Nie je fórum ako Forum

11. novembra 2015

Otvorením nového ob­chodného centra Forum v Poprade sa okrem nákupnej horúčky, ktorou začali trpieť mnohí naši spoluobčania, ob­javil i ďalší fenomén, súvisiaci so slovenčinou. Skloňovanie jeho názvu. Preto sme sa na správne skloňovanie opýtali PaedDr. Zdenka Suchého, slovenčinára z Gymnázia Ku­kučínová v Poprade.

„Podstatné mená zakon­čené na -um, -us (múzeum, centrum, fórum, modus, organizmus…) sa skloňujú tak, že koncovka vypadáva a pripája sa pádová prípona – (od) múzea, centra, fóra, modu, organizmu… V tomto prípade ide však o VLAST­NÉ MENO, názov inštitúcie. V takom prípade neplatí pra­vidlo platné pre všeobecné podstatné meno. Takže ak sa hotel, obchod, hudobná sku­pina a pod. volá Centrum, Forum, Modus, skloňuje sa bez oddeľovania prípony, teda (od) Centrumu, Foru­mu, Modusu…“

Pre úplnosť uvedieme, že podobný problém riešil aj Jazykovedný ústav Ľu­dovíta Štúra SAV už pred troma rokami. Slovo sen­zus ako všeobecné pods-tatné meno vo význame „1. pocit; 2. zmysel, vnem vní­manie; zmýšľanie; 3. rozum“ sa skloňuje s vypadávaním koncového -us – zo senzu – k senzu – senzus – o senze – so senzom. Názov slovenskej skupiny Senzus (o ktorý tu pravdepodobne ide) sa sklo­ňuje so zachovaním koncové­ho -us – Senzus – zo Senzusu – k Senzusu – poznám Senzus – o Senzuse – so Senzusom. Takéto dvojaké skloňovanie je pri dvojiciach všeobecných a vlastných podstatných mien v slovenčine bežné, napr. slo­vo modus v pôvodnom význa­me „spôsob spolunažívania“ sa skloňuje s vypadávaním -us – modus – modu,ale ná­zov slovenskej hudobnej skupiny Modus sa skloňuje so zachovaním -us: Modus – Modusu. Podobne je to na­príklad aj pri dvojiciach slov centrum („stred“) a Centrum (názov obchodného domu): centrum – z centra, Centrum – z Centrumu, alebo fórum (v rozličných významoch, napr. „spoločenstvo, verejnosť, za­sadnutie“) a Forum (názov hotela alebo časopisu): fórum – z fóra, Forum – z Forumu.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

52. ročník literárnej súťaže Wolkrova Polianka

Posledný októbrový týždeň sa v Tatranskej Polianke konal 52. ročník literárnej súťaže mladých autorov. „Wolk­rova Polianka, celoslovenská literárna súťaž mladých ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

Ak bežné cestovanie do cu­dziny obohacuje život člove­ka, potom pri cielených ces­tách za vedeckým poznaním to platí dvojnásobne. Astro­nóm Vojtech ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...