Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

11. novembra 2015

Ak bežné cestovanie do cu­dziny obohacuje život člove­ka, potom pri cielených ces­tách za vedeckým poznaním to platí dvojnásobne. Astro­nóm Vojtech Rušín, ktorý od roku 1959 pracuje v Astrono­mickom ústave SAV, zasvätil celý svoj život výskumu našej najbližšej hviezdy – Slnka. Pozoroval ho nielen z hvez­dárne na Skalnatom Plese či vysokohorského observatória na Lomnickom štíte, ale aj počas úplných zatmení Slnka Mesiacom takmer po celom svete.

Zúčastnil sa 21 expedícií za zatmením Slnka, napr. v Chi­le, Francúzskej Polynézii, In­dii, na Marshallových ostro­voch, v Nigérii, bývalej ZSSR, v Mongolsku, Zambii a pod., ktoré organizoval a mnohé z nich aj viedol. A pretože zá­žitky a poznatky majú svoj vý­znam až potom, ak ich s nie­kym zdielame, ani Vojtech Rušin si ich nenecháva pre seba a prednáša doma i v za­hraničí, publikuje. Popri svo­jej vedeckej práci napísal vyše 200 vedeckých a odborných článkov, za sebou má viac ako 1 500 vedecko-populari­začných prednášok nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Japonsku, Slovinsku a USA, uverejnil desiatky populari­začných článkov a fotografií.

Jeho zatiaľ posledné cesty za zatmením Slnka viedli k protinožcom do Austrálie, do tropického čierneho Ga­bonu a na mrazivé súostrovie ľadu a zimy Svalbard (Špic­bergy). Z týchto zážitkov vznikla zaujímavá plnofareb­ná publikácia, ktorá zaujme nielen príjemným rozprá­vaním o zážitkoch v týchto krajinách, ale aj krásnymi celostranovými farebnými fotografiami ľudí, miest, kra­jiny – a samozrejme – Slnka. Druhým „ja“ Vojtecha Ruši­na je totiž fotografia – láska, ktorá ho verne sprevádza po celý produktívny život. Kniha pod titulom eXtrémy v pos-lednej kapitole v primeranej forme informuje čitateľov aj o najnovších výskumoch Slnka a stručne Mesiaca. Keď astronóm nazve svoju knihu extrémy, napadne vás hneď, aké výstrelky vesmíru tu popisuje? Ale je to málič­ko inak. „Keď som si na mape sveta pozrel, kde sa jednotlivé lokality na pozorovanie Slnka nachádzajú a aké tam pa­nujú podmienky pre život či pre „zatmeňové“ experimen­ty, nenapadlo ma nič lepšie, než takto knihu pomenovať,“ usmieva sa autor. „Napokon, k tým trom geografickým extrémom sa radí aj štvrtý – sl­nečný! Slnko je zdrojom svetla, tepla a energie na Zemi. Sú­časný cyklus slnečnej aktivity je veľmi nízky v porovnaní s niektorými predchádzajúci­mi cyklami. Prečo? Tak to ne­vieme. Jednoducho na Slnku sa deje niečo, čo sme doteraz nepoznali. Vieme ale, že je za tým magnetické pole Slnka a že to pociťuje aj Zem.“

Knižka bola za účasti po­četných hostí pokrstená v ne­deľu 25. októbra 2015 v kongresovom centre Academia SAV v Starej Lesnej a dobrú priamočiaru cestu k čitate­ľom jej poprial krstný otec Ing. Jozef Dudžák, starosta autorovej rodnej obce Spišské Hanušovce. Publikácia na 184 stranách predstavuje čriepky zážitkov a poznatkov z au­torových ciest za zatmením, ktoré sú doplnené 194 fotografiami. Nie všetky obráz­ky ale vznikali ľahko. „Napr. o Gabone som vedel, že ľudí tam môžete fotografovať len s ich súhlasom,“ píše o tom Vojtech Rušin vo svojej kni­he. „Pri mojej vášni zväčňovať tváre ľudí to znamenalo, že som ich najskôr musel požia­dať o dovolenie. Pri detailoch ľudských tvárí to robievam vždy a všade. Ale tu to bolo zložitejšie. Môj nový objektív s 200-milimetrovým ohniskom síce umožňoval fotografovať aj detaily vzdialenejších ob­jektov, ale… Ak ma zbadali, hrozili mi päsťami. Tak som to po niekoľkých pokusoch vzdal. Nechcel som riskovať rozbitie aparátu alebo privolanie polí­cie, ktorá sa sem-tam mihla na autách…“

Astronóm Vojtech Rušin má na svojom konte po­merne bohatú bibliografiu, eXtrémy sú už jeho sied­ma kniha (okrem toho sa ale spoluautorsky podie­ľal aj na novej knihe Čes­ká stopa v Tatrách, ktorá vyšla na jar tohoto roku). Okrem populárne vedeckých kníh napísal aj cestovateľ­skú knižku Zážitky v tieni Mesiaca (2010) a fotografickú knihu Poézia ľudskej duše (2012). Najnovšie eX­trémy sú spojením „zhovor­čivého“ obrazu a láskavého slova. Určite si nájdu svojich čitateľov, ktorých priťahujú zaujímavosti z krajín, o kto­rých sa bežne nedozviete. „Účasť na zatmeniach Sln­ka zbližuje ľudí, dochádza k výmene poznatkov nielen na poli vedeckom, ale aj spo­ločenskom a kultúrnom,“ uviedol Vojtech Rušin. A my dodáme – vďaka za ich spos­tredkovanie nám všetkým „obyčajným smrteľníkom“.

Eva Potočná

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Nie je fórum ako Forum

Otvorením nového ob­chodného centra Forum v Poprade sa okrem nákupnej horúčky, ktorou začali trpieť mnohí naši spoluobčania, ob­javil i ďalší ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Siedmy Zlatý erb pre Prešovský kraj

Prešovský samosprávny kraj už siedmy rok po sebe obhájil víťazstvo v súťaži Zla­tý erb. Internetová stránka Prešovského samosprávneho kraja www.po-kraj.sk ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
Kultúra

Diela svetového A. Warhola si po Rzeszowe pozrú najbližšie vo Wroclawy a Krakowe

Ikona popkultúry Andy Warhol je na cestách. Vyše stovku jeho artefaktov si v uplynulých dvoch mesiacoch mohli pozrieť návštevníci okresného ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...
Kultúra

Špičky majú držať spolu!

Ján Baláž je slovenský gitarista, spevák a skladateľ. Je jedným zo zakladajúcich členov skupiny Modus. Od roku 1981 spolu s Jožom ...