Dosiahli sme „Desiaty krok“ z 10 krokov k fašizmu

5. apríla 2021

Naomi Wolf: Children’s Health Defense

V roku 2008 som napísala knihu Koniec Ameriky: varovanie mladému patriotovi. Varovala som v nej, na základe svojho štúdia končiacich demokracií v dejinách 20. storočia, že sa potrebujeme mať na pozore pred veľmi ľahko možným skĺznutím do totality.

Varovala som, že ašpirujúci tyrani, či už sa nachádzajú na ľavej alebo pravej strane politického spektra, vždy používajú na ukončenie demokracií akúsi mapu a že zakaždým robia tých istých desať krokov.

Či už používajú kroky ako „Vyvolaj vonkajšiu a vnútornú hrozbu“ , „Vytvor paramilitantné sily“, „Obmedz tlač“, alebo posledný krok „Zvrhni vládu zákona“, tieto kroky sú vždy rozpoznateľné – a pri likvidácii demokracií a zavádzaní tyranií vždy fungujú.

V čase, keď som knihu písala, bola strašidlom, ktoré vzývali mocnosti pre útok na naše slobody, „globálna hrozba terorizmu“.

Kniha si našla veľa čitateľov a veľa sa o nej diskutovalo, tak v čase jej vydania, ako aj za uplynulých 12 rokov. Posledných desať rokov sa ma ľudia pravidelne pýtajú, kedy, resp. či sme už dosiahli „desiaty krok“.

Spolu s mojou odvážnou vydavateľkou Chelse Green uverejňujeme bezplatné video, v ktorom teraz, v roku 2021, čítam prvú a poslednú kapitolu knihy „Koniec Ameriky“.

Pokračovanie tejto knihy, ktoré práve píšem, má názov „Desiaty krok“ – lebo v marci minulého roku (2020), hoci to nerada hovorím, sme dospeli k „desiatemu kroku“ z 10 krokov k fašizmu a začali v ňom žiť.

Aj keď v roku 2008 som explicitne nepredvídala, že nástrojom, ktorý celú zemeguľu posunie k „Desiatemu kroku“, bude zdravotná pandémia. V rôznych bodoch som varovala pred nebezpečenstvami zdravotných kríz ako nástrojov, ktoré dokáže tyrania využiť pre ospravedlnenie potláčaní občianskych práv.

Dnes prevzala rolu zámienky na konečné dosiahnutie zbavenia nás všetkých základných slobôd toľko omieľaná zdravotná kríza, čo sa obavám z terorizmu, napriek 20 rokom úsilia, sa nepodarilo.

V roku 2015 sa mi mainstreamové média vo veľkom vysmievali, že varujem pred hystériou, sprevádzajúcou správy o Ebole a ja som už vtedy upozorňovala, že infekčné choroby by sa dali využiť ako ospravedlnenie na zavádzanie potláčania slobôd, vždy pod pláštikom núdzových opatrení.

V roku 2020 som vo svojej knihe Pobúrenia: sex, cenzúra a kriminalizácia lásky ukázala, ako britský štát v 19. storočí využíval epidémie infekčných ochorení, napríklad choleru a týfus, na likvidáciu slobôd a porušovanie ľudského súkromia. Písala som o tom, ako sa medzi britskými rodičmi vo viktoriánskej dobe objavili prvé antivakcinačné hnutia.

Tú knihu najprv zrušili a na jej varovaný odkaz stále útočia. Aj ona však bola prorocká: začiatkom marca 2020, ako inak, bola ohlásená globálna pandémia ochorenia COVID-19.

Okamžite po ohlásení a predstavení príbehu pandémie zapadla na svoje miesto väčšina prvkov nemennej, 360-stupňovej totality vo väčšine krajín Západu, a to aj v tých, ktoré boli silnými demokraciami. Všetko sa to udialo veľmi rýchlo a komplexne.

10 znakov fašizmu v našej spoločnosti

V súčasnosti už máme všetky nasledovné znaky fašizmu:

1. Núdzové opatrenia v mnohých štátoch, ktoré dočasne vylučujú riadne zákonné postupy. Toto je charakteristickým znakom policajného štátu.

Ako dôvod pre zavedenie zákonov núdzového stavu sa uvádza ochorenie COVID-19. Na uvoľnenie týchto zákonov núdzového stavu však neexistuje žiadny koncový bod.

2. Zatváranie škôl, ktoré ruší spoločenskú zmluvu s ďalšou generáciou.

3. Sú prijímané zákony o „očkovacích pasoch“, ktoré obchádzajú Ústavy štátov i Norimberský kódex tým, že dovoľujú vláde a veľkým technologickým spoločnostiam narúšať zdravotné súkromie a vytvárať štát komplexného digitálneho dohľadu.

Vlastne, už skutočnosť, že akcie technologických spoločností vzrástli každý štvrťrok pandémie o 27%, poukazuje na jednu hnaciu silu tejto vojny proti človeku: každá minúta, ktorú ľudské bytosti strávia v triede, v krčme, reštaurácii, v kostole alebo synagóge, je čas, kedy technologické spoločnosti prichádzajú o peniaze, lebo nie sú schopné zbierať  dáta.

Postupy COVID-19, riadené „Vládnymi opatreniami na COVID-19“ – no v skutočnosti veľkými technologickými spoločnosťami – zabezpečujú, aby sa ľudia nemohli spájať inak, než cez digitálne platformy.

Dôvodom je zisk a tiež spoločenská kontrola.

4. Povinné zatváranie podnikov. Priamym zasahovaním do ekonomiky a umožnením prosperovania istým druhom podnikania (Amazon, siete supermarketov ako Tesco, Kaufland, Lidl a podobne) na úkor malých podnikov, obchodov na hlavných uliciach, reštaurácií a podnikov s jediným vlastníkom všeobecne, zlúčil štát vládu a korporácie spôsobom, ktorý je typický pre taliansky fašizmus a súčasný čínsky komunizmus.

5. Zákazy zhromažďovania. Mnohé štáty (pozn. redakcie: vrátane Slovenska či Česka) pokutujú ľudí za to, že sa schádzajú či navštevujú priateľov v ich domovoch a vyhlasujú za protizákonné, keď sa deti hrajú so svojimi priateľmi.

Zakázali zhromažďovanie viac než 6 ľudí súčasne, zakázali náboženské obrady v kostoloch. Sú zatvorené parky, ihriská a pláže. V krajinách ako Británia pokutujú ľudí za opustenie domova na viac než hodinu cvičenia denne.

6. Povinné tvárové rúška. Mnohé štáty pokutujú ľudí za nenosenie rúšok dokonca i vonku alebo v prírode – zákon tak núti robiť už aj deti.

Ani tento zákaz nebol podporený odbornými štúdiami, ktoré by dokazovali jeho zdravotnú nevyhnutnosť. A týmto výnimočným porušovaniam osobnej slobody sa nečrtá žiadny koniec.

7. Potláčanie slobody prejavu. Veľké technologické spoločnosti sú cenzormi politiky COVID-19 a politiky očkovania, ako aj cenzormi názorov na vlasteneckej strane politického spektra.

Zo slova poburovanie, dlhodobo známeho v 20. storočí pri zakazovaní slobody prejavu, sa stala zbraň na zrušenie slobody slova. V Iných formách cenzúry a riadenia prejavu a verejnej diskusie financujú magnáti ako Bill Gates veľké spravodajské médiá, do ktorých na „vzdelávanie o ochorení COVID-19“ smerujú milióny dolárov.

V dôsledku toho sú nesúhlasné hlasy vytláčané na okraj a zahanbované, alebo sa im dokonca vyhrážajú právnymi krokmi, stratou zamestnania či dokonca kriminalizáciou.

8. Veda a dáta sú unášané v záujme „biofašizmu“.  Výdatným financovaním vedeckých komentátorov, akým je v USA Dr. Fauci, Imperial College a SAGE v Spojenom kráľovstve a Dr. Christian Drosten v Nemecku, vytvoril dominantný komplex postupov a vyhlásení o ochorení COVID-19.

Z týchto postupov má prospech malá skupina zlých hercov – najmä záujmy technologických a farmaceutických spoločností, konajúcich v dohode s vládami – armádu spoľahlivých, overených podporovateľov.

Keď sa ale o diskusiu či transparentnosť usilujú iní vedci či inštitúcie, vyhrážajú sa im stratou zamestnania alebo útočia na ich reputáciu, ako v prípade Dr. Simona Goddekeho z Holandska, ktorému prikázala jeho univerzita mlčať, keď napadol chybné protokoly PCR testov na ochorenie COVID-19.

Táto manipulácia pravdy, ktorú som naznačila v knihe „Koniec Ameriky“, je typická pre sovietskych cenzorov.

Platformy pre ochorenie COVID-19, ako sú COVID Tracking Project a Univerzita Johnsa Hopkinsa, financované technokratmi typu Michaela Bloomberga, podávajú neoveriteľné údaje o COVID-19, ktoré majú priamy vplyv na akciové trhy.

Aj keď toto splývanie korporátnych záujmov a verejnej politiky pripomína taliansky fašizmus, prekrúcanie umožňované prezentáciou digitálnych údajov a jeho vzťah k akciovým trhom sú celkom z 21. storočia.

9. Útoky na náboženské menšiny. Na potrestanie za prípadné nedodržiavanie pravidiel pre ochorenie COVID-19 boli vyčlenené ortodoxné židovské komunity v Brooklyne a kresťanské kostoly v Kalifornii – útok na náboženstvo je typický pre komunistické režimy, najmä v Číne.

10. Zavádzanie a kontrolapostupov oslabujúcich putá medzi ľudskými bytosťami a oslabujúcich rodinu. Tento vývoj je najzávažnejší zo všetkých.

Aké ciele sleduje biofašizmus

Nový biofašizmus, do veľkej miery presadzovaný lídrami veľkých technologických spoločností, je vojnou proti ľudským bytostiam a proti vlastnostiam, ktoré nás robia ľuďmi.

Rúška rušia schopnosť ľudských bytostí vytvárať si osobné putá a mať radosť z ľudského kontaktu, úsmevov a vtipov. Rúška tlmia účinnosť ľudskej „technológie“ v podstate tým, že nám sťažujú vzájomne sa „čítať“ a chápať sociálne narážky.

Zákaz zhromažďovania nám bráni vytvárať ľudské spojenectvá proti týmto odporným záujmom. Zákaz zhromažďovania ľudí tiež bráni vzniku nových kultúr, objaveniu sa nových hrdinov a nových podnikateľských modelov.

Všetci sme zostali v tom, kde sme boli a čo sme si mysleli v marci 2020.

Nútenie detí dodržiavať v škole sociálny odstup a nosiť rúška sa postará o generáciu, ktorá nevie vytvárať ľudské spojenectvá a nedôveruje svojim vlastným ľudským inštinktom. To sú techniky výcviku kontrarevolucionárov.

Presúvanie všetkej výučby na (už pripravené) platformy dištančného vzdelávania zaručuje, že sa deti nebudú vedieť správať v ľudskom priestore, v priestore, ktorý nie je sprostredkovaný technológiou.

Mnohé postupy pri ochorení COVID-19 sa zdajú byť určené na zabezpečenie toho, aby ľuďom nezostal žiadny „analógový“ priestor ani kultúra.

A nakoniec, presúvanie všetkých ľudských kontaktov na Zoom (ktorý je výkladnou skriňou Komunistickej strany Číny, pretože platformu vlastní Čína) je nielen spôsobom získavania všetkých našich technologických a obchodných tajomstiev a IP adries, ale aj spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa intimita a styk v budúcnosti odohrávali online a aby bol zničený osobný ľudský kontakt.

Prečo sa toto deje?

Prečo vytvárame postupy, ktoré trestajú, zamedzujú a zakazujú ľudský kontakt v analógových (nesledovaných, nesprostredkovávaných) priestoroch?

Pretože ľudský kontakt je mocnou revolučnou silou, keď ide o ľudskú slobodu a odpor voči tejto forme komplexného biofašizmu – biofašizmu reprezentovaného Novým normálom – medicínsko-fašistického „Desiateho kroku“.

Dovoľte mi teraz zrekapitulovať udalosti od roku 2008 a prečítajte si môj úvod z knihy „Koniec Ameriky“, ako aj varovanie v závere knihy.

Jej odkaz, bohužiaľ, nebol nikdy aktuálnejší. Tentoraz sa ohrozenia slobody, vtedy ospravedlňované terorizmom, prezliekli do kostýmov zdravotnej pandémie.

Teraz však nečelíme len vojne za slobodu. Teraz čelíme vojne za ľudské bytosti a za všetko, čo nás robí ľuďmi.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Vyjadrenie emeritného sudcu okresného súdu v POPRADE, súčasného nezávislého poslanca Európskeho parlamentu – JUDr. Miroslav Radačovský

Dňa 20.02.2021 sa uskutočnil prvý snem politickej strany Slovenský PATRIOT. Vznikli sme z vôle niekoľkotisícového počtu občanov, ktorí svojimi podpismi ...

Nasledujúci článok

BatizovceGerlachovMestá a ObcePoprad

Veľká noc pod Tatrami

Veľká noc patrí k najvýznamnejším sviatkom v cirkevnom roku a tradičné zvykoslovie počas tohto obdobia je veľmi pestré. Jednou z ...
Aktualizované 18.1. 00:28
Spravodajstvo

Apokalypsa odvetného útoku na US základne na Slovensku, tzv. „Naďov jadrový bumerang“. Čo hrozí z útočnej zmluvy s najväčším svetovým vojnovým štváčom a teroristom USA

Čo hrozí z útočnej zmluvy s najväčším svetovým vojnovým štváčom, teroristom USA Naďom a čo postihne Slovensko v prípade reakcie ...
Aktualizované 18.1. 02:42
Spravodajstvo

Uplatní sa digitálna mena a skončí pandémia

VIDEO: Pandémia sa skončí, keď digitálna mena vstúpi do platnosti, hovorí o pláne globálnej zločineckej elity zaviesť na planéte totalitnú ...
Aktualizované 20.1. 03:13
Spravodajstvo

Hollywood Burger v Trnave neuznáva apartheid

Trnavskú reštauráciu Hollywood Burger podporil aj Štefan Harabin, pretože tam apartheid na stravníkov neplatí Rozdeľujú tu ľudí výlučne na hladných ...
Aktualizované 20.1. 04:13
Spravodajstvo

SOŇA PEKOVÁ: „COVIDOVÉ ŠIALENSTVO MUSÍ SKONČIŤ!“ … A UKÁZALA NOVÉ DÁTA A DÔKAZY, ŽE SA JEDNÁ O ÚPLNE VEDOMÉ A ÚMYSLNÉ ZABÍJANIE ĽUDÍ INJEKCIAMI

SOŇA PEKOVÁ: (VIDEO CZ, 15 min) TU PANDÉMIA OČKOVANÝCH. VEĽKÝ ZMÄTOK. AJ ŠTYTIKRÁT(!) OČKOVANÍ SA NAKAZILI KORÓNAVIROM. VAKCÍNY ZABÍJAJÚ!!! MENÁ OSTROVOV V ANTARKTÍDE: ROTHSCHILD, ...
Aktualizované 19.1. 22:16
Spravodajstvo

OTVORENÝ LIST VEĽVYSLANCOVI RUSKEJ FEDERÁCIE V BRATISLAVE – LIST č.2

Dobrý deň Vaša Excelencia, vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, dobrý deň prajem všetkým dobrým ľuďom a priateľom vzácneho Ruského národa,tento ...
Aktualizované 18.1. 03:10
Spravodajstvo

Harabin: Dohoda DCA zaväzuje slovenskú armádu bojovať za Američanov

Vláda SR presadila obrannú dohodu s USA (DCA), ktorá má umožniť vstup amerických vojakov na slovenské vojenské základne. Dohodu ešte ...
Aktualizované 19.1. 02:21
Spravodajstvo

Vojnoví štváči budú odsúdení

Ruská 1TV odvysielala oznam 16.1.2022: Bratislava chce uzavrieť dohodu o vojenskej spolupráci s Washingtonom video TU Братислава хочет заключить с Вашингтоном ...
Aktualizované 19.1. 21:22
Spravodajstvo

VEDCI VARUJÚ! RÚŠKOVÝ SYNDRÓM KYSLÍKOVEJ DEPRIVÁCIE SA ŠÍRI ZEMEGUĽOU. DLHŠIE NOSENIE RÚŠKA JE PRÍČINOU ZMENY KRVI A VZNIKU NEURODEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ

PSI SÚ V ŠOKOVANÍ, ĽUDIA NOSIA NÁHUBKY? Svetový výskum prezrádza, že dlhšie nosenie covidových rúšok, či už doma vyrobených alebo ...
Aktualizované 20.1. 04:19
Spravodajstvo

Apokalypsa odvetného útoku na US základne na Slovensku: „Naďov jadrový bumerang“

Čo hrozí z útočnej zmluvy s najväčším svetovým vojnovým štváčom a teroristom USA? Tak by to vyzeralo, pri spätnom útoku ...
Aktualizované 18.1. 22:36
PopradSpravodajstvo

Fond na ochranu duševného vlastníctva MSP v EÚ

Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zriadili dňom 11. januára 2022 nový fond EÚ pre malé a stredné ...