Tank pre Ukrajinu

30. augusta 2023

.

Štefan Havlík, člen Odborného tímu pre školstvo, vedu, výskum a šport, vrcholový športovec, majster sveta v kulturistike a občiansky aktivista podal trestné oznámenie na GP

Dobrý deň prajem všetkým

Včera som bol podať TO (trestné oznámenie) na generálnu prokuratúru. Skupina mediálne a verejne známych osôb sa rozhodla podporiť zbierku na Tank pre Ukrajinu. Mám obavu, že bol spáchaný trestný čin ohrozenia mieru a podpory vojny a môže to ohroziť bezpečnosť našej vlasti. Ja, ako otec dvoch detí a občan Slovenskej Republiky si myslím, že môžeme byť takýmto nezákonným konaním zatiahnutí do ozbrojeného konfliktu, ktorý sa nás v podstate netýka. O to je to horšie, že do spomínanej zbierky sa zapojilo už vyše 2600 darcov a vyzbierali vyše 162 tis Eur. Viete si predstaviť, aký letný tábor by to mohol byť pre stovky detí zo sociálne slabých rodín. Koľko detí by sme takto vedeli spraviť šťastnými? Miesto toho tu ľudia posielajú peniaze na zbrane. Žiaden z týchto darcov si však neuvedomuje že je vysoko pravdepodobné, že sa dopúšťa už skôr spomenutých trestných činov.

Týmto chcem vyzvať širokú verejnosť. Zapojte sa aktívne do boja proti vojnovej propagandy. My chce mier a zbrane mier nikdy neboli, nie sú a nebudú.

V prílohe tohto príspevku nájdete link na vzor TO. Ak si myslíte, že by bolo správne so do tejto aktivity zapojiť a týmto dať najavo svoj nesúhlas s posielaním zbraní do vojnového konfliktu, stiahnite si tlačivo a podajte žiadosť o prešetrenie z podozrenia spáchania trestných činov ohrozenia mieru a podpory vojny. Proti ruskou propagandou zbláznení občania SR si budú musieť uvedomiť, že nie je v poriadku zbierať peniaze na podporu žiadneho ozbrojeného konfliktu.

MY CHCEME MIER!!!

Ďakujem za pozornosť

Pekný deň

Štefan Havlík

Oznamovateľ:
Meno Preizvisko
Adresa
Adresát:
Generálna prokuratúra Slovenskej Republiky
Štúrova 2
81102 Bratislava

Vec:

Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov podľa § 417 a § 419 Trestného zákona 300/2005 Zz.

V súčasnosti na internete prebieha výzva adresovaná občanom SR  s názvom „Dar pre Ukrajinu“. Cieľom tejto výzvy je vyzbierať finančné prostriedky za účelom zakúpenia ťažkého bojového vozidla  T- 72 „JASTRAB“. Občania SR môžu prispieť na kúpu tohto tanku prostredníctvom transparentného účtu, ktorý je uvedený na internetovej stránke darpreukrajinu.sk .

Dar pre Ukrajinu je projekt bratov Mucskovcov (Erik Mucska, Nicolas Mucska), ktorí predmetnú výzvu propagujú na viacerých mediálnych kanáloch, viď linky nižšie.

Dôkaz: Facebook … https://www.facebook.com/darpreukrajinu
Dôkaz: TA3 … https://www.ta3.com/relacia/28629/nemohli-sa-necinne-prizerat-co-sa-deje-bratia-mucskovci-spustili-zbierku-na-pomoc-ukrajine?fbclid=IwAR3dmvmaW0PQ8qCYgZLfF1MavglTkc028ASP9PsJoC9lY2f4TzeQk-jPTr0
Dôkaz: Denník N … https://www.youtube.com/watch?v=ydxj3Frgdtk
Dôkaz: Aktuality Sk … https://www.aktuality.sk/clanok/gMcyrHQ/slovaci-zbieraju-milion-na-tank-pre-ukrajinu-vie-vyrazne-pomoct-tvrdi-organizator/?fbclid=IwAR02lr2uqOkr0TiE6r7-PQJ1MepGngXNeaX4JeGF6ZsUtWX8pimK0T0wbj8
Dôkaz: STV: AKTUALNE :24 … https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20110/402984#61
Dôkaz: Dnes 24 … https://www.dnes24.sk/slovaci-chcu-na-ukrajinu-poslat-tank-prispejete-do-zbierky-na-darcek-433294

Zároveň uvádzam, že do predmetnej výzvy sa zapojili aj verejne známe osoby, ktoré prostredníctvom krátkych videí podporujú predmetnú výzvu na sociálnej sieti FACEBOOK.

Do predmetnej výzvy sa zapojili:

Richard Stanke
Facebook link: https://www.facebook.com/darpreukrajinu/videos/836307631190579
Youtube záloha: https://youtu.be/b0N7UVhBdzg
Tomáš Maštalír
Facebook link: https://www.facebook.com/darpreukrajinu/videos/192093523540005
Youtube záloha: https://youtu.be/CuAlna2zGfg
Milan Kňažko
Facebook link: https://www.facebook.com/darpreukrajinu/videos/671138821064942
Youtube záloha: https://youtu.be/uNa8gdnfNvM
Jevgenij Libezňuk
Facebook link: https://www.facebook.com/darpreukrajinu/videos/223116180463170
Youtube zaloha: https://youtu.be/qtxBcTaHEQs
Ľuboš Kostelný
Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=ucGXdL7AH-Y
Youtube zaloha: https://youtu.be/61L8NCHdjrg
Juraj Kemka
Facebook link: https://www.facebook.com/darpreukrajinu/videos/778167047443504
Youtube záloha: https://youtube.com/shorts/UOWC93QIZe0
Martin Šimečka
Instagram link: https://www.instagram.com/reel/Cu3c7qcqujX/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D&fbclid=IwAR2QfLY3o9nBQDmkJNTmFMBEdffuN0u8_pDfo1bR6gw6Zib_hZHEdzjp97o
Youtube záloha: https://youtu.be/nuxhZiUZjqA
Grigorij Mesežnikov
Facebook link: https://www.facebook.com/darpreukrajinu/videos/840351476943516
Youtube záloha: https://youtu.be/6NbvNh69ChU
Janka Kovalčíková
Facebook link: https://www.facebook.com/darpreukrajinu/videos/1758953611228418
Youtube záloha: https://youtu.be/mTE7oV0m4Ww

TANK /citácia použitá z Wikipédie/ „Tank je určený na ničenie nepriateľskej pozemnej techniky, predovšetkým obrnenej, opevnení a živej sily spravidla priamou paľbou kanónu a guľometov. V období od začiatku druhej svetovej vojny až do súčasnosti tvorí hlavnú útočnú silu všetkých moderných pozemných armád. Je veľmi účinnou zbraňou v útočnej i obrannej operácii. Mohutná výzbroj, masívne a odolné pancierovanie a vysoká pohyblivosť v teréne z neho robí jednu z najdôležitejších zbraní pozemných vojsk.“ Tank je predovšetkým vražedná zbraň s úmyslom ZABÍJAŤ. Tanky boli uvedené do bojov počas II. svetovej vojny, pričom nanovo zadefinované pravidlá pozemnej vojny sa prispôsobili všetkým druhom boja a stále zohrávajú kľúčovú úlohu vo veľkých vojenských operáciách.
„Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že rozhodnutie západných krajín poskytnúť Ukrajine moderné tanky znamená, že sú súčasťou konfliktu“  TASR prevzala z agentúry AFP
Dôkaz článok STARTITUP z 26. 01. 2023 internet

Som presvedčený, že predmetnou výzvou sa organizátori, propagátori aj všetci zúčastnení občania SR, stotožňujú s vojnou a vojnu podporujú. Podporujú stav, kde umierajú ľudia, či už na strane UA ako aj Ruska. Títo ľudia si vôbec neuvedomujú, že vojna prináša len smrť a krviprelievanie, pričom poskytovanie zbraní resp. poskytovanie akejkoľvek finančnej podpory namiesto vedenia diplomatických rokovaní spôsobí len predĺženie vojny s reálnou možnosťou narušiť mier v SR, s prihliadnutím na  ruské vnímanie SR ako nepriateľa, čoho dôsledok je priamo zatiahnuť SR do vojnového konfliktu / teda jednoznačne ohroziť mier v SR/. Chcem zdôrazniť, že ja som absolútne za zachovanie mieru a za vyriešenie vojnového konfliktu prostredníctvom medzinárodného práva s jeho obligatórnou povahou, nakoľko je pre bojujúce strany záväzné. / Haagske dohovory, Ženevské dohovory, Charta OSN/ .

Trestný čin – Ohrozenie mieru podľa § 417 ods. 1 Trestného zákona ustanovuje: „Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov“.

Trestný čin – Účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419 a TZ ods. 1: „Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.“.

§ 419 a ods. 2 TZ:

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto

a)

verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1,

b)

požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1,

c)

poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo

d)

poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.

V uvedenom prípade samotným poskytnutím tanku dôjde k naplneniu skutkovej podstaty podľa § 419 a ods. 2 písm. d).

Podľa § 435 TZ sa za vojnu považuje

a)

medzinárodný ozbrojený konflikt alebo

b)

zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných nepokojov a napätí, ako sú vzbury, izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej povahy.

Mám za to, že k naplneniu skutkovej podstaty podľa § 417 ods. 1 TZ došlo, nakoľko horeuvedené osoby – verejne známe svojím konaním výrazne ovplyvňujú názory občanov SR, pričom svojím konaním podnecujú k vojne, vojnu propagujú vo vzťahu k SR, ktorá zdôrazňujem nie je žiadnym spôsobom priamo do  vojnového konfliktu medzi UA a Ruskom zainteresovaná. Pričom podľa vyjadrenia Kremľa z 26.01.2023 poskytnutím zbraní bude SR braná ako súčasť konfliktu, teda reálna možnosť narušenia mieru v SR.

§ 15 TZ Trestný čin je spáchaný úmyselne , ak páchateľ

  1. chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone poručiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom  alebo
  2. vedel , že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť , a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený

Prejav vôle: Ide o prejav, ktorý je schopný naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu.

Propagácia vojny: Všetci menovaní ako verejne známe osoby sa dopúšťajú cieľavedomého konania, ktoré vzhľadom na už spomenuté vyjadrenia v jednotlivých videách propagujú schvaľovanie a udržiavanie vojnového stavu s cieľom zapojiť SR do vojny. Úmysel menovaných sa prejavuje tak, že sa stavajú do pozície „akejsi autority“, ktorá im z ničoho nevyplýva a snažia sa bez akejkoľvek kompetencie pôsobiť na názory, zmýšľanie a konanie občanov SR a takýmto spôsobom ich vťahovať do vojnového konfliktu. Uvedeným konaním menovaní prispievajú „vzhľadom na vyjadrenia Ruska, že Slovensko je vnímané ako nepriateľ“ k vážnemu medzinárodnému napätiu predstavujúceho hrozbu vojny. Teda jednoducho povedané, konanie týchto osôb vyvoláva reálnu spôsobilosť  narušiť mier v SR. Mám za to, že propagácia v ich podobe vykazuje skrytú formu propagandy, ktorá nehovoriac o agresii a hanobení v súčasnosti pre nás znepriateleného ruského národa v samotnom  vnímaní príjemcov pozitívne glorifikuje postoje k vojne ako prostriedku na riešenie sporov. Zároveň apelujem, že poskytovaním finančných prostriedkov na kúpu predmetného tanku, každý jeden občan SR schvaľuje vojnový stav, čím prispieva k vážnemu medzinárodnému napätiu.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, podávam trestne oznámenie pre podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu proti mieru a ľudskosti podľa paragrafov 417  a 419 trestného zákona a žiadam OČTK, aby preverili všetky skutočnosti či došlo k naplneniu skutkovej podstaty týchto trestných činov osobami v mojom podaní hore vyššie uvedenými, či došlo v tomto prípade k naplneniu objektívnej aj subjektívnej stránky potrebnej k spáchaniu týchto trestných činov, nakoľko ako občan Slovenskej republiky som presvedčený , že konanie vyššie uvedených osôb, ktoré spočíva v poskytovaní materiálnej, morálnej a osobnej podpory vojny, pričom ide o konanie väčšej intenzity najmä preto, že jeho iniciátormi sú osoby mediálne  známe, ktoré svojimi vyjadreniami a konaním vedia ovplyvniť verejnú mienku a tak spôsobiť intenzívnejší následok svojho konania, čím sú tieto osoby objektívne spôsobilé rozrušiť mierové spolužitie slovenského a ruského národa. Toto oznámenie robím ako občan Slovenskej republiky, otec rodiny, ktorý ma dôvodnú obavu o to, aby nebolo narušené mierové spolunažívanie slovenského a ruského národa nezodpovedným a protiprávnym konaním jednotlivcov, ktorí nerešpektujú zásady mierového spolunažívania slovanských národov. Zároveň žiadam OČTK, aby ma v zákonom stanovenej lehote podľa TPSR informovali o skutočnostiach ku ktorým dospeli náležitým prešetrením môjho trestného oznámenia.

                                                                                                                                         V …………………………………. dňa ……………………………………….

……………………………………………

                                                                                                                       Podpis

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

STANOVISKO JUDr. ADRIANY KRAJNÍKOVEJ K JEJ PREDVEDENIU NA POLÍCIU DŇA 26.8.2023… JE ZA TÝM KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V KOŠICIACH. ZVUKOVÁ NAHRÁVKA, KTORÁ TU NEMALA BYŤ, PREUKAZUJÚCA KRIMINALITU AJ VYSOKÝCH ZLOŽIEK POLÍCIE

ŠIKANA (!) A ZOSMIEŠŇOVANIE MA (!) NA POLÍCII. „ÚNIK“ Z MIESTNOSTI CPZ. SLOVENSKO MÁ OBROVSKÝ PROBLÉM. NEFUNGUJE PRÁVNY ŠTÁT, ÚSTAVNÉ ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Školstvo potrebuje zmenu

Ján Papuga: Školstvo potrebuje zmenu, potrebuje nový prístup. Ale ako by mal nový prístup vyzerať? Tak ako konzervatívna minulosť alebo ...
Aktualizované 15.5. 23:08
Spravodajstvo

Putin rozhorčený píše Čaputovej

Prezident Ruskej Federácie Vladimír Putin: Vážená pani Prezidentka, s rozhorčením som sa dozvedel o atentáte na Predsedu Vlády Slovenskej republiky ...
Spravodajstvo

9. máj je výročím porážky nacizmu a fašizmu

Foto: Archív Prečo si SHO pripomína výročie porážky nacizmu a fašizmu 9. mája? Porážka nacizmu a fašizmu, a taktiež skončenie ...
Spravodajstvo

Silná slnečná erupcia spôsobuje polárnu žiaru

Dychvyrážajúce zábery vytvoril profesionálny fotograf Ľubomír Schmida v čarokrásnej prírodnej scenérii Liptova V noci sme mohli vzhliadať k oblohe, pozorovať ...
Aktualizované 17.5. 18:55
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Spravodajstvo

Harabin: Slovensko proti sankciám EÚ

Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štát, ...
Aktualizované 17.5. 23:10
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...
Spravodajstvo

RTVS vysáva financie daňových poplatníkov na politické úlohy opozície?

Foto archív: RTVS sa správa ako subjekt, ktorý „cucia“ finančné prostriedky z peňazí daňových poplatníkov a plní politické úlohy opozície ...
Aktualizované 15.5. 23:19
Spravodajstvo

Robert Fico, Slovensko Ti želá skoré uzdravenie!

Slováci, zjednoťme sa a zaželajme skoré uzdravenie a zotavenie premiérovi Robertovi Ficovi. V jednote je sila! MOR HO!!! Dnes 15. ...
Aktualizované 16.5. 19:11
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Spravodajstvo

Na Sibíri vyšlo svetlo - Vostok Oil

Ruská federácia má za polárnym kruhom Taimyr a tam, vďaka topiacemu sa premafrostu v okolí okrajových morí Severného ľadového oceánu ...