Národný koordinačný štáb zasadal cez víkend

25. januára 2024

Kovidový teror a opatrenia proti COVID-19 na Slovensku musia byť riadne vyšetrené

Poslanec NR, MUDr. Peter Kotlár bol vymenovaný ako splnomocnenec vlády SR, aby zahájil preverovanie procesu riadenia pandémie COVID-19 a manažovania zdrojov prebiehajúcich počas nej. Jeho úlohou bude plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 – 2022, na návrh premiéra Roberta Fica, pretože podľa neho dochádzalo k zlyhávaniu ochrany základných práv a slobôd.„Počas obdobia dvoch rokov pandémie sa tvorba protipandemických opatrení, ako aj kontrola ich zákonnosti vymkla štandardnej kontrole: prebiehala mimo riadnych legislatívnych procesov a mimo riadnej súdnej kontroly a úlohou MUDr. Petra Kotlára má preto byť uistenie sa, aby sa podobné zlyhania štátu už neopakovali“, konštatoval premiér Fico:

Kovidový teror a opatrenia proti COVID-19 na Slovensku musia byť riadne vyšetrené. Občania Slovenska majú na to právo a zároveň majú nádej vďaka vytvoreniu Národnej trestno-právnej komisie zdola, ktorej základy boli položené na rokovaní Národného koordinačného štábu, predstaviteľov občianskych iniciatív z celého Slovenska 20. 1. 2024.

Rokovania sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR MUDr. Peter Kotlár, JUDr. Štefan Harabin, JUDr. Adriana Krajníková, RNDr. Jozef Prokeš, CSc. a celá rada odborníkov.

O pokračovaní vyšetrovania budeme občanov priebežne informovať.

aktualizácia

Prvé video zo zasadnutia národno-trestno-právneho koordinačného štábu, neskôr doplníme aj ďalšie, bude priebežne prebiehať aktualizácia:

https://youtube.com/watch?v=Mpc1bxlUtWw
https://youtube.com/watch?v=J2uyYABEeJY
https://youtube.com/watch?v=qi9-_gMtmFM
https://youtube.com/watch?v=Vd-8DDmOzwU
https://youtube.com/watch?v=w7xaOq-iJ_Y
https://youtube.com/watch?v=QRXGcEv1w_0
https://youtube.com/watch?v=rJprEeyA56o
https://youtube.com/watch?v=jvst5h4yynI
https://youtube.com/watch?v=HPlf3bTJiWQ
https://youtube.com/watch?v=HGh4vFW9KFU
https://youtube.com/watch?v=oJb1wZGQ1v0
https://youtube.com/watch?v=Nxj02neHajM
Igor Jurečka

Pozvánka na ďalšie stretnutie prešetrovania kovidových zločinov, vítaný je každý, komu záleží na lepšej budúcnosti nášho národa, 27. januára v Martine môžete rozhodnúť aj vy:

Ján Hubinský

V sobotu, 20.1.2024 na spoločnom stretnutí vystúpila advokátka JUDr. Adriana Krajníková, ktorá za celé obdobie prebiehajúceho kovidového teroru stála na strane občanov Slovenska a obhajovala ich základné ľudské práva a slobody.

JUDr. Krajníková: „Mojim príspevkom k veci bola požiadavka spoločnosti na vyvodenie trestnej a majetkovej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov, ktorí sa v hlavnej miere podieľali na zrode a zavedení opatrení na manažovanie kovidu, a na jeho využívanie, ako nástroj na transformáciu spoločnosti na iný obraz, než ho poznáme. 

Ľudia sa stali surovinovou základňou na odber ich biologického materiálu a zároveň skúšobnou matricou pre testovanie z neho vyrobených produktov. Stali sa nechceným zdrojom svojej likvidácie a zároveň jej vynúteným spotrebiteľom.“

Celé to začalo zavedením nehumánnej požiadavky na obmedzenie dýchania človeka, nazvanej ako “povinnosť na prekrytie dýchacích ciest”. Takáto povinnosť nie je uložená zákonom, a nemôže ani byť, pretože to odporuje nielen fyziológii človeka, ale aj medzinárodným právnym normám. Tieto práveže ZAKAZUJÚ ukladať osobám také povinnosti, ktoré im spôsobia fyzické a psychické utrpenie. Z hľadiska práva ani nie je možné ukladať povinnosti, ktoré sú NEVYKONATEĽNÉ, čo v tomto prípade znamená, že je objektívne nemožné plniť po celý napr. pracovný čas “povinnosť” prekrytia dýchacích ciest, kde po pár minútach plnenia “povinnosti” sa dostavia negatívne príznaky v dôsledku zníženia kyslíka v organizme, čo vyvoláva diskomfort, následne stres, následné zníženie koncentrácie, až po vážne zdravotné poruchy. Preto žiadna osoba objektívne túto povinnosť riadne neplnila, a v nepozorovaných situáciách si vždy túto prekážku na dýchanie dávala dole.

Vytvoril sa však štátny aparát zložený zo silových zložiek až po administratívne a súdne konania, ktoré vynucovali toto utrpenie od ľudí, pričom sami si tú prekážku na dýchanie buď nedávali alebo dávali dole, ak mali pocit, že nie sú videní.

Toho príkladom je situácia na oddelení polície v Košiciach, Pribinova č. 6 (kam som bola po čase aj násilne odvlečená práve pre moje aktivity proti covidovému teroru), ktorá po útoku na fyzickú osobu, nemajúcu prekryté dýchacie cesty a nechcela sa preto na nezákonnú výzvu polície legitimovať, bola násilne v putách odvedená, a vyšetroval ju policajt, ktorý si sám dýchacie cesty nezakrýval. A takto to bolo na všetkých úradoch. Spoločnosť začala fungovať v pokrytectvom režime, kde tí, čo mali moc, terorizovali ostatných, pretože na konci mesiaca im za to cinkla výplata a bolo “na splátku úveru”. 

Systém sa “zdokonalil” tak, že politicky zodpovedné osoby, aby sa zbavili zodpovednosti, rafinovaným spôsobom cez rôzne “nariadenia”, a dokonca aj novelizované ustanovenia zákonov, preniesli “právomoc teroru” na celú spoločnosť, ktorá sa sama začala kontrolovať, vydierať, zastrašovať a šikanovať.  Ľudia sa stali obeťou a zároveň dozorcom.

Takto v režime ako na páse s tým súčasne prebiehali priestupkové a súdne konania, kde najväčší odporcovia režimu boli teatrálne braní do ciel predbežného zadržania, do väzby, a voči všetkým odporcom, aj tým maličkým, bola na výstrahu vyvodzovaná zodpovednosť formou priestupkových a trestných rozhodnutí, ktoré však nemajú žiadny právny základ v našom právnom poriadku. Súčasne s tým išli vyhadzovania ľudí z práce, zo škôl, z obchodov, z verejných priestranstiev…

Takto sa cez nátlak a vydieranie rôznymi mechanizmami od zastrašovania až po skutočné násilie voči ním odobrené štátnou mocou, ruka v ruke pretláčané mediálnou covidovou propagandou, vysielajúcou fatálne obrazy nebezpečnosti “vírusu”, neustálym opakovaním aj mantry o odstupoch, dezinfekcii a pod., vytvoril pod tým rúškom aj skutočne obraz pandémie, a bolo vymaľované. Ľudia to mali v hlave… Niektorí sa až paranoidne báli o svoje zdravie a životy, a drvivá väčšina spoločnosti sa bála represálií či už s dôsledkami útoku silových zložiek voči ním, alebo dôsledkami straty ich zdroja príjmu a pod. 

Keď obraz pandémie bol dostatočne vytvorený a pokrytecky ho musela prijať celá spoločnosť, postupovalo sa ďalej. Bolo pod velením Zuzany Čaputovej zorganizované vojenské cvičenie, a ľudia boli postavení na plochu ako dobytok, na odber ich vzoriek z tela. Lekári, ktorí doteraz aj tak mlčali, boli (práve aj preto) odsunutí na bok, a invazívne zákroky do ľudského tela, zber ich vzoriek a ich osobných údajov, vykonávali aktivisti za dohodnutú sumu na človeka. Napr. 20Eur/na hlavu. Nie na hocijakú. Na pozitívnu… Začal hon na pozitívne čarodejnice. Účelom nebolo skutočné šetrenie veci, iba počet respondentov, ktorých označili cieleným výsledkom a zároveň účelom bol odber ich vzoriek DNA.

Tu už prichádza na scénu ďalšie dejstvo, a to skúška produktov z ich materiálu. Produkt nazvali “vakcína”, pretože tento pojem budí dojem ochrany života a zdravia. A tak Zuzana Čaputová, ktorá ráno velila operácii odberu vzoriek od ľudí, večer už nalíčená robila reklamného maskota na predaj produktov z ich tiel, a na ich skúšanie. Nazvali to vakcinovanie. Uvádzala ľudí do omylu, že “VAKCÍNA JE SLOBODA”. V skutočnosti išlo o cielený vojensko-medicínsko-farmaceutický výskum na ľuďoch, za účelom transformácie spoločnosti na iný obraz, než ho poznáme. 

S tým je potrebné si spojiť ďalšie udalosti týkajúce sa zneužívania inak orientovaných ľudí na propagandu agendy LGBTI a s tým spojenej kultúry smrti, teda zavádzanie naratívu o norme súžitia dvoch rovnakých pohlaví a prirodzenosti im zverovania detí, alebo ich “plodenia” náhradnou matkou (zaujímavé, stále im to opačné pohlavie, ktoré podľa nich neexistuje, je potrebné…), zneužívaním digitalizácie a administratívneho koncentrovania osobných údajov človeka do centrálnych globálnych registrov, s tým snahy o rušenie hotovosti, kde celý obraz vytvára legitímne obavy o snahu o zavedenie digitálneho otroctva.

Aspekty zavádzania tohto koncentráku smerujú k depopulácii spoločnosti s “ušľachtilým” cieľom ochrany planéty. Ten koncentrák však nevyzerá nijako odpudzujúco, iba v budúcnosti zistíte, že vaše “vakcinované” deti, ktoré boli zodpovedné a podriadili sa, ako im vravel reklamný maskot, nebudú môcť mať svoje deti, no alebo napríklad Vy budete sedieť v krásnom aute, s ktorým ale pôjdete iba na odbery v záujme “ochrany verejného zdravia”, a ak vybočíte z cesty, vypnú vám to krásne auto, a odvezú Vás tam kam oni požadujú…

Nie je to sci-fi, je to plán šialencov. Netreba robiť paniku, ale je potrebné byť obozretný pre všetky prípady, a rátať s tým, čo vám šialenci sami hovoria a sami predkladajú doslova na tácke.

Takže znova späť, slovenských šialencov, zavádzajúcimi a vykonávajúcimi opatrenia, ktorými mučili ľudí vrátane starých a detí pod rúškom, nariaďovali a vykonávali odbery ich vzoriek z tela, uzatvárali ich za týmto účelom aj do izolácií, a neskôr pichali do nich chemické preparáty, ktoré neboli nikdy ako vakcíny klinicky odskúšané, pretože práve skúšobnou matricou bol SLOVENSKÝ NÁROD. Mnohí z nich tu už dnes nie sú, alebo majú doživotné vážne problémy. Ale poslúžili…

Tu osobitne chcem dať do pozornosti, že osobitne zodpovednou osobou je hlavný hygienik Ján Mikas, svojvoľne ukladal nariadenia v rámci opatrení na prekrytie horných dýchacích ciest. Vydal jedno také, ktorým zrušil pred tým danú výnimku z povinnosti prekrytia dýchacích ciest, a povedal, že túto povinnosť riadneho prekrytia dýchacích ciest majú aj ľudia, ktorí trpia ochorením dýchania …, aj keby im to spôsobilo problémy.

Teda Mikas povedal, že povinnosť prekrytia dýchacích ciest je daná aj v prípade, ak to bude mať fatálne následky, teda smrť.

Toto nie je konanie človeka so zdravým úsudkom, ale konanie šialenca, ktorých bolo množstvo v nacistických koncentrákoch. Netreba sa nechať pomýliť zmenou doby a technickým pokrokom, ide stále o sadistických šialencov.

Ak nebudú postavení na zodpovednosť, objektívne sa tragédia zopakuje na našej ďalšej generácii.

Pokiaľ chcete participovať na budovaní spravodlivosti a právneho štátu,
môžete prispieť finančným darom v ľubovoľnej výške na účet:

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO NIKDY nebude môcť povedať, že „to bolo inak“.
Že COVID nebol štátny útlak, slzy, ale aj naše spojenectvo a nádej.

Zakúpením knihy prospejete na činnosť občianskeho združenia Ochrana ľudských práv a základných slobôd
GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel 

O tom, ako na Slovensku začala totalita pod falošným obrazom ochrany zdravia.
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

SVET BUDÚCNOSTI - Policajný štát

Prof. Peter Staněk upozorňuje na ostražitosť… …hovorí čo nás môže v budúcnosti, vo veľmi blízkej budúcnosti (!) prekvapiť, ak nebudeme ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Ministerka Šimkovičová koná zákonne a pronárodne

U podvodných sorošovských petičiarov by mal konať generálny prokurátor Žilinka, lebo je to reálna trestná činnosť na rozdiel od škodovej ...
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Aktualizované 21.7. 20:53
Spravodajstvo

Zavraždená exposlankyňa Verchovnej rady Ukrajiny Farionová

Uvažuje sa o niekoľkých verziách vraždy exposlankyne Najvyššej rady Iriny Farionovej, uviedol šéf ukrajinského ministerstva vnútra Igor Klimenko. Pripomeňme, že ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Aktualizované 19.7. 20:24
Spravodajstvo

Schizma judaizmu a prezidentské voľby v USA

Na Ukrajine a Izraeli/Gaza ide o vojnu medzi ž a Ž a mieša dohromady sionistov a Halachu. Trump je samozrejme nepriateľom Domu Sion ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Aktualizované 20.7. 00:48
Spravodajstvo

Potraty a dúhový prajd, kecy a faktická pravda

Poľský parlament odmietol návrh na „zjemenenie interrupčnej politiky“ tu.  Dôvod: Potrat nie je základné ženské právo. V žiadnej ústave tobôž francúzskej nebodaj slovenskej, ...
Aktualizované 21.7. 19:56
Spravodajstvo

Ukrajinské výhovorky a údajná „energetická bezpečnosť“

Autor: Vasilij Muravitskij V dôsledku sprísnených sankcií na ukrajinskej strane, prestala na Slovensko prúdiť ruská ropa od spoločnosti Lukoil. Ide ...
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...