Osudy rodiny Czóbel v Kaštieli Strážky oslovili množstvo divákov

23. mája 2015

Počas tohto víkendu sa uskutočnil 11. ročník Noci múzeí a galérií. V jeden deň boli na celom Slovensku otvo­rené múzeá a galérie pre návštevníkov do neskorých noč­ných hodín, aby im umožnili netradičné prehliadky svojich expozícií.

Aktivity múzeí a galérií boli orientované naj­mä na rozšírenie tradičnej ponuky na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verej­nosťou ukryté. Boli to pre­hliadky depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné pora­denstvo v rôznych oblastiach, od umeleckých až po príro­dovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkla­dom kurátorov.

Do Noci múzeí a galérií sa pridal aj Kaštieľ v Strážkach, ktorý svojim návštevníkom ponúkol netradičný zážitok. V celodennom programe nechýbali predstavenia pre deti, ale i skôr narodené roč­níky. Od rána sa konali lekto­rované prehliadky pre verej­nosť a nádvorie kaštieľa patri­lo deťom, pre ktoré bol prip-ravený animačný program. „Počas podujatia, ktoré má celoslovenskú alebo až celoe­urópsku pôsobnosť, sme pri­pravili bohatý program pre návštevníkov, ktorých láka za­žiť niečo netradičné. Program sme koncipovali tak, aby oslo­vil malých aj veľkých a snažili sme sa pripraviť nový, ktorý tu ešte nebol. Príprava začala už koncom marca. V insce­nácii sme dali priestor hlavne mladým ľuďom. Divadelné predstavenia majú vždy veľký úspech, tak sme sa rozhodli aj tento rok podujatie ozvlášt­niť, ale niečím novým,“ uvie­dol Dominik Čupka, lektor Kaštieľa Strážky.

V parku zasa na návštev­níkov čakala novoinštalova­ná šachovnica s figúrkami. Poobede sa konala netradič­ná prehliadka pod názvom Spoznajte barónku Margitu Czóbelovú, spojená s tvori­vou dielňou pre deti. V pod-večer a večer odohrali v pod­zemných priestoroch kaštieľa pohybovú inscenáciu Nyuli – Zajko. Naštudovali ju štu­denti Vysokej školy múzic­kých umení v Bratislave. Ins-cenácia autorskej monodrá­my Juraja Baka bola inšpi­rovaná denníkovými zápis­kami svetoznámeho maliara Ladislava Mednyánszkeho a venovala sa jeho vzťahu k dlhoročnému priateľovi Bá­lintovi Kurdimu. Zajko zožal veľký úspech hlavne u skôr narodeného publika. Osudy a život rodiny Czóbel pri­niesla netradičná večerná prehliadka, na ktorej sa návš-tevníci vydali po stopách ľudí, žijúcich v kaštieli. Počas týchto prehliadok ožili členo­via rodiny Czóbel priamo v priestoroch kaštieľa a vyrozp-rávali „svoj“ príbeh, ktorý zachytával najvýznamnej­šie životné okamihy rodiny. V komnatách kaštieľa účin­kovali herci ochotníckeho divadla z Malého Slavkova, ktorí v kostýmoch z čias mi­nulých pútavo zahrali členov rodiny a zachytili množstvo drobností, ktoré rodine život priniesol.

V rámci Noci múzeí a ga­lérií pripravilo Podtatranské múzeum zážitkovú prehliad­ku vo svoje pobočke v Spiš­skej Sobote, ktorá bola spo­jená s prehliadkou remesiel. „Toto podujatie je tento rok špecifické, pretože sa nekonalo v našej hlavnej budove, ktorá sa práve rekonštruuje. Vďaka tomu, že máme aj tento objekt, presunuli sme sa do múzea by­tovej architektúry,“ povedala Magdaléna Bekessová, riadi­teľka Podtatranského múzea v Poprade. Podujatie spestrili remeselníci, včelár, rezbár a hrnčiarky, ktorí prezentovali nielen svoje výrobky, ale i prá­cu. Návštevníci si pozreli ex­pozície múzea Vznešenosť a pokora, cechy a remeslá, meš­tianske bývanie a osobnosti Spišskej Soboty. „Sme veľmi prekvapení, koľko ľudí nás na­vštívilo hlavne večer. Mali sme trošku obavu, ale bola zbytoč­ná. Veľmi si vážime, že náv­števníci našli naše múzeum v Spišskej Sobote, ktoré je predsa len mimo hlavnej trasy. Ľudia k nám prišli a znovu objavili tie­to komorné priestory,“ ukon­čila Magdaléna Bekessová. (pks)

DSCN8332

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

PozvánkySpravodajstvo

Veselý deň pre deti i rodičov

Detičky a ich rodičia môžu spoločne osláviť Deň detí už 30. mája 2015 v Hoteli Pa­norama Resort. Je pre nich ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Tri týždne ústnych maturít

Presne 46 583 žiakov zo 726 stredných škôl absolvuje od 18. mája do 5. júna skúšku dospelosti – ústne maturity.
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké TatryŽivotný štýl

Slovenská Tricklandia získala prestížne svetové ocenenie

Zážitková galéria Tricklandia získala prestížne ocenenie Travellers’ Choice 2020 – Best of the Best awards, ktoré raz ročne udeľuje celosvetová ...
KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraMestá a ObcePopradPozvánky

Vianočný POPRAD

Mesto Poprad, brána do Vysokých Tatier tradične každý rok začiatkom decembra sa zaodeje do zimného trblietavého šatu a láka návštevníkov ...
KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2020/2021

Slávnostné otvorenie Tatranského ľadového dómu Otvorené denne od 9:00 – 16:15 (pozemná lanovka v prevádzke od 8:30 do 16:30) Prežite ...
Kultúra

Fotografická súťaž Choď a foť zažila rekordný ročník

Do súťaže bolo prihlásených 820 snímok Víťazi ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť sú známi. Spomedzi 820 snímok zachytených v Prešovskom ...