Prezidenti B9 sa zaviazali nahnať občanov do vojny proti Rusku na príkaz USA…

10. júna 2023
Foto: zdroj, AUTOR: IVAN ŠTUBŇA

So záujmom som si prečítal lživé vyhlásenie prezidentov B9 zo samitu v Bratislave. Vrcholoví predstavitelia sa nikdy nezaprú a chcú verejnosti povedať nejaké, podľa nich významné slová. Naučil som sa na základe dlhoročných skúseností tieto slová dešifrovať, a preto si ich posolstvo preložíme do ľudskej reči. Vyhodnotím vyhlásenie po odsekoch, aby sa čitateľ mohol ľahšie v ňom orientovať.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE PREZIDENTOV TU

My, lídri Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenskej republiky, sme sa dnes stretli v Bratislave. Na našom stretnutí vítame aj generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie. Vzhľadom na pokračujúcu vojnu na európskom kontinente sme diskutovali o najnaliehavejších bezpečnostných hrozbách a výzvach pre náš región a celý euroatlantický priestor. Zhodnotili sme tiež prípravu nadchádzajúceho samitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse.

1. odsek – za prítomnosti hovorcu Pentagónu Jensa Stoltenberga lídri naplánovali spoločný rámcový postup proti Rusku. Dohodli sa, že na samite NATO vo Vilniuse  (11. až 12. júla) sa tento plán bude konkretizovať tak, aby každý štát poznal svoje úlohy v termíne vtiahnutia štátov B9 do vojny proti Rusku na príkaz Pentagónu. Jens Stolteberg bude osobne Pentagón informovať o výsledkoch bratislavských rokovaní a vo Vilniuse následne predostrie na rokovanie americký plán na vyvolanie vojny v Európe.

Znovu potvrdzujeme našu neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. To je jedinou cestou, ako v Európe obnoviť mier a poriadok založený na pravidlách. Dôrazne odsudzujeme ničím neopodstatnenú a nelegálnu brutálnu vojnu proti Ukrajine.

2. odsek – vetou: „Dôrazne odsudzujeme ničím neopodstatnenú a nelegálnu brutálnu vojnu proti Ukrajine“ potvrdili svoju podriadenosť Pentagónu. Celý svet dnes vie, že zástupná vojna USA proti Rusku bola vyvolaná Američanmi. USA a celý kolektívny Západ zlyhal v okamihu, keď vyvolal na Ukrajine prevrat a odsabotoval Minské dohody. V odseku sa hovorí o obnove mieru a poriadku založeného na pravidlách. Predstavitelia B9 zabudli dodať, že tieto pravidlá sú americké. Svet nepotrebuje americké totalitné pravidlá, základom ktorých je dosiahnutie americkej nadvlády nad svetom. Svet potrebuje dodržiavať zákonnosť, ktorú USA v rámci medzinárodného kontextu vždy porušovali. Príklad – od skončenia druhej svetovej vojny USA vyvolali vo svete 37 vojen resp. konfliktov, v ktorých prišlo o život cca 20 miliónov ľudí.

Ukrajina má legitímne právo na svoju obranu proti tejto agresii v súlade s medzinárodným právom, vrátane Charty OSN. Rusko musí zastaviť svoje pokračujúce útoky na ukrajinské civilné obyvateľstvo a infraštruktúru, deportácie detí a sexuálne násilie páchané v tomto konflikte. Musí byť vyvodená zodpovednosť voči tým, ktorí sú zodpovední za zločin agresie,  všetky krutosti a vojnové zločiny. Podporujeme vytvorenie vhodného právneho mechanizmu s cieľom zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za zločin agresie proti Ukrajine. Ukrajine budeme naďalej pomáhať, aby dosiahla mierové riešenie za podmienok, ktoré si sama určí a budeme ju podporovať tak dlho ako to bude potrebné, vrátane vojenskej, finančnej a humanitárnej pomoci. Naše krajiny poskytli ochranu najväčšiemu počtu ukrajinských utečencov.

3. odsek – nasledujúce vyjadrenie že „Ukrajine budeme naďalej pomáhať, aby dosiahla mierové riešenie za podmienok, ktoré si sama určí a budeme ju podporovať tak dlho ako to bude potrebné, vrátane vojenskej, finančnej a humanitárnej pomoci“ svedčí o tom, že kolektívny Západ nemá v úmysle ukončiť zástupnú vojnu USA proti Rusku na Ukrajine, ale bude ju naďalej eskalovať. Eskalácia vojny znamená v súčasnom štádiu vtiahnutie Európy do vojny proti Rusku. Predovšetkým štáty B9. Pentagón plánuje tento svoj plán realizovať. Jeho cieľom je zničiť Rusko, oslabiť Európu a stať sa raz navždy svetovým diktátorom. Šialený plán šialených hláv naprieč celým spektrom americkej politiky a ich ozbrojených síl.

Vyzývame Rusko, aby bezodkladne zastavilo všetky vojenské aktivity a bezpodmienečne stiahlo svoje jednotky z územia Ukrajiny. Odsudzujeme tiež všetkých tých, vrátane Bieloruska, ktorí aktívne napomáhajú ruskému vojnovému úsiliu. Budeme aj naďalej vyvíjať na Rusko medzinárodný tlak, a to aj prostredníctvom sankcií. Vyzývame Bielorusko, aby prestalo so svojou spoluúčasťou na ruskej agresii, ktorá je hrubým porušením medzinárodného práva.

4. odsek – žiada, aby Rusko a Bielorusko sa prestali brániť americkým globalistickým plánom.

Severoatlantická aliancia rozhodne zareagovala na výrazné zhoršenie euroatlantickej bezpečnosti, spôsobené ruskou agresiou voči Ukrajine. Posilnili sme spojeneckú vojenskú prítomnosť na východnom krídle, od Baltského po Čierne more, a výrazne posilňujeme našu spojeneckú zostavu za účelom odstrašenia a predsunutej obrany. Všetky tieto opatrenia majú obranný charakter. Rusko je najväčšou a priamou hrozbou pre bezpečnosť spojencov a musíme byť pripravení na to, že ňou ostane aj naďalej. Záväzok Severoatlantickej aliancie chrániť každý centimeter územia spojencov a voči článku 5 je neochvejný.

5. odsek – je vyhlásením, že zločinecká aliancia NATO neprestane so svojou agresiou rozširovania sa vo svete v súlade s plánmi Pentagónu.

Očakávame, že samit vo Vilniuse ďalej posilní spojeneckú obrannú zostavu na východnom krídle s cieľom odstrašiť a odoprieť akúkoľvek príležitosť na agresiu. Ide najmä o ďalšie posilnenie predsunutej obrany, ktorá zahŕňa silné, multi-doménové a bojaschopné sily, vrátane pozemných brigád tam, kde tieto budú potrebné; predsunuté vybavenie a zásoby; rýchlo dostupné posily; velenie a riadenie; a tiež štruktúru síl prispôsobenú na tento účel; ako aj zlepšenie alebo rozšírenie príslušnej infraštruktúry, vrátane rozšírenia potrubného systému Aliancie. V záujme bezpečnosti východného krídla, kladieme osobitný dôraz na posilnenú integrovanú protivzdušnú a protiraketovú obranu na rotujúcom a pretrvávajúcom základe. Podporujeme nové aliančné plány ako základ našej modernizovanej kolektívnej obrany a vyzývame všetkých spojencov, aby na tieto aktivity poskytli sily a spôsobilosti.

6. odsek – je dôkazom agresie USA a NATO. Pentagón naplánoval dodávky zbraní do tzv. východného krídla štátov NATO, rozširovanie vojenských základní pod riadením Američanov s trvalou prítomnosťou amerických okupačných vojsk.

Rusko, ďalší autokratickí aktéri a strategickí rivali, s nimi spriaznené entity, ako aj neštátni aktéri využívajú hybridné útoky na dosiahnutie svojich cieľov. Snažia sa prostredníctvom dezinformačných kampaní zneužiť našu otvorenosť, prepojenosť a digitalizáciu na zasahovanie do našich demokratických procesov a inštitúcií. Ich cieľom je oslabiť dôveru v našich spoločnostiach. Zneužívajú pritom politicky citlivé témy, vykonávajú škodlivé aktivity v kybernetickom priestore, alebo manipulujú dodávky energií. Títo aktéri tiež zneužívajú migráciu. Všetky tieto aktivity sa stali agresívnejšími, koordinovanejšími a sú zamerané na podkopávanie našej jednoty, súdržnosti, bezpečnosti a stability.

7. odsek – je dôkazom, že na pokyn z USA sa všetci tí, č nesúhlasia so zločineckými plánmi USA sa majú považovať za nepriateľov. V tomto odseku sú obviňovaní z toho, čo robia pod rúškom demokracie Američania a ich satelitné štáty. Je to presne naopak.

Budeme viac investovať, individuálne aj kolektívne, do našej schopnosti byť pripravení, odstrašovať a brániť sa  vo všetkých oblastiach, v súlade s 360-stupňovým prístupom Aliancie. Všetky tieto kroky potrebujú primeranú podporu a zdroje. Očakávame, že prísľub investícií 2% HDP do obrany sa vo Vilniuse stane základom, a nie stropom a povzbudzujeme všetkých spojencov, aby sa k tomu tiež zaviazali. Budeme koordinovať naše aktivity s cieľom rozšíriť kapacity našej obrannej výroby, posilniť naše spôsobilosti  a adekvátne zabezpečiť zásoby.

8. odsek – je príkazom USA, aby štáty NATO kupovali oveľa viac zbraní z USA, vyhadzovali miliardy na nepotrebný americký šrot a podporovali tak americkú ekonomiku založenú na predaji zbraní.

Vítame Fínsko ako nového člena Aliancie a plne podporujeme Švédsko, aby sa čoskoro stalo plnohodnotným členom. Ich pristúpenie ešte viac posilní Alianciu a región Baltského mora a spraví celý euroatlantický priestor bezpečnejším.

9. odsek – je dôsledkom americkej agresívnej politiky. Fínsko a Švédsko budú ako noví členovia NATO stáť na hranici s Ruskom a priamo ohrozovať existenciu Ruska.

Od februára 2022 Aliancia výrazne navýšila pomoc Ukrajine v súlade s potrebami Kyjeva. Samit vo Vilniuse by mal ďalej posilniť našu politickú a praktickú podporu Ukrajine. Naším cieľom je väčší, viacročný a komplexný balík podpory pre Ukrajinu, ktorý posilní jej obranné spôsobilosti aj prostredníctvom implementácie štandardov Aliancie a zvýšením jej interoperability s NATO. Za opodstatnený považujeme návrh niekoľkých spojencov na zriadenie Spoločného analytického, výcvikového a vzdelávacieho centra s Ukrajinou so sídlom v Poľsku. Vzhľadom na ruskú agresiu budeme ďalej pokračovať v našej silnej podpore schopnosti Ukrajiny ubrániť sa a zmierniť humanitárnu katastrofu. Toto úsilie dopĺňa vojenskú pomoc, ktorú Ukrajina dostáva bilaterálne, a to aj prostredníctvom Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny pod vedením Spojených štátov amerických.

10. odsek – je dôkazom o tom, že USA budú podporovať na Ukrajine vojnu a vzájomné zabíjanie sa Rusov a Ukrajincov. NATO je riadené z Pentagónu, a preto sa bude vyžadovať poslušnosť lokajských štátov.

Ukrajina je súčasťou euroatlantickej komunity a jej bezpečnosť je prepojená s bezpečnosťou spojencov. Podporujeme euroatlantické ašpirácie Ukrajiny a rozhodnutie z Bukurešti z roku 2008 o tom, že Ukrajina sa raz stane členom NATO. V tejto súvislosti očakávame, že vo Vilniuse zvýšime politické vzťahy s Ukrajinou na novú úroveň a bude spustený nový politický formát, ktorý povedie Ukrajinu k členstvu v Aliancii vtedy, keď to podmienky dovolia. Aby sme zabránili opakovaniu ruskej agresie, budeme Ukrajinu na tejto ceste aj naďalej podporovať. Zároveň povzbudzujeme Ukrajinu, aby pokračovala v reformách v súlade so všetkými zásadami Charty o osobitnom partnerstve medzi Severoatlantickou alianciou a Ukrajinou. Reformy považujeme za nevyhnutné pre ďalší pokrok Ukrajiny na jej ceste k členstvu v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Budeme ďalej pokračovať v našom úsilí vyhodnocovať a prispôsobovať prístup Aliancie k Rusku.

11. odsek – svedčí o tom, že USA a NATO budú eskalovať vývoj do prepuknutia vojny medzi Európou (predovšetkým štáty B9) a Ruskom.

Plne uznávame strategický význam regiónu Baltského mora, Čierneho mora a západného Balkánu pre Alianciu. Budeme pokračovať v ďalšom posilňovaní podpory Aliancie pre Bosnu a Hercegovinu, Gruzínsko a Moldavskú republiku s cieľom budovať ich vnútornú súdržnosť a odolnosť voči akémukoľvek škodlivému vplyvu. V tejto súvislosti oceňujeme snahy Moldavskej republiky udržať stabilitu a napredovať v reformách na jej európskej ceste.

12. odsek – znamená, že Pentagón chce vtiahnuť do zločineckej aliancie NATO a vojensky si podrobiť aj iné štáty západného Balkánu, Gruzínsko a Moldavsko.

Na summite Aliancie vo Vilniuse tiež očakávame ďalšie zintenzívnenie našej spolupráce pri riešení širokého spektra spoločných výziev s podobne zmýšľajúcimi krajinami, najmä s indicko-pacifickými partnermi a s Európskou úniou.

13. odsek – znamená snahy o rozširovanie vplyvu NATO mimo Európu.

Spoliehame sa, že Čína bude zodpovedne konať v svojej pozícii stáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Akékoľvek poskytnutie smrtiacej pomoci ruskému agresorovi zo strany Číny by bolo neprijateľné a len by predĺžilo trvanie konfliktu a prehĺbilo globálnu nestabilitu.

14. odsek – je vyjadrením túžby, že sa Čína nezapojí do súčasného konfliktu a diania okolo budovania síl NATO v nových satelitných štátoch. Čína vníma nebezpečenstvo USA a NATO pre svoj vývoj a v danom okamihu začne prezentovať svoju politiku odstrašenia pre USA a NATO.

Sme presvedčení, že samit vo Vilniuse bude historickým úspechom. Aliancia je silnejšia a jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. My, štáty Bukureštskej deviatky, budeme aj naďalej neúnavne pracovať na ďalšom posilňovaní našej jednoty a solidarity, pevnom  transatlantickom pute a posilňovaní našej bezpečnosti, obrany a stability v euroatlantickom priestore.

15. odsek – je svedectvom tzv. lídrov B9 o tom, že sú sluhami USA, ktorí sú riadení z USA v rozpore s demokraciou, so záujmami vlastných občanov a sú obrovským bezpečnostným rizikom pre vlastné štáty. Úloha prezidenta nie je byť sluhom iného štátu, ale reprezentovať čestne vlastný štát s ohľadom na jeho záujmy, budúcnosť a bezpečnosť. Akékoľvek snahy vtiahnuť vlastnú krajinu na cudzí príkaz do vojny by malo byť trestným činom s trestnou sadzbou doživotie.

Budeme sa aj naďalej usilovať o mier, bezpečnosť a stabilitu v celom euroatlantickom priestore.”

Táto posledná veta je v príkrom rozpore s predchádzajúcimi vyjadreniami vyhlásenia a najväčšia lož lídrov B9.

Celé vyhlásenie bolo pravdepodobne pripravené v Pentagóne a cieľom Stoltenberga bolo dosiahnuť, aby sa americkí vazali B9 podriadili jeho obsahu.

AUTOR: Z mesta SNP Ivan Štubňa

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Odišla legenda Milka Zimková

„Zarmucuje ma, ako už roky počúvame a čítame o tom, že náš mozog – hlavne u mladých ľudí – akoby spakruky disponoval ...

Nasledujúci článok

Via Lucis

MYŠLIENKY KOMENSKÉHO PRE DNEŠOK

Prednáška Ing. Adolfa Innemana, PhD. na tému Ján Amos Komenský v súčasnosti, ktorá sa konala v stredu 7. júna 2023 ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...