Trestné oznámenie na JUDr. Daniela Lipšica

1. augusta 2023
Titulná fotografia: Dunajská Streda 3. júna 2023. Zdroj:https://dunaszerdahelyi.sk/trianon-103

Autor: Ján Dunajský

Do kontextu s nedávnymi odsúdeniahodnými slovami maďarského premiéra V. Orbána o Slovenskej republike ako o „odtrhnutom území“, adresovanými Maďarom z „Felvidéku“, zapadá aj aktuálne podané trestné oznámenie na Daniela Lipšica, vedúceho Špeciálnej prokuratúry. Mnohé indície naznačujú, že zákon o tzv. extrémizme je namierený a používaný výlučne proti Slovákom. Rozkladné a protištátne iredentistické činnosti riadené z Maďarska na území Slovenskej republiky ostávajú touto Špeciálnou prokuratúrou dlhodobo nepostihnuté, čo vyvoláva podozrenie o skutočných cieľoch tohto štátneho orgánu, ktorý sa javí ako „štát v štáte“, pôsobiaci podľa vlastných pravidiel, slúžiacich záujmom cudzích mocí.

Z tohto dôvodu zaslalo Združenie slovenskej inteligencie (ZSI) ako aj OZ Slovenskí katolíci v predchádzajúcich dňoch podnet generálnemu prokurátorovi JUDr. Marošovi Žilinkovi, aby preskúmal skutočnosti nasvedčujúce tomu, že zo strany JUDr. Daniela Lipšica – Vedúceho Úradu špeciálnej prokuratúry, dochádza k trestnému činu vlastizrady podľa § 311 a k trestnému činu úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312 zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon.

Podnet sa týka veci vztyčovania maďarskej vlajky v Dunajskej Strede na novovybudovanom pamätníku, čo sa uskutočňuje od novembra 2020. V tejto veci už spomenuté združenia podali podnet na prokuratúru v roku 2021 a NAKA vyšetruje túto vec už tretí rok ako zločin extrémizmu. Žiaľ bez výsledku, bez akéhokoľvek obmedzenia extrémistov vo vykonávaní ich extrémistickej činnosti. To vyvoláva vážne pochybnosti o celom vyšetrovaní ako aj o zmysle zavedenia trestných činov extrémizmu do trestného zákona Slovenskej republiky.

V podaní je preto použitý termín vlastizrada a vlastizradcovia, keďže pojem „extrémizmus“ a „extrémisti “ sa javí ako ohýbateľný, mätúci, právne jasne nedefinovaný a teda nefunkčný, čo dokazuje aj tento prípad zatiaľ nijako nepostihnutej tzv. extrémistickej, no v skutočnosti vlastizradnej činnosti.

Nekonanie Úradu špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica, v predmetnej veci dáva zainteresovaným páchateľom istotu krytia a nedotknuteľnosti, takže môžu naďalej beztrestne stupňovať svoje prejavy revizionizmu a odmietania slovenskej štátnosti. Tieto prejavy pokračujú aj v roku 2023, konkrétne na 103. výročie uzatvorenia Trianonskej mierovej zmluvy, kedy došlo dňa 3. júna 2023 (sobota – deň pred samotným výročím) k podujatiu s opätovným vztýčením maďarskej vlajky a k prezentácii protištátnych prejavov a symbolov, podnecujúcich k spochybňovaniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky.

Na internetovej stránke mesta Dunajská Streda: TU propagujú predstavitelia mesta fotografie z tohto revizionistického podujatia vztyčovania maďarskej vlajky. V normálnom prostredí fungujúcej štátnej moci by sa dané médium mesta, aj jeho predstavitelia mali dištancovať od odmietania lojality k slovenskej štátnosti a prezentovania lojality k maďarskej štátnosti, tu sa však deje pravý opak.

Obr. 1: Zástavy Maďarska a „Felvidéku“ (červeno-zelená) a zástava s mapou veľkého Maďarska s nápisom Dunajská Streda v maďarčine (Dunaszerdahely) v dolnej časti zástavy:

Používanie názvu „Felvidék“ v preklade „Horná zem“ znamená návrat v pomenovaní územia, ktorého súčasťou je okres Dunajská Streda, do obdobia, kedy toto územie patrilo do tzv. veľkého Maďarska, čo bolo naposledy v rokoch 1938-1945 po Viedenskej arbitráži, v období bezprávia a agresívneho maďarizačného útlaku Slovákov a iných nemaďarských národov.

Obr. 2: Facebook mesta Dunajská Streda propaguje 4. júna 2023 revizionizmus aj mapou veľkého Maďarska s nápisom: „Patríme k sebe“ Zdroj: https://www.facebook.com/szerdahely/posts/702456968556351

Daniel Lipšic ako vedúci Úradu špeciálnej prokuratúry je podľa presvedčenia autorov podania osobne zodpovedný za katastrofálne dôsledky pre Slovákov a slovensko-maďarské vzťahy v regióne Žitného ostrova s dopadom na celé národnostne zmiešané územie. Snahy o rozklad zvrchovanosti a štátnosti Slovenskej republiky sú totiž prítomné aj v ďalších rovinách riadenia zo strany mestského zastupiteľstva.

Používanie maďarskej vlajky v rokovacej miestnosti mestského úradu v Dunajskej Strede v roku 2023

Primátor Zoltán Hájos začal používať maďarskú vlajku v rokovacej miestnosti mestského úradu. To sa dá vysvetliť len tak, že má tichý súhlas Daniela Lipšica a ďalších spolupracujúcich vlastizradných osôb v prostredí prokuratúry.

Obr.3: Rokovacia miestnosť mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede s maďarskou vlajkou (je tretia zľava medzi vlajkami). Zdroj:  https://dunaszerdahelyi.sk/eloben-kozvetitjuk-dunaszerdahelyi-kepviselo-testulet-uleset
Obr. 4: Primátor Zoltán Hájoš (vľavo) víta hosťa z Českej republiky (Michala Kozára, primátora mesta Jindřichův Hradec) v rokovacej miestnosti mestského úradu v Dun. Strede s maďarskou vlajkou dňa 30. júna 2023. Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=589047256707276&set=pcb.589047520040583

Maďarskú vlajku začal primátor používať pravdepodobne na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda dňa 22. 11. 2022. Odvtedy je vlajka Maďarska osadená v rokovacej miestnosti.

Zavedenie používania revizionistického termínu „felvidék“, „felvidéki“ namiesto pomenovania „Slovensko“, „slovenský“  pri kultúrnych aktivitách vedenia mesta.

Vedenie mesta Dunajská Streda začalo pravidelne organizovať kultúrne podujatia s revizionistickým kontextom s pomenovaním „felvidéki“, napr. 8. júla 2023: „Felvidéki vágta“, (maď. vágta = cval), ktorý v slovenskom preklade propagovalo ako „Žitnoostrovský galop“ (konské preteky). Udalosť je iniciovaná a finančne aj personálne podporovaná z Maďarska VII. felvideki-vagta

Mesto pripravuje 19. a 20. augusta 2023 na sviatok Sv. Štefana tzv. „Felvidéki Fesztivál 2023, čo do slovenského jazyka preložili už akoHornozemský festival 2023“:

Obr.5: Reklamný plagát, Zdroj:  https://dunajskostredsky.sk/hornozemsky-festival-2023-v-auguste-v-dunajskej-strede

Je to absolútna nehoráznosť a porušenie Ústavy Slovenskej republiky, keď sa takýmto vtieravým spôsobom rozširuje veľkomaďarské pomenovanie územia Slovenskej republiky. Považujeme to aj za zneužitie náboženského cítenia občanov na revizionistické politické ciele, keďže je táto udalosť spojená s katolíckym sviatkom Sv. Štefana.

Z horeuvedených dôvodov vzniká dôvodné podozrenie, že JUDr. Daniel Lipšic, ako vedúci Úradu špeciálnej prokuratúry úmyselne riadi prokurátorov a vyšetrovanie tak, aby sa voči páchateľom nekonalo, aby sa ani žiadne predbežné rozhodnutie na pozastavenie nakladania s novovybudovaným pamätníkom, na ktorom sa vztyčuje maďarská vlajka nevydalo, aby vyšetrovanie bolo iba predstierané a predlžované.

Sme presvedčení, že ide o úmyselnú sabotáž vyšetrovania zo strany špeciálnej prokuratúry, ktorá tým vysiela rozkladným skupinám signál, že Slovenská republika nemá záujem o svoju suverenitu, zvrchovanosť a územnú celistvosť, že môžu naďalej rozkladať slovenskú štátnosť.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Voda, pôda, les, v akom stave ich zanechala odchádzajúca vláda? – Rudolf Huljak

Rozhovor na vážne témy ako sú: Medvede, ako ďalej Národná koalícia? Naozaj to bude v týchto voľbách o prežití? Nie je to ...

Nasledujúci článok

MOR HO!

Občan ako nevoľník

lustračný obrázok: Pixabay Časť I. Ing. Dušan Lukášik CSc. Moje analýzy z rokov 1999 až 2002 viedli k záveru, že občan bude zbavený slobody v rozhodovaní ...
Spravodajstvo

9. máj je výročím porážky nacizmu a fašizmu

Foto: Archív Prečo si SHO pripomína výročie porážky nacizmu a fašizmu 9. mája? Porážka nacizmu a fašizmu, a taktiež skončenie ...
Aktualizované 15.5. 23:08
Spravodajstvo

Putin rozhorčený píše Čaputovej

Prezident Ruskej Federácie Vladimír Putin: Vážená pani Prezidentka, s rozhorčením som sa dozvedel o atentáte na Predsedu Vlády Slovenskej republiky ...
Spravodajstvo

RTVS vysáva financie daňových poplatníkov na politické úlohy opozície?

Foto archív: RTVS sa správa ako subjekt, ktorý „cucia“ finančné prostriedky z peňazí daňových poplatníkov a plní politické úlohy opozície ...
Spravodajstvo

Na Sibíri vyšlo svetlo - Vostok Oil

Ruská federácia má za polárnym kruhom Taimyr a tam, vďaka topiacemu sa premafrostu v okolí okrajových morí Severného ľadového oceánu ...
Spravodajstvo

Silná slnečná erupcia spôsobuje polárnu žiaru

Dychvyrážajúce zábery vytvoril profesionálny fotograf Ľubomír Schmida v čarokrásnej prírodnej scenérii Liptova V noci sme mohli vzhliadať k oblohe, pozorovať ...
Spravodajstvo

Harabin: Slovensko proti sankciám EÚ

Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štát, ...
Aktualizované 17.5. 18:55
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Aktualizované 15.5. 23:19
Spravodajstvo

Robert Fico, Slovensko Ti želá skoré uzdravenie!

Slováci, zjednoťme sa a zaželajme skoré uzdravenie a zotavenie premiérovi Robertovi Ficovi. V jednote je sila! MOR HO!!! Dnes 15. ...
Aktualizované 16.5. 19:11
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Aktualizované 17.5. 23:10
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...