Literárny Kežmarok – V službe ducha a národa

17. júna 2015

Už päťdesiatykrát mesto Kežmarok privítalo účastní­kov Literárneho Kežmarku. Súťažiaci z celého Slovenska zasielali svoje literárne práce a vo štvrtok sa účastníci na slávnostnom vyhodnotení dozvedeli mená víťazov jubi­lejného ročníka. Tohtoročné podujatie bolo venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, štúrovcom a Kežmar­ku. Vo štvrtok účastníkov podujatia a víťazov prijal v priestoroch historickej rad­nice v Kežmarku primátor mesta Ján Ferenčák.

Kežmarok je úzko spätý s našou literárnou súťažou, ktorá mesto aj vďaka nej pre­slávila po celom Slovensku. Kežmarské lýceum bolo po stáročia povestné svojou ná­rodnosťou i náboženskou tole­ranciou, hoci bolo evanjelické, študovali tu aj katolíci, pra­voslávni, kalvíni, židia, ba aj mohamedáni a všetci sa navzájom znášali. Boli by sme radi, keby hrdosť na svoju dáv­nu minulosť získala aj mladá a najmladšia generácia, ktorá sem prichádza na Literárny Kežmarok,uviedol primátor mesta Ján Ferenčák. Po sláv­nostnom prijatí nasledovalo otvorenie podujatia s kultúr­nym programom pred budo­vou starobylého lýcea. Večer nasledoval galaprogram, kto­rý otvorila premiéra filmové­ho dokumentu k 50. výročiu scenáristu a režiséra Daniela Dluhého. Počas slávnostného večera nasledovalo oceňo­vanie dlhoročných organi­zátorov, spolupracovníkov a zakladateľov LK. Večer vy­vrcholil pásmom slovenskej národnej hudby a umelecké­ho slova Vzlietli orli vysoko pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra.

Do 50. ročníka sa v kategó­rií študentov stredných škôl zapojilo 469 autorov s 928 prácami, z toho 556 prác bolo od 329 žiakov základných škôl a 367 prác od 135 študentov stredných škôl. Oproti vla­ňajšku to bol výrazný nárast a počet prác potvrdil, že zo stra­ny mladých literárnych tvorcov záujem o Literárny Kežmarok pretrváva,vyzdvihla Barbora Kaprálová, spoluorganizátor­ka a riaditeľka mestského kul­túrneho strediska. V kategórii próza posudzovala porota 94 prác od 57 autorov, v poézii hodnotila 273 prác od 78 au­torov a v kategórií slovenských študentov, žijúcich v zahraničí sa tohto roku zúčastnilo 5 sú­ťažiacich s piatimi prácami. Medzi ocenenými sa z nášho regiónu najlepšie umiestni­la v II. kategórii – starší žia­ci (6. – 9. ročník ZŚ, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) Kežmarčanka Adela Kučkov­ská (9. ročník), ktorej patrilo 3. miesto za báseň Obdobie po lete a Čestné uznanie si odniesla 15-ročná Dominika Ondo-Eštoková zo ZŠ Nižná brána z Kežmarku.

Do života bola uvedená aj kniha, ktorá zachytáva 50 rokov organizovania Literár­neho Kežmarku. Prípravu 50. ročníka som brala ako veľký záväzok voči tomu, že 50 rokov tu ľudia niečo tvori­li a považujem za česť vzdať aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, hold ich práci, snaženiu a úsiliu. Verím, že Literárny Kežmarok bude pokračovať a podujatie sa dožije aj stovky. Teší ma, že počet prác a počet mladých autorov má zvyšu­júcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Bolo obdobie, kedy bolo auto­rov a aj ich prác málo. Mladí ľudia prejavujú záujem o lite­ratúru a písané slovo, čo má zrejme na svedomí aj záujem pedagógov, ktorí sa žiakom ve­nujú. Veľmi si to vážime, lebo je to práca navyše,zhodnoti­la Barbora Kaprálová.

V službe ducha a národa

Literárny Kežmarok v pia­tok pokračoval vernisážou výstavy Slovenskej národnej knižnice pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Vo výstavnej sieni Barón­ka slávnostne sprístupnili v predpremiére výstavu o ži­vote a diele nášho najväč­šieho národovca, doplnenú o výstavný projekt z exponá­tov Múzea v Kežmarku, ktorý zachytáva prierez organizo­vania Literárneho Kežmarku počas 50 rokov. Len ten ná­rod, ktorý pozná svoju minu­losť, môže tvoriť svoju budúc­nosť. Je mi cťou, vidieť medzi prvými túto unikátnu výstavu a privítať ju v našom meste. Toto podujatie sa neodmys­liteľne spája s naším mestom a aj vďaka nemu sa šíri dobré meno o Kežmarku po celom Slovensku, aj v zahraničí,uviedol na vernisáži primá­tor Ján Ferenčák. Na výstave sú prezentované unikátne rukopisy, ktoré zachytávajú nielen súkromný život, ale i prácu, tvorbu a dielo Ľudo­víta Štúra. Sprostredkovala ju Slovenská národná knižnica v Martine. Riaditeľka múzea v Kežmarku Erika Cintulová prezentovala 50-ročnú his­tóriu Literárneho Kežmarku a vyzdvihla nielen osobnosti, ale i víťazov za polstoročie. Výstava nie je veľká, predstavuje hlavné etapy práce a ži­vota nášho národovca. Pre Štúrovu orientáciu a rozhľad zohral Kežmarok veľkú úlohu. Výstava bude mať premiéru až na jeseň a je nám cťou, že sme ju mohli v predpremiére mestu Kežmarok poskytnúť,povedal Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc, riaditeľ Ná­rodného biografického ústa­vu v Martine. (pks)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Nezvyčajná svadba v Batizovciach

Minulý utorok zažili Ba­tizovce milú slávnosť. Naj­menšie detičky pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov Aka­démiu materskej školy. Pred ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Minister odovzdal vozidlá pre dobrovoľných hasičov

Minister vnútra Robert Kaliňák odovzdal cez víkend dvadsiatke dobrovoľných ha­sičských zborov na Slovensku nové autá. Jedno z nich puto­valo aj ...
KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...
KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou

KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ