Zakarpatská oblasť Ukrajiny a PSK o spoločných projektoch

3. apríla 2023

Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada so sídlom v Užhorode chce zintenzívniť spoluprácu na slovensko-ukrajinskom pohraničí a pripravovať konkrétne projekty na povojnovú obnovu i  rozvoj území. Uplynulý týždeň sa na tom zhodli zástupcovia oboch partnerských regiónov na bilaterálnom rokovaní na pôde Úradu PSK.  

Dlhoročné partnerstvo medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou poznačil od minulého roku významne vojnový konflikt, ktorý načas utlmil vzájomné kontakty a sústreďoval aktivity výhradne na humanitárnu pomoc. Minulotýždňová návšteva ukrajinských susedov poukázala už viac na strategickú úlohu budúcej spolupráce s východom Slovenska, ktoré môže zohrať významnú úlohu v procese európskej integrácie Ukrajiny, príleve investícií, ako aj všestranného rozvoja pohraničia.

„Ukrajina smeruje do Európskej únie a každý je člen vstupoval do tohto zväzku s plusmi, ale aj mínusmi. Preto by sme chceli prevziať skúsenosti z Prešovského kraja, aby sme videli, aké zmeny ste na tejto ceste uskutočnili. Zároveň si želáme, aby sa naše regióny ešte viac spriatelili vo všetkých oblastiach, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo či sociálne služby. Potrebujeme opraviť cesty, infraštruktúru a zlepšiť život  prihraničných regiónoch, ktoré majú spoločné problémy. Na ich riešenie slúžia rôzne programy cezhraničnej spolupráce,  kde sú peniaze, ktoré chceme poskytnúť ľuďom v rôznych oblastiach. Spoliehame v tomto úsilí na podporu Prešovského kraja, ktorú vnímame intenzívne  už dlhé obdobie,“ uviedol predseda Zakarpatskej oblastnej rady so sídlom v Užhorode Volodymyr Chubirko, ktorý verí v mierovú budúcnosť Ukrajiny a intenzívnu pomoc Európskej únie v povojnovej obnove krajiny.

Na stretnutí sa konkrétne hovorilo o možnostiach kooperácie a sieťovania inštitúcií z pohraničia, ako i čerpania európskych zdrojov z programu Interreg NEXT. Diskutovalo sa o príprave spoločných projektov predovšetkým na obnovu logistiky a infraštruktúry, cestného i hraničného prepojenia na Zakarpatskú oblasť, vrátane budovania cyklotrás či rozvoja cestovného ruchu.

FOTO - predseda Zakarpatskej oblastnej rady so sídlom v Užhorode Volodymyr Chubirko

„Prešovský kraj je najbližším partnerom Ukrajiny a v tomto prípade Zakarpatskej oblasti a susedia si majú pomáhať. Sme hraničiacim regiónom v rámci EÚ. Ak Únia bude chcieť smerovať veľkú intenzívnu pomoc do Zakarpatska, tak bude využívať aj prihraničné regióny, ktoré vedia omnoho intenzívnejšie a adresnejšie pomáhať, využívať už osvedčené skúsenosti a uľahčiť tok investícií pre Ukrajinu. V tomto procese môžeme byť veľmi nápomocní a užitoční, a rovnako pomôcť napredovaniu našich území,“  povedal  podpredseda PSK Štefan Bieľak.  V tejto súvislosti dodal, že táto spolupráca sa bude napĺňať  v širšom kontexte.  „Na stole je medzivládna iniciatíva Slovenska a Ukrajiny, a to vytvorenie  nového právneho subjektu  – Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktorý by bol nástrojom pre ľahšie čerpanie eurofondov bez zbytočnej administratívy a byrokracie,“ dodal Š. Bieľak.

Prieniky slovensko-poľskej spolupráce pritom obe strany vidia aj v ďalších kľúčových oblastiach, akými sú ochrana zdravia a životného prostredia, sociálne služby, rehabilitácia, vzdelávanie i rozvoj obchodných kontaktov. Na slovenskej strane je aktuálna naďalej pomoc utečencom, ako i  humanitárna pomoc.

„Chcem sa poďakovať za každú formu pomoci  zo Slovenska i  z Prešovského kraja, ktorá smeruje na Ukrajinu alebo akýmkoľvek spôsobom pomáha zmierniť situáciu našich obyvateľov.  Našim vzťahom chceme dať nový impulz, zapojiť do tejto spolupráce ďalších ľudí z obcí, regiónu, podnikateľov a urobiť všetko, aby naša spolupráca bola vzorová, synchrónna a pre oba cezhraničné regióny prospešná,“ uzavrel za ukrajinskú stranu V. Chubirko.

Výsledkom bilaterálneho rokovania PSK a Zakarpatskej oblastnej rady bude napokon aj oficiálne deklarovanie partnerstva v rámci Dohody o spolupráci, ktorú by obe strany mali podpísať najbližšie mesiace.

***

KOCR má nového predsedu

Stretnutie členov Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska otvorilo tému ďalšieho posunu a pozície cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Na valnom zhromaždení organizácie vo štvrtok 30. marca bol tiež zvolený nový predseda KOCR Severovýchod Slovenska, ktorým je od 1. apríla Michal Iľkanin. Na pozícii vystriedal Michala Sýkoru.

KOCR Severovýchod Slovenska je organizácia založená v roku 2012 v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR), ktorých je aktuálne na území kraja sedem. KOCR vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja.

FOTO: zľava predseda PSK Milan Majerský, Michal Sýkora a nový predseda KOCR SVS Michal Iľkanin

Predsedom KOCR Severovýchod Slovenska bol od marca 2014 Michal Sýkora. „Po skončení mandátu poslanca Zastupiteľstva PSK v októbri 2022 som sa rozhodol naplno venovať pozícii starostu obce Štrba a cestovnému ruchu vo Vysokých Tatrách, najmä na Štrbskom Plese. Spolupráci ostávam otvorený, rád ponúknem svoje doterajšie skúsenosti a teším sa na nové impulzy a aktivity v tejto oblasti,“ uviedol Sýkora.

Predseda PSK Milan Majerský poďakoval M. Sýkorovi za takmer desaťročné pôsobenie na pozícii predsedu organizácie i za dlhoročné aktivity na rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji. „Za pôsobenia Michala Sýkoru sa podarilo zrealizovať množstvo aktivít na propagáciu nášho kraja, prilákanie návštevníkov aj rozvoj infraštruktúry. V roku 2019 k nám prišlo vyše 1,1 milióna návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorí v kraji využili rozmanité služby, čo má dopad na mnoho odvetví života,“ uviedol Majerský.

V  zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a Stanov KOCR Severovýchod Slovenska volí valné zhromaždenie predsedu krajskej organizácie na návrh predsedu samosprávneho kraja. Valné zhromaždenie KOCR Severovýchod Slovenska zvolilo nového predsedu organizácie, ktorým sa stal Michal Iľkanin. Funkcie sa ujal od 1. apríla 2023.

„Môj predchodca za 10 rokov odviedol kus dobrej roboty. Položil základy a umne viedol fungujúcu organizáciu, ktorá za toto obdobie prišla so skvelými nápadmi, ktoré sa aj zrealizovali. Mám preto o to väčšiu motiváciu pracovať, stavať na týchto základoch tak, aby sa na poli cestovného ruchu neposúvala vpred len KOCR, ale spoločne celý kraj,“ povedal k zvoleniu do funkcie Michal Iľkanin.

Nová vízia pre rozvoj cestovného ruchu a podpora leteckých liniek

Členovia KOCR na valnom zhromaždení riešili aj otázku ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

„Dôležitým nástrojom rozvoja cestovného ruchu je aj podpora leteckej dopravy. Prešovský samosprávny kraj by sa chcel viac angažovať v tejto téme, užšie a cielene spolupracovať s  Letiskom Poprad – Tatry. Cieľom je otvoriť sa viac zahraničiu, zvýšiť návštevnosť a dostupnosť kraja,“ predstavil jeden zo zámerov  predseda kraja M. Majerský.

Aktéri v cestovnom ruchu sa dohodli na vypracovaní spoločnej vízie a stratégie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja. „Zadefinované budú kľúčové problémy a potrebné opatrenia cestovného ruchu v PSK a následné konkrétne kroky na ich naplnenie s cieľom kontinuálneho rastu návštevnosti kraja, zlepšovania služieb a turistickej infraštruktúry,“ uviedol Štefan Bieľak, podpredseda PSK a zároveň zástupca PSK vo Valnom zhromaždení KOCR Severovýchod Slovenska.

Zástupcovia regiónov vo valnom zhromaždení KOCR diskutovali aj o potrebe zriadenia incomingovej cestovnej agentúry. „Považujeme to za významný nástroj, ktorý do kraja môže prilákať viac zahraničných návštevníkov a zároveň posilniť návštevnosť menej známych lokalít prostredníctvom balíčkov produktov,“ konkretizoval Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. KOCR aj naďalej plánuje aktívne spolupracovať s regiónmi, podnikateľmi, samosprávami a širokým spektrom partnerov, vrátane Ministerstva dopravy SR a Slovakia Travel.

Prešovský kraj je tretí najviac navštevovaný kraj Slovenska. Medzi slovenskými návštevníkmi je druhým najobľúbenejším krajom SR. V roku 2022 zavítalo do Prešovského kraja 888 970 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast o 69 %. V roku 2019, pred obdobím pandémie nového koronavírusu, bolo v Prešovskom kraji zaevidovaných viac ako 1 108 000 návštevníkov ubytovacích zariadení.

***

           

Daša Jeleňová,hovorkyňa PSK a Mgr. Barbora Čechová médiá/PR Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) je konečná fáza & ukončí ľudskú slobodu - časť 2.

časť 2/2 Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) ukončí ľudskú slobodu. Jej presadzovanie má len jeden zámer: väčšia kontrola a dohľad nad ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Mimozemské civilizácie - Peter Staněk

Dnes sme svedkami zaujímavých skutočností… Na jednej strane je to obrovské množstvo pozorovaní, neidentifikovaných lietajúcich tanierov, problémov, ktoré sú to ...
KežmarokKošiceLevočaMestá a ObcePrešovSpišská BeláSpišská Nová VesStará Ľubovňa

Cestujúcich v Prešovskom kraji čakajú zmeny v autobusovej doprave

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10. decembra 2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave. Zmeny sa prioritne dotknú trás a spojov s minimálnym využitím ...
Mestá a ObcePoprad

Nová letecká linka z Popradu do Londýna - viac turistov do kraja

Z Popradu sa bude ešte tento rok lietať do britského Stanstedu. Novú leteckú linku s cieľom prilákať pod Tatry viac turistov spúšťa popradské ...
PopradŠportVysoké Tatry

Chantal Smoleňáková – lyžiarsky talent spod Tatier

Chantal Smoleňáková na stupni víťazov – 1. miesto v najväčšom medzinárodnom detskom preteku „Internationale Kidstrophy“ Foto: Archív, Slavomír Smoleňák Pod ...
LevočaPopradPrešovVysoké Tatry

Prešovský samosprávny kraj spustil svoje dotačné programy

Široká verejnosť sa môže znova uchádzať o finančnú podporu svojich zmysluplných projektov v rámci grantového programu Prešovského samosprávneho kraja. Termín na podanie ...
KežmarokMengusovceMestá a ObcePopradPrešovSpravodajstvoStará Ľubovňa

Ocenili najlepšie knihy PSK za rok 2022

Knihy roka 2022 Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú známe. Spoznali sme najlepšie tituly pre deti i pre dospelých, náučné publikácie aj víťazné literárne diela v hlasovaní ...
Poprad

Nové moderné workout ihrisko v Poprade

Na sídlisku Juh 3 vo vnútrobloku pri ZŠ Jarná so vstupom od Ul. Novomeského vzniklo nové workoutové ihrisko pre zábavu, ...
Mestá a ObcePopradPrešov

Stredoškoláci PSK vyrobili robotov pomocníkov či stroj na domáce úlohy

Atraktívny vzdelávací program MyMachine Slovakia má za sebou 7. ročník, ktorého súčasťou boli znovu aj stredné školy prešovskej krajskej samosprávy. Žiakom ...
Mestá a ObcePrešov

Po zemetrasení je pripravená pomáhať aj krajská samospráva

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je pripravený pomôcť zasiahnutým obciam pondelkovým (9.10.) zemetrasením. Župa plánuje vyčleniť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky  a obyvateľom ...
Poprad

Mladí športovci v Poprade majú nový atletický ovál

Žiaci Strednej športovej školy v Poprade môžu absolvovať športovú prípravu na novom  športovisku. Konkrétne na atletickom ovále, ktorý pri škole vybudoval jej zriaďovateľ ...
KošiceMestá a ObcePopradPrešovStará Ľubovňa

Lepšie nedeľné spojenie pre študentov zo Starej Ľubovne do Prešova a Košíc

Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB IDS Východ) Študenti z okolia Starej Ľubovne sa v nedeľu dostanú na internáty do krajských miest komfortnejšie. Prešovský ...
Mestá a ObcePrešov

Rekonštrukčné práce na hanušovskom kaštieli by mali pokračovať

Druhá etapa rekonštrukcie Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, ktorý patrí pod Krajské múzeum v Prešove, by mala stáť viac ako ...
KežmarokLevočaMestá a ObcePopradPrešovSpišská BeláStará ĽubovňaSvitVysoké Tatry

PSK má pre 2. kolo prijímačiek na stredné školy voľných 10 % miest

Presne 553 voľných miest majú stredné školy prešovskej krajskej samosprávy pred blížiacim sa druhým kolom prijímacích pohovorov. Hlásia ich niektoré župné ...
Poprad

Kraj buduje v Poprade pre mladých elektrotechnikov výcvikový polygón za 10,5 milióna eur

V Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Poprade- Matejovciach vzniká nový multifunkčný polygón pre elektrotechniku a automatizáciu. Významnú investičnú akciu za približne 10,5 milión eur ...
Prešov

Pekáreň vo fintickom kaštieli znovu pečie chlieb

Grantový program Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa podpísal pod ďalší atraktívny projekt v území. Najnovšie prispel k vybudovaniu funkčnej pekárne v priestoroch Kaštieľa ...
Mestá a ObcePrešov

Krajské múzeum v Prešove chce obnoviť stredovekú cestu

Cezhraničný projekt múzeí v Prešove a poľskom Rzeszowe „obnoví“ stredovekú cestu Via regalis. Aktivity projektu prispejú k šíreniu osvety, znalostí, ...
PopradSpravodajstvoVeľká LomnicaVysoké Tatry

Električka

V decembri pred 115 rokmi začala z Popradu do Starého Smokovca premávať električka Starý Smokovec dostal ako posledný z troch ...
Poprad

Knieža z Popradu pritiahol do múzea už 10-tisíc návštevníkov

Unikátnu hrobku kniežaťa z Popradu si od jej sprístupnenia v župnom Podtatranskom múzeu v máji 2023 pozrelo už takmer 10-tisíc návštevníkov. Expozícia s ...