Plán globalistov NWO likvidácie národných štátov a federalizovanie EÚ sa napĺňa. Odmietame ich zničujúce plány!

31. marca 2022
OZ Pán Občan

Všetko sa deje podľa plánu globalistov NWO, likvidácia národných štátov a federalizovanie EÚ. Nedovoľme im to a odmietajme ich zničujúce plány!

Prečo má Budaj 1,3 miliardy € a presadzuje nezmyselný 10 percentný bez zásah na ničenie hospodárstva pod rúškom ochrany prírody?

Celá agenda nadpriemernej nelogickej ochrany vlka a medveďa je za účelom vytvorenia biologickej zbrane na likvidáciu života na Slovenskom vidieku. Otvorte si oči a pozrite si film „Mlčanie pánd“.  

Zakladatelia WWF sú bývalí fašistický a nacistický vysokopostavený hodnostári a členovia vysokopostavených aristokratických rodín sveta. Pod rúškom ochrany prírody realizujú skrytú eugeniku a hlavne likvidáciu hospodárstiev jednotlivých krajín. Slúžia globalistickej satanskej krutovláde NWO a implantujú sa cez mimovládky do jednotlivých štátov / VLK, Slovenský ochranársky snem, Bratislavské ochranárske združenie BROZ, Greenpeace a skoro všetky ochranárske združenia a mimovládky… atď… a tiež celá naša vláda s prezidentkou je s nimi. Preto Čaputová riešila volebný piár skládku v Pezinku. 
Preto nechali zničiť naše lesy po kalamite v 2004tom roku v Tatrách a spôsobili lykožrútom primárne a sekundárne škody národnému hospodárstvu SR a vlastníkom lesov v objeme rádovo niekoľkých miliárd €. Prokuratúra dodnes nekoná. Asi prečo?
Pozrite si dokument o svetovej organizácii WWF budete v obraze:

Mlčanie pánd: Odhalenie pravdy o ochranárskej mimovládke WWF

Ladislav Miko

Len aby ste vedeli kto sponzoruje občianske združenie Prales na čele s Martinom Mikolášom, Mariánom Jasíkom a kto je za projektom Pralesy Slovensko.
WWF sa podobne správa vo svete i na Slovensku – likvidácia vidieckeho obyvateľstva, ktoré žije v súlade s prírodou, neodborné vyhlasovanie národných parkov a rezervácii a vyvlastňovanie pozemkov pod zámienkou ochrany prírody.
Zakladajúci člen WWF Slovensko je aj Ladislav Miko 


WWF a jeho škandál so zničením vodozádržného opatrenia

Celosvetový fond na ochranu divočiny World Wildlife Fund, ktorý vznikol v r.1961, je najväčšou ekologickou ochranárskou organizáciou na svete. Dôvera v ich prácu je takmer stopercentná. V tomto dokumente vám priblížime odvrátenú stranu činnosti tejto inštitúcie. Jej predstavitelia dnes predstavujú vplyvnú lobistickú skupinu. Majú skvelé kontakty vo svete politiky i priemyslu. Vyberieme sa na cestu do srdca zeleného impéria a priblížime vám prekvapujúce i znepokojujúce skutočnosti. WWF udržiava dobré styky aj s organizáciami, ktoré sú priamo zodpovedné za likvidáciu dažďových pralesov, vrátane životného prostredia symbolu tejto organizácie –  pánd….
Film získal v r.2012 v Nemecku aj Cenu Nadácie Otta Brennera za kritickú novinársku prácu.

Dokumentárny film MLČANIE PÁND si môžete pozrieť TU

V Toronských protokoloch je popísané zneužívanie environmentalistických organizácií na politické a finančné účely. Myslím si, že sa tento bod vyplnil dokonale. Existuje mnoho rôznych organizácií, ktoré vznikli za účelom ochrany prírody, ale iba niektorým z nich o ochranu prírody skutočne ide. Bohužiaľ je veľa takých, ktorým ide len o moc a peniaze a na prírode im nezáleží – dobrým príkladom sú rôzne skupiny napojené na Stranu zelených.


Prince Philip proudly poses with tiger …mirror.co.uk

Táto strana po vstupe do vysokej politiky ukázala, že jej o životné prostredie vôbec nejde a že jej ide len o peniaze. Navyše táto strana propaguje multikulturalizmus, čo je úplne neprijateľná ideológia, ktorá napomáha realizácii globálnej totality.

Torontské protokoly v plnom znení nájdete tu:

Torontské protokoly vznikli v lete 1967, kedy vtedajší koordinátori myšlienky vytvorenia NWO (Nového svetového poriadku) sa zišli vo veľkom Kanadskom meste, aby vypracovali svoju stratégiu na nasledujúcich 50 rokov. Na zhromaždení sa vtedy zišlo 18 ľudí: 6 čelných predstaviteľov najmocnejších bánk na svete, 6 čelných predstaviteľov najväčších nadnárodných energetických spoločností a 6 čelných predstaviteľov potravinárskeho konglomerátu.

Táto skupina si vytýčila svoj cieľ, dosiahnuť dominantu v troch oblastiach. A to v oblasti hospodárstva, politiky a spoločenského života.

TORONTSKÉ PROTOKOLY zhrnuté do 15 bodov:

 1. Je potrebné posilniť „spoločnosť zábavy“, ktorá nám doteraz preukazovala veľkú službu. Uspokojenie individuálnych očakávaní ľudí riadené ich prvotnými pudmi je slabé, pričom výsledkom sú ovplyvniteľné a manipulovateľné generácie. V záujme toho, musíme využiť všetky výdobytky audiovizuálnej technológie, a ich prostredníctvom vychovávať ľudí (s dôrazom na mládež) k individualistickému svetonázoru, pretože človek budúcnosti, má byť taký. Sebecký človek nemá ideály, nemá sny a ani vnútorné charakterové držanie.
 2. Posilňovať rozširovanie anarchistických ekologických názorov, s dôrazom na poslucháčov univerzít a vysokých škôl, pretože oni sú nepriateľmi národných štátov. Takzvané myslenie „ochrany prírody“ a „Zelene“ sú našimi prirodzenými spojencami (ale len taktickými), ale len dovtedy, kým útočia na systém národného štátu.
 3. Nami ovplyvňovanú duševnú chudobu musíme vyvážiť falošnou virtuálnou technologickou masou, ktorá sa bude zdať ako vedecká. Najvhodnejším priestorom na to je školský systém, kde klasické humánne vzdelanie musíme nahradiť rovnakým pragmaticky technickým spôsobom náhľadu na svet.
 4. Musíme iniciovať medzinárodne slobodné obchodovanie, odstrániť ekonomické a politické hranice a dane, ktoré zaťažujú zahraničný obchod, pretože tým národné štáty stratia jednu zo svojich najsilnejších zbraní. Národné a vlastenecké cítenie sa stanú čím ďalej tým smiešnejšie, čo napomôže globalizácii. Slobodný obchod bez hraníc, napomôže zvyšovaniu nezamestnanosti, menšie národné štáty stratia konkurencieschopnosť a tradičné odvetvie národných ekonomík sa vyčerpá a stratí svoje trhy.
 5. Naši ľudia a sympatizanti v prvom rade obsadia oblasti v národných štátoch, a to na ministerstvách zahraničia, na migračných úradoch a v medzinárodných migračných agentúrach. Ich úlohou je, aby brány vyspelých krajín otvorili čo najviac pre migrantov prichádzajúcich z krajín tretieho sveta (hlavne z Afriky a Ázie), pretože tak sa zvýrazní napätie medzi domácimi a prisťahovalcami. Manipulovaním tlače ovplyvňovať verejnú mienku nami požadovaným smerom, spôsoby ktoré zodpovedajú našim záujmom a vždy rozširovať také správy, ktoré masy postrčia nami požadovaným smerom. V krajinách tretieho sveta vznietia ozbrojené konflikty a vojny, pretože pod vplyvom týchto udalostí, potom migranti hromadne budú prichádzať pred brány Západu.
 6. Výrobu veľkých priemyselných komplexov fungujúcich v západnom svete, postupne premiestniť do tých štátov, ktoré ešte veria vo všemocnosť trhového hospodárstva a ich hlad po devízach, zatlačia do pozadia aj tie najzákladnejšie protiopatrenia: do krajín Východnej Európy, krajiny Stredomoria a Južnej Ameriky. Samozrejme, nadnárodné spoločnosti tam zostanú len dovtedy, kým im pracovnú silu môžu ponúknuť za otrockú cenu. Akonáhle to bude nutné a politické zmeny to umožnia, treba ísť ďalej na východ: Sovietsky zväz, Čína a ostatné ázijské krajiny. Hostiteľskej krajine je nutné nahovoriť, aby brali úvery od medzinárodných menových inštitúcií (od IMF a Svetovej banky, ktoré je v našom vlastníctve). Keby sa zdráhali úverov, treba zakolísať s ich ekonomikou, vyvolať krízu, nahnať ich do špirály zadlženosti, potom nepriamo ich nútiť, aby prechádzali z jedného krízového rozpočtu do druhého krízového rozpočtu.
 7. Vytvoríme globálne hospodárstvo (Económia globálne), nad ktorým nebudú môcť vykonávať žiadnu kontrolu ani národné štáty, ani odbory. Globálne hospodárstvo skôr – či neskôr vytvorí svoju (tiež globálnu) politiku, dôsledkom ktorej sa vytvorí nutnosť znovu organizovania politických systémov, a pri jeho zrode budeme my.
 8. Dôsledkom globálneho hospodárstva je globálna masová kultúra, do ktorej opatrne a vyvážene musíme dať z každého náboženstva, z každej národnej kultúry, tradície, zvykov a trochu aj z vedy, aby každý bol spokojný. Prostredníctvom tlačových a elektronických médií upevníme uniformované (a nami predpísané) reklamy, ktoré vytvárajú vkus.
 9. Musíme osmeľovať mierové operácie a mierové misie (hlavne pod záštitou OSN a NATO), ktoré podľa možnosti pred verejnosťou sa musia javiť ako humanitárne akcie (pozri ešte role médií). Títo ozbrojenci v podstate slúžia tomu cieľu, aby naši ľudia, ktorí sú umiestnení v týchto organizáciách, mali pod dohľadom záujmové miesta sveta a ovplyvňovali tamojšiu situáciu. Miesta mierových operácií potom postupne preberú sily okamžitej reakcie a neskôr aj jednoduchá prevencia môže poslúžiť na ozbrojený zásah v ľubovoľnej krajine sveta. Ku všetkému je ale potrebné pretvorenie základných dokumentov OSN a ďalších medzinárodných vojenských organizácií (okrem existujúcich medzinárodných vojenských síl), aby skôr či neskôr boli k dispozícii aj medzinárodné policajné sily.
 10. So všetkými prostriedkami treba zabrániť národným štátom, aby samostatne zmodernizovali svoje hospodárske oblasti. Z tohto hľadiska si osobitnú pozornosť zasluhujú odvetvia energetiky, finančníctva, poľnohospodárstva a nové technológie. To sú tie neurologické body, ktoré treba vybrať z národnej kontroly a prednostne ich dať pod globálnu kontrolu.
 11. Tam, kde je možné pracovnú silu nahradiť strojmi, robotmi – podľa možností a vývoju technológií – nahradiť aj počítačmi.
 12. Jednotlivcom čím ďalej tým viac zvyšovať ich bezmocnosť, a to v oblasti hospodárskej, ideologickej a citovej. Je potrebné zvyšovať hranicu dôchodkového veku, zvyšovať v ľuďoch neistotu v ich pracovných miestach (musia byť stotožnení s tým, že kedykoľvek môžu byť prepustení), postupne treba znižovať nákupné sily ich mzdy (napríklad prostredníctvom umelo vyvolávanej inflácie), pritom je potrebné zabezpečiť možnosť vymývania mozgov jednotlivcov (primitívne televízne programy, manipulované vzdelávanie, riadená tlač, centrá konzumnej spoločnosti atď.). Oplatí sa zvážiť, aby sa vyvolávali také závažné trestné činy, ktoré vyvolajú také veľké pobúrenie a ohlasy u ľudí, že ľudia sami budú volať po väčšej bezpečnosti a prítomnosti príslušníkov polícii a tajných služieb.
 13. Vytvoriť čím ďalej tým viac databáz – rozmanitými spôsobmi, v závislosti na vývoji technológií a zhromažďovať čím ďalej tým viac údajov o jednotlivcoch. Tieto údaje v prípade potreby musia byť prepojené a ich údržba a kontrola musia spadať pod národnú zvrchovanosť. Ich potrebu treba ľuďom odôvodňovať prevenciou kriminality a bojom proti zločinnosti. Súbežne s týmito krokmi, čo najviac sprísniť právne podmienky držania zbraní u jednotlivcov.
 14. Národné štáty, ktoré sa nám vzoprú, treba potrestať finančnými a hospodárskymi metódami, ideologickým znemožnením a v konečnom dôsledku takými extrémnymi metódami ako elektromagnetickými zbraňami, ktoré vyvolajú a riadia zemetrasenia, zmeny klímy a počasia, znižovanie plodnosti mužov a žien (úplnou alebo čiastočnou sterilizáciou), atď.
 15. Jednotlivci, ktorí svojimi činmi alebo slovami ohrozujú vytvorenie Nového svetového poriadku (NWO), je potrebné znemožniť, treba ich označiť, zosmiešniť ich a v konečnom dôsledku ich aj fyzicky zlikvidovať.

Myslím si, že myšlienky napísané v Torontských protokoloch, pohli s myslením mnohých, ktorí si to prečítali. Bohužiaľ na internete o nich nenájdete skoro vôbec nič. Je úplne jedno, za akých podmienok vznikli Torontské protokoly, kto to napísal a prečo, či je to podvrh alebo originál… atď. Treba sa pozrieť na to, čo sa uskutočnilo z toho, čo je napísané v Torontských protokoloch a zamyslieť sa nad budúcnosťou.

Zdroj

Torontské protokoly sa napĺňajú. Globálna totalita sa blíži.

Autor: Jan Sedláček, 8. 12. 2012

Môj komentár k tzv. Torontským protokolom, čo je dokument, ktorý potvrdzuje existenciu snáh určitých skupín ľudí o dosiahnutie globálnej totality. Tá je serióznou hrozbou, hoci mnohí neveria, že by niekedy mohlo niečo také vzniknúť.
V roku 1967 sa v Toronte zišlo 18 ľudí, ktorí prišli s nápadom ovládnuť svet. Jednalo sa o 6 predstaviteľov najväčších svetových bánk, 6 zástupcov energetických korporácií a 6 predstaviteľov potravinárskych korporácií. Títo ľudia položili základ ideológie, ktorá je oveľa horšia ako nacizmus alebo komunizmus. Ideológia, ktorá dostala názov Globálna totalita alebo tiež Nový svetový poriadok čiže NWO (New World Order). 

Cestu k nastoleniu NWO popísali v 15 bodoch, ktoré dostali názov Torontské protokoly. Hoci boli Torontské protokoly prísne utajené, francúzsko-kanadský investigatívny novinár Serge Monast ich objavil a potom zverejnil v roku 1995. Už predtým jeho investigatívna činnosť vadila kanadským úradom (zabavovali mu rôzne dokumenty, ai.), ale až toto bola zámienka na to, aby bol neprávom obvinený zo šírenia poplašnej správy. V roku 1996 ho polícia zadržala a uväznila. Deň po tom, čo ho prepustili z väzenia, Serge Monast zomrel. Pitva, o ktorú jeho žena musela zložito žiadať, ukázala ako príčinu smrti zlyhania srdca, hoci Monast bol predtým úplne zdravý a poruchami srdca nikdy netrpel. To je dosť podozrivé, a aj keď bohužiaľ chýbajú konkrétne dôkazy, že zomrel cudzím pričinením, je možné, že bol takto úmyselne odstránený. Ale nech už bola príčina smrti akákoľvek, je isté, že Monast objavil dokument potvrdzujúci, že určité skupiny ľudí chcú ovládnuť svet. Nebudem tu vypisovať celé znenie Torontských protokolov (nájdete ich napr. na http://inwo.webnode.cz/news/co-sú-to-torontske-protokoly/). Okomentujem tu iba niekoľko bodov, na ktorých je najlepšie vidieť, že sa totalitné vízie, ktoré sú v nich popísané, napĺňajú. 

Napríklad v bode 2 je opísané zneužívanie environmentalistických organizácií na politické a finančné účely. Myslím si, že sa tento bod vyplnil dokonale. Existuje mnoho rôznych organizácií, ktoré vznikli za účelom ochrany prírody, ale iba niektorým z nich o ochranu prírody skutočne ide. Bohužiaľ je mnoho takých, ktorým ide len o moc a o peniaze a na prírode im nezáleží – dobrým príkladom sú rôzne skupiny napojené na Stranu zelených. Táto strana po vstupe do vysokej politiky ukázala, že jej o životné prostredie vôbec nejde a že jej ide len o peniaze. Navyše táto strana propaguje multikulturalizmus, čo je úplne neprijateľná ideológia, ktorá napomáha realizácii globálnej totality. 

Bod 4 je tu naplňovaný hlavne Európskou úniou. Príliš uponáhľané otváranie medzinárodných trhov má za následok presne opačný dôsledok, ako by malo mať- menšie firmy z národných štátov sa na takom trhu nedokážu presadiť a trh je čoskoro ovládaný oligopolmi nadnárodných korporácií, čo spôsobí stratu konkurencieschopnosti národných štátov a rast nezamestnanosti. Táto globalizácia navyše likviduje národné cítenie, takže my vlastenci, ktorým záleží na budúcnosti českého štátu, sme v menšine. 

Bod 5 sa tiež presne vypĺňa. Zmanipulované médiá, široko medializované vojny a prevraty v arabských krajinách, alebo aj české ministerstvo zahraničných vecí obsadené členom skupiny Bilderberg – to všetko sedí. V niektorých európskych krajinách (napr. vo Francúzsku) už rastie napätie medzi domácimi a prisťahovalcami. V Českej republike to zatiaľ taký problém nie je, ale dá sa očakávať, že podobné problémy sa objavia aj tu. 

Bod 6 už síce z časti nie je aktuálny, pretože sa východný blok už rozpadol, je tam však spomenuté systematické zadlžovanie štátov a ich nevýhodná spolupráca s úžerníckymi organizáciami ako MMF, čo je aktuálne stále. 
Body 7 a 8 znovu spomínajú globalizáciu a multikulturalizmus, čo sú v súčasnosti veľmi aktuálne problémy. To súvisí aj s bodom 10, ktorý sa bohužiaľ tiež stáva realitou. Ekonomická nezávislosť jednotlivých národných štátov (najmä v Európe) je vážne ohrozená a mnohokrát dokonca už ničená nedemokratickými integráciami typu Európskej únie. Je tu tiež spomínané vyňatie poľnohospodárstva z národnej kontroly, čo je presne to, čo sa práve v Česku deje.

EÚ nám usilovne bráni v tom, aby sme sa znovu stali potravinovo sebestačným štátom. Tým pádom sme závislí od okolitých štátov, čo ešte viac prehlbuje nebezpečnú globalizáciu. Jedným z bodov, ktorých realizácia je v súčasnej dobe najviditeľnejšia, je bod 12. Zvyšovanie pocitov neistoty a bezmocnosti prispieva k tomu, že ľudia sú ľahšie ovplyvniteľní. Keď sa zvyšuje nezamestnanosť a centrálne banky umelo navyšujú infláciu pridávaním nových peňazí do obehu, tak ľudia prichádzajú o všetky istoty a premýšľajú len o tom, ako majú vyžiť. Potom ľahšie podľahnú vymývaniu mozgov zo strany zmanipulovaných médií. Na konci tohto bodu môžeme nájsť dokonca aj zrejmý odkaz na 11. septembra 2001 (hoci ide o text z roku 1967). Tým je v tomto bode spomenutá aj ďalšia dôležitá vec – ľudia sa teraz vzdávajú svojej slobody výmenou za pocit bezpečia. Táto myšlienka je viac rozvinutá v bode 13.

Naši novodobí diktátori sa nás snažia mať stále pod dohľadom, a tak vytvárajú rôzne databázy s citlivými informáciami o jednotlivcoch, pomocou ktorých budú môcť kohokoľvek zdiskreditovať. Navyše sa nebezpečne rozširujú kamerové systémy, ktoré by boli v demokratickom štáte úplne neprijateľné. S týmto problémom súvisí aj projekt Indect, ktorý som popisoval v jednom z predchádzajúcich článkov. Pokiaľ bude tento projekt realizovaný, bude to znamenať úplný koniec slobody a demokracie v Európe a vznikne tu režim, aký popisoval George Orwell vo svojej knihe 1984. Režim, ktorý bude základom NWO. Aj na uskutočnenie bodu 14 už svetovládcovia majú prostriedky. 

A bod 15 sa už z polovice vyplnil – ľudia, ktorí sa neboja hovoriť pravdu, sú spoločnosťou odmietaní a zosmiešňovaní. Fyzicky likvidovaní zatiaľ väčšinou nie sú, ale pokiaľ bude pokračovať súčasný vývoj, tak to časom tiež príde. 

Od spísania Torontských protokolov už uplynulo 45 rokov a ukazuje sa, že sa veľká časť ich znenia stáva realitou. Hlavným problémom je to, že národné štáty, najmä v Európe, strácajú vplyv na svoje vnútorné záležitosti a mnoho ich pôvodných kompetencií teraz spadá pod medzinárodné organizácie. To napomáha globalizácii, ktorá je základom globálneho totalitného režimu. 
Európska únia teraz dokonca prichádza s konkrétnym návrhom (projekt Indect), ako tento totalitný režim vybudovať, hoci zatiaľ len v kontinentálnom meradle. Pritom je tak jednoduché zabrániť vzniku globálnej totality. Stačí zachovať alebo znovuobnoviť suverenitu národných štátov a všetky integrácie buď zrušiť, alebo obmedziť na slobodnú spoluprácu nezávislých štátov. Tým obmedzíme globalizáciu natoľko, že nebude možné NWO zaviesť. Avšak najprv je nutné, aby ľudia vedeli, čo sa deje. Mediálne vymývanie mozgov totiž spôsobuje, že mnohí považujú za „priblbú konšpiráciu“ aj také skutočnosti, ako je možnosť zavedenia globálnej totality.

Zdroj:

the writing on the wall / nápis na stene:

Naprieč maľovanou púšťou sa tiahne vlak tulákov
Všetko, čo zostalo z toho, čím sme boli, je to, čím sme sa stali
Kedysi boli naše impériá slávne, ale teraz je impérium preč
Mŕtvi nám dali čas žiť a teraz sa náš čas skončil, Teraz sme víťazi, stali sme sa vlastnými otrokmi
Krajina nádeje a slávy, stavanie cintorínov pre statočných. Videli ste nápis na stene?
Videl si to písmo?
Vidíte jazdcov v búrke?
Vidíš ich jazdiť?
Vidíš ich jazdiť? Ostaňme zúriví, je to všetko, čo sme kedy vedeli?
Ignoruj ​​nášho sudcu a porotu všetko, čo musíme ukázať
Z Hollywoodu do Babylonu, svätá vojna do kráľovstva prichádza
Na stope prachu a popola, keď horiaca obloha skončí
Príliv zmien prichádza a toho sa bojíš.
Zemetrasenie prichádza, ale ty nechceš počuť, si príliš slepý, aby si to videl.
Videli ste nápis na stene?
Videl si to písmo?
Vidíte jazdcov v búrke?
Vidíš ich jazdiť?
Vidíš ich jazdiť, jazdiť vedľa seba? Videl si nápis na stene?
Zdroj:  LyricFind
Skladatelia: Adrian Smith / Bruce DickinsonText písania na stene © BMG Rights Management

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

PozvánkyVysoké Tatry

Tricklandia ponúka viac zážitkov v Tatrách

www.tricklandia.sk ČO JE TRICK-ART? Trickart je umenie, ktoré vytvára vizuálnu ilúziu. Tieto umelecké diela zobrazujú predmety, ktoré zdanlivo existujú, ale ktoré sú ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Veterán amerických spravodajských služieb: Ruská kampaň na Ukrajine bude zahrnutá do učebníc bojových manévrov

Scott Ritter na svojom twitterovom účte veterán americkej rozviedky, americký vojenský analytik vyjadril tento názor: Pre všetkých, ktorí sa zmätene škriabu na ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 15.6. 23:11
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...