Spomienka na Aurela Viliama Scherfela

29. apríla 2015

V týchto dňoch si pripomí­name 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia lekárni­ka, chemika, botanika a ria­diteľa Tatranského múzea vo Veľkej Aurela Viliama (Wil­helma) Scherfela ( 23. 4. 1835 Veľká – 23. 4. 1895 Veľká).

Pri tejto príležitosti pripravil Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Podtat­ranským múzeom, Štátnym archívom v Spišskej Sobote a ZŠ s MŠ v Poprade-Veľkej spomienkový deň.

Scherfel pochádzal z le­kársko-lekárnického prost-redia a jeho život bol úzko spätý s mestskou časťou Po­pradu, s Veľkou. Pri jeho hrobe na cintoríne vo Veľkej sa konala pietna spomien­ka a položením kytice ruží si nielen Veľčania uctili pa­miatku významnej osobnos­ti „Bol to práve Scherfel, kto výrazným spôsobom pomohol zapísať Veľkú i celý náš región na mapu Európy. Som nes­mierne šťastný, že život, dielo i pamiatku Aurela Scherfela nám dodnes pripomína naj­mä stála expozícia v dome, v ktorom žil a pôsobil. Tento múdry a vzdelaný muž nám už dávno ukázal cestu, aké je dôležité spoznávať naše oko­lie, miesta a zákutia, ktorým hovoríme domov,“ uviedol Jo­zef Švagerko, primátor mesta počas pietnej spomienky na cintoríne.

Deň venovaný A. V. Scher­felovi pokračoval spomien­kovým večerom v galérii Scherfelov dom. Tu bola uvedená do života kniha autorov Zuzany Kollárovej, Daniely Mlynarčíkovej a Sta­nislava Spišiaka Aurel Viliam Scherfel, osobnosť, na ktorú nemožno zabudnúť. „Aurel Scherfel sa natrvalo zapísal do celoeurópskeho diania svojou prácou, skromnosťou a ľudomilstvom. V rodine mu veľa príbuzných zomrelo na choleru. To ho však nezlomilo a pokračoval v pestrej práci,“ povedala Zuzana Kollárová, spoluautorka a historička Štátneho archívu Levoča, po­bočky Spišská Sobota. Aurel Scherfel bol lekár, botanik člen Spišského spolku leká­rov a lekárnikov. Neskôr, od roku 1880, sa stal členom Rakúskeho spolku lekár­nikov a v roku 1856 založil ako školský inšpektor škol­skú knižnicu. V rokoch 1868 – 1870 bol starostom Veľkej. Niekoľko rokov bol členom Spolku spišských učiteľov a bol aj predsedom mužské­ho Velického spevokolu. Pre evanjelickú cirkev zanechal 2 000 zlatých a záhradu, su­sediacu s evanjelickým kos­tolom. Počas svojho života Aurel V. Scherfel venoval najviac času výskumu flóry Vysokých Tatier a Spiša. Jeho prioritou boli najmä liečivé rastliny a geobotanika. Aktív­ne sa podieľal na archeologic­kých výskumoch vo svojom okolí, zbieral minerály, hor­niny a historické predmety. Všetky svoje zbery, ako aj knihy a brožúrky zo svojej súkromnej knižnice veno­val Tatranskému múzeu vo Veľkej, spolu so svojím mik­roskopom a poskytol miest­nosť pre muzeálne expozície v priestoroch evanjelickej fary. „Pracoval pre evanjelickú cirkev, ale najviac sa venoval práci s deťmi. Bol školským inšpektorom a po predčasnej smrti svojho syna, ktorý mu zomrel ako 21-ročný, daroval obci veľkú budovu, v ktorej mala byť založená materská škola. V závete podmienil, že bude určená pre všetky deti bez konfesiálnej príslušnosti a rôznej národnosti. Myslel aj na chudobnejšie slovenské deti, lebo bol presvedčený, že všetky si zaslúžia vzdelanie,“ priblížila Zuzana Kolláro­vá. Kniha vznikla na podnet Klubu Veľčanov a jej vydanie finančne podporilo mesto Poprad. (pks)

Obrázok10

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Záujem žiakov základných škôl najmä o gymnáziá a SOŠ

Prieskum záujmu žia­kov 9. ročníkov a piatakov, hlásiacich sa na 8-ročné štúdium ukázal, že naj­viac z nich sa chce dostať ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Pamätník F. Guldana MUDr. Ľudovítovi Markušovskému

Slovensko je rodiskom mnohých významných osob­ností, ktoré sa zaslúžili o roz­voj ľudstva, o objavy, ktoré pomohli celému svetu, ale i ...
KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...
KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou