Hitlerov „Môj BOJ“ vs. Rostasov „KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI“

30. októbra 2021

Paradoxy dnešnej doby nepoznajú svoje medze.

Nakoľko Hitlerov Mein Kampf si zoženiete bez problémov, viď doleuvedené linky, čo treba len a len privítať kvôli lepšej informovanosti, ale viaceré citáty slovenských velikánov sú zahmlievané, zosmiešňované, odsudzované a vymazávané, rozhodol som sa ponúknuť širokej verejnosti vrámci objektivity a doplnenia historických udalostí aj jedno, aj druhé – na verejnú diskusiu. Plus na záver poznámka.

Tam, kde sloboda je slobodou, patrí sa, že keď sa povie „A“, nech sa povie aj „B“. V demokracii nie je namieste ŽIADNA CENZÚRA alebo NE-sloboda slova!

Možno citlivý čitateľ potom pochopí otázku, ktorú najčastejšie kladú už aj maličké deti: „PREČO?“

A/ Hitlerova kniha „MEIN KAMPF“ .

V elektronickej forme: https://www.alza.sk/media/mein-kampf-d4225572.htm

V knižnej forme: https://www.pantarhei.sk/163671-mein-kampf-adolf-hitler

Uvedený predslov ku knihe (v slovenčine): „Kniha MeinKampf predstavuje jeden zo základných dokumentov nacistickej ideológie, ktorá v minulosti zapríčinila milióny mŕtvych. Obsahuje mnoho poloprávd a klamstiev, propagandistickú demagógiu a názory nehumánne, rasistické a odporujúce zákonom demokratických štátov. K pochopeniu dejín nevedie ich prepisovanie podľa okamžitej potreby doby, ale ich všestranné štúdium. Skúsme sa z minulosti poučiť, aby sa niektoré ich fázy už nikdy nemohli opakovať.“

B/ Rostasov článok „KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI“

Je to text, ktorý vychádza z historických faktov a prehlásení, za ktorý je dnes odsúdený šéfredaktor časopisu ZEM A VEK, ktorý by mnohí dnešní vlastizradcovia najradšej zrušili. Pravdu však nikdy nikto neumlčal a nikdy ani neumlčí.

Slušne vyjadrený názor človeka predsa nie je nabádanie na ubližovanie druhým!

Nikto nie je neomylný, resp. vylúčený z dôsledkov svojich skutkov, ……. ale ani tí, ktorí sú dnes pri moci…

FB

ZEM A VEK – KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI (Tibor Eliot Rostas)

To, čo nájdeme v historických spisoch od najväčších slovenských dejateľov, by si dnes bez sociálnej a mediálnej smrti nemohol dovoliť napísať nikto. Ba dokonca zákony, ktorým sme dovolili, aby nad nami vládli, by nás priviedli až k samotnému vylúčeniu zo spoločnosti. Bolo by to trestom za to, čomu verili štúrovci a stále tomu veria aj celé generácie po nich – sile slovanského ducha zbaveného všetkých príživníkov a utláčateľov, kvôli ktorým musí živoriť. Ak precitneme a pochopíme, že iní profitujú na úkor našich schopností, môže nás čakať sláva budúcnosti. Zatiaľ si to, žiaľ, ani nie sme schopní pripustiť.

Už generácia štúrovcov a slovenských národných buditeľov si veľmi jasne uvedomovala, aké mimoriadne nebezpečné rozkladné sily na Slovanov, ale konkrétne aj na Slovákov pôsobia, aby ich morálne aj materiálne položili na kolená. Na to, aby ste dominovali nad tými, nad ktorými inak nemôžete zvíťaziť, potrebujete totálne rozvrátiť všetko, čo perfektne funguje. Subverzia. Všetko a každého obrátite proti sebe navzájom. Tradície, kultúra, ideály, pôvodné hodnoty, vzťahy založené na vzájomnej úcte a rešpekte k prirodzeným autoritám – to všetko je tmelom, ktorý spoločnosť spája. Ak takúto prosperujúcu spoločnosť chcete zničiť, musíte ju zbaviť práve tohto tmelu. Iným slovami – vrazte medzi všetko klin. Potom máte dezorientovanú, zmätenú, nenávidiacu sa spoločnosť v hlbokej kríze a na kolenách. V tomto momente je pripravená prijať vaše pravidlá. Najhorlivejšími stúpencami takýchto plánov sú vždy tí, ktorí ich pokladajú za svoje.

Je dôležité, aby ste mali pod kontrolou všetky znepriatelené tábory. Hoci o tom ani nebudú tušiť, nevedomky vytvoria armádu sveta, ktorú bude spájať idea vzájomnej averzie – tá sa stane modom operandi v projekte totálnej deštrukcie spoločnosti zmietanej v kultúrnej vojne. Takto dokáže malá skupina vždy profitovať zo vzájomnej neznášanlivosti.

Toto je dávny spôsob, ako si podmaniť akúkoľvek kultúru a zmocniť sa toho najlepšieho, čo má. Aj štúrovci popisujú, že odvekými majstrami tohto umenia boli židia – hoci dnes už vieme, že tu je skôr nutné hovoriť o nájazdových hordách Pečenehov, Avarov, no najmä Chazarov. S nimi Slovania zvádzali odveký zápas a za židov sa iba vydávajú. Práve turkické kmene Chazarov, ktorí od 8. storočia hromadne konvertovali na judaizmus, sa živili vydieraním obchodníkov na ceste medzi Európou a Orientom. V roku 945 ich definitívne porazil kyjevský knieža Sviatoslav Igorevič. Potomkovia ríše prosperujúcej takmer výhradne z násilného vymáhania časti prepravovaného tovaru na dneperskej ceste sa v desiatom storočí vydali smerom z dnešných území Ukrajiny do Európy, Slovensko nevynímajúc. Všade im neskôr vraveli židia – a dnes ako aškenázyovskí židia tvoria viac ako 90-percentnú časť svetovej židovskej populácie.

A práve o nich prinášajú svedectvá generácie štúrovcov, ale aj mnohých iných významných slovenských spisovateľov a dejateľov. Zdá sa vám to nemožné? Nie. Aj vtedy, podobne ako dnes, učenci svojej doby jasne pomenúvali súženie svojho ľudu. Aby sme lepšie pochopili našu prítomnosť, priblížme si teda opäť to, čo o rovnakých problémoch, ako máme dnes, písali v minulosti. Azda možno ešte lepšie pochopíme súčasný zápas o slovenskú zem.

„V minulých storočiach boli v meste aj Židia, mali dokonca takú veľkú moc, že málo chýbalo, aby neovládli mesto, ktoré celkom vyžmýkali mimoriadne ťažkými úžerami. Zmocnili sa domovov, vinohradov, polí a iných pozemkov, ktoré majitelia zadlžili židovskými peniazmi.“ Matej Bel, 1735

„Žid je pánom v sklepe, žid je pánom v krčme, žid je pánom vo veľkých dielňach, žid je pánom v palácoch, v kráľovských dvoroch, žid je pánom v súdnej stolici, vo dvoranách zákonodarných a žid je pánom v chalúpke roľníkovej, v rodine, v škole, ba v kostoloch a v sú-kromnosti sŕdc, poneváč je pánom v novinách a pánom groša, chleba, odevu a celého nášho bytia a hnitia.“ Andrej Kmeť, 1899

„Žid nazýva iné národy gójmi, to znamená: pohani, nečistí, otroci, nepriatelia; nenávidel každého, kto nebol Židom.“ Ján Kollár, 1831

„Židovský element vnáša do žurnalistiky drzú opovážlivosť, arogantnú duchaplnosť, rozvrat, literárnu ľahkovážnosť… Divadlá sa celkom požidovčili: autor je Žid, herci sú Židia, obecenstvo je väčšinou tiež židovské. Také víťazstvo židovstva v relatívne neveľmi početnej maďarskej spoločnosti sa nemôže neodraziť zhubne na duši národa. Toto židovské jadro má na vine aj terajší divoký šovinizmus a národnostné spory. Súčasná spoločnosť sa zameriava skoro výlučne na žurnalistiku a žurnalistika je skoro celá v rukách Židov.“ Svetozár Hurban Vajanský, 1908

„Heslom všetkých panovateľov nad ľudstvom býva to, najprv ľudí rozdeľ, a potom nad nimi panuj. My kresťania konali by sme židom veľmi vzácne služby, keby sme na takéto delenie pristali. Vtedy vodí sa židom najlepšie, keď katolíci vadia sa s evanjelikmi a evanjelici s katolíkmi.“ Milan Hodža, 1904

„Zdierači, úžerníci a páleničiari židovskí za peniaze prepité na pálenke a strašné narátané úroky sedliakovi všetko, čo mu Boh požehnal, ovocia, sena, zbožia atď. pred nosom berú, konfiškujú a chvátia tak, že hoci ako štedro ho všemohúca pravica Božia darmi nadelila a požehnala, predsa ani toľko mu nezostane, aby čo ako biedne prežiť mohol, nezostane mu ani na biednu kabanicu, ktorú by na seba zavesil, ani na mizerné krpce, ktoré by si na nohy ušiť mohol, a všetka táto bieda leží na ňom medzi tým, čo krviciciač žid bez námahy a práce po pansky si žije a v hodvábnych šatách sa prechádza.“ Jozef Miloslav Hurban, 1847

„Zároveň s týmto škandálom vypukol aj druhý a peštianskeho majiteľa domov Neumanna postavili pred súd. Toto indivíduum celých desať rokov predávalo do zahraničia mladé maďarské dievčatá (od 12 do 18 rokov) a vydržiavalo v Sarajeve dva veľké verejné domy. Vyšetrovaním sa zistilo, že židovskí obchodníci so živým mäsom vyvážajú z Maďarska ročne 2800 mladých dievčat do verejných domov Blízkeho východu, do Severnej a Južnej Ameriky (Buenos Aires), do Turecka, a dokonca až do Austrálie. Za posledné roky židovskí agenti poslali za hranice 160900 dievčat. Tovar prvej akosti posielali do Ameriky, druhej na Východ až do Indie, tretej zostal pre uhorské brlohy, ktorých je tu veľké množstvo. V každom mestečku majú verejný dom, ktorého majiteľ je Žid, a všetci títo Židia majú styky s ústrednou agentúrou v Pešti, takže Uhorsko je najväčším trhom živého mäsa na svete. Neumanna, ktorý má významnú pozíciu v syndikáte týchto obchodníkov, odsúdil súd na dvojmesačné väzenie a 600 korún pokuty! Človek, ktorý zahubil tisícky nevinných mladých bytostí, je odsúdený na dva mesiace väzenia, ale slovenský autor novinového príspevku, ktorý zákonne bránil materinskú reč, je odsúdený od 8 mesiacov do 2 rokov väzenia!“ Svetozár Hurban Vajanský, 1908

„Počas vojny ich nepriateľská činnosť voči slovenskému ľudu stala sa horúčkovitejšou. Na udanie židov boli ľudia väznení a popravovaní. Za to všetko boli potom vládou odmeňovaní rôznymi koncesiami a výsadami na úkor slovenského ľudu. Keď však nastal prevrat a národ česko-slovenský zhodil zo seba jarmo tyranov, boli to židia, ktorí podrývali na Slovensku mladému štátu pôdu a pracovali ako maďarskí agitátori proti našej republike. Pri boľševickom vpáde v júni 1919 boli to zase židia na Slovensku, ktorí sa ukázali ako živel ľudu i republike nepriateľskí, viedli boľševické vojská, ukazovali im cestu a udávali roduverných Slovákov, ktorých potom boľševici postrieľali alebo mučili.“ Vavro Šrobár, 1919

„Aby mohli zemianstvo svoj ľud lepšie zdierať a aby tak čím viac vyťažilo v svoj prospech z jeho úbohej kože, využilo v tomto úpadku Židov, ktorým prenajímali jeho majetky. Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca-kraja. Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo, a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech zemianstva úbohý ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne a s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká antipatia našich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu.“ Ľudovít Štúr, 1851

Peter Beinart v knihe The Icarus Syndrome spomína slová Henryho Kissingera, ktorý k otázke vplyvu židov vraví: „Ľudia prenasledovaní dvetisíc rokov zrejme musia robiť niečo nesprávne.“ Hoci to Kissinger myslel skôr žartovne, jeho úvaha sa javí ako mimoriadne trefná.

Ak ešte stále dokážeme vzdávať hold tým, o ktorých nás a naše deti učíme ako o buditeľoch národa, nemali by sme nechať usnúť myšlienky, ktorými nás burcovali proti porobe. To, čo sa dnes deje na Slovensku a vo svete, je triumfálnym vyvrcholením toho, o čom píšu štúrovci – o skazonosnom zle rozsievajúcom nenávisť syna k otcovi. O kline, ktorý treba vraziť medzi svorne nažívajúcich ľudí. Aj dnes vidíme, ako sa v mohutnej vlne darí stavať proti sebe kresťanov s moslimami, heterosexuálov s homosexuálmi, starých s mladými, ženy proti mužom, bielych proti čiernym, chudobných proti bohatším, vlastencov proti „liberálom“, imigrantov proti domorodým, demokratov proti republikánom, sionistické neziskové organizácie proti legitímnym vládam.

Napokon, Amerika 2017 je takmer to isté ako Rusko 1917 – sionizmom kontrolovaná totálna demontáž existujúceho usporiadania spoločnosti. Svedkami týchto procesov sme aj u nás doma. Záchranou môže byť len slovanská vzájomnosť a vízia spoločnej sily a prosperity. Tá bola vždy v histórii ideou, ktorej sa iní mimoriadne obávali, no samotní Slovania sa ňou, žiaľ, neriadili. Príliš slobodná, no príliš hrdá duša slovanská nestrpela takmer nikdy vládcu. Ukázalo sa to ako obrovská chyba, ktorá spôsobila, že sme dopustili, aby nám celé veky vládol ktosi cudzí.

*******

Poznámka a návrh:

1/ Pôvodné národy v odľahlých končinách, lesoch a horách strácajú postupne svoj životný priestor, pretože sú s Prírodou spätí viac než mnohé tzv. kultúrne národy, ktoré im bez prestania vnucujú svoj pohľad na Vesmír. Genocída amerických indiánov neprebiehala iba v minulých storočiach, ale deje sa tak aj dnes. Desaťmilióny, možno stámilióny zbytočných obetí na životoch! Kto z dnešných mocipánov sa zastáva ich práva na život? Nehovoriac o zničenej flóre a faune, napr. v Amazónii…

Nezabúdajme ale ešte na jeden mimoriadne dôležitý historický fakt, ktorý sa (aj schválne) akože „zabúda“ pripomínať mládeži v školách a širokej verejnosti. Aj v tomto sú už pokusy o prepisovanie histórie, „á la Orwell“.

Popri miliónových obetiach na životoch v židovskej komunite počas teroru Hitlerovského fašistického režimu, za našu slobodu padli a položili svoje životy desiatky miliónov Slovanov, najviac Rusov, ktorým Európa a svet by mali najviac ďakovať za oslobodenie a úspešné ukončenie 2.svetovej vojny – za porážku fašizmu a nacizmu. Slovanská vzájomnosť bola podstatným hnacím motorom pri porážke Hitlera a jeho Dritte Reich, čo bol predpoklad na slobodné budovanie skutočnej povojnovej demokracie – po celej Zemeguli. Nie všetky národy to aj využili…

Vyzerá to tak, že SLOVANIA aj dnes sú tŕňom v oku a najväčšou prekážkou smrtiacej agendy NWO, napr. aj pri plánoch na zničenie klasickej a zdravej rodiny (otec, matka a deti) ako základnej bunky každej prosperujúcej spoločnosti, pretože práve Slovania, napriek enormnej snahe ich navzájom rozoštvávať, sa najviac držia nepokrivených princípov Matky Prírody. Úplne prirodzene sa držia pravidiel Prírody, Vesmíru alebo večných zákonov Najvyššieho, ktoré od večnosti do večnosti boli, sú a budú dokonalé a spravodlivé – pre všetkých.

2/ Ak teda v predslove k Hitlerovej knihe Mein Kampf, ktorá je aj dnes, ako vidieť hore v linkoch, voľne dostupná čitateľovi, je okrem iného poznámka „K pochopeniu dejín nevedie ich prepisovanie podľa okamžitej potreby doby, ale ich všestranné štúdiumSkúsme sa z minulosti poučiť, aby sa niektoré jej fázy už nikdy nemohli opakovať.“, tak prečo s týmto istým návodom, aby sme pochopili lepšie svoje dejiny, nepristupujeme aj k Rostasovmu horeuvedenému článku? Aby sa tie udalosti, na ktoré poukazujú naši slovenskí velikáni, už nikdy viac nezopakovali! Debatujme o tom verejne a poučme sa z chýb z minulosti! Vytvorme si na základe overených faktov aj svoj názor. Ale nato, aby sme tak urobili, musíme o nich najprv vedieť! Informácie sa nesmú zamlčovať, … alebo trestať! Lebo tu je potom počiatok NE-tolerancie a totality.

3/ Prečo neskúmame príčiny tých historických faktov, ktoré viedli k horeuvedeným prehláseniam slovenských velikánov? Tých štúrovcov, podľa ktorých sú dnes pomenované námestia a ulice!? Alebo sa snáď mýlili kolektívne, lebo naleteli hoaxom? Prečo sa aj v týchto historických udalostiach neskúmajú dnes ich vtedajšie príčiny, ale posudzujú sa dnešné dôsledky, vyplývajúce z chorej, politicky korektnej tzv. demokracie?

4/ Ak teda máme voľne k dispozícii „nacistickú bibliu“ od Hitlera, s alibistickým predslovom, ale citáty zo slovenských dejín a názor k nim (nie nabádanie na ubližovanie druhým!) sú nebodaj v dnešnej dobe trestné, potom navrhujem, aby bolo dnešnou vládnucou politickou mašinériou rozhodnuté, že vo všetkých literárnych dokumentoch, knihách a spisoch, všade tam, kde sa objavia mená ako Matej Bel, Andrej Kmeť, Ján Kollár, Svetozár Hurban Vajanský, Milan Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Svetozár Hurban Vajanský, Vavro Šrobár a Ľudovít Štúr, aby tam bola poznámka, že so spätnou platnosťou bol vynesený nad týmito slovenskými velikánmi „in memoriam“ retroaktívny rozsudok, podobný tomu, akým je aktuálny rozsudok nad šéfredaktorom časopisu ZEM A VEK, Tiborom Eliotom Rostasom.

Po slovenskom, na celom svete unikátnom, zrušení amnestií do minulosti, zásahom do Ústavy, môžeme predsa neobmedzene zasahovať a rozosielať do minulosti hocijakú svojvôľu, a teda aj rozsudky a tresty. Či nie? Pochopil som to azda zle? Alebo aspoň vymažme tie horeuvedené mená zo slovenskej histórie, á la „skutok sa stal!“, viď návod v Orwellovom románe „1984“…!

Nepálili sa azda v minulosti nepohodlné knihy a spisy? Prečo nie dnes? Budeme sa čudovať, keď spália všetky spisy a knihy štúrovcov a ponechajú v knižniciach iba Hitlerov „Mein Kampf“ s predslovom? Zostane iba to zlé s komentárom, a dobré sa odstráni? Je toto tiež iba jeden z ukazovateľov toho, čo nám dnes denno-denne ospevujú masmédiá ako našu svetlú budúcnosť? „GREAT RESET“? NWO – koncentračný láger?

Naozaj? Pozrite sa všetci pre istotu do histórie, na čom skončilo Rímske impérium…

… SATIRA… versus perfektne premyslené ZLO…

Kto máš oči, uvidíš, kto máš uši, počuješ…

*******

Zdochýňajúca kobyla kope najviac pri svojom konci…

… už zvonia zvony…

…všetkým…

VYDRŽAŤ!

Jozef Potúček, 29.10.2021

čitateľ časopisu Zem a Vek od prvého čísla

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Občania nebojte sa uplatňovať svoje základné ľudské práva a slobody i keď proti Vám stoji uniformovaná štátna moc

Štefan Harabin Občania nebojte sa uplatňovať svoje základné ľudské práva a slobody i keď proti Vám stoji uniformovaná štátna moc ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Prečo sa Facebook stal Meta

Mark Zuckerberg je presvedčený, že jeho sociálna sieť s veľkosťou 3 miliardy sa musí rozhodne pohnúť, aby zachytila ​​to, čo ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
NÁZOR

Harabin: Dolinková rieši možnosť zmeny pohlavia?

Milí priatelia, pokiaľ je to pravda, voči tomuto svinstvu sa musíme rozhodným spôsobom zjednotene postaviť. Zuzana Dolinková (Hlas) o transsexuáloch: ...
Aktualizované 17.6. 01:05
NÁZOR

Americkí náckovia, ich provokačná politika a ohrozenie bezpečnosti Slovenska

Američanmi vedená vojna proti Rusku na Ukrajine dospieva do poslednej fázy. Ich provokácie s umiestnením dodávaného vojenského šrotu vo forme ...
NÁZOR

Lex atentát a právo na pokojné verejné zhromaždenie

ilustračné foto FB Platí ochrana práva na pokojné verejné zhromaždenie aj pre dúhové prajdy v konflikte a rozpore s Ústavou SR, jej ...
NÁZOR

Za dohodu a proti dohode WHO

Zasadnutie 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve bolo ukončené  1. júna 2024. Pandemická dohoda prijatá nebola a rokovania k jej finálnemu ...
Aktualizované 14.6. 07:48
NÁZOR

VZDELÁVAJME SA NEUSTÁLE PRE PROSPECH SLOVENSKA

Autor: Monika Sofiya Soročinová VZDELÁVAŤ SA JE POTREBNÉ NEUSTÁLE A TO NAJMÄ KEĎ TO MÁ BYŤ NA PROSPECH SLOVENSKA Minulý ...
Aktualizované 17.6. 01:27
NÁZOR

Radičová je jednou z falošných mediálnych akademických autorít

Nie tým, že by bola plagiátorka či kompilátorka, to nie(!) Ctím si a vážim usilovnosť a prácu osôb v akademickej ...
NÁZOR

Pronárodné sily „prehrali“ voľby do Európskeho parlamentu a prečo?

AUTOR: EUGEN RUSNÁK Priznám sa, ani som veľmi nechcel komentovať výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ale keďže mainstream znova robí z toho ...
NÁZOR

Nenávisť vytvárajú médiá | Danny Kollar

Kto je Danny Kollár? Množstvo nálepiek, ktoré sa mu ušli ako youtuber, influencer, informátor, dezinformátor, tvorca, extrémista… ale hlavne človek ...
Aktualizované 14.6. 23:41
NÁZOR

Voľby do Europarlamentu – Štefan Harabin

Štefan Harabin zhodnotí eurovoľby nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe. Spomenie aj mierový summit vo Švajčiarsku. V ...