Vo virtuálnom svete získate nepodmienený príjem, do práce pôjde váš avatar a budete mať kybersex. Ale bude to ešte ľudský svet?

14. januára 2024

Peter Staněk: Je pre mňa cťou, že ste sa rozhodli urobiť diskusiu so mnou, tento dialóg je pre mňa vždy nesmierne vzácny, a preto sa teším na všetky vaše otázky, a možno aj moje chaotické odpovede, ktoré vás možno nepotešia. Ale v každom prípade bude to zaujímavé.

Martina: Ja tu nie som pre potechu, napriek tomu, že rozhovory s vami je neznáme, ale som tu preto, že ma zaujíma, ako vidíte budúcnosť a svet. Ešte len doplním, že ste ekonóm a prognostik, ktorý pôsobil ako poradca niekoľkých premiérov, a tiež ako poradca Svetovej obchodnej banky aj Medzinárodného menového fondu. Pán profesor, ja som tu povedala úryvok z Exupéryho slov, ktoré poskytujú mnoho nádeje: Povedzte mi, máte vy pre našich poslucháčov nejaké nádejeplné posolstvo?

Peter Staněk: Prvá vec, že ​​dnešný svet je značne chaotický, protikladný. Na jednej strane počujete o tom, že treba dodržiavať medzinárodné pravidlá, aby teda anglosaský blok trval na tom, že svet je riadený skvele a tak ďalej. Potom tu máte skupinu krajín BRICS, ktoré sa na to pozerajú iným spôsobom. A potom tu máte čínsku Bielu knihu, ktorá hovorí úplne o niečom inom. A potom tu tiež máte známe diskusie okolo Svetovej zdravotníckej organizácie, pandemická zmluva, zdravotnícke pravidlá. A potom tu máte diskusiu o Pakte pre budúcnosť OSN. A potom tu máte diskusiu o tom, čo pán Schwab vyhlásil na dillískom sedení – máme inkluzívny kapitalizmus, kapitalizmus zúčastnených ako novú formu sveta budúcnosti. A potom tu máme úvahy o dystopickom svete, ktorý pre nás chystá pán Zuckerberg vo virtuálnom svete, kde všetko bude digitálne, dokonca nebudete chodiť do práce, pošlite tam digitálneho avatara, a všetko bude krásne vyrovnané, pretože potom dostanete nepodmienený príjem, a budete v digitálnom svete spokojne diskutovať so svojimi známymi, dokonca budete mať v digitálnom svete kybersex. Len bude druhá otázka: Bude to ešte ľudský svet, alebo iný svet?

A keďže toto je predstava anglosaského bloku, tak potom vzniká predstava, akú podobu sveta vidí Čína, južná Amerika, Rusko a podobne. A potom zrazu zistíte, že vlastne žijete svojim spôsobom na rôznych planétach: My v Európskej únii, to je jedna planéta. Rusko je druhá planéta, Čína je tretia planéta: A nechcem hovoriť o Iráne a ďalších – to sú ďalšie planéty. A vy si potom s nadšením poviete: No, skvelá budúcnosť súhvezdia Slnečnej sústavy.

Martina: Ak sa tieto planéty nezrazia.

Peter Staněk: Hej, keď sa nezrazí. Ale zase máte pozitívne posolstvo. Globalizátori teraz priamo zúria, pretože sa im nedarí jedna vec – prebúdza sa stále viac a viac ľudí. A toto prebudenie preniká cez rôzne vrstvy, a týka sa covidovej pandémie, týka sa klimatických zmien, a všetkého okolo sveta digitálneho obzoru – a ľudia sa prebúdzajú. A globalisti, ktorí toto všetko nalajnovali – mali ste žiť v digitálnom svete – zrazu zisťujú, že to nebude také prosté. Ba môžem povedať, vedecky, aj poeticky – nebude to tiež také sprosté. A toto všetko vyúsťuje do nového rozporného sveta, a tento nový rozporný svet bude mať množstvo dimenzií, a o nich sa môžeme porozprávať.

Martina: Vy ste teraz vymenoval WHO, BRICS, budúcnosť OSN, odkaz pána Schwaba, inkluzívny kapitalizmus, To malo byť to pozitívne? Tá nádej do budúcnosti? Alebo je nádej v tom, že ľudia už to sú niekedy schopní rozpoznať?

Peter Staněk: Hej, nádej je práve v tom, že tieto veci prekuknú. Všimnite si iba tie tlaky, ktoré spôsobili, že v niektorých štátoch obžalovali tvorcov covidovej pandémie, v niektorých krajinách požadujú uvoľnenie všetkých zmlúv medzi Pfizerom a národnými vládami, v niektorých krajinách dochádza dokonca k tomu, že sa zakazuje vakcinácia, že sa pristupuje k prehodnocovaniu Zeleného údelu, a podobne. A to je nádej do budúcnosti. To znamená, že väčšina ľudí už nie je iba stádom oviec, ktoré idú na porážku, ale tieto ovce sa prebúdzajú. Možno zatiaľ zostáva jediný problém – ešte potrebujeme na čele stáda oviec barana, a baranov je zatiaľ veľmi málo. A nemusíte byť zase pesimista, baranov bude pribúdať.

Martina: Povedzte mi: Ako si vysvetľujete toto prezrenie čoraz väčšieho množstva ľudí?

Peter Staněk: Odpoveď je podľa mňa jednoduchá: Keď predtým napríklad na Davoskom fóre Schwab otvorene vyhlási, že depopulujeme približne šesť miliárd ľudí, tak sa nikto neozval. Ale medzi tým prenikli informácie, ako si niekto predstavuje depopuláciu, a keďže základným prvkom depopulácie bola pandemická kríza a vakcíny, a tak ďalej, tak zrazu začali zodpovední lekári, a iní, publikovať štúdie a materiály o tom, čo robia vakcíny mRNA, akým spôsobom vakcinácia prispela k nadúmrtiu, ktoré sa prejavujú vo všetkých krajinách. A verejnosť začala premýšľať: „A prečo nám umierajú mladí športovci v rozkvete života? Prečo nám umierajú mladí ľudia v rozkvete života? Ako je to možné? Veď mali byť skvele chránení vakcináciou.“ A ľudia, ktorí chcú premýšľať, začínajú premýšľať.

Vrátim sa k starej téze, a to: Ako triedi váš organizmus informácie? On triedi emočne logickým kódom, a emočne logický kód je odrazom etických a mravných kódexov skupiny, ktoré ste členom. A čo je zaujímavé, 10 percent ľudí myslí úplne iným spôsobom, než väčšina, a tých 90 percent sa začne rozpadať, a začnú premýšľať noví ľudia, a postupne to narastá. Vrátim sa k známej štúdii, ktorú urobil MIT, že keď máte 25 percent presvedčených a mysliacich ľudí, tak dokážu zvrátiť vývoj spoločnosti. A to je to pozitívne, čo vidím. Ja neviem, či sme na 22, alebo na 23,5 percentách, ale množstvo ľudí, ktorí začínajú prezerať všetky tieto veci, sa neustále zvyšuje. Vidím to na prednáškach, vidím to inde, a to je to pozitívne. A ak dosiahneme kritické masy 25 percent, tak globalistom bude pomerne horúco, a možno skončí tak, ako na Ceylone, na Srí Lanke, ktorá bola prvým experimentálnym laboratóriom pre to, čo sa chystá ako Zelený údel, kde potom elity naháňali po uliciach, hádzali ich do rieky, podpaľovali im ich haciendy, a tak ďalej – ľudia zrazu prezreli. Netvrdím, že to bude u nás, ale prezrenie sa rozhodne rozširuje.

Martina: Zdá sa mi to, že ste v tejto chvíli oveľa optimistickejší, než ste boli o tomto čase pred rokom?

Peter Staněk: Nie. Nie som optimistickejší, pretože musím povedať otvorene, že stále platí, že napríklad Pandemická zmluva, alebo zdravotné pravidlá prejdú s úspechom, ak to bude hlasovať jednoduchá väčšina – a zatiaľ to naozaj tak vyzerá, že to bude jednoduchá väčšina – aj keď počet krajín, ktoré odmietajú Pandemickú zmluvu, už narástol na 31. Ale musíte mať stále na pamäti, že počet hlasujúcich krajín je 174, a keďže je to dohodnuté tak, že platí schválenie jednoduchou väčšinou, a to s okamžitým nástupom platnosti Pandemickej zmluvy, tak sa stále ešte hrozba straty národných kompetencií objavuje.

A nie som pesimista tiež z iného dôvodu: Asi viete, že 22. novembra Európsky parlament schválil zásadnú zmenu zakladajúcich listín Európskej únie, to znamená všetku kompetenciu z národných vlád na bruselskú centrálu. Čiže: Buselská vláda, bruselský prezident, bruselská armáda, bruselské vševedenie, a všetko, čo s tým súvisí, teda že sa na Únii ďalej presunú kompetencie: imigračná politika, bezpečnostná politika vonkajšie a vnútorné, priemysel, zdravotníctvo, vzdelávanie, poľnohospodárstvo, a Zelený údel. Čo potom zostane na národnej vláde? Schválenie miestneho hajzlíka v Hornej Dolnej? Alebo niečo iné? Ale toto všetko beží. A aj keď vezmete pozitívne, že za toto hlasovalo 294 poslancov, a 270 poslancov hlasovalo proti, tak je pozitívne, že toľko hlasovalo proti. Ale stále to nestačí na zmenu globálneho kurzu.

Martina: Postupne sa na tieto jednotlivé javy pozrime. Spomenuli ste Pandemickú zmluvu, ktorá sa bude definitívne schvaľovať, tuším, v máji. A ja musím povedať, že som sa tejto téme venovala, a poctivo som sa snažila získať informácie, obvolávala som právnikov, ktorí hovorili, že momentálne, čo sa týka navrhovaných regulí, je to tak, že keď ich štáty aktívne do konca novembra neodmietnu, tak to znamená, že s nimi vlastne súhlasia, a pôjdu ďalej na prejednávanie. Takže som obvolávala právnikov, stiahla som si regule – presne sa to nejako volá, a teraz si nemôžem spomenúť ako, nebudem to hovoriť úplne presne, vieme, o čom hovoríme – stiahla som si celý návrh, čítala som za, čítala som proti, v jednotlivých článkoch som sa snažila dohľadať zmeny, a po troch dňoch som zistila, že som úplne vyčerpaná, a neviem vôbec nič.

Peter Staněk: Je to právnická reč. Viete, že paragraf je zakrútený špecifickým spôsobom, takže v podstate ani právnici sa v tom nevyznajú, a koľko právnikov, toľko názorov. A dokonca, keď máte päť právnikov, tak názorov je sedem, čo je právnický paradox. Ale kľúčové na tom je jedno – to, čo je zabalené do právnickej reči, znamená jednoducho jednoduchú vec: Ak WHO vyhlási pandemickú krízu – pričom menia pravidlá pre vyhlásenie pandemickej krízy, pretože pandemická kríza sa môže vyhlásiť aj vtedy, keď úmrtnosť dosiahne desiatich percent z počtu chorých, čo nikdy nebolo u covidu dosiahnuté, pretože tam bol koeficient 0,3 – tak v tom prípade prechádzajú národné právomoci na WHO. Ale čo je dôležitejšie, nie iba presun kompetencií, dôležitejšie sú tie štyri percentá z HDP, ktoré musia byť poslané členskými krajinami na WHO do fondu pandemickej krízy. A teraz vezmite, že k tomu tiež pristupuje fond Pakt pre budúcnosť, schválený OSN v decembri 22, ktorý požaduje 6 % z HDP do globálneho strategického fondu na riešenie kríz. A keď k tomu pridáte, že musíte zvýšiť výdavky na obranu minimálne na 2% HDP, tak máte pred sebou krásny obraz: 10 až 12% výdavkov HDP ročne pôjde na niečo, čo priamo vôbec nebude chrániť a ovplyvňovať váš život. To je kľúčové posolstvo. A s tým súvisí ďalšia vec, závažnejšia: Pandemická zmluva je síce závažná, ale nie je kľúčová. Kľúčová je zmena zdravotných pravidiel.

Martina: Zmena zdravotných pravidiel.

Peter Staněk: Áno, zdravotných pravidiel. A to je práve to, že podľa textácie tejto zmeny všetko, čo ovplyvňuje a súvisí s verejným zdravím, aj s vašim súkromným zdravím, môže byť riadené, v odôvodnenej situácii, práve WHO a jeho vedením. Ale na váš život pôsobí všetko, s odpustením od blšky, ktorú chytíte od vášho psa, pokúša vás, až po čistotu ovzdušia, klimatické zmeny, prírodné prostredie, a všetko ostatné. A to potom znamená, že o čomkoľvek niekto z vedenia WHO usúdi, že je nutné použiť ako faktor totálneho ovládania, tak sa to stane. A taktiež si musíte položiť kľúčovú otázku: Kto financuje WHO?

Martina: Z 80 % súkromný sektor.

Peter Staněk: Áno, presne tak. Kto financuje európsku EMA? Opäť z 86 % súkromný sektor. Presnejšie, farmaceutické firmy. Kto financuje CDC? Opäť farmaceutické firmy, a nie federálna vláda. A záver je jednoduchý: Ten, kto financuje, určuje pravidlá. Ostatne na pána Tedrosa, šéfa WHO, pokiaľ sa nemýlim, je vydaný trestný príkaz z jeho materskej krajiny, z Etiópie, za finančné podvody, a ostatné veci. Tento človek má určovať, kedy vám určí lockdown, povinnú vakcináciu, všetko ostatné? Kde je etický a morálny princíp? A kde je princíp, ktorý bol vždy základom – pretože táto spoločnosť stojí na dvoch nescudziteľných princípoch – a to nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva a nedotknuteľnosť vašich osôb a integrity vašej osoby – vo všetkých rozmeroch. A teraz to zrazu neplatí. Zrazu pod heslom Pandemickej zmluvy vyhlásime, že to je predsa už prekonané. A máme tu inkluzívny kapitalizmus.

Vy si musíte uvedomiť jednu vec, ktorá pravdepodobne priamo rozzúrila tých, ktorí počuli moju prednášku na krste mojej knihy, a ktorej dôsledkom potom bolo všetko, čo sa dialo v médiách: To nie je jednotlivá séria vecí – to je prepojené. Čiže, keď si vezmete digitálnu identitu, ktorá sa skúšobne spúšťa budúci rok – od roku 25 má platiť ako dobrovoľne záväzná pre všetkých občanov Európskej únie – tak digitálna identita znamená, že tam máte digitálny covidpass, že tam budú dáta o všetkých vašich majetkových aktívach a pasívach, že tam budú všetky dáta o vašich chorobách, o vašej vakcinácii, o tom, kde bývate, akým spôsobom a čo kupujete, aká je vaša uhlíková stopa.

A potom nastupuje Pandemická zmluva. A to sa potom prepojí s Paktom pre budúcnosť OSN – podľa ktorého OSN a jeho vedenie môžu určiť to, čo ohrozuje planétu – ktorý bude nástrojom na elimináciu všetkých odporcov. A práve preto, aby odporcovia neboli, sa teraz prijal nový legislatívny dohovor Európskej únie o boji proti hoaxom a o boji proti nepravde. A boj proti hoaxom majú dokonca realizovať európski prokurátori pravdy, ktorí budú označovať, čo je hoax a nepravda, a to s označením trestného činu s trestnou sadzbou jeden až päť rokov.

Martina: Takže do Bruselu už sa presunulo ministerstvo pravdy?

Peter Staněk: Áno, máte tam predsa komisárku Jourovú.

Martina: Pán profesor, ja sa zubami nechtami snažím ponechať si otázky, a určitý druh naivity. Je možné po tom všetkom, čo ste mi teraz povedali – napríklad ohľadom zdravotných pravidiel a následnej Pandemickej zmluvy – že tento globalizovaný svet skutočne potrebuje spoločný plán, spoločný postup pre prípad, že by naozaj prepukol nejaký smrtiaci, skutočne smrtiaci vírus? Je to možné?

Peter Staněk: Nie je to možné a nie je to pravdivé, pretože sa ukazuje, že základom všetkých týchto stratégií je lož. Lož v pandémii covidu: Pfizer predsa priznal, jednak pred americkým Kongresom, jednak pred Európskym parlamentom, že oni od začiatku vedeli, že ich vakcinácia vás vôbec nechráni, a vôbec nebráni pred rozširovaním pandémie, že vôbec nechráni váš život a že svojím spôsobom môže mať vedľajšie účinky. A pretože sme rôzni, tak tieto vedľajšie účinky sú rôzne. Prosím vás, uvedomme si základnú vec, problémom vakcinácie nie je samotná mRNA vakcína, ale spomeňte na štúdie, ktoré boli publikované, prednesené v Európskom parlamente, ktoré hovorí o kontaminácii šarží. A podľa tých štúdií sa kontaminácia nežiaducimi látkami jednotlivých šarží pohybuje na úrovni 40 až 48 % pri Pfizere, a 31 až 33 % pri Moderne.

Ak je v jednotlivých šaržiach kontaminácie napríklad sekvenciami DNA, opičími sekvenciami, ktoré spúšťajú turborakovinu, potom máte pri vakcinácii niekoľko kombinácií. Prvý, každý sme iný, to znamená, vakcína účinkuje iným spôsobom. Po druhé, kontaminácia jednotlivých šarží je odlišná. Po tretie, dostávate rôzne počty dávok. Po štvrté, v jednotlivých krajinách máte odlišnú úroveň zdravotníctva. A toto všetko vytvára priestor na to, aby ľudia začali uvažovať nad tým, čo sa vlastne deje.

Ale máte tu tiež obrovskú predajnú skupinu lekárov a lekárskeho frontu, ktoré bude pokojne obhajovať vakcináciu ako jediné riešenie všetkých pandemických dôsledkov. Teraz si vezmite Zelený údel. Zelený údel, Green Deal – základ budúcej Európskej únie – všetci vedia, že je to podvod, že žiadne CO 2 nefunguje. Je to presne obraz diskusie Európskeho parlamentu, kedy sa poslanec pýta inej poslankyne, obhajkyne ekologických aktivistov, koľko je podiel CO 2 v zemskej atmosfére, a ona hovorí, že to nie je podstatné a že dôležitý je vedecký konsenzus. „Koľko je podiel CO 2 v zemskej atmosfére?“ „Nie, to nie je podstatné, pretože tu máme toto a toto.“ Ja sa pýtam: Koľko je podiel? Je to 0,4%. Kľúčovým skleníkovým plynom je totiž vodná para a vďaka vodnej pare a zvýšeniu teploty sa zelenosť planéty za posledných 15 rokov zvýšila o 30 %. Ostatne, čo budú dýchať rastliny, keď obmedzíte CO2 ? Asi našu hlúposť, ktorá sa bude vznášať nad krajinou, a bude robiť zásadné veci. Čiže to je niečo, čo núti premýšľajúcich ľudí hľadať ďalšie informácie. A na druhej strane núti pani komisárku Jourovú, aby vymýšľala stále tvrdšie a tvrdšie zákony proti dezinformáciám.

Martina: Pán profesor, vy ste povedali, že všetci vie, že s CO 2 je to podvod. Všetci to asi nevedia, pretože inak by sa nemohol v krajinách rozbiehať Green Deal, nemohli by sa zakazovať autá na spaľovacie motory do budúcna, a tak ďalej.

Peter Staněk: Všetci to vedia, pretože prečo teraz máte medzinárodnú iniciatívu 1603 vedcov – významných vedcov – ktorí podpísali zásadné vyhlásenie, že celá diskusia o CO 2 je vedecký podvod, najväčší vedecký podvod 20. a 21. storočia? Že takzvané IPCC predstavuje 2300 vedcov, že všetko, čo sa týka Zeleného údelu, je v skutočnosti podvodom z jednoduchého titulu: Vezmite si, že na planéte je 30 000 monitorovacích staníc, ktoré sliedia po teplotách. Pôvodne sa priznalo, že 11 000 staníc je umiestnených nevhodne, potom že 23 000 staníc je umiestnených nevhodne, pretože sú umiestnené v centrách miest, v betónových plochách, na ihriskách, a tak ďalej, takže miera chybovosti je gigantická. To, že tento graf je podvod, to už vedia všetci. A okrem iného boli odstránení významní svetoví klimatológovia, ako aj ich názory. A ak dnes neplatia dáta, ale platí takzvaný vedecký konsenzus, tak kam až ste posunuli vedu?

Ale bohužiaľ, opäť sa dostávate do zaujímavej otázky, pani Martino: Tak, ako pri covide sa časť lekárskej komunity nechala podplatiť, tak aj v oblasti Green Dealu a zelenej stratégie je časť vedy uplatnená. A tam je skvelá štúdia jedného belgického profesora, ktorý konštatuje, že veľká časť vedy dnes robí politickú agendu – nehľadá pravdu, nehľadá poznanie, nehľadá vedecké argumenty, ale vedecky podporuje to, čo pre obyvateľstvo odporúčajú elity. A keďže sme vychovali naše obyvateľstvo k tomu, aby verilo vede, tak prečo by ste pochybovali o tom, že CO 2 a naše prdenie zvyšuje skleníkový efekt? Aj keď viete – a teraz to máte znova potvrdené – že už päť rokov existuje štúdia NASA, ktorá veľmi jasne dokazuje, že zmena obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, a zmena sklonu zemskej osi spôsobuje zmenu osvitu povrchu planéty v rozsahu 25 až 30 percent, a spúšťa pravidelné cyklické klimatické zmeny. A keď si dáte tú prácu a sledujete štúdie, ktoré spájajú klimatológiu, glaciológiu, oceánológiu, vedu o pôde a vedu o atmosfére, tak si kladiete otázky: Ako je možné, že pred 413 000 rokmi bola teplota o 6 ° C vyššia, než dnes? A hladina CO 2 bola polovičná, hladina oceánov bola o šesť metrov vyššia, a Zem existovala – a nemali sme žiadnu priemyselnú revolúciu? A vy na základe toho, že posledných 186 rokov sledujete teplotu, máte tú drzosť vyhlásiť, že viete, ako fungujú klimatické zmeny? Pozrite sa na vyjadrenie ďalších a ďalších profesorov, ktorí sú členmi práve tejto asociácie, ktorá upozorňuje na podvod s CO 2.

A výsledkom je, že na otázku „prečo musí byť CO 2?“ máte pragmatickú odpoveď, reťazec súvislostí: Podľa Európskej únie musíte do roku 2030 na zníženie emisií preinvestovať 168 biliónov dolárov. Do roku 2050 to má byť 681 biliónov dolárov. Kto to preinvestuje? Vlády. Kto postaví technológie? Korporácia. Kto to zafinancuje pôžičkami? Banky. A vy zrazu máte odpoveď, prečo pán Schwab v Dillí vyhlásil, že ESG, ekologické, sociálne a manažérske už neplatí, ale že je takzvaný inkluzívny kapitalizmus zúčastnených. Pretože to je založené na triáde: Nadnárodné banky, nadnárodné korporácie a národné vlády. Národné vlády si objednajú zelené technológie, nadnárodné banky ich zafinancujú pôžičkami, a ak štát nebude schopný splácať, uplatní sa záložné právo nadnárodnej banky, nadnárodnej korporácie, na štátny majetok. Viete, čo je najhoršie? Čo schválili, okrem iného, ​​v decembri 2022 v pléne OSN bez akejkoľvek výhrady, a má to najzásadnejší vplyv na váš život? Volá sa to „financializácia prírodného prostredia“. A ak táto „financializácia“ znamená, že cena vzduchu, pôdy, lesa i všetkého ostatného nebude len výsledkom objektívnych nákladov, ale bude výsledkom obchodovania na burze – a ak majú prepočty, že cena vody bude v Európe dvadsaťkrát vyššia ako dnes – tak kto si ju potom dovolí? Rozumiete, toto je klasická salámová metóda.

Martina: To áno. A potom, čo ste teraz predostrel, ma napadá jedno jediné slovo – sprisahanie.

Peter Staněk: Áno, môžete to nazvať sprisahania, alebo to môžete nazvať snaha o ovládnutie sveta, a tak ďalej. Pretože niekto pochopil kľúčové parametre čínskej spoločnosti, ktoré síce budú proti optimizmu, o ktorom ste hovorili, ale budú v zásade znamenať dve veci. Prvá vec: Proti akej vláde nemôžete bojovať? Neznáme, neviditeľné vláde. Čiže ľudia, ako je Schwab, ako je združenie Bilderberg a podobne, sú iba paravánom. Skutoční vládcovia sú skrytí – vy ich nepoznáte. Ale tým, že ich nepoznáte, nemôžete proti nim bojovať. Druhá skutočnosť: Čím môžete ovládať celú planétu a nepotrebujete na to technológie, dokonca na to ani nepotrebujete dohliadací aparát?

Martina: Dlhom.

Peter Staněk: Áno – ja budem vlastniť vaše dlhy, a určím všetky parametre vášho života, od toho, koľko budete mať detí, až kam pôjdete na dovolenku. A tieto dva fenomény sa stali. Tretia vec, na ktorú som prišiel minulý rok: Potrebujete dohliadacie SMART technológie, senzorické systémy, umelú inteligenciu, zhromažďovanie dát, a tak ďalej. Predstavte si, aké je to geniálne jednoduché: Nepotrebujete nič, vy totiž iba stanovíte podmienky. A klasická ukážka? Dnes máte vo Veľkej Británii tretinu hypermarketov, ktoré vám nepovolia vstup, ak vo vašom mobile nemáte digitálnu identitu. Ale o tom, či ju máte – to rozhodnete vy. Vezmite si, čo ste videli v New Yorku – trojkilometrové fronty ľudí, ktorí chceli prednostne digitálnu identitu. Teraz si vezmite Neuralink Elona Muska, ktorý má tento rok povolené urobiť jedenásť experimentov, na budúci rok 22 000 experimentov, kedy vám voperujú do hlavy procesor, aby urýchlili a zlepšili vaše myslenie, a ovládanie vášho tela. Upozorňujú, že deformujú vašu lebku, ale to nevadí – to môžete zakryť parochňou, alebo niečím iným. Predstavme si, že keď Elon Musk oznámil, že budúci rok majú povolených od CDC okolo 22 000 dobrovoľníkov, tak majú 110 000 žiadostí. Keď vidíte mladú dámu, ktorá príde do obchodu, a platí inteligentnými hodinkami – skvelé, super, ako je nadšená, vzrušená, aké je to skvelé. Nemáte digitálnu peňaženku? Nemáte nič. Čiže všetko, od digitálnej identity, až po váš CBDC, to znamená, vašu digitálnu menu, je prepojené. Cieľom je to, čo niektorí nazývajú digitálny koncentrák. Bohužiaľ.

VŠETKY PRÍSPEVKY S PETER STANĚK

Text piesne:

SUPRAPHON

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová 4. diel: Prajem všetkým, aby v sebe našli pravdu, odpustili si na ceste k skutočnej radosti

„Pravda je to, čo je. Preto je to Bytie, a preto sa pravda vlastne nedá zabiť. Aj keď k tomu ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

WHO EXPERIMENT S OBYVATEĽMI PLANÉTY - Robin Čumpelík

Robin Čumpelík, zakladateľ YouTubového kanálu Inovace republiky, propagátor vedy, či autor publikácií a autor petície: PETÍCIA ZA ODMIETNUTIE PROTIPANDEMICKEJ DOHODY ...
NÁZOR

NAPĽULA NÁM DO OČÍ...

ZA VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH DO NR SR, VO VOĽBÁCH PREZIDENTA AJ VO VOĽBÁCH DO EP NÁM VLÁDNA KOALÍCIA POĎAKOVALA NAOZAJ ...
Aktualizované 21.7. 20:58
NÁZOR

Svetoznámy americký profesor odhalil, prečo vypukla rusko-ukrajinská vojna?

V relácii Tuckera Carlsona svetoznámy profesor Jeffrey Sachs podrobne opísal, ako Spojené štáty vyprovokovali Rusko k invázii na Ukrajinu. „Nie ...
NÁZOR

Corbettov report: Prečo sa svet rúca a čo s tým môžeme urobiť?

Máte niekedy pocit, že sa všetko zrazu rúca? Vedeli ste však, že pre tento jav existuje názov? A že je ...
NÁZOR

Sorosovskí presstitúti o atentáte na Fica a na Trumpa informujú v úplnej zhode

Milí priaznivci, všimli ste si tu zhodu sorosovských presstitútov pri informovaní o atentáte na Fica a na Trumpa? Po atentáte ...
NÁZOR

TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ - JUDr. Štefan Harabin

JUDr. Štefan Harabin o atentáte na Donalda Trumpa: JUDr. Štefan Harabin: „TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ, na to netreba zabúdať“ Bývalý ...
NÁZOR

Čo tu smrdí?- prof. Jaroslav Turánek

Profesor Jaroslav Turánek vysvetľuje čo to tu SMRDÍ v štáte dánskom… prečo musel končiť? Jedná sa o likvidáciu vedcov na ...
NÁZOR

Teším sa na vzácnu chvíľu, kedy sa zo škaredých lariev vykľujú „krásne“ motýle

ilustračné foto: Pixabay Plán využitia Ukrajiny, ktorý zákerne pripravili USA a Veľká Británia bol naozaj zlovestný. Chceli vojensky napadnúť Rusko práve ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
NÁZOR

Vatikán je obchodná organizácia - Pavol Peter Kysucký

Ing. Pavol Peter Kysucký, technológ, filozof a spisovateľ napísal niekoľko filozofických kníh v ktorých pojednáva napríklad o teórii synchronicity, ktorej ...
NÁZOR

Európska únia a Nato hynú ako organizácie

Ak sa dnes spomenie Európska únia, tak skoro každého napadne len vojna proti Ruskej federácii a sankcie. To je jej ...