BKP: Pomocný biskup Schneider podkopáva cirkev in radice

8. júla 2022

Citácia Schneidera – video„Najbezpečnejším vodiacim princípom v kľúčovej otázke života cirkvi, ktorá sa týka platnosti Františkovho pápežstva, by mala byť prevažujúca prax v histórii cirkvi, ktorou sa riešili prípady popierania legitimity pápeža.“

Odpoveď: Najbezpečnejším vodiacim princípom v kľúčovej otázke života cirkvi, ktorá sa týka otázky platnosti Františkovho pápežstva je fakt jeho verejného modlárstva a konkrétne heretické gestá a výroky. Sú dôkazom, že Bergoglio je verejný modlár, heretik a propagátor sodomie. Tým na seba stiahol Božiu anatému, teda vylúčil sa z cirkvi. Je preto neplatným pápežom. Prevažujúca prax v histórii cirkvi, ktorou sa riešili prípady popierania legitimity pápeža, ako napríklad u pápeža Honoria, bola jeho posmrtná exkomunikácia, a to za herézy monotheletizmu.

Z prevažujúcej praxe v histórii cirkvi tiež vychádza vieroučná bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio, ktorá stanovuje, že ak sa pápež stane heretikom, je vylúčený z cirkvi a všetko, čo koná, je neplatné. Z toho vyplýva jednoznačné popretie legitimity Bergoglia ako pápeža.

Citácia Schneidera: „V nedávnych mesiacoch argumenty, že pápežom je v skutočnosti Benedikt XVI. a nie František, motivované možno rastúcim počtom škandálov vychádzajúcich z Vatikánu…“

Odpoveď: Tento rastúci počet škandálov, ktoré Bergoglio denne koná, má za následok priamo likvidáciu zdravých koreňov cirkvi. Je to mnohonásobný dôkaz neplatnosti Bergoglia ako pápeža. Biskup Schneider namiesto toho, aby riešil túto podstatnú vec, rieši zavádzajúcu otázku, či je platným pápežom Benedikt alebo František. Manipulačne tým vnucuje mylnú odpoveď, že František je platným pápežom.

Schneider nazýva iba rastúcim počtom škandálov to, že Vatikán sa stal de facto centrom protikresťanského hnutia slobodomurárov. Podávajú si vo Vatikáne dvere, organizujú si tam svoje konferencie takzvane o klíme, ekológii a transhumanizme s cieľom redukcie ľudstva a likvidácie kresťanstva, a to hlavne zvnútra.

Citácia Schneidera: „… zamietnutie pápeža, sa musí podriadiť vyššiemu dobru celej cirkvi, to je v tomto prípade reálna existencia viditeľnej hlavy cirkvi…“  

Odpoveď: Tu je vidieť vrchol manipulácie Schneidera. Odvoláva sa na vyššie dobro celej cirkvi, za ktoré ale nepokladá pravoverné učenie zabezpečujúce spásu duší. Týmto vyšším dobrom vraj je reálna existencia viditeľnej hlavy. Schneidera ale nezaujíma, či je tou viditeľnou hlavou heretik, modlár či propagátor sodomie, ktorý sťahuje prekliatie na seba aj na cirkev. Nezaujíma ho dokonca ani to, že sa táto hlava herézami odsekla od tela. Presadzovaním heretika na pápežskom stolci Schneider všetky Bergogliove herézy schvaľuje ako nové učenie. Tým potvrdzuje prechod cirkvi na anticirkev New Age. Podľa princípu Schneidera môže byť aj verejný satanista pápežom, hlavne aby tam viditeľne bol, aj keď tiahne katolíkov do pekla. To vraj je vyššie dobro cirkvi.

Citácia Schneidera: „… vitálna aktivita všeobecnej cirkvi závisí od jej viditeľnej hlavy…“

Odpoveď: V tom má Schneider pravdu. Konkrétne dnes Bergoglio s  vitálnou aktivitou presadzuje islamizáciu kresťanských národov, satanský antikrst mRNA vakcináciou, sodomiu, žehnanie sobášov sodomitov v chrámoch (príkladom je Nemecko), redukčné čiže vyhladzovacie slobodomurárske programy a verejné modlárstvo s démonom. . Táto vitálna aktivita ale vedie k likvidácii cirkvi a záhube duší.  

Citácia Schneidera: „Duchovné dobro veriacich závisí od platného vymenovania biskupa, to zase závisí od platného viditeľného pápeža.“

Odpoveď: Bergoglio je ale viditeľne neplatný pápež, ktorý volá neplatných biskupov a kardinálov, a tým bráni duchovnému dobru veriacich. Schneider napriek tomu tohto neplatného pápeža presadzuje. Schneider škodí cirkvi viac ako zjavní stúpenci heretika Bergoglia. Používa pravovernú terminológiu na ubitie pravovernosti. 

Citácia Schneidera: „Napr. arcibiskup Marcel Lefebvre nepatrí do tejto kategórie podkopávania cirkvi.“

Odpoveď: Biskup Schneider navodzuje dojem, že sa hlási k tradičnému smeru arcibiskupa Lefebvra. Pýtame sa ho: Prečo keď tieto dni zakazuje František slúžiť tradičnej liturgii, biskup Schneider verejne nevyzve Františka, aby zákaz odvolal? Prečo, keď je stúpencom arcibiskupa Lefebvra, nežiada Františka o rehabilitáciu tohto pravoverného arcibiskupa? Schneider radí do kategórie podkopávania cirkvi to, keď je heretik nazvaný heretikom. To ale, že heretik podkopáva cirkev v koreni (in radice), Schneider nazýva vyšším dobrom cirkvi , pretože tak robí ako viditeľná hlava . Vôbec nerešpektuje realitu, že táto tzv. viditeľná hlava sa už podkopalamimo cirkev. Schneider núti pravoverných katolíkov, aby sa za každú cenu držali vylúčené hlavy a ocitli sa tak mimo cirkev aj oni.  

Citácia Schneidera: „(Arcib. Lefebvre) v kánone svätej omše vždy spomenul pápeža.“

Odpoveď: Schneider sugestívne tvrdí, že vraj arcib. Lefebvre v kánone spomínal pápeža. Manipulačne tak núti aj kňaza bratstva Pia X., aby spomínali v liturgii heretika Bergoglia. Tým sa ich liturgia stanú sub dubio a stiahnu na seba aj veriaci temnotu prekliatia. To už im ale Schneider nepovie. Je paradox, že na všetkých stretnutiach tradicionalistov, obzvlášť v USA, je centrom všetkej pozornosti Schneider, ktorý de facto duchovné dedičstvo arcib. Lefebvra ničí.

Citácia Schneidera: „Cirkev, vedená duchovným dobrom a večnou spásou veriacich používa princíp sanatio in radice (uzdravenie od koreňa).“   

Odpoveď: Schneider ale nie je vedený duchovným dobrom a večnou spásou veriacich , keď obhajuje heretika v úrade hlavy cirkvi. Bergoglio legalizovaním svojich herézií otravuje cirkev v základe. Tu už nemôže nastať uzdravenie podľa princípu sanatio in radice. V protiklade Schneiderovi, bývalý nuncius v USA, Carlo Maria Vigano, bol skutočne vedený duchovným dobrom a večnou spásou veriacich, a preto vyzval heretika Františka a celú homosexuálnu sieť na abdikáciu.

Toto je podmienka sine qua non! Inak cirkev nemôže byť uzdravená in radice, teda od koreňa, ak jej obrode nedôjde. Schneider zdanlivo bojuje proti heréziám, ale najväčšieho heretika chráni. To je duchovná schizofrénia.

Na uzdravenie in radice treba nazvať nielen heretika heretikom, ale aj sodómiu hriechom a ohavnosťou. Rovnako treba nazvať modlárstvo s Pačamamou zločinom proti prvému prikázaniu, ktoré je zrieknutím sa pravého Boha a priklonením sa k bôžikom, teda k démonom. Schneider tieto Bergogliove zločiny proti Bohu a cirkvi zámerne bojkotuje. Nenazýva ich pravými menami. Prikrýva ich s cieľom zachovať heretika a celú heretickú a homosexuálnu sieť v cirkevných úradoch. Tým bráni v koreni – in radice – obrode cirkvi. Komu tým slúži?

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                

+ Timotej OSBMr

Biskupi sekretári

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Ďalšia automobilka na Slovensku! Čo z toho vyplýva pre Slovákov?

MIMORIADNE Sulík oznamil veľkú novinu: Piata automobilka na Slovensku, Švédi svoju fabriku postavia pri Košiciach! Je to ale radosti až ...

Nasledujúci článok

Aktualizované 1.10. 21:36
Za zrkadlom

Satanistickí vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty 8. časť – Deviaty kruh - Hádova spoločnosť

POZOR! POZOR! Na konci článku za linkami na čiernu šľachtu nájdete linky o 9 kruhu. Deviaty kruh – Hádova spoločnosť Spoločnosť Ježišova, ...
Aktualizované 30.9. 23:32
Názor

Budú Taraba a Kuffovci novodobí „JUDÁŠI“ v parlamente ?

Mal som možnosť byť dva a pol roka v Národnej rade a tak si chvíľu po boku Vladimíra Mečiara užiť politické „maniere“ a politikárčenie, ...
Aktualizované 3.10. 22:10
Názor

Geopolitická architektúra planéty

Dr. Jozef Skála a Prof. Peter Staněk: Videorozhovor o geopolitickej architektúre planéty 30. 9. 2022 Prof. Staněk k aktuálnym témam + odpovede ...
Názor

Dobré ráno stará mama..

Volkswagen hrozí odchodom zo Slovenska. Presun výroby by zasiahol tisíce ľudí! Volkswagen uviedol, že presun výroby by mohol smerovať do ...
Názor

Ľudia môžu svojou účasťou na voľbách prejaviť svoju nespokojnosť - Anna Belousovová

Slovensko stojí na šikovnej samospráve. Aj jeden človek môže urobiť veľa, ak sa snaží. Jesenné voľby sú veľmi dôležité. Začnime ...
Názor

AKO SKRYTÉ BRITSKÉ INFORMAČNÉ VOJNY CIELIA NA RUSKO, ŽE OHROZUJE CIVILOV A NOVINÁROV

Kit Klarenberg Koncom júla začal internetom kolovať šokujúci rozhovor so zajatým bojovníkom práporu Azov. V klipe vojnový zajatec tvrdil, že Oleksij Arestovyč, kedysi ...
Názor

EÚ: Riadená demolácia

Keď si prečítam množstvo denných spravodajských článkov o Rusku, Ukrajine, NATO a EÚ, je stále ťažšie uniknúť myšlienke, že prebieha ...
Názor

Stretnutie Poslov budúcnosti 3. diel

Diskusia a závery vyplývajúce z prvého historického stretnutia Poslov budúcnosti a priaznivcov Správ z Galaxie v Litochoviciach nad Labem
Názor

SOROŠČA neuvedomelé tupé nevie, že jej trestnoprávnosť nastúpi

JUDr. Štefan Harabin: „SOROŠČA je tak tupá, že ona si ani neuvedomuje, že jej trestnoprávna zodpovednosť nastúpi“ Podvodne sa nechala ...
Názor

Narodení v EÚ

EÚ je zločinecký syndikát, ktorý založili nacisti a riadia pohrobkovia fašistov. Rýchlo preč. Záchrana je BRICS. Inak zahynieme mrazom, hladom a vojnou. ...
Názor

Zákulisie nezákonného súdenia Rostasa – Štefan Harabin

V kauze odsúdenia Rostasa za citovanie Štúra a iných zakladateľov slovenskej štátnosti nejde len o hrubé porušenie ľudských práv ale ...