Les ako obnoviteľný zdroj ekologických funkcií a energie

22. januára 2024
foto: Ľubomír Schmida

Hry okolo vymenovania riaditeľa TANAP

Petícia MOR HO! a dnešok

Po nástupe novej vlády akoby skončila nepísaná kultúra pokoja 100 dní tak, aby demokraticky zvolená vláda mohla prevziať moc a nastaviť štandardné systémové procesy pre svoju vládu. Dokonca už pred Vianocami a hneď po nich sú organizované protesty na námestiach, pričom opozícia vedená Sulíkom a Šimečkom avizuje ďalšie akcie. Čo si myslíš o týchto aktivitách, ktoré ťažko je možné nazvať novou kultúrou v politike?

Zhodou okolností sú v Liptovskom Mikuláši tieto zhromaždenia organizované pri soche Janka Kráľa, ktorý statočne drží stratenú vartu. Keď vystúpila pred Vianocami na zhromaždení pani Simona Petrík, zamyslel som sa nad systémom hodnôt týchto ľudí, čo sa nazývajú politikmi. Pani Petrík v svojom mladom veku je už členkou tretej politickej strany. V podstate už nie je možné hovoriť, že presadzuje nejaký systém hodnôt, reprezentovaný politickou stranou. Už jej ide len a výlučne o svoju politickú kariéru. Jej vystúpenie charakterizovali viac menej frázy a ako celok nemalo žiadny praktický obsah. Aj zhromaždenie po Vianociach malo podobný charakter, až sa človek čuduje, čo motivuje občanov chodiť na tieto zhromaždenia bez obsahu.

Zmysel týchto zhromaždení ale opoziční politici označujú za novelu sústavy zákonov, ktorých zmyslom je zrušenie Špeciálnej prokuratúry a jej začlenenie do štandardných organizačných zložiek prokuratúry. K tomu tu máme aj mediálne zaujímavé informácie, či už sa to týka nehody podpredsedu parlamentu Andreja Danka, informácie okolo riaditeľa národného parku TANAP pána Petra Olexu a samozrejme vyhlásenia či už predsedu vlády Róberta Fica alebo predsedu NR SR Petra Pellegriniho. Aby toho nebolo málo, rozbieha sa volebná kampaň o úrad prezidenta SR. Ako vnímaš celú túto atmosféru?  

Ak sa bavíme o politike, tak tam dominuje loajalita. Aj preto vnímam vyjadrenie predsedu vlády Fica ku nehode Andreja Danka ako primerané a vysoko profesionálne, čo sa už ťažko dá povedať o stanovisku Petra Pellegriniho. Politická rovina vyjadrení je jednou z nich a vyjadruje integritu osobnosti. Tú trestnoprávnu rovinu vyšetruje prokuratúra, k čomu sa vyjadril generálny prokurátor Žilinka a vyzval zvlášť verejné osoby k zdržanlivosti vo vyjadreniach pred uzatvorením vyšetrovania. Nuž a k tomu idú vyjadrenia bežných občanov, ktorí nie sú viazaní ani politikou a ani postupmi pri vyšetrovaní. Inými slovami majú demokraciou dané právo voľne vyjadriť svoj názor, ktorý často býva nakoniec vecný a jasný. Je na pánovi Andrejovi Dankovi, ako osobne zhodnotí celé svoje pôsobenie vo verejnom priestore a jeho odhodlanie uchádzať sa o funkciu prezidenta. Nakoniec verejné zhromaždenia organizované opozíciou majú zároveň charakter podpory pre ambície pána Korčoka na post prezidenta. Samostatnú kapitolu predstavuje mediálna hra okolo pána Petra Olexu, víťaza výberového konania na post riaditeľa národného parku TANAP.

Prostredníctvom petície Mor ho! Ty, ako predseda výboru si bol priamo zaangažovaný aj počas volieb s témou ekológie lesa. Ako si ma informoval, písal si otvorený list na ministra Tomáša Tarabu. O čo ide v tomto liste?

V podstate ide o smiešnu mediálnu hru s príchuťou spravodajskej hry v médiách, ktorej cieľom je najprv vytvoriť ilúziu, že riaditeľ je odvolaný z funkcie a vedením je poverená osoba, ktorá paradoxne o tom ani nevie. Cez vytvorenie ilúzie v médiách a následné presvedčenie verejnosti, že je to realita, vytvára sa na vedenie rezortu MŽP tlak, aby revidovala svoje rozhodnutie zo štandardného výberového konania, vedeného podľa platného zákona.

Čo je dôvodom?

Ing. Peter Olexa, riaditeľ TANAPu

Pokiaľ viem, pán Ing. Peter Olexa prezentoval svoje znalosti ako lesník a zároveň ochranca prírody tak, že jeho súper, dlhoročný riaditeľ na úrovni ochrany prírody neuspel. Účelovo vytvorená kauza je len ilúziou na vytvorenie emócií cez médiá – dnes už obohratá pesnička, ktorú používajú zvlášť agenti tajných služieb a je jedno, či nimi ešte stále sú alebo už nie sú zamestnancami príslušných agentúr. 

Nespokojnosť súpera v súťaži je teda dôvod?

Nemyslím si, že konkurent pána Olexu z výberového konania je vôbec informovaný o týchto hrách a už vonkoncom sa ich nezúčastňuje. Osobne vidím problém spojený s ohromnými škodami na ekologických systémoch lesa, ako dôsledok porušenia platných predpisov. Nuž a jadrom tohto procesu boli a stále sú roje lykožrúta, ktoré boli vychované v TANAPE  a zvlášť v Tichej a Kôprovej doline v rokoch 2005 až 2007 a ktoré doslova zaplienili celé Slovensko. Časová snímka Žeruchy a Strieborného grúňa oddeľujúce Západné Tatry od Vysokých Tatier hovorí o tom, že ponechanie 600 000 m3 vetrovej kalamity v rôznych častiach TANAPu spôsobili, že zo sanitára lesa v zdravom lese vzniká v polome už počas prvého rojenia stav lykožrútovej kalamity. Proste zaužívaná prax, podložená platnou legislatívou určovala spracovanie vetrovej kalamity bezodkladne v rámci technických možností. To ukázalo spracovanie kalamity na Osrblí. Dnes je na Osrblí kvalitný les vysadený lesníkmi po spracovaní kalamity. To sa ale nestalo vo Vysokých Tatrách. Naše analýzy z leta 2019 hovoria, že pokiaľ vedenie Tanapu alebo jeho nadriadená zložka rozhodla o ponechaní 600 000 m3 polomu, tak na jar v roku 2007 došlo k vyrojeniu lykožrúta z týchto polomov v objemoch 100 až 500 násobne vyššom ako je stav kalamity. Bezpečnostné modely potom takýto akt charakterizujú ako akt sabotáže. Nakoniec straty živých stromov sa ukázali značne vyššie ako dôsledok sekundárnej kalamity lykožrúta v porovnaní s vetrovou kalamitou spôsobenou padavým vetrom známym pod názvom Tatranská Bóra v novembri 2004.

V čom tkvie problém lykožrúta ?

Príroda vytvára svoje systémy tak, že jedinou úlohou živého organizmu je jeho reprodukcia. Výskum ukázal, že platí Lamarckov princíp, kedy organizmy aktívne menia svoje prostredie a na nimi vyvolanú zmenu sa samé adaptujú, čo vyvoláva evolučný vývoj, v ktorom človek sa dostal na vrchol všetkých živých organizmov. Ak sa vrátim k lykožrútovi, tak v zdravom lese pôsobí vo funkcii sanitára. To znamená vyhľadáva oslabený strom a svojou činnosťou spôsobuje urýchlenie odumretia stromu, čím zabraňuje šíreniu sa choroby. V zdravom lese lykožrút nie je schopný sa rozmnožiť tak, aby bol schopný prekonať obranné prostriedky zdravého stromu a teda aj po rozmnožení na chorom strome nedosiahne kritický bod za ktorým dochádza k nekontrolovanému rozmnožovaniu a šíreniu sa lykožrúta. Odborne tomu hovoríme preklopenie systému z negatívnej do pozitívnej spätnej väzby. Vtedy sa lykožrút mení z funkcie sanitára lesa na funkciu jeho predátora t.j. už je schopný ničiť aj zdravý strom. Tento bioregulačný mechanizmus vyvinula príroda v štandardnej nelineárnej spätnej väzbe a má charakter zákona prírody, t.j. je objektívne daný a človek ho nemá možnosť meniť. Môže ho meraním zistiť, zdokumentovať, overiť jeho platnosť a pokiaľ je múdry, využiť vo svoj prospech a zaviesť ho do platnej legislatívy. A to sa stalo. V roku 1996 bola do legislatívy v Českej republike zavedená vyhláška 101/1996 Sb., ktorá presne popisuje bioregulačný mechanizmus lykožrúta v smrekových lesoch a určuje kritériá pre zdravý les, les v prechodnom štádiu a les v stave kalamity. Zároveň určuje lesníkovi, čo má konať, pokiaľ sú naplnené podmienky uvedené vo vyhláške. V SR túto úlohu zohráva STN 48 2711.

Tak ako to prezentuješ, je to pomerne jednoduché na pochopenie, ale je to také jednoduché aj v praxi?

Nuž ak lesník na piatich hektároch lesa za rok nájde päť kubíkov dreva napadnutého lykožrútom, má vyhlásiť stav kalamity a bezodkladne konať. Nič viac za tým nie je. To je jednoduché vyjadrenie zákona prírody. Proste problém lykožrúta je problémom narátať do päť.

Ale aktivisti v Tichej doline, uviazaní o stromy v apríli 2007 problém videli ináč. Naposledy v relácii na RTVS jeden z aktivistov v apríli 2007 v Tichej doline, dnes vedecký pracovník pán Kameniar mal v debate so štátnym tajomníkom Kuffom vyjadrenia na tému Kôprovej doliny v zmysle dynamiky procesov prírody s tým, že priamo obvinil štátneho tajomníka Kuffu, že týmto procesom nerozumie a teda nerozumie ochrane prírody.

Tichá dolina 2005 Foto: Milan Koreň

Pre  vedcov je ale kritériom prax. V tomto prípade sú to vyschnuté stromy ako dôsledok sekundárnej lykožrútovej kalamity, ktorá nemusela byť ak by správca postupoval v súlade s platnou legislatívou. Ale to je to, čo sa nestalo, nakoniec priväzovanie sa o stromy a zabránenie spracovaniu kalamity aktivistami v apríli v Tichej doline, t.j. na cudzom území, je možné v zmysle kritérií bezpečnostných modelov pomenovať ako čin ekologického terorizmu. Dejiny ukázali, že jediným výsledkom hysterického fanatizmu sú škody a ako hovorí aj Boris Zala rovno v názve svojej publikácie – Nedokončené revolúcie, tak končia aj revolúcie a je jedno, ktorú revolúciu budeš posudzovať. Letecká snímka Milana Koreňa z roku 2005 hovorí jasne, stačilo spracovať kalamitu a možno tri milióny stromov v TANAPE a ďalšie v Západných Tatrách, Nízkych Tatrách či v iných častiach krajiny by boli zachovalé. Nik nepochybuje, že páni Kameniar, Wiezik či Hojsík vedia v reálnom živote napočítať do päť. 

Ale ak vezmeme problém lykožrúta, tak ako je vyskúmaný a je uvedený v platnej vyhláške 101/1996 Sb., tak jeho symbolické vyjadrenie znamená, že do päť vedecky narátať nevedia. V opačnom prípade by museli oni sami podávať trestné oznámenia. Pán Kameniar nahradil počtovanie do päť vyjadrením „dynamiky procesov prírody“ a má predstavu, že  s týmto vyjadrením vytvorí zdanie vedy v médiách a to mu zabezpečí uznanie verejnosti. Nuž každý sme si strojcom svojho osudu.

To ma zaujalo. V čom je príčina takéhoto chovania?

 Vedeckým postupom na úrovni základného výskumu sa získavajú vedomosti. Vedec je právom hrdý, keď niečo vyskúma. Však je to vysoký osobný výkon jednotlivca. Otázka ale znie, nakoľko sú získané vedomosti uplatniteľné v praxi. Systémová analýza tohto javu ukázala, že od základného výskumu musí prejsť vedomosť ohromným objemom overovania, kým je možné zistiť, že získaná vedomosť je aplikovateľná v praxi v podobe tovaru alebo služby. Dnes je táto časť prepracovaná do podoby znalostnej krivky. Kým v 70tych rokoch 20teho storočia Robinson uvádza, že iba jedna zo 60tich vedomostí sa uplatnila v praxi, v roku 2009 Koulopoulus tvrdí, že tempo výskumu posunulo tento pomer na jedna z tristo. Navyše tento proces zvyčajne trvá desaťročia, často aj viac ako sto rokov. Vedomosť, ktorá obstojí v kritériách použiteľnosti v praxi sa nazýva znalosť. Nuž a tu je kameň úrazu u mnohých vedcov v základnom výskume. Neodlišujú vedomosti od znalostí a zamieňajú si ich role. Práve tu je zdroj často hysterického fanatizmu u ochranárov, čo aj s vedeckými titulmi, presadzujú často s použitím vedeckého jazyka vedomosti vo viere, že oni sú MAJITEĽMI PRAVDY. Výsledok sa dostavil – vznikli škody na úrovni desiatok miliárd v ekologických systémoch lesa a aj preto sa pánov chytá panika. A z mediálnej hry je okolo menovania riaditeľa TANAPu je možné odvodiť, že nielen tých, čo chodia do médií. C,G.Jung uvádza, že ľudia často po udelení titulu podliehajú ilúzii, že majú patent na rozum. To isté sa stáva, ak sa stanete šéfom úradu, na ktorý nemáte odborné a mentálne vybavenie. Ilúzia vytvorená napr. u politikov v médiách sa potom rúca a za maskou sa postupne ukazuje karikatúra osobnosti. Ak si pozrieš debatu Kameniar – Kuffa, tak zistíš, že rozhodujúcim argumentom pána Kameniara bolo, že robil výskum sedem rokov a získal vedecký titul. Dobre som sa zabával nad jeho rozhodujúcim argumentom zvlášť vtedy, keď si uvedomíš že problém lykožrúta je narátať do päť. To voľakedy vedel každý truľo.

Znalostná krivka

V 70tych rokoch došlo k zmene vedomosti na znalosť v pomere, kedy jedna zo 60 vedomostí sa pretvorila na znalosť. V roku 2009 Koulopoulos v Inovačnej zóne udáva pomer 1:300. Pracovanie v rovine znalostí je úplne iná kategória ako v rovine vedomostí. Marketing to ale nerozlišuje a tým vzniká významný problém nadhodnocovania vedomostí a nevyhodnocovanie znalostí. Na príklade zákona sily je možné ukázať, že známa vlnová rovnica Schrödingera ako nový poznatok z kvantovej fyziky neneguje Newtonov zákon sily, ale tento zákon je priamo obsiahnutý vo vlnovej rovnici ak spravíš jej limit do nekonečna. Proste ak vedec niečo vyskúma a chce novou vedomosťou nahradiť predchádzajúcu znalosť, ktorá fungovala, tak si musí overiť, či nová vedomosť obsahuje v sebe predchádzajúcu znalosť a povedzme rozširuje oblasť pôsobenia vedomosti. V opačnom prípade je nepoužiteľná. Preto vyjadrenia pána Kameniara o akýchsi nových zisteniach vedy pri pohľade na Mordor v Kôprovej a Tichej doline je obrazom nekritického chápania samého seba. Nuž ale nie je sám kto vytvoril Démona súhlasu nekritického davu, skandujúceho s hysterickým fanatizmom My sme les. Verejnosť ale si už vytvorila názor a ich politickú reprezentáciu v podobe Progresívneho Slovenska poslala do opozície, darmo Boris Zala vytvoril akýsi nekritický politický manifest pre progresívcov v podobe samostatnej kapitoly v jeho publikácii Nedokončené revolúcie.     

Dušan, niekedy sa hodne kriticky vyjadruješ. Ale čo praktické si spravil Ty, aby sme mohli chápať, že to nie sú len teoretické neoverené myšlienky?

Pozri, k problematike lesa som sa dostal pri riešení transformácie energetického trhu smerom k obnoviteľným zdrojom energie, v širšom chápaní k transformácii k trvalo udržateľnej spoločnosti. Už v roku 2011 sme zistili, že kapacity elektrární na biomasu sú približne dvojnásobné ako sú produkčné schopnosti lesa a odpadu drevospracujúceho priemyslu. Navrhovali sme, aby došlo k prebudovaniu časti elektrární na zemný plyn alebo dôjde k drancovaniu lesa a spaľovaniu dreva s vyššou kvalitou so sprievodnými javmi v poškodení ekologických systémoch lesa. Žiaľ SR sa vybrala práve týmto smerom a z pôvodného odhadu ťažby na decénium 2009 až 2019 NLC v hodnote  67 mil.m3 došlo k vyťaženiu cca 90 mil. m3. Práve tých 23 mil. m3 ukázali satelity GFW v roku 2019  ako poškodenie lesných ekosystémov. Ako sme to vedeli v roku 2011? Realita je, že keď sme v Centre výskumu  ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav riešili zadaný problém transformácie k trvalo udržateľnej spoločnosti, neboli to len teoretické úvahy, ale reálna transformácia administratívnej budovy na budovu spĺňajúcu kritériá Green Dealu.

Dosiahli sme stav spotreby primárnych zdrojov energie na úrovni A0, t.j. oproti referenčnému roku spotreba primárnych zdrojov energie klesla o viac ako 80%. Znížili sme o viac ako 90% produkciu emisií a tým aj prachových častíc, čo je dôležitý ekologický parameter, zvlášť v mestách, kde SPP uvádza, že emisie a v nich prachové častice zabíjajú ročne v SR cca 5000 ľudí.  Čo je ale dôležité je, že sme vyriešili vnútornú klímu budovy tak, že je odolná voči tepelným vlnám a voči vírusom. Nakoniec, bavili sme sa o tom pred rokom, ako reálna aplikácia použitého systému hodnôt. Ak teda tvrdím, že vedec by mal svoje znalosti overovať v reálnej praxi, tak v mojom prípade môžeme ukázať, že budova je trvale obsadzovaná na 90% svojej plochy určenej pre prenájom, dnes viac ako 95%. Keby nemala deklarované funkcie, ľudia by asi rýchlo rozhodli a bola by poloprázdna. Dnes je z  budovy ako pôvodne pasívneho spotrebiča energií budova, ktorá na vykurovanie a chladenie predstavuje obnoviteľný energetický zdroj v podobe studne vody. Pokiaľ by došlo k plnému využitiu tohto zdroja energie, budova by dodávala raz toľko energie, ako sama spotrebuje, dosiahli by sme stav PlusEnergy Building, t.j. z budovy by sa stal energetický zdroj. V kontexte súčasnej politickej situácie prechod na obnoviteľné energie, ktoré máme doma je strategickou úlohou. My sme to zvládli už v roku 2007, kedy bol spustený zdroj do prevádzky. No a tu je väzba na les. Bez lesa proste nie je voda.

Dnes vieme, že je to biotická pumpa, ktorá nie je ničím iným ako prírodou zostrojeným tepelným čerpadlom, ktorá jednak transformuje teplo z prízemných vrstiev Zeme a rozptyľuje ho v adiabatickom procese v horných vrstvách atmosféry a tým ochladzuje prostredie a zároveň výparom dopĺňa oceánske prúdenie vzduchu o potrebnú vodné pary a kvapôčky vody, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť dažďa. Unikátny jav nastáva vo Vysokých Tatrách, známy aj ako Tatranská klíma, ktorá štartuje zvyčajne okolo Troch zamrznutých v máji a končí nástupom Babieho leta začiatkom októbra.  Energetický príkon slnka v máji dosiahne hodnotu, kedy mohutný výpar stromov vo Vysokých Tatrách spôsobí sformovanie biotickej pumpy a tento mechanizmus funguje až do jeho rozpadu, t.j. zníženiu energetického príkonu slnka na jeseň.  Ak si ale prečítaš diskutované eseje pod názvom Občan ako nevoľník v štyroch častiach, tak môžem konštatovať, že moje riešenie II. piliera v roku 2001 by zabezpečilo cca 5% tné zhodnotenie zdrojov nad infláciu, t.j. vo fondoch  II. piliera by bolo možno o 13 miliárd € viacej.

Nie som teoretik, ale praktik, ktorý aktívne využíva špičkové teórie systémového charakteru a dôsledne ich overujem v praxi. Aj v prípade formulácie riešenia som postupoval týmto spôsobom. V spolupráci s Viedenskou burzou NEWEX sme merali riziko spojené s investovaním . Samotné systémové riešenie som si bol odkonzultovať v Kanade na vedení fondov II. piliera. Pre mňa bolo sklamaním, že sa spoločnosť rozhodla urobiť z občana v podstate poddaného. Proste korupcia a rozkrádanie dostalo prednosť pred riešením v prospech spoločnosti. Nuž moje teórie sú dlhodobo a detailne overované na trhu a aj preto argumentujem znalosťami a nie vedomosťami. Dnes stačí spočítať spoločenskú hodnotu emisií a máme k dispozícii vynikajúci nástroj na transformáciu spoločnosti a energetického trhu k trvale udržateľnému riešeniu už nie cez dotácie ale cez platby za produkt. Tu je aj rola spoločenskej hodnoty emisií pre platby za ekologické služby lesa. V Centre to máme veľmi dobre premyslené a spočítané.

Prečo si myslíš, že spoločnosť dopustila, aby došlo k vzniku takých rozsiahlych škôd na ekologických systémoch lesa?

Spoločnosť nebola zvyknutá, že jednotlivci môžu beztrestne klamať a zavádzať a navyše že dostanú široký priestor v médiách. Štát pochopil demokraciu ako slobodu bez hraníc, čo je v svojej podstate anarchia. Však tie škody vidno voľným okom, nehovoriac o všeobecnom ohrození občanov dravou šelmou, akou je medveď a možno aj vlk. Ak to budeš skúmať do detailu, tak zistíš, že podstatou je premeniť funkciu živého organizmu z jej polohy dobra na zlo a využiť organizmus vo funkcii predátora. To vieš spraviť zmenou kontextu, ktorý podlieha dynamickej zmene. To sa stalo s narušením potravinového reťazca premnoženým medveďom, ktorý vyžral mravce (Fornica). Dôsledkom je strata potravy strategického významu pre mladého hlucháňa, ale zároveň  aj straty funkcie predátora pre kliešte. Tým dochádza k úbytku hlucháňa ale aj k rozšíreniu boleriózy a encefalitídy, ktorá ohrozuje človeka. Podobne sa z funkcie sanitára, či lekára zdravého lesa lykožrúta, stal sa premnožením lykožrút predátor lesa. Páni ochranári sa ťažko môžu vyviniť z tejto situácie, pretože transformácia obsahuje štyri logické kroky a teda to vylučuje náhodu. Inými slovami vedeli presne, čo robia. V symbolickom vyjadrení sa Diabol skryje do detailu (lykožrút), Satan vec (lykožrúta) zmení z dobra na zlo, Démon súhlasu vytvorí dav a Lucifer dav spolarizuje a vydáva zlo za dobro.  

No a takto postupujú mimovládne organizácie priam systematickým spôsobom, ovplyvňujú ľuďom vedomie a spolu s médiami vytvorili hon na čarodejnice v ktorom dehonestovali lesníkov. Nuž a tí povedali … stačilo. Na druhej strane ľudia nemali skúsenosť s tak špičkovo  prepracovaným marketingom, schopným vytvárať realistickú ilúziu vo vedomí človeka. Aj preto je možné povedať, že štát od roku 2005 jednoducho zlyhal, čo dokumentujú moje listy, či už na predsedu vlády Pellegriniho z roku 2019, alebo zamietnuté podania prokuratúrou. Proste žijeme dobu, kedy aj truľo vedel voľakedy napočítať do päť ale lesy sme mali zdravé. Dnes, keď škody vidno voľným okom, tvárime sa že k škodám nedošlo. Minimálne sa tak tvári štát a necháva samozvaných ochrancov či skôr hysterických fanatikov naďalej pôsobiť bez toho, aby došlo k vyvodeniu zodpovednosti.

Z parlamentu zaznelo, že už aj polícia a poľovníci budú môcť eliminovať medveďa v intraviláne obcí. Čo si o tomto riešení problému medveďa myslíš?

V prvom rade je nutné povedať, že zákony prírody sú objektívne a je možné ich chápať ako kategóriu transcendentných prameňov práva. Ak právnik sformuluje svoj subjektívny výklad zákona v ktorom rešpektuje zákony prírody, problém vyriešil. Ak ale aj po jeho vyšetrovaní a vytvorení právneho názoru medveď znova zaútočí na človeka, tak prevládli zákony prírody a problém nie je uzatvorený. Ak sme skonštatovali, že zo zákona neurčitosti vyplýva, že nik na svete nevie určiť, ktorý medveď, kde a kedy bude útočiť na človeka, tak logickým záverom bolo, že zásahový team nevie splniť úlohu prevencie pred útokom medveďa. Druhý objektívny zákon a to štatistická matematika vie určiť z minulých udalostí riziko útoku medveďa na človeka.

Analýza faktov s použitím týchto zákonov viedla k záveru, že opatrenie v podobe zásahového teamu je neúčinné a že sa jedná o neúčelné vyhadzovanie verejných zdrojov von oknom. Je to dôsledok toho, že MŽP nemá spracovaný populačný, rizikový a regulačný model, t.j. došlo k hrubému zanedbaniu povinností pri výkone verejnej funkcie s následkom ťažkého ublíženia na zdraví a smrti. To, čo komentoval v televízii pán predseda výboru NR SR pán Huliak je len iné premaľovanie zásahového teamu, ale podstatu problému nerieši – je len otázka času, kedy dôjde k nešťastiu. Tu jednoducho krčmové reči problém neriešia, aj keď sú možno príťažlivé pre voličov. Je len na škodu veci, že reálna veda je znova odstavená od možnosti uplatnenia v praxi. Nuž ale dôležitejšie sú mediálne a spravodajské hry okolo riaditeľa TANAPu, ako reálne riešenie situácie, ktorá je známa a ktorá je odborne spracovaná.

V čom vidíš jadro problému, že sa reálna veda dostala na vedľajšiu koľaj?

Už sme vyššie debatovali, že systematicky dochádza k zámene znalostí za neoverené vedomosti vyhlasované za nové vedecké zistenia. Ja keby som chcel vytvoriť rozsiahle škody na ekologických systémoch lesa, najprv by som vniesol anarchiu do vyučovacieho procesu univerzity a pod heslom slobody názoru vedca by som postupne rozvrátil znalostnú bázu. Navyše, spolitizoval by som prostredie univerzity. Však čo inšie bolo, keď dekan univerzity prof. Pichler sa počas volieb verejne vyjadroval s podpornými stanoviskami pre politika politickej strany Spolu a aktivistu z Tichej doliny v apríli 2007 pána Erika Baláža? Nuž a pokračoval by som dnes už štandardným spôsobom. Diabla by som skryl do detailu. Je jedno, či v tejto schéme za detail dosadíš medveďa alebo lykožrúta. Následne by som použil Satana a zmenil dobro na zlo. To vieš spraviť cez kontext ako dynamický parameter, v našich prípadoch zabezpečíš premnoženie tak medveďa ako aj lykožrúta. Tým zmeníš dobro na zlo. Tretím krokom je vytvorenie davu, t.j. použiješ Tatarkovho Démona súhlasu, čo je hnutie My sme les, alebo VLK a pod. Nuž a záver je v réžii Lucifera, ktorý polarizuje dav, to znamená vsugeruje verejnosti ilúziu vytvorenú v médiách, že zlo je dobro. Ak to nemá verejnosť vysvetlené primeraným spôsobom, tak dav je nekritický a pokiaľ ho nainfikuješ hlúposťou. Dav si tú hlúposť osvojí, však to vidíš aj dnes.

Aké je teda riešenie?

Podstatou je prácna a poctivá cesta. Bez klamstva a vytvárania ilúzií. Ináč problém nevyriešiš. Vezmi si, že naše lesníctvo po tristo rokoch výskumu vie všetko potrebné pre založenie a pestovanie lesa, svoje stanovisko som vyjadril k vrcholnému dielu slovenského lesníctva Pralesy Slovenska od profesora Korpeľa z roku 1989 ako k nadčasovej publikácii, ktorá predbehla dobu o 30 rokov. V tejto publikácii sú koncentrované znalosti na ktoré môžu byť slovenskí lesníci hrdí. Stačí ju aplikovať v praxi, čo bolo do roku 2002. Podľa môjho názoru, je potrebná konferencia, ktorá bude prezentovať ZNALOSTI a z nich výstupy do legislatívy. To nemá byť štandardná vedecká konferencia, kde sa budú miešať vedomosti so znalosťami a výstup bude guláš, ale jasné a dobre vedou  overené skutočnosti, ktoré spĺňajú kritériá znalostnej krivky. Výstupy týchto príspevkov nebudú v podobe čo všetko treba skúmať a overovať, ale jasne sformulované podklady pre štandardný legislatívny proces.

Môžeš uviesť príklad? 

Ale iste. Od DNA bunky počnúc cez bunku a každý živý organizmus veda zistila, že vždy ide o hierarchicky usporiadaný systém, ktorého cieľom je reprodukcia samého seba pri zachovaní homeostázy. Aj preto je les hierarchicky usporiadaný systém. Stačí sa pozrieť do publikácie Pralesy Slovenska a preštudovať si kapitolu tri. Ale myslíš si že nájdeš jasné zadefinovanie ekologického systému lesa a jeho hierarchie v zákonoch? Ak by to tak bolo, potom by nemohla byť druhová ochrana vytrhávaná z kontextu hierarchického usporiadania lesa a nemohla by byť vytrhávaná z potravinového reťazca. Dnešná ochrana druhov spĺňa kritériu anarchie v lese, proste vytvára rozsiahle nerovnováhy a cez legislatívu bráni lesníkom v práci. Chrániš vtáky a zároveň podporuješ rozmnožovanie lykožrúta a teda ničenia hierarchicky najvyššieho organizmu lesa – strom. Vyhlasovanie bez zásahu za ochranu prírody bez kontextu môže iba idiot, ktorý neovláda systémy v podobe autopoeitických a disipatívnych systémov, čo je základ každého živého systému.

Viem pochopiť, že politik nemusí tieto reality ovládať. Ale pokiaľ politik chce úspešne riadiť, tak riešením je predsa nechať si vypracovať potrebné podklady. To dokonca nariaďuje aj politikovi zákon. Ak sa ale bude spoliehať len na vedomosti a vedcov, síce so zbierkou titulov ale neschopnosťou odlíšiť vedomosti od znalostí, tak aj tak to bude k ničomu, politik si vytvorí alibi, ale riešenie neposkytne. Výsledkom bude, že medveď znova bude útočiť a kaličiť ľudí a lykožrút zostane v roli predátora a bude ničiť lesy. Budeme sa tváriť, že stromy nie sú chladiacim systémom a donekonečna budeme tvrdiť, že sú to klimatické zmeny ktoré spôsobili rozpad smrečín a rast teploty, hoci značná časť rastu teploty v SR  ide na vrub rozsiahleho výrubu lesov v decéniu 2009 až 2019, ktoré prestali plniť svoju chladiacu funkciu. Po takejto konferencii by mala nastúpiť tvorba biologického usporiadania národného parku (zonácia), jeho organizačná štruktúra a tvorba finančných zdrojov, t.j. ekonomický model.

Zničili sme si voluntaristicky značné hodnoty v TANAPe. Ich obnova je možná, pokiaľ nebudeme čakať. Mediálne a ani spravodajské hry TANAP neobnoví. Nie je žiadny problém sledovať o čo ide. Nuž je na zodpovednosti tých, čo sa ujali moci, či štandardne zabudnú na voličov a budú riešiť svoje individuálne záujmy alebo aj v ochrane prírody dôjde k reálnemu riešeniu spoločenských problémov. Hysterický fanatizmus mimovládok je síce mediálne zaujímavým problémom, ale z hľadiska ekonomických súvislostí je to temer nezaujímavé voči škodám na ekologických systémoch lesa a škodách u primárnych producentov lesa.  Tvrdenie, že je to trh je tvrdenie, ktoré môže akceptovať iba hlupák alebo politik, ktorý ide zakrývať tieto škody. 

 List si napísal vo funkcii predsedu petičného výboru petície MOR HO! Čo idete robiť ďalej s petíciou?

Od roku 2018 systematicky spracovávame odborné podklady a nebyť toho, že predseda vlády Peter Pellegrini a ďalší spolu s prokuratúrou zametajú problém rozsiahlych škôd pod koberec, petícia by nevznikla. My v podstate pokračujeme v podpisovaní petície a jedného dňa ju uplatníme. Ak by došlo k dohode s vládou, vieme ju uplatniť aj okamžite. Musíme mať ale jasno, že bude rozpracovaná a premietnutá do zákonov. Pozri sa, jedným z problémov je, že ak chceš arizovať les, tak ho neoceníš. Navyše prestaneš platiť za ekologické služby lesa nech už sa tie platby volajú akokoľvek a tým znížiš jeho hodnotu. Kým u nás sa cena jedného metra štvorcového pohybuje od 20 do 50 centov, v Rakúsku, Nemecku je to od 2 do 6 €, v Holandsku 10 až 15€, pokiaľ mám správne informácie. Arizácia je to, čo je vidno z rozbehnutých procesov kdesi od roku 2000. Predsa dve tretiny príjmov v Rakúsku ale aj inde sú príjmy za ekologické služby lesa. Tu sa evidentne producentom lesa za ekologické služby neplatí a teda sa kradnú. To je jedným z cieľov petície, oceniť ekologické služby a zaviesť platby. Nie korupčného typu, ale ako nárokovateľné platby majiteľom či správcom lesa.  Zvýšenou ťažbou sa navyše znížili ceny dreva. Vraj ako dôsledok trhu.

Nuž je otázka, čo všetko je možné nájsť v podkladoch. Zatiaľ ale platí rozhodnutie prokurátora, skutky sa nestali. Len ich vidno voľným okom. Že sa jedná o spravodajské hry sme zažili aj ako vedenie petície. Pri protestoch v roku 2022 predseda lesníckej komory Ing. Milan Dolňan, CSc. za mojim chrbtom bez môjho vedomia jednoducho vytiahol transparent na ktorom bolo napísané , že máme 50 000 (alebo tak nejak) podpisov, hoci sme mali v tom čase iba niečo cez tridsať tisíc. Navyše, osoboval si právo vystúpiť v mene petície do médií. Ja som sa o tom dozvedel až na druhý deň, pretože transparent zbalili a o mediálnom výstupe som nemal ani potuchy.   

Milan Dolňan  mi sľúbil, že sa mi písomne vyjadrí, čo ho motivovalo k takémuto vystúpeniu, ktorým v podstate podrazil petíciu. Dodnes jeho vyjadrenie nemám, hoci ubehli dva roky. Nuž takýto je život a s tým sa musíš nejak vysporiadať. Poznáš to, po rokoch ti vytiahnu takéto vyhlásenie a budú sa ťa pýtať, prečo si klamal verejnosť. Nuž je to taká istá štruktúra spravodajskej hry, aká je zohratá v súvislosti s pánom Petrom Olexom. Mediálna hra bez obsahu ale s emotívnym nábojom s cieľom diskreditácie. Nič nové pod slnkom, len spoločnosť stagnuje alebo rovno upadá. Myslím si, že je načase, aby sa aj Milan Dolňan verejne vyjadril, prečo si dovolil podraziť petíciu takým primitívnym spôsobom, pre koho dal vyrobiť záznam v médiách a načo to má do budúcnosti slúžiť……Je potrebné si verejne celú záležitosť vydiskutovať a hlavne oboznámiť verejnosť a petičiarov o tejto skutočnosti. Petíciu MOR HO! nájde čitateľ na adrese peticiamorho.sk Hárky je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať na uvedenú adresu v Košiciach.

Dušan, ďakujem za rozhovor.

IngDušan Lukášik CSc.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

FILOZOFIA BYTIASpravodajstvo

Mojmír Mišun: Veľká Tartária | Nedávne apokalypsy | Velikáni medzi nami | Klenoty života

S bádateľom Mojmírom Mišunom otvárame tému Veľká Tartária. „Kto nájde svoje korene, nájde sám seba“ Bola Veľká Tartária kolískou duchovnej ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Volebný štáb vyzval šéfa RTVS Machaja, aby poskytol adekvátny vysielací čas Harabinovi

Štefan Harabin (Foto: Michaela Kolimárová) Tlačová služba kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Štefana Harabina zverejnila verejnú výzvu jeho volebného štábu ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť III.

arte.sky.it Nástroje inflácie a rizík spojených s kapitálovým trhom umožnili, aby slovenský občan cez dlhopisy FNM sprivatizoval veľkú dlhopisovú nulu. Majetok občana ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník

lustračný obrázok: Pixabay Časť I. Ing. Dušan Lukášik CSc. Moje analýzy z rokov 1999 až 2002 viedli k záveru, že občan bude zbavený slobody v rozhodovaní ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť II.

Prečo sa ty so mnou vadíš, ty moje milé zlé ja?  Rozprávka O troch grošoch pre dospelých si vyžaduje kopec znalostí ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...
MOR HO!NÁZOR

Nekompetentným prístupom zmenili medvede na biologickú zbraň – Dušan Lukášik

V tomto roku sú médiá plné informácií o kontaktoch medveďa s človekom, či už vizuálnym alebo dokonca fyzickým. Niekoľko medveďov ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť VI.

Ing. Dušan Lukášik CSc. Prinesie odkaz predkov MOR HO! nádej pre občanov SR? Aj keď stále nemáme odpoveď na otázku, prečo 1 600 000 ...
MOR HO!

OČKOVANÍ POTREBUJÚ POMOC

Z VAKCÍN SA STALA PRE OČKOVANÝCH RUSKÁ RULETA RACIONÁLNA VIERA PREDSTAVUJE RIEŠENIE PROBLÉMU Vláda sa uzniesla o vytvorení komisie, ktorá zhodnotí spôsob ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
MOR HO!

MEDVEĎ V POLITIKE BAROKO NA OKO

Čo sa nezmestilo do listu premiérovi V petícii MOR HO! je požiadavka na reguláciu medveďa hnedého hneď v druhom bode petície. S autorom ...