Spomienka na Aurela Viliama Scherfela

29. apríla 2015

V týchto dňoch si pripomí­name 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia lekárni­ka, chemika, botanika a ria­diteľa Tatranského múzea vo Veľkej Aurela Viliama (Wil­helma) Scherfela ( 23. 4. 1835 Veľká – 23. 4. 1895 Veľká).

Pri tejto príležitosti pripravil Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Podtat­ranským múzeom, Štátnym archívom v Spišskej Sobote a ZŠ s MŠ v Poprade-Veľkej spomienkový deň.

Scherfel pochádzal z le­kársko-lekárnického prost-redia a jeho život bol úzko spätý s mestskou časťou Po­pradu, s Veľkou. Pri jeho hrobe na cintoríne vo Veľkej sa konala pietna spomien­ka a položením kytice ruží si nielen Veľčania uctili pa­miatku významnej osobnos­ti „Bol to práve Scherfel, kto výrazným spôsobom pomohol zapísať Veľkú i celý náš región na mapu Európy. Som nes­mierne šťastný, že život, dielo i pamiatku Aurela Scherfela nám dodnes pripomína naj­mä stála expozícia v dome, v ktorom žil a pôsobil. Tento múdry a vzdelaný muž nám už dávno ukázal cestu, aké je dôležité spoznávať naše oko­lie, miesta a zákutia, ktorým hovoríme domov,“ uviedol Jo­zef Švagerko, primátor mesta počas pietnej spomienky na cintoríne.

Deň venovaný A. V. Scher­felovi pokračoval spomien­kovým večerom v galérii Scherfelov dom. Tu bola uvedená do života kniha autorov Zuzany Kollárovej, Daniely Mlynarčíkovej a Sta­nislava Spišiaka Aurel Viliam Scherfel, osobnosť, na ktorú nemožno zabudnúť. „Aurel Scherfel sa natrvalo zapísal do celoeurópskeho diania svojou prácou, skromnosťou a ľudomilstvom. V rodine mu veľa príbuzných zomrelo na choleru. To ho však nezlomilo a pokračoval v pestrej práci,“ povedala Zuzana Kollárová, spoluautorka a historička Štátneho archívu Levoča, po­bočky Spišská Sobota. Aurel Scherfel bol lekár, botanik člen Spišského spolku leká­rov a lekárnikov. Neskôr, od roku 1880, sa stal členom Rakúskeho spolku lekár­nikov a v roku 1856 založil ako školský inšpektor škol­skú knižnicu. V rokoch 1868 – 1870 bol starostom Veľkej. Niekoľko rokov bol členom Spolku spišských učiteľov a bol aj predsedom mužské­ho Velického spevokolu. Pre evanjelickú cirkev zanechal 2 000 zlatých a záhradu, su­sediacu s evanjelickým kos­tolom. Počas svojho života Aurel V. Scherfel venoval najviac času výskumu flóry Vysokých Tatier a Spiša. Jeho prioritou boli najmä liečivé rastliny a geobotanika. Aktív­ne sa podieľal na archeologic­kých výskumoch vo svojom okolí, zbieral minerály, hor­niny a historické predmety. Všetky svoje zbery, ako aj knihy a brožúrky zo svojej súkromnej knižnice veno­val Tatranskému múzeu vo Veľkej, spolu so svojím mik­roskopom a poskytol miest­nosť pre muzeálne expozície v priestoroch evanjelickej fary. „Pracoval pre evanjelickú cirkev, ale najviac sa venoval práci s deťmi. Bol školským inšpektorom a po predčasnej smrti svojho syna, ktorý mu zomrel ako 21-ročný, daroval obci veľkú budovu, v ktorej mala byť založená materská škola. V závete podmienil, že bude určená pre všetky deti bez konfesiálnej príslušnosti a rôznej národnosti. Myslel aj na chudobnejšie slovenské deti, lebo bol presvedčený, že všetky si zaslúžia vzdelanie,“ priblížila Zuzana Kolláro­vá. Kniha vznikla na podnet Klubu Veľčanov a jej vydanie finančne podporilo mesto Poprad. (pks)

Obrázok10

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Záujem žiakov základných škôl najmä o gymnáziá a SOŠ

Prieskum záujmu žia­kov 9. ročníkov a piatakov, hlásiacich sa na 8-ročné štúdium ukázal, že naj­viac z nich sa chce dostať ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Pamätník F. Guldana MUDr. Ľudovítovi Markušovskému

Slovensko je rodiskom mnohých významných osob­ností, ktoré sa zaslúžili o roz­voj ľudstva, o objavy, ktoré pomohli celému svetu, ale i ...
KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...