Poslanci schválili 4 mil. eur na dotácie

11. decembra 2023

Aj v roku 2024 podporí krajská samospráva zmysluplné projekty v regiónoch. Celkovo na to vyčlení 4  milióny eur. Záujemcovia môžu žiadať o finančnú podporu od 2. januára v štyroch grantových programoch.

Rovných 4 milióny eur rozdelí v roku 2024 Prešovský samosprávny kraj (PSK) cez svoje dotačné schémy. Na pondelkovom (11.12.) zastupiteľstve to odklepli krajskí poslanci. V novom roku tak krajská samospráva otvorí pre verejnosť všetky štyri grantové programy.

Najvyššiu sumu – 2 milióny eur, schválili poslanci vo Výzve pre región, ktorá vlani v ponuke dotácií chýbala. Obce, mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi, právnické či fyzické osoby z Prešovského kraja tak budú môcť žiadať kraj o dotáciu na svoje projekty v štyroch programoch. A to v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu a pútnického turizmu, tiež kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna výška dotácie je pritom 15-tisíc eur, maximálna 200-tisíc eur.

Vo Výzve poslancov PSK je alokovaných 1,43 milióna eur a vo Výzve predsedu PSK 440-tisíc eur. V oboch dotačných programoch môžu záujemcovia žiadať minimálne 500 eur a maximálne 5000 eur. A to v programe šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a podpora služieb v zdravotníctve. Termín na predloženie žiadosti všetkých troch grantových programov je do 19. februára.

Poslanci schválili aj 130- tisíc eur pre Výzvu Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb s cieľom zapojiť do rozhodovania o víťazných zámeroch aj verejnosť. Kraj pritom podporí projekty a iniciatívy v oblasti inovácie existujúcej alebo vytvorenia nove verejnej služby vo verejnom priestore. Tiež dá šancu projektom v oblasti revitalizácie verejných priestorov či tým, ktoré chcú budovať komunitnú infraštruktúru vo verejnom priestore. 

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú občianske združenia, neziskové organizácie, Slovenská rada rodičovských združení, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území Prešovského kraja, či vykonávajú tu svoju činnosť. Výška dotácie na jednu žiadosť je stanovená na 10-tisíc eur. Záujemcovia majú na predloženie žiadosti čas do 19. februára. Všetky projekty budú následne zverejnené 15. marca. O tri dni neskôr sa spustí hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31. marca. Výsledky budú známe do desiatich dní.

Celková alokácia, ktorú vyčlení Prešovský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu na štyri grantové programy, je 4 milióny  eur. Župa spustí výzvy začiatkom nového roka, konkrétne 2. januára.

***

Ďalších 150-tisíc na pomoc po zemetrasení

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bola schválená ďalšia pomoc pre územia zasiahnuté októbrovým zemetrasením. Vďaka úprave rozpočtu a účelovej dotácii odobrenej krajskými poslancami sa prostredníctvom Nadácie PSK pre podporu rodiny bude môcť rozdeliť nových 150-tisíc eur. Financie pomôžu nielen fyzickým osobám, ale aj obciam a farnostiam dotknutým živelnou pohromou.

Foto: Ďapalovce po zemetrasení 9.10.2023

Krajská nadácia znovu pomáha po zemetrasení. Po prvej fáze pomoci vo výške 136-tisíc eur, ktorá bola určená pre fyzické osoby postihnuté zemetrasením z 9. októbra, najnovšie podáva pomocnú ruku okrem jednotlivcov a rodín aj právnickým osobám. S finančnou pomocou tak môžu najnovšie rátať tiež obce a farnosti. Prerozdelí sa im účelová dotácia 150-tisíc eur, ktorú v pondelok 11. decembra odobril krajský parlament. Dotácia je pritom výlučne zo zdrojov PSK.

Prvú stovku žiadateľov o finančnú pomoc po zemetrasení vybavila krajská nadácia už niekoľko dní po živelnej pohrome. Vďaka dotácii prešovskej krajskej samosprávy, darom od sponzorov a donorov i príspevkom, ktoré na jej otvorený účet poukázala široká verejnosť, mohla medzi jednotlivcov a rodiny prerozdeliť 136-tisíc eur.

Foto: Zasadnutie krajského parlamentu 11.12.2023

Medzitým prijala ďalších 207 žiadostí od fyzických osôb, ktoré  sa na ňu obrátili so žiadosťou o finančný príspevok na vykrytie materiálnych škôd po nedávnom nešťastí. A eviduje aj desiatky žiadostí od dotknutých obcí a farností z okresov Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou.

Presný mechanizmus prerozdelenia schválenej účelovej dotácie 150-tisíc eur bude predmetom zasadnutia Správnej rady nadácie. PSK a jej nadácia vo veci podpory dotknutých fyzických a právnických osôb pritom počíta aj s ďalšími formami pomoci. Ide jednak o avizovanú pomoc zo strany vlády, sponzorské dary a príspevky verejnosti, ale aj o pomoc z podnikateľskej sféry.  Na tento účel by mal byť tiež poukázaný výťažok z pripravovaného benefičného bowlingového  turnaja PSK, ktorý by sa mal uskutočniť v prvom štvrťroku 2024.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

ČIERNY OSUD BIELYCH VRÁN

Ilustrácia: Deviantart Žijeme v spoločnosti, kde sa udeľujú ceny Biela vrana s výdatnou podporou americkej ambasády, mimovládneho sektora (Aliancia Fair ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Tanky NATO sú už v Moskve🧨Prechádzka medzi tisíckami ton kovu🧨Patriot Park

Je lepšie raz vidieť, než 100 krát počuť… je lepšie pozrieť si videá nižšie a získať znalosť… tentokrát bez komentára: ...
LevočaPopradPrešovVysoké Tatry

Prešovský samosprávny kraj spustil svoje dotačné programy

Široká verejnosť sa môže znova uchádzať o finančnú podporu svojich zmysluplných projektov v rámci grantového programu Prešovského samosprávneho kraja. Termín na podanie ...
Poprad

Nové moderné workout ihrisko v Poprade

Na sídlisku Juh 3 vo vnútrobloku pri ZŠ Jarná so vstupom od Ul. Novomeského vzniklo nové workoutové ihrisko pre zábavu, ...
PopradSpravodajstvoVeľká LomnicaVysoké Tatry

Električka

V decembri pred 115 rokmi začala z Popradu do Starého Smokovca premávať električka Starý Smokovec dostal ako posledný z troch ...
Vysoké Tatry

Tatry ako nové Švajčiarsko? Nová daň z ubytovania je prestrelená...

Tatry ako švajčiarsky St. Moritz: Hotely označujú novú daň z ubytovania za prestrelenú – daň sa zvýši z 2 eur ...
Mestá a ObcePrešov

Po zemetrasení je pripravená pomáhať aj krajská samospráva

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je pripravený pomôcť zasiahnutým obciam pondelkovým (9.10.) zemetrasením. Župa plánuje vyčleniť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky  a obyvateľom ...
Poprad

Mladí športovci v Poprade majú nový atletický ovál

Žiaci Strednej športovej školy v Poprade môžu absolvovať športovú prípravu na novom  športovisku. Konkrétne na atletickom ovále, ktorý pri škole vybudoval jej zriaďovateľ ...
KežmarokKošiceLevočaMestá a ObcePrešovSpišská BeláSpišská Nová VesStará Ľubovňa

Cestujúcich v Prešovskom kraji čakajú zmeny v autobusovej doprave

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10. decembra 2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave. Zmeny sa prioritne dotknú trás a spojov s minimálnym využitím ...
Kežmarok

Zmodernizovaná kežmarská škola s novým kongrescentrom a študentským parkom

Významná modernizácia kežmarskej školy pripravujúcej žiakov v gastro a agrosektore je vo finále. Po obnove pracoviska v Rakúsoch a vybudovaní minifarmy v Pradiarni je zrekonštruovaná už ...
Prešov

Pekáreň vo fintickom kaštieli znovu pečie chlieb

Grantový program Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa podpísal pod ďalší atraktívny projekt v území. Najnovšie prispel k vybudovaniu funkčnej pekárne v priestoroch Kaštieľa ...