Nie je fórum ako Forum

11. novembra 2015

Otvorením nového ob­chodného centra Forum v Poprade sa okrem nákupnej horúčky, ktorou začali trpieť mnohí naši spoluobčania, ob­javil i ďalší fenomén, súvisiaci so slovenčinou. Skloňovanie jeho názvu. Preto sme sa na správne skloňovanie opýtali PaedDr. Zdenka Suchého, slovenčinára z Gymnázia Ku­kučínová v Poprade.

„Podstatné mená zakon­čené na -um, -us (múzeum, centrum, fórum, modus, organizmus…) sa skloňujú tak, že koncovka vypadáva a pripája sa pádová prípona – (od) múzea, centra, fóra, modu, organizmu… V tomto prípade ide však o VLAST­NÉ MENO, názov inštitúcie. V takom prípade neplatí pra­vidlo platné pre všeobecné podstatné meno. Takže ak sa hotel, obchod, hudobná sku­pina a pod. volá Centrum, Forum, Modus, skloňuje sa bez oddeľovania prípony, teda (od) Centrumu, Foru­mu, Modusu…“

Pre úplnosť uvedieme, že podobný problém riešil aj Jazykovedný ústav Ľu­dovíta Štúra SAV už pred troma rokami. Slovo sen­zus ako všeobecné pods-tatné meno vo význame „1. pocit; 2. zmysel, vnem vní­manie; zmýšľanie; 3. rozum“ sa skloňuje s vypadávaním koncového -us – zo senzu – k senzu – senzus – o senze – so senzom. Názov slovenskej skupiny Senzus (o ktorý tu pravdepodobne ide) sa sklo­ňuje so zachovaním koncové­ho -us – Senzus – zo Senzusu – k Senzusu – poznám Senzus – o Senzuse – so Senzusom. Takéto dvojaké skloňovanie je pri dvojiciach všeobecných a vlastných podstatných mien v slovenčine bežné, napr. slo­vo modus v pôvodnom význa­me „spôsob spolunažívania“ sa skloňuje s vypadávaním -us – modus – modu,ale ná­zov slovenskej hudobnej skupiny Modus sa skloňuje so zachovaním -us: Modus – Modusu. Podobne je to na­príklad aj pri dvojiciach slov centrum („stred“) a Centrum (názov obchodného domu): centrum – z centra, Centrum – z Centrumu, alebo fórum (v rozličných významoch, napr. „spoločenstvo, verejnosť, za­sadnutie“) a Forum (názov hotela alebo časopisu): fórum – z fóra, Forum – z Forumu.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

52. ročník literárnej súťaže Wolkrova Polianka

Posledný októbrový týždeň sa v Tatranskej Polianke konal 52. ročník literárnej súťaže mladých autorov. „Wolk­rova Polianka, celoslovenská literárna súťaž mladých ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

Ak bežné cestovanie do cu­dziny obohacuje život člove­ka, potom pri cielených ces­tách za vedeckým poznaním to platí dvojnásobne. Astro­nóm Vojtech ...
Kultúra

Igor Piačka predstavil svoju novú poštovú známku

V Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa 30. júna konala inaugurácia novej poštovej známky, Demänovská jaskyňa ...
KežmarokKultúraMestá a ObcePopradPozvánkyPrešovSpišská BeláVysoké Tatry

V Tatrách sa otvoria vysokohorské chodníky a znovu ožije kultúra

Po otvorení dolín (15. júna) sa môžete tešiť na začiatok bohatého Tatranského kultúrneho leta. Už o pár dní ho odštartujú tri ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2020/2021

Slávnostné otvorenie Tatranského ľadového dómu Otvorené denne od 9:00 – 16:15 (pozemná lanovka v prevádzke od 8:30 do 16:30) Prežite ...
KultúraPoprad

Gedeon Majunke - 100. rokov od úmrtia významného architekta

100. rokov od úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho   Gedeon Wilhelm Majunke sa narodil 9. mája 1854 v Spišskej Sobote a ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánky

Vianočný POPRAD

Mesto Poprad, brána do Vysokých Tatier tradične každý rok začiatkom decembra sa zaodeje do zimného trblietavého šatu a láka návštevníkov ...
KultúraPozvánky

Leonardo da Vinci v Tatranskej galérii

Leonardo da Vinci – Stroje a iné Stanislav Lajda – Posledná večera Leonarda z Vinci Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: ...
KultúraMestá a ObceStará Ľubovňa

Na Ľubovnianskom hrade zrekonštruujú severovýchodnú hradbu a nádvorie

Celkové náklady predstavujú viac ako 850-tisíc eur Odstránenie havarijného stavu a záchrana severovýchodnej hradby i tretieho nádvoria. To je hlavným cieľom blížiacej ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
KultúraMestá a ObcePoprad

Na minútku do múzea 1

Vo fondoch Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza neobvyklá nádoba zo známej archeologickej lokality Myšia hôrka pri Spišskom Štvrtku. Našli ju ...