Literárny Kežmarok – V službe ducha a národa

17. júna 2015

Už päťdesiatykrát mesto Kežmarok privítalo účastní­kov Literárneho Kežmarku. Súťažiaci z celého Slovenska zasielali svoje literárne práce a vo štvrtok sa účastníci na slávnostnom vyhodnotení dozvedeli mená víťazov jubi­lejného ročníka. Tohtoročné podujatie bolo venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, štúrovcom a Kežmar­ku. Vo štvrtok účastníkov podujatia a víťazov prijal v priestoroch historickej rad­nice v Kežmarku primátor mesta Ján Ferenčák.

Kežmarok je úzko spätý s našou literárnou súťažou, ktorá mesto aj vďaka nej pre­slávila po celom Slovensku. Kežmarské lýceum bolo po stáročia povestné svojou ná­rodnosťou i náboženskou tole­ranciou, hoci bolo evanjelické, študovali tu aj katolíci, pra­voslávni, kalvíni, židia, ba aj mohamedáni a všetci sa navzájom znášali. Boli by sme radi, keby hrdosť na svoju dáv­nu minulosť získala aj mladá a najmladšia generácia, ktorá sem prichádza na Literárny Kežmarok,uviedol primátor mesta Ján Ferenčák. Po sláv­nostnom prijatí nasledovalo otvorenie podujatia s kultúr­nym programom pred budo­vou starobylého lýcea. Večer nasledoval galaprogram, kto­rý otvorila premiéra filmové­ho dokumentu k 50. výročiu scenáristu a režiséra Daniela Dluhého. Počas slávnostného večera nasledovalo oceňo­vanie dlhoročných organi­zátorov, spolupracovníkov a zakladateľov LK. Večer vy­vrcholil pásmom slovenskej národnej hudby a umelecké­ho slova Vzlietli orli vysoko pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra.

Do 50. ročníka sa v kategó­rií študentov stredných škôl zapojilo 469 autorov s 928 prácami, z toho 556 prác bolo od 329 žiakov základných škôl a 367 prác od 135 študentov stredných škôl. Oproti vla­ňajšku to bol výrazný nárast a počet prác potvrdil, že zo stra­ny mladých literárnych tvorcov záujem o Literárny Kežmarok pretrváva,vyzdvihla Barbora Kaprálová, spoluorganizátor­ka a riaditeľka mestského kul­túrneho strediska. V kategórii próza posudzovala porota 94 prác od 57 autorov, v poézii hodnotila 273 prác od 78 au­torov a v kategórií slovenských študentov, žijúcich v zahraničí sa tohto roku zúčastnilo 5 sú­ťažiacich s piatimi prácami. Medzi ocenenými sa z nášho regiónu najlepšie umiestni­la v II. kategórii – starší žia­ci (6. – 9. ročník ZŚ, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) Kežmarčanka Adela Kučkov­ská (9. ročník), ktorej patrilo 3. miesto za báseň Obdobie po lete a Čestné uznanie si odniesla 15-ročná Dominika Ondo-Eštoková zo ZŠ Nižná brána z Kežmarku.

Do života bola uvedená aj kniha, ktorá zachytáva 50 rokov organizovania Literár­neho Kežmarku. Prípravu 50. ročníka som brala ako veľký záväzok voči tomu, že 50 rokov tu ľudia niečo tvori­li a považujem za česť vzdať aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, hold ich práci, snaženiu a úsiliu. Verím, že Literárny Kežmarok bude pokračovať a podujatie sa dožije aj stovky. Teší ma, že počet prác a počet mladých autorov má zvyšu­júcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Bolo obdobie, kedy bolo auto­rov a aj ich prác málo. Mladí ľudia prejavujú záujem o lite­ratúru a písané slovo, čo má zrejme na svedomí aj záujem pedagógov, ktorí sa žiakom ve­nujú. Veľmi si to vážime, lebo je to práca navyše,zhodnoti­la Barbora Kaprálová.

V službe ducha a národa

Literárny Kežmarok v pia­tok pokračoval vernisážou výstavy Slovenskej národnej knižnice pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Vo výstavnej sieni Barón­ka slávnostne sprístupnili v predpremiére výstavu o ži­vote a diele nášho najväč­šieho národovca, doplnenú o výstavný projekt z exponá­tov Múzea v Kežmarku, ktorý zachytáva prierez organizo­vania Literárneho Kežmarku počas 50 rokov. Len ten ná­rod, ktorý pozná svoju minu­losť, môže tvoriť svoju budúc­nosť. Je mi cťou, vidieť medzi prvými túto unikátnu výstavu a privítať ju v našom meste. Toto podujatie sa neodmys­liteľne spája s naším mestom a aj vďaka nemu sa šíri dobré meno o Kežmarku po celom Slovensku, aj v zahraničí,uviedol na vernisáži primá­tor Ján Ferenčák. Na výstave sú prezentované unikátne rukopisy, ktoré zachytávajú nielen súkromný život, ale i prácu, tvorbu a dielo Ľudo­víta Štúra. Sprostredkovala ju Slovenská národná knižnica v Martine. Riaditeľka múzea v Kežmarku Erika Cintulová prezentovala 50-ročnú his­tóriu Literárneho Kežmarku a vyzdvihla nielen osobnosti, ale i víťazov za polstoročie. Výstava nie je veľká, predstavuje hlavné etapy práce a ži­vota nášho národovca. Pre Štúrovu orientáciu a rozhľad zohral Kežmarok veľkú úlohu. Výstava bude mať premiéru až na jeseň a je nám cťou, že sme ju mohli v predpremiére mestu Kežmarok poskytnúť,povedal Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc, riaditeľ Ná­rodného biografického ústa­vu v Martine. (pks)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Nezvyčajná svadba v Batizovciach

Minulý utorok zažili Ba­tizovce milú slávnosť. Naj­menšie detičky pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov Aka­démiu materskej školy. Pred ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Minister odovzdal vozidlá pre dobrovoľných hasičov

Minister vnútra Robert Kaliňák odovzdal cez víkend dvadsiatke dobrovoľných ha­sičských zborov na Slovensku nové autá. Jedno z nich puto­valo aj ...
KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...