ESEJ TROJKRÁĽOVÁ : HRANICE HODNÔT

6. januára 2024

Ako sa meria spoločenský pokrok?

Technický resp. technologický pomerne ľahko: nie podľa toho čo vyrábame, ale ako (Marx). Auto na kolene vyrobíme, ale kozmickú loď sotva. Ak to chceme rozobrať ešte podrobnejšie, musíme vstúpiť do sveta ekonomických kategórií; ekonometria, produktivite práce, ekonómia času. Nemožno obísť ani oblasť nadstavby; etiku, to jest morálku, jednotlivca i celej spoločnosti.
Bol bývalý spoločenský systém, socializmus, pokrokom, alebo spiatočkou; diktatúrou, alebo ako nám to prezradili z tribún pražských, totalitou? Bol humánnym a etickým? Dá sa to objektívne, a teda pravdivo posúdiť? Dá, ak chceme, ale aj ak môžeme. Hranicou sú cisárove nové šaty. Mnohí ich majú doma v šatníku, to podľa toho, kde chodia nakupovať (poznanie). A koho, podľa toho, aj volia.

Termín totalita nevyjadruje to, čo doň zabalila pražská intelektuálna galérka. Treba uznať, že koktail, ktorý namiešala (vtedy) nič netušiacim masám, namiešala parádne. USácky. I po toľkých rokoch z neho bolí hlava. To, čo lumpeninteligencia podsunula naivným a hlúpym, je označenie pre úplnosť, pre univerzum; ak už chceli pourážať dielo našich predkov, mali použiť pojem totalitarizmus. Viete si predstaviť ako polotriezvy Havel perorálne oznamuje túto udalosť polotriezvemu davu na Václaváku? Alternatívne médiá, ale aj pražské letisko, to mohli mať naveky v znelke.

Spoločenský pokrok sa dá merať aj podľa toho, aké problémy spoločnosť rieši. Problémy rastu, alebo rast problémov? Také, ktoré vývoj objektívne, a vždy prináša, alebo vymyslené. Páči sa vám green deal, depopulácia, očkovanie experimentálnym patokom, masovo a násilne? Chaos ako cieľ?! Pre koho, pre akú spoločenskú triedu, je takáto demokracia? Pýtal by sa Lenin. Je toto ešte civilizácia; s ľudskou tvárou?
Aj Adam s Evou nevedeli, že žili v raji, pokiaľ neopustili jeho hranice. Chýbalo im porovnanie. Porovnanie hodnôt dôležitých pre život. Byt za banán, alebo banán za byt? Voľby ako výber z najlepších, alebo voľby ako výber z hlupákov; ako hádzanie kociek. Mier alebo vojna? Že to vtedy nebolo tak jasné? Aj taký môže byť úspešný argument hlupákov. A čo následných 34 rokov pokusov a tragédií? Tak ako u susedov, až do posledného (Našinca)?! Tragédia v Prahe výstraha? Od koho, a pre koho?

Slovensko nemalo Kanta, či Hegla, nebol priestor ani podmienky na diskusie, na teoretizovanie okolo Absolútnej idey; bolo treba prežiť, a prežiť dôstojne. To, čo Kant zložito popisuje, našim predkom k tomu postačila jedna veta: Bolo koze dobre, išla sa kĺzať na tenký ľad. Aj takto preukázali znalosti dialektiky, cez pozorovanie dialektiky samotných vecí a javov. Lebo mali v sebe opatrovanú mravnosť, múdrosť – opretú
o skúsenosť – a pokoru. Mali vieru, ale aj sny a túžby o lepšej, spravodlivej spoločnosti. Už tam, v dávnej minulosti sa vytvárali hranice hodnôt pre ktoré žili, a bojovali za ne, aj v SNP. Socializmus k tomu neskôr vytvoril právne, politické a mravné normy, vrátane mocenských nástrojov štátu. Hranice hodnôt boli chránené, verejne a jednoznačne deklarované. Žiadna hra na korektnosť, na technológiu moci. Aj včielky v úli si strážia svoje hranice. Hodnoty svojej rodiny! Kto ich prekročí, hoc aj cudzia včela, musí rátať
so všetkým. A vedia, že pritom obetujú svoj život. Marxizmus má svoj pôvod vo vzbure proti neľudským podmienkam, v ktorých ľudia žili. Chce človeku vrátiť ľudskosť a oslobodiť ho od inštitúcií, ktoré vývoj prekonal. V kapitalizme je človek len kolieskom v mechanizme, koná neľudskú prácu a stále je ohrozovaný krízou alebo vojnou. Je možné, že robotníci majú čo jesť, ale sú dehumanizovaní a využívaní viac ako kedykoľvek v dejinách. Tipnete si, a za koľko; kto a kedy toto napísal? ( J. Lewis, New York, 1957)

Démonizácia socializmu, komunistov či komunizmu je postavená na umne vybratých pilieroch. Najväčší, a najspoľahlivejší je neznalosť veci samotnej. Neznalosť dejín robotníckeho hnutia, utláčaných a vykorisťovaných; a neznalosť teórie; ani ako vznikala, za akých podmienok, prečo a pre koho. Neznalosť a neúcta! Veľkú oporu má tento pilier v znalcoch, neraz aj súdnych, ktorí síce nič nevedia, ale majú na to svoj názor. Táto kasta mravne vykastrovaných hlupákov argumentuje tým, že je sloboda názoru. Sadnete do lietadla, ktoré projektovali takíto, od vzdelania oslobodení inžinieri? A sadáte! Sadáme! A v každých ponovembrových voľbách aj potvrdzujeme.
Pilierom boli aj chyby a omyly v samotnom hnutí, i v radoch KS. Pôvod mali v povojnovej dobe. Bola radikálna, neistá a nervózna. Provokatéri, platení agenti a Mašin-Bander teroristi. Dnes ich elegantne nahradili mimovládky. Nezačalo to v 50. tých rokoch, ale oveľa skôr, zhodením atómových bômb: august 1945, Hirošima, Nagasaky.

Kto je Charles de Gaulle? Vo februári 1965 francúzsky prezident Charles de Gaulle oznámil svoj zámer vymeniť svoje rezervy v amerických dolároch za zlato za oficiálny výmenný kurz. Poslal francúzske námorníctvo cez Atlantik vyzdvihnúť francúzske zásoby zlata a nasledovalo ho niekoľko krajín.
Tieto kroky značne znížili americké zlaté rezervy a ekonomický vplyv USA, viedli amerického prezidenta Richarda Nixona k tomu, že 15. augusta 1971 jednostranne ukončil konvertibilitu dolára za zlato „Nixonov šok“.
V jeho prejave sa tvrdilo, že je to dočasné opatrenie, ale dolár sa stal natrvalo plávajúcou nekrytou menou a v októbri 1976 vláda USA oficiálne zmenila definíciu dolára na šťastie pri definovaní jeho hodnoty;
odkazy na zlato boli odstránené zo stanov atď. Tento prejav je pre diváka mierne upravený, ak chcete vidieť dlhšiu, roztiahnutejšiu verziu, skúste tu:  • Charles de Gaulle, menová kríza Gh…  Pokiaľ ide o prejav, očividne ho predniesol vtedajší francúzsky prezident Charles de Gaulle vo februári 1965, v ktorom v podstate uviedol dôvod, prečo by Francúzsko pokračovalo vo výmene prebytočných menových rezerv, ako sú americké doláre, za zlaté prúty.
Charles de Gaulle bojoval v 1. a 2. svetovej vojne.
Bol jedným z prvých veľkých francúzskych vodcov, ktorí na začiatku 40. rokov 20. storočia úplne odmietli nacistickú nemeckú nadvládu a pomohol podnietiť Anglicko, aby sa bránilo a bojovalo proti nacistickej invázii.

USA dali svetu, a ZSSR najavo: tu sú hranice slobody, demokracie a morálky, podľa našich záujmov a potrieb! Financovanie zločinu, budovanie základní po celom svete, bolo ľahké, stačilo len tlačiť dolár.

Keď im De Gaulle, v roku 1967, v rámci oficiálnej návštevy, doniesol 750 miliónov v ich papierikoch, a vymenil za zlato: 66,5 ton; odmenili ho protestmi, ako inak, cez mládež. Odstúpil. O dva roky NATO aj zomrel. (?)

Menové zlato, ukradnuté nacistami, ošklbané aj o cenu za šnúrky (!) pre čs. pilotov, ktorí zomierali za Anglicko; sa z USA, Anglicka a Švajčiarska vrátilo, vďaka ministrovi B. Chňoupkovi, až v r. 1982. Pražské jaro 68 predplatba; November 89 doúčtovanie? A pán minister po prevrate väznený! Ako svojho času Husák, Novomestský, Clementis, a za čo? Siahali aj na Generála L. Svobodu, z Buzuluku do Prahy; toho, ktorý krvou vybojoval milosť za to, že Protektorát Čechy a Morava príkladne dodával Nemecku zbrane a muníciu v boji proti Sovietskemu zväzu! Komu pomník v pražských Dejvicích? Prechodné obdobie k socializmu nebolo jednoduché. Kypelo nadšením a elánom meniť povojnový svet, budovať novú spoločnosť, no chýbali aj potrebné teoretické znalosti; riešenia. Neraz aj osobnosti. Tie nemohli vzniknúť skôr a inak, než v konfrontácii so spoločenskou praxou. Čas a priestor, aj v ľuďoch samotných. Spoločenské vedomie zaostáva za spoločenským bytím, tak jest?

Kapitalizmus funguje autonómne, hnacím motorom sú všetky temné stránky človeka: chamtivosť, bezohľadnosť, faloš, amorálnosť, pýcha, hrubý individualizmus a egoizmus, ziskuchtivosť; skrátka dnešok. Mamona. Kain v nás. Socializmus je jeho protipólom, chce vzdelaného, mravného a uvedomelého človeka. A nebesá takých nedodali. Dokonca takí neraz chýbali aj na pápežskom stolci, či v tuctoch farností sveta.
Obľúbeným trikom je slovná demagógia; zloba, arogancia, závisť ako argument. Podívej se Gusto, jak je tady husto! Kolektív hlupákov vytvoril celý pojmový aparát; Husák (symbol zla), normalizace, totalita, ale aj bolševik, Rusák, komančovia, bolševik nás klamal; hlavně, že bez komunistů, a pod. Tí, vzdelaniu odolnejší, pridávajú ďalší mix: neomarxizmus, nová ľavica a pod. A takto vysvetľujú všetky javy dneška, zdochýnajúceho kapitalizmu, predtým ešte povýšeného na vrchol demokracie: od LGBT, cez gender tupostí až po neschopnosť vidieť problémy sveta reálne. Ani netušia, že sami sú pilierom zla. Betónujú to, čo kritizujú.

Tento pojmový hnoj je súčasťou antikomunizmu, starostlivo financovaného strašiaka už od roku 1848. Triedy a triedny boj nezanikol, naopak. Je totálny: útokom cez všeľudské hodnoty kapitál hrá vabank!
Paradoxne, ponovembrový vývoj potvrdil pravdivosť marxizmu. Zbavili nás národného majetku a obnovili vykorisťovanie človeka človekom. Je toto humánne a etické? Aký svet, s akými hodnotami, s akými cieľmi a cestami k nim, vystriedal ten socialistický? Proti vôli väčšiny nás vrátili do sveta násilia a vojen! Do minulých storočí!

Koho porazili zmanipulované, a vtedy dobre živené masy, komunizmus a komunistov? Porazili seba, budúcnosť svoju i svojich detí; porazili Človečenstvo; mravnejšie a spravodlivejšie usporiadanie spoločnosti. Dnešok je dôkazom. A zajtrajšok, a bude?

 1. Socializmus nemohol byť lepší a dokonalejší ako ľudia, ktorí ho budovali.
 2. Pri každej veľkej, a zároveň revolučnej zmene sa na udalostiach vyvezú aj
  karieristi a špekulanti. Neraz najvyššie, Nepochybujú! Nové tričko si oblečú
  medzi prvými, a pri ťažkostiach si ho ako prví aj vyzliekajú. Vieme, koľko
  úspešných arizátorov, či nacistických udavačov sa stalo členmi komunistickej
  strany, a z tejto buriny neskôr vyrástlo Hocičo? A všade!
  No, podvodníci s legitimáciou strany,
  čo myslia : ja – a vravia: strana,
  čo vravia : strana – a myslia ja,
  nech idú do hája! Miroslav Válek, Slovo, 1979
 3. Ak by bol socializmus totalitárskym režimom, s pribúdajúcim časom, podľa
  logiky, by upevňoval brutálne a násilné metódy v spoločnosti. Ako dnešní, a nie
  len pri očkovaní. Bolo to naopak, každým desaťročím (zaokrúhlene povedané) sa
  systém humanizoval a demokratizoval. Jeden z dôkazov? Pozrite aké umelecké
  diela vznikali, od filmov, televíznej a rozhlasovej tvorby, hudby atď. Tešia aj
  dnes! A čo tvorba a knihy pre deti? Stačí len porovnať, vrátane cien.
 4. V umení a v každej tvorbe boli hranice; ideové, ale aj etické a estetické; na toto
  sa zabúda. Kultúra úpadku, násilie a brutalita, pornografia boli zakázané,
  a mohli byť aj trestným činom. Že nesloboda? Áno, ale pre zločin; všestranný
  rozvoj človeka, u detí a mládeže osobitne, bol chránený! Dnes? A ak budete
  v Bruselu, zájdite do kostola Sv.Vykupiteľa; je tam z neho skvelý nočný disco
  bar. Účastníci bratislavskej Sviečkovej máte námet na výlet (s celým KDH).
  A nie len tam.
 5. Socializmus netreba reformovať, ale ho študovať (Engels), teoreticky rozvíjať
  a posúvať. Doterajšie teoretické poznatky sú súčasťou jeho metodológie, cez
  ktorú sa dopracujeme k teoretickým poznatkom novým. Stupne poznania sú
  v každej vede, tak ako vo fyzike: Newton, Einstein, Planck. A nemohlo to byť
  inak. Ak Slovensko nemalo velikánov v čase nemeckej klasickej filozofie, prišli
  neskôr, a predbehli takmer celý svet v ekonomických vedách. Pozri: Aj ekonómia
  je veda, autor, Prof. J. Husár. Je jedným z nich. A ponúka slová sv. Augustína:
  „Štát, ktorý by nebol organizovaný na základe spravodlivosti, by sa zmenil na
  veľkú bandu zlodejov“. Mne Slovensko (ponovembrové) krása je, však.
 6. Socializmus mal, podľa mojej mamičky (1924), len jednu chybu: mal prísť skôr!
  Oslobodil ich od každodenného trápenia, a nie len na poliach. A vyznamenania?
  Rad matkám. Za lásku a za život.
  A milujúcim ženám zlato!
  Za to len, že sú. Za číru
  nežnosť. Za ten pevný bod
  nášho vesmíru. Miroslav Válek


  Príbeh Troch kráľov je všeobecne známy. Aj ich dary: zlato vyjadrovalo kráľovstvo, kadidlo duchovný svet a myrha smrť a obetovanie. Ak by tak bolo dnes, aký dar by sme, sebe aj ľudstvu, pribalili? Čo by mal vyjadrovať? Ja takýto:
  „Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopáva mezi nimi propast …Bože, vráť světu pravdu!“
  Karel Čapek, 1938

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Čižnár zachránil Lipšica od basy

Lipšic, recidivista v klamaní, Čižnár pomocník Lipšica. Existovalo totiž metodické usmernenie pre prokurátorov, že pri nehode s následkom smrti musia ...

Nasledujúci článok

FILOZOFIA BYTIA

Anna Hogenová 2. diel: Mnoho ľudí necíti, že patrí do nejakej krajiny, národa, rodiny

ANNA HOGENOVÁ Diel 2/4 Mnoho ľudí necíti, že patrí do nejakej krajiny, národa, rodiny. To je dôsledok politiky Divide et Impera, dotiahnutej ...
NÁZOR

Vatikán je obchodná organizácia - Pavol Peter Kysucký

Ing. Pavol Peter Kysucký, technológ, filozof a spisovateľ napísal niekoľko filozofických kníh v ktorých pojednáva napríklad o teórii synchronicity, ktorej ...
NÁZOR

TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ - JUDr. Štefan Harabin

JUDr. Štefan Harabin o atentáte na Donalda Trumpa: JUDr. Štefan Harabin: „TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ, na to netreba zabúdať“ Bývalý ...
NÁZOR

Európska únia a Nato hynú ako organizácie

Ak sa dnes spomenie Európska únia, tak skoro každého napadne len vojna proti Ruskej federácii a sankcie. To je jej ...
NÁZOR

Sorosovskí presstitúti o atentáte na Fica a na Trumpa informujú v úplnej zhode

Milí priaznivci, všimli ste si tu zhodu sorosovských presstitútov pri informovaní o atentáte na Fica a na Trumpa? Po atentáte ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
NÁZOR

NAPĽULA NÁM DO OČÍ...

ZA VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH DO NR SR, VO VOĽBÁCH PREZIDENTA AJ VO VOĽBÁCH DO EP NÁM VLÁDNA KOALÍCIA POĎAKOVALA NAOZAJ ...
NÁZOR

Čo tu smrdí?- prof. Jaroslav Turánek

Profesor Jaroslav Turánek vysvetľuje čo to tu SMRDÍ v štáte dánskom… prečo musel končiť? Jedná sa o likvidáciu vedcov na ...
NÁZOR

Corbettov report: Prečo sa svet rúca a čo s tým môžeme urobiť?

Máte niekedy pocit, že sa všetko zrazu rúca? Vedeli ste však, že pre tento jav existuje názov? A že je ...
Aktualizované 21.7. 20:58
NÁZOR

Svetoznámy americký profesor odhalil, prečo vypukla rusko-ukrajinská vojna?

V relácii Tuckera Carlsona svetoznámy profesor Jeffrey Sachs podrobne opísal, ako Spojené štáty vyprovokovali Rusko k invázii na Ukrajinu. „Nie ...
NÁZOR

Teším sa na vzácnu chvíľu, kedy sa zo škaredých lariev vykľujú „krásne“ motýle

ilustračné foto: Pixabay Plán využitia Ukrajiny, ktorý zákerne pripravili USA a Veľká Británia bol naozaj zlovestný. Chceli vojensky napadnúť Rusko práve ...