PREZIDENT – JUDr. Štefan Harabin v rozhovore s JUDr. Miroslavom Kamenským

26. februára 2024

Rozhovor s budúcim prezidentom JUDr. Štefanom Harabinom, naše prieskumy ukazujú, že sa to môže stať realitou, pretože Štefan Harabin je v dobrom kurze.

Existujú rôzne prieskumy, no záleží od toho, kto si tie prieskumy objednáva a samozrejme kto ich financuje. Štefan Harabin je podporovaný Slovákmi, bežnými občanmi, tvoriacimi najväčšiu skupinu obyvateľstva SR a ktorí si uvedomujú, že si chcú zvoliť pronárodného kandidáta a v tom je už Štefan Harabin roky konzistentný. Je zástancom rodiny, základnej bunky tvoriacej zdravú spoločnosť.

Západoslovenská TV

Bývalý minister spravodlivosti, niekdajší šéf Najvyššieho súdu SR a občiansky kandidát na prezidenta Štefan Harabin debatoval k aktuálnym spoločensko-politickým otázkam a k prezidentským voľbám s právnikom Miroslavom Kamenským.

„V prípade, že by Korčok skončil tretí a obráti sa na Ústavný súd, tak ten bez najmenších pochybností zruší už prvé kolo. V tomto smere už existuje v analogickej veci rozhodnutie Ústavného súdu, ktorého autorom je Mazák, práve z titulu nerovnosti zbraní na strane kandidujúceho predsedu parlamentu Pellegriniho,“ uviedol Harabin pre InfoVojnu v komentári na zverejnený rozhovor.

Viac vo videu:

Politika inak – info-zápas všetkých

Harabin exkluzívne: Nový Pakt EÚ o migrácii stále môžeme odmietnuť

Dnes sa orgány Európskej únie, konkrétne zas len tá istá Rada EÚ a Európska komisia opäť pokúšajú oklamať členské štáty v smere akejsi údajnej povinnej solidarity a povinnosti prijímať ilegálnych migrantov, alebo platiť za každého neprijatého výpalné 20 tisíc EUR. Napriek nášmu oficiálnemu nesúhlasu, spolu s Maďarskom a Poľskom, nás ostatné členské štáty v Rade prehlasovali. Európska komisia s neutíchajúcim entuziazmom vymyslela Nový Pakt o migrácii a azyle, ktorý predhodili členským štátov v tomto roku. Darmo to v Bruseli oslavovali ako svoju výhru. Zjavne predčasne.

Poukazujem na základné argumenty, ktoré by mala naša vláda použiť na odmietnutie tohto Paktu. Stále totiž existuje takáto možnosť.

Dôležitým obsahovým faktom v zmluvách o EÚ, je rozdelenie právomocí medzi Úniu a členské štáty.

Niektoré otázky sú vo výlučnej právomoci Únie, konkrétne clo, fungovanie vnútorného trhu, riadenie meny Euro, obchodná politika a rybné hospodárstvo. Nič viac. Ďalšie patria do spoločnej právomoci Únie a štátov a ostatné sú výlučnou právomocou členských štátov. Zdôrazňujem, že udeľovanie azylu alebo inej formy dočasnej ochrany utečencom alebo osobám v núdzi, rovnako ako aj zahraničná a obranná politika a vnútorná bezpečnosť štátu, patria do výlučnej právomoci členských štátov. Do tohto nášho suverénneho práva nesmie žiaden orgán Únie nijako zasahovať. Inak porušuje prijaté platné zmluvy.

V danom prípade násilné presadzovanie Nového Paktu o migrácii a azyle proti vôli suverénnych členských štátov, znamená automaticky neplatnosť rozhodnutí orgánov EÚ. Je to preto, lebo podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969, ktorý sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na Zmluvy o EÚ, sa uvádza v čl. 52, že každá zmluva, ktorej uzavretie sa dosiahlo hrozbou sily alebo použitím sily za porušenia zásad medzinárodného práva vtelených do Charty Organizácie Spojených národov, je nulitná. Proste neplatí. Rovnako sa to vzťahuje aj na všetky rozhodnutia proti vôli a porušeniu suverenity členských štátov.

Ďalej v čl. 53 sa hovorí, že každá zmluva, ktorá v čase svojho uzavretia je v rozpore s imperatívnou, príkaznou normou všeobecného medzinárodného práva (ius cogens), ktorej sa všetci musia podriadiť, je nulitná. Na účely tohto dohovoru je imperatívnou normou všeobecného medzinárodného práva Charta OSN, od ktorej nie je dovolené odchýliť sa a ktorá sa môže zmeniť iba novou normou všeobecného medzinárodného práva rovnakej povahy. Napríklad nový návrh na vznik akejsi Federácie EÚ už v dnešnom jeho znení je v mohých ustanoveniach a doplnkoch v rozpore s Chartou OSN. Som nesporne presvedčený, že bude posledným klincom do rozpadu Únie.

Ak máme stále považovať zmluvy o EÚ za záväzné a hodné ich rešpektovania  treba sa pozrieť na znenie čl. 3 ods. 5 Zmluvy o EÚ, kde sa Únia, okrem iného, zaviazala k prísnemu dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného práva, najmä k dodržiavaniu zásad Charty Organizácie Spojených národov. To je významné aj v súvislosti so znením čl. 103 Charty OSN, ktorý stanovuje, že ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie Spojených národov podľa tejto Charty so záväzkami členských štátov podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto Charty.

Ak ma ľudia zvolia za prezidenta, zastavenie tohto pokusu Únie bude jedným z mojich prvých krokov na to, aby sme sa vrátili k plnému rešpektovaniu medzinárodného práva. Prezident musí konať v prospech ochrany a bezpečnosti všetkých občanov našej vlasti.

JUDr. Štefan Harabin
prezidentský kandidát 2024

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

T. E. Rostas: Covidové amnestie sú neprípustné, zločiny spáchané „coronacistami“ sú nepremlčateľné

Tibor Eliot Rostas, vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Zem & Vek vo svojom videu upozorňuje na covidový teror páchaný v čase ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

PANDEMICKÁ ZMLUVA S WHO – OBRAZ KONŠTANTNEJ INFEKČNOSTI PRIESTORU a POTREBY GLOBÁLNEJ „OCHRANY“

ZMLUVA EURÓPSKEJ ÚNIE S WHO MÁ VYTVORIŤ OBRAZ KONŠTANTNEJ INFEKČNOSTI PRIESTORU A PREVZATIE RIADENIA ŠTÁTU DO RÚK FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ Takto ...
NÁZOR

Niekoľko pozdravov IVANOVI KORČOKOVI od Zoroslava Kollára

Dobrý večer pán Korčok! Niekoľko pozdravov venovaných od Zoroslava Kollára a rozhovor na ZVTV – Kto je Korčok? – História ...
Aktualizované 17.4. 00:48
NÁZOR

Štefan Harabin: "Fico je nekonzistentný"

Štefan Harabin reaguje na aktuálne témy: ⚠️Irán, Izrael ⚠️Balkán ⚠️Ukrajina a Slovensko ⚠️Róbert Fico a jeho nekonzistentnosť ⚠️Peter Pelegrini falšoval ...
Aktualizované 19.4. 23:46
NÁZOR

Pripamätúvanie osudov Slovákov v Poľsku

V júli 2024 bude 104 rokov od historického momentu, keď sa na základe rozhodnutia Najvyššej rady veľvyslancov v belgickom meste Spaa ...
NÁZOR

KORČOK PREHRAL – NA PRÍSĽUBY PELLEGRINIHO TREBA DOHLIADAŤ – Tibor Eliot Rostas

Dodrží Peter Pellegrini svoje sľuby a predsavzatia? Dohľad nad nimi budeme vykonávať… Nezávislé médiá a občania Slovenska musia veľmi pozorne ...
NÁZOR

Eurovoľby - prečo podporovať národných kandidátov? - Štefan Harabin

Témy: Zlučiteľnosť funkcie predsedu parlamentu a prezidentského kandidáta. „Ak si chceme úrad prezidenta vážiť, tak tam musia byť také osobnosti, ...
NÁZOR

Viete správne držať tašku?

33 hriechov kandidáta Korčoka Z desiatky kandidátov boli v prvom kole voľby prezidenta SR ako kohúti na „smetisku SR“ prví dvaja. Jeden ...
NÁZORSpravodajstvo

EUROVOĽBY BUDÚ EXISTENČNOU OTÁZKOU

 AUTOR: ZEM&VEK My a ani ja konkrétne sme nevstúpili do politiky. Naopak. My sme jej súčasťou od májových dní 2012 – ...
NÁZOR

Kto dosadzuje úradníkov do EÚ – ten vládne EÚ! Kto to však je - prekvapivé odhalenie! A hlavne, čo tým sleduje!

Motto: Josif V. Stalin – Kadry rešajut vsjo! – Politicky správne vybraný a ideologicky zocelený káder znamená vyriešenie 90% všetkých našich úloh! (Zdroj ...
NÁZOR

Venované politickej mŕtvole Lucii Ďuriš Nicholsonovej

Monika Sofia Soročinová na svojom FB statuse včera venovala otvorený odkaz bezvýznamnej persóne, ktorá zasmradila našu politickú scénu, zbalila kufre ...
NÁZOR

Systém kolabuje - Prof. Peter Staněk

Prof. Peter Staněk, filozof, ekonóm, analytik a vizionár Prof. Peter Staněk sa v rozhovore s historikom Dr. Josefom Skálom a ...