Nie je fórum ako Forum

11. novembra 2015

Otvorením nového ob­chodného centra Forum v Poprade sa okrem nákupnej horúčky, ktorou začali trpieť mnohí naši spoluobčania, ob­javil i ďalší fenomén, súvisiaci so slovenčinou. Skloňovanie jeho názvu. Preto sme sa na správne skloňovanie opýtali PaedDr. Zdenka Suchého, slovenčinára z Gymnázia Ku­kučínová v Poprade.

„Podstatné mená zakon­čené na -um, -us (múzeum, centrum, fórum, modus, organizmus…) sa skloňujú tak, že koncovka vypadáva a pripája sa pádová prípona – (od) múzea, centra, fóra, modu, organizmu… V tomto prípade ide však o VLAST­NÉ MENO, názov inštitúcie. V takom prípade neplatí pra­vidlo platné pre všeobecné podstatné meno. Takže ak sa hotel, obchod, hudobná sku­pina a pod. volá Centrum, Forum, Modus, skloňuje sa bez oddeľovania prípony, teda (od) Centrumu, Foru­mu, Modusu…“

Pre úplnosť uvedieme, že podobný problém riešil aj Jazykovedný ústav Ľu­dovíta Štúra SAV už pred troma rokami. Slovo sen­zus ako všeobecné pods-tatné meno vo význame „1. pocit; 2. zmysel, vnem vní­manie; zmýšľanie; 3. rozum“ sa skloňuje s vypadávaním koncového -us – zo senzu – k senzu – senzus – o senze – so senzom. Názov slovenskej skupiny Senzus (o ktorý tu pravdepodobne ide) sa sklo­ňuje so zachovaním koncové­ho -us – Senzus – zo Senzusu – k Senzusu – poznám Senzus – o Senzuse – so Senzusom. Takéto dvojaké skloňovanie je pri dvojiciach všeobecných a vlastných podstatných mien v slovenčine bežné, napr. slo­vo modus v pôvodnom význa­me „spôsob spolunažívania“ sa skloňuje s vypadávaním -us – modus – modu,ale ná­zov slovenskej hudobnej skupiny Modus sa skloňuje so zachovaním -us: Modus – Modusu. Podobne je to na­príklad aj pri dvojiciach slov centrum („stred“) a Centrum (názov obchodného domu): centrum – z centra, Centrum – z Centrumu, alebo fórum (v rozličných významoch, napr. „spoločenstvo, verejnosť, za­sadnutie“) a Forum (názov hotela alebo časopisu): fórum – z fóra, Forum – z Forumu.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

52. ročník literárnej súťaže Wolkrova Polianka

Posledný októbrový týždeň sa v Tatranskej Polianke konal 52. ročník literárnej súťaže mladých autorov. „Wolk­rova Polianka, celoslovenská literárna súťaž mladých ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

Ak bežné cestovanie do cu­dziny obohacuje život člove­ka, potom pri cielených ces­tách za vedeckým poznaním to platí dvojnásobne. Astro­nóm Vojtech ...
KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou

KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...