Nie je fórum ako Forum

11. novembra 2015

Otvorením nového ob­chodného centra Forum v Poprade sa okrem nákupnej horúčky, ktorou začali trpieť mnohí naši spoluobčania, ob­javil i ďalší fenomén, súvisiaci so slovenčinou. Skloňovanie jeho názvu. Preto sme sa na správne skloňovanie opýtali PaedDr. Zdenka Suchého, slovenčinára z Gymnázia Ku­kučínová v Poprade.

„Podstatné mená zakon­čené na -um, -us (múzeum, centrum, fórum, modus, organizmus…) sa skloňujú tak, že koncovka vypadáva a pripája sa pádová prípona – (od) múzea, centra, fóra, modu, organizmu… V tomto prípade ide však o VLAST­NÉ MENO, názov inštitúcie. V takom prípade neplatí pra­vidlo platné pre všeobecné podstatné meno. Takže ak sa hotel, obchod, hudobná sku­pina a pod. volá Centrum, Forum, Modus, skloňuje sa bez oddeľovania prípony, teda (od) Centrumu, Foru­mu, Modusu…“

Pre úplnosť uvedieme, že podobný problém riešil aj Jazykovedný ústav Ľu­dovíta Štúra SAV už pred troma rokami. Slovo sen­zus ako všeobecné pods-tatné meno vo význame „1. pocit; 2. zmysel, vnem vní­manie; zmýšľanie; 3. rozum“ sa skloňuje s vypadávaním koncového -us – zo senzu – k senzu – senzus – o senze – so senzom. Názov slovenskej skupiny Senzus (o ktorý tu pravdepodobne ide) sa sklo­ňuje so zachovaním koncové­ho -us – Senzus – zo Senzusu – k Senzusu – poznám Senzus – o Senzuse – so Senzusom. Takéto dvojaké skloňovanie je pri dvojiciach všeobecných a vlastných podstatných mien v slovenčine bežné, napr. slo­vo modus v pôvodnom význa­me „spôsob spolunažívania“ sa skloňuje s vypadávaním -us – modus – modu,ale ná­zov slovenskej hudobnej skupiny Modus sa skloňuje so zachovaním -us: Modus – Modusu. Podobne je to na­príklad aj pri dvojiciach slov centrum („stred“) a Centrum (názov obchodného domu): centrum – z centra, Centrum – z Centrumu, alebo fórum (v rozličných významoch, napr. „spoločenstvo, verejnosť, za­sadnutie“) a Forum (názov hotela alebo časopisu): fórum – z fóra, Forum – z Forumu.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

52. ročník literárnej súťaže Wolkrova Polianka

Posledný októbrový týždeň sa v Tatranskej Polianke konal 52. ročník literárnej súťaže mladých autorov. „Wolk­rova Polianka, celoslovenská literárna súťaž mladých ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

Ak bežné cestovanie do cu­dziny obohacuje život člove­ka, potom pri cielených ces­tách za vedeckým poznaním to platí dvojnásobne. Astro­nóm Vojtech ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...
ATELIÉR POPPRATKultúra

Ondrej 4. Zimka

foto: pluska Mal šťastie študovať ešte v starom školskom systéme. Stáž v Anglicka označuje ako účasť v krúžku šikovných rúk. ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...