ZÁPOVEDE TARCHA

26. mája 2021

Tarch Dažďbog Perúnovič je Bohom-Ochrancom Prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbogom (Dávajúci Boh) preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Roda Nebeského Deväť Santií (Kníh).

Tieto Santie – ktoré sú napísané Prastarými Runami –obsahujú Sväté Prastaré Védy, Zápovede Tarcha Perúnoviča a jeho rady. Existuje množstvo Kummirov a Obrazov, na ktorých je zobrazený Boh Tarch, pričom na mnohých z nich drží vo svojej ruke gajtan so Svastikou. Tarcha často nazývajú Premúdrym synom Boha Perúna a vnukom Boha Svaroga, čo je aj Pravda. No treba povedať, že existuje aj chybný názor. Tarcha Dažďboga totiž v mnohých prastarých textoch nazývajú Svarožičom, t.j. Nebeským Bohom, pričom mnohí historici to vysvetľujú tak, že Dažďbog je synom Svaroga. Je to len neznalosť významu slova Svarožič. V rôznych Prastarých Védických textoch prosí o pomoc pre ľudí z Rodov Veľkej Rasy jeho prekrásna sestra, zlatovlasá Bohyňa Tara. Spolu vykonali mnohé veľké činy, ktoré pomohli ľuďom osídliť veľké priestory Midgard-Zeme. Boh Tarch ukazoval, na akom mieste je najlepšie postaviť osadu a jeho sestra, Bohyňa Tara, učila ľudí Veľkej Rasy, aké stromy je potrebné použiť na stavbu domov. Okrem toho učila ľudí, aby na mieste vyrúbaných stromov sadili nové sadeničky, aby pre ich potomkov vyrástli nové stromy, ktoré oni tiež budú títo potrebovať na stavby svojich domov v budúcnosti. Vďaka tomu sa začali mnohé Rody nazývať vnukmi Tarcha a Tary, pričom miesta, kde sa tieto Rody usadili nazvali Veľkou Tartariou, t.j. zemou Tarcha a Tary. Môžeme ešte pripomenúť, že Tarch Dažďbog je „Dávajúci Boh“, t.j. v mnohých starých slovanských rozprávkach a podaniach – najmä pre deti – bol nazývaný aj Dajbohom, čo sa často prejavovalo frázou „Daj Bože“. Takže vo všetkých rozprávkach, ktoré kresťania preprogramovali, môžete pokojne premeniť napríklad cudzozemský výraz „Pán Boh daj dobrý deň“, za „Dajbože dobrý deň“, čo je však väzba na Dažďboga, nie cudzieho Pána. Tarch Dažďbog sa niekedy omylom zamieňa za Boha Dažboga, ktorý je tiež Svarožič a je Bohom-Ochrancom a zosobnením Zlatého Slnka v Čertogu Rasy na Svarožom Kruhu. Toto Slnko Rody Bielych ľudí na Zemiach v danom slnečnom systéme nazývajú Dažbogom-Slnkom tak, ako my naše Jarila-Slnkom.

Ich veľkí a slávni potomkovia, ktorí sa presídlili na Midgard-Zem pri Jarile-Slnku si pamätali na svoju Prastarú Pravlasť, a preto sami seba nazývali „Dažbogovi vnuci“. Je to teda označenie tých potomkov Rodov Veľkej Rasy, ktorí žili pod žiarením Dažboga-Slnka a presídlili sa na Midgard-Zem pri Jarile-Slnku. O vnukoch Dažboga sa preto píše aj vo Velesovej knihe: Vnuci Dažboga sú Skýti, Anti, Rusi, Borusíni, Surožci, Dulebovia a Venedi. Toľko teda, aby sme predišli nedorozumeniam.

Nasledujú Zápovede Tarcha Dažďboga: Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku. Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením.

tartaria

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Životný štýl

PREČO SA VYTRATILI SEDLIACI?

Na zamyslenie Sedliaci sú dnes v spoločnosti nežiadúcim elementom, preto ich za posledných 100 rokov systematicky ničili. Keďže sedliak bol ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Štátne lesy TANAP-u odmietajú byť pokusným králikom

Erik Baláž Štátne lesy TANAP-u odmietajú byť pokusným králikom osobných ambícií Erika Baláža a jeho strany SPOLU – občianska demokracia, ktorá ...
Za zrkadlom

Satanistickí vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty 6. časť – rodina Colonna

Rod Colonna v súčasnosti zastáva dedičnú pozíciu asistentov pápežského trónu vo Vatikáne. Hlásia sa k juliovsko-klaudiovskej dynastii starovekého Ríma a ...
Za zrkadlom

Kde a aké časy to žijeme?

Môj dobrý priateľ žijúci vo *Vinči* pri Belehrade v Srbsku sa ma nedávno opýtal… kde a aké časy to žijeme? ...
Za zrkadlom

Satanistickí vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty  7. časť – rodina Theodoli

Rodina Theodoliovcov je mocná a veľmi zlá krvná línia čiernej šľachty, ktorá je prepojená s Vatikánom a pápežskými štátmi. Zmiešali ...
Za zrkadlom

SPOZNAJME SKUTOČNÉ POZADIE DIANIA SÚČASNÉHO SVETA

Generálny tajomník NATO: Ukrajina bude musieť nevyhnutne urobiť územné ústupky vo vzťahu k Rusku!  Jens Stoltenberg to vyhlásil na stretnutí ...
Za zrkadlom

Na britskom kráľovského dvore sa konajú satanské rituály: „Pijú krv a jedia ľudské mäso”

Photo by Geoff Pugh – WPA Pool /Getty Images Pracovníčka britského kráľovského dvora hovorí o rituáloch kráľovskej rodiny: „Pijú krv ...
Za zrkadlom

Masky spadli a neustále padajú

…..je krutá doba. Doba odhalenia všetkého. Na druhú stranu ale vek priam skvelý. Začína totálne odhalenie všetkých klamstiev, pretvárok. Sami to pozorujete vo svojom ...
Za zrkadlom

ROTHSCHILD A ROCKEFELLER SA HO BÁLI  

Bernard Baruch   FAKTY O TIEŇOVOM VLÁDCOVI A AKO ZÍSKAVAL SILU Keď počujeme o tom, že svet ovláda vládnuca elita – ...
Za zrkadlom

Satanistickí vládcovia sveta - rodiny čiernej šľachty 8. časť – Deviaty kruh - Hádova spoločnosť

POZOR! POZOR! Na konci článku za linkami na čiernu šľachtu nájdete linky o 9 kruhu. Deviaty kruh – Hádova spoločnosť Spoločnosť Ježišova, ...
Za zrkadlom

Putin odhalil staré mapy veľkej Tartárie

15. januára 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruskej geografickej spoločnosti slávnostne otvoril nový archív, kde sú verejnosti sprístupnené mapy ...
Za zrkadlom

Ing. Jaroslav Tichý: Nový finančný systém a GESARA sa blíži

NESARA / GESARA V PRAXI: Vysielané naživo 7. 7. 2022 okrem pozemských záležitostí si ľahko naznačíme, ako fungujú spoločnosti ľudských ...