Walter Rothschild a Balfourova deklarácia vypršala pred týždňom

9. novembra 2023

VYHLÁSENIE BALFOUR a „STATE OF IZRAEL“ dnes vyprší.
Deklarácia Rothschilda Balfoura z roku 1917 bola verejná deklarácia vydaná britskou vládou počas prvej svetovej vojny za zriadenie „národného domova pre židovský národ“ v Palestíne (osmanská oblasť s malou menšinovou židovskou populáciou).
To bola tiež formálna dohoda o prenájme pôdy známej ako „Palestína“ Rothschildom. „Nájomná zmluva“ bola na 107 rokov, začala 2. novembra 1917 a vypršala 31. októbra 2023. Vytvorili Izrael (Isis + Ra + Elohim).
14. mája 1948 vyhlásil David Ben-Gurion, šéf Židovskej agentúry, vznik Štátu Izrael. Americký prezident Harry Truman, bábka chazarskej kabaly, uznal nový národ toho istého dňa.
Walter Rothschild a Balfourova deklarácia.

Palestína bola britským domíniom. Celé roky sa vedelo o  tejto „deklarácii“ – ale až teraz sa naplno odokryl závoj, ktorým je zakryté znovuzaloženie štátu Izraela... 

Veľkého Izraela pre vyvolený národ – a následné agresívne beztrestné zakladanie izraelských osád nielen na palestínskom území ale aj v Sýrii a všade „kde sa dalo“ – pokiaľ sa dalo na celom Blízkom východe. A teraz keď sa Charles III. usadil na tróne Commenwealttsu Amerika začína „ochraňovať“ Palestíncov a brzdí Netanjahuove nároky na pásmo Gazy!  Začalo sa to zdať všetko byť divné, keď prvý francúzsky barón z rodu Rotschildovcov – chazarský jude-ista s pridanou vierou v Sion-izumu Edmond de Rotschild sa stal „otcom“ nového Izraela a prvý prezident ČSR T.G. Masaryk čo nebol ani Slovák ani Čech a po otcovi Žid si svojou politikou vyslúžil svoje múzeum v Izraeli. Títo ľudia sú skutočne šialení. Snažia sa znovu zaviesť na svete PORIADOK aký zaviedol v Egypte faraón Džoser. Tento Džoser bol posledným prirodzeným vodcom svojho kmeňa, vedel najlepšie loviť zver aj ryby a mal aj dostatočnú fyzickú silu aby mohol chrániť svoj kmeň – Džoser ako posledný v Egype podstúpil čosi ako „konkurz“ na vodcu kmeňa. A len čo zasadol na trón zaviedol dedenie trónu a s tým spojenej moci a bohatstva.

„Je to tragédia celého ľudstva. Už v tých časoch za vlády kráľa Džosera boli veľké snahy o zničenie slovanstva, pretože už vtedy Slovania boli najstarší celistvý národ na svete. Dokonca podľa českého archeológa Jaroslava Baštu, historika sme autochtónnym národom, t.z. že sme v 5.storočí odnikiaľ neprišli, ale sme sa v rôznych podobách vyvinuli tu na tomto území. Bola to snaha už za 1. aj 2. sv. vojny zničiť slovanstvo. Bavíme sa tu desaťročia o holokauste, bolo to strašné 6 mil. židov, ale ani jedno slovo z oficiálnych miest o tom, že tu bol holokaust, alebo genocída Slovanov, ktorých padlo 25 miliónovcit. Soňa Peková z rozhovoru na Slobodnom rádiu zo štúdia Beta 10.1.2023.

Slobodomurárstvo je významným ideovým a mocenským činiteľom súčasného sveta. Jeho vplyv sa prejavuje všade, ale najmä v tých krajinách, ktoré boli výrazne ovplyvnené kresťanstvom. V nich sa výrazne podieľa na ich odkresťanštení a demoralizácii. Preto mnohé z týchto krajín mravne klesli pod tie krajiny, nad ktorými pôvodne mali mravnú prevahu.

Je pôvodcom mnohých propagandistických i fyzických útokov na Katolícku cirkev, vzbúr, prevratov, revolúcií, vrážd, vzniku a zániku štátov i rozšírenie alebo uzákonenie rôznych bludných ideológií, sekularizácie, ateizmu, špiritizmu, reinkarnácie, radikálneho feminizmu, pornografie, potratov, eutanázie atď.

Verejnosť však nevie, čo je v pozadí tohto diania. Ani tí, ktorí si osvojili slobodomurárske idey, si neuvedomujú, čím sa nekriticky riadia. Slobodomurárstvo sa totiž bežne k svojmu pôsobeniu nepriznáva, utajuje ho. To výrazne napomáha jeho úspechom. Predovšetkým utajuje svoj hlavný zámer: odviesť ľudí od večnej spásy, najdôležitejšej veci v ich živote. Namiesto Boha im podsúva náhradné životné ciele: materiálnu hojnosť, telesnú neviazanosť, slávu alebo moc. Nabáda ich na konanie zla, k čomu majú sklon v dôsledku dedičného hriechu. Aby v tom malo úspech, snaží sa ich slobodomurárstvo presvedčiť, že zlo nie je zlom. Dokonca im zlo predstavuje ako dobro: duchovné otroctvo nazýva slobodou, mravný úpadok pokrokom, hlúposť múdrosťou atď. Snaží sa vyvolať dojem, že jeho klamstvá sú pravdou. Pravé hodnoty a tých, ktorí ich obhajujú, tupia, zosmiešňuje a prenasleduje.

Bez pochopenia slobodomurárstva je možné mnohé významné javy minulosti i súčasnosti iba popísať, avšak nie vysvetliť. Zdajú sa byť náhodnými a navzájom nesúvisiacimi. Obvykle sa vysvetľujú vedeckým pokrokom, národným hnutím, hospodárskou motiváciou a podobne. V skutočnosti majú duchovnú príčinu: boj Boha a diabla, ktorý je základom dejín.

Keď sa zoznámite a spoznáte históriu Starej ríše egyptskej a nájdete paralelu Džoserovho Poriadku s Novým svetovým poriadkom Rotschildovcov a ich pyramídou na americkej jednodolárovej bankovke (v jej špici je nakreslené „božie oko“ egyptského boha Svetla Hora, ktorý bol synom prvého zbožšteného Pána Egypta Usira, ktorý sa stal hlavným bohom Spojených Oboch ríš Horného a Dolného Egypta. Usir bol v Egypte hlavným bohom až do Novej ríše – posledným dedičným Synom Svetla na egyptskom tróne bol veľkňaz Slnka Achnaton a zavraždili ho kňazi nového boha Amona, ktorý sa potom stal hlavným bohom Novej ríše.

Na pozadí egyptskej histórie sa zobrazuje dnešná skutočnosť.  

           

Lionel Walter 2nd Lord Rothschild (1868-1937)

Walter Rothschild and the Balfour Declaration

Lionel Walter Rothschild bol „Lord Rothschild“, ktorému Balfour adresoval svoj návrh z roku 1917 týkajúci sa vytvorenia židovského štátu.
2. novembra 1917 britská vláda vyjadrila súcit so židovskými sionistickými ašpiráciami a oznámila, že využije svoje „najlepšie úsilie“ na uľahčenie „založenia národného domova pre židovský národ v Palestíne“. Oznámenie prišlo v liste ministra zahraničných vecí Arthura Balfoura Lionelovi Walterovi, 2. lordovi Rothschildovi (1868-1937), neoficiálnemu vodcovi britskej židovskej komunity. Balfourova dohoda sa stala diplomatickým základným kameňom štátu Izrael. Počiatky listu sa začali na začiatku dvadsiateho storočia, keď Chaim Weizmann, popredný hovorca sionizmu v Británii, začal žiadať podporu medzi britským ľudom, krátko po tom, ako sa v roku 1904 usadil v Manchestri.
Pôvod v prvej svetovej vojne
Počnúc rokom 1916 Briti dúfali, že výmenou za ich podporu sionizmu „Židia“ pomôžu financovať rastúce výdavky prvej svetovej vojny, ktorá sa stávala čoraz viac zaťažujúcou. Ešte dôležitejšie je, že tvorcovia politiky na ministerstve zahraničných vecí verili, že Židov možno premôcť, aby presvedčili Spojené štáty, aby sa zapojili do vojny. V tom čase boli u mnohých politických elít a establišmentu veľmi silné prosionistické pocity. Mnohí z britských vodcov, vrátane premiéra Davida Lloyda Georgea a samotného Balfoura, súcitili so Židmi a ich históriou. Títo muži boli hlboko veriaci kresťanskí sionisti. Vyrástli na Biblii; Svätá zem bola ich duchovným domovom. Verili, že moderný sionizmus splní Boží sľub a znovu usadí Židov v krajine ich starých otcov.
Text listu
Balfourova deklarácia zámerne použila vágny jazyk. Pojem „národný domov“ bol zvolený s cieľom minimalizovať sionistický sen, aby sa z Palestíny stal židovský štát. Arabi, ktorých „občianske a náboženské“ (nie národné a politické) práva nemali byť predpojaté, ako sa uvádza v deklarácii, boli označovaní len ako „existujúce nežidovské komunity“.
Balfourova deklarácia bola nakoniec neúspešná a mnohí komentátori ju zaraďujú medzi podobné neplodné schémy. Prekvapivo, Briti vo všeobecnosti dodržali svoje slovo a najmenej dve desaťročia do vypuknutia druhej svetovej vojny umožnili sionistickému hnutiu priviesť do Palestíny státisíce židovských imigrantov. Títo noví príchodzí vytvorili stovky osád, vrátane niekoľkých miest, ako aj politickú, ekonomickú, vojenskú a kultúrnu infraštruktúru budúceho štátu Izrael. Balfourova deklarácia bola úvodnou kapitolou stále nedokončeného príbehu.
Originál listu predložil Britskej knižnici v roku 1924 Lionel Walter, druhý lord Rothschild.
Ministerstvo zahraničných vecí, 2. novembra 1917.

Vážený lord Rothschild,
Je mi veľkým potešením sprostredkovať vám v mene vlády Jeho Veličenstva nasledujúce vyhlásenie o sústrasti so židovskými sionistickými ašpiráciami, ktoré bolo predložené a schválené kabinetom:
„Vláda Jeho Veličenstva priaznivo vníma zriadenie národného domova pre židovský národ v Palestíne a vynaloží maximálne úsilie na uľahčenie dosiahnutia tohto cieľa, pričom je jasné, že sa nesmie robiť nič, čo by mohlo poškodiť občianske a náboženské práva existujúcich nežidovských komunít v Palestíne alebo práva a politické postavenie, ktoré majú Židia v ktorejkoľvek inej krajine“.
Bol by som vám vďačný, keby ste toto vyhlásenie dali na vedomie Sionistickej federácii.
S úctou
Arthur James Balfour

MovieStudioOstrava

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Európska únia a glorifikácia nacizmu v nej – najnovší dôkaz!

S plnou vážnosťou odporúčam každému občanovi Európskej únie oboznámiť sa podrobne s dielom „Nacistické korene bruselskej EU“. Mnohým doslova padnú ...

Nasledujúci článok

Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Aktualizované 21.7. 20:53
Spravodajstvo

Zavraždená exposlankyňa Verchovnej rady Ukrajiny Farionová

Uvažuje sa o niekoľkých verziách vraždy exposlankyne Najvyššej rady Iriny Farionovej, uviedol šéf ukrajinského ministerstva vnútra Igor Klimenko. Pripomeňme, že ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Aktualizované 19.7. 20:24
Spravodajstvo

Schizma judaizmu a prezidentské voľby v USA

Na Ukrajine a Izraeli/Gaza ide o vojnu medzi ž a Ž a mieša dohromady sionistov a Halachu. Trump je samozrejme nepriateľom Domu Sion ...
Aktualizované 21.7. 19:56
Spravodajstvo

Ukrajinské výhovorky a údajná „energetická bezpečnosť“

Autor: Vasilij Muravitskij V dôsledku sprísnených sankcií na ukrajinskej strane, prestala na Slovensko prúdiť ruská ropa od spoločnosti Lukoil. Ide ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Aktualizované 20.7. 00:48
Spravodajstvo

Potraty a dúhový prajd, kecy a faktická pravda

Poľský parlament odmietol návrh na „zjemenenie interrupčnej politiky“ tu.  Dôvod: Potrat nie je základné ženské právo. V žiadnej ústave tobôž francúzskej nebodaj slovenskej, ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...