Spomienka na Aurela Viliama Scherfela

29. apríla 2015

V týchto dňoch si pripomí­name 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia lekárni­ka, chemika, botanika a ria­diteľa Tatranského múzea vo Veľkej Aurela Viliama (Wil­helma) Scherfela ( 23. 4. 1835 Veľká – 23. 4. 1895 Veľká).

Pri tejto príležitosti pripravil Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Podtat­ranským múzeom, Štátnym archívom v Spišskej Sobote a ZŠ s MŠ v Poprade-Veľkej spomienkový deň.

Scherfel pochádzal z le­kársko-lekárnického prost-redia a jeho život bol úzko spätý s mestskou časťou Po­pradu, s Veľkou. Pri jeho hrobe na cintoríne vo Veľkej sa konala pietna spomien­ka a položením kytice ruží si nielen Veľčania uctili pa­miatku významnej osobnos­ti „Bol to práve Scherfel, kto výrazným spôsobom pomohol zapísať Veľkú i celý náš región na mapu Európy. Som nes­mierne šťastný, že život, dielo i pamiatku Aurela Scherfela nám dodnes pripomína naj­mä stála expozícia v dome, v ktorom žil a pôsobil. Tento múdry a vzdelaný muž nám už dávno ukázal cestu, aké je dôležité spoznávať naše oko­lie, miesta a zákutia, ktorým hovoríme domov,“ uviedol Jo­zef Švagerko, primátor mesta počas pietnej spomienky na cintoríne.

Deň venovaný A. V. Scher­felovi pokračoval spomien­kovým večerom v galérii Scherfelov dom. Tu bola uvedená do života kniha autorov Zuzany Kollárovej, Daniely Mlynarčíkovej a Sta­nislava Spišiaka Aurel Viliam Scherfel, osobnosť, na ktorú nemožno zabudnúť. „Aurel Scherfel sa natrvalo zapísal do celoeurópskeho diania svojou prácou, skromnosťou a ľudomilstvom. V rodine mu veľa príbuzných zomrelo na choleru. To ho však nezlomilo a pokračoval v pestrej práci,“ povedala Zuzana Kollárová, spoluautorka a historička Štátneho archívu Levoča, po­bočky Spišská Sobota. Aurel Scherfel bol lekár, botanik člen Spišského spolku leká­rov a lekárnikov. Neskôr, od roku 1880, sa stal členom Rakúskeho spolku lekár­nikov a v roku 1856 založil ako školský inšpektor škol­skú knižnicu. V rokoch 1868 – 1870 bol starostom Veľkej. Niekoľko rokov bol členom Spolku spišských učiteľov a bol aj predsedom mužské­ho Velického spevokolu. Pre evanjelickú cirkev zanechal 2 000 zlatých a záhradu, su­sediacu s evanjelickým kos­tolom. Počas svojho života Aurel V. Scherfel venoval najviac času výskumu flóry Vysokých Tatier a Spiša. Jeho prioritou boli najmä liečivé rastliny a geobotanika. Aktív­ne sa podieľal na archeologic­kých výskumoch vo svojom okolí, zbieral minerály, hor­niny a historické predmety. Všetky svoje zbery, ako aj knihy a brožúrky zo svojej súkromnej knižnice veno­val Tatranskému múzeu vo Veľkej, spolu so svojím mik­roskopom a poskytol miest­nosť pre muzeálne expozície v priestoroch evanjelickej fary. „Pracoval pre evanjelickú cirkev, ale najviac sa venoval práci s deťmi. Bol školským inšpektorom a po predčasnej smrti svojho syna, ktorý mu zomrel ako 21-ročný, daroval obci veľkú budovu, v ktorej mala byť založená materská škola. V závete podmienil, že bude určená pre všetky deti bez konfesiálnej príslušnosti a rôznej národnosti. Myslel aj na chudobnejšie slovenské deti, lebo bol presvedčený, že všetky si zaslúžia vzdelanie,“ priblížila Zuzana Kolláro­vá. Kniha vznikla na podnet Klubu Veľčanov a jej vydanie finančne podporilo mesto Poprad. (pks)

Obrázok10

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Záujem žiakov základných škôl najmä o gymnáziá a SOŠ

Prieskum záujmu žia­kov 9. ročníkov a piatakov, hlásiacich sa na 8-ročné štúdium ukázal, že naj­viac z nich sa chce dostať ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Pamätník F. Guldana MUDr. Ľudovítovi Markušovskému

Slovensko je rodiskom mnohých významných osob­ností, ktoré sa zaslúžili o roz­voj ľudstva, o objavy, ktoré pomohli celému svetu, ale i ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
Kultúra

Špičky majú držať spolu!

Ján Baláž je slovenský gitarista, spevák a skladateľ. Je jedným zo zakladajúcich členov skupiny Modus. Od roku 1981 spolu s Jožom ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
Aktualizované 18.6. 23:50
Kultúra

Diela svetového A. Warhola si po Rzeszowe pozrú najbližšie vo Wroclawy a Krakowe

Ikona popkultúry Andy Warhol je na cestách. Vyše stovku jeho artefaktov si v uplynulých dvoch mesiacoch mohli pozrieť návštevníci okresného ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...