aj keď niekto ašpiruje, prepáčte mi úroveň dominancie. Musíte robiť správne rozhodnutia kompetentne a včas. Takéto brutálne akcie, vrátane Ruska a povedzme ďalších krajín, sú kontraproduktívne. Je to zrejmý fakt.
Už sa to preukázalo.

Pýtali ste sa, či príde ďalší vedúci a niečo zmení? Nie je to o vodcovi. Nie je to o osobnosti konkrétneho človeka. Mal som veľmi dobrý vzťah povedzme s Bushom. Viem, že v Spojených štátoch bol zobrazovaný ako akýsi vidiecky chlapec, ktorý tomu veľmi nerozumie. Uisťujem vás, že to tak nie je. Myslím, že urobil veľa chýb aj ohľadom Ruska. Povedal som vám o roku 2008 a rozhodnutie z Bukurešti otvoriť dvere NATO Ukrajine a tak ďalej. Stalo sa tak počas jeho prezidentovania. Účinne vyvíjal tlak na Európanov. Ale vo všeobecnosti, na osobnej ľudskej úrovni, som s ním mal veľmi dobrý vzťah. Nebol horší ako ktorýkoľvek iný americký, ruský alebo európsky politik. Uisťujem vás, že pochopil, čo robí, rovnako ako ostatní. Mal som s Trumpom taký osobný vzťah. Nie je to o osobnosti vodcu. Je to o nastaveniach elít, ktoré v americkej spoločnosti prevládajú a ak je ich idea nadvlády za cenu, založenej na vynútených akciách, ovládne americkú spoločnosť a nič sa nezmení. Bude to len horšie.

Pokiaľ ale nakoniec príde poznanie, že svet sa mení objektívne, a včas sa prispôsobíte, budete čerpať z toho výhody, ktoré ešte SŠA majú dodnes, potom možno príde k zmene… pozrite sa na čínsku ekonomiku, stala prvou ekonomikou na svete z hľadiska parity, dávno predbehla SŠA, až potom sú SŠA a následne India (s 1,5 miliardy ľudí?) a potom Japonsko. Rusko je na piatom mieste, ktorého ekonomika sa stala prvou ekonomikou Európy za predchádzajúci rok, napriek všetkým sankciám a obmedzeniam. Zdá sa Vám to z Vášho pohľadu normálne: sankcie, obmedzenia nemožnosť pretekov v dolároch, odpojenie od SWIFT, sankcie voči našim lodiam prevážajúcim ropu, lietadlám, sankcie vo všetkom a všade? Najväčšie množstvo sankcií sa uplatňuje voči Rusku a my sme sa v tomto prostredí stali prvou európskou ekonomikou. Nástroje, ktoré Spojené štáty používajú, nefungujú, no bude potrebné porozmýšľať, čo robiť ďalej? No a teraz, keď si to vládnuce elity uvedomia, áno potom líder štátu bude konať podľa očakávaní toho, čo od neho očakávajú voliči a ľudia, ktorí to akceptujú, prídu riešenia na rozličných úrovniach systému, potom sa možno niečo zmení.


TUCKER: Ale opisujete dva rôzne systémy. Hovoríte, že vodca koná v záujme voličov, ale tiež hovoríte, že tieto rozhodnutia nerobí vodca, ale vládnuce triedy. Viedol ste túto krajinu tak dlho, že ste poznali
všetkých týchto amerických prezidentov. Aké sú podľa vás tie mocenské centrá v Spojených štátoch? Kto skutočne rozhoduje?

VLADIMÍR PUTIN: Neviem. Amerika je zložitá krajina. Na jednej strane konzervatívne, na druhej rýchlo sa meniace. Nie je pre nás ľahké ich všetky zoradiť. Kto rozhoduje vo voľbách? Dá sa tomu rozumieť,
keď každý štát má svoju vlastnú legislatívu? Každý štát sa reguluje sám. Niekto môže byť diskvalifikovaný z celoštátnych volieb. Ide o dvojstupňový volebný systém. Je pre nás veľmi ťažké to pochopiť. Po druhé, existujú dve dominantné strany: republikáni a demokrati. A v rámci tohto straníckeho systému centra, ktoré rozhodujú, pripravujú rozhodnutie. Potom pozrite, prečo bola podľa môjho názoru po rozpade Sovietskeho zväzu bola vedená taká zlá, brutálna, úplne neopodstatnená politika nátlaku proti Rusku. Prečo sa jedná o politiku nátlaku? Rozširovanie NATO, podpora separatistov na Kaukaze. Vytvorenie systému protiraketovej obrany. To všetko sú prvky tlaku. Tlak, tlak, tlak.


Potom je zatiahnutie Ukrajiny do NATO…len o tlaku, tlaku, tlaku. Prečo? Myslím si, že okrem iného preto, že vznikli nadmerné výrobné kapacity. Počas konfrontácie so Sovietskym zväzom. V Sovietskom zväze bolo vytvorených mnoho centier a špecialistov, ktorí nemohli robiť nič iné. Presvedčili politického vodcu, že je potrebné pokračovať v rozrezávaní Ruska, snažiť sa ho rozkúskovať, vytvoriť na tomto území niekoľko kvázi štátnych celkov a podrobiť si ich v rozdelenej podobe, využiť ich kombinovaný potenciál na boj s Čínou. Táto skutočnosť je mylná, vrátane nadmerného potenciálu tých, ktorí pracovali pre konfrontáciu so Sovietskym zväzom. Je potrebné sa toho zbaviť. Mali by tam byť nové, čerstvé sily, ľudia, ktorí hľadia do budúcnosti a chápu, čo sa deje vo svete. Pozrite sa, ako sa vyvíja Indonézia. 600 miliónov ľudí.
Kam sa od toho môžeme dostať? Nikde. Musíme len predpokladať, že vstúpi Indonézia. Už je v klube popredných svetových ekonomík. Či sa to niekomu páči alebo nie. Áno, chápeme a uvedomujeme si, že v
Spojených štátoch je napriek všetkým ekonomickým problémom stále normálna situácia so slušným rastom ekonomiky. HDP sa zvyšuje o 2,5%, ak sa nemýlim. Ak si však chceme zaistiť budúcnosť, potom musíme zmeniť svoj prístup k tomu, čo sa mení.

Ako som už povedal, svet by sa nevyhnutne zmenil bez ohľadu na to, ako sa udalosti na Ukrajine skončia. Svet sa mení a menia sa aj Spojené štáty samotné. Odborníci píšu, že Spojené štáty postupne menia svoje postavenie vo svete. To píšu vaši odborníci. Práve som ich čítal. Jedinou otázkou je, ako sa to stane. Bolestivé a rýchle alebo ľahké a postupné. A to píšu ľudia, ktorí nie sú protiamerickí. Jednoducho sledujem trendy globálneho vývoja. A je to. A aby sme ich mohli vyhodnotiť a zmeniť politiku, potrebujeme ľudí, ktorí myslia, pozerajú sa dopredu, môžu analyzovať a navrhovať vhodné politické riešenia.

TUCKER: Chcel by som sa vás opýtať, povedali ste jasne, že rozšírenie NATO na východ je porušením sľubu, ktorý vám bol daný v roku 1990. Je to hrozba pre vašu krajinu. Tesne pred vyslaním vojakov na Ukrajinu sa viceprezident Spojených štátov vydal na mníchovskú bezpečnostnú konferenciu a vyzval prezidenta Ukrajiny, aby vstúpil do NATO. Myslíte si, že to bola snaha vyprovokovať vás k vojenskej akcii?

VLADIMÍR PUTIN: Zopakujem znova, opakovane sme navrhovali, aby sme hľadali riešenie problémov, ktoré na Ukrajine vznikli po prevrate v roku 2014, mierovou cestou. Ale nikto nás nepočúval. Navyše
ukrajinskí vodcovia, ktorí boli úplne pod kontrolou USA, náhle vyhlásili, že nebudú dodržiavať Minské dohody. Vôbec sa im nepáčili a pokračovali vo vojenskej činnosti v tejto oblasti. A súbežne s tým bolo príslušné územie zaberané a využívané vojenskými štruktúrami NATO pod rúškom rôznych personálnych školiacich a preškoľovacích centier. V podstate tam začali vytvárať základne. A to je všetko. Ukrajina, ktorá ukradla nájom ruskému ľudu, sú to všetko juhovýchodné územia
, oznámila, že Rusi sú netitulnou národnosťou, a zároveň schválila zákony, ktoré obmedzujú práva netitulných národností na Ukrajine. Ukrajina po tom, čo dostala všetky územia na juhovýchode ako dar od ruského ľudu, náhle oznámila, že Rusi sú v tejto oblasti netitulnou národnosťou. Je to normálne? To všetko dohromady viedlo k rozhodnutiu zastaviť vojnu. Ten neonacizmus, ktorý začal na Ukrajine v roku 2014.

TUCKER: Myslíte si, že má Zelenskyj slobodu vyjednávať o urovnaní tohto konfliktu?

VLADIMÍR PUTIN: Nepoznám podrobnosti. Samozrejme je to pre mňa ťažké súdiť, ale myslím si to. V každom prípade mal. Jeho otec bojoval počas druhej svetovej vojny proti nacistom. Raz som to s ním
preberal. Povedal som, Volodymyre, čo to robíš? Prečo dnes podporujete neonacistov na Ukrajine, zatiaľ čo váš otec bojoval proti fašizmu? Bol to vojak z frontu. Nebudem vám hovoriť, čo odpovedal, je to nekorektné. Toto je samostatná téma a myslím, že nie je správne to robiť. Ale pokiaľ ide o slobodu voľby. Prečo nie? K moci sa dostal s očakávaním ľudu Ukrajiny, že povedie Ukrajinu k mieru. Hovoril o tom. Práve vďaka tomu drvivo vyhral voľby. Ale potom, keď sa dostal k moci, podľa môjho názoru dokázal dve veci. Po prvé, je lepšie neprichádzať do konfliktu s neonacistami a nacionalistami, pretože sú agresívni a veľmi aktívni. Môžete od nich očakávať čokoľvek. A po druhé, Západ vedený USA podporuje a vždy bude podporovať tých, ktorí sú proti Rusku. Je to prospešné a bezpečné. Zaujal teda príslušnú pozíciu, hoci svojim ľuďom sľúbil ukončenie vojny na Ukrajine. Podviedol svojich voličov.

TUCKER: Ale myslíte si, že práve teraz, vo februári 2024, má slobodu, slobodu hovoriť s vami alebo vašou vládou priamo, aby to ukončil, čo zjavne nepomáha jeho krajine ani svetu? Dokáže to, čo myslíte?

VLADIMÍR PUTIN: Prečo nie? Je považovaný za hlavu štátu. Vyhral voľby. Aj keď my v Rusku veríme, že prevrat je hlavným zdrojom moci pre všetko, čo sa stalo po roku 2014. A v tomto zmysle je aj dnes vláda
chybná. Ale on sa považuje za prezidenta a je uznávaný Spojenými štátmi, celou Európou a prakticky zvyškom sveta v takej funkcii. Prečo nie? Môže. S Ukrajinou som rokoval v Istanbule. Dohovorili sme sa. Vedel o tom. Okrem toho vodca vyjednávacej skupiny, pán Arakhamia, jeho priezvisko, myslím, stále vedie frakciu vládnucej strany, prezidentovej strany v Rade. Stále vedie prezidentskú frakciu v Rade, krajinskom parlamente. Stále tam je. Dokonca dal na dokument predbežný podpis. Hovorím Vám. Ale potom verejne vyhlásil do celého sveta: „Sme pripravení tento dokument podpísať, ale prišiel pán Johnson, vtedajší premiér Veľkej Brtánie, a odradil nás od toho, že je lepšie bojovať proti Rusku. Dali by nám všetko potrebné na obnovenie toho, čo sme stratili počas konfrontácií s Ruskom. A s týmto návrhom som súhlasil.“

Pozrite, jeho vyhlásenie bolo zverejnené. Povedal to verejne. Môžu sa k tomu vrátiť alebo nie? Otázkou je, chcú alebo nie? Ďalej prezident Ukrajiny vydal dekrét zakazujúci rokovania s nami. Zrušiť výnos. A to je všetko. Vyjednávanie sme skutočne nikdy neodmietli. Boli to oni, ktorí verejne odmietli. No, zrušiť jeho dekrét a vstúpiť do rokovaní. Nikdy sme neodmietli. A skutočnosť, že počúvajú žiadosť alebo presviedčanie pána Johnsona, bývalého premiéra Veľkej Británie, sa zdá byť smiešna. A je to pre mňa veľmi smutné, pretože, ako povedal pán Arakhamia, tieto nepriateľstvá sme mohli zastaviť vojnou už pred rokom a pol. „Ale Briti nás presvedčili a my sme to odmietli.“ … Kde je teraz pán Johnson? A vojna pokračuje.

TUCKER: To je dobrá otázka. Kde si myslíte, že je a prečo to urobil?

VLADIMÍR PUTIN: Kto vie, tiež nechápem. Bolo tam všeobecné východisko. Z nejakého dôvodu všetci podliehali ilúzii, že Rusko môže byť porazené na bojovom poli. Bojovať z arogancie, z malej mysle, z čistého srdca ale nie z veľkého umu a skvelej mysle.

TUCKER: Popísali ste spojenie medzi Ruskom a Ukrajinou. Samotné Rusko ste niekoľkokrát označili za pravoslávne. To je nevyhnutné pre vaše chápanie Ruska. Povedali ste, že ste pravoslávny, čo to pre vás znamená? Ste kresťanský vodca, ako sám seba popisujete. Aký to má na vás vplyv?

VLADIMÍR PUTIN: Viete, ako som už povedal, v roku 988 bol pokrstený sám princ Vladimír podľa vzoru svojej babičky, princeznej Oľgy. Potom pokrstil svoju družinu. A potom postupne počas niekoľkých rokov pokrstil celé Rusko. Bol to dlhý proces od pohanov ku kresťanom. Trvalo to mnoho rokov, ale nakoniec toto pravoslávie, východné kresťanstvo, zapustilo hlboké korene do povedomia ruského ľudu. Ako Rusko
expandovalo a absorbovalo ďalšie národy, ktoré praktizovali islam, budhizmus a judaizmus, Rusko bolo vždy veľmi lojálne k ľuďom, ktorí praktizovali iné náboženstvá. V tom je naša sila. Je to úplne jasné. A faktom je, že hlavné postuláty, hlavné hodnoty sú veľmi podobné. Nehovoriac o tom istom vo všetkých
náboženstvách sveta, ktoré som práve spomenul a ktoré sú tradičnými náboženstvami Ruskej federácie. Mimochodom, ruské úrady boli vždy veľmi pozorné ku kultúre a náboženstvu týchto ľudí, ktorí prišli do Ruskej ríše. To podľa môjho názoru tvorí základ tak bezpečnosti, ako aj stability ruskej štátnosti. Všetky národy žijúce v Rusku ju považujú predovšetkým za svoju vlasť. Ak, povedzme, ľudia sa k vám alebo do Európy presťahujú z Latinskej Ameriky a je to jasnejší príklad a každý to pochopí, ľudia prídu, ale napriek tomu k vám alebo do európskych krajín prišli zo svojej rodnej krajiny. A ľudia, ktorí v Rusku vyznávajú rôzne náboženstvá, považujú Rusko za svoju vlasť. Inú vlasť nemajú. Sme spolu. Je to veľká rodina a naše tradičné hodnoty sú veľmi podobné. Spomenul som len jednu veľkú rodinu, ale každý má svoju rodinu. A
to je základ našej spoločnosti. A ak hovoríme, že vlasť a rodina sú spolu špecificky prepojené, je to skutočne tak, pretože nie je možné zaistiť normálnu budúcnosť pre naše deti a rodiny, pokiaľ nezabezpečíme normálnu a udržateľnú budúcnosť pre celú krajinu, pre vlasť. Preto je v Rusku také silné vlastenecké cítenie.

TUCKER: Jediný spôsob, ako sa náboženstvo líši, je ten, že kresťanstvo je špecificky nenásilné náboženstvo. Ježiš hovorí, nastav aj druhú tvár. Nezabíjajte. Ako môže vodca byť takej veľkej krajiny kresťanským vodcom? Ako to vnímate?

VLADIMÍR PUTIN: Je to veľmi jednoduché, pokiaľ ide o ochranu seba a svojej rodiny, svojej vlasti. Na nikoho útočíme. Kedy začali udalosti na Ukrajine? Od začiatku prevratu a nepriateľských akcií
na Donbase. Potom začali. A bránili sme našich ľudí, seba, našu vlasť a našu budúcnosť. Čo sa týka náboženstva všeobecne, viete, nie je to o vonkajších prejavoch. Nie je to o tom chodiť každý deň do
kostola alebo mlátiť hlavou o podlahu. Je to v srdci a naša kultúra je tak ľudsky orientovaná. Dostojevskij, ktorý bol na Západe veľmi známy ako génius ruskej kultúry, ruskej literatúry, o tom veľa hovoril, o ruskej duši. Západná spoločnosť je predsa len pragmatickejšia. Rusi myslia viac o večnosti, o morálnych hodnotách. Neviem, možno so mnou nebudete súhlasiť, ale západná kultúra je predsa len pragmatickejšia. Nehovorím, že je to zlé. Dáva príležitosť dnešnej zlatej miliarde, umožňuje dobré úspechy vo výrobe, dokonca aj vo vede a tak ďalej. Nič v zlom, len hovorím, že vyzeráme rovnako, ale vedomie máme postavené trochu inak a toto je samozrejme pre nás potrebné
.

TUCKER: Takže to znamená, že si myslíte, že tu funguje niečo nadprirodzené, keď sa pozriete na to, čo sa deje vo svete vidíte nadprirodzeno? Vidíte skutky Boha? Myslíte si niekedy, že sú to sily, ktoré nie sú ľudské?

VLADIMÍR PUTIN: Nie, aby som bol úprimný. Ja tomu neverím. Môj názor je, že vývoj svetového spoločenstva prebieha podľa inherentných zákonov a tie zákony sú také, aké sú. V histórii ľudstva to tak bolo vždy. Niektoré národy a krajiny rástli, stávali sa silnejšími a početnejšími a potom opustili medzinárodnú scénu a stratili status, na ktorý si zvykli. Asi nemusím uvádzať príklady, ale mohli by sme začať Džingischánom a Zlatou hordou a potom skončiť Rímskou ríšou. Zdá sa, že v dejinách ľudstva nikdy nebolo nič podobné rímskej ríši. Potenciál barbarov sa však postupne zvyšoval, rovnako ako ich populácia. Všeobecne sa barbari stávali stále mocnejšími a začali sa ekonomicky rozvíjať, ako by sme dnes povedali. To nakoniec viedlo ku kolapsu Rímskej ríše a režimu, ktorý Rimania nastolili. Trvalo však päť storočí, kým sa Rímska ríša rozpadla. Rozdiel oproti tomu, čo sa deje teraz, je v tom, že všetky procesy zmien prebiehajú oveľa rýchlejšie ako v dobe Rimanov.

TUCKER: Kedy teda podľa vás začne impérium umelej inteligencie?

VLADIMÍR PUTIN: Kladiete mi čoraz zložitejšie otázky. Ak chcete na ne odpovedať, musíte byť odborníkom na veľké čísla, veľké dáta a AI. Ľudstvo v súčasnej dobe čelí mnohým hrozbám vďaka genetickým výskumníkom, teraz je možné vytvoriť tohto supermana. Špecializovaný muž. Geneticky modifikovaný športovec, vedec, vojak. Existujú správy zo SŠA, že Elon Musk už implantoval čip do ľudského mozgu v USA.

TUCKER: Čo si o tom myslíte?

VLADIMÍR PUTIN: Myslím, že Elona Muska nezastavíte. Urobí, ako uzná za vhodné. Budete s ním však musieť nájsť spoločnú reč. Hľadajte spôsoby, ako ho presvedčiť. Myslím, že je to inteligentný človek. Naozaj tomu verím. Takže sa s ním budete musieť dohodnúť, pretože tento proces musí byť formalizovaný a musí podliehať určitým pravidlám. Musí ľudstvo zvažovať, čo sa stane kvôli najnovšiemu vývoju v genetike alebo AI? Môžete urobiť hrubú predpoveď, čo príde ďalej. Kedysi ľudstvo pocítilo existenčnú hrozbu jadrových zbraní. Všetky jadrové národy začali medzi sebou dochádzať k zhode, pretože si uvedomili, že neopatrné použitie jadrových zbraní môže viesť k zániku ľudstva. Dnes je nemožné zastaviť výskum v genetike alebo AI, rovnako ako v minulosti nebolo možné zastaviť používanie pušného prachu. Ale vo chvíli, keď si uvedomíme, že hrozba pochádza z nekontrolovaného a nekontrolovaného vývoja AI alebo genetiky alebo akéhokoľvek iného odboru, príde čas dosiahnuť medzinárodnú dohodu o tom, ako tieto veci regulovať.

TUCKER: Oceňujem všetok čas, ktorý Ste nám venoval. Len sa Vás musím opýtať na poslednú otázku. A toto je o niekom veľmi slávnom v Spojených štátoch. Tu asi tiež nie. Evan Gershkovich, reportér
Wall Street Journal. Má 32 rokov a už je skoro rok vo väzení. Toto je obrovský príbeh v Spojených štátoch a ja sa vás chcem len opýtať priamo bez toho, aby som zachádzal do podrobností alebo vašej verzie toho, čo sa stalo, či by ste boli ochotní ho prepustiť a priviesť späť do Spojených štátov
.

VLADIMÍR PUTIN: Urobili sme toľko gest dobrej vôle zo slušnosti, že si myslím, že sme vyčerpali všetky limity. Nikto nám na tie gestá dobrej vôle neodpovedal. Teoreticky však môžeme povedať, že nevylučujeme možnosť tak urobiť, pokiaľ naši partneri prijmú recipročné opatrenia. Keď hovorím o partneroch, mám na mysli predovšetkým špeciálne služby. Špeciálne služby sú vo vzájomnom kontakte. O danom probléme sa diskutuje. Na riešenie tohto problému neexistuje žiadne tabu. Sme ochotní to riešiť, ale existujú určité podmienky prejednávané cez kanály špeciálnych služieb. Myslím, že sa dá dohodnúť.

TUCKER: Tak, normálne sa také veci zjavne diali po stáročia. Krajina zajme špióna z inej krajiny vo svojich hraniciach. Vymení ju za jedného zo svojich vlastných spravodajských agentov v inej krajine. Nemyslím si,
že je to o mne, ale to, čím sa to líši, je to, že ten chlap očividne nie je špión. Je to dieťa a možno nejakým spôsobom porušuje váš zákon, ale nie je super špión a každý to vie. A namiesto toho je držaný ako rukojemník, čo je úctivo pravda. To je pravda. A každý vie, že je to pravda. Tak to je možno v inej kategórii.
Možno nie je fér žiadať, viete, niekoho iného na oplátku, aby ich oslobodil. Možno to k tomu degraduje Rusko.

VLADIMÍR PUTIN: Viete, môžete podať rôzne výklady toho, čo predstavuje špióna. Ale sú určité veci dané zákonom. Pokiaľ osoba získa tajné informácie a robí to konšpiratívne, potom sa to kvalifikuje ako špionáž. A presne to robil. Dostával tajné, dôverné informácie a robil to tajne. Možno to urobil z nedbanlivosti alebo z vlastnej iniciatívy. Vzhľadom na to, že sa to kvalifikuje ako špionáž. Skutočnosť bola preukázaná, pretože bol pri preberaní tejto informácie pristihnutý priamo pri čine. Keby to bola nerealistická výhovorka, výmysel, niečo nepreukázané, bol by to iný príbeh. Bol ale pristihnutý pri čine, keď tajne dostával dôverné informácie, čo je potom?

TUCKER: Ale naznačujete, že pracoval pre americkú vládu alebo NATO, alebo to bol len reportér, ktorý dostal materiál, ktorý nemal? Zdá sa, že sú to veľmi odlišné veci.

VLADIMÍR PUTIN: Neviem, pre koho pracoval. Rád by som ale zopakoval, že získavanie utajovaných informácií sa nazýva špionáž. A pracoval pre americké špeciálne služby, iné agentúry. Nemyslím si, že
pracoval pre Monako, pretože Monako má malý záujem získať tieto informácie. Je na špeciálnych službách, ako sa dohodnú. Bol položený základ. Existujú ľudia, ktorí podľa nášho názoru nie sú spojení so špeciálnymi službami. Poviem vám príbeh o človeku, ktorý si odpykával trest v spojeneckej krajine USA. Ten človek z vlasteneckých dôvodov zlikvidoval banditu v jednom z európskych hlavných miest. Počas udalostí na Kaukaze, viete, čo robil? Nechcem to hovoriť, ale aj tak to poviem. Položil našich zajatých vojakov na ceste a potom im prešiel autom po hlavách. Čo je to za človeka? Dá sa vôbec hovoriť človek? Bol to ale patriot, ktorý ho vyradil v jednej z európskych metropol. Či už to urobil z vlastnej iniciatívy alebo nie. To je ďalšia otázka.

TUCKER: To je úplne niečo iné. Je to 32-ročný reportér.

VLADIMÍR PUTIN: Spáchal niečo iné. Nie je len novinár. Opakujem. Je to novinár, ktorý tajne získava dôverné informácie. Áno, je to iné, ale napriek tomu hovorím o iných ľuďoch, ktorí sú v podstate
kontrolovaní americkými úradmi, nech si odpykávajú trest. Medzi špeciálnymi službami prebieha neustály dialóg. To treba riešiť v pokoji, zodpovedne a profesionálne. Sú v kontakte, tak ich nechajme, nech si robia svoje
.

Nevylučujem možnosť, že osoba, o ktorej hovoríte, pán Gershkovich, sa vráti do svojej rodnej krajiny. Ale nakoniec nemá zmysel držať ho vo väzení v Rusku. Chceme, aby sa americké špeciálne
služby zamysleli nad tým, ako môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré naše špeciálne služby sledujú. Sme pripravení diskutovať. Okrem toho prebiehajú rokovania a existuje mnoho úspešných príkladov
týchto rokovaní. Pravdepodobne to bude aj úspech. Ale musíme sa dohodnúť.

TUCKER: Dúfam, že ho prepustíte, pán prezident. Ďakujem.

VLADIMÍR PUTIN: Tiež chcem, aby sa nakoniec vrátil do svojej rodnej krajiny. Som úplne úprimný. Ale aby som to povedal znova, dialóg pokračuje. Čím viac takéto veci zverejňujeme, tým ťažšie ich je opraviť. Všetko sa musí robiť v pokoji.

TUCKER: Zaujímalo by ma, či to platí aj o vojne. Asi sa chcem opýtať ešte na jednu otázku, možno to nechcete povedať zo strategických dôvodov, ale obávate sa, že by to, čo sa deje na Ukrajine, mohlo
viesť k niečomu oveľa väčšiemu a oveľa hroznejšiemu? A ako veľmi ste motivovaní zavolať americkej vláde a povedať: poďme sa dohodnúť?

VLADIMÍR PUTIN: Už som povedal, že sme neodmietli konať. Sme ochotní sa dohovoriť. Je to strana Západu a Ukrajina je zjavne satelitným štátom USA. To je jasné. Nechcem, aby Ste to brali tak, že hľadám
silné slovo alebo urážku. Ale obaja chápeme, čo sa deje. Finančná podpora. Bolo poskytnutých 72 miliárd amerických dolárov. Na druhom mieste je Nemecko nasledované ďalšími európskymi krajinami. Na
Ukrajinu mieria desiatky miliárd amerických dolárov. Je tam obrovský príliv zbraní. V tomto prípade by ste mali povedať súčasným ukrajinským vodcom, aby prestali a prišli k rokovaciemu stolu, aby zrušili tento absurdný dekrét. My sme ho neodmietli..

TUCKER: Iste, ale to už ste povedali. Nemyslel som si, že ste to myslel ako urážku, pretože ste mali pravdu, že bolo oznámené, že Ukrajine zabránil v dohodnutí mierovej dohody bývalý britský premiér konajúci v mene Bidenovej administratívy. Vychádzam z toho, že to urobili na pokyn z Washingtonu. Takže sa pýtam, prečo tieto problémy priamo neriešite s Bidenovou administratívou, ktorá kontroluje Zelenského administratívu na Ukrajine.

VLADIMÍR PUTIN: No, ak Zelenského administratíva na Ukrajine odmietla rokovať, vychádzam z toho, že to urobila na pokyn z Washingtonu, no a keď vo Washingtone uvidia, že je to nesprávne rozhodnutie, nech ho odmietnu; nech si nájdu nejakú rafinovanú neurážlivú výhovorku. Nech tam nájdu nejaké riešenie, my nebudeme hľadať riešenie. Tam ho musia nájsť. Nech ho odmietnu, to je všetko. No, prijali to. Nech to odmietnu, prijali nesprávne rozhodnutie. Teraz musíme hľadať východisko z tohto nesprávneho rozhodnutia, my nebudeme opravovať ich chyby. Nech napíšu, opravia chyby, ktoré urobili.

TUCKER: Chcem sa uistiť, že vám správne rozumiem. To znamená, že chcete dosiahnuť rokovania, o tom čo sa teraz deje na Ukrajine, aby sa správne vyriešilo, Správne?

VLADIMÍR PUTIN: Správne. Vytvorili sme kompaktný veľký dokument v Istanbule, ktorý bol parafovaný predstaviteľom Ukrajinskej delegácie, no podpísal úryvky z tejto dohody, nedal podpisy na všetko, len na časti. Ale dal svoj podpis a potom povedal: „sme pripravení podpísať“… Bojovať by sa skončilo už dávno pred rokom a pol… „ale prišiel pán Johnson a prehovoril nás a my sme to zmeškali, túto šancu“. ale premeškali ju, urobili chybu, nech sa k nej vrátia, to je všetko, ale prečo by sme sa mali trápiť a opravovať niečie chyby?
Rozumiem, dá sa povedať, že je to naša chyba, že sme intenzívne v akcii a so mnou zbrane sa rozhodli bojovať táto vojna, ako som už povedal, začala v roku 2014 u nás na Donbase, ale vrátim vás ešte hlbšie.


TUCKER: Vy teraz poukazujete, že pre NATO je ponižujúce to priznať a 2 roky spätne by malo urobiť kontrolu nad tým, čo sa stalo na ukrajinskom teritóriu?

VLADIMÍR PUTIN: Už som to hovoril a práve sme o tom diskutovali, potom sa vráťme do deväťdesiateho prvého roku, keď bolo teda sľúbené nerozširovať NATO, vráťme sa do roku 2008, kedy sa otvorili brány do NATO, vráťme sa k Deklarácii nezávislosti Ukrajiny, kde sa vyhlásila za neutrálny štát, vráťme sa k tomu, že na území Ukrajiny začali vznikať základne NATO a základne americkej angličtiny vytvárať nám tieto hrozby, vráťme sa k tomu, že prevrat bol vykonaný na Ukrajine v roku 2014, rok je zbytočný, naozaj, môžete túto loptičku otáčať tam a späť donekonečna, ale priniesli chybu vo vyjednávaní… Áno, opravte ju. Prečo je pre NATO ponižujúce priznať, že Rusko ovláda to, čo pred rokmi tvorilo ukrajinské územie, povedal som vám, veď som vám to povedal, že nech si rozmyslia, ako to urobiť dôstojne, možnosti sú, ale ak chceš
stále sa ozývajú hlučné výkriky dosiahnuť strategickú porážku rástol každý No, teraz zrejme vedomie

VLADIMÍR PUTIN: Už som to hovoril, už som hovoril o tom, že poďme to urobiť dôstojne, veď to je moje želanie, počas celej doby kričali, že je potrebné poraziť Rusko a poraziť ho na bojovom poli a teraz bohužiaľ zistili, že to nie je také prosté urobiť to. Podľa mňa to nebolo možné a nebude možné nikdy. A toto uvedomenie prišlo tým, ktorí to kontrolujú. Je to tak, ak toto uvedomenie prišlo. Porozmýšľajte čo teraz robiť ďalej? Budeme čakať.

TUCKER: Vedeli by Ste napríklad povedať, NATO blahoželám, vyhrali ste, nechajme situáciu v podobe, v akej je teraz?

VLADIMÍR PUTIN: Viete, je to predmetom rozhovorov, ktorý s nami nikto nechce viesť. No oni chcú, ja viem že chcú, len to nevidno navonok. No nemôžme to urobiť za nich. Rozmýšľali, že to boli oni, kto doviedol svojho partnera do prekérnej situácie, v ktorej sa nachádzajú? Nie sme to my, ale partneri nášho súpera. Teraz nech popremýšľajú ako to zmeniť, napraviť. Áno, bolo by to zábavné, keby to nebolo také smutné, toto je nekonečná mobilizácia pre Ukrajinu, je hysterická, sú tam vnútorné problémy, no, skôr či sa dohodneme a môže to znieť úplne zvláštne v tejto situácii. Je to potrebné, aby sme sa dohodli a uskutočnili to na medzinárodnej úrovni.

Uvediem neobyčajný príklad, len sekundu ešte: tu na bojisku je stret bitiek, konkrétny príklad ukrajinských vojakov. Naši vojaci ich obkľúčili a povedali, „nemáte šancu, vzdajte sa a vyjdete živí, vzdajte sa … a zrazu vo výbornom ruskom jazyku ktosi z ich strany zakričí, ´Rusi sa nevzdávajú´ a hotovo, všetci zomreli. Teda Rusi v tomto zmysle pociťujú to čo sa deje je dobre známy prvok občianskej vojny a Všetci si na Západe myslia, že oddeľujú jeden ruský národ od druhého. Nie. Niet inej cesty, k znovu zjednoteniu dôjde, nikdy sa nestane že sa to rozdelí. Prečo ukrajinské úrady rušia ruskú pravoslávnu cirkev? Pretože nezjednocuje územie, ale dušu. A v tom nikto nedokáže uspieť. Zakončíme to? Či ešte niečo viac?


TUCKER: Nie, to je všetko, ďakujem veľmi pekne pán prezident

TuckerCarlson

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Ako prírodne detoxikovať telo po očkovaní -protokol Dr. Peter McCullough

Dr. Peter McCullough vo videu zdieľa jednoduchý postup, ako ľudia môžu podporiť detox svojho tela po očkovaní. Video: V americkej ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Pozdrav IVANOVI KORČOKOVI od Zoroslava Kollára

Ako je manipulovaná verejná mienka na Slovensku cez mainstreamové médiá a sociálne siete? Obyvatelia Slovenska sú vystavovaní intenzívnej manipulácii cez ...
Aktualizované 23.7. 00:49
NÁZOR

Zmenili výrobný proces vakcín | Tomáš Fürst

Rozhovor s matematikom a pedagógom RNDr. Tomášom Fürstom, ktorý sa venuje dátam science. „Zločin v réžii štátu“ „Najväčšie systematické porušovanie ...
NÁZOR

Sorosovskí presstitúti o atentáte na Fica a na Trumpa informujú v úplnej zhode

Milí priaznivci, všimli ste si tu zhodu sorosovských presstitútov pri informovaní o atentáte na Fica a na Trumpa? Po atentáte ...
NÁZOR

Čo tu smrdí?- prof. Jaroslav Turánek

Profesor Jaroslav Turánek vysvetľuje čo to tu SMRDÍ v štáte dánskom… prečo musel končiť? Jedná sa o likvidáciu vedcov na ...
NÁZOR

Vatikán je obchodná organizácia - Pavol Peter Kysucký

Ing. Pavol Peter Kysucký, technológ, filozof a spisovateľ napísal niekoľko filozofických kníh v ktorých pojednáva napríklad o teórii synchronicity, ktorej ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
NÁZOR

Európska únia a Nato hynú ako organizácie

Ak sa dnes spomenie Európska únia, tak skoro každého napadne len vojna proti Ruskej federácii a sankcie. To je jej ...
Aktualizované 21.7. 20:58
NÁZOR

Svetoznámy americký profesor odhalil, prečo vypukla rusko-ukrajinská vojna?

V relácii Tuckera Carlsona svetoznámy profesor Jeffrey Sachs podrobne opísal, ako Spojené štáty vyprovokovali Rusko k invázii na Ukrajinu. „Nie ...
NÁZOR

NAPĽULA NÁM DO OČÍ...

ZA VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH DO NR SR, VO VOĽBÁCH PREZIDENTA AJ VO VOĽBÁCH DO EP NÁM VLÁDNA KOALÍCIA POĎAKOVALA NAOZAJ ...
NÁZOR

TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ - JUDr. Štefan Harabin

JUDr. Štefan Harabin o atentáte na Donalda Trumpa: JUDr. Štefan Harabin: „TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ, na to netreba zabúdať“ Bývalý ...
NÁZOR

Teším sa na vzácnu chvíľu, kedy sa zo škaredých lariev vykľujú „krásne“ motýle

ilustračné foto: Pixabay Plán využitia Ukrajiny, ktorý zákerne pripravili USA a Veľká Británia bol naozaj zlovestný. Chceli vojensky napadnúť Rusko práve ...