SLOVENSKO – KARIKATÚRA NA PRÁVNY ŠTÁT … SÚBOJ DVOCH PROTIÚSTAVNÝCH KANDIDÁTOV O STOLIČKU NA HRADE

24. marca 2024

V sobotu 23.3.2024 prebehlo prvé kolo voľby prezidenta.

Korčok – cca 43 % hlasov,
Pellegrini – cca 37% hlasov,
Harabin – cca 12 % hlasov.

Hlavné správy po predbežnom sčítaní hlasov napísali: „Harabinovci volili Korčoka“.

Táto povrchnosť denníka Hlavné správy (HS) je obrazom enormnej ľahostajnosti, roztrieštenosti a ťažkého amaterizmu, ktorý vládne Slovenskom. Preto Slovensko je a ostane kolóniou… Bohužiaľ…

Poďme k veci:

Nie Harabinovci volili Korčoka, ale Pellegrini sám volil Korčoka. Nepotreboval k tomu ani Harabina ani jeho voličov. Pretože 80% voličov na Slovensku iba hralo jeho hru na predsedu Národnej rady a zároveň kandidáta na prezidenta. A jeho hra bude pokračovať ďalej a položí Slovensko totálne na dno suverénneho štátu.

Iba vďaka Pellegrinimu hrali „mainstreamové a progresívne“ média
hru na „zlého“ a „dobrého“, a to na „Korčoka“ a „Pellegriniho“.
Iný výber čitatelia nemali.
Harabin neexistoval!
Pritom de iure je Štefan Harabin jediný zákonný kandidát.

Do druhého kola voľby o prezidenta sa takto dostali dvaja PROTIÚSTAVNÍ kandidáti, čo je obraz morálnej a právnej kultúry Slovenska.

Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vydal dňa 8.1.2024 rozhodnutie, ktorým vyhlásil voľby (správne malo byť voľbu) prezidenta (vyhlásené v zbierke zákonov dňa 9.1.2024), a Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vydal dňa 24.3.2024 rozhodnutie, ktorým sám seba prijal za kandidáta na prezidenta. Toto rozhodnutie si podpísal v zastúpení podpredsedom, čo právne nemení nič na tom, že ide stále o jeho rozhodnutie predsedu Národnej rady. Takže predseda Národnej rady vyhlásil voľby prezidenta, sám sa do nich prihlásil a sám sa prijal za kandidáta na prezidenta.

Predseda Národnej rady Peter Pellegrini, vydal zároveň dňa 19.1.2024 rozhodnutie, ktorým prijal Ivana Korčoka za kandidáta na prezidenta, a podpísal ho rovnako v zastúpení podpredsedom. Tu je právne významné, že podpredseda Národnej rady nemôže vôbec konať vo veci vyhlásenia voľby za prezidenta, pretože ide o ústavne jedinečnú kompetenciu, ktorá patrí iba predsedovi Národnej rady (Doc. JUDr. Ján Drgonec, komentár k Ústave).

Obe rozhodnutia o prijatí za kandidáta na prezidenta Pellegriniho aj Korčoka, sú NULITNÉ.

Právny stav na Slovensku je ten, že dvaja
PROTIÚSTAVNÍ KANDIDÁTI SÚŤAŽIA O POST PREZIDENTA


V Pravde vyšiel dňa 23.3.2024 článok „Neodolateľné pokušenie priamo zvoleného prezidenta. A kto zariadil, že komunistický parlament zvolil disidenta Havla?“, nastoľujúci polemiku o otázke priamej voľby hlavy štátu občanmi, ktorá je zavedená u nás na Slovensku, ako aj v Rakúsku. Keď dvaja robia to isté, nemusí to byť vždy to isté…

Dôraz teraz nekladiem na to, ktorý systém voľby, či priamo občanmi, alebo parlamentom, je ten lepší, ale dôraz kladiem na etiku a rešpekt ku právu. Môžeme mať systém akokoľvek nastavený, našinec sa pre vlastný profit vždycky „vynájde“ a poprie aj nos medzi očami. Článok poukazuje na rozdielnosť kultúry poňatia právomoci prezidenta na Slovensku a v Rakúsku, kde na rozdiel od politicky ustáleného Rakúska, v politicky roztrieštenom Slovensku (čo kopíruje obraz spoločnosti), je ustálená „tradícia“ baženia po moci, a tak náš každý novozvolený prezident si rozširuje svoje právomoci. No a o celej politickej kultúre a právnej vyspelosti hovorí fakt, cit.: „v modernej histórii Rakúska nenájdeme prípad, že by sa o prezidentský úrad usilovali predsedovia rozhodujúcich politických strán, alebo že by na túto funkciu kandidoval spolkový kancelár.

Ale na Slovensku sme to dali. Znova sme sa blysli nekultúrou a ignoráciou k vlastnej Ústave a zákonom, teda k občanom, ktorí ich formou zástupcov v parlamente prijali. A taký bude aj náš prezident – bez kultúry a úcty k občanom. Bude plný slov o slušnosti, ráznosti, pokoji… Je jedno, ktorý z nich… Bude to profesionálny karierista a pokrytec, šliapajúci po Ústave, teda po občanoch. A ľahostajný občan bude „spokojný“. Ako vravia bratia Česi – všechno do času.

V slušnej spoločnosti platí, že povinnosti v prvom rade musí dodržiavať ústavný funkcionár, až potom občan. Ale na Slovensku je to naopak. Ústavný funkcionár nemusí dodržiavať vôbec nič, pretože to občan od neho nevyžaduje. Keby to nemalo vážne ústavno-právne dôsledky, jeden by povedal, že ide o ťažký amaterizmus. Áno, bieda kultúry a práva na Slovensku.

Majster elegantnej roztrieštenosti spoločnosti Peter Pellegrini (čo si povrchný pozorovateľ neuvedomuje), tak najprv ako spolubojovník zradil Fica, a potom zradil ústavnú funkciu predsedu parlamentu, kde v rozpore s Ústavou a zákonom, ako predseda Národnej rady, vyhlásil voľby prezidenta, do voľby sa prihlásil a vydal si rozhodnutie o prijatí za kandidáta. Už roztrieštené črepiny politickej a spoločenskej nestability rozdrvil na prášok a zmiešal ho už s dávno ležiacim prachom právneho štátu.

A občanom to neprekáža, Hlavné správy kritizujú tých, ktorým to prekáža. Zajtra si exekútor vyhlási dražbu na Váš dom a sám si ho vydraží. A tento systém občania už včera, 23.3.2024, odovzdali svojim deťom.

Nie sme právny štát,
sme paródiou na právny štát
a preto sme a budeme dobrou kolóniou,
s večne nespokojnými občanmi,
paradoxne však schopnými byť za lacných otrokov.
A samozrejme čudujúcimi sa, prečo je to tak…


Nie sú to Harabinovci, ktorí volili Korčoka, pretože Harabinovci rozumejú týmto procesom, ale sú to morálne ľahostajní a právne nezorientovaní ľudia, ktorí ho volili.

Na tomto majú podiel aj Hlavné správy, ktoré neprevzali ani počas COVID-IZMU žiaden môj odborný článok, a nedali svojim čitateľom možnosť sa právne vzdelávať, teda poznať isté právne fakty a právne názory. Nejde o mňa, ide o právnu agendu, ktorú tak masívne, ako ja, nešíril nikto, napriek tomu ma ignorovali. Ja nepotrebujem Hlavné správy, ale občania potrebujú poznať viaceré právne názory a urobiť si obraz…

Takto Hlavné správy neprevzali ani môj článok, týkajúci sa právnych námietok voči Pellegrinimu ohľadne voľby prezidenta, kde som v právnej analýze poukázala na právnu absurdnosť, že predseda Národnej rady vyhlásil voľby prezidenta, sám sa do nich prihlásil a vydal si rozhodnutie, ktorým sa prijal za kandidátaHlavné správy, zdá sa Vám to v poriadku? a nebolo o tom potrebné informovať…?

Pokiaľ by mali ľudia aspoň základné právne povedomie, že sudca nemôže sám sebe vydať rozsudok, vedeli by, že predseda Národnej rady nemôže voľby vyhlásiť a ako kandidát sa nemôže do nich prihlásiť a ani si vydať rozhodnutie o prijatí sa za kandidáta. Ak to urobí, navyše za stavu predchádzajúcich emotívnych rečí o srdci a svojom vnútre, že to nikdy neurobí, ide o pokrytca a bezcharakterného človekapovažujúceho občana iba za schodište k ďalšej moci, po ktorom šliape. A z právneho hľadiska by vedeli, že ide o trestný čin.

Nech sú pre čestných ľudí mementom slová Pellegriniho, kde najprv povedal, cit.: „Treba ešte robiť, nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu, a mne zatiaľ moje vnútromoje srdce, a moje presvedčenie nedovoľuje ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre“, a kde dňa 22.3.2024 oficiálne oznámil, cit.: „…som sa rozhodoval kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky“. Hlavné správy, zdá sa Vám to stále v poriadku?!.

Ako Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR a kandidát na prezidenta SR, ako podomový podvodník, klame ľuďom do očí!!! (…bez bázne a hany…)

Vysokí ústavní činitelia sa stali vládcami s absolútnou mocou. Totalita je späť, iba plná reči o srdci, pokoji, citlivom vnímaní a podobných zneužitých frázach. Právny poriadok a sankcie sú tu iba pre plebs. Ale – toto si plebs volí, toto chce mať pre svoje deti. Nevidí, však že je to proces normalizácie…

Rekapitulácia:

Počas COVID-IZMU bola spoločnosť riadená na základe nulitných aktov hlavného hygienika a nulitných uznesení vlády. Nad občanmi bola uplatňovaná moc úradníkov, ktorí po nich šliapali, a nie zákony, ktoré prostredníctvom parlamentu prijali. Úradníci im sami tvorili a ukladali povinnosti, ktoré nielenže obmedzovali ich základné práva a dôstojnosť, ale zasahovali do fyziológie človeka – dýchania. Zároveň s tým im vyberali bunky z tela na testovanie a potom do nich vedome pichali jedy. A drvivá väčšina ľudí s tým bola spokojná a prispôsobila sa. Dokonca k tomuto samopoškodzovaniu mala aj vlastné dôvody, ako naprogramovaný strach z ochorenia a zo smrti, strach o pracovné miesto, o neschopnosť splácať úvery v banke, nemožnosť ísť do kaviarne, na dovolenku… Nepoznajú svoje práva a nazýva sa to dobrovoľné otroctvo.

COVID-IZMUS pokračuje ďalej, kde justícia dodnes trestá a exekvuje tých, ktorí sa nepodriadili. A nová vláda s tým nič nerobí. Ak s tým niečo chcem robiť ja, sú mi kladené prekážky… Vo vláde je Hlas a teda Pellegrini, potrebný na udržanie koalície, takže vecná logika a matematika nepustí. No a dnes tu máme ďalší problém, a je v tom znova Pellegrini. Nie Harabin. Iba je potrebné veciam a procesom rozumieť. No a zajtra nech sa volič nečuduje, že úradník si sám pre seba vydraží jeho strechu nad hlavou alebo mu odníme dieťa… Práve tento režim SVOJVÔLE MOCI NAD OBČANOM tu zvíťazil.

Neviem si predstaviť, ako bez dávky pokrytectva, budú ďalej súdy vynášať rozsudky, poukazovať na Ústavu a písať v nich právne traktáty na 30 strán o demokratickom a právnom štáte, ako o základe našej spoločnosti. A určite s tým sudcovia, rovnakých morálnych kvalít, nebudú mať problémy. No a občan tak znova bude mať nejaký náhubok s právne dokonalým odôvodnením o demokratickom a právnom štáte.

Nie Harabinovci volili Korčoka. Tí poukazujú na Ústavu a zákon, lebo inak problém dobehne každého – skôr či neskôr. Ale volili ho Pellegrinovci, vďaka aj Hlavným správam, ktoré neprinášali ľuďom objektívne informácie na zvyšovanie ich právneho povedomia, ale častokrát bulvár rotovaný vo všetkých médiách.

Z bývalých a aktuálnych politikov,
stál počas COVID-IZMU pri občanoch jedine ŠTEFAN HARABIN

Ak by nebolo jeho kriku a obáv politikov pred jeho právnou autoritou (!),
bolo by Slovensko zaočkované na 90%!

ŠTEFAN HARABIN ako zásadná osobnosť v tomto boji vytiahol Hlavné správy do akceptovanej alternatívy na scéne, a dnes Hlavné správy napíšu – „Harabinovci volili Korčoka“ a teda problémom Slovenska je Harabin.

Na Slovensku platí také príslovie, že zabudol vôl, že teľaťom bol. A toto je tá roztrieštenosť Slovenska, iba trieštiteľ hľadá chybu všade, len nie u seba.

Zopakujem svoj názor, a zotrvám na ňom:
ak nebude Harabin prezidentom, na Slovensku už nebude právny štát.

A doplním: či s Korčokom, alebo s Pellegrinim, Slovensko ostaneme kolóniou,
v ktorej vládne pokrytectvo a ťažký amaterizmus!

Niet lepšej kolónie než takáto…, akou je Slovensko

Toto je moja reakcia na jedného „experta“ na FB, ktorý vidí výhru Korčoka v tom, že ja s Harabinom trváme na dodržiavaní Ústavy, skutočne neviem, či sa mám smiať, alebo zúfať nad myslením spoločnosti:

Váš príspevok je od počiatku zlomyseľný a právne hlúpy…, ja nemôžem za to, že Vy máte až tak (!) nízke (!) právne povedomie, že neviete, že verejný funkcionár, ktorý má konať o veci, na ktorej má osobný záujem, nemôže o nej konať a vydať rozhodnutie, ale tento záujem musí oznámiť nadriadenému, a ten ho z rozhodovania vylúči, čo v danom prípade by bolo odvolanie Petra Pellegriniho z funkcie predsedu NR a zvolenie iného predsedu. Bola by to právne a morálne čistá vec, tak, ako to hovorí Ústava a zákon. Paragrafy som uvádzala v predchádzajúcich článkoch. Ak to však neurobil, záujem neohlásil, a vydal rozhodnutie o voľbe prezidenta, nemohol sa do voľby ako kandidát prihlásiť. Rovnako, ako keď minister vyhlási súťaž o eurofondy, nemôže sa do nej prihlásiť, či…? Fakt ťažké na pochopenie?! To Vám skutočne tento PAPALÁŠIZMUS nevadí?! Až tak nízko je Vaša cena človeka a občana, že ste spokojný s tým, že Vás má politik za nič.. a z času na čas Vám navlečie náhubok? Nie ja a Harabin volíme Korčoka, ale tento PRÁVNY EXCES, ktorým sa PELLEGRINI vyhlásil za dvojjediného cisára NERA, volí Korčoka.

Aj tento článok je tu iba vďaka vašim príspevkom.

Ak sa chcete zapojiť do rekonštrukcie právneho štátu, zachovať dôstojný život, práva a slobody aj našim potomkom, prosím prispejte finančne.
Potrebujeme prostriedky na personálne, technické a iné materiálne náklady.

Prispieť sa dá úhradou na nižšie označený účet (úhradu označte ako: dar), alebo cez systém na úhradu príspevku:

Prispieť sa dá aj zakúpením knihy

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO NIKDY nebude môcť povedať, že „to bolo inak“.
Že COVID nebol štátny útlak, slzy, ale aj naše spojenectvo a nádej.

Zakúpením knihy prospejete na činnosť občianskeho združenia
Ochrana ľudských práv a základných slobôd

O tom, ako na Slovensku začala totalita pod falošným obrazom ochrany zdravia.
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Róbert Švec k výsledkom prvého kola prezidentských volieb

obrázok: reedit Róbert Švec: Stanovisko k výsledkom prvého kola prezidentských volieb Dámy a páni. Musím konštatovať, že väčšina slovenských voličov ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Chcete, aby bol prezidentom Papuánec Korčok?

Milí Slováci a Slovenky, zabudli sme už na to, kto sa podieľal na organizácii a podpise zradcovskej obrannej dohody s ...
Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Spravodajstvo

Málo ľudí rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začiatku - Igor Bratčikov

Igor Bratčikov, veľvyslanec RF v SR Málo ľudí na Slovensku rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začatiu Špeciálnej vojenskej operácie Ruskej ...
Spravodajstvo

UMELÁ INTELIGENCIA A SLOVENSKO (ZNOVA) AKO PILOTNÁ KRAJINA

Peter Pellegrini, budúci prezident Slovenskej republiky, je zárukou zavádzania umelej inteligencie na Slovensku. Túto skutočnosť už ohlásil na tlačovke, ako ...
Spravodajstvo

VŠETKO JE NAOPAK - Štefan Harabin

Štefan Harabin: Uvalenie sankcií proti Ruskej federácii Európskou Úniou je protiprávne a zjavne v rozpore i s Ústavou SR Milí ...
Aktualizované 17.4. 20:43
Spravodajstvo

Psuedo-vakcíny mRNA: Súčasný výskum

Nová práca publikovaná v časopise PLOS One, veľmi vysoko hodnotenom časopise, si zaslúži preskúmanie. Štúdia publikovaná v tomto článku dokumentuje, ...
Spravodajstvo

Harabin: Toto je rozklad štátu! Výsmech všetkého...

Juraja Dobrotku nezákonne vyhodili zo slovenskej armády za nenosenie rúška! Milí priatelia. Dnes 11. 4. 2024 som bol na Mestskom ...
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...
Aktualizované 18.4. 23:51
Spravodajstvo

Chce Fico naozaj, aby platilo právo?... Mazák ho tiež pošliapaval?

Harabin: Ako to s právom myslí súčasná koalícia? Na vážne prešľapy nereaguje… „Právo nemôže byť postavené na nepráve,“ stále dookola ...
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...