REGULÁTOR SPOLOČNOSTI – MEDIÁLNA RADA

23. júna 2023

MEDIÁLNA RADA, teda Rada pre mediálne služby (ďalej len „regulátor“), vykonáva štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu v rozsahu vymedzenom zákonom č. 264/2022o Z. z. o mediálnych službách.

Prečítať tento zákon, nieto mu ešte porozumieť, je v nadľudských silách, majú s tým problémy aj právnici. Je postavený na cudzích pojmoch, ktoré mnohé nie sú v zákone vysvetlené. Je ako z ríše Orwela.

P. Boris Koróni, riaditeľ rádia Slobodný vysielač mi poslal predvčerom túto správu: „Mediálna rada dňa 21.6.2023 zasadala, a rozhodla sa začať správne konanie vo veci tvojej relácie. Vypočuj si záznam zo zasadnutia rady. Chytili sa samozrejme ako inak toho, že si tam nemala odbornú protistranu, nejakého vedca (!), ktorý by vaše „konšpirácie„ vyvrátil bla bla bla… veď to poznáš. Ono je to ale vcelku zaujímavé, pretože na dresu SV sú momentálne na Rade vedené dve podania. Jedno za tvoju reláciu a jedno ohľadom našej autorizácie. Ono obe tieto veci spolu súvisia. Pretože podľa nového Mediálneho zákona, sa môže Rada starať do obsahu vysielania len za predpokladu, že médium podlieha autorizácii. A to my podľa nášho názoru a názoru právnika nepodliehame. Čiže ono to bude teraz celkom zaujímavé sledovať, že čo ide Rada v tomto smere robiť, pretože potrebu našej autorizácie očividne zatiaľ Rada „odložila„ keďže na toto je stanovený časový limit do 30.6. ale pokiaľ ide o tvoju reláciu, tak tento podnet prijala a začala v tejto veci správne konanie, hoci podľa nášho názoru na takýto krok nemá zo zákona o Mediálnych službách žiadne právo, keďže nepodliehame potrebe autorizácie“.  

No a so záznamom sa s vami podelím. Vovediem vás do sveta pravej DISTÓPIE. Už ju treba iba rozvíjať. Zodpovedať sa za každé slovo, za každý názor, za každú informáciu, ktorú podáte bez odborníka, a ak s odborníkom, zodpovedať sa za odborníka, ak nebude regulačne priechodný … Skandovať na potrestanie a skandovanie stupňovať počas vyhlasovania rozsudku… SLUŠNÉ SLOVENSKO, PROGRESÍVCI, POĎME DO NICH… Tam to začalo…

Vyberám z rokovania rady: „Program šíril aj medicínske nezmysly, ku ktorým sa, ako k faktom vyjadrovala moderátorka a hosťka, obe bez medicínskeho vzdelania, no šírili i ďalšie evidentné hlúposti aj o pandémii, vojne na Ukrajine, či geopolitických témach a niektorí jedinci môžu mať tendenciu týmto „senzáciám“ veriť. Niektoré môžu byť doslova šírením poplašnej správy. V programe napríklad odznelo: ….“ (viac v relácii 23.6.2023 www.slobodnyvysielac.sk, a dole priloženého uznesenia Rady).

§§§

Od prijímania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR na povinné prekrytie horných dýchacích ciest, povinné meranie si teploty pred vstupom do interiéru, povinné rozostupy na verejnosti, povinné státie pri konzumácii pri stánku na občerstvenia, úderné mechanizmy a samomechanizmy nahlasovania seba, teba, detí, členov rodiny, susedov, nakupujúcich v obchode, a každého, kto si neplnil povinnosti na ochranu verejného zdravia, za čím nasledovali skutočné represálie, policajné bitky, opuchy na hlavách, na rukách, zatváranie do ciel, pokuty a trestné rozsudky, máme tu ďalší úderný skvost v podobe zákona o mediálnych službách. Aj keď tento názov vôbec neznie nebezpečne, ide o nebezpečný nástroj na samoreguláciu a reguláciu verejného prejavu.

Samoregulátorom ste vy všetci, ktorí niečo píšete, hovoríte, vysielate a šírite to aj cez internet, a je otázka, kedy táto povinnosť zasiahne aj prijímateľov týchto prejavov, ktorí sa budú tiež samoregulovať čo čítajú, počúvajú, pozerajú… Inak ich zreguluje Mediálna rada. Tam niekde smeruje spoločnosť… Do DYSTOPIE! (p. Koroni, máme dnes už prvý skutok v podobe šírenia poplašnej správy bez odborníka na dystopiu).

Už to nie je hlavný hygienik, je to Mediálna rada… Vravela som v r. 2020, prídu ďalší…, a bolo treba si navliekať ešte viac náhubkov…, boli by sme „ďalej“ a skôr…

Možno si niekto povie, mňa sa to netýka, tento zákon je úplne mimo mňa, ale mýli sa. Jednak preto, že každý (príčetný) chce čítať, počúvať, pozerať a dívať sa na relácie, ktoré si vyberie podľa vlastného gusta. Ale tento zákon je tu na to, že nebudete si vyberať podľa vlastného gusta, ale budete čítať, počúvať, pozerať a dívať sa na relácie, ktoré vám vyberie – no tu už je ťažko povedať, že štát, ale úrad, ktorý zriadil štát, ale ten úrad už si žije svojim životom. Vznikajú „štáty v štáte“, lepšie povedané „koncentráky“ pod štátnou gesciou. Pretože naratív je nastavený na deviáciu.

Spravodlivosti sa nemáte kde dovolať, pretože justičné zložky žijú ten istý scenár regulačných a samoregulačných opatrení a vlastného života, kde naratív je nastavený na deviáciu..

A keďže naratív je dnes nastavený na deviáciu, chorú ideológiu v rozpore s prirodzenými právami človeka, tieto štátne mechanizmy už samé konaniu v jeho koľajach.

Ten istý zákon, ak si nastavíte na naratív normy napr. heterosexuálnej spoločnosti, danosti pohlavia podľa chromozómov, neprípustnosti pedofílie a pod., bude normálna spoločnosť. Normy regulácie a samoregulácie budú postihovať úchylákov.

Tak, ako to urobili v Rusku, kde zriadili psychiatrický inštitút na skúmanie správania sa osôb s poruchami LGBTI. Aj podľa mňa, sú to chorí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, jednak sa tým chránia oni samí, a jednak sa tým chráni spoločnosť. Veď to poznáme „chránim seba, chránim teba“ (druhý dôvod na začatie správneho konania).

Ale ten istý zákon si nastavíte na naratív normy homosexuality, rodičov zložených z rovnakého pohlavia, ľubovoľného počtu pohlaví podľa pocitu po zobudení, podporovania detí v zmene pohlavia, zoceľovania práv pedofilov, bude nenormálna spoločnosť. Normy regulácie a samoregulácie budú postihovať zdravých ľudí (tretí dôvod na začatie správneho konania, aj farba je oproti červenej diskriminačná).

No a takto podľa naratívu pracujú všetky administratívne, justičné a silové zložky.

Dnes máme problém s tým, že sme si svojou ľahostajnosťou, zahľadení do nákupov v novostavaných obchodných centrách, pustili do správy štátu bláznov a naratív je „na modrú…“

Toto nemá iné riešenie, než že spoločnosť sa musí samoočistiť, pretože inak naše deti budú žiť v dystópii. Tí, ktorí sú momentálne v pozíciách regulátorov, s tým nemajú problémy. Oni chcú, aby ich deti žili v dystópii. Oni sú skutočne submisívnymi biootrokmi.

Máme problém s tým, že moc v štáte a úradnícke pečiatky majú psychopati (česť výnimkám)! (ďalšie správne konanie pre kritiku orgánov verejnej moci a šírenia poplašnej správy vírusu psychopatov vo verejnej správe).

Takže varujem spoločnosť, že ak sa príčetní ľudia nezobudia, a nepôjdu voliť zdravý rozum, ich deti sa budú samoregulovať a regulovať podľa naratívu úchylákov.

No a verím, že s dnešnou reláciou vytvoríme minimálne 9 nových správnych konaní pre šírenie poplašnej správy, konšpirácii a dezinformácie (nikto ich síce ešte nedefinoval, ale aj to príde, a bude to zaujímavé, určite také exaktné, ako je matika).

Prikladám uznesenie z MEDIÁLNEJ RADY, plné obsahu, ktorý je skôr materiálom pre lekára, než pre právnika:

Tento materiál musel niekto spracovať, analyzovať, vyhodnocovať, napísať na 56 (!) strán, doslova prepísať každé vaše slovo (pokiaľ Rada nemá drahú techniku na písaný výstup hovoreného slova), … a rozoberať do šrubky každý jeho význam – samozrejme z pohľadu regulátora. Pokrok nastane, ak vinu bude posudzovať umelá inteligencia, ktorej sa zadajú tie správne vstupy a parametre, ….a bude vymaľované… Táto DYSTOPIA sa robí za naše peniaze, kde vy zajtra idete robiť reálnu prácu, aby si nejaký úchylák mohol sadnúť a plodiť ideologické nezmysly na trestanie normálneho človeka ….

Toto celé ma vysokú úroveň logistiky, organizácie, mechanizmov spracovávania a šetrenia vecí, výstupov, formy, dizajnu… Toto nie je formát riadnych administratívnych konaní, ale program ideologickej výchovy a prestavby spoločnosti. Na takejto vysokej úrovni nemáme zabezpečené ani súdnictvo, prokuratúru, ani políciu, a ani žiadne iné správne konania. Toto je nebezpečná parketa, cez ktorú ide zmena spoločnosti… Tento zákon je výsledkom Unijných procesov, a do dokonalosti je dotiahnutý na našej národnej úrovni!

A na záver odkaz pre Mediálnu radu: Zákon č. 264/2022o Z. z. o mediálnych službách sa nevzťahuje na rádio Slobodný vysielač, pretože to je kanál občianskeho združenia ZDRUŽENIE ĽUDÍ ZA LEPŠIU BUDÚCNOSŤ. Občianske združenie objektívne z ÚSTAVY a zo Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, neposkytuje (nevie, nemá na to právny predpoklad) mediálne služby, ale vysielaním realizuje svoje základné právo podľa čl. 29 ods. 1 ÚSTAVY SR.

Slobodný vysielač je verejný kanál, cez ktorý členovia tohto občianskeho združenia realizujú svoje základné právo. To, že ho počúvajú aj iné subjekty, je právne irelevantné. Právne je podstatné, že občianske združenie neposkytuje mediálne služby, nie je subjektom Zákona č. 264/2022o Z. z. o mediálnych službách. Pri činnosti občianskeho združenia objektívne nejde o mediálne služby. Strčte si svoje samoregulácie a regulácie kde chcete, a samozastrašujte seba…

Ide o rovnaký princíp, ako moje občianske združenie OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD, ktoré komunikuje verejnosti právnu osvetu, pomáha pri realizácii právnych úkonov a pod., nie je subjektom Zákona 586/2003 Z. z. o advokácii, a nepodlieha jeho reguláciám a samoreguláciám. Komora sa môže tak akurát prizerať… a jej niektorí funkcionári čakať, kedy voči nim otvorím trestné konania za ich vážne zločiny… (ale to je na ďalšiu tému).

Čl. 29 ods. 1 ÚSTAVY SR

Právo slobodne sa združovať sa zaručuje.

Každý má právo spolu s inými sa združovať
v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.

*** *** *** 
Moja publikačná a edukačná činnosť je hradená iba z Vašich darov a príspevkov.
Iba s vašou podporou pôjde táto činnosť ďalej
a na Slovensku zavedieme právny štát a vrátime mu pokoj.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
JUDr. Adriana Krajníková

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO nebude môcť NIKDY povedať, že „to bolo inak“. Jej zakúpením prospejete tiež na činnosť občianskeho združenia.

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel. 

O tom, ako na Slovensku začala totalita „ochrana verejného zdravia“
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok,
prispejete tým na činnosť nášho OZ – Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Volebný hlas nevymaže vašu minulosť – Tibor Gašpar

Marazmus, chaos, chorá ekonomika – to je obraz dnešného Slovenska. Čo je dobré, treba ponechať, neustále reformy sú zbytočné. Mimovládky ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Pokus o ozbrojené povstanie "Wagnerovcami"

© Artem Geodakyan/TASS Po Prigožinových vyhláseniach sa začal prípad podnecovania k ozbrojenému povstaniu Večer 23. júna sa na telegramovom kanáli ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Aktualizované 17.7. 00:51
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Aktualizované 17.7. 00:06
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...