Dŕžava Slovensko – Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude.

8. októbra 2021

Foto: Ľubomír Schmida

Ak pred 100 rokmi bolo pre každého nevyhnutné sa naučiť čítať, písať a počítať, dnes je potrebné sa naučiť, ako funguje systém, a KSB je jeho matematika

KSB – Koncepcia všeobecnej bezpečnosti

UPOZORNENIE: Nie som členom žiadnej konceptuálnej skupiny, nie som lektorom KSB, ani vykladateľom KSB. V určitej dobe som si sám pre seba skonštatoval, že sú to informácie dôležité pre môj život, ako doplnok k tomu, čo vidím a sledujem, že sa odohráva okolo nás. A rovnako som skonštatoval, že by bolo vhodné, aby čím viac ľudí konečne pochopilo, čo sa s nami hrá. Túto reláciu robím hlavne pre ľudí, ktorí ešte neprišli do styku s KSB, aspoň približne vedeli, o čom to je. Snažil som sa vybrať tie najdôležitejšie konštatovania s KSB. Pre všetkých odporúčam: kúpte si dve základné knihy, Mŕtva voda a Dostatočne všeobecná teória riadenia (napr. vydavateľstvo torden.sk ), začnite čítať, pozrite si na YouTube prednášky gen. Petrova (s CZ titulkami). A porovnávajte teóriu s praxou. Budete vedieť riadiť budúcnosť? KSB nie je všeliek. Ale aspoň budete chápať prítomnosť.

Odkazy na relácie:

 1. Časť   https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ako-dalej-93-2021-09-13/
 1. Časť   https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ako-dalej-94-2021-09-20/

Koncepcia všeobecnej Bezpečnosti (Koncepcija Obšestvennoj Bezopasnosti-KOB, spoločenskej, spoločnej, sociálnej,…)

Dostatočne všeobecná teória riadenia (DOTU, DVTR)

Čo je to KSB?

 • Začala vznikať v 70-90 rokoch v kolektíve autorov pod názvom VP SSSR (súborné sociálne spravodlivé Rusko alebo ZSSR). Medzi nimi vedec, vojak, ekonóm, psychológ,… Na YouTube prednášky a besedy hlavne K.P. Petrov, potom V.M. Zaznobin, V.A. Jefimov, M.V. Veličko, popr. V.V. Pjakin (https://fct-altai.ru) , materiály na http://leva-net.webnode.cz , blog oracle911 https://oracle911blog.wordpress.com , kobforum https://kob-forum.eu , ksbforum https://ksbforum.eu , vydavateľstvo Torden https://torden.sk . Základné knihy sú Mŕtva voda a DVTR.
 • Koncepcia “všeobecnej“ bezpečnosti, nie „národnej“. Mŕtva voda ako liek popr. ako napísané slovo. V zmysle Puškina (Ruslan a Ľudmila), Rusko (celý Slovienský svet Euroázie, Severnej Afriky a Amerík) je mŕtvy a rozorvaný na časti, mŕtvou vodou je možné ho vyliečiť a živou vodou vzkriesiť (živá voda je ľudská komunikácia, reč, skutky, činnosť,…).
 • KSB je teória a uvedenie do života je prax. KSB vychádza z princípu, že znalosti je potrebné dať každému človekovi na Zemi (na rozdiel od davovo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, v ktorej momentálne žijeme)
 • Základná otázka, ktorú si položili: prečo v Rusku ako krajine kde je dostatok všetkého sa žije ľuďom ťažko? Prečo v Západnej Európe, kde nič nie je, sa žije ľahko? Kto je za to zodpovedný? Čo urobiť preto, aby sa to zmenilo?
 • Globalizácia je proces koncentrácie riadenia výrobných síl ľudstva.
 • Globalizácia je proces objektívny, ale jej realizácia nesie subjektívny charakter.
 • Kto riadi proces globalizácie? Na základe akej koncepcie?
 • V realite neexistuje neriadený proces. Akonáhle má ľubovoľný proces v spoločnosti nejaký výsledok, bol a je riadený. Náhody v živote spoločnosti, ani v živote jednotlivca, neexistujú, všetko sú výsledky nejakých procesov. Princíp príčina – následok.
 • Ak človek správne rozpoznáva procesy okolo seba, tak bude robiť správne rozhodnutia aj vo svojom osobnom živote. Ak im nerozumie, bude robiť mylné rozhodnutia.
 • Údajne podľa KSB ako prví proces globalizácie pochopili staroegyptskí žreci. Časté prehry v horúcich vojnách ich doviedli k úlohe rozpracovať také spôsoby vedenia vojny, ktoré by zamedzili možnosti porážky ale dosahovali by vojenské ciele. A cieľ akejkoľvek vojny je ovládnutie cudzích materiálnych a ľudských zdrojov.
 • Druhá forma vojny je metóda vedenia vojny kultúrnou spoluprácou, t.j. tzv. studená vojna. Toto je vojna informačná
 • Súčasný systém riadenia VP nazvali Biblický projekt
 • KSB tvrdí: biblický projekt začal vznikať v starom Egypte, egyptský žreci (hierafanti-proroci budúcnosti, tajné hermetické znalosti), 11 a 11 žrecov Horného a Dolného Egyptu, faraón len figúrka. Na tento účel bol vyprodukovaný inštrument/vojsko, ktorý dnes je známy ako „židovstvo“ (nasilu vyviedli časť vzdelaného obyvateľstva do púšte, 42 rokov ich tam vodili, trápili a kŕmili, v púšti starci rýchlo vymreli a vnúčatá nikdy nepočuli ich rozprávanie, cez 3 generácie vychovali fanatickú náboženskú obec podriadenú ideológii, ktorú im zabezpečili, nepracujúcu, ale kŕmenú „bohom“ masu, a vypustili ich na susedné územia aby cez infiltráciu elít, nakoľko boli vzdelaní, pomáhali deštruovať protivníka z vnútra). Dostali náboženstvo, ktoré im hovorí, že sú národom vyvoleným na vládu nad všetkými, a „nedávaj na úrok svojmu bratovi, ale goyom áno“, a pod. Pravidlám.
 • Oficiálna isTória je však z 99% klamlivá, čo je aj určitý nedostatok KSB, keďže zdôvodnenie veľa procesov je postavených na oficiálnej isTórii. A ignorácia Slovienstva. Na druhej strane, samotná teória, t.j. návody na to, ako dnes fungujeme, je presná.
 • Kto riadi konceptuálne vývoj dnešnej spoločnosti? Podľa KSB Globálny Prediktor (Globálny Plánovači, GP)
 • Názov Prediktor bol zvolený na základe matematického modelu prediktor – korektor, čo je metóda plánovania riadenia na princípe predikcie, sledovania deja a korigovanie deja
 • GP sú z potomkov cca 358 starých rodín (iné zdroje cca. 6000), svoj pôvod si odvádzajú cez súčasnú najvyššiu šľachtu na Karola Veľkého (Franská ríša), Alexandra Macedónskeho až k Egyptských faraónom/žrecom (napr. Ramses II).
 • dve krídla GP (euroatlantické a euroázijské), 11 a 11 ľudí po vzore horného a dolného Egypta, hlavný štáb súčasnosti je Švajčiarsko
 • 3 centrá koncentrácie riadenia – vojensko politické Washington D.C., nie je súčasťou USA, finančno ekonomické City of London (nie je súčasťou VB) a ideologické Vatikán- nie je súčasťou Talianska
 • pomocné centrá – Praha okultné centrum Židovstva, Viedeň Habsburská knižnica, Švajčiarsko,…
 • GP identifikovali 3 hlavné problémy súčasnosti, premnoženie ľudstva (ich výpočty sú, že zem uživí len 2-3 mld=teória zlatej mld), prírodné zdroje, ktoré zostali hlavne v Rusku, a ekológia – nedostatok pitnej vody
 • v súčasnosti prebieha proces prenosu centier koncentrácie riadenia do Číny a Iránu (Singapur, Honk Kong, Kazachstan – formát Astany,…), – rast významu Číny, „dlhá isTória“, mestá Európskeho typu bez obyvateľov,…, sankcie na Irán, zrušenie sankcií, obnovenie sankcií…
 • v Európe je realizovaný proces Islamského kalifátu (brzdený len rozpormi medzi GP a inštrumentom riadenia US elitou)
 • Okrem vnútornej a zahraničnej politiky, existuje globálna politika, ktorá sa dotýka všetkého obyvateľstva zeme. Ten kto nechápe, že existuje, stáva sa rukojemníkom toho, kto vie a rozumie, aké sú metódy globálnej politiky
 • 2 druhy riadenia:
 • Riadenie štruktúrne – OSN, Svetová banka, štátne administratívy, spolky ako Tri laterálna komisia, Rímsky klub, Bilderberg, Slobodomurári, Maltézsky rytieri, Jezuiti, Scientológia,… tajné služby MI6-CIA-Mossad…..GRU, SIS
 • Riadenie bez štruktúrne – informačné, v princípe vytváranie takých podmienok, fyzických a informačných, aby sa ľudia na štrukturálnej úrovni museli rozhodnúť v tom ktorom riadiacom smere v súlade s cieľmi bez štruktúrneho riadenia GP. Výchova kádrov s predpripravenými charakterovými vlastnosťami cez „elitné“ univerzity ako Eaton, GIMu, spolky Skull & Bones, náboženstvá a sekty až po satanizmus (napr. Oslava otvorenia Gotthardského tunela)…
 • Hlavná úloha Biblického projektu je neumožniť ľudom vyvinúť sa do psychiky typu Človek (neumožniť návrat/smerovanie k ideálnej Slovienskej Spoločnosti)
 • Prioritný princíp GP je rozdeľuj a panuj
 • Každý „štát“ má svoju „hlavnú“ úlohu, a to vždy tak, aby nebola možnosť ovládnutia min. vyšších úrovní riadenia
 • Predstava GP: max 3 mld ľudí (zlatá 1mld, 1mld obsluha a 1mld na osídľovanie zničených častí zeme), zbytok má vyhynúť cez vojny, alkohol, narkotiká, nastavený systém žitia,… Ideálny obslužný ľud sú ľudia „ázijského“ typu („vypestovaní“ na genetickej úrovni). Slovania boli a sú neproduktívni otroci, t.j. ak nemajú slobodu, nemajú motiváciu žiť a slúžiť.
 • Štruktúra davovo-elitárnej spoločnosti súčasnosti pyramída bez vrcholu:
  • chýbajúci vrchol = nadnárodné riadenie/najvyššia globálna elita
  • finančno-ekonomická elita = veľkopodnikatelia a vysoká politika
  • umelecká elita = “celebrity” herci, novinári, “analytici”, “správni” umelci, športovci
  • podnikatelia, politici, manažéri, vyšší cirkevní hodnostári
  •  technická, vedecká a vojenská elita (nízky stupeň “elít”)
  • doktor, učiteľ, farár.. (najnižší stupeň “elít”)
  • dav (ľud, národ)
 • Presun informácií (vedenia) sa realizuje v opačnej pyramíde
 • Vedomosti sú moc
 • v polovici minulého storočia sa začala rušiť pyramída poznania, proces riadenie sa stal neriaditeľný. Hlavná príčina bol Stalin.
 • Práca sa delí na výrobnú a riadiacu. Výsledkom výrobnej práce je produkt, či už fyzický alebo informačný
 • Prirodzený zákon času – zmena generácií (cca 25 rokov) oproti zmene sociálnych pomerov, aj na základe tohoto zákona GP stratili možnosť efektívneho riadenia
 • V súčasnosti prebieha globálna systémová kríza v 3 kategóriách: ekologická, vojenno politická a finančno ekonomická
 • Žijeme v Kráľovstve krivých zrkadiel, nič nie je tak, ako je nám to vnucované, od isTórie cez matematiku/fyziku až po otázky ekonómie, politológie, práva,…, proste organizácie systému žitia
 • Oficiálna politológia hovorí len o vnútornej a zahraničnej politike, nič o globálnej politike, čo je politika ovplyvňujúca celé ľudstvo. Nanajvýš je spomenutá geopolitika ako boj medzi civilizáciou mora a súše. Ten kto nevie popr. nechce akceptovať skutočnosť existencie globálnej politiky a jej fungovania sa stáva jej rukojemníkom, a to aj keď by bol prezidentom silného štátu
 • GP plánujú na 50-100ročia (cez generácie)
 • Vojna GP o ovládnutie všetkých ľudských a iných zdrojov planéty Zem proti jej obyvateľom prebieha minimálne niekoľko storočí a v tejto dobe je vo svojej záverečnej fáze. A je to tak, že buď Oni alebo My, výber už iný nie je. Buď sa civilizácia na planéte Zem vyberie smerom k tvorbe ideálnej Slovienskej spoločnosti, alebo civilizácia vyhynie.
 • Vojna je proces na ovládnutie ľudských, surovinových a energetických zdrojov cudzej zeme a parazitovaním na cudzej práci a zdrojoch s cieľom zlepšiť svoj život. Tento cieľ môže byť dosiahnutý dvoma spôsobmi, horúca a studená (informačná) vojna. V horúcej vojne vyhráva ten, kto má viac/lepšie tanky, lietadlá, rakety,… a v studenej (informačnej=hybridnej) ten, kto vládne lepšími informáciami a vie ich lepšie použiť
 • 6 priorít (úrovní) riadenia sociálnych supersystémov
 • 6        Vojenská úroveň – tradičné vojenské prostriedky ničiace   a mrzačiace ľudí, objekty technosféry a pamätníky kultúry
 • 5        Genetické zbrane – alkohol, tabak, drogy, tabletky, káva, ekologické znečisťovanie, (hudba, zdravotníctvo, školstvo, potravinárstvo,šport…). Alkohol vnútený obyvateľstvu prostredníctvom tzv. „kresťanských“ cirkví, najprv víno a potom špiritus, hudba deštruktívne ladenie A=440Hz,…
 • 4        Ekonomika a finančný systém, peniaze (dlhy, úroky)
 • 3        Faktologická úroveň – opis procesov a ich vzťahy, vieroučenia, ideológie, technológie ovládania ľudí a faktológia vied. Rozdeľuj a panuj
 • 2        Chronologická úroveň – isTória a chronológia, smerovanie prebiehajúcich procesov (v súčasnosti lživá isTória, kto ovláda minulosť, ovplyvňuje prítomnosť a rozhoduje o budúcnosti)
 • 1        Metodologická/svetonázorová úroveň – svetonázor, metodológia, kultúra myslenia, koncepcia a plnosť riadiacej činnosti (napr. v súčasnosti „boj“ medzi materalizmom a idealizmom vo filozofii = čo bolo prvé, vajce alebo sliepka?). Cez systém vzdelania stredoškolského a vyššieho = kaleidoskopické videnie sveta, keď poznatkov je síce dostatočne, ale nie je možné ich zjednotiť do jedného obrazu – mozaika.
 • Rýchlosť uvedenia opatrení na základe úrovní riadenia do činnosti ide od 6-1 (najrýchlejšie sa rieši na 6 úrovni, …)
 • 6 5 a 4 sú materiálne zbrane, 3 2 a 1 sú zbrane informačné
 • Druhy moci a ich spolupôsobenie (5 na rozdiel od oficiálnej politológie)
 • 1 Konceptuálna moc – rozpoznáva faktory pôsobiace na spoločnosť, vytvára vektor cieľov zahrňujúci všetky faktory, vytvára koncepciu riadenia k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Dnes sú dve protistojace koncepcie moci, život podľa svedomia (božský,…) a otrokárska koncepcia (napr. V starom zákone „A budeš vládnuť nad mnohými národmi a oni nad tebou vládnuť nebudú)
 • 2 Ideologická moc – zahaľuje koncepciu do podoby prijateľnej pre spoločnosť (náboženstvá, izmi, LGBT, médiá, mimovládky,…) (demokracia od slova démon)
 • 3 Zákonodarná moc – prispôsobuje právne formy (pravidlá, normy a zákony) koncepcii (Rímske právo ako právo dobyvateľov)
 • 4 Výkonná moc – presadzuje koncepciu do života štruktúrnym a bez štruktúrnym spôsobom
 • 5 Súdna moc – dohliada na dodržiavaním „zákonnosti“ v spoločnosti
 • Základom svetonázoru je filozofia. Ak tá je chybná, aj naše vnímanie sveta je mylné. V biblickom systéme nám dávajú výber medzi materializmom vs idealizmom.
 • Na druhej strane všetky procesy vo vesmíre sú vzájomne prepojené a podmienené a všetky nesú vlnový charakter
 • Trojjedinosť matéria (energia) – miera – informácia (príklad Tatry od Romana s Rudolfem na Ako ďalej? YouTube kanály) ako celostnosť, oproti GP hmota – energia – priestor – čas.
 • Všetko vo vesmíre je vlnenie (energia). Človek toto všetko vníma prostredníctvom svojich zmyslov. Zrak = svetelné spektrum vlnenia, sluch = zvukové spektrum, čuch = vnímanie na molekulárnej úrovni, hmat, chuť. Okrem týchto existuje aj biopole človeka, ktoré vyžaruje vlnenie ale aj prijíma vlnenie. Napr. správanie sa ľudského organizmu ako reakcia na zvýšenú slnečnú aktivitu
 • Všetky procesy môže človek vnímať buď správne alebo nesprávne. A od tohoto závisí výsledok jeho správania sa. Ak vyhodnocuje procesy okolo neho nesprávne, vrátane sociálneho života, vedie to k zániku civilizácie.
 • Ľudia môžu žiť harmonicky s prírodou a ostatnými ľuďmi, alebo ľudia môžu považovať druhých ľudí za hovoriaci nástroj, ktorý možno vykorisťovať ako dobytok. My teraz žijeme v civilizácii druhého typu, a toto určujú svetonázorové systémy, od nich vyplýva všetko nasledujúce, isTória, ideológie, právo, financie
 • Svetonázor je súhrn princípov, názorov, presvedčení, ktoré určujú vzťah človeka k okolitému svetu ako aj k sebe samému. Tieto sa formujú na osnove filozofických, mravných, estetických a politických názorov človeka. Ale len filozofia, zobecňujúc všetky prvky svetonázorového systému, dáva konečnú podobu svetonázoru.
 • Dva modely svetonázorov: Kaleidoskop = všetko sú náhodné procesy, okolo je len chaos, neexistuje väzba príčina-následok, krútiš jeden obrázok, pokrútiš druhý obraz, alebo Mozaika = svet je jediný a celostný, všetko je tam kde má byť, všetko je vzájomne previazané a závislé navzájom, všetky procesy a javy sú zviazané z mierou rozvoja (ak vám chýba časť mozaiky, viete si ju predstaviť popr. doplniť).
 • Celá súčasná oficiálna veda je postavená na kaleidoskopickom vnímaní sveta, čo je daná „úzkou špecializáciou“ poskytovania vedomostí, t.j. súčasné školstvo formuje u ľudí kaleidoskopický idiotizmus, keď vedomostí sa človeku dáva príliš veľa, ale bez možnosti ich zjednotiť
 • Filozofia ešte plní aj metodologickú funkciu, t.j. systém princípov a spôsobov konštrukcie a organizácie teoretickej a praktickej činnosti ľudí. Metodológia je veda o tomto systéme, je základom samostatného poznania sveta. Kto ju neovláda, ten je rukojemníkom toho, kto ju ovláda. Metodológia je koreňom akejkoľvek moci.
 • Do II svetovej vojny vládla cirkevná metodológia ako citátno-dogmatická, po II sv vojne bola nahradená dialektickým materializmom
 • Idealizmus staré filozofické učenie o ideálnom, t.j. duchovnom zostrojení sveta, nezavrhuje prírodu a matériu, ale považuje ich za podradné a preto nie základným dôvodom bitia. Protipólom je Materializmus.
 • Dokument vyjadrujúci myšlienky idealizmu je biblia
 • Materializmus je staré filozofické učenie o objektívnej existencii sveta, jeho nezávislosti od vôle (riadenia), ducha a vedomia. Nezavrhuje existenciu duchovných hodnôt, ale považuje ich za vlastnosti určené hmotou na vyšších úrovniach jej rozvoja. Posledná modifikácia materializmu bol marxizmus ako systém filozofických, ekonomických a sociálno politických názorov. Bol vytvorený GP na riešenie problémov riadenia všetkých spoločenských procesov na planéte zem, hlavne na spomalenie procesu spotreby zdrojov ľudstvom.
 • 4 úrovne ľudskej psychiky
 • Inštinkty/pudy
 • zvyky a návyky, stereotypy správania sa
 • rozum
 • intuícia (svedomie)
 • 4 druhy ľudskej psychiky
 • psychika typu človek – ľudská bytosť riadená diktatúrou svedomia, plne ovládajúca inštinkty, zvyky aj rozum
 • psychika typu zviera – ľudská bytosť riadená svojimi inštinktami bez použitia rozumu a intuície (svedomia), 25% obyv
 • psychika typu zombie – ľudská bytosť riadená vonkajším prostredím v režime biorobota, s použitým rozumu ale ignorujúcim intuíciu (svedomie)
 • psychika typu démon – ľudská bytosť bez svedomia
 • a samozrejme rôzne ich kombinácie, poprípade sú aj ľudia nižšie ako zviera („zpustení“, niektorí alkoholici, narkomani,…)
 • určujúci faktor ako sa jednotlivec rozhoduje v riadiacej činnosti (osobnej ale aj voči rodine, okoliu popr. firmy, politiky) je druh jeho psychiky (kombinácia predošlého), nie je úroveň jeho vzdelanosti/inteligencie,…
 • súčasný systém (biblický projekt) je zostrojený tak, aby sa vyššie v pyramíde dostávali výlučne démoni, chránili ich zvieratá a robili na nich zombie. Človek rozumný (homo sapiens) im je nepotrebný, priam škodlivý. O Človeku duchovnému ani nehovoriac. Vývoj smeruje k robotom a umelej inteligencii, akonáhle by sa GP podarilo vytvoriť roboty vyrábajúce a opravujúce roboty, nebudú potrebovať ani zvieratá ani zombie ani lokálne elity (dozorcov)
 • AKÚ SPOLOČNOSŤ JE POTREBNÉ ZORGANIZOVAŤ? Takú, aby každá ľudská bytosť prichádzajúca na tento svet mala možnosť plne rozvinúť svoj genetický potenciál a aby každý mal možnosť dosiahnuť psychiky typu ČLOVEK. Takto žijúcu spoločnosť KSB nazýva SÚBORNOSŤ.

Autor: Igor Zverko

Vyjadrenie na úvod, čo je z môjho pohľadu na KvOB pre dnešný život potrebné a cenné:
– Koncepcia dáva odpoveď na polemiku či vývoj v spoločnosti náhodný alebo riadený: ak je výsledok nejakého spoločenského procesu výhodný alebo užitočný pre nejakú skupinu/ klan / korporáciu TAK PROCES BOL RIADENÝ, čiže nenechajme sa klamať a manipulovať rozlišujme čo niekto robí pre svoje vlastné zištné záujmy alebo pre potreby spoločnosti
– Koncepcia aj keď sa z počiatku zdá zložitá, v podstate je určená pre široké masy a mala by sa učiť už v škole. Práve to je koncepcii cenné že každému jednotlivcovi dáva poznatky , nástroje a metódy pre ochranu seba a svojej rodiny.
– Hovorí sa – Kádre riešia všetko (Stalin) a práve koncepcia ukazuje na to že bez zvyšovania mravnosti jednotlivcov nie je možné vytvoriť spravodlivú spoločnosť. Skrátka ľudia s ľudským typom psychiky, alebo Človekovia ako to zvykol hovoriť p.Michálek. Na zvyšovanie ľudskej kvality dáva dôraz aj MJM
4 typy psychiky – nie je to tak , že jeden človek má danosti na taký druh psychiky a iný na druhý typ psychiky a nedalo by sa s tým nič robiť. V podstate každá človek má možnosť prejsť v živote všetkými 4 druhmi psychiky, otázka je, kto na akom skončí.
1. Zvierací typ psychiky – základné živočíšne pudy spoločné so zvieratami. Cez toto človek prechádza do veku cca 3 rokov, úplná závislosť na matke resp. rodičoch
2. Biorobot / zombie – vek do cca 11- 12 rokov, človek nevie prejaviť svoju vôľu, učí sa napodobovaním, vyhľadáva vzory
3. Démon – násť- roční, presadzujú svoju vôľu ale nie je u nich vypestovaná zodpovednosť, hľadajú svoje miesto v spoločnosti
4. Ľudský typ psychiky – prejavuje svoju vôľu, má vypestovanú zodpovednosť a mravnosť – ľudský typ ČLOVEK. Koná nesebecky, vie sa obetovať pre blízkych a podľa stupňa mravnosti aj pre spoločnosť.
Bohužiaľ väčšina spoločnosti ostala zaviaznutá v prvých troch typoch psychiky bez ohľadu na to, že väčšina ľudí nášho kmeňa / Slovienov má geneticky dané schopnosti dosiahnuť ľudský typ psychiky. Je to podľa môjho názoru dané typom spoločnosti v ktorej žijeme. Mravný úpadok a naháňanie sa za hmotnými statkami. Najvyšší spoločenský status má ten čo si nakradne a nechytia ho pri tom.

AKÚ SPOLOČNOSŤ JE POTREBNÉ ZORGANIZOVAŤ? Takú, aby každá ľudská bytosť prichádzajúca na tento svet mala možnosť plne rozvinúť svoj genetický potenciál
Čo je ľudstvo ľudstvom, tak si kladie túto otázku. Zaoberali sa ňou mnohí myslitelia a filozofi, krásne odkazy nám zanechali rôzni utopisti. Mohli by sme povedať že načo sa zaoberať utópiami ale mnoho z tých utópií je dnes už realitou. Navyše utopisti trvale udržujú v ľuďoch myšlienku a vieru že dobré a spravodlivé usporiadanie spoločnosti je možné.
Vezmime si na pomoc zdroj KvOB z knihy „Je čas pohovoriť o Stalinovi. Napr. ranné kresťanstvo. Pravda je že žiadne dogmy v otázkach spoločenského života Kristus nezanechal. Nie všetko čo Kristus zanechal je ale obsiahnuté v biblii a tiež nie všetko neskorší cenzori a redaktori z biblie odstránili. V snahe využiť Kristovu autoritu zaviedli tam prvky na podporu moci elity pre svoje parazitické ciele.
Proroci hovorili inak, napr. v evanjeliu Matúša 20:25 sa píše:
„Viete, že panovníci národov nad nimi vládnu, aj veľmoži nad nimi vládnu ale medzi vami nech tak nie je. Kto chce byť medzi vami veľkým nech je vaším sluhom, kto chce byť prvým nech je vašim otrokom; pretože Syn Človeka nie preto prišiel aby si dal slúžiť ale aby slúžil a odovzdal Svoju dušu pre spasenie mnohých“
Táto Kristova doktrína stanovuje premenu života spoločnosti na „Kráľovstvo Božie na Zemi“
A predsa pre drvivú väčšinu tých, ktorí sami sebe hovoria kresťania je nasledovanie tejto Kristovej doktríny buď nad ich sily alebo morálne neprijateľné.
Toľko Koncepcia.
Naproti tomu staré slovanské / slovienske kmene mali svoje vlastné spravodlivé usporiadanie spoločnosti bez vládnutia elít nad masami. Do príchodu kresťanstva sa udržiavalo tzv. KP ktoré sme už viackrát spomínali a opisovali. Posledné stopy KP boli ešte v 18. storočí
Svoje k usporiadaniu spoločnosti priniesol aj náš duchovný velikán MJM vo svojom diele CZUS. Tu na princípoch jednoty duchovného a materiálneho postavil stupnicu hodnôt a naformuloval ju v tzv. 19 svätých slovách. Z týchto hodnôt potom vyplynuli praktické zásady pre spravodlivé usporiadanie spoločnosti.
Ako prvé kladie mravnú nápravu spoločnosti a jednotlivca v zásadách ako vegetariánstvo resp. neubližovanie zvieratám, nepožívanie omamných látok, úprava sexuálneho života, a samozrejme nekradnúť, neklamať pred súdmi.
Ako ďalšie stanovuje spravodlivé rozdelenie statkov a primerané sociálne zabezpečenie, vzdelanie pre každého podľa stupňa jeho duchovného rozvoja a mravnej úrovne.
MJM poukazuje na to že všetci ľudia a všetky bytosti sa delíme o našu matičku ZEM a preto „Kráľovstvo Božie na Zemi“ v jeho podaní musíme pestovať v mierovej a slobodnej spolupráci všetkých národov.
CZUS ako i ďalšie diela MJM môžete nájsť na našej web stránke www.drzava-slovensko.sk v sekcii Sny a vízie/JM.
CZUS má 100 rokov a niektoré veci z neho nie sú už vhodné na realizáciu alebo naopak ešte nedozrel čas na ich realizáciu. Podobne je to s KP ale na ich princípoch vyrastajú nové koncepty. Napr. aj v našej relácii sme nedávno s Rasťom rozoberali jeho princíp „Kontinuálny volebný proces“ kde je práve s KP zhodná základná myšlienka správy spoločnosti bez politických strán ale s výberom ľudí Spomedzi Seba, ľudí ktorých poznáme ktorí sú mravní a zodpovední. Na podobnom princípe je založený aj systém „Demokracia nahlas“. Tieto systémy už odrážajú naše súčasné reálie a čo je hlavné vychádzajú z už platných zákonov a je možné ich do života zaviesť postupne.
Treba sa nám pripraviť na chvíľu keď sa vytvorí možnosť na nápravu spoločnosti, keď obrazne povedané hlavou prerazíme múr a v tej chvíli musíme vedieť AKO ĎALEJ.
Preto naša skupina vytvorila na základe všetkých prv uvedených poznatkov program kde načrtávame Ako Ďalej. Cieľom je spravodlivý svet podľa MJM a cestu k nemu nám ukazuje KvOB.
Program má 6 základných bodov v súlade so 6 prioritami riadenia zložitých super systémov a predstavuje dlhodobú líniu cez niekoľko generácií:
1. Konceptuálna úroveň: náš národ dejinne preukázal svojbytnosť a deklaruje svoju zvrchovanosť. Nepotrebujeme aby nám vládli iní a ani my nechceme nikomu vládnuť.
2. Chronologická úroveň: Máme na tomto území bohatú štátotvornú minulosť (Nitrianske kniežatstvo na báze ktorého bolo vybudované Uhorsko) a takto chceme cez podporu rodín a výchovu detí k vlastenectvu a zodpovednosti budovať budúcnosť
3. Ideologická úroveň: vieme usporiadať správu spoločnosti bez politických strán na základe výberu najlepších jedincov spomedzi seba s vybudovaním paralelných pyramíd volených orgánov a správnych orgánov
4. Ekonomická úroveň: na základe spoločného vlastníctva národných zdrojov si vieme zaistiť sebestačnosť vo všetkých základných životných potrebách
5. Zdravie spoločnosti, potraviny liekom, celostná medicína, zamedzovanie užívania všetkých druhov návykových látok
6. Bezpečnosť, obrana, mierové spolužitie a spolupráca národov na základe vzájomného rešpektovania a ozbrojené sily pre obranu územia, životov a majetku.

Zdroj: https://drzava-slovensko.sk/ksb-koncepcia-vseobecnej-bezpecnosti/

Ľubomír Schmida: Spišský hrad

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Agenda vyľudnenia – Tibor Eliot Rostas

VIDEO TU: Súčasnosť vychádza z programov, ktoré prijala OSN a idú ruka v ruke s ekoalarizmom, interrupciami a ideológiou LGBTI. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Štefan Harabin sa pred súd nepostaví, zrušili mu obvinenie za vyzývanie na nenosenie rúšok

Podľa prokurátora nešlo o trestný čin, ale len priestupok. Bývalý sudca sa pred súd nepostaví. Štefanovi Harabinovi zrušili obvinenie za to, že ...
Aktualizované 15.6. 23:11
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...