Žiadame Slovenskú akadémiu vied o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice

29. mája 2023

Žiadosť o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice

Asociácia za život a rodinu o.z. iniciovala túto petíciu

predseda SAV – členovia predsedníctva SAV – členovia Snemu SAV- 03/03/2023

Adresát petície: predseda SAV – členovia predsedníctva SAV – členovia Snemu SAV
Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., vážení členovia predsedníctva Slovenskej akadémie vied a členovia Snemu Slovenskej akadémie vied,
so znepokojením sme sa dozvedeli o tom, že Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV publikoval pracovný zošit pre stredoškolákov s názvom Partnerská a sexuálna výchova, ktorý do intímnej oblasti mladých vstupuje s obalom s vyobrazenými akýmisi psychedelickými preludmi pohlavných orgánov. Obsah zošita má malú pridanú hodnotu, k zväčša krátkym textom dáva odporučenie na sledovanie videa s titulkami a diskusiu o ňom, úplne v ňom absentujú ústavné hodnoty ako manželstvo a rodičovstvo, nejde do hĺbky v oblasti vzťahovej, nezameriava sa na vernosť či zodpovednosť ako dôležité princípy pre človeka, ktorý vstupuje do vzťahov, zameriava sa na antikoncepčné metódy pričom nezmieňuje krásu rodičovstva ani prirodzené metódy plánovania rodičovstva, opomína aj dôležitosť vyzretosti či potrebu značnej hĺbky vzťahu pre začatie sexuálneho života.
V ostatných týždňoch sa spustila mediálna kampaň s cieľom nastoľovať do spoločenskej diskusie tému sexuálnej „výchovy“ a uvedená publikácia SAV do tohto rámca vstúpila. Hoci táto téma drvivú väčšinu rodičov žiakov zaujíma až na X-tom mieste v poradí priorít vo vzťahu ku kvalitnému vzdelávaniu, ďaleko za matematikou, slovenským či anglickým jazykom a napríklad informatikou, médiá a mimovládne organizácie ju prinášajú takmer na dennom poriadku. Mediálnu kampaň s nátlakovými charakteristikami potvrdzuje aj to, že minister školstva dostáva k pripravovanej reforme vzdelávania ďaleko viac otázok o tzv. sexuálnej výchove, ako je jej reálny obsah v reforme.
Je evidentné, že verejnú diskusiu účelovo otvárajú liberálno-progresívne médiá, niektorí aktivisti, bývalý progresívny minister školstva ako aj komerčné kruhy, ktoré chcú na škodlivo uchopenej intímnej téme umelo pretláčanej k deťom a mladým do škôl zarobiť predajom učebníc. Do podnikateľského rámca aktivít niektorých komerčných subjektov zapadá aj v novembri zrealizovaný webinár na túto tému a na apríl plánované bezplatné (!) školenia pre učiteľov v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne a Bratislave (týmto rozhodne odporúčame učiteľom a riaditeľom sa týchto seminárov nezúčastniť).
V čase klamlivej medializácie o povinnej prierezovej téme sexuálnej výchovy v novom kurikulu bola do škôl rozoslaná komerčná „učebnica“ k tomuto predmetu pre deti od 10 do 15 rokov, ktorá musela byť pripravovaná niekoľko rokov a ktorú si môžu školy, samozrejme, zakúpiť. Jej obsah rozhodne neodporúčame ani starším vekovým kategóriám, nieto 10-15-ročným žiakom. 
Prioritnými vychovávateľmi v oblasti vzťahov a intimity sú rodičia, ktorí najlepšie poznajú svoje deti a idú im príkladom. Sexualitu je potrebné zasadzovať do integrálneho a holistického kontextu harmonických a zodpovedných manželských vzťahov a nevytrhávať ju z kontextu ako nejakú športovú aktivitu, na ktorú postačuje len súhlas zúčastnených, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa sexualita vytrhávala z kontextu a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, negatívne to poznačí ich ďalší emocionálny a vzťahový život a môže spôsobiť traumy.
Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied, vážení členovia predsedníctva Slovenskej akadémie vied a členovia Snemu Slovenskej akadémie vied ,
ako rodičia, učitelia a ľudia, ktorým záleží na najlepšom záujme detí a mladých sme presvedčení, že inštitúcia s vážnosťou, akú SAV v Slovenskej republike požíva, nechce byť reprezentovaná materiálom s vulgárnym vizuálom a chabým obsahom. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o verejné dištancovanie sa od tohto materiálu a vyvodenie zodpovednosti tak, aby sa podobným prešľapom do budúcna predišlo.
S úctou
Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko
Martina Bednáriková, ProLife Action
Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Renáta Ocilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu
Jozef Filko, Nadácia Fides et Ratio
Eva Grey, Ženy ženám
Na vedomie: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

V ostatných týždňoch sa spustila mediálna kampaň s cieľom pretláčať sexuálnu „výchovu“ do škôl. Žiaľ, či už náhodou alebo zámerne do tohto priestoru vstúpila aj Slovenská akadémia vied svojím nevhodným pracovným zošitom pre stredoškolákov s názvom Partnerská a sexuálna výchova, ktorého obal je posiaty preludmi pohlavných orgánov a obsah je nízkej kvality. 

Hoci drvivú väčšinu rodičov žiakov zaujíma v prvom rade kvalita vzdelávania v matematike, slovenskom či anglickom jazyku, informatike či ďalších predmetoch, práve o sexuálnej „výchove“ sa vedie najväčšia diskusia, médiá a mimovládne organizácie ju prinášajú takmer na dennom poriadku. Mediálnu kampaň s nátlakovými charakteristikami potvrdzuje aj to, že minister školstva dostáva k pripravovanej reforme vzdelávania ďaleko viac otázok o tzv. sexuálnej výchove, ako je jej reálny obsah v reforme.

Ide o peniaze

Je evidentné, že verejnú diskusiu účelovo otvárajú liberálno-progresívne médiá, niektorí aktivisti, bývalý progresívny minister školstva Branislav Gröhling ako aj komerčné kruhy, ktoré chcú na škodlivo uchopenej intímnej téme umelo pretláčanej k deťom a mladým do škôl zarobiť predajom učebníc. Do podnikateľského rámca aktivít niektorých komerčných subjektov zapadá aj v novembri zrealizovaný webinár na túto tému a na apríl plánované bezplatné (!) školenia pre učiteľov v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne a Bratislave (týmto rozhodne odporúčame učiteľom a riaditeľom sa týchto seminárov nezúčastniť, rodičom dávame do pozornosti možnosť vyjadriť vedeniu školy svoj názor na prípadnú účať pedagógov).

V čase klamlivej medializácie o povinnej prierezovej téme sexuálnej výchovy v novom kurikulu bola do škôl rozoslaná komerčná „učebnica“ k tomuto predmetu pre deti od 10 do 15 rokov, ktorá musela byť pripravovaná niekoľko rokov a ktorú si môžu školy, samozrejme, zakúpiť. Jej obsah rozhodne neodporúčame ani starším vekovým kategóriám, nieto 10-15-ročným žiakom. 

Snaha komerčných subjektov zarobiť na predaji učebníc sa dá pochopiť, hoci ich zodpovednosť za nevhodný obsah a ujmu na deťoch sa tým rozhodne nestráca. So znepokojením sme sa však dozvedeli o tom, že Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied publikoval svoj vlastný pracovný zošit určený stredoškolákom s názvom Partnerská a sexuálna výchova. Ten do intímnej oblasti mladých vstupuje s obalom s vyobrazenými akýmisi psychedelickými preludmi pohlavných orgánov. Obsah zošita má malú pridanú hodnotu, k zväčša krátkym textom dáva odporučenie na sledovanie videa s titulkami a diskusiu o ňom, úplne v ňom absentujú ústavné hodnoty ako manželstvo a rodičovstvo, nejde do hĺbky v oblasti vzťahovej, nezameriava sa na vernosť či zodpovednosť ako dôležité princípy pre človeka, ktorý vstupuje do vzťahov, zameriava sa na antikoncepčné metódy pričom nezmieňuje krásu rodičovstva ani prirodzené metódy plánovania rodičovstva, opomína tiež dôležitosť vyzretosti či potrebu značnej hĺbky vzťahu pre začatie sexuálneho života.

Sexualita je krásna a dôležitá, nemožno ju však vytrhávať z kontextu vzťahov

Prioritnými vychovávateľmi v oblasti vzťahov a intimity sú rodičia, ktorí najlepšie poznajú svoje deti a idú im príkladom. Sexualitu je potrebné zasadzovať do integrálneho a holistického kontextu harmonických a zodpovedných manželských vzťahov a nevytrhávať ju z kontextu ako nejakú športovú aktivitu, na ktorú postačuje len súhlas zúčastnených, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa sexualita vytrhávala z kontextu a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, negatívne to poznačí ich ďalší emocionálny a vzťahový život a môže spôsobiť traumy. 

Z dôvodu nevhodnosti materiálu publikovaného jedným z ústavov  SAV sa obraciame na vedenie Slovenskej akadémie vied, na jej predsedu prof. RNDr. Pavol Šajgalíka, na členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied a členov Snemu Slovenskej akadémie vied. Ako rodičia, učitelia a ľudia, ktorým záleží na najlepšom záujme detí a mladých sme presvedčení, že inštitúcia s vážnosťou, akú SAV v Slovenskej republike požíva, nechce byť reprezentovaná materiálom s vulgárnym vizuálom a chabým obsahom. Dovoľujeme si preto vedenie SAV požiadať o verejné dištancovanie sa od tohto materiálu a vyvodenie zodpovednosti tak, aby sa podobným prešľapom do budúcna predišlo.

Viac informácií:

Vyhlásenie KBS ku škodlivým učebným materiálom pre školy
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230307021

Kontroverzná publikácia: Partnerská a sexuálna výchova  
https://uvsk.sav.sk/wp-content/uploads/uploaded/documents/publications/human-communication-studies/Partnerska-a-sexualna-vychova.pdf

Nové učebnice: Galéria penisov, katalóg sexuálnych identít a rady, ako na prvý sex
https://www.postoj.sk/125518/galeria-penisov-katalog-sexualnych-identit-a-rady-ako-na-prvy-sex

Minister zasiahol do sexuálnej výchovy: Škola nemá formovať sexuálnu orientáciu a identitu, vyhlásil
https://www.postoj.sk/124558/skola-nema-formovat-sexualnu-orientaciu-a-identitu-vyhlasil

——

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Tomáš Kováčik, Beňadická 3091/3, Bratislava 85106.

citizeno

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Ľuboš Blaha k X. výročiu Zem&Vek

Luboš Blaha oslavoval 10. výročie časopis Zem a vek. Bolo mi cťou, že som mohol krátko vystúpiť a zablahoželať Tiborovi ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Stretnutie priaznivcov infovojny v Jure/Hronom

V Jure nad Hronom sa konalo opäť stretnutie priaznivcov infovojny: video 2. časť, v ktorej je zaznamenané vystúpenie JUDr. Štefana ...
Spravodajstvo

Tragédia Slovenska = vláda Progresívneho Slovenska

Poslanec NR SR Milan Vetrák ma vo svojom článku upútal otázkou: „Ak nominanti Progresívneho Slovenska (PS) tunelujú peniaze v státisícoch eur v samospráve, ...
Aktualizované 23.9. 23:35
Spravodajstvo

Čaputová a Ódor chcú na Slovensku Islamský kalifát?

JUDr. Štefan Harabin Podľa Hamrana nemá polícia SR potenciál na ustráženie našich hraníc… nemal by sa zamyslieť nad svojou kompetenciou? ...
Spravodajstvo

Nelegálny papierik - Judita Laššáková

O nelegálnom papieriku, o ktorý sa opiera Igor Matovič a zriadil si aj kričiace auto na to, aby ho bolo ...
Spravodajstvo

JUDr. Štefan Harabin hosťom v TV Slovan

Štefan Harabin o nových pozitívnych aktuálnych rozhodnutiach na súde voči antirúškarom, ktorí nepodľahli koviddiktatúre a správali sa podľa toho ako ...
Aktualizované 26.9. 00:03
Spravodajstvo

Robert Fico posiela odkaz prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi: Prečo, pre Boha, a to sa pýtam s plnou vážnosťou!

Na snímke predseda Smeru-SSD Robert Fico Prinášame vám vyjadrenie Roberta Fica (Smer SSD) „Vážený pán prezident Českej republiky, zaznamenal som, ...
Spravodajstvo

Okupanti v uliciach, kto ich zavolal? Budú vyzbrojovať utečencov k terorizmu?

VAROVANIE! Čo toto má znamenať? Americký vojaci včera večer v uliciach Bratislavy?!? Ak áno, aký bol dôvod ich pochodu Bratislavou? Veľká ...
Spravodajstvo

Príhovor k národu

ilustračný obrázok: newscientist Milé Slovenky a Slováci/Sloveni, Podľa výsledkov výskumu genealógie sme etnicky najstarším národom Európy, no z dôvodu nepriazne dejinného vývoja ...
Aktualizované 25.9. 23:22
Spravodajstvo

159. VÝROČIE NARODENIA ANDREJA HLINKU

Michael Ochs Archives/Getty Images Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal ...
Spravodajstvo

Dozvieme sa niekedy celú pravdu o Majdane 2013-14?

Ilustračný obrázok: flickr Milí priatelia, je potrebné si stále pripomínať, kto stál za neústavným teroristickým pučom v Kyjeve v roku 2014, ...
Spravodajstvo

Comirnaty Omicron XBB.1.5? To čo je? Nové šialenstvo predo dvermi?

Milí priatelia, chcem veriť tomu, že snáď už iba samovrah sa dá očkovať! Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa očkovanie novou adaptovanou ...