Štepnica slávna – škola štúrova v Levoči

4. novembra 2015

Levoča – štúrovské mesto zažila 22. októbra sprítom­nenie exodu trinástich, ktorí prišli do tohto mesta na voze, za spevu protestnej piesne Ponad Tatru blýska hromy divo bijú.

200-ročnicu nášho Ľudo­víta Štúra prišli osláviť k jeho pomníku početní vlastenci – mládež zo Štrby, študenti z Popradu na jubilejnom au­tobuse, ktorý venovalo mesto Poprad za účinnej pomoci Eduarda Markoviča, pred­sedu Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany jubileu nášho významného Slováka. Autobus bude pre­mávať v meste Poprad aj na budúci rok, keď si pripome­nieme 160. výročie štúrovej smrti (12.1. 2016).

13 študenti v dobových odevoch nám sprítomnili manifestačný príchod štúro­vých stúpencov z Bratislavy do Levoče, exodu, ktorý sa stal pamätným pre náš ná­rod. Na voze ťahanom párom sivých grošákov 13 študenti spievali ľudovú pieseň Kopala studienku pozerala do nej, čo navodilo atmosféru dobové­ho príbehu. Členovia súboru Hviezdoslav zo Spišskej No­vej Vsi v pásme od Michala Eliáša Dunaju slovenský už ťa zanechávam inscenovali historické udalosti z marca 1844. Po tomto živom úvode privítal účastníkov pred bu­dovou bývalého evanjelické­ho lýcea, toho času Spišského múzea, viceprimátor Levoče PaedDr. Jozef Cvoliga a pred­sedníčka levočskej Matice Anna Petreková.

Moderátor PhDr. Jozef Lapšanský vyzval zhro­maždenie, aby sa odobralo k pomníku Ľudovíta Štú­ra, kde jednotlivé Matice z Prešova, Popradu, Štrby, Spišskej Novej Vsi, Levoče, Veľkej Lomnice, predstavite­lia Slovenskej národnej stra­ny, dievčence v krojoch, ale aj ostatní občania, si uctili veľkú osobnosť položením vencov a živých ruží. K poc­te sa pripojili aj politickí väzni. Medzi osobnosťami sme zazreli publicistku Evu Zelenayovú.

Tretie dejstvo osláv Dňa Ľudovíta Štúra sa odohrávalo v mestskom divadle. Na úvod zaznela hymna Matice slo­venskej Kto za pravdu horí. Vlastnú báseň pri tejto prí­ležitosti predniesla nevidiaca Ľudmila Griechová. Mode­rátor potom uviedol vzác­neho hosťa, Mgr. Dášu Ma­chalovú, manželku nedávno zosnulého Drahoša Machalu, ktorý dávnejšie projektoval historickú fabuláciu príchodu stúpencov Ľudovíta Štúra do Levoče. Uskutočnenie toh­to sna bolo zároveň veľkým zadosťučinením, čoho dôka­zom bol tento deň v Levoči. Pani Machalová poďakovala za spomienku na nebohého manžela, ktorého posolstvo spisovateľa a vlastenca nesie naďalej všade, kde zavíta.

V príhovoroch predsta­viteľov Matice slovenskej PhDr. Ladislava Matisku, predsedu Krajskej rady MS a riaditeľa Domu Matice slo­venskej v Prešove ako aj ria­diteľa DMS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera zaznela výzva na uchova­nie národnej a historickej pamäti, ktorá nás zaväzuje odovzdávať posolstvo Ľudo­víta Štúra, keďže sa zaslúžil spolu so svojimi súputníkmi o naše pretrvanie ako náro­da v európskom priestore.

Oslovujúce bolo vystú­penie trinástich študentov Strednej pedagogickej ško­ly a Gymnázia Janka Fran­cisciho Rimavského v Le­voči, ktorí priniesli medzi nás ducha Ľudovíta Štúra deklamovaním jeho myš­lienok a zásadnej reči na Uhorskom sneme. Nako­niec javisko ožilo folklórom v podaní súboru Levočan a ich menších nasledovní­kov z Venčeka. Oslava v sln­kom zaliatej Levoči bola povzbudivá a krásna práve tým, že sa na nej podieľa­li naši mladí – deti, mládež a vlastenci, ktorí dali celému podujatiu zmysluplnú náplň a obsah. Valnou účasťou sa stala oblastným spomienko­vým podujatím. Osobitne sa o slávnostnú a povznášajúcu atmosféru zaslúžil spevácky zbor Iuventus paedagogica pod vedením dirigenta Igora Gregu pri Strednej pedago­gickej škole v Levoči, ktorý udržuje dlhé roky tradíciu Dňa Ľudovíta Štúra v tomto štúrovskom meste. Ľudmila Hrehorčáková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Názor

Babička Prešovského kraja 2015

Bardejovská Základná ume­lecká škola ožila 22. októbra nielen smiechom žiakov, ale i seniorov, ktorí sa zúčastnili podujatia, organizovaného Okresnou organizáciou ...

Nasledujúci článok

Názor

Voľby sa síce blížia, ale kradnúť sa neprestáva

Ešteže ostatné mesiace máme na Slovensku tému migrantov a do nekoneč­na traumatizujeme spoloč­nosť moslimami, valiacimi sa Európou. Obyčajný človek už ...
KežmarokKultúraMestá a ObcePopradPozvánkyPrešovSpišská BeláVysoké Tatry

V Tatrách sa otvoria vysokohorské chodníky a znovu ožije kultúra

Po otvorení dolín (15. júna) sa môžete tešiť na začiatok bohatého Tatranského kultúrneho leta. Už o pár dní ho odštartujú tri ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánky

Vianočný POPRAD

Mesto Poprad, brána do Vysokých Tatier tradične každý rok začiatkom decembra sa zaodeje do zimného trblietavého šatu a láka návštevníkov ...
KultúraPozvánky

Leonardo da Vinci v Tatranskej galérii

Leonardo da Vinci – Stroje a iné Stanislav Lajda – Posledná večera Leonarda z Vinci Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
KultúraMestá a ObcePoprad

Na minútku do múzea 1

Vo fondoch Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza neobvyklá nádoba zo známej archeologickej lokality Myšia hôrka pri Spišskom Štvrtku. Našli ju ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2020/2021

Slávnostné otvorenie Tatranského ľadového dómu Otvorené denne od 9:00 – 16:15 (pozemná lanovka v prevádzke od 8:30 do 16:30) Prežite ...
KultúraPoprad

Gedeon Majunke - 100. rokov od úmrtia významného architekta

100. rokov od úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho   Gedeon Wilhelm Majunke sa narodil 9. mája 1854 v Spišskej Sobote a ...
Kultúra

Igor Piačka predstavil svoju novú poštovú známku

V Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa 30. júna konala inaugurácia novej poštovej známky, Demänovská jaskyňa ...
KultúraMestá a ObceStará Ľubovňa

Na Ľubovnianskom hrade zrekonštruujú severovýchodnú hradbu a nádvorie

Celkové náklady predstavujú viac ako 850-tisíc eur Odstránenie havarijného stavu a záchrana severovýchodnej hradby i tretieho nádvoria. To je hlavným cieľom blížiacej ...