Návrat ruských krajín a svätá vojna

5. októbra 2022

Veľký geopolitický posun po víťazstve na Ukrajine

Autor: Vadim Rogozhin

Prijatie dvoch regiónov Ukrajiny do Ruskej federácie je osudovou historickou udalosťou v plnom rozsahu. Po ňom bude nasledovať veľký geopolitický posun a reštrukturalizácia planetárneho svetového poriadku. Ide o kvalitatívny prelom smerom k zničeniu unipolárneho sveta, ktorý sa začal v roku 2014.

Porážkou Ukrochunty sa začne ničenie anglosaského svetového poriadku

USA a ich satelity samy zvolili tento spôsob boja. Postavili ukrajinskú chuntu proti Rusku a teraz jej všemožne vo všetkom pomáhajú. V zákulisí je vojna medzi Ruskom a NATO. Zbrane NATO, západní inštruktori, žoldnieri. Americkí generáli navyše operačne velia vedeniu ozbrojených síl Ukrajiny, a to na úrovni generálneho štábu, ako aj na frontovej línii poľných generálov. Pamätáte si, ako vodcovia obchodnej konfederácie v Star Wars na diaľku ovládali armádu droidov? Takže Pentagon a CIA riadia bábkovú armádu Ukrajiny, ktorej vojenský personál je len spotrebný biomateriál.

Spojené štáty vložili svoju reputáciu a silu na Ukrajinu. Pád Zelenského režimu je zničením hegemónie anglosaského svetového poriadku. A tento svetový poriadok je založený na totalitnej politickej a vojenskej diktatúre a deštrukcii konkurenčných ekonomík, vrátane krajín Európy. Rusko ukázalo svoju vôľu, ukázalo svoju silu, pevne vyhlásilo, že neustúpi. Tak vládcovia krajín NATO, ako aj vlády všetkých ostatných štátov berú do úvahy iba silu. Preto, len čo Rusko porazí Ukrochuntu, začne sa definitívny pád anglosaského sveta, postupne sa od neho odvrátia aj krajiny Európskej únie, ktorého kolaps odštartovali samotní Anglosasi. A niet pochýb o tom, že Rusko vyhrá. Rusko nikdy neprehralo v osudových vojnách, aj keď najprv ustúpilo, ako je to teraz v oblasti Charkova. Potom dobehla čo stratila, oslobodila, čo sa dalo, a nadobudla viac ako mala, podobne ako vo vojne s Napoleonom, či Hitlerom.

Naši nepriatelia odhalení Putinom

Vladimir Putin vo svojom prejave na ceremónii znovuzjednotenia Novorossijských oblastí po prvý raz ako prezident otvorene a obrazne pomenoval našich nepriateľov. Niekde ich možno nazývať kolektívnym Západom, niekde európskou elitou zradcov, niekde Anglosasmi, ktorí podkopali vetvy Nord Streamu, a niekde priamo – Spojenými štátmi.

Ponižovaním európskych elít, ktoré prezident označil za zradcov svojich národov, Putin ich nazval vazalmi, ktorí sa hanebne nechajú využívať a plnia vôľu zámorského pána, a tým ich vyzval k sebaúcte a svedomiu a ponechal im poslednú šancu zmeniť názor a konať v záujme svojich štátov a národov. Označil tak nielen nepriateľa Ruska, ale aj nášho spoločného nepriateľa s Európou – to sú dve anglosaské mocnosti – USA a Veľká Británia. Okupovali Nemecko, Japonsko a krajiny východnej Európy, angažujú sa v ekonomickej deštrukcii všetkých krajín Európskej únie, snažia sa ich úplne politicky a ekonomicky podrobiť. Putinov prejav je výzvou pre národy Európy, aby sa spamätali, aby videli, kto ich ovláda –vazalmi tieňovej svetovej vlády, ktorí zradili záujmy svojich krajín, slúžiac americkým elitám a špičke nadnárodnej elity.

Putin prvýkrát použil pri definovaní protivníkov také slová, ktoré boli predtým neprijateľné, ako satanizmus. Satanizmom definoval diktatúru západných elít. A predstavenie pojmu „obdivovatelia netradičných foriem medzinárodných vzťahov“ zo strany prezidenta sa stane nielen novým geopolitickým pojmom, ale aj aforistickým výrazom.

Odvolávajúc sa na elity Západu na satanistické zhromaždenie politických masochistov, Putin ich akoby postavil proti Rusku ako krajine Boha, ktorej vládne Boh. A stavajú sa proti tomu na západe krajiny od Lucifera ovládaného protikresťanskými elitami s centrom satanizmu v USA.

Božia armáda proti hordám satana

Rusko je Tretím Rímom v posvätnom, transcendentnom zmysle. Ruská armáda je božia armáda. Naša armáda nie je len vo vojne s Ozbrojenými silami Ukrajiny, je to armáda svetla, je vo vojne s temnými silami. Tento eschatologický, filozofický obraz v našej dobe nadobudol fyzickú podobu. Pretože národné prápory Ukrajiny nie sú len banderovci, ale satanské hordy. Ich sídla, zemľanky sú plné obrazov a figúrok diabla a Bafometa, na koži majú vytetované satanské symboly. Naši bojovníci nesú kríž na svojich telách a vo svojich dušiach. Ich zemľanky a sídla sú lemované ikonami. Chránime cirkvi ako ľudí, oni ničia ľudí ako cirkvi.

Nikita Michalkov nazval svoje posledné číslo „Besogon“ citátom zo Svätého písma: 

„Ak je Boh za nás, kto potom môže byť proti nám?“.

https://youtube.com/watch?v=2UajfADZyH0

Teraz je na Ukrajine svätá vojna. Možno to bude vo svojom význame a dôsledkoch porovnateľné so Svätou Veľkou vlasteneckou vojnou. Na začiatku som hovoril o predpovedaných výsledkoch novej vojny.

Nielenže oživujeme územia stratené bezmyšlienkovou vôľou Lenina, Chruščova a nedostatočnou vôľou Gorbačova, ktorý viedol k Belovežskému sprisahaniu ghúlov – upírov pri moci, ale zachraňujeme Rusov pred ideologickým a duchovným zotročením protikresťanským režimom.  

Ak by sme pred Euromajdanom a sformovaním Ukrajiny nielen ako Anti-Rusko, ale ako Anti-Sväté Rusko, mohli ešte tolerovať, že Rusi sú v občianstve štátu, ktorý je k nám priateľský (hoci Ukrajina hneď po tom, čo Belovežja* sa začala oddeľovať od Ruska rýchlejšie ako ostatné krajiny SNŠ, tak ako Leonid Kravčuk bol kryptobanderista). Až potom, čo banderovci, ktorí sa stali služobníkmi Anglosasov, dostali skutočnú moc a vplyv väčší ako Najvyššia rada ako prezident, to už bolo neúnosné. Donbass sa vzbúril a Rusko ho podporovalo a bránilo. Ale na Ukrajine sa posilnili protiruské, protikresťanské sily, ktoré pripravujú útok na Rusko a LDNR. Útok sa nedal očakávať.

*Belovežja: ( Belovežská dohoda)  je neoficiálny názov „Dohody o založení Spoločenstva nezávislých štátov“ ( SNŠ ), podpísanej 8. decembra 1991 Bieloruskou republikouRuskou federáciou. ( RSFSR ) a Ukrajinou ako zakladajúcimi štátmi ZSSR, ktoré podpísali Zmluvu o vytvorení ZSSR (1922)

Blitzkriegom sme chceli oslobodiť od pochodu vojenských kolón celý ľavý breh Dnepra a na juh až po Odeskú oblasť. Teda celé Nové Rusko. Ale zrada miestnych elít, najmä v Charkove, ktoré pohltila závislosť na coming out režime, zmarila naše plány. Na ceste bol oslobodený iba Cherson a časť Záporožských oblastí. V Charkovskej oblasti sme uviazli a teraz dočasne ustupujeme. Takmer okamžite po nútenom pochode boli nútení opustiť regióny Chernihiv a Kyjev.

Ale vojenská potýčka viedla k nezvratnému procesu. Formát CBO nestačil. Neonacisti začali mieriť do obytných budov a sociálnych zariadení, ktoré sa nachádzajú hlboko v zadnej časti. Vojna zo strany Ukrajiny sa zmenila na teroristickú operáciu. Preto, aby sme ochránili ruské obyvateľstvo, boli sme nútení urýchlene usporiadať referendum, aby ľudia mohli žiť v opatere Ruska. Výsledok bol zničujúci a do Ruskej federácie boli urýchlene prijaté štyri regióny. Vrátili sa do vlasti. A teraz si ruskí vojaci konečne uvedomili, že nebojujú o cudzie územie ako v Sýrii a Mali, ale o ruskú zem. S najväčšou pravdepodobnosťou bude v jeden z týchto dní vyhlásená protiteroristická operácia (CTO)... Možno bude Ukrajina vyhlásená za teroristický štát alebo sa nájde nejaký iný diplomatický analóg.

Zhromaždite všetky duchovné väzby

Preto sa vojenská operácia stáva svätou vojnou. A nevzdáme sa ani centimetra našej zeme. A kde sú hranice ruskej krajiny? Ešte pred vyhlásením NWO dal Vladimir Putin vo februárovom vyhlásení jasne najavo, že Novorossija bola nespravodlivo postúpená Ukrajine. Až do roku 1918 to bolo historické územie Ruska, odvaha a talent vojakov a veliteľov, dobyté od Turkov a ovládané Katarínou a Potemkinom

historická spravodlivosť bude obnovená. A víťazstvo bude naše! Nebudeme brániť len nové (historicky staré) krajiny – o tom sa ani nehovorí, ako povedal prezident – ​​vrátime celé Novorossko od Charkova po Odesu. A potom sa rozhodneme, čo so strednou a západnou Ukrajinou. V každom prípade tam nezostane proanglosaský a protiruský režim. O tom sa tiež nediskutuje.

Kyjevsko-pečerská lavra – pozemské sídlo Matky Božej

Duchovné putá Svätej Rusi ešte neboli zostavené. Krym s Chersonésom je sídlom ruského pravoslávia. Toto je získanie kľúčového duchovného puta. V Kyjeve sa nachádza odveká Kyjevsko-pečerská lavra – pozemské sídlo Matky Božej, ktorú chráni. Je duchovným pilierom Ruskej pravoslávnej cirkvi. Bez získania Kyjevsko-pečerskej lavry sa Rusko ako duchovná veľmoc nedokáže úplne zotaviť, v jeho svätožiare zostane medzera. Kyjev musí byť ruským mestom, pretože ním začal ruský štát. Toto mesto je tiež duchovným putom Svätej Rusi.

Pravda je za nami, Boh je s nami!

Nepochybujem, že len čo oslobodíme Charkovskú, Záporožskú, Dnepropetrovskú, Nikolajevskú a Odeskú oblasť, aj ich obyvatelia budú hlasovať za pripojenie k Ruskej federácii. Viem, že na to čakajú. Prirodzene, teraz sú zastrašení a mlčia, ako mlčali Cherson a kozáci, ktorí na referende takmer v plnej sile hlasovali za Rusko.

Na ochranu nových ruských krajín je potrebný rozšírený vojenský kontingent. Preto bola vyhlásená prvá vlna mobilizácie s cieľom vyrovnať počet personálu ozbrojených síl Ukrajiny. Ak bude potrebná druhá mobilizácia, nebojácni ruskí vlasteneckí muži na ňu zareagujú tiež.

Víťazstvo nebude ľahké. Budú veľké obete. Ale budú to hrdinské obete. Ako povedal Putin presne pred dvoma rokmi v septembri 2020, „my, ako mučeníci, pôjdeme do neba a oni jednoducho zomrú! Pretože sme svätá armáda a pravda je za nami. Boh s nami!

Vadim Rogozhin

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Putin odhalil pravdu o satanizme západných lídrov, čo drancujú svet a ničia slobodu

Mike Adams, Natural News Ruský prezident Vladimír Putin v plamennom prejave, ktorý udáva tón ruskému postoju proti západnému „Impériu lží“, odhalil ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Výbuch na Krymskom moste. Chronológia udalostí

K zodpovednosti za to, čo sa stalo na krymskom moste, sa momentálne nikto oficiálne neprihlásil, no na stránke Washington Post ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
Aktualizované 17.7. 00:51
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Aktualizované 17.7. 00:06
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...