Osudy rodiny Czóbel v Kaštieli Strážky oslovili množstvo divákov

23. mája 2015

Počas tohto víkendu sa uskutočnil 11. ročník Noci múzeí a galérií. V jeden deň boli na celom Slovensku otvo­rené múzeá a galérie pre návštevníkov do neskorých noč­ných hodín, aby im umožnili netradičné prehliadky svojich expozícií.

Aktivity múzeí a galérií boli orientované naj­mä na rozšírenie tradičnej ponuky na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verej­nosťou ukryté. Boli to pre­hliadky depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné pora­denstvo v rôznych oblastiach, od umeleckých až po príro­dovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkla­dom kurátorov.

Do Noci múzeí a galérií sa pridal aj Kaštieľ v Strážkach, ktorý svojim návštevníkom ponúkol netradičný zážitok. V celodennom programe nechýbali predstavenia pre deti, ale i skôr narodené roč­níky. Od rána sa konali lekto­rované prehliadky pre verej­nosť a nádvorie kaštieľa patri­lo deťom, pre ktoré bol prip-ravený animačný program. „Počas podujatia, ktoré má celoslovenskú alebo až celoe­urópsku pôsobnosť, sme pri­pravili bohatý program pre návštevníkov, ktorých láka za­žiť niečo netradičné. Program sme koncipovali tak, aby oslo­vil malých aj veľkých a snažili sme sa pripraviť nový, ktorý tu ešte nebol. Príprava začala už koncom marca. V insce­nácii sme dali priestor hlavne mladým ľuďom. Divadelné predstavenia majú vždy veľký úspech, tak sme sa rozhodli aj tento rok podujatie ozvlášt­niť, ale niečím novým,“ uvie­dol Dominik Čupka, lektor Kaštieľa Strážky.

V parku zasa na návštev­níkov čakala novoinštalova­ná šachovnica s figúrkami. Poobede sa konala netradič­ná prehliadka pod názvom Spoznajte barónku Margitu Czóbelovú, spojená s tvori­vou dielňou pre deti. V pod-večer a večer odohrali v pod­zemných priestoroch kaštieľa pohybovú inscenáciu Nyuli – Zajko. Naštudovali ju štu­denti Vysokej školy múzic­kých umení v Bratislave. Ins-cenácia autorskej monodrá­my Juraja Baka bola inšpi­rovaná denníkovými zápis­kami svetoznámeho maliara Ladislava Mednyánszkeho a venovala sa jeho vzťahu k dlhoročnému priateľovi Bá­lintovi Kurdimu. Zajko zožal veľký úspech hlavne u skôr narodeného publika. Osudy a život rodiny Czóbel pri­niesla netradičná večerná prehliadka, na ktorej sa návš-tevníci vydali po stopách ľudí, žijúcich v kaštieli. Počas týchto prehliadok ožili členo­via rodiny Czóbel priamo v priestoroch kaštieľa a vyrozp-rávali „svoj“ príbeh, ktorý zachytával najvýznamnej­šie životné okamihy rodiny. V komnatách kaštieľa účin­kovali herci ochotníckeho divadla z Malého Slavkova, ktorí v kostýmoch z čias mi­nulých pútavo zahrali členov rodiny a zachytili množstvo drobností, ktoré rodine život priniesol.

V rámci Noci múzeí a ga­lérií pripravilo Podtatranské múzeum zážitkovú prehliad­ku vo svoje pobočke v Spiš­skej Sobote, ktorá bola spo­jená s prehliadkou remesiel. „Toto podujatie je tento rok špecifické, pretože sa nekonalo v našej hlavnej budove, ktorá sa práve rekonštruuje. Vďaka tomu, že máme aj tento objekt, presunuli sme sa do múzea by­tovej architektúry,“ povedala Magdaléna Bekessová, riadi­teľka Podtatranského múzea v Poprade. Podujatie spestrili remeselníci, včelár, rezbár a hrnčiarky, ktorí prezentovali nielen svoje výrobky, ale i prá­cu. Návštevníci si pozreli ex­pozície múzea Vznešenosť a pokora, cechy a remeslá, meš­tianske bývanie a osobnosti Spišskej Soboty. „Sme veľmi prekvapení, koľko ľudí nás na­vštívilo hlavne večer. Mali sme trošku obavu, ale bola zbytoč­ná. Veľmi si vážime, že náv­števníci našli naše múzeum v Spišskej Sobote, ktoré je predsa len mimo hlavnej trasy. Ľudia k nám prišli a znovu objavili tie­to komorné priestory,“ ukon­čila Magdaléna Bekessová. (pks)

DSCN8332

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

PozvánkySpravodajstvo

Veselý deň pre deti i rodičov

Detičky a ich rodičia môžu spoločne osláviť Deň detí už 30. mája 2015 v Hoteli Pa­norama Resort. Je pre nich ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Tri týždne ústnych maturít

Presne 46 583 žiakov zo 726 stredných škôl absolvuje od 18. mája do 5. júna skúšku dospelosti – ústne maturity.
KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...
KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou