Oszkár Világi a podnikanie v destabilizácii Slovenskej republiky

6. septembra 2023

Na území Slovenskej republiky dochádza zo strany Maďarska k zneužívaniu kultúry a náboženstva na veľkomaďarské iredentistické ciele. Najokatejším spôsobom je ignorovanie názvu Slovenská republika a jeho nahrádzanie predtrianonským veľkomaďarským termínom „Felvidék“. Deje sa tak nie len v médiách v Maďarsku, ale aj v maďarských médiách pôsobiacich u nás, na kultúrnych, športových a náboženských podujatiach, väčšinou organizovaných z Maďarska. Značnú podporu zabezpečuje oligarcha Oszkár Világi, ktorý okrem toho, že je predsedom predstavenstva Slovnaftu a ovláda ďalšie desiatky firiem, už dávno nie je „klasický“ podnikateľ, keďže zjavne podniká aj v šírení veľkomaďarskej doktríny.

Maďarská vláda a firma MOL (majiteľ Slovnaftu) založili v júli 2021 nadáciu pod názvom „MOL – Nová Európa“ (maď.: „MOL – Új Európa alapítvány) so sídlom v Budapešti. Nadácia sa zameriava na rozvoj „vo verejnom záujme“ v oblasti športu, kultúry, zdravotníctva a ekonomického rozvoja. Kľúčovou osobou v tejto nadácii je Oszkár Világi ako zástupca generálneho riaditeľa skupiny MOL, člen predstavenstva a podpredseda dozornej rady nadácie- viď. stránka: https://molujeuropaalapitvany.hu/alapitvany/szervezet

V programe tejto nadácie pre tento rok: „Leto bez hraníc 2023“ (maď.: „Határtalan Nyár 2023“) sa nachádza množstvo podujatí organizovaných na území nášho štátu, ale názov Slovenská republika, ba ani Slovensko, tam nenájdete. Nachádzajú sa tam podujatia, ktoré majú v názve „Felvidék“ (Felvidéki Vágta, Felvidéki Fesztivál, Felvidéki Nemzeti Lovasszinház…). – viď. link na program: https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/hatartalan-nyar-2023

(pozn.: Vágta = cval, t.j. konské preteky, nemzeti lovassinház = národné jazdecké divadlo)

Maďarská vláda v spolupráci s oligarchom Oszkárom Világim nerešpektujú základné zásady priateľských susedských vzťahov a ich počínanie je za hranou zákona. Cieľom propagátorov maďarizačného termínu „Felvidék“ („Horná zem“, doslovne „Horný vidiek“) je postupne vytvoriť spoločenskú objednávku na používanie tohto iredentistického pomenovania a dosiahnuť maximálnu izoláciu Maďarov od Slovákov, od slovenčiny, slovenských názvov a od symbolov slovenskej štátnosti. Rétorika o štáte „bez hraníc“ v sebe nesie dvojzmyselný odkaz, ktorý možno interpretovať aj ako neuznávanie či spochybňovanie hraníc. Takáto propaganda so súčasným popieraním ústavného názvu nášho štátu je zjavne kultúrno – spoločenskou prípravou na jeho destabilizáciu.

Politické zneužitie katolíckeho sviatku Sv. Štefana v Dunajskej Strede

V rámci programu „Leto bez hraníc 2023“ zorganizovala táto maďarská nadácia v Dunajskej Strede v dňoch 19. a 20. augusta 2023 na sviatok Sv. Štefana tzv. „Felvidéki Fesztivál 2023“, ktorý propagovali aj v slovenskom jazyku ako „Hornozemský festival 2023“.

Voči takémuto pomenovaniu festivalu protestovali katolíci z viacerých združení (OZ Slovenskí katolíci, ZSI, jednotlivci) listom arcibiskupovi Trnavskej arcidiecézy Jánovi Oroschovi ako aj konferencii biskupov Slovenska. 

Slovenskí katolíci v liste vyjadrili pohoršenie nad maďarizačným názvom a poňatím festivalu,  čo je v rozpore s dobrými mravmi, s právnym poriadkom, s dobrom štátu a v prvom rade s katolíckou morálkou. Trnavská arcidiecéza, kam patrí aj Dunajská Streda, sa nachádza na území Slovenskej republiky a nie vo „Felvidéku“ či  „Hornej zemi“!

Takéto podujatie považujú slovenskí katolíci (a nielen oni) za zneužitie náboženského cítenia občanov na revizionistické politické ciele, keďže táto udalosť je spojená s katolíckym sviatkom Sv. Štefana. O politickom zameraní festivalu svedčí aj pozvanie politického predstaviteľa parlamentu Maďarska – Károlya Panczéla, ktorý tu predniesol slávnostný prejav. Na pozadí celej akcie je falošný veľkomaďarský a šovinistický výklad dejín, v ktorom existujú iba Maďari, iba Maďarsko, ostatné národy tu údajne pred tisícročím neboli, alebo boli podradné. Pravdou však je, že Maďari tvorili v Uhorsku až do konca 19. storočia vždy menšinu.

Sv. Štefan sa za svojho života voči Slovenom-Slovákom takto nevyhraňoval, práve naopak, kniežatá Hont a Poznan opásali Štefana mečom, čo bol starý zvyk Slovenov. Štefan ustanovil slovenské kniežatá Honta a Poznana za veliteľov svojej osobnej stráže. Štefanova armáda tiahla proti Kopáňovi a v bitke medzi Vesprímom a Várpalotou ho s pomocou slovenských bojovníkov porazila. Toto sa však vo výlučne maďarskom kultúrnom a politickom programe festivalu, pripravenom v nacionalistickom duchu nenachádzalo, nič slovenské tam nesmelo mať miesto. Sv. Štefan je pritom svätcom celej katolíckej cirkvi, nie iba Maďarov, ale aj Slovákov!

Svätorečenie kráľa Štefana prebiehalo s spolupráci a s podporou slovenskej strany a kráľ Štefan bol svätorečený (ako nemučeník) spoločne s uhorskými biskupmi – mučeníkmi Buldusom a Gerhardom (pôvodom taliansky benediktín) a nitrianskym biskupom a mučeníkom Bystríkom, ktorý mal slovenský pôvod. Za svätých ich vyhlásil pápež Gregor VII. v roku 1083 keďže sa výrazne pričinili o pokresťančenie Uhorska.

Vtedajšia uhorská vláda sa nechovala tak povýšenecky a zakomplexovane, ako dnešná Budapeštianska, ktorá aj pri pomenovaní festivalu dáva najavo, že Sv. Štefan je druhoradá téma, pre organizátorov je podstatná a prvoradá politická propagácia názvu „Felvidék“, alebo „Horná zem“. Organizátori mohli festival nazvať ako Svätoštefanský, ale neurobili tak a tým nám ukázali, aký je rozdiel medzi vierou a modloslužbou.

Korumpovanie lojality občanov maďarskej národnosti voči Slovenskej republike cez kultúru, šport a náboženstvo

Oszkár Világi cez spoločnosť Kukkonia spoluorganizuje alebo sponzoruje aj mnohé športové aktivity na južnom Slovensku. Tak sme sa mohli z veľkého bilboardu medzi obcou Veľké Dvorníky a Dunajskou Stredou na jar dozvedieť, že 25. júna 2023 sa koná cyklistická súťaž „Tour de Kukkonia“. Ale Slováci pozor, slovenský jazyk na bilboarde nenájdete:

Podobne je to aj s podporou hádzanárskeho družstva v Dunajskej Strede, ktoré Kukkonia podporuje, kde napr. na letný hádzanársky tábor dostala mládež tričká s nápisom na chrbte iba v maďarčine: „HC DAC kézilabda tábor“ (HC DAC hádzanársky tábor). Keby sa náhodou slovenský rodič rozhodol dať dieťa do tábora, malo by mu byť dopredu jasné, že „cudzí jazyk“ slovenčina, nie je vítaný: https://www.facebook.com/photo?fbid=754145293381674&set=pcb.754146306714906

Ďalšie podujatie organizované v rámci programu „Leto bez hraníc 2023“ v obci Dunajský Klátov v okrese Dunajská Streda ako „Klátovský pohár“ bolo v maďarčine propagované ako „Felvidécke národné jazdecké divadlo“ (Felvidéki Nemzeti Lovasszinház) a na bilboardoch bola centrálne umiestnená jasná politická výzva – „Honfoglalás“ – to znamená „obsadenie vlasti“, čo je odkaz na príchod Maďarov z ázijských stepí pred tisíc rokmi a následné obsadenie územia:

A takto by sme mohli dlho pokračovať…

Pán Világi síce píše na svojej osobnej stránke:  vilagi.eu, že sa považuje za „stredoeurópana“, alebo že  princíp otvorenej občianskej spoločnosti má preňho „osobne hlboký význam“. To je však len verzia pre slovenskú verejnosť a médiá. V skutočnosti je pán Világi niekto úplne iný.

Pod rúškom podpory kultúry a športu a náboženstva spoluorganizuje na juhu Slovenskej republiky systematickú maďarizáciu a postupné odstraňovanie slovenského jazyka, slovenskej kultúry a vôbec všetkého čo je slovenské. Táto tzv. otvorená spoločnosť je otvorená len pre to, čo je maďarské. Jazykové, kultúrne a ľudské práva Slovákov, príslušníkov štátotvorného národa na území svojho vlastného štátu sú obmedzované. Dochádza k rozdeľovaniu spoločnosti na južnom Slovensku a k rozkladu slovensko-maďarských vzťahov v takom rozsahu, aký sme tu nemali za posledných 80 rokov! Zákernosť, s akou sa všemožne Budapešť snaží lámať lojalitu občanov voči Slovenskej republike nemá obdobu u žiadneho susedného štátu.

„Leto bez hraníc 2023“ – nelegálni migranti z Maďarska

Štyri týždne pred voľbami sa program nadácie MOL – Nová Európa s názvom „Leto bez hraníc 2023“ napĺňa doslovne a to novým nevídaným spôsobom. Z Maďarska sú prevážaní na naše hranice tisícky migrantov bez dokladov, alebo s falošnými dočasným dokladmi. Na našom území sú protizákonne „legalizovaní“ udelením dokladov s často vymyslenými osobnými údajmi. Na sociálnych sieťach sa už množia propagačné vyhlásenia kandidujúcich politikov strany Aliancia-Szövetség, (ktorej politický programu obsahuje aj protiústavné body), že len keď sa oni dostanú do parlamentu, bude na juhu pokoj a stabilita. Bude to náhoda? Alebo je to riadené ovplyvňovanie volieb zo strany Maďarska, prostredníctvom destabilizácie vnútropolitickej situácie v Slovenskej republike?

Slováci ani Maďari nechcú národnostné rozdeľovanie a ctia si zákony štátu v ktorom žijú. Žiaľ, o niektorých horúcich politických hlavách na južnom Slovensku to nemožno povedať. Preto konečné následky môžu byť nedozerne tragické…

Na titulnej fotografii sú použité zdroje:

https://molujeuropaalapitvany.hu/alapitvany/szervezet

https://dunajskostredsky.sk/hornozemsky-festival-2023-v-auguste-v-dunajskej-strede

https://dunaszerdahelyi.sk/mar-jovo-hetvegen-felvideki-fesztival

https://dunaszerdahelyi.sk/ingyenes-vagtavonattal-kijuthatunk-fevideki-vagtara

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

FILOZOFIA BYTIA

Vo svetle pravdy so Soňou Pekovou

Soňa Peková: „Východný védsky prístup je to, čo je potrebné v sebe objaviť, pretože na Západe ho nenájdeme.“ Soňa Peková, ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Západ sa obáva spojenectva Slovenska s Ruskom?

Na Západe sa obávajú, že Slovensko sa po parlamentných voľbách môže stať spojencom Ruska. The Guardian píše, že bývalý premiér ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Aktualizované 29.5. 15:55
Spravodajstvo

Český premiér Fiala vo štvrtok udelí Jensovi Stoltenbergovi Rad Tomáša Garyka Masaryka

Lídri šestice krajín EÚ v spoločnom pražskom vyhlásení potvrdili záväzok pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny. Do českej „muničnej iniciatívy“ sa ...
Aktualizované 31.5. 00:16
Spravodajstvo

ROSTAS S VEDENÍM ČÍNSKEJ LETECKEJ SPOLOČNOSTI

Foto: Matúš Plecho Dnešná oficiálna návšteva T.E.Rostasa v najväčšom leteckom centre veľkomesta Chang-čou a jeho leteckej univerzity a konštrukčno-vývojárskeho centra ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...