Slovensko je poklad s množstvom ukrytých duchovných energetických centier a meridiánov, chrániacich náš národ a celú planétu

31. mája 2022

Naše milované Slovensko je poklad, pretože je v ňom ukryté veľké množstvo duchovných energetických centier a meridiánov, ktoré ochraňujú náš národ a celú planétu.

Milovaní drahí bratia a sestry Slovenského národa. Ako už všetci zainteresovaní a duchovne ako tak prebudení viete čo sa vo svete deje a kto za všetkým zlom stojí. Tak isto už viete ako všetko funguje a prečo sa dejú konkrétne veci. Tí ktorí to počujete prvý krát, tak každému vrelo odporúčam čítať všetko od Cobru a Benjamina Fulforda. Pravda, ktorá sa nedá ničím zastaviť sa takto šíri rýchlosťou ohňa.

Je našou svätou povinnosťou chrániť všetko živé a udržovať krásne hodnoty a tradície tohto významného jedinečného Slovenského národa. Naša krásna Zem a krajina má živú dušu a telo so živým vedomím. Sme svedkami premien a každý z nás skôr či neskôr pocíti tieto zmeny tak, a ich aj pochopí. Sme jedna veľká rodina.

Nikto nie menej ani viac. Všetci sme jedno. V prvom rade bratia a sestry, pochádzame zo spoločného zdroja od nášho nebeského večného milostivého otca všemohúceho živého Boha vládcu duchovného sveta. Narodili sme sa na tento svet na túto Zem do tohto Slovenského národa. Nič z toho nie je len tak bez príčiny. Všetko má skutočnú vysvetliteľnú duchovnú príčinu.

Ak chcete v akejkoľvek veci a záležitosti hľadať vysvetlenie a príčinu, tak verte tomu, že všeobecne ateistickým myslením nikto na nič nepríde a každý bude od pravdy nekonečne vzdialený. Pravda je pritom tak blízko a na dosah ruky. Pravda sa nám sama núka a ukazuje, aha, tu som. Len problém je v tom, že veľa našich duchovne neprebudených bratov a sestier ju nevidí a nepočuje. Prečo? Lebo majú zastreté všetky obzory a ich duchovné vedomie je zablokované. Pravda sa dá vždy vysvetliť vo všetkom len vtedy ak pochopíte Boha a duchovné záležitosti teda príčiny, ktoré za všetkým stoja pretože všetko má príčinu aj začiatok u Boha a všetko je sním prepojené. Len v Bohu a v duchovnom poznaní sa dá nájsť pravda a oslobodenie. 

My všetci čo sme na tejto krásnej Slovenskej zemi narodení sme sa sem inkarnovali z istého dôvodu. Aby sme boli súčasťou niečoho veľkého, jedinečného a už nikdy neopakovateľného. Spolu s Českou republikou tvoríme duchovné centrum tejto Zemi a celého nášho multivesmíru.

V poslednej dobe bojujeme s veľkými problémami ako jednotlivci tak aj náš národ spolu s našimi českými bratmi a sestrami. Najväčším problémom sú imigranti, nie je to prirodzený fenomén, je to fenomén vytvorený umelo, umelo naplánovaný, pripravený a riadený za účelom zničiť a zlikvidovať kultúru jednotlivých národov v Európe. Niečo také je možné dosiahnuť alebo vojnou – čím by zlikvidovali celý národ, alebo dlhodobým spôsobom tým, že do toho národa včlení iné odlišné etnikum, odlišné mentálne, odlišné geneticky, ktoré sa bude s národom asimilovať. Viaceré skúsenosti z histórie ukazujú, že vždy keď dôjde k asimilácii medzi “menej“ vyspelým a rozvinutejším etnikom, vždy na to doplatí „vyspelejšie“ etnikum. To je to, čo sa v súčasnej dobe v priestore Európy začína postupne diať.

Pritom už postupným tlakom na výchovu mládeže a v školách sa im podarilo znížiť úroveň vedomostí a záujmu o svojich predkov a energiu, ktorú nám tu zanechali a ktorá od nich plynie a tryská na našich územiach. Postupne takto strácame vrodenú silu.

A tu z hĺbok vesmíru prichádzajú od Stvoriteľa energie, ktoré iniciujú vznik týchto troch energetických centier, ktoré majú za úlohu energeticky posilňovať, podporovať a vitálne pozdvihovať región Strednej Európy, ale postupne aj celú Európu.
Boli vybudované v miestach, ktoré vysoké duchovné a spirituálne Sily vyhodnotili ako energeticky najsilnejšie lokality v Európe.

zemegula

Na viac tieto energie sú podporované aj treťou infrazvukovou stacionárnou vlnou, ktorá vychádza z pyramídového komplexu v Gíze a ako najsilnejšia prechádza celou planétou. Táto vlna prechádza Rakúskom, časťou južnej Moravy a južnou časťou Slovenska.

V rámci Prestolu Slovenska sú pod jej vplyvom tieto centrá: Prakovce, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Košice, Sečovce Trebišov a tiež horské centrá : Lastovičí vrch, Ostrý vrch, Kojšovská hoľa, Bogota, Hradisko, Bradlo – Skalka. Infrazvuková stacionárna vlna pracuje v pásme 1,24 – 1,28 Hz a jej šírka je zhruba 40 km.

Prestol Česko-sliezky Kráľovská Stolica má jangový náboj
Prestol Slovenská má jinový náboj
Prestol Rakúska bude mať nulový, neutrálny náboj
Každý Prestol bude fungovať na dvoch úrovniach:
Na národnej úrovni svojho národa
Daný národ bude energeticky zásobovať energiou a bude pôsobiť ako ochranný energetický element, bude harmonizovať mentálnu a emočnú úroveň, poskytovať zdroj inšpirácie, vízií a dôležitých ideí.

Prestol Slovenska je štrukturálne zložitejší ako Kráľovská stolica a bude z hľadiska energetického výraznejší a silnejší. Okrem národnej úlohy bude v rámci paneurópskeho regiónu jeho úlohu pracovať najmä s Ukrajinou, čo vzhľadom na súčasnú situáciu obyvateľov na Ukrajine bude náročná úloha.

Úlohou tohto centra bude tiež harmonizovať a vitalizovať ukrajinský národ, neutralizovať akékoľvek militantné extrémne egoistické, zákerné idei a plány a výrazne posilňovať Ducha Ukrajinského národa.

Okrem toho bude zahŕňať aj Maďarsko, kde z hľadiska energetického a dátového sa bude z dlhodobého hľadiska snažiť o podstatne vyššiu mieru harmónie medzi slovenským a maďarským národom s neutralizáciou nacionalistických tendencií na obidvoch stranách.
Z pohľadu slovenského národa toto centrum sa stalo od jari 2017 najsilnejším energetickým centrom na Slovensku a aj najsilnejším zdrojom vitálnej životnej energie pre celý slovenský národ.

Na Zemi sú miesta, ktoré svojím zvláštnym vyžarovaním na seba upozorňujú, priťahujú. Pramene, studničky, rybníky, skaly, kopce, stromy akoby v sebe ukrývali zázračnú moc. Čo spôsobuje tú nevysvetliteľnú silu? Nie je viditeľná voľným okom, nie je hmatateľná, len tam jednoducho vnímame prítomnosť niečoho príjemného, čarovného. Človek sa cíti dobre a odchádza odtiaľ nabitý energiou. Mnohým takýmto miestam sa pripisujú účinky, ktoré liečia nielen dušu, ale i telo. Nazývajú sa silové alebo energetické centrá.

Tak ako planéta Zem, tak aj každý národ ma svoje územie dýchajúce históriou predkov s vlastnými energetickými miestami. Zdravie a sila národa závisí práve od starostlivosti o tieto centrá. Hovorí sa, že koľko dáme, toľko dostaneme. Tak, ako národ udržuje a lieči svoju krajinu, tak ho ona spätnou väzbou dobíja a posilňuje, či si to jednotlivci uvedomujú alebo nie. Krajina má potom „akési šťastie“. Vyhýbajú sa jej rôzne výrazné prírodné katastrofy a celkovo sú tam ľudia spokojní.

Najsilnejším energetickým centrom územia národa je miesto, kde sídli duša národa symbolizujúca jeho emócie a city. Na Slovensku je studnica duše geograficky sústredená do prostredia tajomnej hory, ticho spiacej sopky na východe krajiny, Vihorlat. Samotný vrch s okolitými čarovnými jazierkami nesie historický vývin vnútorného sveta slovenského národa, jeho spoločenskú podstatu, motiváciu a rozvoj. Duša Slováka je horúca ako láva a zároveň čistá a osviežujúca ako voda jazier.

Prítomnosť na tomto mieste umožňuje človeku spojiť sa so studnicou duše národa a čerpať z jej historického bohatstva. Svojimi liečivými účinkami pôsobí na psychické problémy. Pomáha odstraňovať pocity smútku, samoty, hnevu, nenávisti a sklamaní.

ENERGETICKÉ UČINKY MERIDIÁNOV KRAJINY
Spojením energetických miest národa vzniknú energetické meridiánové územia, ktoré majú svoj špecifický reprezentačný charakter. Na Slovensku sú vytvorené tri takéto meridiány. 

ZLATÝ DUCHOVNÝ MERIDIÁN

Nositeľa duchovného vývoja a účelu národa tvorí spojnica Blatnice a Vihorlatu. Uzly nachádzajúce sa na tejto spojnici liečia mnohé zdravotné problémy, nielen fyzického charakteru, ale aj psychického.

https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g69_image004.jpg
Blatnica

Čarovná, tajuplná Blatnická dolina, odolný masívy Chopok a Ďumbier v Nízkych Tatrách majú silné blahodarne účinky na horné a dolné dýchacie cesty. Hrdo týčiaca sa Kráľova hoľa liečivo vplýva na srdce a cievny systém. V blízkosti Vihorlatu sa nachádza Jasenovský hrad. Energia tohto pokojného miesta s tajomnou históriou pomáha spracovávať nestrávené staré krivdy a bôle človeka. Mestským patrónom Zlatého meridiánu je Spišská Nová Ves, ktorá má výraznú duchovnú históriu. Samotné mesto s riekou Hornád, pretekajúcou Slovenským rajom, inšpirujúco upokojuje emócie a city a lieči mnohé psychické problémy.

Kráľova Hoľa

MERIDIÁN DUCHOVNEJ VÔLE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Vzniká spojením Blatnice a hradu Devín. Žiarenie toho meridiánu liečivo pôsobí na kostný a svalový systém, oči a uši. Dôležité centrá sú Malé Karpaty ako známe miesto Mariánka, ktoré pomáha rozpúšťať strach a úzkosť. Oblasť Považského Inovca, vrch Marhát, upevňuje životnú stabilitu a istotu, nájdenie ústredného bodu životného pôsobenia jednotlivca. Mestským patrónom meridiánu sú Bojnice s najintenzívnejším vyžarovaním v mieste samotného zámku, ktoré podporuje odvahu vyjadrenú slovami : Nič sa neboj!

MERIDIÁN DUCHOVNEJ LÁSKY SLOVENSKÉHO NÁRODA

Spája hrad Devín a horu Vihorlat. Reprezentuje národný prejav lásky, súcitu a starostlivosti. Najsilnejšou lokalitou je vápencový vrchol Zobor, nachádzajúci sa pri mestskom patróne meridiánu, starobylom meste, ktoré zažilo panovanie mocných kniežat a kráľov, pri Nitre. Silové miesto Zoboru so zvyškom mohutného hradiska a neskutočne pestrou flórou, početnými povrchovými krasovými javmi patrí k najteplejším a najsuchším lokalitám Slovenska.

Energia prírodnej rezervácie prebúdza a stimuluje lásku k národu, rozpúšťa negatívne pocity samoty a opustenosti. Prostredie kaštieľa Topoľčianky a zrúcaniny hradu Dobrá Niva pomáhajú pri liečení neplodnosti a ochorení ženských orgánov. Oblasť Detvy s panenskou prírodou a folklórnou tradíciou, okolie Rožňavy ako aj samotného skvostu našej krajiny Betliara, pozitívne stimuluje krvný obeh a zároveň rozpúšťa energie zármutku, psychických bolestí a trápení. Najsilnejšia komplexná psychická očista nastáva v mieste Štós, nachádzajúcom sa vo Volovských vrchoch.

Devín

https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g69_image010.jpg
Devín

https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g69_image012.jpg

Marianka

https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g69_image014.jpg

Marianka

DUCHOVNÉ SRDCE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Nachádza sa na území vnútri týchto troch meridiánov. Mestským patrónom duchovného srdca je jedno z najstarších slovenských miest – Zvolen, ktorého energia pomáha prebudiť najvzácnejší cit, lásku. Neďaleko neho sa nachádzajú známe kúpele Sliač so svojimi liečivými účinkami na srdce a cievny systém. Minerálny prameň vyvierajúci na tomto mieste je jediný v celej Európe.

BRATISLAVA JE ZLATÝM GRÁLOM SLOVENSKA

V Bratislave sa odohrali všetky významné historické udalosti nášho národa a začalo tu aj formovanie a osídľovanie nášho národa.

Okrem toho je Bratislava najsilnejším energetickým centrom Slovenska a to z dvoch príčin. Inkarnovalo sa do nej najviac veľkých duší, anjelov, archanjelov a nanebovzatých majstrov priamo od Boha aby zachránili túto Zem a spojili spoločné sily ako energeticky tak aj rozumovo. V Bratislave pri kultúrnom dome Istroplis je fontána. Tento mechanizmus pod povrchom Zeme vytvára na kvantovej úrovni energiu, ktorá podporuje celú túto oblasť. V čase Atlantídy bola Istropolis Bratislava plná skutočných nástrojov, ktoré vytvárajú Kryonskú energiu. Táto socha je indikátorom toho, že pod povrchom Zeme v hĺbke 2 km v úrovni kvantového tela planéty Zem je atomický systém, ktorý každý z nás má vo svojom tele.

https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g69_image016.jpg

Bratislava

https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g69_image020.jpg
Fontána Istropolis

Je to energia, ktorá slúži k holografickému tvoreniu čiže energetickému zhmotňovaniu a odhmotňovaniu a slúži na cestovanie v čase a priestore. Táto fontána je hviezdna brána.
Milovaní bratia a sestry máme poklad po ktorom chodíme a sme súčasťou veľkých vecí a zmien. Ten dar, ktorý nám však nikto nikdy nezoberie nosíme priamo v sebe vo svojom srdci a vo svojej duši. Sme priami potomkovia Boha a máme v sebe nekonečnú múdrosť a lásku. Ak sa prebudí čoraz viac našich bratov a sestier a dostanú dar duchovného poznania naša sila vzrastie a nikto a nič nás nezastavia. Pretože naše Slovensko je dar od Boha a veru hovorím vám Slovensko žiadna sila nezničí. Ani sily z pekiel a temné légie spolu so Satanom nezmôžu nič. My hrdý Slovenský národ povstaneme z popola a vyhráme svoj boj za národ za slobodu a zachránime všetky krásne hodnoty, ktoré chcú zlé sily zničiť.

Vy všetci prebudení milujúci svoju prekrásnu vlasť Slovenskú vy krásne čisté duše musíte hrdo a z celého srdca stáť za všetkými ľuďmi dobrej vôle a nesmiete  nikdy zísť z cesty, musíte neustúpiť a nevzdať sa pokiaľ zlo bude chodiť po tejto Zemi.

Posielajte lásku a čisté svetlo na celú Slovenskú vlasť svojim silným vedomím. Vo vnútri seba samých svojim vedomím očisťujte každé mesto každý dom, celú krajinu, seba samých, svoje rodiny, aj zlých ľudí. Očisťujte všetko čo uznáte za vhodné lebo energia čistej lásky a svetla ničí, spaľuje a transmutuje všetku negatívnu energiu a premieňa ju na čisté svetlo zdrojovej energie. V každom človeku na Zemi je neskutočná moc a neskutočná energia.

Satanistické elity genocídne vraždiace túto Zem to dobre vedia a práve preto ľudí programujú, ožarujú, trávia jedmi, hypnotizujú, opájajú ich závislosťami a všetkým pre človeka škodlivým a duchovne i energeticky nepodstatným, aby človeka duchovnú bytosť napojenú na Boha na zdrojovú energiu odpojili od tejto moci a sily.

Svetlo a láska zvíťazí a navždy bude pokoj, harmónia a mier. Nesmiete mať strach ani pochybnosti a musíte byť plní sily a istoty v seba samých ako aj v zdrojovú energiu, ktorou je Boh.

Nech sa tak stane v celej večnosti.

Na záver by ste mali vidieť tieto dve videá aby ste pochopili aký význam Bratislava a Praha majú vo vesmíre a sile ochrany našej celej Zemi.

Luisa Muratori – Historický význam Prahy a Bratislavy vo vývoji ľudstva

Luisa Muratori – Fontána v Bratislave je jednou z hviezdnych brán

Každý s vás môže veľa urobiť pre Zem a pre svoju vlasť len si musíte veriť. Každá energetická pomoc pre  Zem je potrebná.

Neznámy bojovník svetla zo Síria

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZORSpravodajstvo

Spoločenstvo lichvy - krysy - volebné podvody - smrť fašizmu

Dobrý deň- toto nie je trestné oznámenie. Analýza na základe faktov je teória pravdepodobnosti. Dávam pár linkov ku ktorým sa ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

NIE KAŽDÝ, KTO VIE VYHODIŤ  MOST DO VZDUCHU, DOKÁŽE POSTAVIŤ MOST NOVÝ A EŠTE LEPŠÍ

Na Slovensku prebieha „neľútostný“ politický boj medzi vládnou garnitúrou a garnitúrou politikov, derúcich sa k moci, ktorý nemá nič spoločné ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...