Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

11. novembra 2015

Ak bežné cestovanie do cu­dziny obohacuje život člove­ka, potom pri cielených ces­tách za vedeckým poznaním to platí dvojnásobne. Astro­nóm Vojtech Rušín, ktorý od roku 1959 pracuje v Astrono­mickom ústave SAV, zasvätil celý svoj život výskumu našej najbližšej hviezdy – Slnka. Pozoroval ho nielen z hvez­dárne na Skalnatom Plese či vysokohorského observatória na Lomnickom štíte, ale aj počas úplných zatmení Slnka Mesiacom takmer po celom svete.

Zúčastnil sa 21 expedícií za zatmením Slnka, napr. v Chi­le, Francúzskej Polynézii, In­dii, na Marshallových ostro­voch, v Nigérii, bývalej ZSSR, v Mongolsku, Zambii a pod., ktoré organizoval a mnohé z nich aj viedol. A pretože zá­žitky a poznatky majú svoj vý­znam až potom, ak ich s nie­kym zdielame, ani Vojtech Rušin si ich nenecháva pre seba a prednáša doma i v za­hraničí, publikuje. Popri svo­jej vedeckej práci napísal vyše 200 vedeckých a odborných článkov, za sebou má viac ako 1 500 vedecko-populari­začných prednášok nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Japonsku, Slovinsku a USA, uverejnil desiatky populari­začných článkov a fotografií.

Jeho zatiaľ posledné cesty za zatmením Slnka viedli k protinožcom do Austrálie, do tropického čierneho Ga­bonu a na mrazivé súostrovie ľadu a zimy Svalbard (Špic­bergy). Z týchto zážitkov vznikla zaujímavá plnofareb­ná publikácia, ktorá zaujme nielen príjemným rozprá­vaním o zážitkoch v týchto krajinách, ale aj krásnymi celostranovými farebnými fotografiami ľudí, miest, kra­jiny – a samozrejme – Slnka. Druhým „ja“ Vojtecha Ruši­na je totiž fotografia – láska, ktorá ho verne sprevádza po celý produktívny život. Kniha pod titulom eXtrémy v pos-lednej kapitole v primeranej forme informuje čitateľov aj o najnovších výskumoch Slnka a stručne Mesiaca. Keď astronóm nazve svoju knihu extrémy, napadne vás hneď, aké výstrelky vesmíru tu popisuje? Ale je to málič­ko inak. „Keď som si na mape sveta pozrel, kde sa jednotlivé lokality na pozorovanie Slnka nachádzajú a aké tam pa­nujú podmienky pre život či pre „zatmeňové“ experimen­ty, nenapadlo ma nič lepšie, než takto knihu pomenovať,“ usmieva sa autor. „Napokon, k tým trom geografickým extrémom sa radí aj štvrtý – sl­nečný! Slnko je zdrojom svetla, tepla a energie na Zemi. Sú­časný cyklus slnečnej aktivity je veľmi nízky v porovnaní s niektorými predchádzajúci­mi cyklami. Prečo? Tak to ne­vieme. Jednoducho na Slnku sa deje niečo, čo sme doteraz nepoznali. Vieme ale, že je za tým magnetické pole Slnka a že to pociťuje aj Zem.“

Knižka bola za účasti po­četných hostí pokrstená v ne­deľu 25. októbra 2015 v kongresovom centre Academia SAV v Starej Lesnej a dobrú priamočiaru cestu k čitate­ľom jej poprial krstný otec Ing. Jozef Dudžák, starosta autorovej rodnej obce Spišské Hanušovce. Publikácia na 184 stranách predstavuje čriepky zážitkov a poznatkov z au­torových ciest za zatmením, ktoré sú doplnené 194 fotografiami. Nie všetky obráz­ky ale vznikali ľahko. „Napr. o Gabone som vedel, že ľudí tam môžete fotografovať len s ich súhlasom,“ píše o tom Vojtech Rušin vo svojej kni­he. „Pri mojej vášni zväčňovať tváre ľudí to znamenalo, že som ich najskôr musel požia­dať o dovolenie. Pri detailoch ľudských tvárí to robievam vždy a všade. Ale tu to bolo zložitejšie. Môj nový objektív s 200-milimetrovým ohniskom síce umožňoval fotografovať aj detaily vzdialenejších ob­jektov, ale… Ak ma zbadali, hrozili mi päsťami. Tak som to po niekoľkých pokusoch vzdal. Nechcel som riskovať rozbitie aparátu alebo privolanie polí­cie, ktorá sa sem-tam mihla na autách…“

Astronóm Vojtech Rušin má na svojom konte po­merne bohatú bibliografiu, eXtrémy sú už jeho sied­ma kniha (okrem toho sa ale spoluautorsky podie­ľal aj na novej knihe Čes­ká stopa v Tatrách, ktorá vyšla na jar tohoto roku). Okrem populárne vedeckých kníh napísal aj cestovateľ­skú knižku Zážitky v tieni Mesiaca (2010) a fotografickú knihu Poézia ľudskej duše (2012). Najnovšie eX­trémy sú spojením „zhovor­čivého“ obrazu a láskavého slova. Určite si nájdu svojich čitateľov, ktorých priťahujú zaujímavosti z krajín, o kto­rých sa bežne nedozviete. „Účasť na zatmeniach Sln­ka zbližuje ľudí, dochádza k výmene poznatkov nielen na poli vedeckom, ale aj spo­ločenskom a kultúrnom,“ uviedol Vojtech Rušin. A my dodáme – vďaka za ich spos­tredkovanie nám všetkým „obyčajným smrteľníkom“.

Eva Potočná

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Nie je fórum ako Forum

Otvorením nového ob­chodného centra Forum v Poprade sa okrem nákupnej horúčky, ktorou začali trpieť mnohí naši spoluobčania, ob­javil i ďalší ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Siedmy Zlatý erb pre Prešovský kraj

Prešovský samosprávny kraj už siedmy rok po sebe obhájil víťazstvo v súťaži Zla­tý erb. Internetová stránka Prešovského samosprávneho kraja www.po-kraj.sk ...
KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké TatryŽivotný štýl

Slovenská Tricklandia získala prestížne svetové ocenenie

Zážitková galéria Tricklandia získala prestížne ocenenie Travellers’ Choice 2020 – Best of the Best awards, ktoré raz ročne udeľuje celosvetová ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánky

Vianočný POPRAD

Mesto Poprad, brána do Vysokých Tatier tradične každý rok začiatkom decembra sa zaodeje do zimného trblietavého šatu a láka návštevníkov ...
KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
Kultúra

Fotografická súťaž Choď a foť zažila rekordný ročník

Do súťaže bolo prihlásených 820 snímok Víťazi ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť sú známi. Spomedzi 820 snímok zachytených v Prešovskom ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraPozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2020/2021

Slávnostné otvorenie Tatranského ľadového dómu Otvorené denne od 9:00 – 16:15 (pozemná lanovka v prevádzke od 8:30 do 16:30) Prežite ...
KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...