Tajomstvá tajných spoločností – Prof. Dr. Walter J. Veith

31. mája 2021

Chod tejto spoločnosti a celého sveta tajne riadia Ilumináti a Jezuiti.

Vatikán kryje všetky zločiny  a podieľa sa na záhube ľudstva lebo podporuje CERN vo Švajčiarsku skrze ktorý chcú pustiť do nášho sveta temné sily z inej dimenzie.

Voľby sú podvod

Každý jeden nezasvätený nevedomý človek do tejto problematiky sa opýta ako je niečo také možné? Veď všetci volíme a hádžeme hlasovacie lístky do urny a potom ich spočíta hlasovacia komisia v okrskoch. Nakoniec sa hlásia všetky okrsky a na konci sa ohlási výsledok. Toto by povedal každý človek asi ako odpoveď. Teraz vás musím sklamať vážení bratia a sestry, nie je to tak ani náhodou, lebo náhody neexistujú. Každý z nás, ak ide vôbec voliť, vie len to, koho volí on sám. Maximálne viete koho volí vaša žena a deti, ak už majú na to vek. Ak by vás oklamali aj vaši najbližší, tak môžu zaškrtnúť aj niekoho iného a už to nevidíte. Poviem príklad. Muž povie žene, aby volila to isté čo on. Ona mu povie dobre muž môj, urobím tak a pritom volí inak. To je len jeden z malých príkladov. Ale to stále nie je ten podvod. Podvod prichádza až teraz a to tak, že prezident bude vždy aj tak ten, koho potrebujú mať ľudia, ktorí ovládajú štáty a celý svet pri moci v jednotlivom konkrétnom štáte.

Aby som nechodil okolo horúcej kaše, tak všetci už dobre vieme, že Rotschildovci ovládajú svet. Ovládajú teda len tie štáty, ktoré majú pod kontrolou a v ktorých vlastnia centrálne banky. Vlastniť centrálnu banku iného štátu znamená čo? To znamená mať celý štát pod kontrolou ekonomicky, politicky a mať dosah na ich politikov a môcť im prikazovať tak, ako to potrebujú. To, že sa nájdu politici, ktorí kašlú na Rotschilldovcov je fakt, ale väčšina sa bojí ich moci aj ich vyhrážok. Práve preto im strach zväzuje ruky aj nohy. Ako ste si všimli nevidel som žiadneho politika, ktorý by išiel na drzovku pred kamery do televízie a vyhlásil by všetku pravdu o Rotschildovcoch. To je jasný dôkaz ich strachu, aj keď o nich vedia doslova držia hubu a krok. Vie to Fico, vedel to Dzurinda, všetci prezidenti, všetky vlády a ani jeden o tom nikde nehovoril. Okrem iného existujú momentálne už len 3 štáty na svete, ktoré Rotschildovci neovládajú a tým pádom nevlastnia ich centrálne banky. Sú to Irán, Sýria, Severná Kórea. V roku 2001 sa len preto stalo, že si Amerika odpálila mrakodrapy sama, aby mali zámienku na útok na Afganistan. Vtedy ešte afganskú centrálnu banku nevlastnili a nemali ju pod kontrolou. Celé to prebehlo tak, že celý svet bol oklamaný bludmi odvysielanými v televíziách a ľudom nahovorili, že ten útok vykonali Usáma Bin Ládin a afganský Taliban. Samozrejme, že Americká vláda vedela, že si to urobili sami, ale ľudstvu museli niečo povedať a určite nepovedia, viete čo, však tí teroristi sme vlastne my sami a my robíme to zlo na celom svete. Amerike stačilo oklamať svet a už mohli pekne robiť útoky a obliehať Afganistan. Mimochodom Afganistan aj tak nedobili lebo to sa nepodarilo ešte nikomu za celú históriu. ZSSR boli v Afganistane 20 rokov a prehrali. Najlepšie komando vtedy zvané Zenit bolo zabité a ostalo len pár mužov. Amerika tiež nikdy nedobila Afganistan a majú z nich veľký strach a Rusi tiež len keď si na to spomenú. Amerika v roku 2001 nedobyla Afganistan silou, ale ekonomicky ich zničili a tak sa dostali k ich centrálnej banke. Toto som napísal len, aby človek mal prehľad ako to bolo.

Teraz sa však vrátim k voľbám. Nakoniec aj tak vždy vyhrá ten, koho systém potrebuje a nie ten, koho volili ľudia. To znamená, že vy môžete voliť čo chcete a aj tak to nezmeníte, kto vyhrá. Preto je voliť úplne zbytočné. Ten kto to nevie, žije v hlbokej nevedomosti. Vatikán majú pod kontrolou Ilumináti už celú existenciu Vatikánu a odkedy žije rodina Rotschildovcov, tak Vatikán sa stal pračkou špinavých peňazí mafie a hlavne Rotschildovcov, ktorý do Vatikánu pumpujú miliardy, ak nie bilióny dolárov. Celú dobu majú Rotschildovci Vatikán pod kontrolou a práve oni prikazujú a určujú kto bude pápež. Znamená to presne to, že voľby pápeža sú jeden podvod a tá fraška cirkusová s teatrálnou vložkou, ako je čierny dym a potom stále nikto a nakoniec biely dym a potom povedia máme pápeža Habemus Papam, tak to všetko je jeden veľký divadelný výkon na oblbovanie  sprostých ľudí.

Všetky voľby či už prezidentov alebo pápeža sú už dávno roky naplánované a vždy je pri moci alebo žezle ako sa hovorí, ten kto im práve vyhovuje. O Amerických a Izraelských voľbách ani nehovorím, lebo tam je podvod ešte väčší. Tie dva štáty sú úplne ich bábkami na špagáte a poskakujú tak, ako oni chcú. Americký prezident je už dávno teraz určený a hneď ak opica Obama pôjde preč,  tam dajú človeka, ktorý je už roky a to počujete dobre roky určený dopredu. Oni idú podľa plánu a všetko sa deje tak ako oni chcú. Zatiaľ im vychádza, až na malé nezdary úplne všetko. Ak ich nikto nezastaví  tak sa nedožijeme ani staroby tí, ktorí sme ešte mladí.

Jezuiti  a Vatikán

Teraz si treba položiť otázku kto sú vlastne jezuiti a akú úlohu hrajú vo Vatikáne?

Jezuiti  založili bavorský iluminátsky tajný spolok. Je to ten istý spolok, ktorý sa ako kresťanský rád rozšíril do celého sveta. Keď sa pozrieme na dnešnú situáciu na Ukrajine, v 95% článkov sa spomína účasť USA, NATO, EÚ alebo Pravého Sektora. Aké sily však skutočne stoja v ich pozadí? Koho by napadlo, že by v tom všetkom mohli mať prsty „mierumilovní“ Jezuiti a „láskyplná“ Rímskokatolícka cirkev? Je to smutné, no križiacke vojny sa neskončili, iba zmenili svoju vonkajšiu podobu. Jedným z ich hlavných cieľov je „zjednotiť“ z roku 1054 rozdelenú západnú (rímsko-katolícku) a východnú (pravoslávnu) cirkev. Potom si treba položiť rad ďalších zásadných otázok.
Prečo sa Nemecké a Francúzske jednotky KFOR len tak prizerali na ničenie pravoslávnych kláštorov ako aj zabíjanie Srbov? Akú úlohu mali 1. a 2. svetová vojna a čo mali spoločné z náboženského pohľadu?

Treba si uvedomiť, že tieto vojny tu vždy boli aj budú, lebo ich konečnou snahou je vyhladenie všetkých náboženstiev, ktoré sú iné ako rímsko-katolícke. Z obyčajných nevedomých ľudí na svete si vie málokto vôbec predstaviť, čo napáchal Vatikán spolu z Jezuitmi za zlo. Z knižníc bolo odstránených tisícky kníh aj historický prameňov v ktorých sa uvádzalo, ako vznikla inkvizícia, kde sa dopodrobna opisovali jej praktiky aj vznik. V roku 1200 sa Vatikán pustil do krížového ťaženia. Málokto vie, že kongregácia pre otázky viery, učenia a náboženstva má na svedomí viac ako 68 miliónov obetí. Nevedomé národy mojich bratov a sestier sa stali slepými otrokmi nielen tohto systému, ale aj obetnými baránkami, ako bol náš pán Ježiš Kristus. Vatikán a Jezuiti oslavujú každý rok smrť Ježiša na veľkú noc. Oni a ich predchodcovia zariadili jeho smrť a teraz ju víťazne oslavujú. Za meno Ježiša sa len schovávajú a používajú ho ako vývesný štít. Európa vojny nechce, aspoň nie obyčajný ľud. Pritom Vatikán má upevnené všetky pozície v USA a ide proti Európe. Vatikán podporuje fašizmus. Vždy to tak bolo a nič sa na tom nezmenilo ani teraz. Smutné a na zaplakanie je len to, že oklamaní a otupení veriaci to nevedia lebo ani nemajú ako vedieť. Pokiaľ zvyšok ľudí verí všetko čo im povedia a čo im podhodia tak sa nemôžeme čudovať. Ak budú ľudia veriť len novinám a televízii, tak ja sa ani nečudujem.  Pravda je však nemenná a celkom jasná. Vatikán je zlo, aj bude zlo. Vatikán podporoval Hitlera, ustašovcov aj ukrajinských nacistov- pravý sektor. Tieto všetky choré plány majú na svedomí Jezuiti. Sú to odporné krysy a farizeji v jednom. Na jednej strane vedú priateľské dialógy s ruským pravoslávím a na strane druhej udržujú fašistické diktatúry a plne ich podporujú. Nepodporujú len fašizmus, ale aj mafiu a perú jej špinavé peniaze.

Málokto však vie ako to bolo v minulosti z cirkvou aj s Vatikánom. K rozkolu došlo 16. júla 1054, pričom sa cirkev rozdelila na východnú – byzantskú so sídlom v Konštantínopole a západnú – rímsku so sídlom vo Vatikáne. Z pohľadu východnej (ortodoxnej) cirkvi zišla rímskokatolícka z pôvodnej cesty, zdôraznením primátu pápeža a s ním spojených právnych mocí, obzvlášť však novými definíciami vieroučných právd (dogma o neomylnosti, primát jurisdikcie, Máriine nepoškvrnené počatie a telesné nanebovzatie).

Je evidentné, že v cirkvi sa neučili vždy bludy – na rozdiel od dneška.
Príbeh Jana Husa všetci určite poznáte. Pripomeniem len, že rímska cirkev poslala 5 križiackych výprav, aby husitstvo pokorila. Smejem sa nad tým, že dnes sa deje to isté (ibaže prostredníctvom NATO) a nikto to nevidí! Mimochodom pozrite si skrytý hákový kríž v znaku NATO. „Tajomstvo jezuitskej moci je v ich tesnom spojení s finančným kapitálom, zvlášť americkým“. Jezuiti po vojne koncom októbra roku 1947 zvolali do Španielska prostredníctvom pápeža Pia XII. (žehnajúcemu nacistickú armádu na čele s Hitlerom) medzinárodnú konferenciu katolíkov, na ktorej sa zúčastnené štáty dohodli, že pretvoria Európu na jednotný hospodársky celok, ktorý mal zabezpečiť, aby ruské pravoslávie nevstúpilo na západoeurópsku pôdu, keďže sa im Sovietsky zväz vymkol spod kontroly. V roku 1948, Trumanov diplomatický spojenec a zvláštny vyslanec Morganovej banky, jezuita Taylor, so sebou priviezol pápežovi plán, ktorým podporoval rozšírenie katolicizmu po celej Európe vrátane Ruska a Balkánu. USA sa chcú podieľať na príprave budúceho ťaženia rímskokatolíckej cirkvi (dnes uskutočňovaného prostredníctvom NATO) a ďalej, že sa najvyššie špičky amerického finančníctva a priemyslu rozhodli celú pápežovu akciu podporovať.  Odmenou za to malo byť zaistenie všetkých európskych a východných trhov výhradne USA. Vatikánu bolo zaručené neobmedzené pole pre náboženské pôsobenie na všetkých získaných územiach. Pôsobenie rímsko-katolíckej cirkvi malo byť pod ochranou a za podpory USA.

Len zasvätení veľmi múdri ľudia dobre vedia, že Jezuiti a Vatikán nemajú s učením Ježiša Krista nič spoločné. Usilujú sa spolu s iluminátmi o nastolenie nového svetového poriadku. Oni sa len za Ježiša a dobro schovávajú. Sú to vlci a démoni preoblečení do sutany a rúcha baránkovho. Ich pokrytectvo a faloš nemá obdoby. Z ich činov ostala len kopa mŕtvych ľudí na svete. Ich slová sú prázdne. O Bohu a duchovnom svete nevedia vôbec nič. Zašlo to až tak ďaleko, že podporujú CERN a chorých sociopatov ako sú oni sami. Vytvorili antihmotu a túto antihmotu chcú zlúčiť s hmotou, ktorú poznáme. Celý CERN je postavený na mieste, kde je otvor do pekla a skrze tento otvor plánujú pustiť do nášho sveta všetky temné bytosti a légie skazy aj samotného Satana so všetkými jeho prisluhovačmi. Všetky temné bytosti boli vymetené z tohto sveta za pomoci mimozemšťanov anjelov nebies, ktorí pochádzajú z Plejád. Problém je však v tom, že ak títo chorí sociopati toto dielo dokonajú, tak sa nedá tomu zabrániť a behom jednej sekundy sa cez bránu, ktorá slúži ako portál v našom svete ocitnú všetky satanské temné bytosti. Práve preto by tieto skutočnosti mal vedieť každý človek. Som si tým istý, že len ľudstvo ako celok, keď sa zjednotí môže tomuto činu zabrániť. Týchto satanistov, ktorým je Satan pánom treba všetkých zlikvidovať. Inak bude s nami všetkými koniec. Toto nie sú srandy ani bludy. Je to len výsledok našej nevedomosti a ignorovania duchovnej podstaty. Veľa ľudí na svete ani nemá poňatie o tom kto sme a že sme duše-večné vedomie. Preto sa nemôžeme čudovať, že nevedia o Bohu ani Satanovi vôbec nič. Svet v ktorom väčšina ľudí žije je blud a fatamorgána. Je to len taký život, aký im vytvorili chorí ľudia, ktorí nás všetkých ovládajú. My ľudia by sme žili absolútne odlišné životy, ak by oni neexistovali a ak by nefalšovali dejiny a nemanipulovali ľudstvom cez média. Lenže ak je len ak. Preto to čomu čelíme je skutočné a jediný kto to môže zastaviť sme my ľudia. Zastaví to len zoskupenie všetkých ľudí do jedného spoločného celku. Ak všetci ľudia čo najrýchlejšie precitnú z nevedomosti. Ak všetci ľudia pochopia kto je Boh a kto je Satan. Ak všetci ľudia pochopia, že všetci sme bratia a sestry. A hlavne vtedy, ak všetci ľudia budú vysielať čo najviac svetla a lásky. Len silné vibrácie lásky a svetla spojené so silnými modlitbami, ktoré vychádzajú z hĺbky duše, len tie dokážu zlikvidovať zlo a temné sily. Satan sa bojí svetla a preto všetko čo činí koná skryto. Pravé svetlo a láska nikdy nebudú zničené. V tomto prípade však nestačia len modlitby. Ak by sme sa len modlili, oni nás zabijú. V prípade, že ide ľudom o život majú právo od Boha svojho nepriateľa zlikvidovať. My nemôžeme čakať. Ide o sekundy a zajtra už nemusíme žiť. Dnes ešte sme, ale žiadne zajtra byť už nemusí. Ide o najhoršie zlo aké existuje a ak by sa to udialo, udeje sa všetko tak rýchlo, že mnohí z nás budú zničení v tom okamžiku. Sme otroci a nežijeme tak ako máme a práve preto sa musíme bezpodmienečne oslobodiť, aby sme žili tak ako chceme a nie tak ako nám dovolia títo chorí ľudia. Nevedomý človek bez akejkoľvek úrovne a hlavne tej duchovnej by tomu čo hovorím vôbec nerozumel a označil by ma za blázna. Povedal by, však ty vidíš za všetkým len zlo a iluminátov. Za všetkým vidíš aj Vatikán. Ja sa nebudem čudovať človeku bez duchovej úrovne, že vec by videl takto. Nikomu nezazlievam jeho stav v akom sa nachádza. Nemá zmysel oponovať a hádať sa. Je to ako keby ste chceli donútiť domorodcov z džungle, aby boli múdri okamžite len preto, že to vy chcete. Nie je to možné. Tieto záležitosti ohľadom duchovného sveta, ako aj sveta temného, sú skutočnosť a nakoniec úplne každý človek na svete to okamžite po svojej smrti vidí. Vidí to už ako duch. Ako duša a večné vedomie. Potom každý pochopí, že všetko čo tu ho hovorím a hlásam je absolútna zvrchovaná pravda.

OZ Pán Občan

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

V Bratislave sa konal protest proti COVID diktatúre

V sobotu 29. mája sa konal v Bratislave protest proti COVID diktatúre za účasti mnohých nespokojných ľudí, ktorí kladú odpor ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Krutá pravda povedaná v televízii.

V tureckej verejnej televízii ATV zverejnili ľuďom krutú pravdu o očkovacích „vakcínach COVID-19.“ Nejde o žiadnu ochranu ľudí, ale o ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...