Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

11. novembra 2015

Ak bežné cestovanie do cu­dziny obohacuje život člove­ka, potom pri cielených ces­tách za vedeckým poznaním to platí dvojnásobne. Astro­nóm Vojtech Rušín, ktorý od roku 1959 pracuje v Astrono­mickom ústave SAV, zasvätil celý svoj život výskumu našej najbližšej hviezdy – Slnka. Pozoroval ho nielen z hvez­dárne na Skalnatom Plese či vysokohorského observatória na Lomnickom štíte, ale aj počas úplných zatmení Slnka Mesiacom takmer po celom svete.

Zúčastnil sa 21 expedícií za zatmením Slnka, napr. v Chi­le, Francúzskej Polynézii, In­dii, na Marshallových ostro­voch, v Nigérii, bývalej ZSSR, v Mongolsku, Zambii a pod., ktoré organizoval a mnohé z nich aj viedol. A pretože zá­žitky a poznatky majú svoj vý­znam až potom, ak ich s nie­kym zdielame, ani Vojtech Rušin si ich nenecháva pre seba a prednáša doma i v za­hraničí, publikuje. Popri svo­jej vedeckej práci napísal vyše 200 vedeckých a odborných článkov, za sebou má viac ako 1 500 vedecko-populari­začných prednášok nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Japonsku, Slovinsku a USA, uverejnil desiatky populari­začných článkov a fotografií.

Jeho zatiaľ posledné cesty za zatmením Slnka viedli k protinožcom do Austrálie, do tropického čierneho Ga­bonu a na mrazivé súostrovie ľadu a zimy Svalbard (Špic­bergy). Z týchto zážitkov vznikla zaujímavá plnofareb­ná publikácia, ktorá zaujme nielen príjemným rozprá­vaním o zážitkoch v týchto krajinách, ale aj krásnymi celostranovými farebnými fotografiami ľudí, miest, kra­jiny – a samozrejme – Slnka. Druhým „ja“ Vojtecha Ruši­na je totiž fotografia – láska, ktorá ho verne sprevádza po celý produktívny život. Kniha pod titulom eXtrémy v pos-lednej kapitole v primeranej forme informuje čitateľov aj o najnovších výskumoch Slnka a stručne Mesiaca. Keď astronóm nazve svoju knihu extrémy, napadne vás hneď, aké výstrelky vesmíru tu popisuje? Ale je to málič­ko inak. „Keď som si na mape sveta pozrel, kde sa jednotlivé lokality na pozorovanie Slnka nachádzajú a aké tam pa­nujú podmienky pre život či pre „zatmeňové“ experimen­ty, nenapadlo ma nič lepšie, než takto knihu pomenovať,“ usmieva sa autor. „Napokon, k tým trom geografickým extrémom sa radí aj štvrtý – sl­nečný! Slnko je zdrojom svetla, tepla a energie na Zemi. Sú­časný cyklus slnečnej aktivity je veľmi nízky v porovnaní s niektorými predchádzajúci­mi cyklami. Prečo? Tak to ne­vieme. Jednoducho na Slnku sa deje niečo, čo sme doteraz nepoznali. Vieme ale, že je za tým magnetické pole Slnka a že to pociťuje aj Zem.“

Knižka bola za účasti po­četných hostí pokrstená v ne­deľu 25. októbra 2015 v kongresovom centre Academia SAV v Starej Lesnej a dobrú priamočiaru cestu k čitate­ľom jej poprial krstný otec Ing. Jozef Dudžák, starosta autorovej rodnej obce Spišské Hanušovce. Publikácia na 184 stranách predstavuje čriepky zážitkov a poznatkov z au­torových ciest za zatmením, ktoré sú doplnené 194 fotografiami. Nie všetky obráz­ky ale vznikali ľahko. „Napr. o Gabone som vedel, že ľudí tam môžete fotografovať len s ich súhlasom,“ píše o tom Vojtech Rušin vo svojej kni­he. „Pri mojej vášni zväčňovať tváre ľudí to znamenalo, že som ich najskôr musel požia­dať o dovolenie. Pri detailoch ľudských tvárí to robievam vždy a všade. Ale tu to bolo zložitejšie. Môj nový objektív s 200-milimetrovým ohniskom síce umožňoval fotografovať aj detaily vzdialenejších ob­jektov, ale… Ak ma zbadali, hrozili mi päsťami. Tak som to po niekoľkých pokusoch vzdal. Nechcel som riskovať rozbitie aparátu alebo privolanie polí­cie, ktorá sa sem-tam mihla na autách…“

Astronóm Vojtech Rušin má na svojom konte po­merne bohatú bibliografiu, eXtrémy sú už jeho sied­ma kniha (okrem toho sa ale spoluautorsky podie­ľal aj na novej knihe Čes­ká stopa v Tatrách, ktorá vyšla na jar tohoto roku). Okrem populárne vedeckých kníh napísal aj cestovateľ­skú knižku Zážitky v tieni Mesiaca (2010) a fotografickú knihu Poézia ľudskej duše (2012). Najnovšie eX­trémy sú spojením „zhovor­čivého“ obrazu a láskavého slova. Určite si nájdu svojich čitateľov, ktorých priťahujú zaujímavosti z krajín, o kto­rých sa bežne nedozviete. „Účasť na zatmeniach Sln­ka zbližuje ľudí, dochádza k výmene poznatkov nielen na poli vedeckom, ale aj spo­ločenskom a kultúrnom,“ uviedol Vojtech Rušin. A my dodáme – vďaka za ich spos­tredkovanie nám všetkým „obyčajným smrteľníkom“.

Eva Potočná

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Nie je fórum ako Forum

Otvorením nového ob­chodného centra Forum v Poprade sa okrem nákupnej horúčky, ktorou začali trpieť mnohí naši spoluobčania, ob­javil i ďalší ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Siedmy Zlatý erb pre Prešovský kraj

Prešovský samosprávny kraj už siedmy rok po sebe obhájil víťazstvo v súťaži Zla­tý erb. Internetová stránka Prešovského samosprávneho kraja www.po-kraj.sk ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...