Ženský vtip premiérovo na Kežmarskom hrade v podaní exTeatro

11. júna 2015

Aj tento rok Múzeum v Kežmarku pripravilo pre menších, ale i väčších návš-tevníkov hradu rozprávku pri príležitosti Medziná­rodného dňa detí.

Múzeum počas minulého týždňa premenilo svoje expozície na rozprávkové komnaty, v ktorých sa odohrával veselý príbeh chudobného, ale chytrého dievčaťa, ktoré si svojou múdrosťou, ale aj šarmom a vtipom získa srdce kráľa. Premiéra rozprávky Ženský vtip zožala obrovský úspech, o čom svedčí veľký záujem návštevníkov, predovšetkým žiakov škôl.

„Po úspechu minuloročnej čertovskej rozprávky sme aj tento rok siahli po realistickej slovenskej ľudovej rozprávke, ktorá je známa z viacerých spracovaní. Tento rok sme sa znovu rozhodli siahnuť po klasickej rozprávke, v ktorej sa nebude čarovať, ale zví­ťazí dobro nad zlom a tak sa celý hrad musel premeniť na rozprávkovú scénu. Rozpráv­ku budeme reprízovať počas EĽRO. Musím povedať, že rozprávky majú veľký úspech, o čom svedčí aj to, že už od januára sa nám hlásia sku­piny, predovšetkým zo škôl. Naozaj sme veľmi milo prek-vapení, pretože všetky termí­ny počas troch dní boli plne obsadené od ôsmej rána až do štvrtej,“ uviedla Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku.

Rozprávku na hrade už dva­násty rok naštudovalo exTeat-ro z Ľubice a tá tohtoročná sa hrá takým spôsobom, že každých 20 minút vchádza do hradu výprava. Tí, ktorí účinkujú v rozprávke, za jeden deň odohrajú 25 až 30 predstavení.

„Divadlo má toľko členov, koľko potrebujeme, v prípa­de potreby hrá celá dedina. V tejto rozprávke hrá 40 účin­kujúcich. Tým, že sú vstupy každých dvadsať minúť, máme päť Vladimírov a päť Zuzaniek,“ s úsmevom hovorí Marcel Hanáček, režisér, sce­nárista a vedúci experimen­tálneho divadla z Ľubice. Scé­ny v rozprávkovom príbehu sú inštalované priamo v ex­pozíciách múzea, ktoré musia uvoľniť priestor kulisám. „Za dvanásť rokov poznáme hrad lepšie, ako mnohí pracovníci, pretože niektorí sú tu menej, než my hrávame rozprávky. Poznáme na hrade každú pavučinu od podkrovia až do pivnice, vrátane schodísk a bočných chodieb,“ vysvetlil.

Divadlo má počas svojho 22-ročného pôsobenia už dostatočnú kostýmovú výba­vu, no napriek tomu niekto­ré kostýmy im pre rozpráv­kových hercov zapožičalo Slovenské národné divadlo. Nacvičenie rozprávky podľa Marcela Hanáčka im už ne­trvá dlho, pretože hrad dobre poznajú a herci si už presne vedia predstaviť, kde a ako sa budú pohybovať.

Minulý rok naštudovali realistickú rozprávku Čert a Káča bez kúziel a čarov a zožala v ich podaní obrov­ský úspech. Hudbu a tex­ty piesní tvorí dramaturg a člen súboru Slovenského komorného divadla v Mar­tine Róbert Mankovecký.

Ide o originálne dotvorenie a skombinovanie hovoreného slova s pesničkami, ktoré sú súčasťou rozprávkového prí­behu. Príbeh Ženský vtip sa odohráva v dome statkárky, ktorá sa s chudobnou ženou súdi. Deti sú súčasťou príbe­hu, ktoré spolu s kráľom Vla­dimírom budú v jeho komna­tách očakávať Zuzku. Tá má prísť ani vo dne, ani v noci, ani peši, ani na voze, po ceste, aj nie po ceste.

A určite zamestnancov hradu, ale aj divadelníkov potešila reakcia na ich akti­vitu, ktorú dostali od Mgr. Janky Ferencovej zo ZŠ Šro­bárova z Prešova. Píše sa v nej: „Vážení priatelia, dnes 3. 6. sme sa zúčastnili diva­delného predstavenia Ženský vtip na vašom hrade. Vyslo­vujeme úprimné poďakovanie za nevšedný, neopakovateľný zážitok. Ďakujeme scenáris­tovi, režisérovi, hercom, ktorí sa rozhodli sprístupniť histó­riu hradu zážitkovým spôso­bom. Myslím si, že tento nový prístup k vnímaniu histórie je tým správnym smerom, ktorý pritiahne veľa mladých turis­tov. Rovnako ako my, pedagó­govia, hlavne žiaci odchádza­me s príjemnými a nezabud­nuteľnými zážitkami. Radi sa k vám opäť vrátime.“ (pks)

    

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraSpravodajstvo

Druhý ročník projektu Bezpečné školy pozná svojich víťazov

Inovatívny projekt spoločnosti Slovanet Bezpečné ško­ly, ktorý bol realizovaný pod záštitou Národnej koalí­cie pre digitálne povolania, pozná svojich víťazov. Do ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Novinky v levočskej nemocnici

Novým námestníkom pre zdravotnú starostlivosť a súčasne primárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...
ATELIÉR POPPRATKultúra

Ondrej 4. Zimka

foto: pluska Mal šťastie študovať ešte v starom školskom systéme. Stáž v Anglicka označuje ako účasť v krúžku šikovných rúk. ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...