KTO SÚ „STRÁŽCOVIA PRAVDY“ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH?

21. februára 2024

AUTOR: MIROSLAV HEREDOŠ

„STRÁŽCOVIA PRAVDY“

Priatelia,

pripravili sme celkom rozsiahli článok na tému kto sú organizácie, ktoré „sliedia“ po sociálnych sieťach s cieľom dehonestovať aktérov s opačným názorom ako majú „držitelia pravdy“.

Sú to tieto štyri:

1) INFOSECURITY
2) ADAPT INSTITUTE
3) OPEN INFORMATION PARTNERSHIP
4) PRAŽSKÝ INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÚDIÍ

V minulých dňoch – od „renomovaných“ detektívov systému – uzreli svetlo sveta rôzne analýzy sociálnych sietí a osobností, ktoré na nich vystupujú – tak na TELEGRAME, ako aj na FACEBOOKU. Tieto, dosť podrobné analýzy, pripravili už známe mimovládne organizácie na čele s webom INFOSECURITY, ale vyskytli sa medzi nimi aj celkom nové spoločnosti či organizácie, ktoré verejnosť veľmi nepozná. A tak sa natíska otázka – kto sú v skutočnosti „strážcovia pravdy“ na sociálnych sieťach, ktorí vydali za rok 2023 svoju analýzu a postavili sa do role analytikov a zároveň držiteľov jediných správnych spoločenských a politických informácií? Kto sú mimovládne organizácie, ktoré vedia analyzovať sociálne siete a pripraviť pre verejnosť „príručku“ v ktorej vyslovia „svoje pravdy“ a označia „dezinformátorov“ ako tých, ktorí sú utopení v lži a nepravde a vedia zároveň spočítať rozsah ich spoločenského dosahu? V príručke sa ocitli štyri organizácie – INFOSECURITY, ADAPT, OPEN INFORMATION PARTNERSHIP a PRAŽSKÝ INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÚDIÍ.

Web a nezisková organizácia INFOSECURITY, ako sama hovorí, „je projektom zameraným na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach, ktorý stojí v opozícii proti aktivitám dezinformačných aktérov.“ Jeho cieľom je, predstavte si, „odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach„.

Z ich pohľadu strážia informačný obsah, pretože ak sa tradičný, či nový hráč (zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia) podľa nich zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie rozdeľoval a poháňal vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity a bezpečnostnú hrozbu pre spoločenstvo. Preto musia konať a šírenie informácií, ktoré by boli pre systém problémom, musia blokovať, sledovať a likvidovať. Od januára 2022 je organizácia INFOSECURITY projektom a organizačnou jednotkou organizácie Adapt Institute, ktorá zodpovedá za uverejnený obsah.

Web, alebo túto organizáciu podporuje NADÁCIA PONTIS cez svoj FOND PRE TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO. V NADÁCII PONTIS tento fond podporujú firmy, ktorým záleží na tom, aby „etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania“, ale aj celého verejného života. Vznikol z iniciatívy siedmych členských firiem združenia BUSINESS LEADERS FORUM v roku 2012 a v súčasnosti má tento fond až 21 firemných partnerov.

Mapu sociálnych inovátorov Nadácia Pontis predstavila na podujatí, nad ktorým prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a premiér Slovenskej republiky Eduard Heger. zdroj: nadaciapontis.sk

Firemní partneri FONDU PRE TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO sa zaviazali dlhodobo podporovať nezávislé analytické a „watchdogové“ organizácie, čiže akési „strážne psy systému“, ktorých predstavitelia údajne vlastnia pravdu a vedia ju oddeľovať od lži či konšpirácií. Finančne každý rok podporujú celý rad slovenských mimovládnych organizácií od Nadácie zastavme korupciu až po Nadáciu VIA IURIS.

Organizácia INFOSECURITY spolupracuje aj s európskou mimovládnou organizáciou CENTRAL EUROPEAN DIGITAL MEDIA OBSERVATORY a podporuje ju finančne aj Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré jej za posledných 6 rokov poskytlo takmer 50 000 eur z našich daní, či Nadácia Tatra Banky.

Mimovládna organizácia ADAPT INSTITUTE je slovenský analytický think-tank, ktorý sa zaoberá obrannou a bezpečnostnou politikou a zjednotil tri mimovládne organizácie, ktorých sa stal hlavou. Ako sami píšu, sú údajne „nadstranícka, nezisková inštitúcia – analytický think-tank, ktorý sa zaoberá obrannou a bezpečnostnou politikou“. Cieľ? „Rozvíjať“ slovenskú bezpečnostnú komunitu prostredníctvom vzdelávania, rozvoja expertnej siete a podnetného dialógu na národnej i medzinárodnej úrovni; tiež „skvalitňovať verejnú diskusiu a dávať priestor odborníkom“.

ADAPT INSTITUTE vznikol v roku 2022, jeho šéfom sa stal Matej Kandrík (učeň Demeša) a jeho súčasťou sa stal nielen vyššie uvedený portál INFOSECURITY, nie – tento inštitút v plnej miere nadväzuje na prácu dvoch iných mimovládnych „strážnych psov“ systému, ktorých spojil do jedného nového celku – spojil aj Inštitút strategických politík (STRATPOL) a Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) do ADAPT INSTITUTE.

Pavlol Demeš a výkonný riaditeľ think-tanku Adapt Institute Matej Kandrík. KANDRÍK: Najlepším spojencom dezinformátorov je strach Zdroj: TASRTV

Robert Ondrejcsák

A teraz prejdeme k pointe – viete kto je zakladateľ STRATPOLU? Je ním dobre známy „bezpečnostný káder“ štátu Robert Ondrejcsák, ktorý je absolventom rôznych bezpečnostných programov západných mimovládnych štruktúr. Bol analytikom oddelenia NATO Ministerstva obrany SR; riaditeľom Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany SR. Je to tiež dlhoročný bývalý riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. Je to tiež bývalý štátny tajomník MO SR (2010-2012, 2016-2020), bývalý veľvyslanec v Maďarsku, ktorý je dnes veľvyslancom v Londýne.

A kto sú zakladatelia SSPI? Tak to sú dobre známe postavy bývalej Matovičovej vlády – Jaroslav Naď s Petrom Majerom, teda bývalý minister obrany SR a jeho štátny tajomník. Oni sú zakladatelia SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU PRE BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU (SSPI) a sú tiež absolventi rôznych pokročilých bezpečnostných programov NATO. Jaroslav Naď je navyše pestovaný káder Ministerstva obrany SR, kde aj dlhé roky pôsobil v rôznych funkciách. Bezpečnostné školenia získal v kurzoch Marshallovho centra a tiež školy NATO v Nemecku, či na kurze U.S. – European Security Course v USA (2007) a na European Security and Defence College v Belgicku (2008 – 2009).

ADAPT INSTITUTE (ktorý dnes zastrešuje všetky tri organizácie) podporuje okrem iných organizácií aj naše Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré za posledných 15 mesiacov dalo tejto mimovládnej organizácii cez 30 000 eur z našich daní. Organizáciu podporuje neuveriteľne dlhý rad európskych mimovládnych organizácii, slovenské organizácie a iba za prvý rok 2022 získala výnosy k svojej práci vo výške 89 000 eur.

OPEN INFORMATION PARTNERSHIP (OIP) je nová európska mimovládna organizácia, alebo lepšie povedané sieť organizácií a jednotlivcov zjednotených v akomsi odhodlaní bojovať a odhaľovať dezinformácie. Píšu o sebe, že sú „investigatívni novinári, charitatívne organizácie, think-tanky, akademici, mimovládne organizácie, aktivisti a kontrolóri faktov, ktorí pôsobia vo viac ako 20 krajinách“, čiže sa jedná o širokú navzájom prepojenú personálnu sieť. Spolupracujú „prostredníctvom vzájomného učenia sa, školení a pracovných skupín na priekopníckych metódach odhaľovania dezinformácií“. Všetci členovia sú údajne „redakčne nezávislí“ a zaviazali sa zdieľať svoje znalosti, odborné znalosti a osvedčené postupy tak, aby posilnili „kolektívnu reakciu európskej občianskej spoločnosti na dezinformácie“, ktoré sú „existenčnou hrozbou pre demokraciu“.

Kto im dáva peniaze a živí túto organizáciu? Platí ich britský vládny úrad pre zahraničné veci COMMONWEALTH & DEVELOMPMENT OFFICE, ktorý poskytol finančné prostriedky tejto organizácii tak, aby mohli podporiť boj „občianskej spoločnosti“ proti dezinformáciám a toto financovanie bude trvať zatiaľ do decembra 2025.

Partneri OIP sú medzi inými aj Naďov slovenský inštitút SSPI, dobre známe slovenské MEMO98BELLINGCATATLANTIC COUNCIL: Digital Research Lab či MEDIA DIVERSITY INSTITUTE, ktorý nedávno napríklad slávil v Londýne 25. výročie od založenia. S OIP spolupracujú aj ďalšie rôzne európske a transatlantické inštitúty, ktoré silne „broja“ okrem iného hlavne proti dezinformáciam a proti údajnej ruskej propagande.

Založenie tohto inštitútu sa datuje k februáru 2002 a jeho založenie bolo výsledkom asi päťročného plánovania a rozvoja. V roku 1998 vznikol „Program hodnotenia národnej bezpečnosti“ (NSA) ako nezávislý program v rámci OBČIANSKEHO INŠTITÚTU, jednej z prvých neziskových politických skupín v Českej republike založenej po nežnej revolúcii.

Tento program NSA pod vedením Petra Vančuru a Rogera Robinsona ml. zvolal tri výročné konferencie, každú s viac ako 200 účastníkmi. Prvá konferencia „NATO a stredoeurópska bezpečnosť v 21. storočí“, ktorá sa konala v apríli 1999, sa konala pri príležitosti 50. výročia NATO. Druhá konferencia „Hodnotenie slobôd v strednej Európe k desiatemu výročiu“ v apríli 2000 sa konala na pripomenutie tohto historického vývoja. Tretia s názvom „Spolupráca v oblasti transatlantickej protiraketovej obrany a bezpečnosti“ sa uskutočnila v apríli 2001.

Na každej z týchto výročných konferencií sa zúčastnili rečníci z ôsmich krajín západnej a strednej Európy a USA. Medzi významných rečníkov patril bývalý riaditeľ CIA James Woolsey či bývalý poradca pre národnú bezpečnosť USA Richard Allen.

V roku 2000 sa „program“ odčlenil od OBČIANSKEHO INŠTITÚTU a vytvoril v nasledujúcich dvoch rokoch koncept školiaceho programu zameraného na bezpečnosť pre budúcich politikov a viedol k založeniu PRAŽSKÉHO INŠTITÚTU BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÚDIÍ s Oldřichom Černým (in memoriam) začiatkom roku 2002. Ten viedol ako poradca a riaditeľ pre národnú bezpečnosť zahraničnej rozviedky spoločne s američanom Rogerom W. Robinsonom ml..

Kto je spoluzakladateľ tohto inštitútu? Roger W. Robinson ml. bol mimo iného vrchným riaditeľom medzinárodných ekonomických záležitostí v Reaganovej národnej bezpečnostnej rade, kde bol architekt tajnej ekonomickej a finančnej stratégie na zničenie Sovietskeho zväzu; bol tiež viceprezidentom medzinárodného oddelenia CHASE MANHATTAN BANK so zodpovednosťou za úverové portfóliá banky v ZSSR, strednej a východnej Európe a tiež Juhoslávii. Asi tri roky slúžil aj ako osobný asistent vtedajšieho predsedu banky Davida Rockefellera.

Primárnym poslaním inštitútu je školiť politikov, ktorí vstupujú do „služieb“ a vybudovať tak „stále rastúci počet informovaných a bezpečnostne orientovaných politikov„, ktorí sa venujú rozvoju a ochrane demokratických inštitúcií a hodnôt v Českej republike a jej regionálnych susedoch. PSSI sa snaží identifikovať a analyzovať vybrané obavy týkajúce sa zahraničnej politiky a bezpečnosti v transatlantických vzťahoch. Inými slovami môžeme povedať, že sa snaží vytvoriť a vychovať „správne orientovaných“ poskokov systému a západných politických štruktúr na čele s USA.

Kto financuje tento inštitút? Financujú ho americké, kanandské či anglické mimovládne organizácie, napríklad nadácia Bawd ; Donnerova nadácia ; Nadácia Diany Davis Spencer ; Nadácia Sarah Scaife.

Na základe vyššie uvedených informácií môžeme povedať, že v Európe existuje rad mimovládnych organizácií s dlhoročnou existenciou, ktoré využívajú všetky dostupné siete, metódy a digitálne možnosti k tomu, aby sliedili po sociálnych sieťach a „kontrolovali“ obsah s cieľom sieťovať nežiaduce postoje, myšlienky a názory – a hlavne lídrov odboja. Ich úlohou je nedopustiť, aby sa cez sociálne siete vedela spoločnosť spojiť pod akoukoľvek systému nevyhovujúcou myšlienkou, a aby každý kto bude mať iný názor, ako je žiaduci, bol okamžite označený za dezinformátora a rozvracača spoločnosti.

A čo je ešte horšie – mnohé európske mimovládne organizácie sa venujú „správnemu“ názorovému vychovávaniu politikov, ktorým zabezpečia rôzne školenia, diplomy a prestíže kurzy a následne ich púšťajú do verejnej služby. Títo politici – ako slúžky systému – potom vo svojich funkciách v tejto spoločnosti šíria presne ten „naratív“, ktorý je potrebný počuť a ktorý háji liberálne hodnoty, korporátny fašizmus, vyzdvihuje západné elitárstvo a podporuje ciele globalistov, ktorí za systémom stoja; a samozrejme nesmieme zabudnúť na úlohu jednoznačne a úplne sa klaňať spolkom ako EU či NATO a vyzdvihovať úlohu USA.

Tieto organizácie sú financované sieťou silnejších organizácií, ktoré sú napojené na finančné toky od vlády Veľkej Británie či vlády USA, alebo sú platené z fondov EU. A tak isto sú financované nadnárodnými koncernami či obchodnými spoločnosťami cez rôzne firemné fondy tečúce z osvedčených lokálnych mimovládnych organizácií.

A všetko je to riadené osobami vo vedúcich funkciách, alebo samými zakladateľmi, ktorí sú mnohokrát tajnými službami overené osoby a systémoví hráči; bývalí politici či „obranné“ kádre štátu, západnými mimovládnymi kruhmi vyškolení trollovia. To sú hlavy týchto organizácií, alebo ich tváre či osoby v pozadí. A je možné povedať, že sociálne siete sú pod absolútnou kontrolou „sliediacich“ organizácii a spoločnosť je tak v globálnej miere pod úplnou kontrolou „obranného“ systému, ktorého čelní predstavitelia sú jedinými nositeľmi tej skutočnej pravdy.

Jeden príklad z našej vlastnej skúsenosti:

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Netvor Šimečka chce seniorom odobrať 13. dôchodky

Štefan Harabin: upozorňuje na vnútrogeneračný konflikt, ktorý vyvoláva satanské Progresívne Slovensko, idúce proti morálke, proti mravnosti a proti tradíciám Slovenska! ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Dokedy budú ohrozovať životy občanov podvodníci vo WHO?

Konferencia Geneva Health Forum 2024 Bývalý minister zdravotníctva Michal Palkovič za Ódorovej vlády udelil profesorovi Jozefovi Šuvadovi, ktorý aktuálne zastupuje ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Obrat v rétorike Kyjeva. Zelenskyj odrazu „zabudol“ na hranice z roku 1991

autor: Vasyl Muravytskyj preklad: Imrich Kovačič Kyjevský režim, ktorého hlavným vojenským cieľom bolo dosiahnutie „hraníc z roku 1991“ (teda vrátenie ...
Aktualizované 15.7. 00:17
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Aktualizované 13.7. 10:39
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
Aktualizované 12.7. 12:46
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Spravodajstvo

Pellegrini v Poľsku podporuje Ukronacistov i najradikálnejších vojnových štváčov a Rusofóbov v Európe?

Poľský prezident Andrzej Duda (vpravo) víta slovenského prezidenta Petra Pellegriniho pred spoločným pracovným stretnutím vo Varšave 4. júla 2024. Milí ...