Literárny Kežmarok – V službe ducha a národa

17. júna 2015

Už päťdesiatykrát mesto Kežmarok privítalo účastní­kov Literárneho Kežmarku. Súťažiaci z celého Slovenska zasielali svoje literárne práce a vo štvrtok sa účastníci na slávnostnom vyhodnotení dozvedeli mená víťazov jubi­lejného ročníka. Tohtoročné podujatie bolo venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, štúrovcom a Kežmar­ku. Vo štvrtok účastníkov podujatia a víťazov prijal v priestoroch historickej rad­nice v Kežmarku primátor mesta Ján Ferenčák.

Kežmarok je úzko spätý s našou literárnou súťažou, ktorá mesto aj vďaka nej pre­slávila po celom Slovensku. Kežmarské lýceum bolo po stáročia povestné svojou ná­rodnosťou i náboženskou tole­ranciou, hoci bolo evanjelické, študovali tu aj katolíci, pra­voslávni, kalvíni, židia, ba aj mohamedáni a všetci sa navzájom znášali. Boli by sme radi, keby hrdosť na svoju dáv­nu minulosť získala aj mladá a najmladšia generácia, ktorá sem prichádza na Literárny Kežmarok,uviedol primátor mesta Ján Ferenčák. Po sláv­nostnom prijatí nasledovalo otvorenie podujatia s kultúr­nym programom pred budo­vou starobylého lýcea. Večer nasledoval galaprogram, kto­rý otvorila premiéra filmové­ho dokumentu k 50. výročiu scenáristu a režiséra Daniela Dluhého. Počas slávnostného večera nasledovalo oceňo­vanie dlhoročných organi­zátorov, spolupracovníkov a zakladateľov LK. Večer vy­vrcholil pásmom slovenskej národnej hudby a umelecké­ho slova Vzlietli orli vysoko pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra.

Do 50. ročníka sa v kategó­rií študentov stredných škôl zapojilo 469 autorov s 928 prácami, z toho 556 prác bolo od 329 žiakov základných škôl a 367 prác od 135 študentov stredných škôl. Oproti vla­ňajšku to bol výrazný nárast a počet prác potvrdil, že zo stra­ny mladých literárnych tvorcov záujem o Literárny Kežmarok pretrváva,vyzdvihla Barbora Kaprálová, spoluorganizátor­ka a riaditeľka mestského kul­túrneho strediska. V kategórii próza posudzovala porota 94 prác od 57 autorov, v poézii hodnotila 273 prác od 78 au­torov a v kategórií slovenských študentov, žijúcich v zahraničí sa tohto roku zúčastnilo 5 sú­ťažiacich s piatimi prácami. Medzi ocenenými sa z nášho regiónu najlepšie umiestni­la v II. kategórii – starší žia­ci (6. – 9. ročník ZŚ, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) Kežmarčanka Adela Kučkov­ská (9. ročník), ktorej patrilo 3. miesto za báseň Obdobie po lete a Čestné uznanie si odniesla 15-ročná Dominika Ondo-Eštoková zo ZŠ Nižná brána z Kežmarku.

Do života bola uvedená aj kniha, ktorá zachytáva 50 rokov organizovania Literár­neho Kežmarku. Prípravu 50. ročníka som brala ako veľký záväzok voči tomu, že 50 rokov tu ľudia niečo tvori­li a považujem za česť vzdať aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, hold ich práci, snaženiu a úsiliu. Verím, že Literárny Kežmarok bude pokračovať a podujatie sa dožije aj stovky. Teší ma, že počet prác a počet mladých autorov má zvyšu­júcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Bolo obdobie, kedy bolo auto­rov a aj ich prác málo. Mladí ľudia prejavujú záujem o lite­ratúru a písané slovo, čo má zrejme na svedomí aj záujem pedagógov, ktorí sa žiakom ve­nujú. Veľmi si to vážime, lebo je to práca navyše,zhodnoti­la Barbora Kaprálová.

V službe ducha a národa

Literárny Kežmarok v pia­tok pokračoval vernisážou výstavy Slovenskej národnej knižnice pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Vo výstavnej sieni Barón­ka slávnostne sprístupnili v predpremiére výstavu o ži­vote a diele nášho najväč­šieho národovca, doplnenú o výstavný projekt z exponá­tov Múzea v Kežmarku, ktorý zachytáva prierez organizo­vania Literárneho Kežmarku počas 50 rokov. Len ten ná­rod, ktorý pozná svoju minu­losť, môže tvoriť svoju budúc­nosť. Je mi cťou, vidieť medzi prvými túto unikátnu výstavu a privítať ju v našom meste. Toto podujatie sa neodmys­liteľne spája s naším mestom a aj vďaka nemu sa šíri dobré meno o Kežmarku po celom Slovensku, aj v zahraničí,uviedol na vernisáži primá­tor Ján Ferenčák. Na výstave sú prezentované unikátne rukopisy, ktoré zachytávajú nielen súkromný život, ale i prácu, tvorbu a dielo Ľudo­víta Štúra. Sprostredkovala ju Slovenská národná knižnica v Martine. Riaditeľka múzea v Kežmarku Erika Cintulová prezentovala 50-ročnú his­tóriu Literárneho Kežmarku a vyzdvihla nielen osobnosti, ale i víťazov za polstoročie. Výstava nie je veľká, predstavuje hlavné etapy práce a ži­vota nášho národovca. Pre Štúrovu orientáciu a rozhľad zohral Kežmarok veľkú úlohu. Výstava bude mať premiéru až na jeseň a je nám cťou, že sme ju mohli v predpremiére mestu Kežmarok poskytnúť,povedal Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc, riaditeľ Ná­rodného biografického ústa­vu v Martine. (pks)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Nezvyčajná svadba v Batizovciach

Minulý utorok zažili Ba­tizovce milú slávnosť. Naj­menšie detičky pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov Aka­démiu materskej školy. Pred ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Minister odovzdal vozidlá pre dobrovoľných hasičov

Minister vnútra Robert Kaliňák odovzdal cez víkend dvadsiatke dobrovoľných ha­sičských zborov na Slovensku nové autá. Jedno z nich puto­valo aj ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
Kultúra

Špičky majú držať spolu!

Ján Baláž je slovenský gitarista, spevák a skladateľ. Je jedným zo zakladajúcich členov skupiny Modus. Od roku 1981 spolu s Jožom ...
Kultúra

Diela svetového A. Warhola si po Rzeszowe pozrú najbližšie vo Wroclawy a Krakowe

Ikona popkultúry Andy Warhol je na cestách. Vyše stovku jeho artefaktov si v uplynulých dvoch mesiacoch mohli pozrieť návštevníci okresného ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...